Bahrein

kaart Bahrein

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Ten gevolge van het Covid-19-virus hebben de autoriteiten van Bahrein de volgende maatregelen genomen:

  • binnenkomst in Bahrein via de luchthaven van Bahrein zijn op dit moment verboden, met uitzondering van Bahreinse staatsburgers en buitenlanders met een verblijfsvergunning.
  • sluiting van alle restaurants (behalve take away), bioscopen, fitnesscentra en sportclubs
  • beperking van bijeenkomsten tot maximaal 5 personen
  • Vanaf 8 april is het dragen van een masker verplicht op openbare plaatsen. Elke overtreding van deze maatregel stelt de auteur bloot aan de toepassing van de sancties waarin de geldende wetgeving voorziet (geldboete die gepaard kan gaan met gevangenisstraf).

De Bahreinse autoriteiten onderhouden ook een controlesysteem

  • bij aankomst op de luchthaven van Manama moet u een formulier invullen met betrekking tot de voltooide reis
  • verplichting om een ​​COVID-19-test te ondergaan (kosten: 30 BHD)
  • laden van de "BeAware Bahrain" -applicatie op uw mobile
  • GPS elektronische armband om de pols
  • verplichte quarantaine van 10 dagen
  • na quarantaine, nieuwe COVID-19-test (kosten: 30 BHD)

De grens met Saoedi-Arabië werd gesloten behalve voor Saoedische burgers die naar huis mogen terugkeren.

De Bahreinse autoriteiten hebben besloten de scholen te sluiten tot september en verschillende evenementen te annuleren tot nader order.

Er moet rekening mee worden gehouden dat de frequentie van handelsverbindingen voor een terugkeer naar Europa aanzienlijk is verminderd.

Extra voorzorgsmaatregelen die reizigers kunnen nemen om infectie met het Coronavirus te vermijden is het dragen van een mondmasker in publieke plaatsen, en het voldoende wassen van de handen met desinfecterende middelen. Wie het openbaar vervoer neemt, wordt aangemaand een mondmasker te dragen.

Het wordt aangeraden de informatie en raadgevingen van het Ministerie van Gezondheid op te volgen. Voor alle vragen in verband met het Coronavirus, kunnen Belgen in Bahrein de website van het Ministerie van Gezondheid raadplegen: www.moh.gov.bh en van de burgerluchtvaart: www.mtt.gov.bh/directorates/civil-aviation.

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een toename van de spanningen in de regio, worden de Belgen in Bahrein geadviseerd waakzaamheid en voorzichtigheid te betrachten, om weg te blijven van elke bijeenkomst, zich zeer regelmatig op de hoogte te worden te houden van de evolutie van de situatie via officiële netwerken en de reisadviezen te raadplegen op de websites van de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Koeweit (verantwoordelijk voor Bahrein). Ook wordt aanbevolen dat de Belgische toeristen zich op www.travellersonline.diplomatie.be registreren

Op maandag 5 juni 2017 heeft Bahrein de diplomatieke en consulaire betrekkingen met Qatar verbroken. Hierdoor hebben de Bahreini-overheden beslist om, vanaf 6 juni, de toegang tot hun grondgebied voor alle middelen van transport van en naar Qatar, te verbieden. De luchtvaartmaatschappij van Bahrein (GulfAir) heeft op haar beurt aangekondigd alle vluchten van en naar Qatar vanaf 6 juni te schorsen. De betrokken reizigers worden verzocht om onmiddellijk met hun luchtvaartmaatschappij contact te nemen, om  hun vlucht om te boeken.

Indien u meer zekerheid wenst omtrent de binnenkomst in een ander land, wordt u aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde immigratiediensten van het land waar u naartoe wenst te reizen, aangezien zij de enige autoriteiten zijn die beslissen wie al dan niet toegelaten wordt tot hun grondgebied.

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in Bahrein gereisd worden.

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS), is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Sinds de opheffing van de noodtoestand na de gebeurtenissen van 2011 in Bahrein, is de algemene veiligheid op het eiland hersteld en is het mogelijk om er veilig rond te reizen. Nochtans, vinden nog regelmatig betogingen plaats, vooral buiten het centrum van Manama. Deze gebeurtenissen omvatten soms ook daden van geweld, zoals het gooien van stenen of molotovcocktails. De reizigers moeten dus waakzaam zijn en zich op afstand van de betogingen houden.

Na een aantal bomaanvallen, sommigen met dodelijke afloop, raden de lokale overheden aan om geen verdachte objecten te benaderen en de politie te contacteren/verwittigen.

In juli en augustus 2015  werden twee aanslagen gepleegd op Bahreins veiligheidspersoneel die dodelijke slachtoffers maakten. In april 2016 werd nog een vergelijkbare aanslag gepleegd, met één dodelijk slachtoffer. Ook in juli 2016 kwam een burger om het leven bij een aanslag met een bermbom in de hoofdstad Manama. Het blijft bijgevolg aangewezen, ook gezien de regionale situatie, extra waakzaam te zijn ingevolge een verhoogde terreurdreiging.

De Bahreinse maatschappij is open en tolerant. Van reizigers wordt verwacht dat ze in alle omstandigheden de plaatselijke gebruiken en gewoonten respecteren van dit islamitisch land.

Criminaliteit

Criminaliteit is relatief laag. Elementaire voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing.

Noodtelefoon van politie en brandweer: 999 of de Police Hotline 8000 8008.
Landgenoten (reizigers of expats) worden verzocht hun aanwezigheid te melden bij de Belgische ambassade in Koeweit.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.