Burkina Faso

Kaart Burkina Faso

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Niet-essentiële reizen naar Burkina Faso zijn momenteel verboden.

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

De Burkinese overheid heeft de meeste maatregelen tegen de COVID-19-pandemie opgeheven. De luchthavens van Ouagadougou en Bobo-Dioulasso zijn weer open voor commerciële vluchten.

Volgende maatregelen blijven evenwel van kracht::

 • Sluiting van de landsgrenzen tot nader order;
 • Verbod op ceremonieën zoals doopfeesten, trouwfeesten, begrafenissen die meer dan 50 mensen samenbrengen, tot nader order;

Het dragen van een mondkapje blijft verplicht in heel het land.

In de context van de COVID-19-pandemie gelden volgende voorwaarden bij aankomst en vertrek in de Burkinese luchthavens:

 • De Burkinese overheid vraagt dat elke reiziger bij aankomst op het grondgebied over een document beschikt dat het negatief resultaat bevestigt van een PCR-test op COVID-19 die minder dan vijf dagen voor vertrek naar Burkina Faso afgenomen werd. Deze test dient uitgevoerd te zijn door een erkende gezondheidsdienst van het land van vertrek.
 • Reizigers die het grondgebied verlaten moeten eveneens een negatieve PCR-test van minder dan vijf dagen oud voorleggen.

Reizigers hebben de volgende verplichting:

 • Zich te schikken naar de gezondheidsprocedures bij aankomst,
 • De nodige voorzorgsmaatregelen (systematisch handen wassen met zeep of ontsmetten met alcoholgel, verplicht dragen van mondkapje en afstand houden) te respecteren.

Elke persoon die symptomen vertoont en een besmetting vermoedt, wordt verzocht contact op te nemen op het gratis nationaal nummer 3535.

Gelieve verder de normale hygiëne en gezondheidsmaatregelen strikt in acht te nemen en de Belgische Federale Overheidsdienst Gezondheid te raadplegen (Tel 0800 14 689 of www.info-coronavirus.be/nl(externe link)).


 

Belgen die zich ter plaatse bevinden of een reis plannen, wordt aanbevolen hun aanwezigheid online via https://travellersonline.diplomatie.be te melden en indien nodig per mail contact op te nemen met de ambassade ouagadougou@diplobel.fed.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

De veiligheidssituatie van het land verslechtert in sterke mate. De getroffen zones zijn moeielijk met precisie te omschrijven.

Bijgevolg wordt het formeel afgeraden zich te begeven in:

 • De grensstreken met alle buurlanden (Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana en Ivoorkust), met inbegrip van de grensovergangen via de weg;
 • In het noorden van het land, vanaf de steden Ouahigouya, Kongoussi en Kaya
 • In het westen van het land, vanaf de stad Fada N’Gourma
 • In de wildparken in het zuiden en het oosten van het land (Park W, Pendjari en Park van Nazinga)

Niet-essentiële reizen naar volgende gebieden worden eveneens afgeraden:

 • de hoofdstad Ouagadougou en de steden Bobo-Dioulasso en Banfora;
 • het gebied ten noorden en ten westen van de lijn Banfora – Bobo – Dédougou – Yako
 • het gebied ten noorden en ten oosten van de lijn Yako – Kaya – Koupela – Tenkodogo – grens met Togo
 • het gebied ten Zuiden van de lijn Douna – Banfora – Gaoua

Er is verhoogde waakzaamheid geboden:

 • op de weg van Ouagadougou naar Koupéla
 • op de weg van Bobo-Dioulasso naar Banfora.

Gezien de situatie worden toeristische en privéreizen naar Burkina Faso afgeraden. Alle verplaatsingen om professionele redenen dienen gepaard te gaan met gepaste veiligheidsmaatregelen.

De terreurdreiging is reëel, in heel het land.

Meerdere terroristische aanslagen waren gericht tegen de westerse gemeenschap in de hoofdstad Ouagadougou:

 • Op 15 januari 2016 werd een terroristische aanslag gepleegd op een restaurant in het centrum van de stad. 33 mensen lieten daarbij het leven.
 • op 13 augustus 2017 maakte een terroristische aanval op een restaurant in het centrum van Ouagadougou 19 dodelijke slachtoffers en talrijke gewonden.
 • Op 2 maart 2018 werden gelijktijdige aanslagen gepleegd in Ouagadougou tegen de Franse ambassade en tegen het hoofdkwartier van het leger.  Acht leden van de Burkinese ordestrijdkrachten zijn om het leven gekomen  en een tachtigtal mensen raakten gewond.

