Congo, Democratische Republiek

Kaart Congo, Democratische Republiek

Laatste update

Alle niet-essentiële reizen naar de Democratische Republiek Congo worden momenteel afgeraden. Omwille van de veiligheidsrisico’s worden alle reizen naar de Kasaïs, Tanganyika, Haut-Uele en Ituri afgeraden.

Op 8 mei 2018 werd door de Congolese autoriteiten een nieuwe ebola-epidemie afgekondigd in de gezondheidszones Bikoro en Iboko, in de Evenaarsprovincie.  De Congolese autoriteiten hebben 20 personen geïdentificeerd die waarschijnlijk aan Ebola overleden zijn waarvan drie met zekerheid. De haard van de epidemie bevindt zich dit keer dicht bij een verkeersader, de Congostroom, wat het risico op uitbreiding van de epidemie verhoogt. Drie verdachte gevallen en 1 geconfirmeerd geval werden ondertussen in Mbandaka, in stedelijk gebied, geregistreerd. De Congolese autoriteiten nemen de gepaste maatregelen om deze negende Ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo aan te pakken. Er wordt aangeraden de evolutie van de epidemie op de website van de WGO te volgen (www.who.int/csr/disease/ebola/fr).

Er wordt afgeraden zich naar Mbandaka te begeven evenals naar de door de epidemie getroffen regio’s. Als preventieve maatregel wordt de Belgische onderdanen die niet professioneel betrokken zijn bij de strijd tegen de epidemie, aangeraden om de regio te verlaten.

Sinds 12 mei 2018 ondervinden de houders van een visum dat werd afgeleverd door het Consulaat-generaal van de Democratische Republiek Congo in Antwerpen, problemen bij het betreden van het Congolese grondgebied en worden ze teruggezonden. De houders van een dergelijk visum wordt afgeraden naar de Democratische Republiek Congo af te reizen, er wordt hun aangeraden contact op te nemen met de Ambassade van de Democratische Republiek Congo in Brussel om een nieuw visum aan te vragen.

Een toename van gewelddadige aanvallen en overvallen, soms gewapend, met als doelwit zowel de lokale bevolking als de expat-gemeenschap, zonder onderscheid van nationaliteit, wordt vastgesteld in Lubumbashi evenals in Kinshasa, vooral in de volkswijken maar ook in het centrum van de stad (La Gombe).  De grootst mogelijke voorzichtigheid wordt aanbevolen tijdens al uw verplaatsingen.

Op  31 december 2016 werd een politiek akkoord bereikt waarin onder meer werd overeengekomen om de verkiezingen eind 2017 te organiseren en een eenheidsregering te vormen. Dit akkoord is tot op heden nog niet uitgevoerd.  Men kan zich verwachten aan nieuwe manifestaties gelinkt aan het gespannen politieke en sociaaleconomische klimaat. Deze manifestaties kunnen ontaarden in gewelddadige onlusten of aanleiding geven tot hardhandige en gewapende reacties van de ordediensten.

Belgen die zich ter plaatse bevinden, wordt dan ook aangeraden om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Het is aangewezen om manifestaties en betogingen te vermijden en op de hoogte te blijven van de actualiteit via de lokale pers, het reisadvies en de Facebookpagina van de ambassade in Kinshasa.

Belgen die naar de Democratische Republiek Congo afreizen, worden verzocht hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

Ten gevolge van de beslissing van de Congolese autoriteiten op 05 februari 2018, is het Consulaat-generaal in Lubumbashi sinds 06 februari gesloten. De administratieve dossiers van de Belgische onderdanen die ingeschreven stonden in de consulaire registers van het Consulaat-generaal, werden overgedragen aan onze ambassade in Kinshasa. Deze landgenoten dienen zich nu tot de ambassade te wenden voor alle administratieve bijstand (paspoort- en identiteitskaart aanvraag, nationaliteits- en burgerlijke stand dossiers). De gegevens van de ambassade staan op de internetsite http://rdcongo.diplomatie.belgium.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit
Op  31 december 2016 werd een politiek akkoord bereikt waarin onder meer werd overeengekomen om de verkiezingen eind 2017 te organiseren en een eenheidsregering te vormen. Nieuwe manifestaties gelinkt aan de Congolese verkiezingskalender en aan het gespannen politieke en sociaaleconomische klimaat zijn evenwel niet uit te sluiten in de komende weken en maanden in Kinshasa en het ganse land. Deze manifestaties kunnen ontaarden in gewelddadige onlusten.

