Brazilië

kaart Brazilië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

Brazilië is zwaar getroffen door Covid-19. De door de lokale overheden aangenomen maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken variëren van Staat tot Staat en van stad tot stad, en kunnen op bepaalde plaatsen de sluiting van niet-essentiële activiteiten en het stilleggen van het verkeer tussen staten en gemeenten over land en over de rivieren en/of het instellen van een avondklok inhouden, hetzij aanleiding geven tot bijkomende van elke andere beperkende maatregelen. Het is daarbij van belang zich afdoende te informeren en de aanwijzingen van de lokale overheden stipt na te volgen. Men kan meer gedetailleerde informatie over de situatie, de maatregelen en de lokale aanbevelingen aantreffen (in het Portugees) op de website van het Braziliaanse ministerie van Gezondheidszorg (https://coronavirus.saude.gov.br), net als op de websites van de gefedereerde Staten, waarvan de link beschikbaar is gesteld via de volgende website: https://brazil.diplomatie.belgium.be/nl.

De gezondheidszorg alsook de testcentra in Brazilië staan onder sterke druk. Op sommige plaatsen is het mogelijk dat de ziekenhuizen niet meer in staat zijn adequate zorg te verlenen, ook niet voor andere ziektes of verwondingen. De testcapaciteit blijft beperkt, vooral in afgelegen gebieden waar het snel bekomen van de resultaten van een test moeilijk kan zijn. Het wordt meer dan ooit aanbevolen om over een ziektekostenverzekering met gepaste dekking in Brazilië te beschikken voor de volledige duurtijd van het verblijf.

Hoewel het -zij het eerder beperkte- aanbod van reguliere commerciële vluchten tussen Brazilië en Europa nog blijft bestaan, maken beperkingen die soms op zeer korte termijn door veel landen en/of luchtvaartmaatschappijen zijn ingevoerd, die situatie erg onvoorspelbaar. Het risico van annulering van vluchten zonder onmiddellijk alternatief is reëel.

Met uitzondering van de landgrens met Paraguay blijven de grenzen van Brazilië over land of over zee gesloten voor de toegang van buitenlanders die niet in Brazilië wonen, uitgezonderd, o.a., de partners, kinderen en ouders van Brazilianen. In afwijking hiervan is het uitzonderlijk mogelijk om een voorafgaande toestemming te krijgen van de Braziliaanse federale politie om Brazilië over land of over zee binnen te komen met het doel aan boord te gaan van een vlucht naar het land van verblijf. De maritieme bemanning die inscheept, dan wel ontscheept, dient 72 uur op voorhand een negatieve PCR-test voor te leggen om toegang te verkrijgen tot het Braziliaanse grondgebied.

 

Brazilië laat daarentegen buitenlandse reizigers, met de tijdelijke uitzondering van hen die vanuit of via het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika reizen, wel toe via de lucht het grondgebied binnen te komen volgens de gebruikelijke wettelijke inreis- en verblijfsvoorwaarden (bv. paspoort en indien nodig visum: zie https://brazil.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/entree voor basisinformatie).

Alle reizigers (buitenlanders en Brazilianen) uit het buitenland moeten voor het vertrek naar Brazilië volgende documenten aan de luchtvaartmaatschappij voorleggen:

 • Bewijs opgesteld in het Portugees, Spaans of Engels dat binnen de 72 uur voor het vertrek door een door het land van vertrek erkend laboratorium een laboratoriumtest (RT-PCR) afgenomen werd om besmetting met SARS-CoV-2 te detecteren en dat het resultaat negatief of niet reactief was (behalve voor kinderen beneden de twee jaar en begeleide kinderen tussen twee en twaalf jaar); en
 • Ingevulde (afgedrukte of digitale) reisgezondheidsverklaring (DSV) met o.a. het akkoord de relevante sanitaire maatregelen tijdens het verblijf in Brazilië te respecteren: u vindt deze verklaring op de website van ANVISA: https://formulario.anvisa.gov.br/.

