Congo, Democratische Republiek

Kaart Congo, Democratische Republiek

 

Laatste update

 

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Transit: zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc. Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

   

  Binnen- en buitenlandse reizen zijn toegestaan. Hoewel de DRC zijn grenzen met de buurlanden geopend heeft, houden sommige buurlanden (Republiek Congo, Angola) hun land/water- grenzen met DRC gesloten. Lees er de reisadviezen van de buurlanden op na indien u een transit overweegt.

  Alle passagiers die naar DRC reizen moeten een medisch attest voorleggen waarin het negatieve resultaat wordt bevestigd van een COVID-PCR-test afgelegd maximum 72 uur voor de reis. Daarbovenop wordt elke passagier nog eens onderworpen aan een COVID-19 PCR- of antigeentest op de luchthaven van aankomst in DRC. De passagiers worden verzocht om voor het inchecken op de vlucht zich online te registreren om een QR-code te kunnen voorleggen bij aankomst op het testcentrum op de luchthaven. De test is betalend (45 USD) en verplicht voor iedereen vanaf 11 jaar.

  Elke reiziger die geen Congolese verblijfsvergunning heeft (bijvoorbeeld wie met een toeristenvisum reist, of een visum krijgt op de luchthaven), moet in het bezit zijn van een geldige verzekering voor de duur van zijn/haar verblijf die de kosten dekt voor de behandeling tegen COVID-19 in DRC.

  Elke passagier die een internationale vlucht neemt vanuit de DRC, moet bij het instappen een medisch attest voorleggen waarin het negatieve resultaat wordt bevestigd van een COVID-19 PCR-test die maximaal 72 uur voor de reis is uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Biomedisch Onderzoek (INRB) of door een ander medisch centrum dat is erkend door het ministerie van Volksgezondheid. De kost van deze test varieert in functie van het geraadpleegde testcentrum.

  Elke passagier die een binnenlandse vlucht in de DRC neemt, moet bij het instappen een negatief certificaat van een COVID-test voorleggen die maximaal 72 uur voor de reis is uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Biologisch Onderzoek (INRB) of door een ander medisch centrum dat is goedgekeurd door de Ministerie van Volksgezondheid (het INRB heeft geaccrediteerde provinciale laboratoria in Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kisangani, Mbandaka). De test voor binnenlandse vluchten is 14 dagen geldig en hoeft daarom niet herhaald te worden als de retourvlucht binnen die termijn plaatsvindt.

  De epidemiologische situatie van COVID-19 in de DRC varieert naargelang de geografische zone. Elke reiziger naar of inwoner van de DRC wordt sterk aangeraden om de evolutie van de situatie nauw op te volgen en de aanbevelingen van de lokale autoriteiten en de WHO op het gebied van hygiënevoorschriften en volksgezondheidsmaatregelen na te leven.

  Het dragen van maskers is verplicht in openbare ruimtes (en meer bepaald op de werkplaats, in scholen, gebedshuizen, restaurants, bars, hotels en openbare gebouwen), op straffe van een boete in geval van overtreding. 

  Een avondklok is van kracht tussen 23.00 uur en 4.00 uur ’s morgens in Kinshasa, Ituri en Kongo Central en tussen 22.00 uur en 04.00 uur 's morgens in Haut-Katanga, Lualaba, Noord-Kivu en Zuid-Kivu. Indien uw vliegtuig landt na de avondklok, blijft het mogelijk om u naar het centrum van Kinshasa te begeven op voorwaarde dat u in bezit bent van uw vliegtuigticket dat u aan de vele wegversperringen moet tonen. Feest- en conferentiezalen kunnen opnieuw openen op halve capaciteit over het gehele grondgebied, behalve in de vier provincies Haut-Katanga, Lualaba, Noord-Kivu en Zuid-Kivu.

  Gezondheidsvoorzieningen in de DRC die zorg kunnen bieden bij ernstige gevallen van coronavirus zijn, op enkele uitzonderingen na, zeer beperkt in Kinshasa en zelfs nog beperkter in de rest van het land. 

  Een vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is van start gegaan op 19 april 2021.

   

  In het hele land blijft de veiligheidscontext volatiel en gevaarlijk.

  In het oostelijke deel van het land, met name in de provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Ituri, Haut-Uele en Tanganyika, evenals in de Kasai-regio's, zijn de veiligheidsrisico's nog acuter. De provincies Ituri en Noord-Kivu staan sinds mei 2021 onder staat van beleg. Dit impliceert de aanwezigheid van militaire operaties waardoor verplaatsingen in de provincies strikt omkaderd dienen te worden op veiligheids- en gezondheidsvlak. De regio’s (territoire) Beni en Irumu zijn bovendien absoluut te vermijden omwille van terreurdreiging.

