Centraal-Afrikaanse Republiek

Kaart Centraal-Afrikaanse RepubliekLaatste update

COVID-19

De Belgische regering besliste in het kader van de coronacrisis om alle niet-essentiële reizen naar het buitenland te VERBIEDEN tot en met 7 juni. De Nationale Veiligheidsraad zal dit verbod tijdig opnieuw evalueren.

Aangezien dat het risico voor Belgische burgers om vanwege de verspreiding van Coronavirus/Covid-19 in het buitenland geblokkeerd te raken zeer hoog is, de FOD Buitenlandse Zaken raadt aan alle reizen naar het buitenland uit te stellen.

Deze aanbeveling is ook van toepassing op de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar verschillende gevallen van coronavirus/covid-19 zijn vastgesteld.

De Central-Afrikaanse autoriteiten hebben een reeks maatregelen genomen tegen de verspreiding van het virus. Bij de belangrijkste grensovergangen naar het grondgebied zijn maatregelen getroffen om mogelijke symptomen te detecteren (temperatuurmeting, vragenlijst in te vullen). Reizigers uit gebieden waar een groot risico op besmetting bestaat (inbegrepen België) of die koorts of verdachte symptomen vertonen bij aankomst in CAR kunnen in quarantaine geplaatst worden.

De belangrijkste andere maatregelen zijn :

- de opschorting van de binnenkomst in CAR van niet Centraal-Afrikaanse reizigers, met de uitzondering van diplomaten en NGOs ;

- de sluiting van de scholen ;

- de sluiting van de bars en cafés ;

- het verbod op samenscholingen van meer dan 15 personen in openbare plaatsen ;

- beperkingen op de verplaatsingen van mensen tussen Bangui en de provincies.

Reizigers dienen er rekening mee te houden dat deze maatregelen onderhevig zijn aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van de mogelijke onderbreking van bijkomende luchtverbindingen. Blijft op de hoogte bij uw reisbureau of luchtvaartmaatschappij.

Wie zich in CAR bevindt wordt uitgenodigd om de richtlijnen inzake hygiëne en “social distancing” van de Centraal-Afrikaanse autoriteiten op te volgen, en de gezondheidssituatie dagelijks te volgen.

Reizigers in CAR die symptomen van COVID-19 zouden vertonen worden uitgenodigd hun behandelende arts te contacteren.

De FOD Volksgezondheid in België heeft een site gewijd aan Coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: https://www.info-coronavirus.be/nl/ (externe link).

Landgenoten die zich toch in het land zouden bevinden, worden bovendien aangeraden ter plaatse in contact te blijven met het Belgische ereconsulaat (+236 75 80 37 80 / consulatbelgerca@gmail.com), of bij ontstentenis van de ereconsul, met de Belgische ambassade te Yaounde (+237 222 21 52 91 / yaounde@diplobel.fed.be) en zich in te schrijven op Travellers Online (https://travellersonline.diplomatie.be).

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een lange periode van instabiliteit en burgeroorlog meegemaakt, die gekenmerkt werd door frequente en gewelddadige botsingen tussen rivaliserende godsdienstige en etnische groepen, met veel slachtoffers als resultaat. Een vredesakkoord tussen de regering en de verschillende gewapende groeperingen werd ondertekend in Bangui in februari 2019, maar de toepassing ervan blijft problematisch.

De regering heeft nog niet de volledige controle over het gehele grondgebied, vooral het oosten van het land is problematisch. Gewapende groepen, die het vredesakkoord hebben ondertekend, blijven gewelddaden plegen, niet alleen in het oosten van het land, maar ook in het noordwesten (een bloedbad werd eind mei 2019 gepleegd door de gewapende groep “3R”).

Buiten Bangui
Alle reizen buiten Bangui zijn afgeraden. Als een dergelijke verplaatsing toch gepland is, moet dit gebeuren in overeenstemming met strikte veiligheidsmaatregelen: men moet in een veilig konvooi reizen, een voldoende grote stock aan levensmiddelen alsook veilige en vooraf bepaalde accommodatie voorzien. Het is raadzaam om uw verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Nachtreizen moeten worden vermeden. Het wordt aanbevolen om regelmatig te informeren over de evolutie van de veiligheidssituatie in de reiszone en uw bewegingen zorgvuldig te plannen.

Consulaire dienstverlening buiten Bangui en haar directe randgebied is heel moeilijk omwille van de veiligheidssituatie. 

In Bangui
Gezien de grote aanwezigheid van veiligheidstroepen, blijft in Bangui de situatie stabiel. Het derde arrondissement (« PK5, Moslimbuurt gecontroleerd door autonome groepen) moet echter worden vermeden.

Het wordt afgeraden zich alleen om te voet te verplaatsen, alsook grote hoeveelheden geld of waardevolle spullen op zich te nemen. Zelfs in de weinige parken (rondom de Kathedraal) in de stad en op voorheen veilige wandelwegen (bv. aan de rivier of op de heuvel achter het hotel Ledger) werden westerse onderdanen slachtoffer van gewapende overvallen. De “Colline aux Panthères » zone, waar criminaliteit frequent is, moet worden vermeden. In het algemeen wordt aanbevolen om bij de veilige buurten bij het hotel blijven.

Hotelgasten worden aangeraden steeds hun deur op slot te houden en enkel te openen voor gekende personen en hotelbedienden, na controle van hun identiteit en hun aanmelding bij de receptie.

Er bestaan tamelijk veel hotels, maar de lokale en internationale veiligheidsmachten raden aan om in het “Ledger”-hotel te verblijven omdat het gelegen is in een stadsgedeelte dat meer systematisch door internationale veiligheidsmachten bewaakt wordt.

Het wordt ook aanbevolen om kopieën van uw identiteitsdocumenten en reisdocumenten te maken en de originelen in een hotelkluis te bewaren.