In de rest van het land kent de veiligheidssituatie een snelle en verontrustende verslechtering. De noodtoestand werd sinds 1 januari 2019 afgeroepen in 14 provincies van Burkina Faso: Kossi, Sourou, Koulpélogo, Gnagna, Gourma, Komandjari, Kompienga,Tapoa, Kénédougou, Loroum, Oudalan, Séno, Soum en Yagha. Verplaatsingen naar deze gebieden worden afgeraden.

Orde-en veiligheidsdiensten, burgers, ngo's en privébedrijven zijn ook het doelwit van verspreide terroristische aanvallen in het land, vooral in de grenszones met Mali, Niger, Benin en Togo.

Sinds begin 2019 heeft interetnisch geweld meerdere tientallen dodelijke slachtoffers gemaakt onder de burgerbevolking.

Belgen die in de hoofdstad Ouagadougou en voorname steden verblijven dienen de volgende aanbevelingen na te leven:

 • Drukke, openbare plaatsen, waar veel westerlingen komen en die rechtstreeks bereikbaar zijn vanop de openbare weg, vermijden
 • Uit de buurt blijven van samenscholingen;
 • Bij uitstappen de voorkeur geven aan publieke plaatsen die goed beveiligd zijn; 
 • Zorgvuldig de aanwijzingen van de lokale autoriteiten opvolgen en geen verdacht gedrag vertonen;
 • Zich  via de lokale en internationale media goed informeren  over actuele ontwikkelingen;
 • Verplaatsingen in het binnenland moeten gepaard gaan met aangepaste veiligheidsmaatregelen.

Risico op ontvoering

Het risico op ontvoeringen in het Noorden en in het Oosten van het land is zeer groot en kan niet worden uitgesloten in de rest van het land. Sinds april 2018 werden 10 westerlingen ontvoerd in Burkina Faso of in gebieden grenzend aan Burkina Faso.

 
Politieke instabiliteit

Hoewel de politieke situatie relatief stabiel is en het risico op weerkerende socio-politieke problemen beperkt is, kan dit in korte tijd veranderen.

 
Burgermilities


Manifestaties en protestacties o.m. van de zelfverklaarde burgerwacht (“Koglweogo”) actief vooral op het platteland, kunnen in het hele land voor plotse incidenten zorgen. In bepaalde delen van het land, komt het tot confrontaties tussen verschillende lokale groepen over gemeenschappelijke veiligheidsproblemen.

 
Criminaliteit


Over het algemeen zijn weinig buitenlanders het slachtoffer van criminele daden op Burkinees grondgebied. Niettemin blijft waakzaamheid geboden, vooral na zonsondergang.

In de steden is het raadzaam om zich na zonsondergang niet alleen (te voet, per fiets of per motorfiets) te verplaatsen, eventuele tassen en rugzakken te verbergen en tijdens verplaatsingen de wagen af te sluiten. Het wordt ook afgeraden juwelen of andere waardevolle voorwerpen opvallend te vertonen. Het is best om zich tegen diefstal van identiteit- en reisdocumenten te beschermen door de originelen op een veilige plaats te bewaren en zich bij verplaatsingen enkel te voorzien van fotokopieën.

Overnachtingen worden beste slechts enkele dagen op voorhand gepland en gemeld, enkel in bewaakte hotels of bij particulieren.


Overvallers en risico's op de weg

Bandieten langs de weg bedreigen de veiligheid van de reiziger in het Westen van het land, zowel op de as Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, als in de streek van Gaoua. In geval van problemen is het niet aan te raden om weerstand te bieden. Dit soort overvallen komt meer voor op het openbaar vervoer, waar de bandieten in één keer meer kunnen buitmaken. Alle verplaatsingen tijdens de nacht worden ten stelligste afgeraden.
 
 
Cybercriminaliteit


Het komt steeds vaker voor dat oplichters vanuit Burkina Faso of West-Afrika in het algemeen, via internet mensen proberen geld af te troggelen. Oplichters vragen u fictieve taksen te betalen opdat een kennis het vliegtuig mag nemen, ziekenhuiskosten te betalen, uw bankrekeningnummer te geven voor een overschrijving enz. De ambassade raadt aan uiterst waakzaam te zijn bij internetcontact met mensen in Burkina Faso (oplichters maken dikwijls gebruik van sociale netwerken en datingsites)

 
Enkele nuttige telefoonnummers:

Bij voorkeur: 1010
Gendarmerie: 16
Politie: 17
Hulpdiensten: 18