Op 9 november 2016 vond in Goma een eerste terroristische aanslag plaats onder de vorm van IED (Improvised Explosive Device) met als doelwit het Indische MONUSCO-bataljon.

Het noorden van de provincie Tanganyika blijft lijden onder het conflict tussen Pygmeeën en Bantoes. Dit conflict treft vooral de steden Nyemba en Nyunzu en de zone op de as Kabalo-Kalemie.

De drie Kasaïprovincies evenals de buurprovincies Sankuru en Lomami zijn sinds medio 2016 het toneel van een conflict tussen veiligheidstroepen en aanhangers van een traditionele van een rebellenbeweging (Kamuina Nsapu) en de overheid.
De steden Kananga, Tshikapa, Tshimbulu, en Mbuji Mayi waren het toneel van gevechten. Een relatieve rust is teruggekeerd.

 


Algemene veiligheid

Haut-Uele, Ituri, Noord- en Zuid-Kivu, Tanganyika, de drie Kasaïprovincies en de naburige provincies Sankuru en Lomami, zijn door de aanwezigheid van gewapende groeperingen onstabiel en onveilig.

Bezoeken aan de natuurparken  worden afgeraden. Het risico op incidenten met gewapende groeperingen of criminele bendes is reëel. Zo werden op 11 mei 2018 twee Britse toeristen op weg naar het Virungapark ontvoerd op een tiental kilometer van Goma en gedurende twee dagen door gewapende mannen. vastgehouden Indien dergelijk bezoek echt noodzakelijk is, neemt u best rechtstreeks contact op met de betrokken parkautoriteiten  om de lokale veiligheidssituatie  te verifiëren.  Men moet ook voorbereid  zijn om, indien nodig, zijn reis op het laatste ogenblik te annuleren.

Door de problemen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Zuid-Soedan verblijven er momenteel grote groepen vluchtelingen in Sud-Ubangi, Haut-Uele en Ituri, met verhoogde spanningen in deze provincies  tot gevolg.

In de rest van het land, inclusief de grote steden is de situatie gespannen. De zeer moeilijke economische en politieke situatie  kan er  snel  in sociale onrust en demonstraties ontaarden, hetgeen kan leiden tot repressie door de veiligheidsdiensten. Het is dan ook aangeraden samenscholingen, betogingen en politieke bijeenkomsten te vermijden.

Algemene veiligheid

Haut-Uele, Ituri, Noord- en Zuid-Kivu, Tanganyika, de drie Kasaïprovincies en de naburige provincies Sankuru en Lomami, zijn door de aanwezigheid van gewapende groeperingen onstabiel en onveilig.

Bezoeken aan de natuurparken  zijn afgeraden. Indien dergelijk bezoek echt noodzakelijk is, neemt u best rechtstreeks contact op met de betrokken parkautoriteiten  om de lokale veiligheidssituatie  te verifiëren.  Men moet ook voorbereid  zijn om, indien nodig, zijn reis op het laatste ogenblik te annuleren.

Door de problemen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Zuid-Soedan verblijven er momenteel grote groepen vluchtelingen in Sud-Ubangi, Haut-Uele en Ituri, met verhoogde spanningen in deze provincies  tot gevolg.
In de rest van het land, inclusief de grote steden is de situatie gespannen. De zeer moeilijke economische en politieke situatie  kan er  snel  in sociale onrust en demonstraties ontaarden, hetgeen kan leiden tot repressie door de veiligheidsdiensten. Het is dan ook aangeraden samenscholingen, betogingen en politieke bijeenkomsten te vermijden.
 

Criminaliteit

De criminaliteit in de steden blijft binnen de perken, maar heeft de tendens te stijgen vanwege de verslechterende socio-economische situatie, in het bijzonder in Lubumbashi en Kinshasa. Er wordt afgeraden zich te voet te verplaatsen.


Specifieke veiligheidsmaatregelen

  • Vraag bij voorkeur aan vrienden of kennissen om u van de luchthaven van N’DJili  af te halen, en om in een privéwagen naar het stadcentrum te rijden.
  • Verplaatsingen te voet worden in alle omstandigheden afgeraden.
  • Tijdens verplaatsingen met de auto wordt sterk aangeraden de deuren te vergrendelen.
  • Er wordt tevens afgeraden kostbaarheden of grote sommen geld op zak te hebben.
  • Wees op uw hoede voor politiecontroles (echte of valse).
  • Militaire versperringen dienen altijd strikt gerespecteerd te worden.
  • Indien u plots in een manifestatie, demonstratie of samenscholing verwikkeld zou raken, zorg er dan voor dat u deze zo snel mogelijk verlaat.