Brazilië

kaart Brazilië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Inreisbeperkingen

Met uitzondering van de landgrens met Paraguay blijven de grenzen van Brazilië over land gesloten voor de toegang van buitenlanders die niet in Brazilië wonen. Er is een uitzondering voor o.a., de partners, kinderen en ouders van Brazilianen. Uitzonderlijk is het mogelijk om een voorafgaande toestemming te krijgen van de Braziliaanse federale politie om Brazilië over land binnen te komen om in Brazilië een vlucht te nemen naar het land waar u verblijft. De toegang over land via Paraguay is mogelijk zonder specifieke voorwaarden.

Vanaf 1 november 2021 is toegang tot het Braziliaanse grondgebied over land of over zee mogelijk in het kader van een georganiseerde cruise en mits specifieke toelating door de Braziliaanse gezondheidsinstanties. Maritieme bemanningen mogen in Brazilië alleen van boord gaan voor medische behandeling of om operationele redenen aan boord te gaan van een vlucht naar het land van herkomst, met toestemming van de Braziliaanse federale politie en de lokale gezondheidsautoriteiten.

Brazilië laat buitenlandse reizigers toe via de lucht het grondgebied binnen te komen volgens de gebruikelijke wettelijke inreis- en verblijfsvoorwaarden (bv. paspoort en indien nodig visum). U vindt de basisinformatie op de website van de Ambassade en Consultaten van België in Brazilië. Hoewel het aanbod van reguliere commerciële vluchten tussen Brazilië en Europa nog blijft bestaan, maken beperkingen die soms op zeer korte termijn door veel landen en/of luchtvaartmaatschappijen zijn ingevoerd, die situatie erg onvoorspelbaar. Het risico van annulering van vluchten zonder onmiddellijk alternatief is reëel.

Voorwaarden

Alle reizigers (buitenlanders en Brazilianen) die uit het buitenland via de lucht of over de zee naar Brazilië reizen, moeten volgende documenten aan de luchtvaartmaatschappij of aan de lokale gezondheidsautoriteiten voorleggen:

 • Een negatief/niet-reactief resultaat van een RT-PCR-test (uitgevoerd binnen de 72 uur voor het instappen) of een negatief resultaat van een antigeentest (uitgevoerd binnen de 24 uur voor het instappen). De test moet uitgevoerd worden in een laboratorium dat erkend is door de gezondheidsautoriteiten in het land van instappen. Het schriftelijk bewijs van het testresultaat moet opgesteld zijn in het Portugees, Spaans of Engels. Kinderen jonger dan 2 jaar en kinderen tussen 2 en 12 jaar die begeleid reizen, zijn vrijgesteld van deze maatregel. 
 • Binnen de 24 uur voor het instappen ingevulde (afgedrukte of digitale) reisgezondheidsverklaring (DSV) met o.a. het akkoord de relevante sanitaire maatregelen tijdens het verblijf in Brazilië te respecteren. U vindt deze verklaring op de website van ANVISA

Voor alle vragen in verband met deze inreis-, verblijfs- en uitreisvoorwaarden in Brazilië contacteert u de Braziliaanse overheden of leest u er de tekst op na van het interministerieel besluit nr. 658 van 5 oktober 2021 (in het Portugees).

 

Lokale situatie en maatregelen

Brazilië blijft vooralsnog zwaar getroffen door COVID-19. De maatregelen die de lokale overheden treffen om de verspreiding van het virus te beperken variëren van plaats tot plaats. Ze gaan van de sluiting van niet-essentiële activiteiten en het stilleggen van het verkeer tussen staten en gemeenten over land en over de rivieren tot bijkomende beperkende maatregelen of de verplichting om een vaccinatiecertificaat voor te leggen om toegang te krijgen tot bepaalde activiteiten en/of plaatsen. Het is daarbij van belang zich goed te informeren en de aanwijzingen van de lokale overheden stipt na te volgen. U kan meer gedetailleerde informatie over de situatie, de maatregelen en de lokale aanbevelingen vinden op de website van het Braziliaanse ministerie van Gezondheidszorg (in het Portugees), net als op de websites van de gefedereerde Staten

