Benin

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Transit: Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

   De Beninse overheid besloot tot een reeks maatregelen over te gaan om de crisis in te dijken.

   Reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van de mogelijke onderbreking van luchtverbindingen tijdens hun verblijf ter plaatse.

   Momenteel gelden, in het kader van de beheersing van de COVID-pandemie, de volgende procedures voor passagiers die Benin binnenkomen en verlaten:

   Vóór het vertrek: inschrijving en betaling van de PCR-test (die bij aankomst op de luchthaven zal worden afgenomen) op de website centresurveillancesanitaire.bj.

   Bij aankomst op de luchthaven van Cotonou: de PCR-test wordt onmiddellijk na de aankomst op de luchthaven uitgevoerd.

   De resultaten zijn binnen 72 uur te raadplegen op het Congrespaleis (Palais des Congrès), of op de website centresurveillancesanitaire.bj, via gebruik van de code die u hebt ontvangen bij de reservering van de test en het ontvangstnummer dat op de factuur is vermeld.

   Asymptomatische personen die positief hebben getest, moeten thuis in zelfisolatie.

   Personen die positief hebben getest met symptomen of co-morbiditeiten hebben, worden behandeld in het COVID-19-zorgcentrum.

    

   Terugkeer naar België: Ten vroegste 72 uur voor het vertrek moet een PCR-test worden afgenomen. De test kan worden afgenomen op het Congrespaleis na de tijdige online reservering en betaling (25.000 F CFA), via de website centresurveillancesanitaire.bj. Voor 50.000 F CFA is het ook mogelijk zich te laten testen in het "COVID VIP centre", bij het Nobila hotel tegenover de luchthaven. In geval van de VIP-optie zijn de resultaten sneller beschikbaar (over het algemeen tussen de 12 en 24 uur). In geval van een positief resultaat, mag de reiziger het grondgebied van Benin niet verlaten en moet hij/zij zich isoleren op een locatie naar keuze. Vervolgens moet men zich opnieuw twee keer laten testen, na ongeveer 10 en 12 dagen. Als beide tests negatief zijn, mag de reiziger Benin verlaten.

    

   Voor een bijgewerkt overzicht van de algemene situatie, maatregelen en besmettingen: gelieve regelmatig de website van de Beninse regering te raadplegen.

   Neem voor uw vertrek contact op met uw luchtvaartmaatschappij en mogelijks met de Beninese consulaire autoriteiten, en volg de dagelijkse ontwikkeling van de gezondheidssituatie op.

   Gelieve de gebruikelijke gezondheids- en hygiënemaatregelen te respecteren en u mogelijks te informeren bij de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (tel. 0800 14 689 of info-coronavirus).

    

   Wij raden u aan om uw reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be opdat wij onze consulaire bijstand nog beter kunnen organiseren.

    

    

   Description

   Algemene veiligheid

   Niet-essentiële reizen in het brede grensgebied in het noorden van het land, langs en voorbij de denkbeeldige lijn die de verbinding maakt tussen Boukoumbé - Tanguiéta - Banikoara – Kpalolo - Malanville, blijven afgeraden. In bepaalde zones wordt er echter gewerkt aan verhoogde veiligheid.

   Reizen naar het grensgebied met Nigeria ten oosten van de hoofdweg (RNIE 2) vanaf Tchaourou worden ook afgeraden.

   Niet-essentiële reizen in de overige gebieden in de noordelijke helft van het land worden nu ook afgeraden.

   Buiten deze gebieden blijft waakzaamheid geboden:

   Het wordt ten stelligste afgeraden om zich ’s nachts alleen te verplaatsen (te voet, per taximoto of met de auto), en dit zowel in de grote steden als in het binnenland. Ook verplaatsingen in geïsoleerde en/of dun bevolkte gebieden dienen met de grootste voorzichtigheid te worden uitgevoerd en het is aan te raden deze in konvooi of in groep te ondernemen. Er vinden sporadisch overvallen plaats door gewapende bendes op nationale wegen, voornamelijk ’s nachts en op marktdagen (vaak zondag).

   Het verkeer kan risicovol zijn wegens  het niet naleven van de verkeersregels en door de gammele staat van veel voertuigen.

   Het fotograferen van militaire of strategische personen en instellingen is verboden. Het ongevraagd fotograferen van personen kan leiden tot spanningen en zelfs agressie, vraag vooraf om toestemming van de betrokken persoon.

   Soms trachten ordediensten (politie, leger) door middel van een zogenaamde controle geld te verkrijgen. Vraag daarom bij een controle door de ordediensten naarde identiteit van de politiemannen (een politieman mag nooit alleen optreden). Neem GEEN overbodige documenten of geldsommen mee bij het buitengaan (de identiteitskaart is voldoende), geef GEEN geld bij verplaatsingen, vooral ‘s avonds. Ordediensten mogen geen geld mogen vragen bij een overtreding ZONDER afgifte van een ontvangstbewijs met nummer uitgegeven door hun administratie.

    
   Criminaliteit

   In de stad gaat het in het algemeen om kleine criminaliteit: in de straten 's avonds, op personen die alleen of in kleine groep rondlopen. Het is dus belangrijk om de volgende veiligheidsadviezen te volgen:

   • 's nachts bepaalde wijken in Cotonou vermijden (haven, spoorwegen, stranden, uitgaanswijken zoals Joncquet)
   • geen handtassen of juwelen te dragen in druk bezochte plaatsen (markt Dantokpa)
   • niet veel geld op zak te hebben
   • voorzichtigheid is ten allen tijde geboden op de stranden van Cotonouzo snel mogelijk de grensregio’s oversteken teneinde het risico op diefstal te beperken
   • vermijd uitnodigingen en het verbruik van drank, maaltijden, e.a. van onbekenden of vage kennissen
   • informeer uw vrienden, kennissen en verantwoordelijken ter plaatse over al uw verplaatsingen met inbegrip van tijdsduur.

    
   Internetfraude

   Vele landgenoten worden het slachtoffer van internetoplichting, dikwijls gepaard gaande met identiteitsroof. Wees niet goedgelovig en zend nooit geld. Contacteer bij twijfel cotonou@diplobel.fed.be.

   Een ander veelvoorkomend fraudefenomeen is oplichting door ‘virtuele vrienden’. Vaak leert men de persoon, die zich voordoet als een Amerikaan of Europeaan, kennen via het internet. Zodra de vriendschap gesloten is, moet deze zogenaamde vriend voor beroepsredenen naar Benin, alwaar hij/zij allerlei problemen tegen komt: gaande van overvallen, ongevallen, opname in een ziekenhuis, problemen met politie en andere lokale overheden tot een combinatie ervan. Hij/zij zal u vragen om dringend geld over te schrijven om o.a. het ziekenhuis, de politie- of immigratieofficieren, … te kunnen betalen.

   De opkomst van het internet en de populariteit van datingwebsites heeft geleid tot een nieuwe vorm van internetfraude via de misbruik van liefdesrelaties waarbij een persoon doet geloven dat hij/zij verliefd is met als enig doel naar Europa te emigreren of geld te onttrekken aan de tegenpartij.
   Wantrouw mannen en vrouwen die snel verliefd worden via het internet en die u willen vergezellen of bezoeken na de uitwisseling van enkele e-mails. In vele gevallen hebben deze personen meerdere profielen op verschillende datingwebsites om de kansen op het vinden van een partner te verhogen en worden ze eerder geleid door het profijt dan emotie.