Elke reiziger die voorafgaand aan diens aankomst in Brazilië COVID heeft gehad in de afgelopen 90 dagen, gerekend vanaf de aanvang van de symptomen, dient hierbij bovendien de volgende documenten voor te leggen:

 • Twee detecteerbare RT-PCR-resultaten, met een interval van ten minste 14 dagen, waarvan de laatste binnen 72 uur voorafgaand aan het tijdstip van binnenkomst op het grondgebied  wordt uitgevoerd;
 • Een Antigeentest met negatief of niet-detecteerbaar resultaat, na het laatste detecteerbare RT-PCR-resultaat; en
 • Een medische verklaring waarin wordt verklaard dat de persoon asymptomatisch is en in staat is om te reizen, inclusief op de reisdatum zelf. Het certificaat moet zijn afgegeven in het Portugees, Spaans of Engels en moet de identificatie en handtekening van de verantwoordelijke arts bevatten.

Voor alle vragen in verband met deze inreis-, verblijfs- en uitreisvoorwaarden in Brazilië contacteert u de Braziliaanse overheden of leest u er de tekst op na van het interministerieel besluit nr. 655 van 23 juni 2021 (in het Portugees): https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-655-de-23-de-junho-de-2021-327674155

Gele koorts, dengue-koorts en chikungunya zijn endemische ziekten die regelmatig lokale en seizoensuitbraken kennen in variabele gebieden van Brazilië, vooral tijdens het regenseizoen (variabele periode afhankelijk van de regio, tussen oktober en juni).

Een aanzienlijke toename van het aantal en de geografische omvang van gevallen van gele koorts is de afgelopen jaren waargenomen in verschillende gebieden van Brazilië, inclusief in Staten waar het transmissierisico als niet-bestaand werd beschouwd (een verschuiving van het virus naar het zuiden/zuidoosten werd onder meer opgemerkt). Braziliaanse gezondheidsautoriteiten bevelen nu vaccinatie in het hele land aan.

De reizigers worden aangeraden zich minstens tien dagen voor hun vertrek te laten vaccineren en, om de risicozones te kennen, de laattste aanbevelingen beschikbaar op de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Wereldgezondheidsorganisatie te raadplegen.

Een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van dengue is ook recent waargenomen in verschillende gebieden van Brazilië. Er is geen vaccin tegen dengue en chikungunya. Het is daarom belangrijk om uzelf te beschermen tegen muggen, een geschikt muggenspray te gebruiken, onder een muskietennet te slapen, lange kleding te dragen en onmiddellijk medische hulp te zoeken als de symptomen verschijnen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Brazilië kent een hoog percentage gewelddadige criminaliteit, vooral in stedelijke centra en achtergestelde gebieden. Bij het reizen in Brazilië is het belangrijk om waakzaam te blijven en onderstaande preventieve maatregelen na te leven:

 • Leef de plaatselijke wetten en veiligheidsvoorschriften steeds na en informeer u via de lokale media en overheden over de plaatselijke situatie.
 • Alle grote steden in het land omvatten gevaarlijke gebieden, inclusief (en in het bijzonder) in centrale wijken. Informeer van tevoren.
 • Vermijd favela's (arme buurten in de steden) en geïsoleerde, slecht verlichte en verlaten plaatsen, zeker na zonsondergang
 • Op algemene wijze wees alert op straat, in het openbaar vervoer en in een taxi, zelfs in de betere wijken van de grootsteden.
 • Bij grote manifestaties (carnavalsoptochten, eindejaarsfeesten, …) is extra waakzaamheid geboden.
 • Wees alert voor diefstal en berovingen op de stranden
 • Let op bij het gebruik van mobiele telefoons op straat, strand en in het openbaar vervoer.
 • Vermijd demonstraties
 • Vermijd het toonbaar dragen van waardevolle horloges, sieraden of handtassen
 • Bied geen verzet bij een overval of beroving. Als u hier slachtoffer van bent, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld
 • Bewaar uw officiële documenten en vliegtickets op een veilige plaats (bijv. kluis in het hotel) en neem kopieën van deze documenten mee op stap
 • Zwem liever op bewaakte stranden. In Brazilië kan in zee zwemmen gevaarlijk zijn (golfslag en stroming), de stranden worden niet altijd bewaakt.
 • Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf, doe dan aanmelding bij een politiekantoor. Het is in dit geval steeds aan te raden het dossiernummer te noteren.
 • Toon respect. De toegang tot Indianenreservaten is beperkt en gereglementeerd. Voor elke expeditie in het Amazonewoud wordt sterk aangeraden om een beroep te doen op een ervaren gids.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.