Chili

Chili

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Opgelet: nieuwe regeling voor personen die in de 14 dagen voor hun aankomst in Chili in een van de volgende landen hebben verbleven: Zuid-Afrika, Zimbabwe, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini en Mozambique.

Opgelet: nieuwe regeling voor personen die in de 14 dagen voor hun aankomst in Chili in een van de volgende landen hebben verbleven: Zuid-Afrika, Zimbabwe, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini en Mozambique.

 • Chilenen en buitenlandse ingezetenen die in deze landen zijn geweest moeten bij aankomst in het land een PCR-test afnemen en moeten een quarantaine van 7 dagen respecteren.
 • Niet-ingezeten buitenlanders die de afgelopen 14 dagen in deze landen zijn geweest  kunnen voorlopig niet naar Chili reizen.

 

Reizen naar Chili

1. Voorwaarden om naar Chili te reizen

Reizigers kunnen Chili enkel binnenkomen via volgende opengestelde grensovergangen en internationale luchthavens:

 • Aeropuerto Arturo Merino Benítez te Santiago
 • Aeropuerto Iquique
 • Aeropuerto Antofagasta
 • Aeropuerto Punta Arenas
 • Paso Futaleufú (región de Los Lagos)
 • Paso Huemules (región de Aysén)
 • Paso Jeinimeni (región de Aysén)
 • Paso Integracion Austral (región de Magallanes y la Antártica Chilena)
 • Paso Los Libertadores (región de Valparaíso, vanaf 4/01/2022)

 

Chilenen en ingezeten buitenlanders kunnen steeds naar Chili terugkeren. Zij vinden meer informatie op https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso#fronteras

Ook niet-inwoners kunnen opnieuw naar Chili reizen. Zij kunnen het land enkel binnenkomen via de hierboven vermelde grensovergangen en dienen aan volgende voorwaarde te voldoen:

 • Bezit van ‘Pase de Movilidad’, het lokale vaccinatiebewijs.
  Hieronder vindt u meer informatie over de procedure voor het verkrijgen hiervan. Dit dient tijdig voor vertrek aangevraagd te worden, aangezien het goedkeuringsproces tot 30 dagen kan duren.
 • Een beëdigde verklaring over hun gezondheidstoestand en contacten, 48u voor vertrek in te vullen op www.c19.cl. Na het invullen van de gevraagde gegevens ontvangt men een sanitair paspoort dat gevraagd zal worden voor het instappen.
 • Een negatieve PCR-test, afgegeven door een erkend laboratorium, die binnen 72 uur voor het instappen op de laatste vlucht naar Chili is uitgevoerd. Kinderen jonger dan 2 jaar worden hiervan vrijgesteld.
 • Een bewijs van een internationale ziekteverzekering voor wie als toerist het land binnenkomt, met een dekking van kosten gerelateerd aan een COVID-besmetting, voor een minimumwaarde van USD $ 30.000.

 
Niet-inwoners zonder ‘Pase de Movilidad’ kunnen naar Chili komen als toerist voor een kort bezoek (max. 90 dagen),  enkel en alleen indien zij onder één van de volgende categorieën vallen:

 • Ouders of kinderen van Chileense burgers of ingezeten buitenlanders. Bij de grenscontrole moet de verwantschapsband kunnen worden aangetoond met een geboorteakte. Akten die niet door de Chileense autoriteiten werden afgegeven moeten gelegaliseerd of geapostilleerd zijn volgens de Chileense wettelijke vereisten.
 • Echtgenoten of wettelijk samenwonende partners van een Chileense burger of ingezeten buitenlander:
  • indien het huwelijk of “acuerdo de unión civil” gesloten werd in Chili, volstaat de voorlegging van de Chileense akte bij de grenscontrole;
  • indien het huwelijk of de overeenkomst van wettelijke samenwoning niet in Chili gesloten werd, kan de echtgenoot/partner reizen met een vrijgeleide (‘salvoconducto’), afgegeven door het Chileense consulaat/ambassade in zijn  land van verblijf op basis van de huwelijksakte of samenlevingscontract.
 • Buitenlanders die een dringende zakenreis moeten ondernemen, die niet kan worden uitgesteld, kunnen ook het land binnenkomen met een “salvoconducto”, afgegeven door een Chileense ambassade of consulaat in het buitenland.
 • Andere houders van een “salvoconducto” afgegeven door een Chileense ambassade of consulaat in het buitenland.  

