Algerije

Kaart Algerije

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

De Algerijnse grenzen zijn gesloten. De Algerijnse autoriteiten hebben echter besloten de luchtgrenzen sinds 1 juni 2021 gedeeltelijk te heropenen. Concreet betekent dit dat de nationale luchtvaartmaatschappij Air Algérie en sommige buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zijn gemachtigd om vluchten van en naar een dozijn EU- en niet-EU-landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, maar niet België, te verzorgen.. Commerciële en speciale zogenaamde repatriëringsvluchten van buitenlandse maatschappijen kunnen ook onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan.

 

Deze gedeeltelijke heropening gaat gepaard met operationele regelingen, met name wat betreft de voorwaarden voor het instappen naar Algerije en de gezondheidsvoorwaarden die van toepassing zijn bij aankomst in Algerije.  Personen die per vliegtuig het nationale grondgebied binnenkomen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1- Presentatie van een 36-uurs negatieve RT-PCR-test;

2- bij aankomst een antigene test uitvoeren.

Voor de veerdienst tussen Europa en Algerije is de vaccinatiepas sinds 6 december 2021 verplicht voor reizigers ouder dan 12 jaar. Een negatieve PCR-test minder dan 36 uur voor vertrek en screening bij aankomst in Algerije zijn ook vereist. Passagiers van Algérie Ferries moeten ook een gezondheidsverslag verstrekken, dat bij de aanhouding en bij de aankomst moet worden gepresenteerd.

 

In het land hebben de Algerijnse autoriteiten een reeks preventiemaatregelen genomen, die per regio en wilaya verschillen. Deze maatregelen worden regelmatig herzien. Gelieve de instructies van de lokale autoriteiten strikt te volgen..

 

VEILIGHEID

Op 22 februari 2019  zijn betogingen met een politiek karakter begonnen zowel in Algiers als in de voornaamste steden van het land. De komst van de Covid-pandemie in maart 2020 had hen tijdelijk opgeschort. Deze protestbeweging, bekend als Hirak, is hervat op 26 februari 2021. De Algerijnse autoriteiten  hebben uiteindelijk elke mobilisatie verhinderd. Uit voorzorg dient men zich op afstand te houden van betogingen en massale samenkomsten.

Verplaatsingen in de grensgebieden met Libië, Niger, Mali (inclusief de zones van het Grote Zuiden), Mauritanië en het zuiden van Tunesië, maar ook de bergachtige en bosrijke gebieden van de regio Kabylië, worden sterk afgeraden. De verplaatsingen in de andere regio's en steden van het land kunnen worden uitgevoerd mits het respecteren van een aantal hieronder beschreven voorzorgsmaatregelen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, en om met u te kunnen communiceren, nodigen wij u uit uw reis/verblijf te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be  

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit: algemeen

Gezien de specifieke dreigingen die op buitenlanders kunnen wegen (cf. gijzeling in de regio van In Amenas in januari 2013 en moord van een Franse onderdaan in Kabilië in september 2014), wordt er aan de Belgen die op reis zijn in het land aangeraden om hun reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

Gelegenheidsbezoekers die zich naar de provinciesteden in het noorden van het land moeten begeven, dienen veiligheidsmaatregelen te treffen : vliegtuigreizen verkiezen boven verplaatsingen via de weg ; indien deze laatste onvermijdelijk zijn, circuleren via de grote verkeersaders en de secundaire wegen vermijden; ter plaatse begeleid worden door betrouwbare personen die de te bezoeken plaatsen kennen, verplaatsingen ’s nachts vermijden.

Reizen langs de grenzen met Libië, Mali, Niger en Mauritanië, en in de Sahrawi vluchtelingenkampen, blijven sterk afgeraden. Wat het traditionele toeristische parcours (o.m. Tamanrasset en Djanet) betreft, zijn deze momenteel immers onveilig te noemen omwille van een aanhoudend hoog risico op terrorisme in de regio.

Demonstraties, stakingen en sit-in’s vinden regelmatig plaats in de grootste steden van Algerije. Ze kunnen soms leiden tot ernstige incidenten. Indien landgenoten zich nabij confrontaties tussen betogers en politie zouden bevinden, wordt hen aangeraden om kalm te blijven, zich naar veiligere plekken te begeven en vooral geen foto's of video-opnamen van overheidsgebouwen, veiligheidstroepen of betogers te nemen. Het is belangrijk zich op de hoogte te houden door het nieuws te volgen dat door de lokale media gegeven wordt.

