Chili

Chili

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Reizen naar Chili

Chilenen en ingezeten buitenlanders kunnen naar Chili terugkeren.

Reizen naar Chili zijn verboden voor niet-inwoners.

Bij wijze van uitzondering, kunnen volgende categorieën niet-ingezeten buitenlanders sinds 16 juni 2021 toch naar Chili komen als toeristen voor een kort bezoek (max. 90 dagen):

 • Ouders of kinderen van Chileense burgers of ingezeten buitenlanders. Bij de grenscontrole moet de verwantschapsband kunnen worden aangetoond met een geboorteakte. Akten die niet door de Chileense autoriteiten werden afgegeven moeten gelegaliseerd of geapostilleerd zijn volgens de Chileense wettelijke vereisten.
 • Echtgenoten of wettelijk samenwonende partners van een Chileense burger of ingezeten buitenlander:
  • indien het huwelijk of “acuerdo de unión civil” gesloten werd in Chili, volstaat de voorlegging van de Chileense akte bij de grenscontrole;
  • indien het huwelijk of de overeenkomst van wettelijke samenwoning niet in Chili gesloten werd, kan de echtgenoot/partner reizen met een vrijgeleide (‘salvoconducto’), afgegeven door het Chileense consulaat/ambassade in zijn  land van verblijf op basis van de huwelijksakte of samenlevingscontract.
 • Buitenlanders die een dringende zakenreis moeten ondernemen, die niet kan worden uitgesteld, kunnen ook het land binnenkomen met een “salvoconducto”, afgegeven door een Chileense ambassade of consulaat in het buitenland.
 • Andere houders van een “salvoconducto” afgegeven door een Chileense ambassade of consulaat in het buitenland.  

Bij aankomst in Chili zal van alle reizigers op de luchthaven een PCR-test worden afgenomen. Alle reizigers moeten, ongeacht het resultaat of een vaccinatiebewijs, verplichte quarantaine van 10 dagen ondergaan, zonder mogelijkheid tot vrijstelling.

De plaats van quarantaine verschilt naargelang het al dan niet bezitten van een ‘Pase de Movilidad’ ( lokaal vaccinatiebewijs). Vanaf 26 juli 2021 geldt dat:

 • Personen die een ‘Pase de Movilidad’ bezitten, de verplichte quarantaine thuis kunnen doorbrengen. Zij moeten zich binnen de 5 uur van de luchthaven naar hun huis of quarantaine-plek naar keuze verplaatsen met privévervoer. Medebewoners moeten mee in quarantaine, niemand mag de plaats van quarantaine binnengaan of verlaten.
 • Personen die geen ‘Pase de Movilidad’ bezitten, of personen die zich niet binnen 5 uur met privé-vervoer naar hun huis of quarantaine-plek kunnen verplaatsen, moeten de eerste 5 dagen van deze quarantaine doorbrengen in een doorgangshotel. De kosten van dit verblijf zullen aan de reiziger worden aangerekend.  Indien de PCR-test bij aankomst negatief is, kunnen de laatste vijf quarantainedagen thuis of op een andere plaats naar keuze van de reiziger worden doorgebracht.  Medebewoners moeten mee in quarantaine, niemand mag de plek binnengaan of verlaten.
 • Families die reizen met minderjarigen, of minderjarigen die alleen reizen, kunnen de volledige quarantaine thuis uitvoeren. Ook zij moeten zich met privé-vervoer naar hun woonplaats verplaatsen.  Medebewoners moeten mee in quarantaine, niemand mag de plek binnengaan of verlaten.

Tijdens deze quarantaine thuis of in een doorgangshotel kan men ook gevraagd worden om een bijkomende PCR-test of antistoffentest te ondergaan. Bij positief resultaat wordt men overgebracht naar een gezondheidsverblijf voor een nieuwe quarantaine van 10 dagen.

Alle reizigers moeten een negatieve PCR-test laten zien, afgegeven door een erkend laboratorium, die binnen 72 uur voor het instappen op de laatste vlucht naar Chili is uitgevoerd.

Zij moeten ook vanaf 48u voor het instappen een beëdigde verklaring invullen over hun gezondheidstoestand en contacten op www.c19.cl. Na het reserveren en betalen van een doorgangshotel via dezelfde website, ontvangt men een sanitair paspoort dat gevraagd zal worden voor het instappen. Als laatste is ook een bewijs van een internationale ziekteverzekering vereist, met een dekking van kosten gerelateerd aan een COVID-besmetting, voor een minimumwaarde van USD $ 30.000.

