China

kaart China

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Belangrijk: annulering directe vluchten België – China

  De vluchten Brussel-Xi’an (Peking) van Hainan Airlines, werden voor onbepaalde duur afgelast. Dit betekent dat er voorlopig geen rechtstreekse vluchten België-China meer zijn. Personen die vanuit België naar China wensen af te reizen zullen genoodzaakt zijn een vlucht te nemen die vertrekt vanuit een ander land.

  Opgelet: u dient 2 QR-codes te bekomen waarvoor u een dubbele testing voor vertrek dient te ondergaan:

  • In België, waarna u een QR-code dient aan te vragen bij de Chinese Ambassade te Brussel
  • In het land waar u de vlucht richting China neemt. Gelieve de website van de Chinese Ambassade in het land van vertrek te consulteren of uw luchtvaartmaatschappij te contacteren.

  De Chinese Ambassade in België geeft geen QR codes af aan passagiers die vanuit België vertrekken en meer dan één overstap maken. Bovendien mag de transitperiode niet langer zijn dan 3 dagen. Meer informatie over de nieuwe vereisten voor transitvluchten kan u vinden op de website van de Chinese Ambassade in Brussel.

  Belangrijk : lockdown van Chinese steden

  Naar aanleiding van een aantal positieve gevallen kunnen steden onder volledige lockdown worden geplaatst. De bevolking wordt massaal getest en alle lucht- en treinverkeer vertrekkende vanuit deze steden is ernstig verstoord waardoor doorreizen naar de eindbestemming vaak niet mogelijk is momenteel. Personen die in een getroffen stad hun quarantaine uitzitten lopen het risico dat hun quarantaine voor onbepaalde duur verlengd zal worden.

  Houd er rekening mee dat de Ambassade geen invloed kan uitoefenen op de beslissing van de lokale autoriteiten aangaande de quarantaineduur of -faciliteit.

   

  INTERNATIONAAL (reizen naar China):

  In het licht van de huidige COVID-19-situatie besliste de Chinese autoriteiten om vanaf 4 november 2020 de toegang tot China tijdelijk op te schorten voor Belgische staatsburgers en onderdanen van derde landen woonachtig in België.

  Deze opschorting heeft geen invloed op de binnenkomst met diplomatieke of dienstvisa noch op visa de courtoisie. Ook de binnenkomst van Belgische staatsburgers en onderdanen van derde landen in België met visa afgegeven na 3 november 2020 wordt niet beïnvloed.

  Buitenlanders die in het bezit zijn van een geldige Chinese verblijfsvergunning hoeven geen nieuw visum aan te vragen om terug te keren naar China. Alle andere reizigers moeten een visum aanvragen en het essentiële karakter van hun reis naar China aantonen. Dit geldt ook voor meereizende familieleden.

  De reizigers die door de Chinese autoriteiten nog worden toegelaten, en die van België naar China reizen, dienen 2 dagen voor het inchecken van de rechtstreekse vlucht naar China een nucleïnezuurtest (PRC-test) én een IgM-antibody test (bloedtest) in België uit te voeren. Kinderen jonger dan 3 jaar hoeven voormelde tests niet af te leggen. Zelftests worden niet aanvaard.

  De negatieve testresultaten moeten door de passagiers geüpload worden om de verplichte gezondheids-QR-code (HDC QR code) van de Chinese Ambassade te bekomen. Meer informatie hierover vindt u via volgende link

  Personen die volledig gevaccineerd zijn (ongeacht het type vaccin, Chinees of andere) dienen tevens hun vaccinatiecertificaat te uploaden. Opgelet, een aanvraag voor een HDC QR code kan pas ingediend worden nadat er minimaal 14 dagen verstreken zijn nadat alle dosissen voor volledige vaccinatie verkregen werden.

  Voor passagiers met een voorgeschiedenis van COVID-19-infectie of een voorgeschiedenis van close-contact gelden er bijkomende voorwaarden zoals extra tests, voorafgaande quarantaine en zelf-monitoring. Meer details hierover kan u terugvinden via volgende link.

  Reizigers die geen HDCQR code kunnen voorleggen zullen niet toegelaten worden door de luchtvaartmaatschappij.

  De Chinese autoriteiten hebben meegedeeld dat de Chinese ambassades geen gezondheids-QR-code meer zullen afleveren aan personen die hun aanvraag voor een gezondheids-QR-code doen in een derde land indien zij woonachtig zijn in een land van waaruit er rechtstreeks vluchten op China worden uitgevoerd.

  Voor transitpassagiers gelden er aparte regels, gelieve in dit geval contact op te nemen met de desbetreffende Chinese Ambassades (vertrek- en transitland).

  Meer informatie kan teruggevonden worden op de website van de Chinese Ambassade te Brussel. Bericht van 06/11/2021: http://be.china-embassy.org/eng/sghd/202111/t20211106_10444992.htm

  Wij raden u aan contact op te nemen met de Chinese ambassade voor vragen over uw persoonlijke situatie.

  De meeste internationale vluchten naar Peking worden omgeleid naar luchthavens in andere steden. Internationale vluchten naar andere steden worden niet omgeleid.

