Burkina Faso

Kaart Burkina Faso

 

Laatste update

 

Veiligheid

In het hele land, en vooral in de grootstedelijke gebieden zoals Ouagadougou en Bobo Dioulassoblijft het risico op samenscholingen en manifestaties de komende dagen erg groot, en dit gaat gepaard met bijkomende veiligheidsrisico’s. Landgenoten worden aangeraden hun verplaatsingen tot een strikt minimum te beperken, zich verder geïnformeerd te houden over de evolutie van de situatie en aanwijzingen van lokale autoriteiten stipt na te leven.

 Sinds 01/12/2021, zijn de landsgrenzen terug geopend. De lokale autoriteiten bevestigen dat volgende voorwaarden voor het overschrijden van de landsgrenzen van kracht blijven voor iedere persoon vanaf 11 jaar:

 • Voorleggen van een vaccinatiebewijs (Pass-Vaccinal) tegen COVID-19 die tenminste 14 dagen oud is en aangeeft dat het volledige vaccinatieschema werd afgerond;
 • Voorleggen van een negatieve PCR of TDR test die maximaal 5 dagen voordien werd afgenomen

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Transit: Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

   

  De Burkinese overheid heeft de meeste maatregelen tegen de COVID-19-pandemie opgeheven. De luchthavens van Ouagadougou en Bobo-Dioulasso zijn weer open voor commerciële vluchten.

  Volgende maatregelen blijven evenwel van kracht:

  • Sluiting van de landsgrenzen tot nader order;
  • Verbod op ceremonieën zoals doopfeesten, trouwfeesten, begrafenissen die meer dan 50 mensen samenbrengen, tot nader order.

  Het dragen van een mondkapje blijft verplicht in heel het land.

  In de context van de COVID-19-pandemie gelden volgende voorwaarden bij aankomst en vertrek in de Burkinese luchthavens:

  • De Burkinese overheid vraagt dat elke reiziger bij aankomst op het grondgebied over een document beschikt dat het negatief resultaat bevestigt van een PCR-test op COVID-19 die minder dan 5 dagen voor vertrek naar Burkina Faso afgenomen werd. Deze test dient uitgevoerd te zijn door een erkende gezondheidsdienst van het land van vertrek.
  • Reizigers die het grondgebied verlaten moeten eveneens een negatieve PCR-test van minder dan 5 dagen oud voorleggen.
  • Sinds 4/12 dienen reizigers die naar of via Frankrijk reizen een PCR test kunnen voorleggen die maximaal 48 uur oud is en moeten aan de dwingende redenen voldoen https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from4. Dit belangt in de eerste plaats de reizigers aan die met Air France vanuit Ouagadougou reizen.

  Reizigers hebben de volgende verplichting:

  • Zich te schikken naar de gezondheidsprocedures bij aankomst,
  • De nodige voorzorgsmaatregelen (systematisch handen wassen met zeep of ontsmetten met alcoholgel, verplicht dragen van mondkapje en afstand houden) te respecteren.

  Elke persoon die symptomen vertoont en een besmetting vermoedt, wordt verzocht contact op te nemen op het gratis nationaal nummer 3535.

  Gelieve verder de normale hygiëne en gezondheidsmaatregelen strikt in acht te nemen en de Belgische Federale Overheidsdienst Gezondheid te raadplegen (tel. 0800 14 689 of www.info-coronavirus.be/nl).

   

  De veiligheidssituatie van het land verslechtert in sterke mate. De getroffen zones zijn moeilijk met precisie te omschrijven. Veiligheidsdiensten, ngo’s, bedrijven en burgers zijn het doelwit van een toenemend aantal terroristische aanvallen in het land. Het risico op ontvoeringen is erg hoog.

  Gezien de situatie worden toeristische en privéreizen naar Burkina Faso afgeraden. Alle verplaatsingen om professionele redenen dienen gepaard te gaan met gepaste veiligheidsmaatregelen.

  De noodtoestand die werd afgeroepen in 14 provincies (Kossie, Sourou, Koulpélogo, Gnagna, Gourma, Komandjari, Kompienga, Tapoa, Kénédougou, Loroum, Oudalan, Séno, Soum et Yagha) blijft van kracht.

  Het is bijgevolg strikt afgeraden zich te begeven naar:

  • Het gebied ten westen en noorden van de lijn Bobo Dioulasso – Tcheriba – Yako;
  • Het gebied ten noorden en oosten van de lijn Yako – Kaya – Boulsa – Koupela (met inbegrip van de steden Boulsa en Kaya zelf);
  • Het gebied ten oosten en zuiden van de lijn Koupela – Tenkodogo – Manga – Sapout – Dano;
  • Het gebied ten zuiden van de lijn Bobo Dioulasso – Dano
  • Bijgevolg ook in alle dieren- en safariparken in het zuiden en oosten van het land (Parc de W, Parc de la Pendjari, Parc de Nazinga.)

  Belgen die zich ter plaatse bevinden of een reis plannen, wordt aanbevolen hun aanwezigheid online via https://travellersonline.diplomatie.be te melden en indien nodig per mail contact op te nemen met de ambassade ouagadougou@diplobel.fed.be

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  De veiligheidssituatie van het land verslechtert in sterke mate. De getroffen zones zijn moeilijk met precisie te omschrijven. Veiligheidsdiensten, NGO’s, bedrijven en burgers zijn het doelwit van een toenemend aantal terroristische aanvallen in het land. Het risico op ontvoeringen is erg hoog.De noodtoestand in 14 provincies van Burkina Faso (Kossi, Sourou, Koulpélogo, Gnagna, Gourma, Komandjari, Kompienga,Tapoa, Kénédougou, Loroum, Oudalan, Séno, Soum en Yagha) blijft van kracht.