Op sommige plaatsen is het nog steeds mogelijk dat de ziekenhuizen niet meer in staat zijn adequate zorg te verlenen, ook niet voor andere ziektes of verwondingen. De testcapaciteit blijft beperkt, vooral in afgelegen gebieden waar het snel bekomen van de resultaten van een test moeilijk kan zijn. Het wordt aanbevolen om over een ziektekostenverzekering met gepaste dekking in Brazilië te beschikken voor de volledige duurtijd van het verblijf.

 

 

Gele koorts, dengue-koorts en chikungunya zijn endemische ziekten die regelmatig lokale en seizoensuitbraken kennen in variabele gebieden van Brazilië, vooral tijdens het regenseizoen (variabele periode afhankelijk van de regio, tussen oktober en juni).

Een aanzienlijke toename van het aantal en de geografische omvang van gevallen van gele koorts is de afgelopen jaren waargenomen in verschillende gebieden van Brazilië, inclusief in Staten waar het transmissierisico als niet-bestaand werd beschouwd (een verschuiving van het virus naar het zuiden/zuidoosten werd onder meer opgemerkt). Braziliaanse gezondheidsautoriteiten bevelen nu vaccinatie in het hele land aan.

De reizigers worden aangeraden zich minstens tien dagen voor hun vertrek te laten vaccineren en, om de risicozones te kennen, de laattste aanbevelingen beschikbaar op de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Wereldgezondheidsorganisatie te raadplegen.

Een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van dengue is ook recent waargenomen in verschillende gebieden van Brazilië. Er is geen vaccin tegen dengue en chikungunya. Het is daarom belangrijk om uzelf te beschermen tegen muggen, een geschikt muggenspray te gebruiken, onder een muskietennet te slapen, lange kleding te dragen en onmiddellijk medische hulp te zoeken als de symptomen verschijnen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Brazilië kent een hoog percentage gewelddadige criminaliteit, vooral in stedelijke centra en achtergestelde gebieden. Bij het reizen in Brazilië is het belangrijk om waakzaam te blijven en onderstaande preventieve maatregelen na te leven:

 • Leef de plaatselijke wetten en veiligheidsvoorschriften steeds na en informeer u via de lokale media en overheden over de plaatselijke situatie.
 • Alle grote steden in het land omvatten gevaarlijke gebieden, inclusief (en in het bijzonder) in centrale wijken. Informeer van tevoren.
 • Vermijd favela's (arme buurten in de steden) en geïsoleerde, slecht verlichte en verlaten plaatsen, zeker na zonsondergang
 • Op algemene wijze wees alert op straat, in het openbaar vervoer en in een taxi, zelfs in de betere wijken van de grootsteden.
 • Bij grote manifestaties (carnavalsoptochten, eindejaarsfeesten, …) is extra waakzaamheid geboden.
 • Wees alert voor diefstal en berovingen op de stranden
 • Let op bij het gebruik van mobiele telefoons op straat, strand en in het openbaar vervoer.
 • Vermijd demonstraties
 • Vermijd het toonbaar dragen van waardevolle horloges, sieraden of handtassen
 • Bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van bent, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld
 • Bewaar uw officiële documenten en vliegtickets op een veilige plaats (bijv. kluis in het hotel) en neem kopieën van deze documenten mee op stap
 • Zwem liever op bewaakte stranden. In Brazilië kan in zee zwemmen gevaarlijk zijn (golfslag en stroming), de stranden worden niet altijd bewaakt.
 • Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf, doe dan aanmelding bij een politiekantoor. Het is in dit geval steeds aan te raden het dossiernummer te noteren.
 • Toon respect. De toegang tot Indianenreservaten is beperkt en gereglementeerd. Voor elke expeditie in het Amazonewoud wordt sterk aangeraden om een beroep te doen op een ervaren gids.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.