China

kaart China

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

 
N
iet essentiële reizen naar China worden strikt afgeraden.

Sinds middernacht 28 maart weigert China tijdelijk de toegang tot zijn grondgebied voor alle buitenlanders. Dit is ook van toepassing op personen die op deze datum over een geldig Chinees visum of een verblijfsvergunning  beschikken, alsook voor personen die gebruik  zouden willen maken van de gebruikelijke visumvrije transit op sommige plaatsen (bron: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml (enkel beschikbaar in het Engels))

Voor uitzonderlijke/humanitaire gevallen, gelieve de Chinese ambassade in het land van uw huidige verblijfplaats te contacteren. Reizigers die uitzonderlijk nog toegelaten zouden worden, zullen verplicht in gecentraliseerde quarantaine geplaatst worden voor 14 dagen op kosten van de reiziger  en in een gecentraliseerde quarantaineplaats (hotel).

Daarnaast heeft China ook  een inperking ingevoerd van het aantal internationale vluchten sinds 29 maart 2020: vliegtuigmaatschappijen mogen slechts 1 verbinding onderhouden per land, met maximaal 1 vlucht per week.

Iedereen die momenteel binnen China reist, kan zich verwachten aan zeer grondige en lange systematische controles en aan een mogelijke quarantaineperiode van 14 dagen. Sommige interne verplaatsingen mogen enkel plaatsvinden op voorwaarde dat een Covid-test wordt uitgevoerd.

Het is in het algemeen  belangrijk om de instructies van de lokale autoriteiten rustig op te volgenDe personen die deze controles en maatregelen niet respecteren, kunnen wettelijk vervolgd worden.

De toestand blijft voortdurend evolueren en  kan zonder voorafgaande aankondigingen snel wijzigen.

In heel het land (op luchthavens en in treinstations, bij de toegang tot gebouwen en winkels, in het openbaar vervoer,...) zijn er temperatuurcontroles; als er koortssymptomen vastgesteld worden, zijn Covid-test/hospitalisatie/quarantainemaatregelen te verwachten. Een mondmasker dragen blijft verplicht in het openbaar vervoer, in de taxi’s en in het algemeen op publieke plekken. Er wordt ook gevraagd om een mondmasker te dragen in de winkels.

Daarnaast zijn de volgende lokale maatregelen van toepassing in Peking:

  • In het kader van een lokale uitbraak van COVID in Beijing, gelinkt aan de Xinfadi Market midden juni, werd het risiconiveau van de hoofdstad verhoogd, met nieuwe beperkende maatregelen tot gevolg. De situatie verschilt van wijk tot wijk. Enkel woonwijken met bevestigde gevallen worden afgesloten. Bewegingsvrijheid in andere delen van de hoofdstad blijft voorlopig gegarandeerd. Reizigers die vanuit Beijing naar andere steden of provincies willen reizen moeten een recente negatieve test kunnen voorleggen. Openbaar vervoer van en naar Beijing (vliegtuig, trein, bus) is ernstig verstoord. Veel gebieden leggen een quarantaine op van minstens 14 dagen voor alle reizigers komende vanuit Beijing.
  • Alle internationale vluchten naar Peking worden omgeleid naar luchthavens in andere steden  (Chengdu, Changsha, Hefei, Lanzhou, Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan, Hohhot, Jinan, Qingdao, Nanjing, Shenyang, Dalian, Zhengzhou en Xi’an) om de eerste gezondheidscontroles van passagiers uit te voeren. Alle reizigers dienen 14 dagen in quarantaine te gaan in de stad waar ze China binnenkomen. Dit gebeurt op een gecentraliseerde plaats (hotel) en op eigen kosten van de reiziger. Passagiers die positief testen op Covid-19 zullen in het ziekenhuis opgenomen worden . Pas nadat de quarantaine van negatief geteste passagiers afgelopen is, mogen ze dan hun reis naar Peking voortzetten (op eigen kosten).
  • Sinds 1 mei 2020 hoeven reizigers die Beijing binnenkomen vanuit laagrisicogebieden binnen China (uitgezonderd provincie Hubei) niet meer in quarantaine te gaan.

Sommige landen weigeren bezoekers die in China verbleven of door China zijn gereisd de toegang tot hun grondgebied en sommige landen hebben beperkingen opgelegd aan reizigers vanuit China. Buurlanden, waaronder Rusland en Mongolië, kunnen grensovergangen tijdelijk sluiten. Ook de grensovergangen met Hong Kong zijn getroffen.

Als u vanuit China reist, neem dan contact op met uw luchtvaartmaatschappij of het Consulaat van het land van bestemming.  

De FOD Volksgezondheid heeft een site gepubliceerd betreffende het Coronavirus www.info-coronavirus.be/nl. Gelieve een aarts telefonisch te raadplegen als u in de regio bent of er onlangs bent geweest en als u koorts of ademhalingsproblemen heeft.

Op deze website van de National Health Commission kan u het laatste nieuws volgen

Voor specifieke informatie over de situatie in Hong Kong verwijzen we naar deze site Hong Kong SAR 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in China doorgaans veilig gereisd worden. De lokale bevolking neemt een gastvrije houding aan tegenover westerlingen en misdrijven tegen buitenlanders worden er strenger bestraft dan misdrijven die tegen plaatselijke bewoners gepleegd worden. Doodstraf wordt nog vaak uitgevoerd, ook voor drugsdelicten.

