Cambodja

kaart Cambodja

Laatste update

Coronavirus:


Reizen naar de regio worden ten zeerste afgeraden en zijn trouwens vaak niet meer mogelijk. Gelieve regelmatige updates of de website (https://thailand.diplomatie.belgium.be/nl) en de Facebookpagina van onze ambassade in Bangkok te raadplegen.


Vanaf 31 maart schort Cambodja de afgifte op van e-visa en visa aan de grens voor de periode van een maand. Elke buitenlander dient voortaan een visumaanvraag in te dienen bij een Cambodjaanse ambassade en dient bij binnenkomst het bewijs van een negatieve Covid-19 test en een medische verzekering met een dekking van ministens 50.000 USD voor te leggen. Uitzonderingen zijn voorzien voor houders van een A- of B-visum.

Het aantal beschikbare vluchten naar Europa vermindert sterk en de grenzen worden gesloten. Niet-permanente verblijvers (toeristen, studenten, stagiairs,…) wordt aangeraden een vervroegde terugkeer te organiseren zolang dit nog mogelijk is. Permanente verblijvers dienen zelf de inschatting te maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is. Hou hierbij rekening met uw huisvesting, financiën, familie, verzekering en medische situatie en voorzieningen.

Alle buitenlandse onderdanen, die bij aankomst symptomen verbonden aan het virus vertonen, zullen overgebracht worden naar een openbare medische instelling. Iedereen die positief test voor Covid-19 moet verplicht in quarantaine in een openbaar ziekenhuis tot men virusvrij wordt verklaard. Anderen kunnen onderworpen worden aan verplichte isolering of andere maatregelen. Hierbij dient te worden onderstreept dat de medische infrastructuur in Cambodja zeer beperkt is.

Uit voorzorg tegen de verspreiding van het coronavirus heeft de Ambassade besloten niet-dringende verplaatsingen naar de landen van het rechtsgebied, buiten Thailand maar dus inclusief Cambodja, uit te stellen. 

De ambassade raadt een strikte toepassing aan van hygiënemaatregelen, in het bijzonder het regelmatig wassen van de handen. Bij het verschijnen van symptomen als koorts, ademhalingsproblemen en/of spierpijn, is het aangeraden om zo snel mogelijk een arts te raadplegen en de instructies van de lokale autoriteiten na te leven. Het is bovendien essentieel om voor het volledige verblijf in Cambodja over een goede ziekteverzekering (die ook een medische repatriëring omvat) te beschikken.

De Belgische FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan Coronavirus online gezet, die hier toegankelijk: www.info-coronavirus.be/nl. De FOD Economie verschaft verdere informatie omtrent de annulering van reizen of vluchten, de financiële gevolgen en te nemen maatregelen via deze link: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor-0

Om de situatie op te volgen is het aangeraden om:

 
De politieke situatie in Cambodja kan leiden tot spanningen onder de bevolking. Het is aangeraden weg te blijven van publieke samenkomsten en betogingen, de lokale veiligheidsinstructies na te leven en het plaatselijke nieuws te volgen.
 

 

Description

Algemene veiligheid

De meeste toeristische bezoeken aan Cambodja verlopen probleemloos. De grootste risico’s zijn verkeersongevallen en kleine criminaliteit, zoals diefstal en oplichting. Als u de klassieke voorzorgsmaatregelen neemt, kan u in Cambodja veilig reizen.

Hou er rekening mee dat er politieke spanningen zijn en dat er betogingen kunnen plaatsvinden. Reizigers dienen absoluut de instructies van de plaatselijke autoriteiten op te volgen en openbare bijeenkomsten vermijden.

Wees waakzaam, in sommige afgelegen gebieden liggen nog veel niet-ontplofte bommen en anti-persoonsmijnen.

Als u het slachtoffer bent van een misdaad of een ongeval neem dan onmiddellijk contact op met de politie op het nummer 117 of 118 en zo nodig met de ambulance op het nummer 119. Het optreden van de politie bij criminele activiteiten, zelfs gewelddadige, kan te wensen overlaten. Er zijn gevallen bekend van politieagenten die kosten aanrekenen voor geleverde diensten, zelfs voor het opmaken van een proces-verbaal. 


Af te raden gebieden

Tot enkele jaren geleden waren er spanningen aan de grens tussen Thailand en Cambodja in de noordelijke provincie Preah Vihear. De situatie is nu gekalmeerd. 
 
Terreurdreiging
Er lijkt geen specifieke terreurdreiging te bestaan tegen buitenlanders in Cambodja. Toch blijft het aangeraden om waakzaam te blijven.
 
Criminaliteit
Wees in de grote steden bedacht op (gewapende) overvallen, aanranding, tasjesdieven en oplichterij - vooral met sieraden en edelstenen, namaakproducten en producten van beschermde diersoorten. Dit geldt in het bijzonder voor Phnom Penh en Sihanoukville (met inbegrip van de badplaats Kompong Som). Wees ´s nachts extra oplettend en verplaats u bij voorkeur overdag.

Op toeristische plekken en vooral in Siem Reap en rond de tempels van Angkor Wat worden kinderen gebruikt om souvenirs te verkopen. Moedig dit niet aan door aankopen te doen, maar koop uitsluitend bij volwassenen.

Sinds januari 2014 heeft de politie in Sihanoukville gevallen van ‘drink spiking’ (het toevoegen van verdovende stoffen of drugs in drank) en geweld tegen buitenlanders in uitgaansgelegenheden gesignaleerd. Wees waakzaam in en rondom uitgaansbuurten tijdens de nachtelijke uren en laat uw drank nooit onbewaakt. Neem uw drank steeds mee als u zich verplaatst. Sinds het begin van 2015 is er een stijging van het aantal verkrachtingen en aanrandingen gericht tegen buitenlanders, voornamelijk in Sihanoukville maar ook op andere locaties. Er wordt aangeraden om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen als u van plan bent om te gaan feesten op de eilanden voor de kust van Sihanoukville, alsook op andere locaties, aangezien deze eilanden geïsoleerd zijn en toegang tot medische hulp onbestaande of beperkt is.

U kunt beter niet ingaan op een uitnodiging van iemand die u niet kent. Reizigers die wel ingaan op dit soort uitnodigingen lopen het risico gedwongen te worden deel te nemen aan gokpraktijken. En eindigen vrijwel altijd als ‘de verliezer’.

Het is ten zeerste aangeraden uw paspoort en uw vliegticket op een veilige plaats te bewaren en enkel een kopie van deze documenten bij te hebben. Het is beter uw paspoort niet af te geven in verhuurkantoren of hotels.

Neem ook niet meer geld mee dan noodzakelijk.

Wees voorzichtig wanneer u zich ’s nachts verplaatst, vooral als u te voet gaat of per tuk-tuk of motortaxi. Als u zich per tuk-tuk verplaatst is het absoluut nodig tevoren de prijs af te spreken. Bij het uitstappen betaalt u met geld dat u in uw vest- of broekzak bij de hand heeft, maar u toont beter nooit uw portefeuille. Bendes wachten op dit moment om uw portefeuille te ontvreemden (bag snatching).