Bulgarije

kaart Bulgarije

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

  • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

REIZEN VANUIT BELGIE / ORANJE ZONE - Reizigers uit België (dat momenteel door de Bulgaarse autoriteiten als een oranje zone wordt beschouwd) krijgen toegang tot Bulgarije mits het voorleggen van een geldig EU digitaal COVID-certificaat (elektronisch of op papier), dat verwijst naar een van de drie volgende documenten:

  • Een negatief testresultaat: een negatieve PCR-test, die in de 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Voor antigeen testen is dit 48 uur.
  • Een bewijs genezen te zijn van COVID-19: een positieve PCR- of antigeen test met een datum tussen 180 dagen en 11 dagen voor uw aankomst in Bulgarije. Dit is om te bewijzen dat u de ziekte heeft doorgemaakt en bent genezen (en dus antilichamen heeft). 
  • Een certificaat van volledige vaccinatie (1 of 2 dosissen afhankelijk van het vaccin), met de laatste dosis toegediend tenminste 14 dagen voor aankomst in Bulgarije, en met volgende gegevens: naam (identiek aan reisdocument), geboortedatum, datum(s) van toediening, naam en producent van het vaccin, ‘batch nummer’ van het vaccin, land waarin het vaccin werd toegediend, en de naam van de instantie die het certificaat uitreikte.

Voor mensen die de Bulgaarse nationaliteit hebben of die in Bulgarije wonen (met een verblijfskaart), en hun familieleden, is het mogelijk om Bulgarije binnen te komen zonder een geldig EU digitaal COVID-certificaat. In dat geval wordt u gevraagd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Deze quarantaine kan opgeheven worden indien u binnen 24 uur na binnenkomst een negatieve PCR-test aflegt. Op het niet naleven van de quarantaine staan strenge straffen.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen Bulgarije binnenkomen zonder EU digitaal COVID-certificaat, ongeacht de kleur van het gebied waar ze vandaan komen. 

 

REIZEN VANUIT EEN GROENE ZONE - Dezelfde maatregelen als voorzien voor reizen vanuit een oranje zone zijn van toepassing, behalve dat de uitzondering die is voorbehouden aan Bulgaarse onderdanen en personen die in Bulgarije met een verblijfsvergunning verblijven, van toepassing wordt op iedereen.

 

REIZEN VANUIT EEN RODE ZONE - Komende uit een rode zone, mogen alleen de volgende mensen in Bulgarije binnenkomen:

Reizigers vanuit een rode zone mogen Bulgarije binnenkomen alleen bij voorlegging van een certificaat van volledige vaccinatie of een bewijs genezen (zie paragraaf 1 voor meer details) EN van een negatieve PCR-test, die in de 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Als u geen PCR-test zoals vermeld in paragraaf 1 voorlegt, wordt de toegang tot Bulgarije geweigerd. Als u geen certificaat van volledige vaccinatie of bewijs van genezen heeft, moet u 10 dagen in quarantaine blijven. De volgende uitzonderingen worden voorzien:

  • Zoals hierboven vermeld, kunnen kinderen jonger dan 12 jaar Bulgarije binnenkomen zonder een EU digitaal COVID-certificaat ;
  • Kinderen van 12 tot 18 jaar mogen Bulgarije binnen op het voorleggen van een negatieve PCR-test, die in de 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen; bij gebrek aan een negatieve PCR-test wordt het kind van 12 tot 18 jaar nog steeds toegelaten tot het Bulgaarse grondgebied, maar is het verplicht om 10 dagen in quarantaine te blijven. Voor kinderen van 12 tot 18 jaar die de Bulgaarse nationaliteit hebben of die in Bulgarije wonen (met een verblijfskaart), kan deze quarantaine opgeheven worden indien ze binnen 24 uur na binnenkomst een negatieve PCR-test afleggen. 
  • Onderdanen van Bulgaarse nationaliteit en mensen die in Bulgarije wonen (met verblijfskaart), die ouder zijn dan 18 jaar en die geen van de gevraagde documenten kunnen voorleggen (certificaat van vaccinatie / bewijs van genezen of negatieve PCR-test), zijn toegelaten tot het Bulgaarse grondgebied, maar  ze moeten in quarantaine 10 dagen blijven. Als ze slechts één van de gevraagde documenten voorleggen, kan deze quarantaine opgeheven worden indien u binnen 24 uur na binnenkomst een negatieve PCR-test aflegt.

