China

kaart China

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  INTERNATIONAAL (reizen naar China):

  In het licht van de huidige COVID-19-situatie besliste de Chinese autoriteiten om vanaf 4 november 2020 de toegang tot China tijdelijk op te schorten voor Belgische staatsburgers en onderdanen van derde landen woonachtig in België.

  Deze opschorting heeft geen invloed op de binnenkomst met diplomatieke of dienstvisa noch op visa de courtoisie. Ook de binnenkomst van Belgische staatsburgers en onderdanen van derde landen in België met visa afgegeven na 3 november 2020 wordt niet beïnvloed.

  De Chinese autoriteiten hebben sinds 15 maart 2021 de toegang tot het Chinese grondgebied versoepeld voor bepaalde categorieën van reizigers op voorwaarde dat zij een vaccinatiecertificaat kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij ingeënt werden tegen COVID-19 met een vaccin geproduceerd in China.

  Buitenlanders die zijn ingeënt met een vaccin dat in China werd geproduceerd en een geldige Chinese verblijfsvergunning hebben voor werk, persoonlijke zaken of gezinshereniging, hoeven geen nieuw visum aan te vragen om terug te keren naar China.

  Personen die niet voldoen aan al deze voorwaarden moeten een visum aanvragen en de absolute noodzaak aantonen om naar China te gaan. Familieleden die een persoon begeleiden die naar China kan terugkeren, zullen, als ze een visum willen krijgen, ook moeten aantonen dat zijzelf een dwingende reden hebben om naar China te gaan. Kinderen lopen dus het risico geen visum te krijgen van de Chinese ambassade in Brussel en niet terug te kunnen keren naar China, ook al zijn hun ouders ingeënt met een Chinees vaccin.

  Gelieve de Chinese Ambassade te Brussel te contacteren indien u meer informatie wenst.

  Alle reizigers die door de Chinese autoriteiten nog worden toegelaten, en die van België naar China reizen, dienen binnen 48 uur voor het inchecken van de rechtstreekse vlucht naar China een nucleïnezuurtest én een IgM-antilichaamtest (bloedtest) in België uit te voeren.  De negatieve testresultaten moeten door de passagiers geüpload worden in het kader van hun aanvraag bij de Chinese Ambassade om de verplichte gezondheids-QR-code te bekomen.

  Vanaf 11 november 2020 moeten de aanvragen voor gezondheids-QR-codes online gebeuren, aanvragen per mail worden niet langer aanvaard. Meer informatie kan u vinden via http://be.china-embassy.org/eng/sghd/t1831073.htm. Reizigers die geen gezondheids-QR-code kunnen voorleggen zullen niet toegelaten worden door de luchtvaartmaatschappij.

  De Chinese autoriteiten hebben meegedeeld dat de Chinese ambassades geen gezondheids-QR-code meer zullen afleveren aan personen die hun aanvraag voor een gezondheids-QR-code doen in een derde land indien zij woonachtig zijn in een land van waaruit er rechtstreeks vluchten op China worden uitgevoerd.

  Enkel personen woonachtig in landen die geen rechtstreekse vluchten naar China hebben, kunnen een aanvraag voor een gezondheids-QR-code indienen bij de Chinese ambassade gevestigd in het land waar zij een vlucht naar China zullen nemen. Bij het indienen van de aanvraag voor de gezondheids-QR-code zullen reizigers ook gevraagd worden het reisschema en de verblijfsvergunning of het visum voor het land van verblijf te uploaden.

  Meer informatie kan teruggevonden worden op de website van de Chinese Ambassade te Brussel.

  De meeste internationale vluchten naar Peking worden omgeleid naar luchthavens in andere steden. Internationale vluchten naar andere steden worden niet omgeleid.

  Na aankomst in China zullen reizigers allemaal onderworpen worden aan gezondheidscontroles, een COVID-19-test bij aankomst op de luchthaven, en een strikte quarantaine , niet altijd in goede omstandigheden (in een aangeduid hotel en op eigen kosten) in de eerste Chinese stad waar ze aankomen. Tijdens en op het einde van de quarantaine worden opnieuw COVID-19-testen afgenomen (met inbegrip van bloedafname en mogelijks ook een anale swab). Pas nadat de quarantaine van negatief geteste passagiers afgelopen is, mogen ze hun reis naar hun eindbestemming voortzetten (op eigen kosten).

  Personen die op de formulieren die moeten worden ingevuld om China binnen te komen of mondeling, aangeven dat zij eerder COVID-19 hebben gehad, worden automatisch in het ziekenhuis opgenomen, in principe slechts voor een paar dagen, om verdere tests te ondergaan (serologische tests, eventueel anale tests, radiografie van de longen...) voordat zij, na het voorleggen van negatieve tests, hun quarantaine kunnen voortzetten in een aangewezen hotel.