Bijzondere situatie van het Verenigd Koninkrijk:

Alle niet-ingezeten buitenlandse onderdanen die in de 14 dagen voorafgaand aan hun vertrek in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, hebben momenteel geen toestemming om Chili binnen te komen. De rechtstreekse vluchten tussen het VK en Chili zijn tot nader order opgeschort

 

Tijdelijk reisverbod voor Chilenen en ingezetenen van Chili:

Vanaf 26 juli 2021 is reizen buiten Chili toegestaan voor personen die beschikken over een ‘Pase de Movilidad’, het  lokaal vaccinatiebewijs. Zij kunnen enkel het land verlaten via de Internationale luchthaven Arturo Merino Benítez in Santagio.

Reizen buiten Chili is niet toegestaan voor personen die niet over dergelijk attest beschikken, behalve in buitengewone of essentiële situaties. Een vergunning kan in deze gevallen worden aangevraagd op de pagina: www.comisariavirtual.cl.

Buitengewone of dringende redenen voor reizen buiten Chili zijn:

 • Het uitvoeren van activiteiten die van fundamenteel belang zijn voor het land
 • Humanitaire redenen
 • Noodzakelijke reizen om gezondheidsredenen
 • Reizen zonder onmiddellijke terugkeer naar Chili

*   *   *

Tijdens hun verblijf in Chili kunnen reizigers door de plaatselijke gezondheidsautoriteiten worden benaderd voor informatie over hun gezondheidstoestand.

In het kader van de COVID-19 pandemie heeft Chili de noodtoestand (Estado de Catástrofe) uitgeroepen. Deze is voorlopig geldig tot 30/09/2021. Dit laat de regering toe om uitzonderlijke maatregelen te nemen: een avondklok is ingesteld over het hele Chileense grondgebied en volledige of gedeeltelijke quarantaines kunnen worden ingevoerd. De binnenkomst of het verlaten van gemeentes onder quarantaine en verplaatsingen naar andere regio’s zijn onderworpen aan voorwaarden en voorafgaandelijke formaliteiten.

Meer informatie over de quarantaine- en andere maatregelen zijn te vinden op de (uitsluitend Spaanstalige) site van het Chileense Ministerie van Volksgezondheid: https://www.gob.cl/coronavirus.

*   *   *

Reizen vanuit Chili naar België

Informatie over de toegang tot België kan gevonden worden via www.info-coronavirus.be.

Meerdere Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen (Air France, KLM, Iberia, American Airlines,…) en de Chileens-Braziliaanse maatschappij LATAM organiseren een aantal wekelijkse vluchten naar Europa en de Verenigde Staten vanuit de luchthaven van Santiago: https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-comodoro-arturo-merino-benitez-salidas-de-vuelos.

Voor bijkomende vragen kan u de ambassade contacteren via santiago@diplobel.fed.be.

 

Voor elke reis naar Chili kunt u zich registreren op www.travellersonline.diplomatie.be. Dit laat ons toe onze eventuele consulaire bijstand beter te organiseren.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Na de soms gewelddadige protesten in oktober en november van verleden jaar is de veiligheidssituatie in het land opnieuw rustiger. Toch kan men zich nog verwachten aan protesten en demonstraties in de komende maanden, voornamelijk in de grote steden. Aan de Belgen in Chili wordt nog steeds aangeraden zeer waakzaam te zijn. Grote publieke samenkomsten worden best vermeden en de instructies van de Chileense autoriteiten moeten zorgvuldig worden opgevolgd.

Anderen

In principe kan in Chili zonder problemen worden gereisd. Afgelopen jaren vonden enkele gewelddadige incidenten plaats met xenofoob en homofoob karakter in Valparaíso en in het centrum van Santiago. Er wordt aangeraden 's nachts voorzichtig te zijn en zeker niet in te gaan op provocaties.

In het zuiden (Regio IX, Araucania) zijn er kleine groepen actief die beweren te strijden voor de zaak van de autochtone Mapuche-indianen. Hun acties die   veelal gericht zijn tegen landeigenaren en bosbouwbedrijven kunnen onder meer de vorm aannemen van wegblokkades en brandstichting. Aan reizigers wordt aangeraden demonstraties en bijeenkomsten te vermijden.

Betogingen in Santiago en daarbuiten draaien dikwijls uit op confrontaties tussen ordediensten en betogers. Het wordt dan ook ten stelligste aangeraden deze te vermijden.

Criminaliteit

Hoewel Chili in het algemeen als een veilig land beschouwd wordt, moet de reiziger op zijn hoede zijn voor de toenemende stadscriminaliteit, in het bijzonder in Santiago en Valparaiso.

De daders, die in groep werken, trachten de aandacht van de reizigers af te leiden door verschillende trucs om zich meester te maken van hun bezittingen. Zo werden recent in Santiago en Valparaíso/Viña alleenreizende toeristen van hun rugzak beroofd door kleine groepjes straatcriminelen die hun aandacht afleidden. Om zulke situaties te vermijden, is het verkieslijk in gezelschap te reizen.

