Bangladesh

kaart Bangladesh

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

   

  1. Lokale maatregelen en info 

  Van en naar Bangladesh worden nog steeds een beperkt aantal internationale vluchten toegelaten met een beperkte bezetting. Daarnaast gelden de volgende regels:

  - Reizigers die volledig gevaccineerd zijn met een door de WHO erkend COVID-19 vaccin, kunnen Bangladesh binnen reizen met een officieel vaccinatiecertificaat (geen PCR-test vereist).

  - Reizigers die niet (volledig) zijn gevaccineerd met een door de WHO erkend COVID-19 vaccin dienen het bewijs voor te leggen van een negatieve PCR-test, afgelegd binnen 72u voor vertrek.

  - Alle reizigers naar Bangladesh moeten binnen de drie dagen voor vertrek een online Health Declaration Form (link) invullen. Ze moeten een fysieke of elektronische versie van dit formulier kunnen voorleggen bij aankomst.

  De gedetailleerde regels zijn terug te vinden op de website van de Civil Aviation Authority of Bangladesh.

  Personen ter plaatse worden verder aangeraden om de lokale regels inzake COVID-19 goed op te volgen. 

   

  1. Belgische maatregelen en info

  Zie https://diplomatie.belgium.be/nl

  Informatie in verband met COVID-maatregelen in België vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/

  Het is raadzaam om tijdens reizen naar Bangladesh waakzaam te zijn en veiligheidsrisico's te vermijden. Met uitzondering van de havenstad Chittagong zelf, wordt reizen naar de Chittagong Hill Tracts regio ten strengste afgeraden (inclusief de districten Khagrachari, Rangamati, Bandarban).

  Het is aanbevolen de grootst mogelijke waakzaamheid aan de dag te leggen in de rest van het land. Aanslagen van terroristische aard, in het bijzonder op buitenlanders en/of in de door expats gefrequenteerde plaatsen kunnen zich nog voordoen. Reizigers wordt aangeraden zich via de media over de toestand te informeren en elke publieke bijeenkomst te mijden.

  Het politieke klimaat blijft gespannen. Manifestaties van politieke en/of communautaire aard en stakingen (plaatselijk “hartals” genoemd) kunnen in onlusten ontaarden. De situatie kan zeer snel evolueren en het is aanbevolen om zich regelmatig te informeren terzake.

  Om consulaire hulp beter te organiseren indien nodig worden landgenoten verzocht om hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Aan de reizigers wordt derhalve aangeraden de grootst mogelijke voorzichtigheid aan de dag te leggen en vooraf inlichtingen in te winnen via de pers (verschillende kranten in de Engelse taal beschikbaar) en bij andere lokale betrouwbare bronnen vooraleer zich te verplaatsen, vooral buiten de belangrijke agglomeraties. De verplaatsingen naar de Chittagong blijven onderworpen aan een speciale vergunning van de autoriteiten, die de toegang tot deze zones kunnen verbieden of een politie-escorte opleggen. Het is derhlave ten zeerste afgeraden zich naar deze regio te begeven.

  Er bestaat een risico op aanslagen van terroristische aard. Op 2 juli 2016 werd een aanslag gepleegd op een bekende Dhaka restaurant die het leven aan meer dan 20 personen heeft gekost, waaronder een meerderheid van buitenlanders. Sindsdien werd dergelijke aanslag niet meer genoteerd.

  Het land kent aanzienlijke politieke en socio-economische spanningen. Alle straatmanifestaties en politieke samenkomsten moeten absoluut gemeden worden.

  Een verhoogde waakzaamheid is ook geboden omwille van een toename van kleine criminaliteit, vooral in de hoofdstad Dhaka.

  In het algemeen is het aanbevolen een grote waakzaamheid aan de dag te leggen in het openbaar vervoer.

  De gezondheidsfaciliteiten zijn rudimentair, vooral buiten de grote agglomeraties. Het is noodzakelijk om een goede reisverzekering af te sluiten, die een sanitaire repatriëring dekt, en uw dokter te consulteren vóór uw vertrek.

