Bangladesh

kaart Bangladesh

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar Bangladesh wordt ten zeerste afgeraden.

1.    Lokale maatregelen en info

 De Bengalese autoriteiten maken regelmatig nieuwe regels bekend m.b.t. het internationale vliegverkeer en u kan deze vinden op de volgende website 

 

2.    Belgische maatregelen en info

Zie https://diplomatie.belgium.be/nl voor algemene info over reizen

Informatie ivm covid-maatregelen in België vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Het is raadzaam om tijdens reizen naar Bangladesh waakzaam te zijn en veiligheidsrisico's te vermijden. Met uitzondering van de havenstad Chittagong zelf, wordt reizen naar de Chittagong Hill Tracts regio ten strengste afgeraden (inclusief de districten Khagrachari, Rangamati, Bandarban).

Het is aanbevolen de grootst mogelijke waakzaamheid aan de dag te leggen in de rest van het land.  Aanslagen van terroristische aard, in het bijzonder op buitenlanders en/of in de door expats gefrequenteerde plaatsen kunnen zich nog voordoen. Reizigers wordt aangeraden zich via de media over de toestand te informeren en elke publieke bijeenkomst te mijden.

Het politieke klimaat blijft gespannen. Manifestaties van politieke en/of communautaire aard en stakingen (plaatselijk “hartals” genoemd) kunnen in onlusten ontaarden. De situatie kan zeer snel evolueren en het is aanbevolen om zich regelmatig te informeren terzake.

Om consulaire hulp beter te organiseren indien nodig worden landgenoten verzocht om hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Aan de reizigers wordt derhalve aangeraden de grootst mogelijke voorzichtigheid aan de dag te leggen en vooraf inlichtingen in te winnen via de pers (verschillende kranten in de Engelse taal beschikbaar) en bij andere lokale betrouwbare bronnen vooraleer zich te verplaatsen, vooral buiten de belangrijke agglomeraties. De verplaatsingen naar de Chittagong blijven onderworpen aan een speciale vergunning van de autoriteiten, die de toegang tot deze zones kunnen verbieden of een politie-escorte opleggen. Het is derhlave ten zeerste afgeraden zich naar deze regio te begeven.

Er bestaat een risico op aanslagen van terroristische aard. Op 2 juli 2016 werd een aanslag gepleegd op een bekende Dhaka restaurant die het leven aan meer dan 20 personen heeft gekost, waaronder een meerderheid van buitenlanders. Sindsdien werd dergelijke aanslag niet meer genoteerd.

Het land kent aanzienlijke politieke en socio-economische spanningen. Alle straatmanifestaties en politieke samenkomsten moeten absoluut gemeden worden.

Een verhoogde waakzaamheid is ook geboden omwille van een toename van kleine criminaliteit, vooral in de hoofdstad Dhaka.

In het algemeen is het aanbevolen een grote waakzaamheid aan de dag te leggen in het openbaar vervoer.

De gezondheidsfaciliteiten zijn rudimentair, vooral buiten de grote agglomeraties. Het is noodzakelijk om een goede reisverzekering af te sluiten, die een sanitaire repatriëring dekt, en uw dokter te consulteren vóór uw vertrek.

Gedurende het moessonseizoen (van juni tot september) wordt Bangladesh regelmatig getroffen door overstromingen. Tevens bevindt het land zich in een hoog risicogebied van seismische activiteiten. Tijdens het onweerseizoen (onweren zijn onvoorspelbaar, plots en hevig) van midden april tot eind mei is het sterk afgeraden om gebruik te maken van boten of ferries op de waterwegen, vooral in de golf van Bengalen.

 
Terreurdreiging

De terreurdreiging bestaat. De voorbije jaren vonden verscheidene terreuraanslagen plaats, die toegeschreven worden aan Islamitisch groepen – waaronder de Islamitische Staat. Op 2 juli 2016 werd een aanslag gepleegd op een bekende Dhaka restaurant die het leven aan meer dan 20 personen heeft gekost, waaronder een meerderheid van buitenlanders. Een verhoogde waakzaamheid in openbare plaatsen en tijdens politieke bijeenkomsten is geboden.

 
Politieke en socio-economische spanningen

De politieke spanningen in het land zijn een bron van onveiligheid. De manifestaties van politieke aard en stakingen (ter plaatse “hartals” genoemd) degenereren regelmatig in bloedige confrontaties tussen aanhangers van rivaliserende politieke partijen.

Naar aanleiding van een serie industriële rampen in de textielfabrieken, vonden de voorbije maanden spontane, vaak gewelddadige, betogingen plaats in verschillende regio’s van het land (met name in Dhaka en in de industriële randstad Ashulia). Tijdens deze botsingen confronteerden duizenden textielarbeiders de ordehandhavingstroepen.

 
Chittagong Hill Tracts

Verplaatsingen naar de Chittagong Hills Tracts regio (met uitzondering van de havenstad Chittagong zelf) worden strikt afgeraden (met name de districten Khagrachari, Rangamati, Bandarban).

In dit gebied kunnen reizigers, gelep op de arwezigheid van een belangrijk vluchtelingenkamp, betrokken geraken bij confrontaties tussen rivaliserende politieke of etnische groeperingen en/of tussen deze groeperingen en de autoriteiten. De buitenlandse toeristen zijn het uitverkoren doelwit van sommige criminelen. Het ontvoeringsrisico is eveneens hoog. Langs de grens met Myanmar zijn er tevens risico’s verbonden aan de aanwezigheid van antipersoonsmijnen.

De reizigers die zich toch naar de Chittagong Hills Tracts willen begeven, moeten de autoriteiten hiervan 10 dagen van tevoren in kennis stellen. Een speciale vergunning is inderdaad noodzakelijk. (contactpunt: Chittagong Divisional Commissioner's Office (tel. 031-617400/615247; fax: 031-617400/614961 of de Deputy Commissioner's Office (tel. 031-621001/619996; fax 031-620570).

 
Criminaliteit

Er wordt een toename van de kleine criminaliteit vastgesteld in Bangladesh, vooral in de hoofdstad Dhaka.

Er werden gevallen van agressie vastgesteld tegen buitenlanders, die een rickshaw namen in de stadswijken Banani, Gulshan en Baridhara en bijgevolg wordt het sterk afgeraden dit transportmiddel ’s nachts te gebruiken. In het algemeen is het aanbevolen een grote waakzaamheid aan de dag te leggen in het openbaar vervoer.

Het aantal misdrijven, zoals gewapende overvallen, zakkenrollen en gauwdieverij, is toegenomen. Volgende veiligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te worden:

  • Liefst overdag reizen.
  • Een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen als men gebruik maakt van het openbaar vervoer en in publieke plaatsen.
  • Geen waardevolle voorwerpen tentoonspreiden, noch grote sommen geld bij zich hebben.
  • Opletten dat uw paspoort of een ander identiteitsdocument niet gestolen wordt. Deze documenten dienen steeds bij zich gehouden te worden en kopieën ervan bewaard.
  • Als men alleen is, mijden "rickshaws" of "babytaxis" te nemen, en er in geen geval gebruik van te maken na valavond.