Bahrein

kaart Bahrein

 

Laatste update

Coronavirus:

Verschillende gevallen van Covid-19 worden bevestigd in het land.

Ten gevolge van het Covid-19-virus hebben de autoriteiten van Bahrein op 18 maart de volgende maatregelen aangekondigd:

-Schorsing van de afgifte van toeristenvisa bij aankomst op de luchthaven voor alle nationaliteiten, behalve houders van diplomatieke, speciale, dienst- en VN-paspoorten. Alle andere passagiers die naar Bahrein willen reizen, moeten voor vertrek een elektronisch visum aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

- sluiting van alle restaurants, bioscopen, cafés, fitnesscentra en sportclubs

- beperking van bijeenkomsten tot maximaal 20 personen

Daarnaast blijven de volgende bepalingen van toepassing:

1. Passagiers uit Hong Kong, Libanon, Egypte, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn onderworpen aan het volgende protocol:

• Symptomatische passagiers (koorts, hoest, ademhalingsstoornis)

- onthaal in het screeningcentrum op de luchthaven: dragen van handschoenen en masker + screeningtest;

- in de insluitingszone van de luchthaven blijven totdat het resultaat bekend is gemaakt.

-In geval van negatieve test: afgifte van een medische verklaring van werkonderbreking en isolatie gedurende 14 dagen thuis;

- In geval van positieve test, isolatie overbrengen naar medisch centrum

• Asymptomatische passagiers (geen symptomen)

-antwoord op de gezondheidsvragenlijst

- receptie in het screeningcentrum op de luchthaven: dragen van handschoenen en masker + screeningtest;

-passagiers mogen de luchthaven verlaten in afwachting van de resultaten, behalve passagiers uit Egypte, Libanon en Italië: die moeten wachten op de testresultaten op de luchthaven;

- levering van een medische verklaring van werkonderbreking en isolatie gedurende 14 dagen;

- bij negatieve test: 14 dagen geïsoleerd quarantaine thuis;

-in geval van positieve test: transfer naar isolatie in medisch centrum

2. Passagiers die in Bahrein wonen en komen uit Zuid-Korea, Irak, Iran, China - en met symptomen - worden routinematig naar isolement gebracht, ongeacht het testresultaat. Reizigers zonder symptomen worden thuis gescheiden gehouden.

Reizigers die geen inwoners van Bahrein zijn (incidentele bezoeken) worden tot nader order niet langer toegelaten tot het Bahreinse grondgebied.

3. Passagiers uit Maleisië, Thailand, Singapore, Japan worden op symptomen getest en vervolgens bij een negatief resultaat  worden thuis naar isolatie gebracht; of in een medisch centrum bij een positief resultaat. Asymptomatische passagiers moeten thuis geïsoleerd blijven.

De grens met Saoedi-Arabië werd gesloten. De Bahreinse autoriteiten hebben besloten de scholen te sluiten en verschillende evenementen te annuleren tot nader order.

Extra voorzorgsmaatregelen die reizigers kunnen nemen om infectie met het Coronavirus te vermijden is het dragen van een mondmasker in publieke plaatsen, en het voldoende wassen van de handen met desinfecterende middelen. Wie het openbaar vervoer neemt, wordt aangemaand een mondmasker te dragen.

Het wordt aangeraden de informatie en raadgevingen van het Ministerie van Gezondheid op te volgen. Voor alle vragen in verband met het Coronavirus, kunnen Belgen in Bahrein de website van  het Ministerie van Gezondheid raadplegen : www.moh.gov.bh en van de burgerluchtvaart: www.mtt.gov.bh/directorates/civil-aviation

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een toename van de spanningen in de regio, worden de Belgen in Bahrein geadviseerd waakzaamheid en voorzichtigheid te betrachten, om weg te blijven van elke bijeenkomst, zich zeer regelmatig op de hoogte te worden te houden van de evolutie van de situatie via officiële netwerken en de reisadviezen te raadplegen op de websites van de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Koeweit (verantwoordelijk voor Bahrein). Ook wordt aanbevolen dat de Belgische toeristen zich op www.travellersonline.diplomatie.be registreren

Op maandag 5 juni 2017 heeft Bahrein de diplomatieke en consulaire betrekkingen met Qatar verbroken. Hierdoor hebben de Bahreini-overheden beslist om, vanaf 6 juni, de toegang tot hun grondgebied voor alle middelen van transport van en naar Qatar, te verbieden. De luchtvaartmaatschappij van Bahrein (GulfAir) heeft op haar beurt aangekondigd alle vluchten van en naar Qatar vanaf 6 juni te schorsen. De betrokken reizigers worden verzocht om onmiddellijk met hun luchtvaartmaatschappij contact te nemen, om  hun vlucht om te boeken.

Indien u meer zekerheid wenst omtrent de binnenkomst in een ander land, wordt u aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde immigratiediensten van het land waar u naartoe wenst te reizen, aangezien zij de enige autoriteiten zijn die beslissen wie al dan niet toegelaten wordt tot hun grondgebied.

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in Bahrein gereisd worden.

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS), is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Sinds de opheffing van de noodtoestand na de gebeurtenissen van 2011 in Bahrein, is de algemene veiligheid op het eiland hersteld en is het mogelijk om er veilig rond te reizen. Nochtans, vinden nog regelmatig betogingen plaats, vooral buiten het centrum van Manama. Deze gebeurtenissen omvatten soms ook daden van geweld, zoals het gooien van stenen of molotovcocktails. De reizigers moeten dus waakzaam zijn en zich op afstand van de betogingen houden.

Na een aantal bomaanvallen, sommigen met dodelijke afloop, raden de lokale overheden aan om geen verdachte objecten te benaderen en de politie te contacteren/verwittigen.

In juli en augustus 2015  werden twee aanslagen gepleegd op Bahreins veiligheidspersoneel die dodelijke slachtoffers maakten. In april 2016 werd nog een vergelijkbare aanslag gepleegd, met één dodelijk slachtoffer. Ook in juli 2016 kwam een burger om het leven bij een aanslag met een bermbom in de hoofdstad Manama. Het blijft bijgevolg aangewezen, ook gezien de regionale situatie, extra waakzaam te zijn ingevolge een verhoogde terreurdreiging.

De Bahreinse maatschappij is open en tolerant. Van reizigers wordt verwacht dat ze in alle omstandigheden de plaatselijke gebruiken en gewoonten respecteren van dit islamitisch land.

Criminaliteit

Criminaliteit is relatief laag. Elementaire voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing.

Noodtelefoon van politie en brandweer: 999 of de Police Hotline 8000 8008.
Landgenoten (reizigers of expats) worden verzocht hun aanwezigheid te melden bij de Belgische ambassade in Koeweit.