Brazilië

kaart Brazilië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

 • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
 • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
 • Registreer uw reis via TravellersOnline.
 • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar Brazilië wordt ten zeerste afgeraden.

Brazilië is zwaar getroffen door het Coronavirus. De door de lokale overheden aangenomen maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken variëren van Staat tot Staat en van stad tot stad (bvb. het verplicht dragen van een mondmasker in publieke ruimten). Het is daarbij van belang zich afdoende te informeren en de aanwijzingen van de lokale overheden na te volgen. Men kan meer gedetailleerde informatie aantreffen (in het Portugees) op de website van het Braziliaanse ministerie van Gezondheidszorg (https://coronavirus.saude.gov.br), net als op de websites van de gefedereerde Staten, waarvan de link beschikbaar is gesteld via de volgende website: https://brazil.diplomatie.belgium.be/nl.

Het aantal luchthavens en reguliere vluchten die toelaten om van Brazilië naar Europa terug te keren blijft beperkt en vluchten worden frequent geannuleerd. Het is niettemin mogelijk te reizen vanuit Brasilia en elke gefedereerde Staat in Brazilië naar Europa, zelfs indien dit voornamelijk het geval is via de grotere Braziliaanse steden. Voor alle vragen met betrekking uw vliegreis -, nodigen we u uit vooreerst contact op te nemen met uw reisagentschap en/of vliegtuigmaatschappij. Informatie aangaande de reisvoorwaarden naar België is beschikbaar op de website https://brazil.diplomatie.belgium.be/nl

Buitenlandse reizigers worden toegestaan om het grondgebied van Brazilië per vliegtuig binnen te komen, mits de naleving van de geldende wettelijke voorwaarden voor binnenkomst en verblijf (bv. paspoort, visum, enz.; cf. https://brazil.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/entree voor een eerste informatie).

Met uitzondering van de landgrens met Paraguay blijven de grenzen van Brazilië over land of over zee van hun kant gesloten voor de toegang van buitenlanders die niet in Brazilië wonen, uitgezonderd, o.a., de partners, kinderen en ouders van Brazilianen. In afwijking hiervan is het uitzonderlijk mogelijk om een voorafgaande toestemming te krijgen van de Braziliaanse federale politie om Brazilië over land of over zee binnen te komen met het doel aan boord te gaan van een vlucht naar het land van verblijf.

Het Braziliaanse Ministerie van Gezondheidszorg raadt reizigers aan om zich thuis af te zonderen gedurende zeven (7) dagen na hun aankomst te Brazilië vanuit het buitenland. Voor alle informatie over de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf en vertrek uit Brazilië dient de Braziliaanse overheid te worden geraadpleegd.

De gezondheidszorg alsook de testcentra in Brazilië staan onder sterke druk. Op sommige plaatsen is het mogelijk dat de ziekenhuizen niet meer in staat zouden zijn adequate zorg te verlenen, ook niet voor andere ziektes of verwondingen. De testcapaciteit blijft beperkt, vooral in afgelegen gebieden waar het snel bekomen van de resultaten van een test moeilijk kan blijken. Het wordt meer dan ooit aanbevolen om over een ziektekostenverzekering met gepaste dekking in Brazilië te beschikken voor de volledige duurtijd van het verblijf. 

 

 

Gele koorts, dengue-koorts en chikungunya zijn endemische ziekten die regelmatig lokale en seizoensuitbraken kennen in variabele gebieden van Brazilië, vooral tijdens het regenseizoen (variabele periode afhankelijk van de regio, tussen oktober en juni).

Een aanzienlijke toename van het aantal en de geografische omvang van gevallen van gele koorts is de afgelopen jaren waargenomen in verschillende gebieden van Brazilië, inclusief in Staten waar het transmissierisico als niet-bestaand werd beschouwd (een verschuiving van het virus naar het zuiden/zuidoosten werd onder meer opgemerkt). Braziliaanse gezondheidsautoriteiten bevelen nu vaccinatie in het hele land aan.

De reizigers worden aangeraden zich minstens tien dagen voor hun vertrek te laten vaccineren en, om de risicozones te kennen, de laattste aanbevelingen beschikbaar op de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Wereldgezondheidsorganisatie te raadplegen.

Een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van dengue is ook recent waargenomen in verschillende gebieden van Brazilië. Er is geen vaccin tegen dengue en chikungunya. Het is daarom belangrijk om uzelf te beschermen tegen muggen, een geschikt muggenspray te gebruiken, onder een muskietennet te slapen, lange kleding te dragen en onmiddellijk medische hulp te zoeken als de symptomen verschijnen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Brazilië kent een hoog percentage gewelddadige criminaliteit, vooral in stedelijke centra en achtergestelde gebieden. Bij het reizen in Brazilië is het belangrijk om waakzaam te blijven en onderstaande preventieve maatregelen na te leven:

 • Leef de plaatselijke wetten en veiligheidsvoorschriften steeds na en informeer u via de lokale media en overheden over de plaatselijke situatie.
 • Alle grote steden in het land omvatten gevaarlijke gebieden, inclusief (en in het bijzonder) in centrale wijken. Informeer van tevoren.
 • Vermijd favela's (arme buurten in de steden) en geïsoleerde, slecht verlichte en verlaten plaatsen, zeker na zonsondergang
 • Op algemene wijze wees alert op straat, in het openbaar vervoer en in een taxi, zelfs in de betere wijken van de grootsteden.
 • Bij grote manifestaties (carnavalsoptochten, eindejaarsfeesten, …) is extra waakzaamheid geboden.
 • Wees alert voor diefstal en berovingen op de stranden
 • Let op bij het gebruik van mobiele telefoons op straat, strand en in het openbaar vervoer.
 • Vermijd demonstraties
 • Vermijd het toonbaar dragen van waardevolle horloges, sieraden of handtassen
 • Bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van bent, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld
 • Bewaar uw officiële documenten en vliegtickets op een veilige plaats (bijv. kluis in het hotel) en neem kopieën van deze documenten mee op stap
 • Zwem liever op bewaakte stranden. In Brazilië kan in zee zwemmen gevaarlijk zijn (golfslag en stroming), de stranden worden niet altijd bewaakt.
 • Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf, doe dan aanmelding bij een politiekantoor. Het is in dit geval steeds aan te raden het dossiernummer te noteren.
 • Toon respect. De toegang tot Indianenreservaten is beperkt en gereglementeerd. Voor elke expeditie in het Amazonewoud wordt sterk aangeraden om een beroep te doen op een ervaren gids.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.