Congo (-Brazzaville)

Kaart Congo (-Brazzaville)

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

 De Congolese Autoriteiten hebben sterke maatregelen opgelegd om de coronavirusepidemie (COVID-19) te bestrijden. -Deze maatregelen – zijnde een avondklok alsook het sluiten van de grenzen en van het luchtruim – zijn nog steeds van toepassing. Tot de hervatting van  de reguliere commerciële vluchten organiseren sommige luchtvaartmaatschappijen (Air France, Ethiopian Airlines) sporadisch bijzondere commerciële vluchten waarvoor Belgen biljetten mogen kopen. Voor hun vertrek is het belangrijk dat zij de voorwaarden nagaan die van toepassing zijn om naar België terug te keren vanaf de Europese stad waar zij zullen ontschepen.België heeft haar Ambassade in Brazzaville sinds 10 december 2018 heropend. Tot nader order verzekert deze Ambassade evenwel geen consulaire diensten met uitzondering van steun aan Belgen in nood in samenwerking met de Belgische ereconsuls van Brazzaville en Pointe Noire. De ereconsuls kunnen ook documenten legaliseren. Voor alle andere consulaire diensten blijft alleen de Belgische Ambassade in Kinshasa bevoegd.

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen kan in de Republiek Congo doorgaans veilig gereisd worden.

Sinds het vredesakkoord van december 2017 dat een einde heeft gemaakt aan de vijandelijkheden in het departement ‘Pool’ kan de belangrijkste weg tussen Brazzaville en Pointe Noire opnieuw gebruikt worden. Het is evenwel aangeraden om er alleen overdag te reizen en de secundaire wegen te vermijden.

Hoewel er in een recent verleden geen bijzondere incidenten moeten vermeld worden, beveelt de ambassade aan alle niet-essentiële reizen in de grenszones tussen de Republiek Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek te vermijden omwille van de instabiliteit in dit land en de aanwezigheid van gewapende groepen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

ALGEMENE VEILIGHEID
De veiligheid is verzekerd in het ganse land.  De hoofdweg tussen Brazzaville en Pointe Noire kan weer door privé voertuigen gebruikt worden. Vermijd die weg ‘s’ nachts te gebruiken en blijf op de hoofdweg.


Rekening houdent met de instabiliteit en onveiligheid die de Centraal-Afrikaanse Republiek kernmerken, beveelt de Ambassade aan de niet-essentiële reizen naar het grensgebied met de Centraal-Afrikaanse Republiek te vermijden.

In het algemeen, wordt in de huidige politieke context, aangeraden de actualiteit van nabij te volgen, waakzaam te blijven en uit de buurt te blijven van mensenmenigten.

CRIMINALITEIT

In Brazzaville en in de agglomeraties in het noorden van het land is er weinig criminaliteit. Toch dienen de reizigers de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
- draag geen grote sommen geld bij u,
- toon fototoestellen en handtassen niet al te zichtbaar,
- berg paspoorten en andere documenten zorgvuldig op . Draag altijd een kopie van uw identiteitsdocumenten bij u als u zich verplaatst. Buitenlanders kunnen op de openbare weg worden onderworpen aan identiteits- en verblijfscontroles.
- vermijd ’s nachts op uw eentje buiten de centrale wijken uit te gaan.
Het is aangeraden uw voertuig veilig te parkeren, en geen waardevolle voorwerpen of essentiële documenten in uw wagen achter te laten.

De veiligheidssituatie in de Republiek Congo blijft over het algemeen goed, maar de jongste jaren heeft men toch een toename van gewone criminaliteit kunnen vaststellen (gauwdieven, inbraken in huizen…).

In Pointe Noire is er meer criminaliteit dan in Brazzaville. De wijk dicht bij de haven wordt overdag en ’s nachts afgeraden omdat er kleine groepjes criminelen rondhangen.