Burundi

Kaart Burundi

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

    

   Transit: Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc. Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.

    

   Bepaalde land- en de zeegrenzen zijn weer open voor het verkeer van personen. De luchthaven blijft openstaan voor commerciële passagiersvluchten.

   Volgende preventieve maatregelen werden genomen:

   1. Voor de reizigers bij aankomst

   Alle reizigers moeten bij aankomst een negatief COVID-19 PCR-attest voorleggen dat niet ouder is dan 72 uur op het moment van inscheping.

   Bij aankomst op de Internationale Luchthaven Melchior NDADAYE worden alle reizigers aan een COVID-19-test onderworpen. Reizigers moeten zich hiervoor vooraf inschrijven.

   De kostprijs wordt als volgt vastgelegd:

   • 100 Amerikaanse Dollars (100$) voor buitenlanders. Coupures uitgegeven voor 2013 worden niet steeds aanvaard. Het is bovendien aan te raden om coupures van 50$ of 100$ te gebruiken.
   • 30 Amerikaanse Dollars (30$) of het equivalent daarvan in Francs Burundais voor Burundese onderdanen;
   • Studenten en vluchtelingen zijn vrijgesteld van de betaling van de COVID-19-test.

   Deze kosten worden betaald aan l’Office Burundais des Recettes (OBR) aan de daarvoor voorziene loketten op de luchthaven.

   Bij aankomst is er geen feitelijke quarantaine meer verplicht. U dient echter wel 24 uur in uw verblijfplaats (domicilie of hotel) te wachten tot u het resultaat van de PCR-test ontvangt. Het resultaat zal u per e-mail ontvangen. In een nabije toekomst zal hiervoor online een formulier moeten worden ingevuld.  

   Bij aankomst moeten alle reizigers hun maskers in de daartoe voorziene afvalcontainers werpen.

    

   1. Voor de reizigers bij vertrek

   Alle reizigers moeten bij vertrek uit Burundi over een negatief COVID-19-attest beschikken, niet ouder dan 72 uur op het moment van inscheping.

   Dit attest wordt afgegeven door het “Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida", mits betaling van de som van zestigduizend Francs Burundais (60.000 Fbu). U moet zich registreren voor een afspraak voor deze test.

   Reizigers moeten 4 uur voor vertrek inchecken.  

   Volgende landgrenzen werden geopend:

   • De grenzen met Tanzania: Kobero (provincie Muyinga) en Mugina (Provincie Makamba)
   • De grens met de RDC: Gatumba (provincie Bujumbura Rural)

   Bij binnenkomst op het Burundese grondgebied wordt een sneltest COVID-19 afgenomen. Het resultaat is binnen de 15 minuten beschikbaar. De prijs daarvan bedraagt $30.

   Bij het verlaten van het Burundese grondgebied gelden dezelfde regels als bij vertrek per vlucht.

    

   Belgen die besluiten in Burundi te blijven, worden uitgenodigd om - als ze dat nog niet hebben gedaan - hun contactgegevens per e-mail naar de Ambassade in Bujumbura te sturen op het adres: bujumbura@diplobel.fed.be.

   Om  consulaire bijstand efficiênter te organiseren, nodigen we u uit om uw reis te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.

    

    

   Description

   Algemene veiligheid

   Actualiteit

   Na de aankondiging in april 2015 van de kandidatuur van president Nkurunziza voor een derde ambtstermijn, namen de spanningen in het land snel toe. Dit leidde tot gewelddadig onderdrukte manifestaties en een mislukte poging tot staatsgreep.

   Na een periode met veel geweld die haar hoogtepunt bereikte in december 2015 en januari 2016, is de aard van de incidenten veranderd en zijn ze minder intens en schaarser geworden. De veiligheidstoestand blijft echter precair. Er vinden nog incidenten plaats in Bujumbura en de rest van het land. Zij zijn vooral gericht tegen personen die ervan worden verdacht de rebellie te steunen en komen vooral voor in de wijken waar deze personen wonen. Ook werd België verscheidende malen in een slecht daglicht geplaatst.

