Azerbeidzjan

kaart Azerbeidzjan

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Azerbeidzjan heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. De landgrenzen blijven momenteel gesloten voor Europese burgers en een groot aantal vluchten blijft tot nader order opgeschort.

  Reizen naar Azerbeidzjan per vliegtuig

  Om een vlucht richting Azerbeidzjan te mogen boarden, moeten niet-Azerbeidzjaanse reizigers aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Over een geldig visum beschikken. Sinds 5 augustus 2021 kunnen Belgen en personen die een permanent verblijfsrecht genieten in België opnieuw online een visum aanvragen, via het officiële portaal voor elektronische visa. De Ambassade van Azerbeidzjan in Brussel is de bevoegde autoriteit om meer informatie te verstrekken over de visumprocedures.
  • Voor reizigers vanaf 18 jaar: beschikken over een bewijs van volledige vaccinatie tegen COVID-19, of een bewijs van immuniteit tegen COVID-19;
  • Voor alle reizigers, ongeacht hun leeftijd: beschikken over een negatieve PCR-test die maximaal 72 uur voor de vlucht werd afgeleverd. Kinderen jonger dan 1 jaar zijn vrijgesteld van de verplichting om een negatieve PCR-test te kunnen voorleggen.

  Reizigers die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen op de luchthaven worden tegengehouden. De reiziger wordt aangeraden contact op te nemen met zijn luchtvaartmaatschappij om zich ervan te vergewissen dat de documenten (voorbereid door de reiziger) voldoen aan alle vormvereisten (o.a. wat betreft het bewijs van vaccinatie en het PCR-certificaat). Het is sterk aanbevolen om elektronische bewijsstukken eveneens af te printen en een papieren kopie mee te nemen.

  Het is mogelijk dat bij aankomst op de luchthaven de temperatuur van de reiziger wordt gemeten en/of een bijkomende verplichte PCR-test wordt opgelegd.

  Indien alle voorwaarden vervuld werden, zal de reiziger worden toegelaten tot het Azerbeidzjaanse grondgebied (zonder verplichte zelfisolatie). Reizigers die het Azerbeidzjaanse grondgebied verlaten en die in het land van hun bestemming een negatieve PCR-test moeten voorleggen kunnen voor het afnemen van de PCR-test terecht bij één van de instellingen die worden opgesomd op de AZAL-website (in het Engels).

   

  COVID-19-maatregelen ter plaatse

  De geldende sanitaire procedures en medische contactgegevens zijn beschikbaar op de Azerbeidzjaanse website over COVID-19 (in het Azerbeidzjaans). We raden alle reizigers aan om de hygiënevoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nauw op te volgen. Relevante nieuwe informatie wordt ook op de Facebookpagina van de Ambassade geplaatst.

   

  Update over de veiligheidssituatie

  Na de gevechten van 2020 is de situatie in Hoog-Karabakh en in de omringende zones (Kelbajar, Lachin, Gubadli, Zengilan, Jabrayil, Fuzuli en Aghdam) gestabiliseerd, maar de regio is nog door de aanwezigheid  van mijnen en andere onontplofte oorlogsmunities getroffen. Geïsoleerde incidenten zijn niet uit te sluiten.

  Onder andere om veiligheidsredenen (aanwezigheid van talrijke mijnen en onontplofte oorlogstuigen) wordt een toestemming door de Azerbeidzjaanse overheid vereist om zich in in de herwonnen gebieden en in de gebieden waar de Russische vredesmacht is gestationeerd te verplaatsen. Consulaire hulp kan u desgevallend niet worden aangeboden;

  • Het wordt sterk aangeraden de nabijheid van militaire installaties te mijden,
  • Belgen in Azerbeidzjan worden aanbevolen om zich bereikbaar te blijven en zich blijvend in te lichten over lokale ontwikkelingen via officiële bronnen.  

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ten stelligste aan uw reis te registreren via Travellers Online.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  . De straatcriminaliteit in de hoofdstad Bakoe is over het algemeen beperkt. Vermijd grote sommen geld bij u te hebben en wees voorzichtig bij het gebruik van kredietkaarten om diefstal of vervalsing te voorkomen. Het wordt aangeraden,om ’s nachts slecht verlichte plaatsen te vermijden.

  Ondanks het beperkte risico op terroristische aanslagen of algemene onrust, is het aangewezen de actualiteit en de evolutie van de situatie ter plekke te volgen. Eventuele bijeenkomsten verlopen meestal vreedzaam en worden door de autoriteiten van nabij gevolgd. Respecteer ten allen tijde de instructies van de lokale ordediensten.

  Het is aangeraden steeds een kopie van uw paspoort bij zich te hebben voor eventuele controle van documenten. Het origineel dient veilig bewaard te worden.

  Het is raadzaam rekening te houden met de lokale gevoeligheden, gesprekken te mijden met betrekking de spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan.

  Onnodige verplaatsingen in de nabijheid van de internationale grenzen zijn afgeraden, ook omdat de grenzen niet altijd duidelijk aangegeven zijn – zeker buiten de gebaande paden en in het gebergte.  De landgrenzen zijn momenteel gesloten

  .Andere rubrieken

  Wij bevelen u aan de andere rubrieken te lezen, o.a. de rubriek over “praktische vragen” om moeilijkheden te vermijden tijdens het overschrijden van de grens, bij de heen- of terugreis.