Congo, Democratische Republiek

Kaart Congo, Democratische Republiek

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Het aantal gevallen van het coronavirus COVID-19 in DRC neemt voortdurend toe. Het epicentrum van de epidemie ligt momenteel hoofdzakelijk in Kinshasa maar er werd ook melding gemaakt van gevallen in andere provincies van het land. Kongo Central is de tweede provincie die het zwaarst getroffen is door de epidemie.

Sinds de aankondiging van de opschorting van alle internationale vluchten in DRC vanaf 20/03, worden er geen lijnvluchten meer uitgevoerd.

Op 24/03 heeft President Tshisekedi in het land de noodtoestand uitgeroepen voor een periode van 30 dagen. Deze werd meermaals met telkens15 dagen verlengd. De President kondigde ook een verbod op binnenlandse vluchten tussen Kinshasa en de rest van het land aan, evenals een verbod op alle migratiebewegingen, met welk transport dan ook, tussen Kinshasa en het binnenland. Het transport van goederen blijft echter toegestaan.

Alle grenzen van het land zijn gesloten voor personenverkeer, behalve voor vrachtwagens, schepen en vrachtvliegtuigen.

Vanaf 29/06 bevindt het Gombe-district in Kinshasa zich in de fase van "effectieve heropening" en zijn de wegversperringen aan de ingang van Gombe verwijderd. De winkels, bedrijven en banken kunnen opereren op voorwaarde dat erover waken dat de voorzorgsmaatregelen, het dragen van maskers en social distancing nageleefd worden. Het dragen van maskers is verplicht gesteld in openbare ruimtes in de hele provincie Kinshasa, op straffe van een boete in geval van een overtreding. Het dragen van een masker is ook verplicht in de steden Matadi (Kongo Central), Goma (Noord-Kivu) en Bukavu (Zuid-Kivu). In de Kivu provincies wordt het passagiersvervoer over het meer tussen Goma (Noord-Kivu) en Bukavu (Zuid-Kivu) opgeschort, evenals het luchtvervoer naar het binnenland of naar de andere provincies van het land. Maatregelen voor sociale afstand en naleving van gezondheidsvoorschriften zijn verplicht, op straffe van boetes. Winkels en administraties bieden slechts een minimale dienstverlening aan.

Elke reiziger in of inwoner van de DRC wordt sterk aangeraden om de evolutie van de situatie van nabij te volgen en de aanbevelingen van de lokale autoriteiten en de WHO op het gebied van hygiënevoorschriften en volksgezondheidsmaatregelen na te leven, met inbegrip van eventuele quarantainemaatregelen. Het is ook uiterst belangrijk om de maatregelen met betrekking tot bijeenkomsten, alsook de maatregelen van afzondering, die in bepaalde steden van het land zijn vastgesteld, te respecteren.

Gezondheidsvoorzieningen in de DRC die kunnen reageren op ernstige gevallen van coronavirus zijn, op enkele uitzonderingen na, zeer beperkt in Kinshasa en, meer nog, in de rest van het land. Sinds mei 2020 is er in Mbandaka (provincie Equateur) een nieuwe uitbraak van het ebolavirus gemeld. Het wordt ten zeerste afgeraden daar momenteel heen te gaan.

 

 

In het hele land en vooral in de grootsteden blijft de veiligheidscontext volatiel en gevaarlijk. Niet-essentiële reizen worden afgeraden in het hele land.

In het oostelijke deel van het land, met name in de provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Ituri, Haut-Uele en Tanganyika, evenals in de Kasai-regio's, zijn de veiligheidsrisico's nog acuter. Een reis naar deze regio's wordt afgeraden. Mocht een reiziger zich er toch begeven, dan dient dergelijke verplaatsing strikt omkaderd te worden op veiligheids- en gezondheidsgebied.

Een hoge mate van waakzaamheid wordt aanbevolen in geval van een verblijf in de DRC. Het is noodzakelijk om (1) op de hoogte te blijven van de Congolese actualiteit via de media en dit reisadvies regelmatig te raadplegen, (2) de voorzorgsmaatregelen te volgen die worden aanbevolen in de veiligheidsbrochure van de ambassade beschikbaar op diens website (https://rdcongo.diplomatie.belgium.be/nl/reizen-en-verblijven-de-democratische-republiek-congo) en (3) administratief up-to-date te zijn in het geval het nodig zou zijn om onverwacht te reizen.