 

2. Maatregelen bij aankomst

Bij aankomst in Chili zal van alle reizigers op de luchthaven een PCR-test worden afgenomen. 

Voor wie beschikt over een ‘pase de movilidad’

Wie bij aankomst over een “Pase de Movilidad” beschikt, gaat in afzondering op een plaats naar keuze, tot het verkrijgen van een negatief resultaat van de op de luchthaven afgenomen PCR-test (gemiddeld tussen 2u en 12u).  Deze personen mogen zich in afwachting van het resultaat naar een andere stad verplaatsen, bijvoorbeeld met een binnenlandse vlucht.

 Voor wie niet beschikt over een ‘pase de movilidad’
Kinderen jonger dan zes jaar dienen niet over een “Pase de Movilidad” te beschikken, en mogen steeds het land binnenkomen vergezeld met hun ouders met “Pase de Movilidad”. Voor niet-Chileense kinderen tussen 6 en 18 jaar is wel een “Pase de Movilidad”, en dus vaccinatie, vereist.

Personen die niet over een “Pase de Movilidad” beschikken, en het land binnenkomen als één van de hierboven vermelde uitzonderingen, gaat bij aankomst 5 dagen in quarantaine, onafhankelijk van het resultaat van de PCR-test die bij aankomst werd afgenomen.

Deze personen moeten de quarantaine doorbrengen op een plaats naar keuze die zij moeten opgeven bij het invullen van de beëdigde verklaring op www.c19.cl. Zij moeten zich onmiddellijk en zonder tussenstop naar het privéadres verplaatsen met privévervoer. Men kan geen gebruik maken van openbaar vervoer (bus, vliegtuig, trein), tenzij een taxi of ander kleinschalig privétransport voor een traject korter dan twee uur. Medebewoners op het opgegeven adres moeten mee in quarantaine, niemand mag de plek binnengaan of verlaten. Wie de quarantaine in een hotel doorbrengt mag de kamer niet verlaten. Tijdens de quarantaine is controle door de plaatselijke gezondheidsautoriteiten mogelijk.

De eerste 14 dagen na aankomst dient men dagelijks zijn gezondheidstoestand te rapporteren via e-mail of app.

 
3. Verkrijgen van een ‘Pase de Movilidad’

Wie gevaccineerd werd met een vaccin erkend door het Chileense Instituut voor Publieke Gezondheid, WHO, FDA of EMA, kunnen het lokale vaccinatiebewijs ‘Pase de Movilidad’ ontvangen met hun buitenlandse vaccinatiebewijs. Momenteel gaat het om de vaccins van de fabrikanten Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson), Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, CanSino en Generium (Sputnik-V).

Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen via mevacuno.gob.cl. Het kan tot 30 dagen duren alvorens u een goedkeuring ontvangt, de aanvraag dient bijgevolg tijdig te worden ingediend.

Men dient hiervoor volgende stappen te ondernemen:

 1. Aanmaken van een account op mevacuno.gob.cl met e-mail en wachtwoord
 2. Verificatie van uw identiteit bij ‘Mi perfil’, als ‘extranjero’, door het invullen van uw persoonlijke gegevens, verzenden van een foto van uw paspoort en een foto van uzelf met uw paspoort.
 3. ‘Mi validación’ kiezen voor de optie ‘validación de vacunas internacionales’ en ingeven van de ontvangen vaccinaties met het land, instelling, datum en lotnummer (indien gekend) van het vaccin, waarbij u volgende bewijsmaterialen dient toe te voegen:
 • Vaccinatiebewijs, indien mogelijk met QR-code of elektronische handtekening
 • Bewijs dat men in de periode van de vaccinatie in het land verbleef dat het vaccinatiebewijs gaf: bewijs van domicilie, vliegtickets, paspoort met stempels van aankomst en vertrek, of bewijs van ziekenhuisopname.
 • Elk ander document of bewijsstuk dat dit verzoek kan vervolledigen

Bewijsstukken dienen te zijn opgemaakt in het Engels of Spaans. Bewijsstukken in een andere taal dienen te worden vertaald door een beëdigde vertaler.

U zal via e-mail een goedkeuring ontvangen, of een bericht met de ontbrekende informatie die u dient toe te voegen. Na goedkeuring kan u de “Pase de Movilidad” downloaden op mevacuno.gob.cl, en heeft u 45 dagen om het land binnen te komen. Na het invullen van de beëdigde verklaring op c19.cl, 48u voor vertrek, zal uw “Pase de Movilidad” geactiveerd worden.

