Azerbeidzjan

kaart Azerbeidzjan

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Azerbeidzjan heeft zeer ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus ‘Covid-19’ tegen te gaan. Alle landgrenzen zijn momenteel gesloten en alle reguliere vluchten zijn tot nader order opgeschort. Derhalve is het risico voor Belgische staatsburgers om voor een onbepaalde duur geblokkeerd te raken in Azerbeidzjan zeer hoog. Dit risico kan allerhande gevolgen hebben (financiële, medische, visumvaliditeit, registratieplicht,…) waarmee de reiziger rekening moet houden in zijn beslissing.

Bij aankomst op het  grondgebied van Azerbeidzjan, wordt iedereen  in verplichte quarantaine geplaatst voor een periode van 14 dagen in een lokale instelling gekozen door de overheid. Gedurende de quarantaineperiode in de lokale instelling  kunnen de patiënten geen bezoek ontvangen van hun naasten.

Azerbeidzjan heeft eveneens dwingende maatregelen genomen om het interpersoonlijk contact en de ziekteverspreiding te beperken, waaronder ook maatregelen die de dagelijkse mobiliteit van burgers ingrijpend begrenzen. Het is dus essentieel om zich blijvend te informeren over de geldende maatregelen via officiële bronnen en om de instructies strikt na te leven. Link naar de website van het Azerbeidzjaanse kabinet van Ministers: link (deels in het Engels). De geldende sanitaire procedures en medische contactgegevens zijn beschikbaar op de volgende website: https://koronavirusinfo.az/az

We raden alle reizigers aan om de hygiënevoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nauw op te volgen: link. Pertinente nieuwe informatie wordt ook op de Facebookpagina van de ambassade geplaatst: https://www.facebook.com/BelgiuminBaku/.

Het is tot nader order niet mogelijk online een visum (‘e-visa’) aan te vragen. Wend u voor meer informatie tot deAzerbeidjaanse Ambassade in Brussel: https://brussels.mfa.gov.az/en

 

Het blijft verboden te reizen langs de contactlijn met en rond  Nagorno-Karabakh en de grensstreek tussen Azerbeidzjan en Armenië (zie verder ‘Algemene veiligheid’). Consulaire hulp kan u desgevallend niet worden aangeboden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ten stelligste aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Azerbeidzjan is een seculier land en de hoofdstad Bakoe geeft een moderne Europese indruk.

Het is evenwel aangeraden rekening te houden met de gevoeligheden van de bevolking die voor de grote meerderheid traditioneel moslim en conservatief is, vooral buiten de hoofdstad. De straatcriminaliteit in de hoofdstad Bakoe is over het algemeen beperkt. Er zijn meldingen van pickpockets in Bakoe, vooral 's nachts en in de buurt van bars en clubs die bezocht worden door expats. Vermijd grote sommen geld bij u te hebben en wees voorzichtig bij het gebruik van kredietkaarten om diefstal of vervalsing te voorkomen. Het wordt aangeraden, vooral voor vrouwen, om ’s nachts niet alleen op straat te lopen en om slecht verlichte plaatsen te vermijden.

Ondanks het beperkte risico op terroristische aanslagen of algemene onrust, is het aangewezen de actualiteit en de evolutie van de situatie ter plekke te volgen. Eventuele bijeenkomsten verlopen meestal vreedzaam en worden door de autoriteiten van nabij gevolgd.

Het is aangeraden steeds een kopie van uw paspoort bij zich te hebben voor eventuele controle van documenten. Het origineel dient veilig bewaard te worden.

Het conflict inzake Nagorno-Karabach is nog steeds niet opgelost en gewapende incidenten komen dagelijks voor. Nagorno-Karabach is niet onder de feitelijke controle van de Azerbeidzjaanse autoriteiten en de 7 districten Kalbajar, Lachin, Gubadly, Zangilan, Fizuli, Jabrayil en Agdam rondom Nagorno-Karabach blijven bezet gebied. De autoriteiten van de Republiek Azerbeidzjan beschouwen elk bezoek aan Nagorno-Karabach en/of de zeven omliggende bezette districten of het uitvoeren van economische activiteiten in die gebieden zonder hun toelating als illegaal en kunnen dus het voorwerp uitmaken van sancties en/of strafrechtelijke vervolging. Het is tevens sterk aanbevolen een afstand van 5 km te houden van de contactlijnen en de grens met Armenië. In sommige gebieden kunnen zich landmijnen bevinden.

Het is raadzaam gesprekken te mijden met betrekking tot de binnenlandse politiek, de kwestie Nagorno-Karabakh en de spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan. Voor reizen naar de grensgebieden met Rusland is voorzichtigheid geboden. Het is formeel afgeraden de grens tussen Azerbeidzjan en Rusland (Dagestan) over te steken.