Burundi

Kaart Burundi

 

Laatste update

Alle niet essentiële reizen naar Burundi worden momenteel afgeraden.

Coronavirus

Niet noodzakelijke reizen naar Burundi worden ten stelligste afgeraden.

De WHO heeft het coronavirus COVID-19 tot pandemie met verhoogd dreigingsniveau voor de openbare gezondheid uitgeroepen.  Er werden tot hiertoe geen bevestigde gevallen van besmetting in Burundi vastgesteld.

Gezien de evolutie van het virus, kondigden de Burundese autoriteiten op 12 maart ll.  aan dat alle reizigers – ongeacht hun nationaliteit – komende van alle lidstaten van de Europese Unie,  China, Zuid-Korea , Iran en Japan of die gedurende de 14 dagen voorafgaand aan hun aankomst in Burundi in één van deze landen hebben vertoefd, met ingang van 12  maart 2020 , bij aankomst gedurende 14 dagen in quarantaine zullen worden geplaatst. 

Vanaf 20 maart 2020 worden de Burundese onderdanen die in het buitenland verblijven alsook de buitenlanders die in Burundi gevestigd zijn en die zich op dit ogenblik in het buitenland  bevinden, verzocht om, in afwachting van bijkomende maatregelen met betrekking tot de quarantaine, in het land van verblijf te blijven.  Vanaf nu vallen ook alle kosten van verblijf en van levensonderhoud ten laste vallen van de reiziger.

Het is nuttig om het advies en aanbevelingen van de lokale autoriteiten en de World Health Organization (WHO) met betrekking tot dit virus te raadplegen:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

U kan bovendien alle informatie over de lijst van betrokken landen terugvinden op de website van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding :

 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_en

Belgische onderdanen die in Burundi willen verblijven worden uitgenodigd – zo dit niet reeds gebeurd is – om hun verblijfsgegevens per e-mail  mede te delen aan de Belgische Ambassade te Bujumbura: bujumbura@diplobel.fed.be(link sends e-mail).

Om de consulaire bijstand zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, nodigen wij u uit om uw reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be(link is external).

 
Ebola:

We raden ook aan dat landgenoten die naar Burundi willen reizen, het advies en de aanbevelingen van de lokale autoriteiten en van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op dit gebied te volgen, met name de "Epidemiological Bulletins" (http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/en/) en de ebolavirussites http://www.info-ebola.be/nl/,  http://www.who.int/ebola/en/ en https://www.who.int/csr/alertresponse/en

De uitbraak van de Ebolavirus dat in de provincies Noord-Kivu en Ituri (DRC) uitgeroepen werd stelt nog altijd een bedreiging voor.

 

Belgen die in Burundi wensen te blijven, worden met aandrang verzocht om, indien dit nog niet is gebeurd, hun persoons- en verblijfsgegevens aan de ambassade van België in Burundi over te maken via e-mail (bujumbura@diplobel.fed.be) en de onderstaande veiligheidsvoorschriften te volgen. Zij worden ook aangeraden hoge waakzaamheid en paraatheid aan de dag te leggen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

Na de aankondiging in april 2015 van de kandidatuur van president Nkurunziza voor een derde ambtstermijn, namen de spanningen in het land snel toe. Dit leidde tot gewelddadig onderdrukte manifestaties en een mislukte poging tot staatsgreep.

Na een periode met veel geweld die haar hoogtepunt bereikte in december 2015 en januari 2016, is de aard van de incidenten veranderd en zijn ze minder intens en schaarser geworden. De veiligheidstoestand blijft echter precair. Er vinden nog incidenten plaats in Bujumbura en de rest van het land. Zij zijn vooral gericht tegen personen die ervan worden verdacht de rebellie te steunen en komen vooral voor in de wijken waar deze personen wonen. Ook werd België verscheidende malen in een slecht daglicht geplaatst.

