Burundi

Kaart Burundi

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

 • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/  
 • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen.

 

COVID

  INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

  Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc. Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.

  Alle land- en zeegrenzen zijn gesloten voor het verkeer van personen. De luchthaven blijft openstaan voor commerciële passagiersvluchten.

  Volgende preventieve maatregelen werden genomen:

  1. Voor de reizigers bij aankomst:

  Alle reizigers moeten bij aankomst een negatief COVID-19 attest voorleggen dat niet ouder is dan 72 uur te rekenen vanaf de inscheping.

  Bij aankomst op de Internationale Luchthaven Melchior NDADAYE worden alle reizigers aan een COVID-19 test onderworpen, mits betaling van :

  • Honderd  Amerikaanse Dollars (100$) voor buitenlanders;
  • Dertig Amerikaanse Dollars (30$) of het equivalent daarvan in Francs Burundais voor Burundese onderdanen;
  • Studenten en vluchtelingen zijn vrijgesteld van de betaling van de COVID-19 test.

  Deze kosten worden betaald aan “l’Office Burundais des Recettes (OBR) aan de daarvoor voorziene loketten op de luchthaven.

  Alle reizigers moeten zich strikt onderwerpen aan een quarantaine van zeven (7) dagen in één van de hotels die daartoe voorzien zijn, met dien verstande dat:

  • De hotelkosten ten hunnen laste zijn;
  • De reservaties voorafgaandelijk online worden gemaakt via de link: www.booking.tourisme.gov.bi .

  Diegenen waarvan de test positief is, zullen onmiddellijk naar een daartoe geëigende instelling worden overgebracht.

  De reizigers waarvan de COVID-19 test positief wordt bevonden, moeten zelf instaan voor de medische kosten.

  Bij aankomst moeten alle reizigers hun maskers in de daartoe voorziene afvalcontainers werpen.

   

  1. Voor de reizigers bij vertrek:

  Alle reizigers moeten bij vertrek uit Burundi over een negatief COVID-19 attest beschikken, niet ouder dan 72 uur op het moment van de inscheping.

  Dit attest wordt afgegeven door het “Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida", mits betaling van de som van zestigduizend Francs Burundais (60.000 Fbu).

  De test is kosteloos voor diegenen die zich op het Burundese grondgebied bevinden.

  Reizigers moeten vier (04) uur voor vertrek inchecken.  

  Belgen die besluiten in Burundi te blijven, worden uitgenodigd om - als ze dat nog niet hebben gedaan - hun contactgegevens per e-mail naar de Ambassade in Bujumbura te sturen op het adres: bujumbura@diplobel.fed.be.

  Om  consulaire bijstand efficiênter te organiseren, nodigen we u uit om uw reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Actualiteit

  Na de aankondiging in april 2015 van de kandidatuur van president Nkurunziza voor een derde ambtstermijn, namen de spanningen in het land snel toe. Dit leidde tot gewelddadig onderdrukte manifestaties en een mislukte poging tot staatsgreep.

  Na een periode met veel geweld die haar hoogtepunt bereikte in december 2015 en januari 2016, is de aard van de incidenten veranderd en zijn ze minder intens en schaarser geworden. De veiligheidstoestand blijft echter precair. Er vinden nog incidenten plaats in Bujumbura en de rest van het land. Zij zijn vooral gericht tegen personen die ervan worden verdacht de rebellie te steunen en komen vooral voor in de wijken waar deze personen wonen. Ook werd België verscheidende malen in een slecht daglicht geplaatst.

  In bepaalde delen van het land zijn gewapende groeperingen actief. Een plotse verhoging van de spanningen en een toename van de gewelddadige incidenten vallen niet uit te sluiten.


  Algemene veiligheid

  Belgen ter plaatse nemen best de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

  • Er wordt gevraagd voldoende waakzaamheid aan de dag te leggen, de actualiteit op de voet te volgen, betogingen en waar mogelijk militaire wegversperringen te mijden en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.
  • Bujumbura Mairie: het is afgeraden om zich ’s avonds in de volkswijken te begeven (Kanyosha, Musaga, Kamenge, Cibitoke, Ngagara, Nyakabiga…). In deze wijken vinden soms acties van de ordestrijdkrachten, zowel ’s nachts als overdag.
  • Informeer u alvorens Bujumbura binnen of buiten te rijden met de wagen aangezien sommige toegangswegen tot de stad langs de te mijden buitenwijken lopen.
  • Provincie Bubanza: In het natuurreservaat Rukoko (gelegen ten noorden van de RN4, tussen de grens met de RDC en de RN5) zijn confrontaties mogelijk tussen de ordediensten en kleine gewapende groepjes. Het is mogelijk overdag, met een gids, dit reservaat te bezoeken. Om veiligheidsredenen maakt men voor 8u en na 18u best geen gebruik van de weg die langs dit natuurreservaat loopt, de RN5.
  • Provincie Cibitoke: De RN5 (de meest directe weg tussen Bujumbura en Bukavu) en de RN9 (tussen Bubanza en Bukinanyana, langs het Kibirawoud) wordt best vermeden tussen 18u ‘s avonds en 8u ’s morgens.
  • Provincie Kayanza: Alle reizen door het Kibirawoud worden ten zeerste afgeraden, inclusief het gebruik van de RN6 en de RN10 tussen Rwegura en Bukinanyana.
  • In de andere provincies is het afgeraden om zich buiten de provinciehoofdsteden te verplaatsen vóór 6 uur en na 18 uur. Overnachtingen buiten de provinciehoofdsteden worden afgeraden.
  • Er zijn gewapende oppositiegroepen en kleine criminele bendes actief in het land. Waakzaamheid is in dit opzicht geboden.
  • In de districten aan de noordwestelijke en meer recentelijk zuidwesterlijke grenzen van Rwanda zijn, deze laatste maanden, incidenten voorgekomen met gewapende buitenlandse groepen.  Rwandese troepen zijn er permanent aanwezig. U dient voorzichtig te zijn in de grensgebieden, de instructies van de overheid nauwgezet uit te voeren en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.


  Varia

  Baden in het Tanganyika meer is afgeraden gezien de aanwezigheid van krokodillen en nijlpaarden en het gevaar op schistosomiasis. Slechts enkele stranden bieden een bepaalde mate van veiligheid.


  Criminaliteit

  Burundi is een zeer arm land waar vuurwapens circuleren bij de bevolking. De gewapende criminaliteit is overal in het land toegenomen vanwege de slechte economische toestand van het land, en enkele gevallen van home-jacking werden vastgesteld. Diefstal van GSM’s of andere objecten door 'straatkinderen' komt veelvuldig voor.

  We raden aan om bijzonder voorzichtig te zijn bij verplaatsingen in de stad na het afhalen of wisselen van geld. Het is ten stelligste afgeraden om zich te voet te verplaatsten na valavond, zelfs in het centrum van de stad.

  In het algemeen is er geen vijandigheid tegenover buitenlanders. Gezien de grote armoede van de bevolking vormen vreemdelingen niettemin een uitverkoren doelwit en ook op het platteland komt banditisme voor. Grote voorzichtigheid wordt bijgevolg aanbevolen tijdens verplaatsingen in het binnenland en meer bepaald in afgelegen toeristische oorden.

  De politie is weinig gedisciplineerd, slecht uitgerust en weinig efficiënt. Justitie is traag en weinig betrouwbaar.