Congo (-Brazzaville)

Kaart Congo (-Brazzaville)

 

Laatste update

Coronavirus (COVID-19)

De Congolese Autoriteiten hebben sterke maatregelen opgelegd om de coronavirusepidemie (COVID-19) te bestrijden. De grenzen zijn voortaan gesloten en het is onmogelijk geworden het land binnen te komen of te verlaten. Bepaalde Ambassades trachten speciale commerciële vluchten te organiseren om hun ingezetenen die tijdelijk in Congo verblijven toe te laten terug te keren naar hun land van domicilie in Europa. De Belgen die hier op doorreis zijn kunnen zich, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen, kandidaat stellen voor een plaats op deze (betalende) vluchten.

Men moet zich er niettemin van bewust zijn dat er zich ook aan de binnengrenzen van de Europese Unie steeds meer restricties voordoen en dat het moeilijk kan zijn om van een ander Europees land naar België te reizen. Wij raden u dan ook aan om u voor uw vertrek te informeren over de mogelijkheden om door te reizen naar België vanuit andere (Europese) landen. In die omstandigheden, omwille van praktische en sanitaire redenen (voorkomen de verspreiding van de virus), raden de Belgische Autoriteiten de niet essentiële reizen af.

Gelieve rekening te houden met deze elementen wanneer u zich in Congo bevindt en er zou willen vertrekken. De Ambassade herhaalt overigens hoe belangrijk het is voor de Belgen die tijdelijk in het land verblijven, en die het nog niet zouden gedaan hebben, dat ze zich inschrijven op travellersonline.diplomatie.be.

 

België heeft haar Ambassade in Brazzaville sinds 10 december 2018 heropend. Tot nader order verzekert deze Ambassade evenwel geen consulaire diensten met uitzondering van steun aan Belgen in nood in samenwerking met de Belgische ereconsuls van Brazzaville en Pointe Noire. Onze ereconsul in Pointe Noire kan ook documenten legaliseren. Voor alle andere consulaire diensten blijft alleen de Belgische Ambassade in Kinshasa bevoegd.

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen kan in de Republiek Congo doorgaans veilig gereisd worden.
Sinds het vredesakkoord van december 2017 dat een einde heeft gemaakt aan de vijandelijkheden in het departement ‘Pool’ kan de belangrijkste weg tussen Brazzaville en Pointe Noire opnieuw gebruikt worden. Het is evenwel aangeraden om er alleen overdag te reizen en de secundaire wegen te vermijden.

Hoewel er in een recent verleden geen bijzondere incidenten moeten vermeld worden, beveelt de ambassade aan alle niet-essentiële reizen in de grenszones tussen de Republiek Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek te vermijden omwille van de instabiliteit in dit land en de aanwezigheid van gewapende groepen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

ALGEMENE VEILIGHEID
De veiligheid is verzekerd in het ganse land.  De hoofdweg tussen Brazzaville en Pointe Noire kan weer door privé voertuigen gebruikt worden. Vermijd die weg ‘s’ nachts te gebruiken en blijf op de hoofdweg.


Rekening houdent met de instabiliteit en onveiligheid die de Centraal-Afrikaanse Republiek kernmerken, beveelt de Ambassade aan de niet-essentiële reizen naar het grensgebied met de Centraal-Afrikaanse Republiek te vermijden.

In het algemeen, wordt in de huidige politieke context, aangeraden de actualiteit van nabij te volgen, waakzaam te blijven en uit de buurt te blijven van mensenmenigten.

CRIMINALITEIT

In Brazzaville en in de agglomeraties in het noorden van het land is er weinig criminaliteit. Toch dienen de reizigers de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
- draag geen grote sommen geld bij u,
- toon fototoestellen en handtassen niet al te zichtbaar,
- berg paspoorten en andere documenten zorgvuldig op . Draag altijd een kopie van uw identiteitsdocumenten bij u als u zich verplaatst. Buitenlanders kunnen op de openbare weg worden onderworpen aan identiteits- en verblijfscontroles.
- vermijd ’s nachts op uw eentje buiten de centrale wijken uit te gaan.
Het is aangeraden uw voertuig veilig te parkeren, en geen waardevolle voorwerpen of essentiële documenten in uw wagen achter te laten.

De veiligheidssituatie in de Republiek Congo blijft over het algemeen goed, maar de jongste jaren heeft men toch een toename van gewone criminaliteit kunnen vaststellen (gauwdieven, inbraken in huizen…).

In Pointe Noire is er meer criminaliteit dan in Brazzaville. De wijk dicht bij de haven wordt overdag en ’s nachts afgeraden omdat er kleine groepjes criminelen rondhangen.