Azerbeidzjan

kaart Azerbeidzjan

 

Laatste update

Coronavirus: Omwille van de wereldwijd genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 af te remmen, raadt de FOD Buitenlandse Zaken alle reizen naar het buitenland af.

Azerbeidzjan heeft zeer ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus ‘Covid-19’ tegen te gaan. Alle landgrenzen zijn momenteel gesloten en alle gebruikelijke vluchten zijn ondertussen opgeschort. Derhalve is het risico voor Belgische staatsburgers om voor een onbepaalde duur geblokkeerd te raken in Azerbeidzjan zeer hoog. Dit risico kan allerhande gevolgen hebben (financiële, medische, visumvaliditeit, registratieplicht,…) waarmee de reiziger rekening moet houden in zijn beslissing.

De Ambassade verzoekt alle Belgische reizigers in Azerbeidzjan zich te registreren op www.travellersonline.diplomatie.be.

Bij aankomst op het  grondgebied van Azerbeidzjan, worden reizigers in verplichte quarantaine geplaatst voor een periode van 14 dagen in een lokale instelling gekozen door de overheid. Gedurende de quarantaineperiode in de lokale instelling  kunnen de patiënten geen bezoek ontvangen van hun naasten.

Azerbeidzjan heeft eveneens dwingende maatregelen genomen om het interpersoonlijk contact en de ziekteverspreiding te beperken, waaronder ook maatregelen die de dagelijkse mobiliteit van burgers ingrijpend begrenzen. Belgen in Azerbeidzjan dienen te begrijpen dat de maatregelen getroffen door de overheid onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is dus essentieel om zich blijvend te informeren over de geldende maatregelen via officiële bronnen en deze na te leven. Link naar de website van het Azerbeidzjaanse kabinet van Ministers: link (deels in het Engels). De geldende sanitaire procedures en medische contactgegevens zijn beschikbaar op de volgende website : https://koronavirusinfo.az/az

We raden alle reizigers aan om de hygiënevoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nauw op te volgen: link 

Het is momenteel niet meer mogelijk online een visum (‘e-visa’) aan te vragen: visumaanvragen moeten fysiek in een Azerbeidzjaanse  Ambassade worden ingediend, begeleid door een medisch certificaat. Meer informatie hierover kan verkregen worden bij de Azerbeidjaanse Ambassade in Brussel.

Er bestaat een registratieplicht bij de Staatsdienst voor Migratie voor reizigers die in het bezit zijn van een visum geldig voor 30 dagen en die 15 dagen of meer in Azerbeidzjan willen verblijven. Meer informatie hierover in de rubriek ‘Praktische info’.

Belgische onderdanen die niet over de geldige reisdocumenten voor Azerbeidzjan beschikken (bv. ten gevolge van verlies/diefstal van hun paspoort) of uitgewezen werden, moeten een "travel document" aanvragen bij de "State Migration Services" om het land te kunnen verlaten.

Voor de situatie langs de contactlijn in Nagorno-Karabach en de grensstreek tussen Azerbeidzjan en Armenië zie verder ‘Algemene veiligheid’.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ten stelligste aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Azerbeidzjan is een seculier land en de hoofdstad Bakoe geeft een moderne Europese indruk.

Het is evenwel aangeraden rekening te houden met de gevoeligheden van de bevolking die voor de grote meerderheid traditioneel moslim en conservatief is, vooral buiten de hoofdstad. De straatcriminaliteit in de hoofdstad Bakoe is over het algemeen beperkt. Er zijn meldingen van pickpockets in Bakoe, vooral 's nachts en in de buurt van bars en clubs die bezocht worden door expats. Vermijd grote sommen geld bij u te hebben en wees voorzichtig bij het gebruik van kredietkaarten om diefstal of vervalsing te voorkomen. Het wordt aangeraden, vooral voor vrouwen, om ’s nachts niet alleen op straat te lopen en om slecht verlichte plaatsen te vermijden.

Hoewel het risico op terroristische aanslagen momenteel als beperkt wordt beschouwd, is er sprake van radicalisering in bepaalde regio's. Ook de verslechterde economische situatie in Azerbeidzjan kan aanleiding geven tot mogelijke onrust. Het is derhalve aangewezen de actualiteit en de evolutie van de situatie ter plekke te volgen. Bijeenkomsten verlopen meestal vreedzaam en worden door de autoriteiten van nabij gevolgd.

Het is aangeraden steeds een kopie van uw paspoort bij zich te hebben voor eventuele controle van documenten. Het origineel dient veilig bewaard te worden.  Sporadisch werden gevallen gesignaleerd waarbij individuen zich voordeden als Azerbeidzjaanse politieagenten die buitenlanders intimideerden door na te gaan of ze al dan niet in overeenstemming waren met de verblijfsregels om hen vervolgens van belangrijke sommen geld te ontdoen.

Het conflict inzake Nagorno-Karabach is nog steeds niet opgelost en gewapende incidenten komen dagelijks voor. Nagorno-Karabach is niet onder de feitelijke controle van de Azerbeidzjaanse autoriteiten en de 7 districten Kalbajar, Lachin, Gubadly, Zangilan, Fizuli, Jabrayil en Agdam rondom Nagorno-Karabach blijven  bezet gebied. De autoriteiten van de Republiek Azerbeidzjan beschouwen elk bezoek aan Nagorno-Karabach en/of de zeven omliggende bezette districten of het uitvoeren van economische activiteiten in die gebieden zonder hun toelating als illegaal en kunnen dus het voorwerp uitmaken van sancties en/of strafrechtelijke vervolging. Het is tevens sterk aanbevolen een afstand van 5 km te houden  van de contactlijnen en de grens met Armenië. In sommige gebieden kunnen zich landmijnen bevinden.

Het is raadzaam gesprekken te mijden met betrekking tot de binnenlandse politiek, de kwestie Nagorno-Karabakh en de spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan. Voor reizen naar de grensgebieden met Rusland is voorzichtigheid geboden. Het is formeel afgeraden de grens tussen Azerbeidzjan en Rusland (Dagestan) over te steken.