Bosnië en Herzegovina

kaart Bosnië en Herzegovina

 

 
Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

  De Bosnische overheid heeft besloten om de grenzen van het land voor buitenlandse reizigers te heropenen, op voorwaarde dat zij een van de volgende documenten voorleggen :

  • ofwel een negatieve COVID-19-test (PCR of antigeentest) van een geautoriseerd laboratorium en niet ouder dan 48 uur op het moment van binnenkomst in Bosnië en Herzegovina vanuit een Europees land of niet ouder dan 72 uur vanuit een land buiten Europa;
  • ofwel een bewijs van inenting voor de personen die twee dosissen van een vaccin hebben ontvangen minstens 14 dagen voor de binnenkomst in Bosnië en Herzegovina. Voor de vaccins waarvan maar één dosis wordt toegediend is een bewijs van die enkele dosis vereist (minstens 14 dagen voor binnenkomst in Bosnië en Herzegovina);
  • ofwel een certificaat waarin wordt bevestigd dat de reiziger van een COVID-19-infectie is hersteld vanaf minstens 14 dagen en maximum 180 dagen voor de binnenkomst in Bosnië en Herzegovina).

  Deze test- of certificaatverplichting geldt voor alle buitenlandse reizigers, met uitzondering van minderjarige kinderen waarvan één  van de ouders de Bosnische nationaliteit heeft, en van buitenlanders die met een burger van Bosnië en Herzegovina gehuwd zijn. Voor kinderen jonger dan 7 jaar is de negatieve test niet vereist als de ouder of de voogd met wie ze reizen met beide dosissen ingeënt is, of van infectie met het COVID-19-virus hersteld is, of over een negatief testresultaat beschikt (PCR of antigeen).

  De test of certificaat is ook niet verplicht voor de reizigers die de dubbele nationaliteit bezitten, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een geldig Bosnisch paspoort. Burgers van Montenegro, Kroatië, Servië hoeven ook niet in het bezit van een certificaat of een negatieve test te zijn als zij direct vanuit deze landen Bosnië en Herzegovina binnenkomen.

  De doorreis over het grondgebied van Bosnië en Herzegovina bij Neum blijft mogelijk (in één dag en zonder onderweg te stoppen), zonder testverplichting. 

  De luchthavens van het land zijn opnieuw open. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat het aantal vluchten momenteel nog beperkt blijft.

  Hygiënemaatregelen: de beperkende maatregelen worden geleidelijk aan versoepeld, en winkels zijn open. Verschillenden maatregelen om de verspreiding van de epidemie te beperken zijn nochtans nog van kracht, zoals het verplichte dragen van een mondmasker in de publieke binnenruimten, richtlijnen inzake sociale distantiëring, het verbod op grote samenkomsten en een avondklok van 24u tot 5u (in Republika Srpska en in het Brčko-District). In geval van overtreding kunnen geldboetes opgelegd worden.

  Reizigers worden aangespoord om de maatregelen en de voorschriften van de lokale overheden nauwgezet te volgen.

  Informatie in de plaatselijke taal is beschikbaar op de websites van de Instituten voor volksgezondeheid van de Federatie van Bosnië en Herzegovina, van de Republlika Srpska en van het Brcko-District

   

  De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: www.info-coronavirus.be/nl

   

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Indien de elementaire voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd, kan in Bosnië en Herzegovina, zonder noemenswaardige problemen worden gereisd. De algemene veiligheidssituatie in Bosnië en Herzegovina is relatief goed en stabiel.

  Zesentwintig jaar na de oorlog doen spanningen tussen de drie etnische en religieuze bevolkingsgroepen (Servisch - Orthodox; Kroatisch - Katholiek en Bosniaak - Moslim) zich nog zelden voor. Er kunnen zich evenwel nog sporadisch incidenten voordoen.

  Het is aangeraden zowel voor als tijdens uw verblijf ter plaatse de actualiteit te volgen. Het is eveneens raadzaam om uit de buurt te blijven van demonstraties of ongewone massabijeenkomsten.

  Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, wordt reizigers aangeraden hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

   
  Mijngevaar


  Aangezien nog in tal van gebieden mijnen worden aangetroffen, is het raadzaam niet van de geasfalteerde of geplaveide hoofdwegen af te wijken en zich niet in vernielde of verlaten gebouwen te begeven. Mijnenvelden zijn niet noodzakelijk duidelijk gemarkeerd of afgebakend. Bovendien hebben overstromingen ook grondverschuivingen op bepaalde mijnenvelden veroorzaakt en is bijkomende waakzaamheid zeker aangewezen. Voor wandelingen in de natuur is het aangeraden om gebruik te maken van een lokale gids.

  Ook de lokale kennis over de aanwezigheid van mijnen in een bepaalde streek is niet altijd accuraat. Voor meer informatie kan u terecht bij het Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre (BHMAC): http://www.bhmac.org, http://www.bhmac.org of +387 (0) 33 253 800.

   
  Terreurdreiging


  Reizigers wordt aangeraden om publieke manifestaties te vermijden en de veiligheidsmaatregelen van de lokale autoriteiten op te volgen.

   
  Criminaliteit


  Waakzaamheid is vereist voor berovingen (soms met dreiging van geweld en vooral na zonsondergang). Gauwdieven en zakkenrollers zijn vooral actief in de toeristische trekpleisters zoals Sarajevo, Mostar en Medjugorje. Autodiefstal komt vrij frequent voor. Het wordt aanbevolen om nooit waardevolle zaken en documenten in de auto achter te laten.

  Wilde dieren

  In bergachtige gebieden zijn er beren, wolven, adders en schorpioenen aanwezig.