Azerbeidzjan

kaart Azerbeidzjan

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Azerbeidzjan heeft zeer ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. De landgrenzen blijven momenteel gesloten voor Europese burgers en een groot aantal vluchten blijft tot nader order opgeschort.

   

  Reizen naar Azerbeidzjan per vliegtuig: om een vlucht richting Azerbeidzjan te mogen boarden, moeten niet-Azerbeidzjaanse reizigers aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Over een geldig visum beschikken. Sinds 5 augustus 2021 kunnen Belgen en personen die een permanent verblijfsrecht genieten in België opnieuw online een visum aanvragen, via het officiële portaal voor elektronische visa. De Ambassade van Azerbeidzjan in Brussel is de bevoegde autoriteit om meer informatie te verstrekken over de visumprocedures.
  • Voor reizigers vanaf 18 jaar: beschikken over een bewijs van volledige vaccinatie tegen COVID-19, of een bewijs van immuniteit tegen COVID-19;
  • Voor alle reizigers, ongeacht hun leeftijd: beschikken over een negatieve PCR-test die max. 72 uur voor de vlucht werd afgeleverd.

  Kinderen jonger dan 1 jaar zijn vrijgesteld van de verplichting om een negatieve PCR-test te kunnen voorleggen.

   

  Reizigers die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen op de luchthaven worden tegengehouden. De reiziger wordt aangeraden contact op te nemen met zijn luchtvaartmaatschappij om zich ervan te vergewissen dat de documenten (voorbereid door de reiziger) voldoen aan alle vormvereisten (o.a. wat betreft het bewijs van vaccinatie en het PCR-certificaat). Het is sterk aanbevolen om elektronische bewijsstukken eveneens af te printen en een papieren kopie mee te nemen. Het is mogelijk dat bij aankomst op de luchthaven de temperatuur van de reiziger wordt gemeten en/of een bijkomende verplichte PCR-test wordt opgelegd. Indien alle voorwaarden vervuld werden, zal de reiziger worden toegelaten tot het Azerbeidzjaanse grondgebied (zonder verplichte zelfisolatie). Reizigers die het Azerbeidzjaanse grondgebied verlaten en die in het land van hun bestemming een negatieve PCR-test moeten voorleggen kunnen voor het afnemen van de PCR-test terecht bij één van de instellingen die worden opgesomd op de AZAL website (in het Engels). 

   

  COVID-19-regels ter plaatse: de geldende sanitaire procedures en medische contactgegevens zijn beschikbaar op de volgende website: https://koronavirusinfo.az/az (in het Azerbeidzjaans). We raden alle reizigers aan om de hygiënevoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nauw op te volgen: link. Relevante nieuwe informatie wordt ook op de Facebookpagina van de Ambassade geplaatst.

   

  Update over de veiligheidssituatie

  Er vonden recent zware vijandelijkheden plaats in en rond Nagorno-Karabakh en de omringende districten. De situatie is intussen grotendeels gestabiliseerd, maar Belgen in Azerbeidzjan dienen steeds rekening te houden met een risico op plotse heropflakkering.

  • Zonder de nodige toestemmingen verbiedt en vervolgt Azerbeidzjan verplaatsingen in Nagorno-Karabakh, langs de contactlijn rond Nagorno-Karabakh, alsook ter hoogte van de grensstreek tussen Azerbeidzjan en Armenië. Consulaire hulp kan u desgevallend niet worden aangeboden;
  • Verplaatsingen in de districten rond Nagorno-Karabakh (Kelbajar, Lachin, Gubadli, Zengilan, Jabrayil, Fuzuli en Aghdam) worden ten stelligste afgeraden (zie verder ‘Algemene veiligheid’);
  • Het wordt sterk aangeraden de nabijheid van militaire installaties te mijden, alsook betogingen en bijeenkomsten op straat. De instructies van de lokale ordediensten dienen steeds opgevolgd te worden; 
  • Ten gevolge van de vijandelijkheden hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen vluchtroutes van/naar Azerbeidzjan geannuleerd. Reizigers dienen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij om hierover informatie in te winnen;
  • Belgen in Azerbeidzjan worden aanbevolen om zich bereikbaar te blijven en zich blijvend in te lichten over lokale ontwikkelingen via officiële bronnen.  

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ten stelligste aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Azerbeidzjan is een seculier land en de hoofdstad Bakoe geeft een moderne Europese indruk.

  Het is evenwel aangeraden rekening te houden met de gevoeligheden van de bevolking die voor de grote meerderheid traditioneel moslim en conservatief is, vooral buiten de hoofdstad. De straatcriminaliteit in de hoofdstad Bakoe is over het algemeen beperkt. Er zijn meldingen van pickpockets in Bakoe, vooral 's nachts en in de buurt van bars en clubs die bezocht worden door expats. Vermijd grote sommen geld bij u te hebben en wees voorzichtig bij het gebruik van kredietkaarten om diefstal of vervalsing te voorkomen. Het wordt aangeraden, vooral voor vrouwen, om ’s nachts niet alleen op straat te lopen en om slecht verlichte plaatsen te vermijden.

  Ondanks het beperkte risico op terroristische aanslagen of algemene onrust, is het aangewezen de actualiteit en de evolutie van de situatie ter plekke te volgen. Eventuele bijeenkomsten verlopen meestal vreedzaam en worden door de autoriteiten van nabij gevolgd. Respecteer ten allen tijde de instructies van de lokale ordediensten.

  Het is aangeraden steeds een kopie van uw paspoort bij zich te hebben voor eventuele controle van documenten. Het origineel dient veilig bewaard te worden.

  Het conflict inzake Nagorno-Karabach is nog steeds niet opgelost. Zware vijandelijkheden vonden plaats tussen 27 september en 9 november 2020. De autoriteiten van de Republiek Azerbeidzjan beschouwen elk bezoek aan Nagorno-Karabach en/of het uitvoeren van economische activiteiten in dit gebied zonder hun toelating als illegaal, wat dus kan leiden tot sancties en/of strafrechtelijke vervolging door Azerbeidzjan. Verplaatsingen in de nabijheid van de contactlijn met Nagorno-Karabakh en de internationale grens tussen Azerbeidzjan en Armenië is strikt verboden zonder de nodige toelatingen. Het is ten stelligste afgeraden om te reizen in de districten rond Nagorno-Karabakh (Kelbajar, Lachin, Gubadli, Zengilan, Jabrayil, Fuzuli en Aghdam), onder andere omwille van de vele mijnen en niet-ontplofte explosieven die zich daar bevinden.  

  Het is raadzaam gesprekken te mijden met betrekking tot de binnenlandse politiek, de kwestie Nagorno-Karabakh en de spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan. Onnodige verplaatsingen in de nabijheid van de internationale grenzen zijn afgeraden, ook omdat de grenzen niet altijd duidelijk aangegeven zijn – zeker buiten de gebaande paden en in het gebergte. Het is formeel afgeraden de grens tussen Azerbeidzjan en Rusland (Dagestan) over te steken.