  Na aankomst op de luchthaven zullen reizigers allemaal onderworpen worden aan gezondheidscontroles en COVID-19-testen. Daarna volgt een strikte quarantaine van een aantal weken, niet altijd in goede omstandigheden (twijfelachtige netheid, gezinsleden die gescheiden worden, …). De quarantaine dient volbracht te worden in de eerste Chinese stad van aankomst,  in een door de Chinese autoriteiten aangeduid hotel en op eigen kosten. Betalen met een buitenlandse creditkaart blijkt niet altijd mogelijk.

  Tijdens en op het einde van de quarantaine worden verschillende COVID-19-testen afgenomen (PCR, bloedafname en mogelijks ook radiografie van de longen en/of anale swabs). Pas nadat de quarantaine van negatief geteste passagiers afgelopen is, mogen ze hun reis naar hun eindbestemming voortzetten (op eigen kosten).

  Er werden enkele gevallen gemeld waarbij gevaccineerde personen, zelfs na vaccinatie met een Chinees vaccin én na ontvangst van een groene gezondheidscode van de Chinese ambassade, bij aankomst toch enkele dagen in het ziekenhuis werden opgenomen voor verdere tests.

  Het wordt sterk afgeraden om documenten in het Chinees te ondertekenen die u niet begrijpt. Gebruik best een vertaalprogramma.

  Passagiers die positief testen op COVID-19 zullen in het ziekenhuis opgenomen worden. Leden van hetzelfde gezin (met inbegrip van jonge kinderen) zullen van elkaar gescheiden worden gedurende de gehele duur van de hospitalisatie.

  De omstandigheden van deze hospitalisatie zijn niet altijd goed. De netheid is soms twijfelachtig en  basisbenodigdheden zoals zeep, toiletpapier, ontsmettingsmiddel enz. worden niet voorzien. Zorg dat u een kleine tas voorbereid met basisbenodigdheden (en eventuele medicatie) zodat u deze snel met u mee kan nemen.  Pas nadat gehospitaliseerde personen verschillende keren negatief testen mogen zij het ziekenhuis verlaten om aan hun quarantaine te beginnen, mits verdere medische opvolging.  

   

  BINNENLANDS (reizen binnen China)

  Iedereen die momenteel binnen China reist, kan zich verwachten aan zeer grondige en lange systematische controles en aan een mogelijke quarantaineperiode van 14 dagen. Sommige interne verplaatsingen mogen enkel plaatsvinden op voorwaarde dat een COVID-19-test wordt uitgevoerd.

  Algemeen is het belangrijk om de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet te respecteren. Personen die deze controles en maatregelen niet respecteren, kunnen wettelijk vervolgd worden.

  De toestand blijft voortdurend evolueren en  kan zonder voorafgaande aankondigingen snel wijzigen.

  In heel het land (op luchthavens en in treinstations, bij de toegang tot gebouwen en winkels, in het openbaar vervoer,...) zijn er temperatuurcontroles. Indien er koortssymptomen worden vastgesteld (vanaf 37.3°C), kan men mogelijk onderworpen worden aan COVID-19-tests, quarantainemaatregelen en zelfs hospitalisatie. Eveneens dient men een QR-gezondheidscode voor te leggen bij het betreden van publieke plaatsen en gebouwen. Deze QR-gezondheidscode kan verkregen worden door bepaalde Chinese apps te downloaden. Een mondmasker dragen blijft verplicht op het openbaar vervoer, in de taxi’s en in het algemeen op publieke plekken. Er wordt ook gevraagd om een mondmasker te dragen in de winkels.

  Buurlanden hebben hun grensovergangen tijdelijk gesloten. Ook de grensovergangen met Hong Kong zijn getroffen.

  Als u vanuit China reist, neem dan contact op met uw luchtvaartmaatschappij of het Consulaat van het land van bestemming.  

  Gelieve een arts telefonisch te raadplegen als u in de regio bent of er onlangs bent geweest en als u koorts of ademhalingsproblemen heeft.

  Op deze website van de National Health Commission kan u het laatste nieuws volgen.

  De FOD Volksgezondheid heeft een site gepubliceerd over het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl

   

  Voor specifieke informatie over de situatie in Hong Kong verwijzen we naar deze site Hong Kong SAR 

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in China doorgaans veilig gereisd worden. De lokale bevolking neemt een gastvrije houding aan tegenover westerlingen en misdrijven tegen buitenlanders worden er strenger bestraft dan misdrijven die tegen plaatselijke bewoners gepleegd worden. Doodstraf wordt nog vaak uitgevoerd, ook voor drugsdelicten.

  China is echter niet gespaard gebleven van gewelddadige aanslagen tegen de veiligheidsdiensten en ook de bevolking, in het bijzonder sinds 2013 (Beijing, Kunming, Urumqi). De autonome regio Xinjiang werd in het bijzonder geviseerd en was reeds getuige van verscheidene gewelddadige acties die zich voornamelijk op drukke openbare plaatsen (zoals stations, markten...) afspeelden.

