Comoren

Kaart Comoren

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

 
Naar aanleiding van de COVID-19-crisis zijn sinds 23 maart 2020 alle internationale commerciële vluchten opgeschort op de Comoren, met uitzondering van vrachtvluchten. 

Indien u toch naar de Comoren reist, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Nairobi per e-mail via nairobi@diplobel.fed.be en wij raden u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in de Comoren gereisd worden.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Het is aangewezen om voorafgaandelijk aan en tijdens een verblijf op de Comoren, de actualiteit nauwgezet op te volgen.

De toeristische infrastructuur is beperkt en stelt niet veel voor over het gehele territorium.

Er zijn regels in werking getreden inzake het aanmeren in de Grote Comoren, Anjouan en Moheli. Men is verplicht om voorafgaandelijk van de autoriteiten toestemming te verkrijgen om aan te meren in één van de havens. Ook een akkoord voor vertrek moet bij de havenkapiteins verkregen worden.

Gezien de verhoogde aanwezigheid van piraten in de omgeving van de Comoren, is het aangeraden om elke pleziervaart naar deze regio te vermijden.


Terroristische dreiging

De terreurdreiging is klein, maar kan niet worden uitgesloten.


Criminaliteit

Er is weinig criminaliteit op de Comoren.

Het is niettemin aangeraden om de volgende voorzorgen voor uw veiligheid in acht te nemen:

  • Vermijd waardevolle voorwerpen, aanzienlijke geldsommen of reisdocumenten bij u te dragen
  • Meld iedere uitstap op zee of in het gebergte en probeer zoveel mogelijk excursies te maken in groep.

Om ons in staat te stellen onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.