Zakkenrollers en gauwdieven zijn actief op openbare plaatsen (bars, markten, restaurants, strand, bus, metro) en toeristische trekpleisters (Barrio Brasil, Barrio Bellavista, sector Plaza de Armas, Cerro San Cristobal). In Santiago en andere steden zijn sporadische gevallen gemeld van reizigers die 's nachts in de buurt van cafés, restaurants en geldautomaten werden overvallen. Men moet ook waakzaam zijn voor bedwelming met dranken waarin drugs zijn vermengd.

Inzake stadscriminaliteit wordt er gewaarschuwd voor een specifieke vorm van diefstal. In Chili wordt vaak de zogenaamde “mosterd-truc” toegepast: men gooit iets vies op de kleren (mosterd, olie, …), dan maakt een andere persoon de kleren schoon en steelt tegelijk de portefeuille en/of andere waardevolle bezittingen. Over het algemeen worden de reizigers verzocht op hun hoede te zijn voor eender wie probeert hun aandacht af te leiden. Het is tevens aanbevolen dubbel voorzichtig te zijn op heel drukke plekken (busstations, enz.).

Aan reizigers die zich van Calama naar San Pedro de Atacama wensen te begeven, wordt de grootste waakzaamheid aangeraden. Het aantal incidenten waarbij toeristen in Calama beroofd werden van hun bagage en persoonlijke documenten in de omgeving van de busterminal is de laatste tijd toegenomen. Toeristen die per vliegtuig reizen kunnen naar San Pedro de Atacama verder reizen zonder halt te houden in Calama.

Inzittenden van (gemakkelijk herkenbare) huurauto’s worden door enkele straatcriminelen aangemaand om te stoppen wegens zogezegde lekke band. De boeven, die hun hulp aanbieden, maken vervolgens van de verstrooiing van de reizigers gebruik om aan d ehaal te gaan met hun in de auto achtergelaten persoonlijke bezittingen. In voorkomend geval is het raadzaam niet onmiddellijk te stoppen en pas halt te houden op een bewaakte of druk bezochte parking om de staat van het voertuig na te trekken.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen zijn:

 • juwelen en waardevolle voorwerpen niet op een opzichtige manier dragen
 • geen grote sommen geld meenemen
 • zich beperken tot het afhalen van kleine sommen in de bankautomaten die over gans het land ter beschikking staan.

Er werd een toename van diefstallen van paspoorten en bank- en kredietkaarten vastgesteld. Daarom wordt aangeraden om bank- en kredietkaarten enkel op zak te houden wanneer men ze daadwerkelijk gaat gebruiken en tijdens lokale excursies enkel kopie van identiteits- en reisdocumenten mee te nemen en de originelen op een veilige plaats op te bergen. Neem bij verplaatsingen in de steden enkel officiële, identificeerbare taxi's en let op het correcte en verplichte gebruik van de taximeter. Reizigers wordt aangeraden niet alleen te reizen in afgelegen gebieden. Het is ook aangeraden om niet 's nachts en niet alleen op verlaten autowegen te rijden. Bied bij een gewapende overval geen weerstand om geen verder geweld uit te lokken.

We willen uw aandacht vestigen op het feit dat sommige autodieven elektronische signaalstoorders gebruiken om misdaden te plegen. De crimineel bevindt zich op enkele meters van uw wagen en activeert de  stoorzender wanneer u uw wagen op elektronische wijze sluit. De eigenaar van de wagen denkt dan dat hij zijn wagen gesloten heeft, maar deze is in feite nog steeds open.

We adviseren u de volgende voorzorgmaatregelen te nemen:

 • Blijf aan de zijde van uw auto wanneer u deze sluit.
 • Controleer of de sloten zijn vergrendeld door de deurklinken in te drukken.
 • In geval van twijfel, gebruikt u de mechanische sleutel in plaats van de elektronische.

Tassendieven zijn actief in autobussen naar toeristische plekken. Let op, zij kunnen zich voordoen als buspersoneel. Het is dan ook ten zeerste aangeraden voor de volledige duur van het traject waardevolle voorwerpen en reisdocumenten steeds bij u te houden. De lijnen La Serena - Santiago de Chile en San Pedro de Atacama - Calama van het busbedrijf Turbus blijken het meest door dit fenomeen getroffen te zijn.


Bijzondere veiligheidsrisico’s

Gezien het wereldwijde risico op aanslagen is voorzichtigheid op drukbezochte plaatsen (horecazaken, handelscentra, openbaar vervoer, toeristische trekpleisters) aangeraden. Verhoogde waakzaamheid is geboden in Santiago en de IXde Regio Araucanía.

In Santiago worden occasioneel geïmproviseerde bommen tot ontploffing gebracht. De vermoedelijke daders zijn anarchistische groeperingen die het voornamelijk gemunt hebben op bankkantoren en openbaar vervoer.