  Gedurende het moessonseizoen (van juni tot september) wordt Bangladesh regelmatig getroffen door overstromingen. Tevens bevindt het land zich in een hoog risicogebied van seismische activiteiten. Tijdens het onweerseizoen (onweren zijn onvoorspelbaar, plots en hevig) van midden april tot eind mei is het sterk afgeraden om gebruik te maken van boten of ferries op de waterwegen, vooral in de golf van Bengalen.

   
  Terreurdreiging

  De terreurdreiging bestaat. De voorbije jaren vonden verscheidene terreuraanslagen plaats, die toegeschreven worden aan Islamitisch groepen – waaronder de Islamitische Staat. Op 2 juli 2016 werd een aanslag gepleegd op een bekende Dhaka restaurant die het leven aan meer dan 20 personen heeft gekost, waaronder een meerderheid van buitenlanders. Een verhoogde waakzaamheid in openbare plaatsen en tijdens politieke bijeenkomsten is geboden.

   
  Politieke en socio-economische spanningen

  De politieke spanningen in het land zijn een bron van onveiligheid. De manifestaties van politieke aard en stakingen (ter plaatse “hartals” genoemd) degenereren regelmatig in bloedige confrontaties tussen aanhangers van rivaliserende politieke partijen.

  Naar aanleiding van een serie industriële rampen in de textielfabrieken, vonden de voorbije maanden spontane, vaak gewelddadige, betogingen plaats in verschillende regio’s van het land (met name in Dhaka en in de industriële randstad Ashulia). Tijdens deze botsingen confronteerden duizenden textielarbeiders de ordehandhavingstroepen.

   
  Chittagong Hill Tracts

  Verplaatsingen naar de Chittagong Hills Tracts regio (met uitzondering van de havenstad Chittagong zelf) worden strikt afgeraden (met name de districten Khagrachari, Rangamati, Bandarban).

  In dit gebied kunnen reizigers, gelep op de arwezigheid van een belangrijk vluchtelingenkamp, betrokken geraken bij confrontaties tussen rivaliserende politieke of etnische groeperingen en/of tussen deze groeperingen en de autoriteiten. De buitenlandse toeristen zijn het uitverkoren doelwit van sommige criminelen. Het ontvoeringsrisico is eveneens hoog. Langs de grens met Myanmar zijn er tevens risico’s verbonden aan de aanwezigheid van antipersoonsmijnen.

  De reizigers die zich toch naar de Chittagong Hills Tracts willen begeven, moeten de autoriteiten hiervan 10 dagen van tevoren in kennis stellen. Een speciale vergunning is inderdaad noodzakelijk. (contactpunt: Chittagong Divisional Commissioner's Office (tel. 031-617400/615247; fax: 031-617400/614961 of de Deputy Commissioner's Office (tel. 031-621001/619996; fax 031-620570).

   
  Criminaliteit

  Er wordt een toename van de kleine criminaliteit vastgesteld in Bangladesh, vooral in de hoofdstad Dhaka.

  Er werden gevallen van agressie vastgesteld tegen buitenlanders, die een rickshaw namen in de stadswijken Banani, Gulshan en Baridhara en bijgevolg wordt het sterk afgeraden dit transportmiddel ’s nachts te gebruiken. In het algemeen is het aanbevolen een grote waakzaamheid aan de dag te leggen in het openbaar vervoer.

  Het aantal misdrijven, zoals gewapende overvallen, zakkenrollen en gauwdieverij, is toegenomen. Volgende veiligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te worden:

  • Liefst overdag reizen.
  • Een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen als men gebruik maakt van het openbaar vervoer en in publieke plaatsen.
  • Geen waardevolle voorwerpen tentoonspreiden, noch grote sommen geld bij zich hebben.
  • Opletten dat uw paspoort of een ander identiteitsdocument niet gestolen wordt. Deze documenten dienen steeds bij zich gehouden te worden en kopieën ervan bewaard.
  • Als men alleen is, mijden "rickshaws" of "babytaxis" te nemen, en er in geen geval gebruik van te maken na valavond.