Uitzonderingen op het voorleggen van een EU digitaal COVID-certificaat zijn voorzien voor chauffeurs van internationaal goederen en personentransport, personeel van schepen en vliegtuigen, grensarbeiders, en reizigers die in transit zijn.

Eenmaal in Bulgarije moet men onder meer een mondmasker dragen op het openbaar vervoer, in supermarkten, bij bezoek aan apotheken en medische instellingen, en meer algemeen indien de afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden (drukke plaatsen). De sanitaire maatregelen worden in de praktijk niet overal even strikt toegepast. Het is daarom belangrijk om zelf een inschatting te maken en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.

De COVID-19-maatregelen in Bulgarije worden regelmatig aangepast. Voor de actuele stand van zaken, meer details, en recente info over openings- en sluitingsuren, kan u volgende site raadplegen: https://coronavirus.bg (in het Bulgaars). Klik op ‘maatregelen’.

De FOD Volksgezondheid in België heeft een site gewijd aan het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl.

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Met uitzondering van de opmerkingen hieronder zijn er geen specifieke risico’s verbonden aan reizen in Bulgarije.

 
Criminaliteit

Bezoekers worden geadviseerd samenscholingen en demonstraties te mijden.

Waakzaamheid is geboden voor straatcriminaliteit (zakkenrollers, gauwdieven) op drukke plaatsen zoals winkelstraten, metrostations en toeristische centra, in het bijzonder aan de Zwarte Zee.

Het is af te raden grote sommen geld op zak te hebben of rond te lopen met waardevolle voorwerpen. Regelmatig worden er diefstallen gemeld van documenten (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs,...) in bars, op stranden, en in sommige hotels, in het bijzonder in Sunny Beach. Houdt daarom uw reisdocumenten en waardevolle voorwerpen steeds goed in het oog, of bewaar ze op een veilige plaats (bv. een hotelkluis) en neem voor korte verplaatsingen enkel een fotokopie mee van uw reisdocumenten.

Corrupte politieagenten kunnen steeds gemeld worden via +359 2 982 22 22 of anoniem op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.mvr.bg, rubriek "signalen van corruptie" – enkel in het Bulgaars, te lezen met een vertaaltoepassing).

Vermijd contact en ga niet in op provocaties van personen die zich ophouden in de buurt van luxewagens of bars: het gaat soms om gewapende lijfwachten die zich agressief kunnen gedragen. Dezelfde raad geldt indien deze personen verkeersovertredingen begaan.

De georganiseerde misdaad gespecialiseerd in autodiefstallen (de laatste modellen in het algemeen en 4x4’s in het bijzonder) is nog steeds actief. Het is daarom sterk aan te raden geen documenten in de wagen achter te laten (paspoort, rijbewijs, roze kaart, verzekering), Vermijd uw wagen onbewaakt achter te laten en gebruik bij voorkeur bewaakte parkings. Indien uw wagen wordt gestolen, moet u daarvan aangifte doen bij de politie, vervolgens moet u bij de regionale rechtbank een attest bekomen en naar het justitiepaleis gaan om een visum te laten aanbrengen op het attest.

Het gebruik van valse taxi’s kan vaak voor problemen zorgen zoals het aanrekenen van veel te hoge prijzen, diefstal van waardevolle spullen, etc. Voor verdere informatie over lokale taxidiensten, zie 'Transport'.

 
Nuttige nummers

Europees noodnummer: 112
Vreemdelingenpolitie: +359 (0)2 982.71.51.
Politie: 112.
Ambulance: 150 (of 112).
Wegenhulp: 146 (via lokale gsm) of +359 2 980 33 08.
Brandweer 112.
Bij problemen aan de grens kan gebeld worden naar het nummer +359 (0)2 983 18 65 (meldpunt van de grenspolitie; Engels of Duits gesproken).