China

kaart China

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

 • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
 • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
 • Registreer uw reis via TravellersOnline.
 • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar China wordt ten zeerste afgeraden.

  RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

  INTERNATIONAAL (reizen naar China )

  Reizigers dienen te overwegen om zich voor vertrek in België te laten testen op aanwezigheid van antilichamen tegen COVID (bloedonderzoek). Dit om een correcte inschatting te kunnen maken van de risico’s verbonden aan een positieve test na aankomst in China (zie hieronder).

  Met ingang van 28 september 2020 om 0:00 uur, mogen buitenlanders met geldige Chinese verblijfsvergunningen voor werk, persoonlijke zaken en familiehereniging China binnenkomen zonder dat ze een nieuw visum hoeven aan te vragen.

  Als de bovengenoemde drie categorieën van verblijfsvergunningen van vreemdelingen zijn verlopen na 28 maart 2020 om 00:00 uur, kunnen de houders relevante visa aanvragen door de verlopen verblijfsvergunningen en relevante materialen te tonen aan de Chinese ambassades of consulaten op voorwaarde dat het reisdoel ongewijzigd blijft.

  (bron: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1817370.shtml - enkel beschikbaar in het Engels).

  Andere maatregelen in de aankondiging van 26 maart zullen verder worden geïmplementeerd : https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml  (enkel beschikbaar in het Engels).

  Voor uitzonderlijke/humanitaire gevallen, gelieve de Chinese ambassade in het land van uw huidige verblijfplaats te contacteren.

  Meer informatie is beschikbaar op de website van de Chinese Ambassade in het Frans (http://be.chineseembassy.org/fra/sghd/t1806222.htm) en Chinees (http://be.chineseembassy.org/chn/zxxx/t1806193.htm).

  Voor reizigers uit het buitenland die uitzonderlijk nog binnen China toegelaten zouden worden :

  • Reizigers naar China dienen zich binnen de 3 dagen voor vertrek te laten testen op COVID. Reizigers die vertrekken uit België dienen vervolgens de volgende documenten te bezorgen aan de Chinese Ambassade te Brussel via e-mail (blshsjc@gmail.com):

  Meer informatie over de te respecteren termijnen vindt u op de website van de Chinese Ambassade http://be.chineseembassy.org/eng/sghd/t1809091.htm

  Na goedkeuring en ondertekening door de Chinese Ambassade dient dit formulier afgeprint en getoond te worden bij het inchecken op de luchthaven. Reizigers die geen goedgekeurd formulier kunnen voorleggen zullen niet toegelaten worden door de luchtvaartmaatschappij.

  • Reizigers zullen allemaal onderworpen worden aan gezondheidscontroles, een Covid-test bij aankomst op de luchthaven, en een strikte quarantaine (in een aangeduid hotel en op eigen kosten) in de eerste Chinese stad waar ze aankomen. Tijdens en op het einde van de quarantaine worden opnieuw Covid-testen afgenomen (met inbegrip van bloedafname en onderzoek naar antilichamen).Pas nadat de quarantaine van negatief geteste passagiers afgelopen is, mogen ze hun reis naar hun eindbestemming voortzetten (op eigen kosten).
  • De meeste internationale vluchten naar Peking worden omgeleid naar luchthavens in andere steden (Chengdu, Changsha, Hefei, Lanzhou, Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan, Hohhot, Jinan, Qingdao, Nanjing, Shenyang, Dalian, Zhengzhou en Xi’an) Internationale vluchten naar andere steden worden niet omgeleid.

   

   

  Passagiers die positief testen op Covid-19 zullen in het ziekenhuis opgenomen worden. Leden van hetzelfde gezin (met inbegrip van jonge kinderen) zullen van elkaar gescheiden worden gedurende de gehele duur van hospitalisatie. Tijdens de hospitalisatie worden verschillende testen afgenomen (met inbegrip van bloedafname en onderzoek naar antilichamen). Het risico op een gedwongen medische behandeling valt niet uit te sluiten. Pas nadat gehospitaliseerde personen verschillende keren negatief testen mogen zij het ziekenhuis verlaten om aan hun quarantaine te beginnen, mits verdere medische opvolging.  