China is echter niet gespaard gebleven van gewelddadige aanslagen tegen de veiligheidsdiensten en ook de bevolking, in het bijzonder sinds 2013 (Beijing, Kunming, Urumqi). De autonome regio Xinjiang werd in het bijzonder geviseerd en was reeds getuige van verscheidene gewelddadige acties die zich voornamelijk op drukke openbare plaatsen (zoals stations, markten...) afspeelden.

De aanvallen zijn niet rechtstreeks tegen toeristen of buitenlanders opgericht maar het gevaar om zich op het slechte moment op de slechte plaats te bevinden valt uiteraard nooit uit te sluiten. Het is dan ook aangeraden massabijeenkomsten of betogingen uit de weg te gaan en om zeer waakzaam te zijn tijdens uw verplaatsingen.

China hanteert een nultolerantie t.o.v. drugsverbruik. Strenge controles vinden steeds vaker plaats, in het bijzonder in bars et uitgaansgelegenheden van grote steden als Shanghai. Een positieve test – ongeacht of drugsverbruik in China of eerder in een ander land plaatsvond – kan leiden tot detentie, een boete, annulering van visa, de verplichting het land binnen een zeer korte tijdsbestek te verlaten. Zie het hoofdstuk  « lokale wetgeving ».

In Shanghai (omgeving van Nanjing Dong Lu en de Bund) zijn een aantal landgenoten ten prooi gevallen aan afpersing voor aanzienlijke geldsommen onder fysieke of psychologische dwang. Het volgen van iemand die u per toeval ontmoet en die u naar een winkel, massagesalon of bar zouden willen leiden, is sterk afgeraden.

In China vinden dagelijks meerdere manifestaties en betogingen plaats. Landgenoten worden aangeraden deze betogingen te vermijden. Bij incidenten is het aangeraden een “low profile” te nemen om escalatie, verbale en fysieke agressie en eventuele materiële schade te vermijden.

Xinjiang

Vanwege de onstabiele toestand van Afghanistan wordt het sterk afgeraden de grens tussen China en Pakistan over te steken. Om een gelijkaardige reden worden reizen in de regio Pamir (provincie Xinjiang) die grenst met Pakistan, Afghanistan en Tadzjikistan, best vermeden. Op plaatsen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd door de Chinese overheid, waardoor het risico op overvallen dus groter is, worden reizigers geadviseerd met de nodige voorzichtigheid te handelen. Dit geldt voor de grensgebieden met Siberië, Vietnam, Pakistan, Laos en Birma/Myanmar. Daarenboven reist men best niet alleen in afgelegen gebieden zoals Binnenmongolië of Xinjiang.

De Chinese overheid heeft de veiligheids- en controlemaatregelen in de autonome Oeigoerse regio Xinjiang aanzienlijk aangescherpt als onderdeel van een campagne tegen terrorisme. Extra waakzaamheid is geboden bij reizen naar Xinjiang. De Chinese autoriteiten kunnen de toegang tot bepaalde gebieden beperken. Instructies van politie en veiligheidspersoneel moeten strikt worden gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen om weg te blijven van eventuele demonstraties of samenscholingen.
Strengere controles vinden met name plaats in steden of op hun toegangspunten en uitvalswegen. De bewegingsvrijheid is beperkt. Paspoort- en bagagecontroles bij toegangspunten tot stations, markten, parken en andere openbare plaatsen zijn mogelijk. Buitenlandse reizigers moeten mogelijks hun paspoort laten zien bij deze controles, hun telefoonnummer opgeven en een foto laten maken. Men kan zich verwachten aan ondervraging door veiligheidspersoneel, zelfs bij het inchecken in hotels.
Veiligheidspersoneel kan smartphones, computers of fotomateriaal controleren, in beslag nemen of hieraan wijzigingen aanbrengen. Politie en veiligheidspersoneel en hun installaties mogen niet worden gefotografeerd. Het filmen of fotograferen van demonstraties of samenscholingen is strikt afgeraden.
Personen van Oeigoerse origine lopen een verhoogd risico op aanhouding en ondervraging. Belgen met nauwe persoonlijke banden met Xinjiang en met familieleden van Oeigoerse afkomst worden geadviseerd om hiermee rekening te houden bij het plannen van hun reis.
Gelet op de afstand is de consulaire bijstand die de Ambassade in Beijing kan verlenen in Xinjiang beperkt.

 
Tibet

Niet-Chinese toeristen kunnen Tibet als groep bezoeken onder twee voorwaarden. Reizigers dienen over het "Alien's Travel Permit" van het "Tibetan Tourism Bureau" te beschikken en de reis moet mede georganiseerd zijn door een Tibetaans reisagentschap. De uitvaardiging van “Permits” wordt soms voor onbepaalde periode stopgezet, wat de facto toeristen de toegang tot Tibet ontzegt. Vraag daarom uw lokale reisorganisator om meer informatie.

Hong Kong en Macao

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Hong Kong en Macau, S.A.R’s ( Speciale Administratieve Regio) van de Volksrepubliek China. Raadpleeg het specifieke reisadvies voor Hong Kong.

Hong Kong wordt jaarlijks bezocht door miljoenen toeristen, waaronder duizenden Belgen. De S.A.R. Hong Kong is een stabiele maatschappij met eigen wetten en groot respect voor de “ rule of law”. De politie is hoffelijk maar strikt en efficiënt. Aan de regels wordt streng de hand gehouden. Het risico op gewelddadige criminaliteit is gering, maar zoals in elke dichtbevolkte grootstad komen zakkenrollerij en fraude met bankkaarten voor.