Angola

Kaart Angola

 

Laatste update

Niet-essentiële reizen naar Angola worden afgeraden.

 

 

Description

Algemene veiligheid

De burgeroorlog in Angola werd beëindigd in 2002. Het land biedt echter nog niet voldoende waarborgen op het vlak van veiligheid en infrastructuur voor toeristische bezoeken. Noodzakelijke bezoeken van professionele of familiale aard kunnen worden overwogen mits een zorgvuldige voorbereiding, de inachtname van de grootste waakzaamheid en de strikte naleving van de veiligheidsaanbevelingen. Sinds enkele maanden vinden sporadisch kleine manifestaties plaats in het centrum van Luanda, in de regel gepaard gaande met een sterke mobilisatie van de ordetroepen. Het is aangeraden deze manifestaties te mijden.

De veiligheidssituatie in de exclave van Cabinda (een Angolese provincie die zich bevindt tussen de Republiek Congo en de Democratische Republiek Congo) blijft zeer moeilijk. Hier blijven schermutselingen plaatsvinden tussen separatistische elementen en het Angolese leger. Diamantrijke gebieden (hoofdzakelijk in de regio Luanda) hebben eveneens een verhoogd veiligheidsrisico. Cholera-epidemieën zijn frequent gedurende het regenseizoen. De reiziger wordt aangeraden inlichtingen in te winnen over de situatie en de veiligheidsmaatregelen na te leven.

 
Criminaliteit

Angola en meer bepaald de hoofdstad Luanda lijdt onder toenemende gewelddadige criminaliteit die vrij algemeen is verspreid. Het is aangeraden om zich vanaf de aankomst op de luchthaven te laten begeleiden door vertrouwenspersonen.

Het is ten zeerste aangeraden om zich overdag te verplaatsen in de stad, bij voorkeur tijdens de kantooruren. Verplaatsingen 's avonds of 's nachts zijn af te raden en dienen te gebeuren met een voertuig. Het is af te raden om zich te voet te verplaatsen in Luanda, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Bij verplaatsingen met de wagen dient met ramen en deuren goed te sluiten.

In geval van noodzakelijke verplaatsingen in het binnenland is het aan te raden om de verplaatsing met het vliegtuig te doen (zie ook info “luchtvaart”). Verplaatsingen over de weg blijven in sommige gebieden gevaarlijk vanwege mijnenvelden en niet geëxplodeerde munitie langsheen de wegen. Elke verplaatsing over de weg naar het binnenland vergt een gedegen voorbereiding en het is aan te raden om dergelijke verplaatsingen omwille van de veiligheid en bijstand te ondernemen met meer voertuigen.

De slechte staat van het wegennet evenals mogelijke pesterijen van het leger en de politie dragen bij tot de onveiligheid op de Angolese wegen. Bepaalde landwegen, voornamelijk deze naar Lobito en Benguela, worden desondanks vaker gebruikt. In de exclave van Cabinda, waar een separatistische beweging actief is, blijven de risico's voor agressie en kidnapping ten aanzien van buitenlandse bezoekers groot.

Ontvoeringen van Angolese en buitenlandse zakenlui komen steeds meer voor. Deze gebeuren door gespecialiseerde en goed georganiseerde bendes. Tot nu toe liepen deze ontvoeringen goed af, weliswaar na betaling van soms hoge losgelden. De bendeleden werden echter niet opgepakt en gaan verder met hun criminele activiteiten. Een verhoogde waakzaamheid bij elke verplaatsing wordt ten stelligste aangeraden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.