Bangladesh

kaart Bangladesh

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Ter herinnering, niet-essentiële reizen naar Bangladesh zijn momenteel verboden.

Op 31.07.2020 hebben de Bengalese autoriteiten hun regels m.b.t. het internationaal vliegverkeer aangepast.

Met uitzondering van speciale vluchten blijft het luchtverkeer van en naar de EU echter opgeschort. Enkel het commercieel internationaal luchtverkeer van personen van en naar de volgende landen werd weer toegelaten, voor zover aan alle visumvereisten en sanitaire maatregelen wordt voldaan: China, Maleisië, Malediven, Qatar, Sri Lanka, VAE, Turkije en het VK.

Voor bijkomende informatie en updates raden we aan de volgende website te raadplegen: https://caab.portal.gov.bd/site/page/60c5b4d3-aaf1-41e9-a9df-47f1629628e3

 

Het is raadzaam om tijdens reizen naar Bangladesh waakzaam te zijn en veiligheidsrisico's te vermijden. Met uitzondering van de havenstad Chittagong zelf, wordt reizen naar de Chittagong Hill Tracts regio ten strengste afgeraden (inclusief de districten Khagrachari, Rangamati, Bandarban).

Het is aanbevolen de grootst mogelijke waakzaamheid aan de dag te leggen in de rest van het land.  Aanslagen van terroristische aard, in het bijzonder op buitenlanders en/of in de door expats gefrequenteerde plaatsen kunnen zich nog voordoen. Reizigers wordt aangeraden zich via de media over de toestand te informeren en elke publieke bijeenkomst te mijden.

Het politieke klimaat blijft gespannen. Manifestaties van politieke en/of communautaire aard en stakingen (plaatselijk “hartals” genoemd) kunnen in onlusten ontaarden. De situatie kan zeer snel evolueren en het is aanbevolen om zich regelmatig te informeren terzake.

Om consulaire hulp beter te organiseren indien nodig worden landgenoten verzocht om hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Aan de reizigers wordt derhalve aangeraden de grootst mogelijke voorzichtigheid aan de dag te leggen en vooraf inlichtingen in te winnen via de pers (verschillende kranten in de Engelse taal beschikbaar) en bij andere lokale betrouwbare bronnen vooraleer zich te verplaatsen, vooral buiten de belangrijke agglomeraties. De verplaatsingen naar de Chittagong blijven onderworpen aan een speciale vergunning van de autoriteiten, die de toegang tot deze zones kunnen verbieden of een politie-escorte opleggen. Het is derhlave ten zeerste afgeraden zich naar deze regio te begeven.

Er bestaat een risico op aanslagen van terroristische aard. Op 2 juli 2016 werd een aanslag gepleegd op een bekende Dhaka restaurant die het leven aan meer dan 20 personen heeft gekost, waaronder een meerderheid van buitenlanders. Sindsdien werd dergelijke aanslag niet meer genoteerd.

Het land kent aanzienlijke politieke en socio-economische spanningen. Alle straatmanifestaties en politieke samenkomsten moeten absoluut gemeden worden.

Een verhoogde waakzaamheid is ook geboden omwille van een toename van kleine criminaliteit, vooral in de hoofdstad Dhaka.

In het algemeen is het aanbevolen een grote waakzaamheid aan de dag te leggen in het openbaar vervoer.

De gezondheidsfaciliteiten zijn rudimentair, vooral buiten de grote agglomeraties. Het is noodzakelijk om een goede reisverzekering af te sluiten, die een sanitaire repatriëring dekt, en uw dokter te consulteren vóór uw vertrek.

Gedurende het moessonseizoen (van juni tot september) wordt Bangladesh regelmatig getroffen door overstromingen. Tevens bevindt het land zich in een hoog risicogebied van seismische activiteiten. Tijdens het onweerseizoen (onweren zijn onvoorspelbaar, plots en hevig) van midden april tot eind mei is het sterk afgeraden om gebruik te maken van boten of ferries op de waterwegen, vooral in de golf van Bengalen.

 
Terreurdreiging

De terreurdreiging bestaat. De voorbije jaren vonden verscheidene terreuraanslagen plaats, die toegeschreven worden aan Islamitisch groepen – waaronder de Islamitische Staat. Op 2 juli 2016 werd een aanslag gepleegd op een bekende Dhaka restaurant die het leven aan meer dan 20 personen heeft gekost, waaronder een meerderheid van buitenlanders. Een verhoogde waakzaamheid in openbare plaatsen en tijdens politieke bijeenkomsten is geboden.

 
Politieke en socio-economische spanningen

De politieke spanningen in het land zijn een bron van onveiligheid. De manifestaties van politieke aard en stakingen (ter plaatse “hartals” genoemd) degenereren regelmatig in bloedige confrontaties tussen aanhangers van rivaliserende politieke partijen.

Naar aanleiding van een serie industriële rampen in de textielfabrieken, vonden de voorbije maanden spontane, vaak gewelddadige, betogingen plaats in verschillende regio’s van het land (met name in Dhaka en in de industriële randstad Ashulia). Tijdens deze botsingen confronteerden duizenden textielarbeiders de ordehandhavingstroepen.

 
Chittagong Hill Tracts

Verplaatsingen naar de Chittagong Hills Tracts regio (met uitzondering van de havenstad Chittagong zelf) worden strikt afgeraden (met name de districten Khagrachari, Rangamati, Bandarban).

In dit gebied kunnen reizigers, gelep op de arwezigheid van een belangrijk vluchtelingenkamp, betrokken geraken bij confrontaties tussen rivaliserende politieke of etnische groeperingen en/of tussen deze groeperingen en de autoriteiten. De buitenlandse toeristen zijn het uitverkoren doelwit van sommige criminelen. Het ontvoeringsrisico is eveneens hoog. Langs de grens met Myanmar zijn er tevens risico’s verbonden aan de aanwezigheid van antipersoonsmijnen.

De reizigers die zich toch naar de Chittagong Hills Tracts willen begeven, moeten de autoriteiten hiervan 10 dagen van tevoren in kennis stellen. Een speciale vergunning is inderdaad noodzakelijk. (contactpunt: Chittagong Divisional Commissioner's Office (tel. 031-617400/615247; fax: 031-617400/614961 of de Deputy Commissioner's Office (tel. 031-621001/619996; fax 031-620570).

 
Criminaliteit

Er wordt een toename van de kleine criminaliteit vastgesteld in Bangladesh, vooral in de hoofdstad Dhaka.

Er werden gevallen van agressie vastgesteld tegen buitenlanders, die een rickshaw namen in de stadswijken Banani, Gulshan en Baridhara en bijgevolg wordt het sterk afgeraden dit transportmiddel ’s nachts te gebruiken. In het algemeen is het aanbevolen een grote waakzaamheid aan de dag te leggen in het openbaar vervoer.

Het aantal misdrijven, zoals gewapende overvallen, zakkenrollen en gauwdieverij, is toegenomen. Volgende veiligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te worden:

  • Liefst overdag reizen.
  • Een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen als men gebruik maakt van het openbaar vervoer en in publieke plaatsen.
  • Geen waardevolle voorwerpen tentoonspreiden, noch grote sommen geld bij zich hebben.
  • Opletten dat uw paspoort of een ander identiteitsdocument niet gestolen wordt. Deze documenten dienen steeds bij zich gehouden te worden en kopieën ervan bewaard.
  • Als men alleen is, mijden "rickshaws" of "babytaxis" te nemen, en er in geen geval gebruik van te maken na valavond.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.