Burundi

Kaart Burundi

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

 • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
 • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
 • Registreer uw reis via TravellersOnline.
 • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar Burundi wordt ten zeerste afgeraden.

  INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

  De luchthaven van Bujumbura blijft gesloten voor commerciële passagiersvluchten. Repatriëringsvluchten blijven mogelijk, zij het onder bijzonder strikte voorwaarden.

  In overeenstemming met de preventieve maatregelen die door de Burundese regering werden genomen in kader van de COVID-19-pandemie, moeten alle passagiers die in Burundi aankomen:

  • een verblijf van 72 u volbrengen, op eigen kosten en verplicht in één van de hotels die hiervoor zijn aangewezen door de Burundese autoriteiten, in afwachting van de resultaten van de covid-19 test die wordt uitgevoerd bij aankomst in Burundi. De kosten van deze test (50 USD) vallen ten laste van de reiziger en zijn betaalbaar in dollars.
  • een quarantaine van 14 dagen volbrengen , op eigen kosten en verplicht in één van de hotels die hiervoor zijn aangewezen door de Burundese autoriteiten, ingeval één van de passagiers die met dezelfde vlucht in Bujumbura is aangekomen positief test op covid-19 (NB: één enkel geval is voldoende om deze regel in werking te doen treden).
  • aankomen in Burundi vergezeld van een attest dat bewijst dat men negatief test op Covid-19 (NB: passagiers moeten kunenn aantonen dat ze binnen een tijdspanne van 72 uur voor aankomst negatief testten op COVID-19).

  De aanname van andere quarantainemaatregelen door de Burundese autoriteiten op basis van een kennisgeving op zeer korte termijn valt evenwel niet uit te sluiten.

  Inzake verplaatsingen over land van en naar Burundees grondgebied dient men nota te nemen van volgende informatie:

  1. De grens met Rwanda en de DRC is gesloten voor personenverkeer en is enkel open voor het verkeer van goederen. Personen kunnen evenwel een verzoek tot speciale machtiging richten aan de Algemene Commissie bevoegd voor Migratie (Commissariat Général des Migrations) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Burundi.

  2. De grens met Tanzania is open voor alle verkeer van personen met de Burundese nationaliteit of verblijfplaats in Burundi, alsook voor goederenverkeer. Een bewijs van een negatieve test die maximaal 72 uur voor het oversteken van de grens werd afgenomen is vereist. De grensposten Mugina (in de provincie Makamba) en Ngomante (in de provincie Rutana) zijn evenwel uitgerust met testapparaten voor COVID-19 waarbij de resultaten na een uur beschikbaar zijn. De grenspost Kobero (in de provincie Muyinga) zal eveneens met dergelijke apparatuur worden uitgerust.

  3. Het verlaten van Burundi via de grens met Tanzania is mogelijk voor iedereen, ongeacht bezit van een verblijfstitel.

  4. Iedere (niet-ingezetene) persoon die over een inreisvergunning beschikt, mag de grens met Tanzania oversteken.

  Belgen die besluiten in Burundi te blijven, worden uitgenodigd om - als ze dat nog niet hebben gedaan - hun contactgegevens per e-mail naar de Ambassade in Bujumbura te sturen op het adres: bujumbura@diplobel.fed.be.

  Om  consulaire bijstand efficiênter te organiseren, nodigen we u uit om uw reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Actualiteit

  Na de aankondiging in april 2015 van de kandidatuur van president Nkurunziza voor een derde ambtstermijn, namen de spanningen in het land snel toe. Dit leidde tot gewelddadig onderdrukte manifestaties en een mislukte poging tot staatsgreep.

  Na een periode met veel geweld die haar hoogtepunt bereikte in december 2015 en januari 2016, is de aard van de incidenten veranderd en zijn ze minder intens en schaarser geworden. De veiligheidstoestand blijft echter precair. Er vinden nog incidenten plaats in Bujumbura en de rest van het land. Zij zijn vooral gericht tegen personen die ervan worden verdacht de rebellie te steunen en komen vooral voor in de wijken waar deze personen wonen. Ook werd België verscheidende malen in een slecht daglicht geplaatst.

