Angola

Kaart Angola

 

Laatste update

Reizen naar Angola zijn mogelijk mits een zorgvuldige voorbereiding en de strikte naleving van de veiligheidsaanbevelingen.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Sinds het einde van de burgeroorlog in 2002 is het land een fase van wederopbouw en snelle groei ingegaan. De ontwikkeling van de toeristische sector is sinds september 2017 een prioriteit van het nieuwe regering. In dit verband is de procedure voor het verkrijgen van toeristenvisa ook door de Angolese overheid gefaciliteerd.

Ondanks deze hervormingen om het land verder te ontsluiten, wordt het echter nog steeds aanbevolen om te kiezen voor een zorgvuldige voorbereiding, de inachtname van de grootste waakzaamheid en de strikte naleving van de veiligheidsaanbevelingen. Kleine criminaliteit, wijdverbreid, kan inderdaad zeer gewelddadig zijn, terwijl de hotels en transportinfrastructuren niet altijd betrouwbaar zijn.


De veiligheidssituatie in de exclave van Cabinda (een Angolese provincie die zich bevindt tussen de Republiek Congo en de Democratische Republiek Congo) blijft zeer moeilijk. Hier kunnen schermutselingen plaatsvinden tussen separatistische elementen en het Angolese leger. Diamantrijke gebieden (hoofdzakelijk in de regio Lunda Norte) hebben eveneens een verhoogd veiligheidsrisico wegens de aanwezigheid van een aantal vluchtelingen uit de Democratische Republiek Congo en de nabijheid van de Congolese provincie Kasai, die momenteel onrust kent.

Cholera-epidemieën zijn frequent tijdens het regenseizoen terwijl malaria endemisch is. De medische infrastructuur en de kwaliteit van de geneesmiddelen die op de lokale markt worden gevonden zijn niet altijd betrouwbaar.  De reiziger wordt  aangeraden inlichtingen in te winnen over de situatie en de veiligheidsmaatregelen na te leven.

Criminaliteit

Angola, en meer bepaald de hoofdstad Luanda, lijdt onder toenemende gewelddadige criminaliteit die vrij algemeen is verspreid. Het is aangeraden om zich vanaf de aankomst op de luchthaven te laten begeleiden door vertrouwenspersonen en een veilig logement te kiezen.

Het is ten zeerste aangeraden om zich slechts overdag te verplaatsen in de stad. Het is af te raden om zich te voet te verplaatsen in Luanda, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Bij verplaatsingen met de wagen dient men ramen en deuren goed te sluiten. De reizigers moeten heel voorzichtig tijdens de verplaatsingen ’s avonds en ’s nachts zijn.

In geval van verplaatsingen in het binnenland is het aan te raden om waar mogelijk het vliegtuig te nemen (zie ook info “luchtvaart”). Verplaatsingen over de weg blijven in sommige gebieden gevaarlijk vanwege mijnenvelden en niet geëxplodeerde munitie langsheen de wegen. Elke verplaatsing over de weg naar het binnenland vergt een gedegen voorbereiding en het is aan te raden om dergelijke verplaatsingen omwille van de veiligheid en bijstand te ondernemen met meerdere voertuigen.

De slechte staat van het wegennet evenals mogelijke pesterijen van het leger en de politie dragen bij tot de onveiligheid op de Angolese wegen. Bepaalde landwegen, voornamelijk deze naar Lobito en Benguela, worden desondanks vaker gebruikt. In de exclave van Cabinda, waar een separatistische beweging actief is, blijven de risico's voor agressie en kidnapping ten aanzien van buitenlandse bezoekers groot.

In 2016 werden buitenlanders geviseerd bij ontvoeringen. Tot nu toe liepen deze ontvoeringen goed af, weliswaar na betaling van soms hoge losgelden. Zelf als er in 2017 of in het eerste deel van 2018 geen ontvoeringen van Europeanen voor losgeld zijn geweest, wordt een verhoogde waakzaamheid bij elke verplaatsing ten stelligste aanbevolen.