Bulgarije

kaart Bulgarije

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

REIZEN VANUIT BELGIE/RODE ZONE - Reizigers uit België (dat met ingang van 23/11/2021 door de Bulgaarse autoriteiten als een rode zone wordt beschouwd) krijgen toegang tot Bulgarije mits het voorleggen van een geldig EU COVID-certificaat van vaccinatie of genezing, EN een negatief PCR-testresultaat afgenomen in de 72 uur voor aankomst (een antigen test of zelftest komt niet in aanmerking). Meer details vindt u hieronder.

 

REIZEN VANUIT EEN RODE ZONE - Komende uit een rode zone (België), mogen alleen de volgende personen Bulgarije binnenkomen:

 • Bulgaarse onderdanen en personen die in Bulgarije wonen (met een verblijfskaart)
 • personen die de nationaliteit van een EU-lidstaat / EEA / Zwitserland / Verenigde Koninkrijk / Servië / Turkije / Noord-Macedonië / Albanië hebben en die vanuit een EU-lidstaat / EEA / Zwitserland / Verenigde Koninkrijk / Servië / Turkije / Noord-Macedonië / reizen, en hun familieleden.
 • Er zijn ook een aantal bijkomende uitzonderingscategorieën (zie de website https://coronavirus.bg (te lezen met vertaaltoepassing). 

 

Reizigers vanuit een rode zone mogen Bulgarije binnenkomen alleen bij voorlegging van een certificaat van volledige vaccinatie of een bewijs van genezing EN van een negatieve PCR-test, die in de 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen (een antigentest of zelftest komt niet in aanmerking). Als u deze twee documenten niet kan voorleggen, dan wordt de toegang tot Bulgarije geweigerd.

 

De volgende uitzonderingen worden voorzien:

 • Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen Bulgarije binnenkomen zonder een EU digitaal COVID-certificaat (vaccinatie, genezing of PCR-test);
 • Kinderen van 12 tot en met 17 jaar die komen uit een land geklasseerd als rode zone, kunnen Bulgarije binnenkomen na voorleggen van een negatief PCR testresultaat, afgenomen minder dan 72 uur voor aankomst in Bulgarije.  Indien dit document niet kan voorgelegd worden, kunnen de kinderen binnenkomen, maar ze zullen 10 dagen in verplichte quarantaine moeten.  Deze quarantaine kan worden ingekort na voorlegging van een negatief PCR testresultaat dat ten vroegste 72 uur na binnenkomst in Bulgarije wordt afgenomen. 
 • Onderdanen van Bulgaarse nationaliteit en personen die in Bulgarije wonen (met verblijfskaart), die 18 jaar of ouder zijn en die geen van de gevraagde documenten kunnen voorleggen (certificaat van vaccinatie/bewijs van genezing/negatieve PCR-test), zijn toegelaten tot het Bulgaarse grondgebied, maar  ze moeten in quarantaine 10 dagen blijven, zonder mogelijkheid om deze op basis van een negatief testresultaat in te korten. Indien ze enkel een van bovenstaande documenten voorleggen, dan moeten ze in quarantaine, maar deze kan worden ingekort na voorlegging van een negatief PCR-testresultaat ten vroegste 72u na de aankomst in Bulgarije.

 

REIZEN VANUIT EEN GROENE OF ORANJE ZONE – Komende uit een groene of oranje zone kan men toegang krijgen tot Bulgarije mits het voorleggen van een geldig EU digitaal COVID-certificaat (elektronisch of op papier), dat verwijst naar één van de drie volgende documenten:

 • Een negatief testresultaat: een negatieve PCR-test, die in de 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Voor antigeentesten is dit 48 uur.
 • Een bewijs genezen te zijn van COVID-19: een positieve PCR- of antigeen test met een datum tussen 180 dagen en 11 dagen voor uw aankomst in Bulgarije. Dit is om te bewijzen dat u de ziekte heeft doorgemaakt en bent genezen (en dus antilichamen heeft). 
 • Een certificaat van volledige vaccinatie (1 of 2 dosissen afhankelijk van het vaccin), met de laatste dosis toegediend tenminste 14 dagen voor aankomst in Bulgarije, en met volgende gegevens: naam (identiek aan reisdocument), geboortedatum, datum(s) van toediening, naam en producent van het vaccin, ‘batch nummer’ van het vaccin, land waarin het vaccin werd toegediend, en de naam van de instantie die het certificaat uitreikte.

 

Indien u niet over een geldig EU digitaal COVID-certificaat beschikt, dan wordt u gevraagd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Deze quarantaine kan enkel opgeheven worden indien u ten vroegste 72 uur na binnenkomst een negatieve PCR-test aflegt. Op het niet naleven van de quarantaine staan strenge straffen.

 

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen Bulgarije binnenkomen zonder EU digitaal COVID-certificaat, ongeacht de kleur van het gebied waar ze vandaan komen. 