Ten slotte is het aangeraden de gebruikelijke aanbevelingen, die hieronder opgesomd worden, op te volgen. Er wordt meer bepaald afgeraden zich alleen in volkswijken te begeven, vooral ’s avonds en ’s nachts.

 
Algemene veiligheid

Wie naar Algerije moet reizen, dient een grote voorzichtigheid aan de dag te leggen, het nieuws te volgen, samenscholingen te vermijden, de trajecten en tijdstippen van zijn verplaatsingen af te wisselen, de voorkeur te geven aan vliegreizen en de instructies van de autoriteiten die op de hoogte zijn van mogelijke dreigingen of militaire operaties strikt op te volgen. Het is gebruikelijk dat iedere buitenlander die uitgenodigd werd door een Algerijnse publieke instelling door een escorte begeleid wordt in zijn verplaatsingen.

In de hoofdstad Algiers werden geen aanslagen meer gepleegd sinds 11 december 2007. De stad wordt zichtbaar omringd door de politie en controles van privé-voertuigen worden er zeer frequent uitgevoerd. Het verkeer in Algiers verloopt moeilijk en is vaak gestremd, wat de mobiliteit vooral in bevolkte wijken hindert. Wat betreft het transport ter plaatse, dient men bij voorkeur beroep te doen op de taxidiensten van grote hotels. Het voorgaande geldt tevens voor de grotere steden in het noorden van het land zoals Oran, Annaba, Skikda, Bejaia en Constantine. Het is overigens aangeraden om zich per vliegtuig naar deze steden te begeven.

In het Oosten van het land, en meer specifiek in Kabilië, worden er regelmatig terroristische acties gepleegd die als doelwit voornamelijk de oproerpolitie hebben, maar die buitenlanders op doortocht kunnen treffen. Deze aanslagen zijn weinig frequent in de administratieve regio’s rond Algiers (Tipasa, Cherchell, Blida, …) en bijna onbestaand in het Westen van het land.

Men kan zich in deze streken in principe zonder problemen verplaatsen over de grote verkeersassen, maar voorzichtigheid en discretie blijft geboden. Er wordt aangeraden zich te informeren alvorens zich te verplaatsen. Het gebruik van de secundaire wegen wordt afgeraden.

Het wordt aangeraden om het vliegtuig te verkiezen voor verplaatsingen naar de petroleumgebieden. Verplaatsingen over grote afstanden op verlaten wegen zijn riskant.

Er moet aan herinnerd worden dat de landsgrens met Marokko hermetisch afgesloten blijft voor wegverkeer. De grens met Tunesië is daarentegen wel open, maar enkel de grenspassages in het noorden schijnen geen problemen op te leveren. Het is echter steeds aan te raden zich, vóór verplaatsing, te informeren. De grens met Libië is ook gesloten, omwille van de verslechterende veiligheidssituatie in de regio.

In het zuiden van het land zijn alle grenszones (met Marokko, Westelijke Sahara, Mauritanië, Mali, Niger, Libië en het zuiden van Tunesië) absoluut te vermijden. Elke doortocht, in het kader van een rally of van een toeristisch verblijf bijvoorbeeld, die één van deze gebieden betreft, moet worden uitgesloten.

 
Criminaliteit 

Ook al komt het niet vaak voor, toch komt criminaliteit, zoals zakdiefstallen, gewelddadige diefstallen, ontvoeringen en valse politieversperringen, nog steeds voor. Sommige delicten worden - al dan niet terecht - toegeschreven aan gewapende islamitische groepen die op zoek zouden zijn naar financiële middelen.

Een bezoek aan de Kasbah van Algiers moet gebeuren in een georganiseerd kader en vooraf gemeld worden aan het dichtstbijzijnde politiecommissariaat. Men doet er goed aan nachtelijke verplaatsingen op het platteland en in bepaalde wijken van de steden te vermijden. Ten slotte dient men het dragen van juwelen of andere kostbare voorwerpen te vermijden, en evenmin opzichtig met gsm of portefeuille rond te wandelen.