Congo, Democratische Republiek

Kaart Congo, Democratische Republiek

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/  
  • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen.

 

COVID

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

Binnen- en buitenlandse reizen zijn toegestaan. Hoewel de DRC zijn grenzen met de buurlanden geopend heeft, houden sommige buurlanden (Rwanda, Burundi, Republiek Congo, Angola) hun land/water- grenzen met DRC gesloten. Lees er de reisadviezen van de buurlanden op na indien u een transit overweegt.

Alle passagiers die naar DRC reizen moeten een medisch attest voorleggen waarin het negatieve resultaat wordt bevestigd van een COVID PCR test afgelegd maximum 7 dagen voor de reis. Daarbovenop wordt elke passagier nog eens onderworpen aan een COVID-19 PCR test op de luchthaven van aankomst in DRC (momenteel alleen maar operationeel in Kinshasa). De passagiers worden verzocht om voor het inchecken op de vlucht zich online te registreren op www.inrbcovid.com(externe link) om een QR code te kunnen voorleggen bij aankomst op het testcentrum op de luchthaven. De test is betalend (45 USD).

Elke reiziger die geen Congolese verblijfsvergunning heeft (bvb wie met een toeristenvisum reist, of een visum krijgt op de luchthaven), moet in het bezit zijn van een geldige verzekering voor de duur van zijn/haar verblijf die de kosten dekt voor de behandeling tegen COVID-19 in DRC.

Elke passagier die een internationale vlucht neemt vanuit de DRC, moet bij het instappen een medisch attest voorleggen waarin het negatieve resultaat wordt bevestigd van een COVID-19 PCR-test die maximaal 3 dagen voor de reis is uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Biomedisch Onderzoek (INRB) of door een ander medisch centrum dat is erkend door het ministerie van Volksgezondheid. De kost van deze test varieert in functie van het geraadpleegde testcentrum.

Elke passagier die een binnenlandse vlucht in de DRC neemt, moet bij het instappen een negatief certificaat van een COVID-test voorleggen die maximaal 7 dagen voor de reis is uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Biologisch Onderzoek (INRB) of door een ander medisch centrum dat is goedgekeurd door de Ministerie van Volksgezondheid (het INRB heeft geaccrediteerde provinciale laboratoria in Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kisangani, Mbandaka). De test voor binnenlandse vluchten is 14 dagen geldig en hoeft daarom niet herhaald te worden als de retourvlucht binnen die termijn plaats vindt.

Sinds begin oktober 2020 stelt men een belangrijke verhoging vast van het aantal COVID-gevallen, vooral in Kinshasa. Het land kent momenteel een tweede epidemiegolf. Elke reiziger naar of inwoner van de DRC wordt sterk aangeraden om de evolutie van de situatie nauw op te volgen en de aanbevelingen van de lokale autoriteiten en de WHO op het gebied van hygiënevoorschriften en volksgezondheidsmaatregelen na te leven.

 

Het dragen van maskers is verplicht in openbare ruimtes (en meer bepaald op de werkplaats, in scholen, gebedshuizen, restaurants, bars, hotels en openbare gebouwen), op straffe van een boete in geval van overtreding.

In de strijd tegen deze tweede COVID 19-golf, hebben de Congolese overheden bijkomende maatregelen genomen die in werking treden vanaf 18/12/2020 over het hele nationaal grondgebied.

Het betreft zowel een versterkt toezicht op de reeds ingevoerde maatregelen (zie LINK) als enkele nieuwe maatregelen:

  1. Een avondklok van 21u tot 5u de volgende morgen, waarbij ieder personenverkeer onmogelijk is behalve voor zij die beschikken over een toestemming (afgeleverd door de provinciale overheid) of die zich in een sanitaire noodsituatie bevinden.
  2. Het verbod op feestelijke ceremonies en bijeenkomsten van meer dan 10 personen.      

Gezondheidsvoorzieningen in de DRC die zorg kunnen bieden bij ernstige gevallen van coronavirus zijn, op enkele uitzonderingen na, zeer beperkt in Kinshasa en zelfs nog beperkter in de rest van het land.

Op dit moment loopt er in het land geen enkele vaccinatiecampagne tegen COVID-19.

In het hele land blijft de veiligheidscontext volatiel en gevaarlijk.