  De aanvallen zijn niet rechtstreeks tegen toeristen of buitenlanders opgericht maar het gevaar om zich op het slechte moment op de slechte plaats te bevinden valt uiteraard nooit uit te sluiten. Het is dan ook aangeraden massabijeenkomsten of betogingen uit de weg te gaan en om zeer waakzaam te zijn tijdens uw verplaatsingen.

  China hanteert een nultolerantie t.o.v. drugsverbruik. Strenge controles vinden steeds vaker plaats, in het bijzonder in bars et uitgaansgelegenheden van grote steden als Shanghai. Een positieve test – ongeacht of drugsverbruik in China of eerder in een ander land plaatsvond – kan leiden tot detentie, een boete, annulering van visa, de verplichting het land binnen een zeer korte tijdsbestek te verlaten. Zie het hoofdstuk  « lokale wetgeving ».

  In Shanghai (omgeving van Nanjing Dong Lu en de Bund) zijn een aantal landgenoten ten prooi gevallen aan afpersing voor aanzienlijke geldsommen onder fysieke of psychologische dwang. Het volgen van iemand die u per toeval ontmoet en die u naar een winkel, massagesalon of bar zouden willen leiden, is sterk afgeraden.

  In China vinden dagelijks meerdere manifestaties en betogingen plaats. Landgenoten worden aangeraden deze betogingen te vermijden. Bij incidenten is het aangeraden een “low profile” te nemen om escalatie, verbale en fysieke agressie en eventuele materiële schade te vermijden.

  Xinjiang

  Vanwege de onstabiele toestand van Afghanistan wordt het sterk afgeraden de grens tussen China en Pakistan over te steken. Om een gelijkaardige reden worden reizen in de regio Pamir (provincie Xinjiang) die grenst met Pakistan, Afghanistan en Tadzjikistan, best vermeden. Op plaatsen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd door de Chinese overheid, waardoor het risico op overvallen dus groter is, worden reizigers geadviseerd met de nodige voorzichtigheid te handelen. Dit geldt voor de grensgebieden met Siberië, Vietnam, Pakistan, Laos en Birma/Myanmar. Daarenboven reist men best niet alleen in afgelegen gebieden zoals Binnenmongolië of Xinjiang.

  De Chinese overheid heeft de veiligheids- en controlemaatregelen in de autonome Oeigoerse regio Xinjiang aanzienlijk aangescherpt als onderdeel van een campagne tegen terrorisme. Extra waakzaamheid is geboden bij reizen naar Xinjiang. De Chinese autoriteiten kunnen de toegang tot bepaalde gebieden beperken. Instructies van politie en veiligheidspersoneel moeten strikt worden gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen om weg te blijven van eventuele demonstraties of samenscholingen.
  Strengere controles vinden met name plaats in steden of op hun toegangspunten en uitvalswegen. De bewegingsvrijheid is beperkt. Paspoort- en bagagecontroles bij toegangspunten tot stations, markten, parken en andere openbare plaatsen zijn mogelijk. Buitenlandse reizigers moeten mogelijks hun paspoort laten zien bij deze controles, hun telefoonnummer opgeven en een foto laten maken. Men kan zich verwachten aan ondervraging door veiligheidspersoneel, zelfs bij het inchecken in hotels.
  Veiligheidspersoneel kan smartphones, computers of fotomateriaal controleren, in beslag nemen of hieraan wijzigingen aanbrengen. Politie en veiligheidspersoneel en hun installaties mogen niet worden gefotografeerd. Het filmen of fotograferen van demonstraties of samenscholingen is strikt afgeraden.
  Personen van Oeigoerse origine lopen een verhoogd risico op aanhouding en ondervraging. Belgen met nauwe persoonlijke banden met Xinjiang en met familieleden van Oeigoerse afkomst worden geadviseerd om hiermee rekening te houden bij het plannen van hun reis.
  Gelet op de afstand is de consulaire bijstand die de Ambassade in Beijing kan verlenen in Xinjiang beperkt.

   
  Tibet

  Niet-Chinese toeristen kunnen Tibet als groep bezoeken onder twee voorwaarden. Reizigers dienen over het "Alien's Travel Permit" van het "Tibetan Tourism Bureau" te beschikken en de reis moet mede georganiseerd zijn door een Tibetaans reisagentschap. De uitvaardiging van “Permits” wordt soms voor onbepaalde periode stopgezet, wat de facto toeristen de toegang tot Tibet ontzegt. Vraag daarom uw lokale reisorganisator om meer informatie.

  Hong Kong en Macao

  Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Hong Kong en Macau, S.A.R’s ( Speciale Administratieve Regio) van de Volksrepubliek China. Raadpleeg het specifieke reisadvies voor Hong Kong.

  Hong Kong wordt jaarlijks bezocht door miljoenen toeristen, waaronder duizenden Belgen. De S.A.R. Hong Kong is een stabiele maatschappij met eigen wetten en groot respect voor de “ rule of law”. De politie is hoffelijk maar strikt en efficiënt. Aan de regels wordt streng de hand gehouden. Het risico op gewelddadige criminaliteit is gering, maar zoals in elke dichtbevolkte grootstad komen zakkenrollerij en fraude met bankkaarten voor.