   In bepaalde delen van het land zijn gewapende groeperingen actief. Een plotse verhoging van de spanningen en een toename van de gewelddadige incidenten vallen niet uit te sluiten.


   Algemene veiligheid

   Belgen ter plaatse nemen best de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

   • Er wordt gevraagd voldoende waakzaamheid aan de dag te leggen, de actualiteit op de voet te volgen, betogingen en waar mogelijk militaire wegversperringen te mijden en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.
   • Bujumbura Mairie: het is afgeraden om zich ’s avonds in de volkswijken te begeven (Kanyosha, Musaga, Kamenge, Cibitoke, Ngagara, Nyakabiga…). In deze wijken vinden soms acties van de ordestrijdkrachten, zowel ’s nachts als overdag.
   • Informeer u alvorens Bujumbura binnen of buiten te rijden met de wagen aangezien sommige toegangswegen tot de stad langs de te mijden buitenwijken lopen.
   • Provincie Bubanza: In het natuurreservaat Rukoko (gelegen ten noorden van de RN4, tussen de grens met de RDC en de RN5) zijn confrontaties mogelijk tussen de ordediensten en kleine gewapende groepjes. Het is mogelijk overdag, met een gids, dit reservaat te bezoeken. Om veiligheidsredenen maakt men voor 8u en na 18u best geen gebruik van de weg die langs dit natuurreservaat loopt, de RN5.
   • Provincie Cibitoke: De RN5 (de meest directe weg tussen Bujumbura en Bukavu) en de RN9 (tussen Bubanza en Bukinanyana, langs het Kibirawoud) wordt best vermeden tussen 18u ‘s avonds en 8u ’s morgens.
   • Provincie Kayanza: Alle reizen door het Kibirawoud worden ten zeerste afgeraden, inclusief het gebruik van de RN6 en de RN10 tussen Rwegura en Bukinanyana.
   • In de andere provincies is het afgeraden om zich buiten de provinciehoofdsteden te verplaatsen vóór 6 uur en na 18 uur. Overnachtingen buiten de provinciehoofdsteden worden afgeraden.
   • Er zijn gewapende oppositiegroepen en kleine criminele bendes actief in het land. Waakzaamheid is in dit opzicht geboden.
   • In de districten aan de noordwestelijke en meer recentelijk zuidwesterlijke grenzen van Rwanda zijn, deze laatste maanden, incidenten voorgekomen met gewapende buitenlandse groepen.  Rwandese troepen zijn er permanent aanwezig. U dient voorzichtig te zijn in de grensgebieden, de instructies van de overheid nauwgezet uit te voeren en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.


   Varia

   Baden in het Tanganyika meer is afgeraden gezien de aanwezigheid van krokodillen en nijlpaarden en het gevaar op schistosomiasis. Slechts enkele stranden bieden een bepaalde mate van veiligheid.


   Criminaliteit

   Burundi is een zeer arm land waar vuurwapens circuleren bij de bevolking. De gewapende criminaliteit is overal in het land toegenomen vanwege de slechte economische toestand van het land, en enkele gevallen van home-jacking werden vastgesteld. Diefstal van GSM’s of andere objecten door 'straatkinderen' komt veelvuldig voor.

   We raden aan om bijzonder voorzichtig te zijn bij verplaatsingen in de stad na het afhalen of wisselen van geld. Het is ten stelligste afgeraden om zich te voet te verplaatsten na valavond, zelfs in het centrum van de stad.

   In het algemeen is er geen vijandigheid tegenover buitenlanders. Gezien de grote armoede van de bevolking vormen vreemdelingen niettemin een uitverkoren doelwit en ook op het platteland komt banditisme voor. Grote voorzichtigheid wordt bijgevolg aanbevolen tijdens verplaatsingen in het binnenland en meer bepaald in afgelegen toeristische oorden.

   De politie is weinig gedisciplineerd, slecht uitgerust en weinig efficiënt. Justitie is traag en weinig betrouwbaar.