Angola

Kaart Angola

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

Transit: Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc. Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

 

Inreisvoorwaarden

Een nationaal rampenplan werd afgekondigd om de COVID-19-pandemie te bestrijden. De grenzen blijven gesloten hoewel sommige commerciële vluchten van en naar Angola geleidelijk aan zijn hervat. De overheid kan echter op elk moment beslissen om land-, lucht-, zee- en rivierverkeer tijdelijk stop te zetten, naargelang de sanitaire toestand. Het betreden en verlaten van het grondgebied is toegestaan in de volgende specifieke gevallen:  

 • De terugkeer naar hun grondgebied van Angolese staatsburgers en buitenlandse staatsburgers die in Angola wonen;
 • Buitenlandse professionals die een dienst verlenen in Angola;
 • Buitenlandse burgers met een werkvisum;
 • Terugkeer van buitenlanders naar de landen van herkomst;
 • Officiële reizen;
 • Humanitaire hulp;
 • Medische noodgevallen;
 • Technische tussenstops;
 • Diplomatiek en consulair personeel.

Alle personen die behoren tot de categorieën die het recht hebben om Angola binnen te komen, moeten een RT-PCR-test uitvoeren binnen de 72 uur voor hun vertrek naar Angola. Het is belangrijk deze deadline nauwgezet te respecteren om te voorkomen dat u de toegang tot het vliegtuig wordt geweigerd. Een online reisregistratieformulier moet door de reiziger worden ingevuld binnen de 72 uur voor vertrek naar Angola.

Ten slotte moet ook een document met betrekking tot uw gezondheidssituatie, dat tijdens de vlucht wordt uitgedeeld, worden ingevuld en bij aankomst in Luanda worden ingediend bij de Angolese autoriteiten.

De quarantaine is niet langer verplicht voor reizigers die kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19.

Bij aankomst in Luanda wordt bij alle passagiers, ongeacht hun herkomst, een gratis antigeen-sneltest afgenomen op de luchthaven. Deze test is verplicht. Als het resultaat van deze antigeen-sneltest positief is, wordt de reiziger naar een quarantainecentrum gebracht onder toezicht van de gezondheidsautoriteiten. Houd er rekening mee dat in dit geval u enkel handbagage in het quarantainecentrum kan meenemen. We raden u daarom aan om enkel noodzakelijke persoonlijke bezittingen mee te nemen in uw handbagage wanneer u naar Angola reist.

Reizigers uit India en Brazilië moeten de quarantaine doorbrengen in een quarantainecentrum onder toezicht van de gezondheidsautoriteiten.

 

Lokale maatregelen

Het dragen van een mondmasker in alle openbare ruimtes, open of gesloten, in alle openbare instellingen, in scholen en op het openbaar vervoer is verplicht. Vanaf 15 oktober kan men nagenoeg alle openbare ruimtes met inbegrip van restaurants slechts betreden op vertoon van een vaccinatiecertificaat. Het EU Digitaal COVID-Certificaat wordt aanvaard. In de openbare ruimte mag men enkel sporten tussen 5.00 uur en 20.00 uur, met een maximum van 5 deelnemers. De restaurants en bars zijn open van 6.00 uur tot 22.00 uur. Tussen 24.00 uur en 5.00 uur is er een avondklok van kracht, en is het verboden om op de openbare weg te komen. 

 

Als u tot een van de uitzonderingsgevallen behoort en u naar Angola reist, registreer u dan op Travellers Online en informeer dan de Belgische Ambassade in Luanda door een e-mail te sturen naar het adres luanda@diplobel.fed.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Als gevolg van de Covid-19 epidemie zijn de landgrenzen gesloten en zijn er minder regelmatige commerciële luchtvaartverbindingen met de rest van de wereld. De economie heeft enorm geleden onder deze crisis en de armoede is in het hele land toegenomen. Het is mogelijk dat de criminaliteit in komende maanden zal toenemen, hoewel er tot op heden geen problemen met expats in die zin werden gemeld.

De afbouwstrategie is begonnen met een versoepeling van de maatregelen die in maart 2020 waren ingevoerd, maar covid-19 blijft wel aanwezig in het land. Het is daarom belangrijk om sociale afstand te respecteren en aandacht te besteden aan hygiënemaatregelen.


Criminaliteit

Angola, en meer bepaald de hoofdstad Luanda, lijdt onder toenemende gewelddadige criminaliteit die vrij algemeen is verspreid. Het is aangeraden om zich vanaf de aankomst op de luchthaven te laten begeleiden door vertrouwenspersonen en een veilig logement te kiezen.

Het is ten zeerste aangeraden om zich slechts overdag te verplaatsen in de stad. Het is af te raden om zich te voet te verplaatsen in Luanda, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Bij verplaatsingen met de wagen dient men ramen en deuren goed te sluiten. De reizigers moeten heel voorzichtig tijdens de verplaatsingen ’s avonds en ’s nachts. Het wordt ook aanbeloven om zeer voorzichtig te zijn als geld bij de bank, aan een geldautomaat of bij een wisselkantoor moet worden opgenomen.

In geval van verplaatsingen in het binnenland is het aan te raden om waar mogelijk het vliegtuig te nemen (zie ook info “luchtvaart”). Verplaatsingen over de weg blijven in sommige afgelegen gebieden gevaarlijk vanwege mijnenvelden en niet geëxplodeerde munitie langsheen de wegen. Elke verplaatsing over de weg naar het binnenland vergt een gedegen voorbereiding en het is aan te raden om dergelijke verplaatsingen omwille van de veiligheid en bijstand te ondernemen met meerdere voertuigen.