  In bepaalde delen van het land zijn gewapende groeperingen actief. Een plotse verhoging van de spanningen en een toename van de gewelddadige incidenten vallen niet uit te sluiten.


  Algemene veiligheid

  Belgen ter plaatse nemen best de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

  • Er wordt gevraagd voldoende waakzaamheid aan de dag te leggen, de actualiteit op de voet te volgen, betogingen en waar mogelijk militaire wegversperringen te mijden en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.
  • Bujumbura Mairie: het is afgeraden om zich ’s avonds in de volkswijken te begeven (Kanyosha, Musaga, Kamenge, Cibitoke, Ngagara, Nyakabiga…). In deze wijken vinden soms acties van de ordestrijdkrachten, zowel ’s nachts als overdag.
  • Informeer u alvorens Bujumbura binnen of buiten te rijden met de wagen aangezien sommige toegangswegen tot de stad langs de te mijden buitenwijken lopen.
  • Provincie Bubanza: In het natuurreservaat Rukoko (gelegen ten noorden van de RN4, tussen de grens met de RDC en de RN5) zijn confrontaties mogelijk tussen de ordediensten en kleine gewapende groepjes. Het is mogelijk overdag, met een gids, dit reservaat te bezoeken. Om veiligheidsredenen maakt men voor 8u en na 18u best geen gebruik van de weg die langs dit natuurreservaat loopt, de RN5.
  • Provincie Cibitoke: De RN5 (de meest directe weg tussen Bujumbura en Bukavu) en de RN9 (tussen Bubanza en Bukinanyana, langs het Kibirawoud) wordt best vermeden tussen 18u ‘s avonds en 8u ’s morgens.
  • Provincie Kayanza: Alle reizen door het Kibirawoud worden ten zeerste afgeraden, inclusief het gebruik van de RN6 en de RN10 tussen Rwegura en Bukinanyana.
  • In de andere provincies is het afgeraden om zich buiten de provinciehoofdsteden te verplaatsen vóór 6 uur en na 18 uur. Overnachtingen buiten de provinciehoofdsteden worden afgeraden.
  • Er zijn gewapende oppositiegroepen en kleine criminele bendes actief in het land. Waakzaamheid is in dit opzicht geboden.
  • In de districten aan de noordwestelijke en meer recentelijk zuidwesterlijke grenzen van Rwanda zijn, deze laatste maanden, incidenten voorgekomen met gewapende buitenlandse groepen.  Rwandese troepen zijn er permanent aanwezig. U dient voorzichtig te zijn in de grensgebieden, de instructies van de overheid nauwgezet uit te voeren en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.


  Varia

  Baden in het Tanganyika meer is afgeraden gezien de aanwezigheid van krokodillen en nijlpaarden en het gevaar op schistosomiasis. Slechts enkele stranden bieden een bepaalde mate van veiligheid.


  Criminaliteit

  Burundi is een zeer arm land waar vuurwapens circuleren bij de bevolking. De gewapende criminaliteit is overal in het land toegenomen vanwege de slechte economische toestand van het land, en enkele gevallen van home-jacking werden vastgesteld. Diefstal van GSM’s of andere objecten door 'straatkinderen' komt veelvuldig voor.

  We raden aan om bijzonder voorzichtig te zijn bij verplaatsingen in de stad na het afhalen of wisselen van geld. Het is ten stelligste afgeraden om zich te voet te verplaatsten na valavond, zelfs in het centrum van de stad.

  In het algemeen is er geen vijandigheid tegenover buitenlanders. Gezien de grote armoede van de bevolking vormen vreemdelingen niettemin een uitverkoren doelwit en ook op het platteland komt banditisme voor. Grote voorzichtigheid wordt bijgevolg aanbevolen tijdens verplaatsingen in het binnenland en meer bepaald in afgelegen toeristische oorden.

  De politie is weinig gedisciplineerd, slecht uitgerust en weinig efficiënt. Justitie is traag en weinig betrouwbaar.