 
Reisvoorwaarden voor Chilenen en ingezetenen van Chili:

Reizen buiten Chili is opnieuw toegestaan voor iedereen, onafhankelijk van hun vaccinatiestatus of leeftijd.

*   *   *

In het kader van de COVID-19 en de ‘sanitaire alertheid’ kan de regering uitzonderlijke maatregelen nemen om de verspreiding van het virus in te perken.

Een belangrijk instrument hierbij is de “Pase de Movilidad’. Dit vaccinatiecertificaat is voor heel wat activiteiten een vereiste, zoals het deelnemen aan evenementen, culturele, sportieve en educatieve activiteiten, horeca-aangelegenheden in afgesloten ruimtes... Ook bij interregionale reizen met het openbaar vervoer (bus, trein en vliegtuig) voor een afstand groter dan 200km is de “Pase de Movilidad” vereist, of een negatieve PCR-test van maximum 48u oud.

Een tweede instrument is het plan “Paso a paso”. Gemeentes worden, afhankelijk van hun situatie, een fase toegewezen. De fase waarin een gemeente zich bevindt, beïnvloedt samen met de “pase de moviliadad” het maximaal toegelaten personen in privéwoningen, op evenementen e.a.

Meer informatie over deze maatregelen, en over de fase waarin elke gemeente zich bevindt, vindt u op de (Spaanstalige) website.

 

*   *   *

Reizen vanuit Chili naar België

Informatie over de toegang tot België kan gevonden worden via www.info-coronavirus.be.

Meerdere Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen (Air France, KLM, Iberia, American Airlines,…) en de Chileens-Braziliaanse maatschappij LATAM organiseren een aantal wekelijkse vluchten naar Europa en de Verenigde Staten vanuit de luchthaven van Santiago: https://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-comodoro-arturo-merino-benitez-salidas-de-vuelos

Voor bijkomende vragen kan u de ambassade contacteren via santiago@diplobel.fed.be

 

Voor elke reis naar Chili kunt u zich registreren op www.travellersonline.diplomatie.be. Dit laat ons toe onze eventuele consulaire bijstand beter te organiseren.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Na de soms gewelddadige protesten in oktober en november van verleden jaar is de veiligheidssituatie in het land opnieuw rustiger. Toch kan men zich nog verwachten aan protesten en demonstraties in de komende maanden, voornamelijk in de grote steden. Aan de Belgen in Chili wordt nog steeds aangeraden zeer waakzaam te zijn. Grote publieke samenkomsten worden best vermeden en de instructies van de Chileense autoriteiten moeten zorgvuldig worden opgevolgd.

Anderen

In principe kan in Chili zonder problemen worden gereisd. Afgelopen jaren vonden enkele gewelddadige incidenten plaats met xenofoob en homofoob karakter in Valparaíso en in het centrum van Santiago. Er wordt aangeraden 's nachts voorzichtig te zijn en zeker niet in te gaan op provocaties.

In het zuiden (Regio IX, Araucania) zijn er kleine groepen actief die beweren te strijden voor de zaak van de autochtone Mapuche-indianen. Hun acties die   veelal gericht zijn tegen landeigenaren en bosbouwbedrijven kunnen onder meer de vorm aannemen van wegblokkades en brandstichting. Aan reizigers wordt aangeraden demonstraties en bijeenkomsten te vermijden.

Betogingen in Santiago en daarbuiten draaien dikwijls uit op confrontaties tussen ordediensten en betogers. Het wordt dan ook ten stelligste aangeraden deze te vermijden.

Criminaliteit

Hoewel Chili in het algemeen als een veilig land beschouwd wordt, moet de reiziger op zijn hoede zijn voor de toenemende stadscriminaliteit, in het bijzonder in Santiago en Valparaiso.

De daders, die in groep werken, trachten de aandacht van de reizigers af te leiden door verschillende trucs om zich meester te maken van hun bezittingen. Zo werden recent in Santiago en Valparaíso/Viña alleenreizende toeristen van hun rugzak beroofd door kleine groepjes straatcriminelen die hun aandacht afleidden. Om zulke situaties te vermijden, is het verkieslijk in gezelschap te reizen.

Zakkenrollers en gauwdieven zijn actief op openbare plaatsen (bars, markten, restaurants, strand, bus, metro) en toeristische trekpleisters (Barrio Brasil, Barrio Bellavista, sector Plaza de Armas, Cerro San Cristobal). In Santiago en andere steden zijn sporadische gevallen gemeld van reizigers die 's nachts in de buurt van cafés, restaurants en geldautomaten werden overvallen. Men moet ook waakzaam zijn voor bedwelming met dranken waarin drugs zijn vermengd.