In bepaalde delen van het land zijn gewapende groeperingen actief. Een plotse verhoging van de spanningen en een toename van de gewelddadige incidenten vallen niet uit te sluiten.


Algemene veiligheid

Belgen ter plaatse nemen best de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

  • Er wordt gevraagd voldoende waakzaamheid aan de dag te leggen, de actualiteit op de voet te volgen, betogingen en waar mogelijk militaire wegversperringen te mijden en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.
  • Bujumbura Mairie: het is afgeraden om zich ’s avonds in de volkswijken te begeven (Kanyosha, Musaga, Kamenge, Cibitoke, Ngagara, Nyakabiga…). In deze wijken vinden soms acties van de ordestrijdkrachten, zowel ’s nachts als overdag.
  • Informeer u alvorens Bujumbura binnen of buiten te rijden met de wagen aangezien sommige toegangswegen tot de stad langs de te mijden buitenwijken lopen.
  • Provincie Bubanza: In het natuurreservaat Rukoko (gelegen ten noorden van de RN4, tussen de grens met de RDC en de RN5) zijn confrontaties mogelijk tussen de ordediensten en kleine gewapende groepjes. Het is mogelijk overdag, met een gids, dit reservaat te bezoeken. Om veiligheidsredenen maakt men voor 8u en na 18u best geen gebruik van de weg die langs dit natuurreservaat loopt, de RN5.
  • Provincie Cibitoke: De RN5 (de meest directe weg tussen Bujumbura en Bukavu) en de RN9 (tussen Bubanza en Bukinanyana, langs het Kibirawoud) wordt best vermeden tussen 18u ‘s avonds en 8u ’s morgens.
  • Provincie Kayanza: Alle reizen door het Kibirawoud worden ten zeerste afgeraden, inclusief het gebruik van de RN6 en de RN10 tussen Rwegura en Bukinanyana.
  • In de andere provincies is het afgeraden om zich buiten de provinciehoofdsteden te verplaatsen vóór 6 uur en na 18 uur. Overnachtingen buiten de provinciehoofdsteden worden afgeraden.
  • Er zijn gewapende oppositiegroepen en kleine criminele bendes actief in het land. Waakzaamheid is in dit opzicht geboden.
  • In de districten aan de noordwestelijke en meer recentelijk zuidwesterlijke grenzen van Rwanda zijn, deze laatste maanden, incidenten voorgekomen met gewapende buitenlandse groepen.  Rwandese troepen zijn er permanent aanwezig. U dient voorzichtig te zijn in de grensgebieden, de instructies van de overheid nauwgezet uit te voeren en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.


Varia

Baden in het Tanganyika meer is afgeraden gezien de aanwezigheid van krokodillen en nijlpaarden en het gevaar op schistosomiasis. Slechts enkele stranden bieden een bepaalde mate van veiligheid.


Criminaliteit

Burundi is een zeer arm land waar vuurwapens circuleren bij de bevolking. De gewapende criminaliteit is overal in het land toegenomen vanwege de slechte economische toestand van het land, en enkele gevallen van home-jacking werden vastgesteld. Diefstal van GSM’s of andere objecten door 'straatkinderen' komt veelvuldig voor.

We raden aan om bijzonder voorzichtig te zijn bij verplaatsingen in de stad na het afhalen of wisselen van geld. Het is ten stelligste afgeraden om zich te voet te verplaatsten na valavond, zelfs in het centrum van de stad.

In het algemeen is er geen vijandigheid tegenover buitenlanders. Gezien de grote armoede van de bevolking vormen vreemdelingen niettemin een uitverkoren doelwit en ook op het platteland komt banditisme voor. Grote voorzichtigheid wordt bijgevolg aanbevolen tijdens verplaatsingen in het binnenland en meer bepaald in afgelegen toeristische oorden.

De politie is weinig gedisciplineerd, slecht uitgerust en weinig efficiënt. Justitie is traag en weinig betrouwbaar.