Centraal-Afrikaanse Republiek

Kaart Centraal-Afrikaanse RepubliekLaatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Niet-essentiële reizen naat de Centraal-Afrikaanse republiek zijn tijdelijk verboden

RIZVI info: test vereist vóor vertrek

Centraal-Afrikaanse grenzen zijn open, onderworpen het bezit van een negatieve covid-19-test voor elk visumaflevering. Wij nodigen u uit om navraag te doen bij uw luchtvaartmaatschappij en / of Centraal-Afrikaanse consulaire vertegenwoordigingen.

Alle reizigers die bij aankomst in CAR naar gebieden met een hoog besmettingsgevaar zijn gegaan (inclusief België) en / of koorts en verdachte symptomen hebben, kunnen waarschijnlijk in quarantaine geplaatst.

In Centraal-Afrikaanse Republiek zijn verschillende gevallen van coronavirus / COVID-19 gedetecteerd . Bijgevolg, om de verspreiding van het virus te bestrijden hebben de Centraal-Afrikaanse autoriteiten een aantal maatregelen aangenomen waaronder:

 • het bezit van een negatieve covid-19-test voor elk visumaflevering en om toegang tot het Centraal-Afrikaanse grondgebied te krijgen;
 • de sluiting van de scholen ;
 •  de sluiting van de bars en cafés ;
 • het verbod op samenscholingen van meer dan 15 personen in openbare plaatsen ;
 •  beperkingen op de verplaatsingen van mensen tussen Bangui en de provincies.

 

Reizigers in CAR die symptomen van COVID-19 zouden vertonen worden uitgenodigd hun behandelende arts te contacteren

Reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving en dat luchtverbindingen kunnen worden opgeschort. Blijf op de hoogte met uw reisbureau of uw luchtvaartmaatschappij..

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
 • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
 • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

 

 

RIZVI info: test vereist vóor vertrek

Alle reizen buiten Bangui en binnen de 3de arrodissement van Bangui (PK5) zijn afgeraden.

Centraal-Afrikaanse grenzen zijn open, onderworpen het bezit van een negatieve covid-19-test voor elk visumaflevering. Wij nodigen u uit om navraag te doen bij uw luchtvaartmaatschappij en / of Centraal-Afrikaanse consulaire vertegenwoordigingen.

Alle reizigers die bij aankomst in CAR naar gebieden met een hoog besmettingsgevaar zijn gegaan (inclusief België) en / of koorts en verdachte symptomen hebben, kunnen waarschijnlijk in quarantaine geplaatst.

 

Het is ten sterkste aanbevolen aan Belgen die in Centraal-Afrikaanse Republiek reizen om hun reis op https://travellersonline.diplomatie.be te registreren en contact opnemen met de ereconsulaat van België in Bangui (+236 75 80 37 80 / consulatbelgerca@gmail.com) en de ambassade van België in Yaounde (+237 222 21 52 91 / yaounde@diplobel.fed.be).

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene informatie

De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een lange periode van instabiliteit en burgeroorlog meegemaakt, die gekenmerkt werd door frequente en gewelddadige botsingen tussen rivaliserende godsdienstige en etnische groepen, met veel slachtoffers als resultaat. Een vredesakkoord tussen de regering en de verschillende gewapende groeperingen werd ondertekend in Bangui in februari 2019, maar de toepassing ervan blijft problematisch.

De regering heeft nog niet de volledige controle over het gehele grondgebied, vooral het oosten van het land is problematisch. Gewapende groepen, die het vredesakkoord hebben ondertekend, blijven gewelddaden plegen, niet alleen in het oosten van het land, maar ook in het noordwesten.

Buiten Bangui

Alle reizen buiten Bangui zijn afgeraden. Als een dergelijke verplaatsing toch gepland is, moet dit gebeuren in overeenstemming met strikte veiligheidsmaatregelen. Men moet

 • in een veilig konvooi reizen,
 • een voldoende grote stock aan levensmiddelen voorzien
 • een veilige en vooraf bepaalde accommodatie voorzien.
 • uw verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Nachtreizen moeten worden vermeden
 • discreet blijven over de bestemming en de route die wordt gevolgd om de bestemming te bereiken

Het wordt aanbevolen om regelmatig te informeren over de evolutie van de veiligheidssituatie in de reiszone en uw bewegingen zorgvuldig te plannen.

Consulaire dienstverlening buiten Bangui en haar directe randgebied is heel moeilijk omwille van de veiligheidssituatie.

In Bangui

Gezien de grote aanwezigheid van veiligheidstroepen, blijft in Bangui de situatie stabiel. Het derde arrondissement (« PK5, Moslimbuurt gecontroleerd door autonome groepen) en zijn buurt moet echter worden vermeden.

Het wordt afgeraden zich alleen om te voet te verplaatsen, alsook grote hoeveelheden geld of waardevolle spullen op zich te nemen. Zelfs in de weinige parken (rondom de Kathedraal) in de stad en op voorheen veilige wandelwegen (bv. aan de rivier of op de heuvel achter het hotel Ledger) werden westerse onderdanen slachtoffer van gewapende overvallen. De “Colline aux Panthères » zone, waar aanvallen plaatsvonden, moet worden vermeden. In het algemeen wordt aanbevolen om bij de veilige buurten bij het hotel Ledger blijven. Het is ook raadzaam om weg te blijven van demonstraties of bijeenkomsten.

Hotelgasten worden aangeraden steeds hun deur op slot te houden en enkel te openen voor gekende personen en hotelbedienden, na controle van hun identiteit en hun aanmelding bij de receptie.

Er bestaan tamelijk veel hotels, maar de lokale en internationale veiligheidsmachten raden aan om in het “Ledger”-hotel te verblijven omdat het gelegen is in een stadsgedeelte dat meer systematisch door internationale veiligheidsmachten bewaakt wordt.

Het wordt ook aanbevolen om kopieën van uw identiteitsdocumenten en reisdocumenten te maken en de originelen in een hotelkluis te bewaren.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.