Inzake stadscriminaliteit wordt er gewaarschuwd voor een specifieke vorm van diefstal. In Chili wordt vaak de zogenaamde “mosterd-truc” toegepast: men gooit iets vies op de kleren (mosterd, olie, …), dan maakt een andere persoon de kleren schoon en steelt tegelijk de portefeuille en/of andere waardevolle bezittingen. Over het algemeen worden de reizigers verzocht op hun hoede te zijn voor eender wie probeert hun aandacht af te leiden. Het is tevens aanbevolen dubbel voorzichtig te zijn op heel drukke plekken (busstations, enz.).

Aan reizigers die zich van Calama naar San Pedro de Atacama wensen te begeven, wordt de grootste waakzaamheid aangeraden. Het aantal incidenten waarbij toeristen in Calama beroofd werden van hun bagage en persoonlijke documenten in de omgeving van de busterminal is de laatste tijd toegenomen. Toeristen die per vliegtuig reizen kunnen naar San Pedro de Atacama verder reizen zonder halt te houden in Calama.

Inzittenden van (gemakkelijk herkenbare) huurauto’s worden door enkele straatcriminelen aangemaand om te stoppen wegens zogezegde lekke band. De boeven, die hun hulp aanbieden, maken vervolgens van de verstrooiing van de reizigers gebruik om aan d ehaal te gaan met hun in de auto achtergelaten persoonlijke bezittingen. In voorkomend geval is het raadzaam niet onmiddellijk te stoppen en pas halt te houden op een bewaakte of druk bezochte parking om de staat van het voertuig na te trekken.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen zijn:

 • juwelen en waardevolle voorwerpen niet op een opzichtige manier dragen
 • geen grote sommen geld meenemen
 • zich beperken tot het afhalen van kleine sommen in de bankautomaten die over gans het land ter beschikking staan.

Er werd een toename van diefstallen van paspoorten en bank- en kredietkaarten vastgesteld. Daarom wordt aangeraden om bank- en kredietkaarten enkel op zak te houden wanneer men ze daadwerkelijk gaat gebruiken en tijdens lokale excursies enkel kopie van identiteits- en reisdocumenten mee te nemen en de originelen op een veilige plaats op te bergen. Neem bij verplaatsingen in de steden enkel officiële, identificeerbare taxi's en let op het correcte en verplichte gebruik van de taximeter. Reizigers wordt aangeraden niet alleen te reizen in afgelegen gebieden. Het is ook aangeraden om niet 's nachts en niet alleen op verlaten autowegen te rijden. Bied bij een gewapende overval geen weerstand om geen verder geweld uit te lokken.

We willen uw aandacht vestigen op het feit dat sommige autodieven elektronische signaalstoorders gebruiken om misdaden te plegen. De crimineel bevindt zich op enkele meters van uw wagen en activeert de  stoorzender wanneer u uw wagen op elektronische wijze sluit. De eigenaar van de wagen denkt dan dat hij zijn wagen gesloten heeft, maar deze is in feite nog steeds open.

We adviseren u de volgende voorzorgmaatregelen te nemen:

 • Blijf aan de zijde van uw auto wanneer u deze sluit.
 • Controleer of de sloten zijn vergrendeld door de deurklinken in te drukken.
 • In geval van twijfel, gebruikt u de mechanische sleutel in plaats van de elektronische.

Tassendieven zijn actief in autobussen naar toeristische plekken. Let op, zij kunnen zich voordoen als buspersoneel. Het is dan ook ten zeerste aangeraden voor de volledige duur van het traject waardevolle voorwerpen en reisdocumenten steeds bij u te houden. De lijnen La Serena - Santiago de Chile en San Pedro de Atacama - Calama van het busbedrijf Turbus blijken het meest door dit fenomeen getroffen te zijn.


Bijzondere veiligheidsrisico’s

Gezien het wereldwijde risico op aanslagen is voorzichtigheid op drukbezochte plaatsen (horecazaken, handelscentra, openbaar vervoer, toeristische trekpleisters) aangeraden. Verhoogde waakzaamheid is geboden in Santiago en de IXde Regio Araucanía.

In Santiago worden occasioneel geïmproviseerde bommen tot ontploffing gebracht. De vermoedelijke daders zijn anarchistische groeperingen die het voornamelijk gemunt hebben op bankkantoren en openbaar vervoer.