Benin

Laatste update

In februari 2020 vond een terroristische aanslag plaats op de grenspost in het district Kérémou, op de grens tussen Burkina Faso en Benin, ten noordwesten van de stad Banikoara, in het grensgebied tussen de natuurparken Pendjari en Parc W. Reizen naar deze regio worden formeel afgeraden.

Coronavirus

De Beninse overheid besloot tot maatregelen voor quarantaine voor alle reizigers die uit getroffen landen naar Benin reizen.

Reizigers worden gescreend bij aankomst; zoniet moeten zij zichzelf kenbaar maken aan de Beninse autoriteiten via een van de volgende telefoonnummers:

  • + 229 95 36 11 07
  •  +229 51 02 00 00
  •  +229 51 04 00 00

Zij dienen in afzondering te blijven (thuisquarantaine) zonder enig fysiek contact gedurende 14 dagen.

Reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van de mogelijke onderbreking van bijkomende luchtverbindingen tijdens hun verblijf ter plaatse. 

Neem contact met uw luchtvaartmaatschappij en Beninse consulaire diensten voor uw vertrek. Het is ook van essentieel belang om dagelijks de gezondheidssituatie te volgen.

Gelieve verder  de normale hygiëne en gezondheidsmaatregelen strikt in acht te nemen en de Belgische Federale Overheidsdienst Gezondheid te raadplegen (Tel 0800 14 689 of www.info-coronavirus.be/nl).

 

Verkiezingen

Op 17 mei 2020 worden in Benin gemeentelijke verkiezingen gehouden. De politieke en sociale spanningen kunnen dan oplopen. We raden reizigers aan de lokale berichtgeving op te volgen en reizen daarop af te stemmen. Vermijd manifestaties en volkstoelopen.

Wij raden u aan om uw reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be opdat wij onze consulaire bijstand nog beter kunnen organiseren.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Reizen in het brede grensgebied in het Noorden van het land, voorbij de denkbeeldige lijn die de verbinding maakt tussen Boukoumbé - Tangiéta - Banikoara - Malanville, met inbegrip dus van het Parc du W en het Parc Pendjari worden formeel afgeraden. In mei 2019 vond een kidnapping plaats. In februari 2020 een terroristische aanslag.

Reizen naar het grensgebied met Nigeria ten oosten van de hoofdweg (RNIE 2) vanaf Tchaourou worden afgeraden wegens mogelijke incidenten  rond smokkelroutes.

Behalve bovenstaande  

Waakzaamheid blijft geboden:

Het wordt ten stelligste afgeraden om zich ’s nachts alleen te verplaatsen (te voet, per taximoto of met de auto), en dit zowel in de grote steden als in het binnenland. Ook verplaatsingen in geïsoleerde en/of dun bevolkte gebieden dienen met de grootste voorzichtigheid te worden uitgevoerd en het is aan te raden deze in konvooi of in groep te ondernemen. Er vinden sporadisch overvallen plaats door gewapende bendes op nationale wegen, voornamelijk ’s nachts en op marktdagen (vaak zondag).

Het verkeer kan risicovol zijn wegens  het niet naleven van de verkeersregels en door de gammele staat van veel voertuigen.

Het fotograferen van militaire of strategische personen en instellingen is verboden. Het ongevraagd fotograferen van personen kan leiden tot spanningen en zelfs agressie, vraag vooraf om toestemming van de betrokken persoon.

Soms trachten ordediensten (politie, leger) door middel van een zogenaamde controle geld te verkrijgen. Vraag daarom bij een controle door de ordediensten naarde identiteit van de politiemannen (een politieman mag nooit alleen optreden). Neem GEEN overbodige documenten of geldsommen mee bij het buitengaan (de identiteitskaart is voldoende), geef GEEN geld bij verplaatsingen, vooral ‘s avonds. Ordediensten mogen geen geld mogen vragen bij een overtreding ZONDER afgifte van een ontvangstbewijs met nummer uitgegeven door hun administratie.

 
Criminaliteit

In de stad gaat het in het algemeen om kleine criminaliteit: in de straten 's avonds, op personen die alleen of in kleine groep rondlopen. Het is dus belangrijk om de volgende veiligheidsadviezen te volgen:

  • 's nachts bepaalde wijken in Cotonou vermijden (haven, spoorwegen, stranden, uitgaanswijken zoals Joncquet)
  • geen handtassen of juwelen te dragen in druk bezochte plaatsen (markt Dantokpa)
  • niet veel geld op zak te hebben
  • voorzichtigheid is ten allen tijde geboden op de stranden van Cotonouzo snel mogelijk de grensregio’s oversteken teneinde het risico op diefstal te beperken
  • vermijd uitnodigingen en het verbruik van drank, maaltijden, e.a. van onbekenden of vage kennissen
  • informeer uw vrienden, kennissen en verantwoordelijken ter plaatse over al uw verplaatsingen met inbegrip van tijdsduur.

 
Internetfraude

Vele landgenoten worden het slachtoffer van internetoplichting, dikwijls gepaard gaande met identiteitsroof. Wees niet goedgelovig en zend nooit geld. Contacteer bij twijfel cotonou@diplobel.fed.be.

Een ander veelvoorkomend fraudefenomeen is oplichting door ‘virtuele vrienden’. Vaak leert men de persoon, die zich voordoet als een Amerikaan of Europeaan, kennen via het internet. Zodra de vriendschap gesloten is, moet deze zogenaamde vriend voor beroepsredenen naar Benin, alwaar hij/zij allerlei problemen tegen komt: gaande van overvallen, ongevallen, opname in een ziekenhuis, problemen met politie en andere lokale overheden tot een combinatie ervan. Hij/zij zal u vragen om dringend geld over te schrijven om o.a. het ziekenhuis, de politie- of immigratieofficieren, … te kunnen betalen.

De opkomst van het internet en de populariteit van datingwebsites heeft geleid tot een nieuwe vorm van internetfraude via de misbruik van liefdesrelaties waarbij een persoon doet geloven dat hij/zij verliefd is met als enig doel naar Europa te emigreren of geld te onttrekken aan de tegenpartij.
Wantrouw mannen en vrouwen die snel verliefd worden via het internet en die u willen vergezellen of bezoeken na de uitwisseling van enkele e-mails. In vele gevallen hebben deze personen meerdere profielen op verschillende datingwebsites om de kansen op het vinden van een partner te verhogen en worden ze eerder geleid door het profijt dan emotie.