Cambodja

kaart Cambodja

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

De Cambodjaanse overheid heeft de afgifte van visa aan de grens en e-visa opgeschort. Alle buitenlanders dienen een visum aan te vragen bij de Cambodjaanse Ambassade. Elke buitenlander dient bij binnenkomst een medisch attest voor te leggen met het bewijs van een negatieve Covid-19 test van ten laatste 72 uur voor de vertrekdatum. 

Met uitzondering van zakenmensen, werknemers, experten, technici en hun familieleden voor wie een onderneming in Cambodja zich garant stelt en de houders van een visum A (diplomatiek) of een visum B (officieel), moeten alle buitenlandse reizigers bij aankomst in Cambodja een bedrag van 2000 USD voor schieten (cash of kredietkaart) en een medische verzekering van 90 USD aankopen om de kosten te dekken van een verplichte Covid-19 test en andere mogelijke begeleidende of quarantainemaatregelen.

Alle reizigers worden naar een onthaalcentrum gebracht voor een COVID-19 test. De resultaten moeten ter plaatse afgewacht worden gedurende een of twee dagen. In het geval van een positief testresultaat bij een medereiziger, worden alle reizigers verplicht ondergebracht in een quarantainelocatie van de overheid voor een periode van 14 dagen. Indien geen enkele medereiziger positief test, dient men 14 dagen zelfisolatie in zijn/haar verblijfplaats aan te houden onder controle van de lokale autoriteiten. Op de 13de dag van zelfisolatie moet men opnieuw een Covid-19 test laten uitvoeren.

Het aantal beschikbare vluchten naar Europa is zeer beperkt en de grenzen van de buurlanden zijn gesloten. Niet-permanente verblijvers (toeristen, studenten, stagiairs,…) wordt aangeraden een terugkeer te organiseren zolang dit nog mogelijk is. Permanente verblijvers dienen zelf de inschatting te maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is. Hou hierbij rekening met uw huisvesting, financiën, familie, verzekering en medische situatie en voorzieningen.

De medische infrastructuur in Cambodja is zeer beperkt. Ernstige medische aandoeningen vereisen meestal een medische repatriëring. Het is essentieel om voor het volledige verblijf in Cambodja over een goede ziekteverzekering (die ook een medische repatriëring omvat) te beschikken.

De beperkingen ingesteld door de autoriteiten in Cambodja en Thailand verhinderen momenteel elke verplaatsing van leden van de Ambassade naar Cambodja.

 

De politieke situatie in Cambodja kan leiden tot spanningen onder de bevolking. Het is aangeraden weg te blijven van publieke samenkomsten en betogingen, de lokale veiligheidsinstructies na te leven en het plaatselijke nieuws te volgen.

Gelieve regelmatig de updates op de website (https://thailand.diplomatie.belgium.be/nl) en de Facebookpagina van de ambassade in Bangkok te raadplegen.

Voor elke reis naar Cambodja kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

Description

Algemene veiligheid

De meeste toeristische bezoeken aan Cambodja verlopen probleemloos. De grootste risico’s zijn verkeersongevallen en kleine criminaliteit, zoals diefstal en oplichting. Als u de klassieke voorzorgsmaatregelen neemt, kan u in Cambodja veilig reizen.

Hou er rekening mee dat er politieke spanningen zijn en dat er betogingen kunnen plaatsvinden. Reizigers dienen absoluut de instructies van de plaatselijke autoriteiten op te volgen en openbare bijeenkomsten vermijden.

Wees waakzaam, in sommige afgelegen gebieden liggen nog veel niet-ontplofte bommen en anti-persoonsmijnen.

Als u het slachtoffer bent van een misdaad of een ongeval neem dan onmiddellijk contact op met de politie op het nummer 117 of 118 en zo nodig met de ambulance op het nummer 119. Het optreden van de politie bij criminele activiteiten, zelfs gewelddadige, kan te wensen overlaten. Er zijn gevallen bekend van politieagenten die kosten aanrekenen voor geleverde diensten, zelfs voor het opmaken van een proces-verbaal. 


Af te raden gebieden

Tot enkele jaren geleden waren er spanningen aan de grens tussen Thailand en Cambodja in de noordelijke provincie Preah Vihear. De situatie is nu gekalmeerd. 
 
Terreurdreiging
Er lijkt geen specifieke terreurdreiging te bestaan tegen buitenlanders in Cambodja. Toch blijft het aangeraden om waakzaam te blijven.
 
Criminaliteit
Wees in de grote steden bedacht op (gewapende) overvallen, aanranding, tasjesdieven en oplichterij - vooral met sieraden en edelstenen, namaakproducten en producten van beschermde diersoorten. Dit geldt in het bijzonder voor Phnom Penh en Sihanoukville (met inbegrip van de badplaats Kompong Som). Wees ´s nachts extra oplettend en verplaats u bij voorkeur overdag.

Op toeristische plekken en vooral in Siem Reap en rond de tempels van Angkor Wat worden kinderen gebruikt om souvenirs te verkopen. Moedig dit niet aan door aankopen te doen, maar koop uitsluitend bij volwassenen.

Sinds januari 2014 heeft de politie in Sihanoukville gevallen van ‘drink spiking’ (het toevoegen van verdovende stoffen of drugs in drank) en geweld tegen buitenlanders in uitgaansgelegenheden gesignaleerd. Wees waakzaam in en rondom uitgaansbuurten tijdens de nachtelijke uren en laat uw drank nooit onbewaakt. Neem uw drank steeds mee als u zich verplaatst. Sinds het begin van 2015 is er een stijging van het aantal verkrachtingen en aanrandingen gericht tegen buitenlanders, voornamelijk in Sihanoukville maar ook op andere locaties. Er wordt aangeraden om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen als u van plan bent om te gaan feesten op de eilanden voor de kust van Sihanoukville, alsook op andere locaties, aangezien deze eilanden geïsoleerd zijn en toegang tot medische hulp onbestaande of beperkt is.

U kunt beter niet ingaan op een uitnodiging van iemand die u niet kent. Reizigers die wel ingaan op dit soort uitnodigingen lopen het risico gedwongen te worden deel te nemen aan gokpraktijken. En eindigen vrijwel altijd als ‘de verliezer’.

Het is ten zeerste aangeraden uw paspoort en uw vliegticket op een veilige plaats te bewaren en enkel een kopie van deze documenten bij te hebben. Het is beter uw paspoort niet af te geven in verhuurkantoren of hotels.

Neem ook niet meer geld mee dan noodzakelijk.

Wees voorzichtig wanneer u zich ’s nachts verplaatst, vooral als u te voet gaat of per tuk-tuk of motortaxi. Als u zich per tuk-tuk verplaatst is het absoluut nodig tevoren de prijs af te spreken. Bij het uitstappen betaalt u met geld dat u in uw vest- of broekzak bij de hand heeft, maar u toont beter nooit uw portefeuille. Bendes wachten op dit moment om uw portefeuille te ontvreemden (bag snatching).