Bahrein

kaart Bahrein

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

  Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.​

  Ten gevolge van het Covid-19-virus hebben de autoriteiten van Bahrein de volgende maatregelen genomen:

  • Gezien de forse toename van covid-gevallen blijven alle winkelcentra, restaurants, scholen, sport centra, ... tot minstens   2 juli gesloten. 70% van de ambtenaren zal thuis moeten werken.
  • Eet- en drinkgelegenheden zijn toegankelijk voor bezorg- en afhaalservices. De autoriteiten, hebben alle hotels, restaurants en evenementenlocaties opdracht gegeven om bijeenkomsten, vieringen, bruiloften of conferenties, zowel binnen als buiten, te verbieden.
  • Het dragen van een masker is verplicht op openbare plaatsen. Elke overtreding van deze maatregel stelt de auteur bloot aan de toepassing van de sancties waarin de geldende wetgeving voorziet (geldboete die gepaard kan gaan met gevangenisstraf).

  De Bahreinse autoriteiten onderhouden ook een controlesysteem:

  • Gevaccineerde en niet-gevaccineerde reizigers uit landen die niet op de rode lijst staan ​​(India, Pakistan, Bangladesh, Nepal en Sri Lanka) moeten een quarantaine van tien dagen respecteren bij hen thuis of op aangewezen plaatsen die zijn goedgekeurd voor quarantaine. Reizigers moeten ook een PCR-examen ondergaan voordat ze aan boord van het vliegtuig gaan, naast een nieuwe test bij aankomst en daarna nog eens tien dagen na aankomst.
  • Passagiers die zijn gevaccineerd in Bahrein (inwoners en burgers) en passagiers die zijn gevaccineerd uit landen met wederzijdse vaccinatieovereenkomsten zijn vrijgesteld van quarantaine- en PCR-testvereisten (na aankomst in Bahrein).
  • Gevaccineerde reizigers uit de VS, het VK, de EU, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Japan en Singapore zijn vrijgesteld van quarantaine.
  • Alle inkomende passagiers moeten de applicatie "BeAware Bahrain" downloaden en activeren

  Bij een positieve test:

  Afhankelijk van de symptomen en risicofactoren kunnen mensen die positief zijn voor COVID-19 zichzelf ofwel thuis isoleren of in een door de regering van Bahrein goedgekeurde privéfaciliteit. Mensen met een hoog risico met ernstige symptomen worden geïsoleerd in een van de door de overheid aangewezen isolatiecentra.

  De grens met Saoedi-Arabië werd weer gesloten.

  Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een toename van de spanningen in de regio, worden de Belgen in Bahrein geadviseerd waakzaamheid en voorzichtigheid te betrachten, om weg te blijven van elke bijeenkomst, zich zeer regelmatig op de hoogte te worden te houden van de evolutie van de situatie via officiële netwerken en de reisadviezen te raadplegen op de websites van de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Koeweit (verantwoordelijk voor Bahrein). Ook wordt aanbevolen dat de Belgische toeristen zich op www.travellersonline.diplomatie.be registreren

  Op maandag 5 juni 2017 heeft Bahrein de diplomatieke en consulaire betrekkingen met Qatar verbroken. Hierdoor hebben de Bahreini-overheden beslist om, vanaf 6 juni, de toegang tot hun grondgebied voor alle middelen van transport van en naar Qatar, te verbieden. De luchtvaartmaatschappij van Bahrein (GulfAir) heeft op haar beurt aangekondigd alle vluchten van en naar Qatar vanaf 6 juni te schorsen. De betrokken reizigers worden verzocht om onmiddellijk met hun luchtvaartmaatschappij contact te nemen, om  hun vlucht om te boeken.

  Indien u meer zekerheid wenst omtrent de binnenkomst in een ander land, wordt u aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde immigratiediensten van het land waar u naartoe wenst te reizen, aangezien zij de enige autoriteiten zijn die beslissen wie al dan niet toegelaten wordt tot hun grondgebied.

  Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in Bahrein gereisd worden.

  In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS), is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Sinds de opheffing van de noodtoestand na de gebeurtenissen van 2011 in Bahrein, is de algemene veiligheid op het eiland hersteld en is het mogelijk om er veilig rond te reizen. Nochtans, vinden nog regelmatig betogingen plaats, vooral buiten het centrum van Manama. Deze gebeurtenissen omvatten soms ook daden van geweld, zoals het gooien van stenen of molotovcocktails. De reizigers moeten dus waakzaam zijn en zich op afstand van de betogingen houden.

  Na een aantal bomaanvallen, sommigen met dodelijke afloop, raden de lokale overheden aan om geen verdachte objecten te benaderen en de politie te contacteren/verwittigen.

  In juli en augustus 2015  werden twee aanslagen gepleegd op Bahreins veiligheidspersoneel die dodelijke slachtoffers maakten. In april 2016 werd nog een vergelijkbare aanslag gepleegd, met één dodelijk slachtoffer. Ook in juli 2016 kwam een burger om het leven bij een aanslag met een bermbom in de hoofdstad Manama. Het blijft bijgevolg aangewezen, ook gezien de regionale situatie, extra waakzaam te zijn ingevolge een verhoogde terreurdreiging.

  De Bahreinse maatschappij is open en tolerant. Van reizigers wordt verwacht dat ze in alle omstandigheden de plaatselijke gebruiken en gewoonten respecteren van dit islamitisch land.

  Criminaliteit

  Criminaliteit is relatief laag. Elementaire voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing.

  Noodtelefoon van politie en brandweer: 999 of de Police Hotline 8000 8008.
  Landgenoten (reizigers of expats) worden verzocht hun aanwezigheid te melden bij de Belgische ambassade in Koeweit.