  Bijgevolg wordt het formeel afgeraden zich te begeven in:

  • Ten westen en ten noorden van de lijn Péni – Bobo Dioulasso – Dédougou – Toma – Yako;
  • Ten noorden en ten oorsten van de lijn Yako – Kaya – Boulsa – Gounghin (met inbegrip van de steden Kaya, Boulsa en Gounghin;
  • Ten oosten en ten zuiden van de lijn Gounghin – Tenkodogo – Manga – Sapouy – Dano – Diébougou – Gaoua (met inbegrip van de steden Gounghin en Gaoua);
  • Ten zuiden van de lijn Péno – Sidérabougou – Gaoua (met inbegrip van de steden Sidérabougou en Gaoua)
  • Bijgevolg ook in de wildparken in het zuiden en het oosten van het land (Park W, Pendjari en Park van Nazinga)

  In de rest van het land worden alle niet-essentiële reizen afgeraden (behalve in de steden Ouagadougou in Bobo-Dioulasso binnen de limieten van de tolhuizen, zie verder). Bij verplaatsingen in deze zone wordt aangeraden de voorkeur te geven aan heen-en-terugreizen overdag en overnachtingen te vermijden.

  Er is verhoogde waakzaamheid geboden in de zone binnen de ring van tolhuizen van de hoofdstad Ouagadougou en de stad Bobo-Dioulasso. Verplaatsing tussen beide steden gebeurt bij voorkeur per vliegtuig.

   

  Algemene veiligheid

   

  De terroristische dreiging en het risico op ontvoeringen en hinderlagen zijn reëel in het hele land en vooral in bovengenoemde zones. De veiligheidssituatie verslechtert voortdurend en gewelddadige incidenten doen zich regelmatig voor, voornamelijk tegen de burgerbevolking, zoals de grote dodelijke aanval in de nacht van 4 op 5 juni in Solhan, provincie Yagha.

  Op 26 april 2021 werden 3 Europeanen vermoord terwijl ze zich verplaatsten in een afgeraden zone.

  Belgen die in Burkina Faso verblijven, met inbegrip van Ouagadougou en Bobo-Dioulasso, dienen de volgende aanbevelingen na te leven:

  • Drukke, openbare plaatsen, waar veel westerlingen komen vermijden
  • Uit de buurt blijven van samenscholingen;
  • Bij uitstappen de voorkeur geven aan publieke plaatsen die goed beveiligd zijn; 
  • Zorgvuldig de aanwijzingen van de lokale autoriteiten opvolgen en geen verdacht gedrag vertonen;
  • Zich via de lokale en internationale media goed informeren over actuele ontwikkelingen;
  • Gepaste veiligheidsmaatregelen nemen bij verplaatsingen in het binnenland.

   

  Risico op ontvoering

  Het risico op ontvoeringen in bij verplaatsingen in formeel afgeraden zones is zeer groot en kan niet worden uitgesloten in de rest van het land. Sinds april 2018 werden 10 westerlingen ontvoerd in Burkina Faso of in gebieden grenzend aan Burkina Faso.

   
  Politieke instabiliteit

  Hoewel de politieke situatie relatief stabiel is en het risico op weerkerende socio-politieke problemen beperkt is, kan dit in korte tijd veranderen.

   
  Burgermilities en vrijwilligers ter verdediging van het vaderland (VDP)


  De uitbreiding van actoren die naast de ordestrijdkrachten opereren, zoals de Koglweogo of de VDP kan verwarring creëren wat betreft hun identificatie en dus een bron van gevaar betekenen. In bepaalde delen van het land, komt het tot confrontaties tussen verschillende lokale groepen.

  Criminaliteit

  Over het algemeen zijn weinig buitenlanders het slachtoffer van criminele daden op Burkinees grondgebied. Niettemin blijft waakzaamheid geboden, vooral na zonsondergang.

  In de steden is het raadzaam om zich na zonsondergang niet alleen (te voet, per fiets of per motorfiets) te verplaatsen, eventuele tassen en rugzakken te verbergen en tijdens verplaatsingen de wagen af te sluiten. Het wordt ook afgeraden juwelen of andere waardevolle voorwerpen opvallend te vertonen. Het is best om zich tegen diefstal van identiteit- en reisdocumenten te beschermen door de originelen op een veilige plaats te bewaren en zich bij verplaatsingen enkel te voorzien van fotokopieën.

  Overnachtingen worden beste slechts enkele dagen op voorhand gepland en gemeld, enkel in bewaakte hotels of bij particulieren.


  Overvallers en risico's op de weg

  Bandieten langs de weg bedreigen de veiligheid van de reiziger in het Westen van het land, zowel op de as Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, als in de streek van Gaoua. In geval van problemen is het niet aan te raden om weerstand te bieden. Dit soort overvallen komt meer voor op het openbaar vervoer, waar de bandieten in één keer meer kunnen buitmaken. Alle verplaatsingen tijdens de nacht worden ten stelligste afgeraden.
   
   
  Cybercriminaliteit


  Het komt steeds vaker voor dat oplichters vanuit Burkina Faso of West-Afrika in het algemeen, via internet mensen proberen geld af te troggelen. Oplichters vragen u fictieve taksen te betalen opdat een kennis het vliegtuig mag nemen, ziekenhuiskosten te betalen, uw bankrekeningnummer te geven voor een overschrijving enz. De ambassade raadt aan uiterst waakzaam te zijn bij internetcontact met mensen in Burkina Faso (oplichters maken dikwijls gebruik van sociale netwerken en datingsites)

   
  Enkele nuttige telefoonnummers:

  Bij voorkeur: 1010
  Gendarmerie: 16
  Politie: 17
  Hulpdiensten: 1