  BINNENLANDS (reizen binnen China)

  Iedereen die momenteel binnen China reist, kan zich verwachten aan zeer grondige en lange systematische controles en aan een mogelijke quarantaineperiode van 14 dagen. Sommige interne verplaatsingen mogen enkel plaatsvinden op voorwaarde dat een Covid-test wordt uitgevoerd.

  Het is in het algemeen  belangrijk om de instructies van de lokale autoriteiten rustig op te volgenDe personen die deze controles en maatregelen niet respecteren, kunnen wettelijk vervolgd worden.

  De toestand blijft voortdurend evolueren en  kan zonder voorafgaande aankondigingen snel wijzigen.

  In heel het land (op luchthavens en in treinstations, bij de toegang tot gebouwen en winkels, in het openbaar vervoer,...) zijn er temperatuurcontroles; als er koortssymptomen vastgesteld worden, zijn Covid-test/hospitalisatie/quarantainemaatregelen te verwachten. Een mondmasker dragen blijft verplicht in het openbaar vervoer, in de taxi’s en in het algemeen op publieke plekken. Er wordt ook gevraagd om een mondmasker te dragen in de winkels.

  Buurlanden hebben hun grensovergangen tijdelijk gesloten. Ook de grensovergangen met Hong Kong zijn getroffen.

  Als u vanuit China reist, neem dan contact op met uw luchtvaartmaatschappij of het Consulaat van het land van bestemming.  

  De FOD Volksgezondheid heeft een site gepubliceerd over het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl. Gelieve een arts telefonisch te raadplegen als u in de regio bent of er onlangs bent geweest en als u koorts of ademhalingsproblemen heeft.

  Op deze website van de National Health Commission kan u het laatste nieuws volgen.

   

   

   Voor specifieke informatie over de situatie in Hong Kong verwijzen we naar deze site Hong Kong SAR 

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in China doorgaans veilig gereisd worden. De lokale bevolking neemt een gastvrije houding aan tegenover westerlingen en misdrijven tegen buitenlanders worden er strenger bestraft dan misdrijven die tegen plaatselijke bewoners gepleegd worden. Doodstraf wordt nog vaak uitgevoerd, ook voor drugsdelicten.

  China is echter niet gespaard gebleven van gewelddadige aanslagen tegen de veiligheidsdiensten en ook de bevolking, in het bijzonder sinds 2013 (Beijing, Kunming, Urumqi). De autonome regio Xinjiang werd in het bijzonder geviseerd en was reeds getuige van verscheidene gewelddadige acties die zich voornamelijk op drukke openbare plaatsen (zoals stations, markten...) afspeelden.

  De aanvallen zijn niet rechtstreeks tegen toeristen of buitenlanders opgericht maar het gevaar om zich op het slechte moment op de slechte plaats te bevinden valt uiteraard nooit uit te sluiten. Het is dan ook aangeraden massabijeenkomsten of betogingen uit de weg te gaan en om zeer waakzaam te zijn tijdens uw verplaatsingen.

  China hanteert een nultolerantie t.o.v. drugsverbruik. Strenge controles vinden steeds vaker plaats, in het bijzonder in bars et uitgaansgelegenheden van grote steden als Shanghai. Een positieve test – ongeacht of drugsverbruik in China of eerder in een ander land plaatsvond – kan leiden tot detentie, een boete, annulering van visa, de verplichting het land binnen een zeer korte tijdsbestek te verlaten. Zie het hoofdstuk  « lokale wetgeving ».

  In Shanghai (omgeving van Nanjing Dong Lu en de Bund) zijn een aantal landgenoten ten prooi gevallen aan afpersing voor aanzienlijke geldsommen onder fysieke of psychologische dwang. Het volgen van iemand die u per toeval ontmoet en die u naar een winkel, massagesalon of bar zouden willen leiden, is sterk afgeraden.