  Er werden enkele gevallen gemeld waarbij personen die gevaccineerd werden, zelfs met een Chinees vaccin én na ontvangst van een groene gezondheidscode van de Chinese ambassade, bij aankomst toch enkele dagen in het ziekenhuis werden opgenomen voor verdere tests.

  Het wordt sterk afgeraden om documenten in het Chinees te ondertekenen die u niet begrijpt. Gebruik best een vertaalprogramma.

  Passagiers die positief testen op COVID-19 zullen in het ziekenhuis opgenomen worden. Leden van hetzelfde gezin (met inbegrip van jonge kinderen) zullen van elkaar gescheiden worden gedurende de gehele duur van de hospitalisatie. De omstandigheden van deze hospitalisatie zijn niet altijd goed (basisbenodigdheden zoals zeep, toiletpapier, ontsmettingsmiddel enz. worden niet voorzien). Pas nadat gehospitaliseerde personen verschillende keren negatief testen mogen zij het ziekenhuis verlaten om aan hun quarantaine te beginnen, mits verdere medische opvolging.  

   

  BINNENLANDS (reizen binnen China)

  Iedereen die momenteel binnen China reist, kan zich verwachten aan zeer grondige en lange systematische controles en aan een mogelijke quarantaineperiode van 14 dagen. Sommige interne verplaatsingen mogen enkel plaatsvinden op voorwaarde dat een COVID-19-test wordt uitgevoerd.

  Algemeen is het belangrijk om de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet te respecteren. Personen die deze controles en maatregelen niet respecteren, kunnen wettelijk vervolgd worden.

  De toestand blijft voortdurend evolueren en  kan zonder voorafgaande aankondigingen snel wijzigen.

  In heel het land (op luchthavens en in treinstations, bij de toegang tot gebouwen en winkels, in het openbaar vervoer,...) zijn er temperatuurcontroles. Indien er koortssymptomen worden vastgesteld (vanaf 37.3°C), kan men mogelijk onderworpen worden aan COVID-19-tests, quarantainemaatregelen en zelfs hospitalisatie. Eveneens dient men een QR-gezondheidscode voor te leggen bij het betreden van publieke plaatsen en gebouwen. Deze QR-gezondheidscode kan verkregen worden door bepaalde Chinese apps te downloaden. Een mondmasker dragen blijft verplicht op het openbaar vervoer, in de taxi’s en in het algemeen op publieke plekken. Er wordt ook gevraagd om een mondmasker te dragen in de winkels.

  Buurlanden hebben hun grensovergangen tijdelijk gesloten. Ook de grensovergangen met Hong Kong zijn getroffen.

  Als u vanuit China reist, neem dan contact op met uw luchtvaartmaatschappij of het Consulaat van het land van bestemming.  

  Gelieve een arts telefonisch te raadplegen als u in de regio bent of er onlangs bent geweest en als u koorts of ademhalingsproblemen heeft.

  Op deze website van de National Health Commission kan u het laatste nieuws volgen.

  De FOD Volksgezondheid heeft een site gepubliceerd over het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl

   

  Voor specifieke informatie over de situatie in Hong Kong verwijzen we naar deze site Hong Kong SAR 

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in China doorgaans veilig gereisd worden. De lokale bevolking neemt een gastvrije houding aan tegenover westerlingen en misdrijven tegen buitenlanders worden er strenger bestraft dan misdrijven die tegen plaatselijke bewoners gepleegd worden. Doodstraf wordt nog vaak uitgevoerd, ook voor drugsdelicten.

  China is echter niet gespaard gebleven van gewelddadige aanslagen tegen de veiligheidsdiensten en ook de bevolking, in het bijzonder sinds 2013 (Beijing, Kunming, Urumqi). De autonome regio Xinjiang werd in het bijzonder geviseerd en was reeds getuige van verscheidene gewelddadige acties die zich voornamelijk op drukke openbare plaatsen (zoals stations, markten...) afspeelden.

  De aanvallen zijn niet rechtstreeks tegen toeristen of buitenlanders opgericht maar het gevaar om zich op het slechte moment op de slechte plaats te bevinden valt uiteraard nooit uit te sluiten. Het is dan ook aangeraden massabijeenkomsten of betogingen uit de weg te gaan en om zeer waakzaam te zijn tijdens uw verplaatsingen.

