Bosnië en Herzegovina

kaart Bosnië en Herzegovina

 

 
Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Algemeen inreisverbod: de grenzen van het land blijven gesloten voor buitenlandse reizigers, behalve voor de onderdanen van Kroatië, Servië en Montenegro. Uitzonderingen zijn voorzien voor buitenlanders met een geldige verblijfsvergunning, grensarbeiders, vrachtwagenchauffeurs, buitenlanders in transitverkeer en die naar het land van hun gewone verblijfplaats terugkeren, diplomaten, artsen, leden van het medisch personeel, naaste familieleden van overledenen (echtgenoot, ouders, kinderen, broers en zussen) en echgenoten of minderjarige kinderen van Bosnische onderdanen. De toegang tot het Bosnische grondgebied wordt ook toegestaan aan buitenlandse zakenreizigers op voorwaarde dat zij over twee documenten beschikken: 1) een uitnodigingsbrief van een Bosnisch bedrijf; 2) een certificaat van een negatieve test voor het coronavirus van een geautoriseerd laboratorium, niet ouder dan 48 uur op het moment van binnenkomst.

De doorreis over het grondgebied van Bosnië en Herzegovina bij Neum ("corridor van Neum") blijft mogelijk (in één dag en zonder onderweg te stoppen). 

De quarantaine- en isolatieregels zijn sinds 21 mei opgeheven.

De luchthavens van het land zijn vanaf 1 juni opnieuw open. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat het aantal vluchten momenteel zeer beperkt blijft.

Sinds begin juni kent het land een nieuwe sterke toename van het aantal vastgestelde coronabesmettingen. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat hun toegang tot de buurlanden van Bosnië hierdoor aan bepaalde extra voorwaarden onderworpen kan worden (quarantaine van 14 dagen in Kroatië bijvoorbeeld).

Hygiënemaatregelen: de beperkende maatregelen werden geleidelijk aan versoepeld, en de meeste winkels kunnen opnieuw hun deuren openen, inclusief bars en restaurants (niet later dan 23 uur in Republika Srpska en middernacht in de Federatie van BiH). Verschillenden maatregelen om de verspreiding van de epidemie te beperken zijn nochtans nog van kracht, zoals richtlijnen inzake sociale afstand, het verbod op bijeenkomsten van meer dan 50 personen in Republika Srpska; van meer dan 100 personen in binnenruimtes en 300 buiten in de Federatie van BiH) en het verplicht dragen van een mondmasker (overal verplicht in Republika Srpska; in de Federatie is het dragen van mondmaskers verplicht in alle gesloten ruimtes en ook buiten als de 2 meter afstand niet mogelijk is). In geval van overtreding kunnen geldboetes opgelegd worden .

Reizigers worden aangespoord om de maatregelen en de voorschriften van de lokale overheden nauwgezet te volgen.

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Indien de elementaire voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd, kan in Bosnië en Herzegovina, zonder noemenswaardige problemen worden gereisd. De algemene veiligheidssituatie in Bosnië en Herzegovina is relatief goed en stabiel.

Tweeëntwintig jaar na de oorlog doen spanningen tussen de drie etnische en religieuze bevolkingsgroepen (Servisch - Orthodox; Kroatisch - Katholiek en Bosniaak - Moslim) zich nog zelden voor. Er kunnen zich evenwel nog sporadisch incidenten voordoen.

Het is aangeraden zowel voor als tijdens uw verblijf ter plaatse de actualiteit te volgen. Het is eveneens raadzaam om uit de buurt te blijven van demonstraties of ongewone massabijeenkomsten.

Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, wordt reizigers aangeraden hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 
Mijngevaar


Aangezien nog in tal van gebieden mijnen worden aangetroffen, is het raadzaam niet van de geasfalteerde of geplaveide hoofdwegen af te wijken en zich niet in vernielde of verlaten gebouwen te begeven. Mijnenvelden zijn niet noodzakelijk duidelijk gemarkeerd of afgebakend. Bovendien hebben overstromingen ook grondverschuivingen op bepaalde mijnenvelden veroorzaakt en is bijkomende waakzaamheid zeker aangewezen. Voor wandelingen in de natuur is het aangeraden om gebruik te maken van een lokale gids.

Ook de lokale kennis over de aanwezigheid van mijnen in een bepaalde streek is niet altijd accuraat. Voor meer informatie kan u terecht bij het Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre (BHMAC): http://www.bhmac.org, http://www.bhmac.org of +387 (0) 33 253 800.

 
Terreurdreiging


Reizigers wordt aangeraden om publieke manifestaties te vermijden en de veiligheidsmaatregelen van de lokale autoriteiten op te volgen.

 
Criminaliteit


Waakzaamheid is vereist voor berovingen (soms met dreiging van geweld en vooral na zonsondergang). Gauwdieven en zakkenrollers zijn vooral actief in de toeristische trekpleisters zoals Sarajevo, Mostar en Medjugorje. Autodiefstal komt vrij frequent voor. Men mag nooit waardevolle zaken en dokumenten in de auto achterlaten.

Wilde dieren

In bergachtige gebieden zijn er beren, wolven, adders en schorpioenen aanwezig.