Benin

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

  De Beninse overheid besloot tot een reeks maatregelen over te gaan om de crisis in te dijken.

  Reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van de mogelijke onderbreking van  luchtverbindingen tijdens hun verblijf ter plaatse. 

  Op dit moment gelden de volgende maatregelen bij aankomst en vertrek in Benin:

  • Vooraleer u vertrekt: inschrijving op de website:  centresurveillancesanitaire.bj
  • dubbele test (snelle TDR-test en PCR-test die binnen 72 u resultaten geeft) en selectie van positief testende reizigers op de luchthaven, inlevering van paspoort
  • positief testende reizigers zonder verdere symptomen gaan in auto-quarantaine
  • positief testende reizigers met symptomen worden naar een behandelcentrum gebracht
  • binnen 72u  mededeling van de resultaten in het Congrespaleis mits afspraak vast te leggen via het lokale nummer 7016; teruggave van paspoort.
  • Max. 72u voor vertrek uit Benin is een nieuwe test verplicht. Deze gebeurt eveneens in het Congrespaleis na het vastleggen van een afspraak via het n° 7016
  • de tests kosten 50.000 FCFA (75 EUR) en dienen ter plaatse betaald te worden.

  Voor een actueel overzicht van de algemene situatie, de maatregelen en het aantal gerapporteerde gevallen dient u regelmatig de website van de Beninse overheid te raadplegen: https://www.gouv.bj/coronavirus

  Neem contact met uw luchtvaartmaatschappij en Beninse consulaire diensten voor uw vertrek. Het is ook van essentieel belang om dagelijks de gezondheidssituatie te volgen.

  Gelieve verder  de normale hygiëne en gezondheidsmaatregelen strikt in acht te nemen en de Belgische Federale Overheidsdienst Gezondheid te raadplegen (Bel 0800 14 689 of www.info-coronavirus.be/nl).

   

   

  Wij raden u aan om uw reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be opdat wij onze consulaire bijstand nog beter kunnen organiseren.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Niet-essentiële reizen in het brede grensgebied in het noorden van het land, langs en voorbij de denkbeeldige lijn die de verbinding maakt tussen Boukoumbé - Tanguiéta - Banikoara – Kpalolo - Malanville, blijven afgeraden. In bepaalde zones wordt er echter gewerkt aan verhoogde veiligheid.

  Reizen naar het grensgebied met Nigeria ten oosten van de hoofdweg (RNIE 2) vanaf Tchaourou worden afgeraden wegens mogelijke incidenten  rond smokkelroutes.

  Buiten deze gebieden blijft waakzaamheid geboden:

  Het wordt ten stelligste afgeraden om zich ’s nachts alleen te verplaatsen (te voet, per taximoto of met de auto), en dit zowel in de grote steden als in het binnenland. Ook verplaatsingen in geïsoleerde en/of dun bevolkte gebieden dienen met de grootste voorzichtigheid te worden uitgevoerd en het is aan te raden deze in konvooi of in groep te ondernemen. Er vinden sporadisch overvallen plaats door gewapende bendes op nationale wegen, voornamelijk ’s nachts en op marktdagen (vaak zondag).

  Het verkeer kan risicovol zijn wegens  het niet naleven van de verkeersregels en door de gammele staat van veel voertuigen.

  Het fotograferen van militaire of strategische personen en instellingen is verboden. Het ongevraagd fotograferen van personen kan leiden tot spanningen en zelfs agressie, vraag vooraf om toestemming van de betrokken persoon.

  Soms trachten ordediensten (politie, leger) door middel van een zogenaamde controle geld te verkrijgen. Vraag daarom bij een controle door de ordediensten naarde identiteit van de politiemannen (een politieman mag nooit alleen optreden). Neem GEEN overbodige documenten of geldsommen mee bij het buitengaan (de identiteitskaart is voldoende), geef GEEN geld bij verplaatsingen, vooral ‘s avonds. Ordediensten mogen geen geld mogen vragen bij een overtreding ZONDER afgifte van een ontvangstbewijs met nummer uitgegeven door hun administratie.

   
  Criminaliteit

  In de stad gaat het in het algemeen om kleine criminaliteit: in de straten 's avonds, op personen die alleen of in kleine groep rondlopen. Het is dus belangrijk om de volgende veiligheidsadviezen te volgen:

  • 's nachts bepaalde wijken in Cotonou vermijden (haven, spoorwegen, stranden, uitgaanswijken zoals Joncquet)
  • geen handtassen of juwelen te dragen in druk bezochte plaatsen (markt Dantokpa)
  • niet veel geld op zak te hebben
  • voorzichtigheid is ten allen tijde geboden op de stranden van Cotonouzo snel mogelijk de grensregio’s oversteken teneinde het risico op diefstal te beperken
  • vermijd uitnodigingen en het verbruik van drank, maaltijden, e.a. van onbekenden of vage kennissen
  • informeer uw vrienden, kennissen en verantwoordelijken ter plaatse over al uw verplaatsingen met inbegrip van tijdsduur.

   
  Internetfraude

  Vele landgenoten worden het slachtoffer van internetoplichting, dikwijls gepaard gaande met identiteitsroof. Wees niet goedgelovig en zend nooit geld. Contacteer bij twijfel cotonou@diplobel.fed.be.

  Een ander veelvoorkomend fraudefenomeen is oplichting door ‘virtuele vrienden’. Vaak leert men de persoon, die zich voordoet als een Amerikaan of Europeaan, kennen via het internet. Zodra de vriendschap gesloten is, moet deze zogenaamde vriend voor beroepsredenen naar Benin, alwaar hij/zij allerlei problemen tegen komt: gaande van overvallen, ongevallen, opname in een ziekenhuis, problemen met politie en andere lokale overheden tot een combinatie ervan. Hij/zij zal u vragen om dringend geld over te schrijven om o.a. het ziekenhuis, de politie- of immigratieofficieren, … te kunnen betalen.

  De opkomst van het internet en de populariteit van datingwebsites heeft geleid tot een nieuwe vorm van internetfraude via de misbruik van liefdesrelaties waarbij een persoon doet geloven dat hij/zij verliefd is met als enig doel naar Europa te emigreren of geld te onttrekken aan de tegenpartij.
  Wantrouw mannen en vrouwen die snel verliefd worden via het internet en die u willen vergezellen of bezoeken na de uitwisseling van enkele e-mails. In vele gevallen hebben deze personen meerdere profielen op verschillende datingwebsites om de kansen op het vinden van een partner te verhogen en worden ze eerder geleid door het profijt dan emotie.