  China hanteert een nultolerantie t.o.v. drugsverbruik. Strenge controles vinden steeds vaker plaats, in het bijzonder in bars et uitgaansgelegenheden van grote steden als Shanghai. Een positieve test – ongeacht of drugsverbruik in China of eerder in een ander land plaatsvond – kan leiden tot detentie, een boete, annulering van visa, de verplichting het land binnen een zeer korte tijdsbestek te verlaten. Zie het hoofdstuk  « lokale wetgeving ».

  In Shanghai (omgeving van Nanjing Dong Lu en de Bund) zijn een aantal landgenoten ten prooi gevallen aan afpersing voor aanzienlijke geldsommen onder fysieke of psychologische dwang. Het volgen van iemand die u per toeval ontmoet en die u naar een winkel, massagesalon of bar zouden willen leiden, is sterk afgeraden.

  In China vinden dagelijks meerdere manifestaties en betogingen plaats. Landgenoten worden aangeraden deze betogingen te vermijden. Bij incidenten is het aangeraden een “low profile” te nemen om escalatie, verbale en fysieke agressie en eventuele materiële schade te vermijden.

  Xinjiang

  Vanwege de onstabiele toestand van Afghanistan wordt het sterk afgeraden de grens tussen China en Pakistan over te steken. Om een gelijkaardige reden worden reizen in de regio Pamir (provincie Xinjiang) die grenst met Pakistan, Afghanistan en Tadzjikistan, best vermeden. Op plaatsen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd door de Chinese overheid, waardoor het risico op overvallen dus groter is, worden reizigers geadviseerd met de nodige voorzichtigheid te handelen. Dit geldt voor de grensgebieden met Siberië, Vietnam, Pakistan, Laos en Birma/Myanmar. Daarenboven reist men best niet alleen in afgelegen gebieden zoals Binnenmongolië of Xinjiang.

  De Chinese overheid heeft de veiligheids- en controlemaatregelen in de autonome Oeigoerse regio Xinjiang aanzienlijk aangescherpt als onderdeel van een campagne tegen terrorisme. Extra waakzaamheid is geboden bij reizen naar Xinjiang. De Chinese autoriteiten kunnen de toegang tot bepaalde gebieden beperken. Instructies van politie en veiligheidspersoneel moeten strikt worden gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen om weg te blijven van eventuele demonstraties of samenscholingen.
  Strengere controles vinden met name plaats in steden of op hun toegangspunten en uitvalswegen. De bewegingsvrijheid is beperkt. Paspoort- en bagagecontroles bij toegangspunten tot stations, markten, parken en andere openbare plaatsen zijn mogelijk. Buitenlandse reizigers moeten mogelijks hun paspoort laten zien bij deze controles, hun telefoonnummer opgeven en een foto laten maken. Men kan zich verwachten aan ondervraging door veiligheidspersoneel, zelfs bij het inchecken in hotels.
  Veiligheidspersoneel kan smartphones, computers of fotomateriaal controleren, in beslag nemen of hieraan wijzigingen aanbrengen. Politie en veiligheidspersoneel en hun installaties mogen niet worden gefotografeerd. Het filmen of fotograferen van demonstraties of samenscholingen is strikt afgeraden.
  Personen van Oeigoerse origine lopen een verhoogd risico op aanhouding en ondervraging. Belgen met nauwe persoonlijke banden met Xinjiang en met familieleden van Oeigoerse afkomst worden geadviseerd om hiermee rekening te houden bij het plannen van hun reis.
  Gelet op de afstand is de consulaire bijstand die de Ambassade in Beijing kan verlenen in Xinjiang beperkt.

   
  Tibet

  Niet-Chinese toeristen kunnen Tibet als groep bezoeken onder twee voorwaarden. Reizigers dienen over het "Alien's Travel Permit" van het "Tibetan Tourism Bureau" te beschikken en de reis moet mede georganiseerd zijn door een Tibetaans reisagentschap. De uitvaardiging van “Permits” wordt soms voor onbepaalde periode stopgezet, wat de facto toeristen de toegang tot Tibet ontzegt. Vraag daarom uw lokale reisorganisator om meer informatie.

  Hong Kong en Macao

  Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Hong Kong en Macau, S.A.R’s ( Speciale Administratieve Regio) van de Volksrepubliek China. Raadpleeg het specifieke reisadvies voor Hong Kong.

  Hong Kong wordt jaarlijks bezocht door miljoenen toeristen, waaronder duizenden Belgen. De S.A.R. Hong Kong is een stabiele maatschappij met eigen wetten en groot respect voor de “ rule of law”. De politie is hoffelijk maar strikt en efficiënt. Aan de regels wordt streng de hand gehouden. Het risico op gewelddadige criminaliteit is gering, maar zoals in elke dichtbevolkte grootstad komen zakkenrollerij en fraude met bankkaarten voor.