  In de grote steden van het land, in het bijzonder in Kinshasa en Lubumbashi, kunnen incidenten die verband houden met kleine en zware criminaliteit of ongeregeldheden in verband met de politieke situatie zich regelmatig voordoen, vaak plotseling en onverwacht. Hoewel de expatgemeenschap over het algemeen niet het doelwit is tijdens politieke onrust, is ze vatbaar voor de gevolgen ervan. Omwille van haar economische status, kan ze ook worden blootgesteld aan bedreigingen en gewelddadige overvallen. In sommige delen van het land komen ontvoeringen - die tot dusver vooral Congolese staatsburgers betreffen - regelmatig voor.

  Een hoge mate van waakzaamheid wordt aanbevolen in geval van een verblijf in de DRC. Het is noodzakelijk om:

  1. op de hoogte te blijven van de Congolese actualiteit via de media, dit reisadvies regelmatig te raadplegen en de Facebookpagina van de Ambassade in Kinshasa en van het Consulaat-Generaal in Lubumbashi,
  2. samenscholingen en betogingen te vermijden,
  3. voorzichtig te zijn tijdens verplaatsingen,
  4. de voorzorgsmaatregelen te volgen die worden aanbevolen in de veiligheidsbrochure van de ambassade
  5. administratief up-to-date (bv geldigheid paspoort) te zijn in het geval het nodig zou zijn om onverwacht te reizen.

  Belgen die naar de Democratische Republiek Congo afreizen, worden verzocht hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Actualiteit

  Het land geniet op dit ogenblik een zekere mate van politieke stabiliteit. De veiligheidssituatie blijft desalniettemin moeilijk voorspelbaar. Demonstraties en onvoorspelbare onrust van politieke aard zijn mogelijk.

  Algemene veiligheid

  Haut-Uele, Ituri, Noord- en Zuid-Kivu en Tanganyika zijn door de aanwezigheid van gewapende groeperingen onstabiel en onveilig. Het afroepen van een staat van beleg in mei 2021 in Noord-Kivu en Ituri en daaraan gekoppelde militaire operaties zorgen voor een volatiele context die moeilijk voorspelbaar is. Rondreizen buiten stedelijke centra is in deze twee provincies onmogelijk zonder een absoluut veiligheidsrisico. Terreuraanslagen kunnen zich voordoen.

  De drie Kasaï provincies zijn het slachtoffer van sporadische uitbraken van geweld. In Haut-Katanga merkt men de voorbije maanden een verhoogde graad van activiteit van de Bakata Katanga milities. Nieuwe acties van deze groepen zijn niet uit te sluiten. Een verhoogde graad van waakzaamheid is geboden. 

  Bezoeken aan de natuurparken kunnen enkel onder strikte begeleiding. Het risico op incidenten (kidnapping, geweld dat kan uitlopen in moord, enz.) met gewapende groeperingen of criminele bendes is reëel. 

  Indien u een bezoek aan een natuurpark plant, dient u rechtstreeks contact met de betrokken parkautoriteiten op te nemen teneinde de lokale veiligheidssituatie, de toegangsvoorwaarden, de geplande veiligheidsmaatregelen en de sluiting/opening van bepaalde zones te verifiëren. Men moet er ook op voorbereid zijn om, indien nodig, zijn reis op het laatste ogenblik te annuleren.

  Criminaliteit

  De criminaliteit in de steden ligt erg hoog vanwege de verslechterende socio-economische situatie, in het bijzonder in Lubumbashi, Goma en Kinshasa. Er wordt afgeraden, vooral ’s nachts, zich te voet te verplaatsen maar ook om het gebruik van openbaar vervoer en lokale taxi's te vermijden.

  Een toename van de onveiligheid in de gemeente Gombe in Kinshasa en andere delen van de stad werd recent opgemerkt. Verschillende expats zijn het slachtoffer geweest van aanvallen of bedreigingen met messen en/of vuurwapens.


  Specifieke veiligheidsmaatregelen

  • Vraag bij voorkeur aan vrienden of kennissen om u van de luchthaven van N’DJili (Kinshasa), Luano (Lubumbashi) of Goma af te halen.
  • Tijdens verplaatsingen met de auto wordt sterk aangeraden de deuren te vergrendelen en enkel uit uw voertuig te stappen indien de omgeving u betrouwbaar lijkt
  • Verplaats u nooit te voet alleen of in kleine groep (vooral ’s nachts).
  • Er wordt tevens afgeraden kostbaarheden of grote sommen geld op zak te hebben.
  • Militaire versperringen dienen altijd strikt gerespecteerd te worden.
  • Indien u plots in een manifestatie, demonstratie of samenscholing verwikkeld zou raken, zorg er dan voor dat u deze zo snel mogelijk verlaat.