Armenië

kaart Armenië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

  De Armeense overheid laat terug internationale vluchten toe en dit zonder beperking. Het reguliere luchtverkeer blijft echter nog beperkt. Neem geregeld contact op met de luchtvaartmaatschappijen. Zij blijven uw beste en meest nauwkeurige bron.

  De Armeense overheid heeft de noodtoestand op 11 september opgeheven. In de praktijk zijn alle aspecten van het openbare leven terug hervat. Ook grootschalige evenementen zijn terug toegelaten mits het dragen van een masker en het respecteren van 1,5 meter sociale afstand.

  Sinds 12 augustus kunnen buitenlandse staatsburgers terug naar Armenië reizen. Bij aankomst geldt een verplichting tot zelfisolatie voor een periode van twee weken. Indien u bij aankomst een COVID-test ondergaat en deze negatief is mag de zelfisolatie worden stopgezet.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij het COVID-19-informatiecentrum van de Armeense overheid, dat ook in het Engels geconsulteerd kan worden: https://covid19.gov.am/en/travel_and_coronavirus.   

  De landsgrenzen blijven tot begin januari 2021 gesloten, behalve voor bevoorradingstransporten

  Tenslotte raden wij u aan om de website van het Armeense Ministerie van Volksgezondheid te consulteren, evenals de website van de internationale luchthaven ZVARNOTS te Yerevan.

   

  Er waren tot voor kort zware vijandelijkheden plaats nabij de contactlijn rond  Nagorno-Karabakh en de  aangrenzende districten. Sinds 10 november is er een akkoord dat leidde tot een staakt-het-vuren. De situatie blijft echter gespannen.

  Gezien de recente ontwikkelingen worden alle niet-essentiële reizen naar Arménië sterk afgeraden.

  Voor Belgen in Armenië: het wordt ten stelligste afgeraden zich voor niet-essentiële redenen te verplaatsen in richting van de contactlijn en van de internationale grens tussen Azerbeidzjan en Armenië. Het wordt sterk aangeraden de nabijheid van militaire installaties te mijden.

  Demonstraties vinden geregeld plaats in Yerevan of in andere grotere steden en deze leiden soms tot confrontaties tussen opposanten en ordediensten. Er kunnen zich ook nog incidenten voordoen met impact op het normale verkeer en publiek vervoer. Vermijd daarom alle grote samenkomsten, volg het advies van de lokale autoriteiten en volg de actualiteit.

  • Het wordt ten stelligste afgeraden om Nagorno-Karabach, een gebied dat niet door de internationale gemeenschap wordt erkend, en de bezette  Azerbeidzjaanse gebieden te bezoeken. 
  • Het zijn betwiste zones (zie reisadvies voor Azerbeidzjan) en vooral gevaarlijk langs de contactlijn.
  • We kunnen er de consulaire bijstand aan onze landgenoten niet garanderen.
  • Ook de weg van Ijevan naar Noyemberyan (mogelijke reisroute tussen Erevan-Tiblissi) evenals de wegen die na Berd liggen, dienen vermeden te worden.
  • De grens tussen Armenië en Azerbeidzjan is gesloten.
  • De grens met Turkije is eveneens gesloten, maar er zijn wekelijkse vluchten tussen Istanbul en Jerevan. Er is een reëel gevaar voor anti-persoonsmijnen in het Oosten, in de regio Sioiunik.

   

  Voor houders van zowel de Belgische als de Armeense nationaliteit, “bipatriden”, meer bepaald mannen onder de leeftijd van 55 jaar: Indien u zich, zelfs voor een kort verblijf, naar Armenië begeeft kan u worden opgeroepen voor verplichte legerdienst. Volgens de bepalingen in artikel 79 van het Belgisch Consulair Wetboek: “ Kunnen geen aanspraak maken op de consulaire bijstand: de Belgen die ook de nationaliteit bezitten van de staat waar de consulaire bijstand gevraagd wordt, wanneer de instemming van de lokale autoriteiten vereist is." Het feit dat u bipatride Belgo-Armeen bent verhindert onze Ambassade in dit geval dus om u consulaire bijstand te verlenen. Op het Armeense grondgebied wordt u namelijk uitsluitend als Armeens staatsburger beschouwd.

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Er vinden moemnteel zware vijandelijkheden plaats nabij de contactlijn rond Nagorno-Karabakh en de omringende districten.

  Gezien de recente ontwikkelingen worden alle niet-essentiële reizen naar Armenië sterk afgeraden.

  Voor Belgen in Armenië: het wordt ten stelligste afgerdaen zich voor niet-essentiële redenen te verplaatsen in richting van de contactlijn en van de internationale grens tussen Azerbeidzjan en Armenië. Het wordt sterk aangeraden de nabijheid van militaire installaties te mijden.

   

  Demonstraties vinden soms plaats in Yerevan of in andere grotere steden maar blijven doorgaans geweldloos. Er kunnen zich echter nog incidentenvoordien met impact op het normale verkeer en publiek vervoer. Vermijd daarom alle grote samenkomsten, volg het advies van de lokale autoriteiten en volg de actualiteit.

  • Het wordt ten stelligste afgeraden om Nagorno-Karabach, een gebied dat niet door de internationale gemeenschap wordt erkend, en de bezette  Azerbeidzjaanse gebieden te bezoeken. 
  • Het zijn betwiste zones (zie reisadvies voor Azerbeidzjan) en vooral gevaarlijk langs de contactlijn.
  • We kunnen er de consulaire bijstand aan onze landgenoten niet garanderen.
  • Ook de weg van Ijevan naar Noyemberyan (mogelijke reisroute tussen Erevan-Tiblissi) evenals de wegen die na Berd liggen, dienen vermeden te worden.
  • De grens tussen Armenië en Azerbeidzjan is gesloten.
  • De grens met Turkije is eveneens gesloten, maar er zijn wekelijkse vluchten tussen Istanbul en Jerevan. Er is een reëel gevaar voor anti-persoonsmijnen in het Oosten, in de regio Sioiunik.

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

   
  Terreurdreiging

  Hoewel geen enkele regio ter wereld totaal veilig is voor terroristische bedreigingen, wordt de terreurdreiging in Armenië in het algemeen als gering ingeschat.

   
  Criminaliteit

  Het niveau van gewelddadige criminaliteit blijft in het algemeen laag, alhoewel volgens de media de georganiseerde misdaad blijft toenemen. Deze treffen in principe de gewone toerist niet.

  Er is wel een toename in kleine misdaad vast te stellen. De nodige waakzaamheid is dan ook geboden voor wat betreft zakkenrollers en diefstallen. Reizigers doen er dan ook goed aan om geld, paspoorten, vliegtickets en waardevolle voorwerpen op een veilige plaats te bewaren en om steeds een kopie van hun paspoort als identificatiebewijs bij zich te hebben.