  In China vinden dagelijks meerdere manifestaties en betogingen plaats. Landgenoten worden aangeraden deze betogingen te vermijden. Bij incidenten is het aangeraden een “low profile” te nemen om escalatie, verbale en fysieke agressie en eventuele materiële schade te vermijden.

  Xinjiang

  Vanwege de onstabiele toestand van Afghanistan wordt het sterk afgeraden de grens tussen China en Pakistan over te steken. Om een gelijkaardige reden worden reizen in de regio Pamir (provincie Xinjiang) die grenst met Pakistan, Afghanistan en Tadzjikistan, best vermeden. Op plaatsen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd door de Chinese overheid, waardoor het risico op overvallen dus groter is, worden reizigers geadviseerd met de nodige voorzichtigheid te handelen. Dit geldt voor de grensgebieden met Siberië, Vietnam, Pakistan, Laos en Birma/Myanmar. Daarenboven reist men best niet alleen in afgelegen gebieden zoals Binnenmongolië of Xinjiang.

  De Chinese overheid heeft de veiligheids- en controlemaatregelen in de autonome Oeigoerse regio Xinjiang aanzienlijk aangescherpt als onderdeel van een campagne tegen terrorisme. Extra waakzaamheid is geboden bij reizen naar Xinjiang. De Chinese autoriteiten kunnen de toegang tot bepaalde gebieden beperken. Instructies van politie en veiligheidspersoneel moeten strikt worden gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen om weg te blijven van eventuele demonstraties of samenscholingen.
  Strengere controles vinden met name plaats in steden of op hun toegangspunten en uitvalswegen. De bewegingsvrijheid is beperkt. Paspoort- en bagagecontroles bij toegangspunten tot stations, markten, parken en andere openbare plaatsen zijn mogelijk. Buitenlandse reizigers moeten mogelijks hun paspoort laten zien bij deze controles, hun telefoonnummer opgeven en een foto laten maken. Men kan zich verwachten aan ondervraging door veiligheidspersoneel, zelfs bij het inchecken in hotels.
  Veiligheidspersoneel kan smartphones, computers of fotomateriaal controleren, in beslag nemen of hieraan wijzigingen aanbrengen. Politie en veiligheidspersoneel en hun installaties mogen niet worden gefotografeerd. Het filmen of fotograferen van demonstraties of samenscholingen is strikt afgeraden.
  Personen van Oeigoerse origine lopen een verhoogd risico op aanhouding en ondervraging. Belgen met nauwe persoonlijke banden met Xinjiang en met familieleden van Oeigoerse afkomst worden geadviseerd om hiermee rekening te houden bij het plannen van hun reis.
  Gelet op de afstand is de consulaire bijstand die de Ambassade in Beijing kan verlenen in Xinjiang beperkt.

   
  Tibet

  Niet-Chinese toeristen kunnen Tibet als groep bezoeken onder twee voorwaarden. Reizigers dienen over het "Alien's Travel Permit" van het "Tibetan Tourism Bureau" te beschikken en de reis moet mede georganiseerd zijn door een Tibetaans reisagentschap. De uitvaardiging van “Permits” wordt soms voor onbepaalde periode stopgezet, wat de facto toeristen de toegang tot Tibet ontzegt. Vraag daarom uw lokale reisorganisator om meer informatie.

  Hong Kong en Macao

  Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Hong Kong en Macau, S.A.R’s ( Speciale Administratieve Regio) van de Volksrepubliek China. Raadpleeg het specifieke reisadvies voor Hong Kong.

  Hong Kong wordt jaarlijks bezocht door miljoenen toeristen, waaronder duizenden Belgen. De S.A.R. Hong Kong is een stabiele maatschappij met eigen wetten en groot respect voor de “ rule of law”. De politie is hoffelijk maar strikt en efficiënt. Aan de regels wordt streng de hand gehouden. Het risico op gewelddadige criminaliteit is gering, maar zoals in elke dichtbevolkte grootstad komen zakkenrollerij en fraude met bankkaarten voor.