Sedert enkele maanden wordt een groot aantal gewelddadige aanvallen, inbraken en overvallen, soms gewapend, met als doelwit zowel de lokale bevolking als de expat-gemeenschap, zonder onderscheid van nationaliteit, vastgesteld in Lubumbashi evenals in Kinshasa, vooral in de volkswijken maar ook in de stadscentra. Deze leiden soms tot overlijdens of gewonden. De grootst mogelijke voorzichtigheid wordt aanbevolen tijdens uw verplaatsingen. Ontvoeringen - die tot nu toe vooral Congolese onderdanen troffen - komen in bepaalde delen van het land regelmatig voor.

De Belgen die in de Democratische Republiek Congo woonachtig zijn wordt dan ook aanbevolen om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Het is aangewezen om betogingen en samenscholingen te vermijden, nauwgezet op de hoogte te blijven van de actualiteit via de lokale pers, en regelmatig het reisadvies en de Facebookpagina van de ambassade in Kinshasa te consulteren (https://www.facebook.com/beembassykinshasa), alsook die van het consulaat-generaal in Lubumbashi (https://www.facebook.com/Consulate-General-of-Belgium-in-Lubumbashi-1811550362438650/). De veiligheidsbrochure voor het brede publiek die werd opgesteld door de ambassade en het consulaat-generaal kan geraadpleegd worden op het volgende adres: https://rdcongo.diplomatie.belgium.be/nl/reizen-en-verblijven-de-democra...).

Belgen die naar de Democratische Republiek Congo afreizen, worden verzocht hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

Sinds de verkiezingen van 30 december 2018 heeft het land een zekere mate van politieke stabiliteit gevonden. De veiligheidssituatie blijft desalniettemin moeilijk voorspelbaar. Demonstraties en onvoorspelbare onrust van politieke aard zijn mogelijk.

Algemene veiligheid

Haut-Uele, Ituri, Noord- en Zuid-Kivu, Tanganyika zijn door de aanwezigheid van gewapende groeperingen onstabiel en onveilig.

Op dit ogenblik heerst er een relatieve kalmte in de drie Kasaï provincies maar sporadisch laait het geweld terug op.

Bezoeken aan de natuurparken kunnen enkel onder strikte begeleiding. Het risico op incidenten met gewapende groeperingen of criminele bendes is reëel. Zo werden op 11 mei 2018 twee Britse toeristen op weg naar het Virungapark ontvoerd op een tiental kilometer van Goma waarna het park bijna 10 maanden de deuren moest sluiten. Het werd ondertussen opnieuw opengesteld voor toerisme.

Indien een bezoek aan een natuurpark gepland wordt, dient rechtstreeks contact met de betrokken parkautoriteiten te worden opgenomen ten einde de lokale veiligheidssituatie  te verifiëren. Men moet er ook op voorbereid  zijn om, indien nodig, zijn reis op het laatste ogenblik te annuleren.

Criminaliteit

De criminaliteit in de steden ligt erg hoog vanwege de verslechterende socio-economische situatie, in het bijzonder in Lubumbashi en Kinshasa. Er wordt afgeraden, vooral ’s nachts, zich te voet te verplaatsen maar ook om het gebruik van openbaar vervoer en lokale taxi's te vermijden.

Een toename van de onveiligheid in de gemeente Gombe in Kinshasa en andere delen van de stad werd recent opgemerkt. Verschillende expats zijn het slachtoffer geweest van aanvallen of bedreigingen met messen en/of vuurwapens.


Specifieke veiligheidsmaatregelen

  • Vraag bij voorkeur aan vrienden of kennissen om u van de luchthaven van N’DJili (Kinshasa) of Luano (Lubumbashi) af te halen.
  • Tijdens verplaatsingen met de auto wordt sterk aangeraden de deuren te vergrendelen en enkel uit uw voertuig te stappen indien de omgeving u betrouwbaar lijkt
  • Verplaats u nooit te voet alleen of in kleine groep (vooral ’s nachts).
  • Er wordt tevens afgeraden kostbaarheden of grote sommen geld op zak te hebben.
  • Militaire versperringen dienen altijd strikt gerespecteerd te worden.
  • Indien u plots in een manifestatie, demonstratie of samenscholing verwikkeld zou raken, zorg er dan voor dat u deze zo snel mogelijk verlaat.