Bahrein

kaart Bahrein

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

   

  Toegang tot openbare binnenruimten (restaurants, cafés, winkelcentra, enz.) is toegestaan ​​voor eenieder, al dan niet gevaccineerd, met uitzondering van bioscopen en binnen evenementen die alleen toegankelijk zijn voor gevaccineerde personen.

  Het dragen van een masker is verplicht op openbare plaatsen. Elke overtreding van deze maatregel stelt de auteur bloot aan de toepassing van de sancties waarin de geldende wetgeving voorziet (geldboete die gepaard kan gaan met gevangenisstraf).

  De Bahreinse autoriteiten onderhouden ook een controlesysteem:

  Alle inkomende passagiers moeten de applicatie BeAware Bahrain downloaden en activeren

  Voor passagiers die aankomen uit of zijn doorgereisd door de rode lijst-landen van Bahrein, namelijk India, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Bangladesh, Nepal, Mozambique, Myanmar, Zimbabwe, Mongolië, Namibië, Mexico, Tunesië, Iran, Zuid-Afrika, Indonesië, Irak, de Filippijnen, Maleisië, Panama, Oeganda en de Dominicaanse Republiek, hebben geen toegang meer tot Bahreins grondgebied, tenzij ze inwoners van Bahrein of Bahreini zijn.

  Passagiers die in aanmerking komen voor toegang tot Bahreins grondgebied, die komen uit of zijn doorgereisd door landen die op de rode lijst door Bahrein zijn geplaatst, moeten bij aankomst een negatief PCR-testcertificaat overleggen met een QR-code, gedateerd minder dan 48 uur voor hun vertrek. Ze moeten ook een nieuwe PCR-test uitvoeren bij hun aankomst en op de 10e dag ter plaatse. Ze zijn onderworpen aan een quarantaine van 10 dagen.

  Er zijn quarantainecentra opgericht die zijn goedgekeurd door de National Health Regulatory Authority (NHRA). Passagiers met een adres in Bahrein, geregistreerd op hun naam of op naam van een direct familielid, kunnen hun 10-daagse quarantaine in hun woonplaats voltooien. Passagiers van 6 jaar en jonger zijn vrijgesteld van deze vereisten.

  Bovenstaande vereisten zijn van toepassing ongeacht de vaccinatiestatus van de passagier.

  Passagiers uit landen die niet op de rode lijst van Bahrein staan, kunnen onder voorwaarde worden toegelaten tot Bahreins grondgebied. Passagiers moeten bij aankomst een negatief PCR-testcertificaat overleggen met een QR-code, gedateerd minder dan 72 uur voor vertrek. Ze moeten ook een nieuwe PCR-test uitvoeren bij hun aankomst en op de 10e dag ter plaatse. Ze zijn onderworpen aan een quarantaine van 10 dagen.

  De volgende uitzonderingen zijn van toepassing op passagiers die in aanmerking komen voor toegang tot Bahreins grondgebied uit landen die niet op de rode lijst staan:

  • Passagiers die volledig zijn gevaccineerd met certificaten die zijn afgegeven door de gezondheidsautoriteiten van Bahrein, of een certificaat dat is afgegeven door een land waarvan het vaccinatiecertificaat is goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid van Bahrein, of landen waarmee Bahrein gezondheidsovereenkomsten heeft ondertekend moeten geen PCR-test bij vertrek ondergaan, of in quarantaine gaan. Passagiers zijn niettemin verplicht om bij aankomst en op de 10e dag van hun verblijf in Bahrein een test te ondergaan.

   

  • Passagiers die volledig zijn gevaccineerd met geldige vaccinatiecertificaten die zijn afgegeven in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Japan en Singapore, zijn uitgesloten van quarantainevereisten. Passagiers moeten echter 72 uur voor vertrek, bij aankomst en op de 10e dag van hun verblijf in Bahrein een test ondergaan.

   

  De Belgen in Bahrein worden geadviseerd waakzaamheid en voorzichtigheid te betrachten, om weg te blijven van elke bijeenkomst, zich zeer regelmatig op de hoogte te worden te houden van de evolutie van de situatie via officiële netwerken en de reisadviezen te raadplegen op de websites van de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Koeweit (verantwoordelijk voor Bahrein). 

  In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS), is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Sinds de opheffing van de noodtoestand na de gebeurtenissen van 2011 in Bahrein, is de algemene veiligheid op het eiland hersteld en is het mogelijk om er veilig rond te reizen. Nochtans, vinden nog regelmatig betogingen plaats, vooral buiten het centrum van Manama. Deze gebeurtenissen omvatten soms ook daden van geweld, zoals het gooien van stenen of molotovcocktails. De reizigers moeten dus waakzaam zijn en zich op afstand van de betogingen houden.

  Na een aantal bomaanvallen, sommigen met dodelijke afloop, raden de lokale overheden aan om geen verdachte objecten te benaderen en de politie te contacteren/verwittigen.

  In juli en augustus 2015  werden twee aanslagen gepleegd op Bahreins veiligheidspersoneel die dodelijke slachtoffers maakten. In april 2016 werd nog een vergelijkbare aanslag gepleegd, met één dodelijk slachtoffer. Ook in juli 2016 kwam een burger om het leven bij een aanslag met een bermbom in de hoofdstad Manama. Het blijft bijgevolg aangewezen, ook gezien de regionale situatie, extra waakzaam te zijn ingevolge een verhoogde terreurdreiging.

  De Bahreinse maatschappij is open en tolerant. Van reizigers wordt verwacht dat ze in alle omstandigheden de plaatselijke gebruiken en gewoonten respecteren van dit islamitisch land.

   

  Criminaliteit

  Criminaliteit is relatief laag. Elementaire voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing.

  Noodtelefoon van politie en brandweer: 999 of de Police Hotline 8000 8008.
  Landgenoten (reizigers of expats) worden verzocht hun aanwezigheid te melden bij de Belgische ambassade in Koeweit.