In het oostelijke deel van het land, met name in de provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Ituri, Haut-Uele en Tanganyika, evenals in de Kasai-regio's, zijn de veiligheidsrisico's nog acuter. Een reis naar deze regio's wordt ten zeerste afgeraden. Mocht een reiziger zich er toch begeven, dan dient dergelijke verplaatsing strikt omkaderd te worden op veiligheids- en gezondheidsgebied.

In de grote steden van het land, in het bijzonder in Kinshasa en Lubumbashi, kunnen incidenten die verband houden met kleine en zware criminaliteit of ongeregeldheden in verband met de politieke situatie zich regelmatig voordoen, vaak plotseling en onverwacht. Hoewel de expatgemeenschap over het algemeen niet het doelwit is tijdens politieke onrust, is ze vatbaar voor de gevolgen ervan.  Omwille van haar economische status, kan ze ook worden blootgesteld aan bedreigingen en gewelddadige overvallen. In sommige delen van het land komen ontvoeringen - die tot dusver vooral Congolese staatsburgers betreffen - regelmatig voor.

Een hoge mate van waakzaamheid wordt aanbevolen in geval van een verblijf in de DRC. Het is noodzakelijk om

(1) op de hoogte te blijven van de Congolese actualiteit via de media,  dit reisadvies regelmatig te raadplegen en de Facebookpagina van de Ambassade in Kinshasa en van het Consulaat-Generaal in Lubumbashi,

(2) samenscholingen en betogingen te vermijden,

(3) voorzichtig te zijn tijdens verplaatsingen,

(4) de voorzorgsmaatregelen te volgen die worden aanbevolen in de veiligheidsbrochure van de ambassade

(5) administratief up-to-date (bv geldigheid  paspoort) te zijn in het geval het nodig zou zijn om onverwacht te reizen.

Belgen die naar de Democratische Republiek Congo afreizen, worden verzocht hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

Sinds de verkiezingen van 30 december 2018 heeft het land een zekere mate van politieke stabiliteit gevonden. De veiligheidssituatie blijft desalniettemin moeilijk voorspelbaar. Demonstraties en onvoorspelbare onrust van politieke aard zijn mogelijk.

Algemene veiligheid

Haut-Uele, Ituri, Noord- en Zuid-Kivu, Tanganyika zijn door de aanwezigheid van gewapende groeperingen onstabiel en onveilig.

Op dit ogenblik heerst er een relatieve kalmte in de drie Kasaï provincies maar sporadisch laait het geweld terug op.

Bezoeken aan de natuurparken kunnen enkel onder strikte begeleiding. Het risico op incidenten met gewapende groeperingen of criminele bendes is reëel. Zo werden op 11 mei 2018 twee Britse toeristen op weg naar het Virungapark ontvoerd op een tiental kilometer van Goma waarna het park bijna 10 maanden de deuren moest sluiten. Het werd ondertussen opnieuw opengesteld voor toerisme.

Indien een bezoek aan een natuurpark gepland wordt, dient rechtstreeks contact met de betrokken parkautoriteiten te worden opgenomen ten einde de lokale veiligheidssituatie  te verifiëren. Men moet er ook op voorbereid  zijn om, indien nodig, zijn reis op het laatste ogenblik te annuleren.

Criminaliteit

De criminaliteit in de steden ligt erg hoog vanwege de verslechterende socio-economische situatie, in het bijzonder in Lubumbashi en Kinshasa. Er wordt afgeraden, vooral ’s nachts, zich te voet te verplaatsen maar ook om het gebruik van openbaar vervoer en lokale taxi's te vermijden.

Een toename van de onveiligheid in de gemeente Gombe in Kinshasa en andere delen van de stad werd recent opgemerkt. Verschillende expats zijn het slachtoffer geweest van aanvallen of bedreigingen met messen en/of vuurwapens.


Specifieke veiligheidsmaatregelen

  • Vraag bij voorkeur aan vrienden of kennissen om u van de luchthaven van N’DJili (Kinshasa) of Luano (Lubumbashi) af te halen.
  • Tijdens verplaatsingen met de auto wordt sterk aangeraden de deuren te vergrendelen en enkel uit uw voertuig te stappen indien de omgeving u betrouwbaar lijkt
  • Verplaats u nooit te voet alleen of in kleine groep (vooral ’s nachts).
  • Er wordt tevens afgeraden kostbaarheden of grote sommen geld op zak te hebben.
  • Militaire versperringen dienen altijd strikt gerespecteerd te worden.
  • Indien u plots in een manifestatie, demonstratie of samenscholing verwikkeld zou raken, zorg er dan voor dat u deze zo snel mogelijk verlaat.