Barbados

kaart Barbados

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

 • Vanaf 12/07/2020 worden buitenlandse reizigers opnieuw toegelaten tot het grondgebied van Barbados.

Zonder deze online reisauthorisatie zal men niet worden toegelaten op het vliegtuig!

Opgelet: Er zijn geen rechtstreekse vluchten tussen België en Barbados. Er zal steeds een transfer moeten gemaakt worden, in veel gevallen via de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. U dient dus ook met mogelijke reisrestricties in het transitland rekening te houden.

 
Aankomstvereisten

 • Reizigers naar Barbados worden sterk aangeraden om zich voorafgaand te laten testen op COVID19 door een erkend laboratorium (ISO:15189, CAP, UKAS of equivalent). Dit dient te gebeuren maximaal 72u voor aankomst in Barbados. De resultaten dienen opgeladen te worden bij de online registratie. Men dient ook een afgedrukte versie mee te brengen. De resultaten, waarop de naam van reiziger moet vermeld worden, zullen worden gevalideerd door het Ministry of Health & Wellness in Barbados.
 • Reizigers zonder testresultaten van een erkende instantie dienen bij aankomst te worden getest. Dit kan ofwel gratis op de luchthaven of in een bepaalde hotels/testsites aan de prijs van 150 USD.
 • Het Ministry of Health & Wellness in Barbados kan op elk moment beslissen om iemand bijkomend te testen, ongeacht de voorgelegde documenten.
 • Reizigers uit de laag-risicolanden in de Caraïbische ‘travel bubble’ die gedurende de voorafgaande 21 dagen geen hoog risicoland hebben bezocht, worden vrijgesteld van de voorafgaande test. Het gaat om reizigers uit de volgende landen: Antigua & Barbuda, Aruba, Anguilla, Bahamas, Belize, Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, Curaçao, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Barthelemy, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent & the Grenadines, Trinidad & Tobago en Turks and Caicos.

 

Op de luchthaven

 • Het is verplicht een gezichtsmasker te dragen op de luchthaven in Barbados.
 • Alle aankomende passagiers zullen een gezondheidsanalyse ondergaan: interview, nemen van temperatuur.
 • Alle aankomende passagiers, behalve deze uit de ‘travel bubble’, die voorafgaand een COVID-test hebben ondergaan, dienen deze voor te leggen voor verificatie door het Ministry of Health & Wellness. Wie geen voorafgaande test onderging, zal bij aankomst in Barbados worden getest.
 • Passagiers zonder voorafgaande negatieve test of die weigeren bij aankomst getest te worden, zullen geweigerd worden het grondgebied te betreden. Inwoners van Barbados zonder voorafgaande test of na weigering zich te laten testen bij aankomst, zullen verplicht in quarantaine geplaatst worden voor 2 weken.
 • Wie getest wordt op de luchthaven, mag kiezen: men kan ofwel naar een staatsinstelling of naar een aangeduid hotel worden gebracht, in afwachting van de resultaten van de COVID-test, die in principe binnen 24u bekend zijn. Indien men kiest voor een hotel, is dit op eigen kosten.

 

Tijdens het verblijf

 • Tijdens het verblijf dient men zich te houden aan de lokale voorschriften: social distancing, hygiënische voorschriften, het dragen van een gezichtsmasker etc.
 • Wie symptomen van COVID19 ontwikkelt dient dit te melden aan de officiële gezondheidsdiensten of het management van de accommodatie waar men verblijft.
 • Reizigers uit hoog risicolanden zullen mogelijks dagelijks worden gemonitord, onder andere op temperatuur. Zij kunnen ook worden onderworpen aan een 2e test op de 7e dag van het verblijf. Indien deze negatief is, zal de monitoring worden gestopt. Indien geen 2e test wordt afgenomen, zal de monitoring 14 dagen duren.
 • Reizigers uit matig risicolanden zullen voor 7 dagen worden gemonitord.
 • Indien de omstandigheden het vereisen, kan een 2e test worden afgenomen tijdens de monitorperiode.
 • Personen die een positieve test afleggen zullen worden overgebracht naar een alternatieve accommodatie voor isolatie en behandeling, tot 2 opeenvolgende negatieve tests worden afgenomen. Daarna mag men het verblijf verderzetten.
 • Personen die in nauw contact zijn gekomen met positieve gevallen zullen in quarantaine moeten gaan in faciliteiten goedgekeurd door het Ministry of Health & Wellness.

Meer informatie over de aankomstprotocollen, alsook de voorschriften tijdens het verblijf in Barbados, kunnen worden gevonden op deze website: https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020 (in het Engels).


Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.  

 

 

Description

Algemene veiligheid

Barbados is een vreedzaam land, dat vrij goed georganiseerd is en een hoge levensstandaard heeft voor de regio. Door de verslechterde economische situatie werd er het voorbije jaar wel een toename van de criminaliteit vastgesteld.
 
Criminaliteit


Criminaliteit tegenover bezoekers komt niet vaak voor. Er is het probleem van zakkenrollers en soms komen problemen voor wanneer toeristen drugs willen kopen (drugs zijn ook in Barbados illegaal en er staan strenge straffen op bezit en gebruik!).

Geen racisme of vijandige houding tegenover bezoekers, de meeste toeristen verplaatsen zich op het eiland in een huurwagen, zonder gids, en ondervinden weinig problemen. Barbadians zijn vriendelijk tegenover toeristen en zullen waar nodig helpen.

Het is niettemin aan te raden de volgende maatregelen in acht te nemen:

 • geen waardevolle voorwerpen of grote geldsommen meenemen;
 • gebruik maken van de kluis in het hotel voor het bewaren van reisdocumenten, paspoorten en geld;
 • best reizen met officiële taxi's die vanuit het hotel zijn gereserveerd;
 • waakzaam zijn ingeval van reizen met het openbaar vervoer;
 • 's nachts niet rondwandelen of met het openbaar vervoer reizen.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.