Algerije

Kaart Algerije

Laatste update

Sinds 22 Februari 2019, vinden betogingen met een politiek karakter plaats, zowel in Algiers als in de voornaamste steden van het land, elke vrijdag en ook soms op andere dagen. Deze betogingen verlopen in het algemeen op vreedzame wijze maar incidenten zijn nooit uitgesloten. Uit voorzorg dient men zich op afstand te houden van betogingen en massale samenkomsten.

Ten gevolge van het ontslag van President Bouteflika op 2 april 2019 werd de voorzitter van de Raad van de Natie, Dhr. Abdelkader Bensalah op 9 april aangeduid om het interim-presidentschap van de Staat waar te nemen. De presidentsverkiezingen uitgeschreven op 4 juli 2019 werden door de Grondwettelijke Raad onmogelijk verklaard vanwege een gebrek aan geldigde kandidaturen. Er zullen nieuwe verkiezingen moeten georganiseerd worden. De datum is nog niet gekend.

De verplaatsingen in de grensgebieden met Libië, Niger, Mali (inclusief de zones van het Grote Zuiden), Mauritanië en het zuiden van Tunesië, maar ook de bergachtige en bosrijke gebieden van de regio Kabbilië, worden sterk afgeraden. De verplaatsingen in de andere regio's en steden van het land kunnen worden uitgevoerd mits het respecteren van een aantal hieronder beschreven voorzorgsmaatregelen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit: algemeen

Gezien de specifieke dreigingen die op buitenlanders kunnen wegen (cf. gijzeling in de regio van In Amenas in januari 2013 en moord van een Franse onderdaan in Kabilië in september 2014), wordt er aan de Belgen die op reis zijn in het land aangeraden om hun reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

Gelegenheidsbezoekers die zich naar de provinciesteden in het noorden van het land moeten begeven, dienen veiligheidsmaatregelen te treffen : vliegtuigreizen verkiezen boven verplaatsingen via de weg ; indien deze laatste onvermijdelijk zijn, circuleren via de grote verkeersaders en de secundaire wegen vermijden; ter plaatse begeleid worden door betrouwbare personen die de te bezoeken plaatsen kennen, verplaatsingen ’s nachts vermijden.

Reizen langs de grenzen met Libië, Mali, Niger en Mauritanië, en in de Sahrawi vluchtelingenkampen, blijven sterk afgeraden. Wat het traditionele toeristische parcours (o.m. Tamanrasset en Djanet) betreft, zijn deze momenteel immers onveilig te noemen omwille van een aanhoudend hoog risico op terrorisme in de regio.

Demonstraties, stakingen en sit-in’s vinden regelmatig plaats in de grootste steden van Algerije. Ze kunnen soms leiden tot ernstige incidenten. Indien landgenoten zich nabij confrontaties tussen betogers en politie zouden bevinden, wordt hen aangeraden om kalm te blijven, zich naar veiligere plekken te begeven en vooral geen foto's of video-opnamen van overheidsgebouwen, veiligheidstroepen of betogers te nemen. Het is belangrijk zich op de hoogte te houden door het nieuws te volgen dat door de lokale media gegeven wordt.

Ten slotte is het aangeraden de gebruikelijke aanbevelingen, die hieronder opgesomd worden, op te volgen. Er wordt meer bepaald afgeraden zich alleen in volkswijken te begeven, vooral ’s avonds en ’s nachts.

 
Algemene veiligheid

Wie naar Algerije moet reizen, dient een grote voorzichtigheid aan de dag te leggen, het nieuws te volgen, samenscholingen te vermijden, de trajecten en tijdstippen van zijn verplaatsingen af te wisselen, de voorkeur te geven aan vliegreizen en de instructies van de autoriteiten die op de hoogte zijn van mogelijke dreigingen of militaire operaties strikt op te volgen. Het is gebruikelijk dat iedere buitenlander die uitgenodigd werd door een Algerijnse publieke instelling door een escorte begeleid wordt in zijn verplaatsingen.

In de hoofdstad Algiers werden geen aanslagen meer gepleegd sinds 11 december 2007. De stad wordt zichtbaar omringd door de politie en controles van privé-voertuigen worden er zeer frequent uitgevoerd. Het verkeer in Algiers verloopt moeilijk en is vaak gestremd, wat de mobiliteit vooral in bevolkte wijken hindert. Wat betreft het transport ter plaatse, dient men bij voorkeur beroep te doen op de taxidiensten van grote hotels. Het voorgaande geldt tevens voor de grotere steden in het noorden van het land zoals Oran, Annaba, Skikda, Bejaia en Constantine. Het is overigens aangeraden om zich per vliegtuig naar deze steden te begeven.

In het Oosten van het land, en meer specifiek in Kabilië, worden er regelmatig terroristische acties gepleegd die als doelwit voornamelijk de oproerpolitie hebben, maar die buitenlanders op doortocht kunnen treffen. Deze aanslagen zijn weinig frequent in de administratieve regio’s rond Algiers (Tipasa, Cherchell, Blida, …) en bijna onbestaand in het Westen van het land.

Men kan zich in deze streken in principe zonder problemen verplaatsen over de grote verkeersassen, maar voorzichtigheid en discretie blijft geboden. Er wordt aangeraden zich te informeren alvorens zich te verplaatsen. Het gebruik van de secundaire wegen wordt afgeraden.

Het wordt aangeraden om het vliegtuig te verkiezen voor verplaatsingen naar de petroleumgebieden. Verplaatsingen over grote afstanden op verlaten wegen zijn riskant.

Er moet aan herinnerd worden dat de landsgrens met Marokko hermetisch afgesloten blijft voor wegverkeer. De grens met Tunesië is daarentegen wel open, maar enkel de grenspassages in het noorden schijnen geen problemen op te leveren. Het is echter steeds aan te raden zich, vóór verplaatsing, te informeren. De grens met Libië is ook gesloten, omwille van de verslechterende veiligheidssituatie in de regio.

In het zuiden van het land zijn alle grenszones (met Marokko, Westelijke Sahara, Mauritanië, Mali, Niger, Libië en het zuiden van Tunesië) absoluut te vermijden. Elke doortocht, in het kader van een rally of van een toeristisch verblijf bijvoorbeeld, die één van deze gebieden betreft, moet worden uitgesloten.

 
Criminaliteit 

Ook al komt het niet vaak voor, toch komt criminaliteit, zoals zakdiefstallen, gewelddadige diefstallen, ontvoeringen en valse politieversperringen, nog steeds voor. Sommige delicten worden - al dan niet terecht - toegeschreven aan gewapende islamitische groepen die op zoek zouden zijn naar financiële middelen.

Een bezoek aan de Kasbah van Algiers moet gebeuren in een georganiseerd kader en vooraf gemeld worden aan het dichtstbijzijnde politiecommissariaat. Men doet er goed aan nachtelijke verplaatsingen op het platteland en in bepaalde wijken van de steden te vermijden. Ten slotte dient men het dragen van juwelen of andere kostbare voorwerpen te vermijden, en evenmin opzichtig met GSM of portefeuille rond te wandelen.