 

Uitzonderingen op het voorleggen van een EU digitaal COVID-certificaat zijn voorzien voor chauffeurs van internationaal goederen en personentransport, personeel van schepen en vliegtuigen, grensarbeiders, en reizigers die in transit zijn.

 

Eenmaal in Bulgarije moet men onder meer een mondmasker dragen op het openbaar vervoer, in supermarkten, bij bezoek aan apotheken en medische instellingen, en meer algemeen indien de afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden (drukke plaatsen). De sanitaire maatregelen worden in de praktijk niet overal even strikt toegepast. Het is daarom belangrijk om zelf een inschatting te maken en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.

 

Voor toegang tot de meeste binnenactiviteiten dient een coronacertificaat (zie opmerking hieronder) te worden voorgelegd. Indien u dus toegang wil krijgen tot hotels, restaurants, cafés, shopping centra, discotheken, musea, bioscopen, concerten, theaters, galerieën, recepties, fitnesscentra, zwembaden, welness centra en dergelijke, dan moet u een coronacertificaat kunnen voorleggen.

 

Winkels met een grootte van minder dan 300m² zijn uitgezonderd, net zoals winkels die voornamelijk levensmiddelen aanbieden, apotheken, drogisterijen, opticiens, dierenwinkels, banken, post- en koeriersdienstverleners, verzekeraars, kantoren van telecommunicatiebedrijven, ongeacht of deze stand-alone zijn of zich in een winkelcentrum bevinden. In deze zaken moet u dus geen coronacertificaat kunnen voorleggen.

 

Voor toegang tot bovenvermelde diensten kan een EU covid-certificaat gebruikt worden dat in een ander EU-land is afgeleverd, ofwel een in Bulgarije afgeleverd covid-certificaat. Dit laatste kan ook worden afgeleverd na een negatief testresultaat, tot 48 uur na een snelle antigeentest, of tot 72 uur na een PCR-test.   

 

De COVID-19-maatregelen in Bulgarije worden regelmatig aangepast. Voor de actuele stand van zaken, meer details, en recente info over openings- en sluitingsuren, kan u volgende site raadplegen: https://coronavirus.bg (in het Bulgaars). Klik op ‘maatregelen’.

 

De FOD Volksgezondheid in België heeft een site gewijd aan het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl

 

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Met uitzondering van de opmerkingen hieronder zijn er geen specifieke risico’s verbonden aan reizen in Bulgarije.

 
Criminaliteit

Bezoekers worden geadviseerd samenscholingen en demonstraties te mijden.

Waakzaamheid is geboden voor straatcriminaliteit (zakkenrollers, gauwdieven) op drukke plaatsen zoals winkelstraten, metrostations en toeristische centra, in het bijzonder aan de Zwarte Zee.

Het is af te raden grote sommen geld op zak te hebben of rond te lopen met waardevolle voorwerpen. Regelmatig worden er diefstallen gemeld van documenten (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs,...) in bars, op stranden, en in sommige hotels, in het bijzonder in Sunny Beach. Houdt daarom uw reisdocumenten en waardevolle voorwerpen steeds goed in het oog, of bewaar ze op een veilige plaats (bv. een hotelkluis) en neem voor korte verplaatsingen enkel een fotokopie mee van uw reisdocumenten.

Corrupte politieagenten kunnen steeds gemeld worden via +359 2 982 22 22 of anoniem op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.mvr.bg, rubriek "signalen van corruptie" – enkel in het Bulgaars, te lezen met een vertaaltoepassing).

Vermijd contact en ga niet in op provocaties van personen die zich ophouden in de buurt van luxewagens of bars: het gaat soms om gewapende lijfwachten die zich agressief kunnen gedragen. Dezelfde raad geldt indien deze personen verkeersovertredingen begaan.

De georganiseerde misdaad gespecialiseerd in autodiefstallen (de laatste modellen in het algemeen en 4x4’s in het bijzonder) is nog steeds actief. Het is daarom sterk aan te raden geen documenten in de wagen achter te laten (paspoort, rijbewijs, roze kaart, verzekering), Vermijd uw wagen onbewaakt achter te laten en gebruik bij voorkeur bewaakte parkings. Indien uw wagen wordt gestolen, moet u daarvan aangifte doen bij de politie, vervolgens moet u bij de regionale rechtbank een attest bekomen en naar het justitiepaleis gaan om een visum te laten aanbrengen op het attest.

Het gebruik van valse taxi’s kan vaak voor problemen zorgen zoals het aanrekenen van veel te hoge prijzen, diefstal van waardevolle spullen, etc. Voor verdere informatie over lokale taxidiensten, zie 'Transport'.

 
Nuttige nummers

Europees noodnummer: 112
Vreemdelingenpolitie: +359 (0)2 982.71.51.
Politie: 112.
Ambulance: 150 (of 112).
Wegenhulp: 146 (via lokale gsm) of +359 2 980 33 08.
Brandweer 112.
Bij problemen aan de grens kan gebeld worden naar het nummer +359 (0)2 983 18 65 (meldpunt van de grenspolitie; Engels of Duits gesproken).