Comoren

Kaart Comoren

 

Laatste update

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis, sinds 23 maart 2020 zijn alle internationale commerciële vluchten opgeschort op de Comoren, met uitzondering van vrachtvluchten.

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in de Comoren gereisd worden.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Het is aangewezen om voorafgaandelijk aan en tijdens een verblijf op de Comoren, de actualiteit nauwgezet op te volgen.

De toeristische infrastructuur is beperkt en stelt niet veel voor over het gehele territorium.

Er zijn regels in werking getreden inzake het aanmeren in de Grote Comoren, Anjouan en Moheli. Men is verplicht om voorafgaandelijk van de autoriteiten toestemming te verkrijgen om aan te meren in één van de havens. Ook een akkoord voor vertrek moet bij de havenkapiteins verkregen worden.

Gezien de verhoogde aanwezigheid van piraten in de omgeving van de Comoren, is het aangeraden om elke pleziervaart naar deze regio te vermijden.


Terroristische dreiging

De terreurdreiging is klein, maar kan niet worden uitgesloten.


Criminaliteit

Er is weinig criminaliteit op de Comoren.

Het is niettemin aangeraden om de volgende voorzorgen voor uw veiligheid in acht te nemen:

  • Vermijd waardevolle voorwerpen, aanzienlijke geldsommen of reisdocumenten bij u te dragen
  • Meld iedere uitstap op zee of in het gebergte en probeer zoveel mogelijk excursies te maken in groep.

Om ons in staat te stellen onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.