Congo, Democratische Republiek

Kaart Congo, Democratische Republiek

Laatste update

Alle niet-essentiële reizen naar de Democratische Republiek Congo worden momenteel afgeraden. Omwille van de veiligheidsrisico’s worden alle reizen naar de Kasaïs, Tanganyika, Haut-Uele en Ituri afgeraden.

Op 1 augustus 2018 werd door de Congolese autoriteiten een nieuwe ebola-epidemie afgekondigd, in de Evenaarsprovincies Noord-Kivu (Territoire de Beni, Gezondheidzones van Mabalako, Oicha, Mambara en Butembo) en Ituri (territoire de Irumu, gezondheidszone van Madina).  Er werden tot dusver 42 personen geïdentificeerd die waarschijnlijk besmet zijn met het ebolavirus. Ondertussen zijn er daarvan 26 overleden. Labotesten bevestigen tot nu toe 4 positieve ebolagevallen.  

Er wordt afgeraden zich naar Beni en de getroffen regio te begeven. Als preventieve maatregel wordt de Belgische onderdanen die niet professioneel betrokken zijn bij de strijd tegen de epidemie, aangeraden om de regio te verlaten.

De haard van de epidemie bevindt zich op 30 km ten zuidwesten van, de stad Beni.  Bovendien is de streek het toneel van verschillende gewapende groeperingen waardoor moeilijk toegankelijk voor hulpverleners omwille van de onveiligheid. Beide factoren  verhogen het risico op uitbreiding van de epidemie. De Congolese autoriteiten nemen de gepaste maatregelen om deze tiende Ebola-epidemie in de Democratische Republiek aan te pakken.

Sinds 12 mei 2018 ondervinden de houders van een visum dat werd afgeleverd door het ondertussen gesloten Consulaat-generaal van de Democratische Republiek Congo in Antwerpen, problemen bij het betreden van het Congolese grondgebied en worden ze teruggezonden. De houders van een dergelijk visum wordt afgeraden naar de Democratische Republiek Congo af te reizen, er wordt hun aangeraden contact op te nemen met de Ambassade van de Democratische Republiek Congo in Brussel om een nieuw visum aan te vragen.

Een toename van gewelddadige aanvallen en overvallen, soms gewapend, met als doelwit zowel de lokale bevolking als de expat-gemeenschap, zonder onderscheid van nationaliteit, wordt vastgesteld in Lubumbashi evenals in Kinshasa, vooral in de volkswijken maar ook in het centrum van de stad (La Gombe).  De grootst mogelijke voorzichtigheid wordt aanbevolen tijdens al uw verplaatsingen.

Op  31 december 2016 werd een politiek akkoord bereikt waarin onder meer werd overeengekomen om de verkiezingen eind 2017 te organiseren en een eenheidsregering te vormen. Dit akkoord is tot op heden nog niet uitgevoerd.  Men kan zich verwachten aan nieuwe manifestaties gelinkt aan het gespannen politieke en sociaaleconomische klimaat. Deze manifestaties kunnen ontaarden in gewelddadige onlusten of aanleiding geven tot hardhandige en gewapende reacties van de ordediensten.

Belgen die zich ter plaatse bevinden, wordt dan ook aangeraden om een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Het is aangewezen om manifestaties en betogingen te vermijden en op de hoogte te blijven van de actualiteit via de lokale pers, het reisadvies en de Facebookpagina van de ambassade in Kinshasa.

Belgen die naar de Democratische Republiek Congo afreizen, worden verzocht hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

Ten gevolge van de beslissing van de Congolese autoriteiten op 05 februari 2018, is het Consulaat-generaal in Lubumbashi sinds 06 februari gesloten. De administratieve dossiers van de Belgische onderdanen die ingeschreven stonden in de consulaire registers van het Consulaat-generaal, werden overgedragen aan onze ambassade in Kinshasa. Deze landgenoten dienen zich nu tot de ambassade te wenden voor alle administratieve bijstand (paspoort- en identiteitskaart aanvraag, nationaliteits- en burgerlijke stand dossiers). De gegevens van de ambassade staan op de internetsite http://rdcongo.diplomatie.belgium.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

Op  31 december 2016 werd een politiek akkoord bereikt waarin onder meer werd overeengekomen om de verkiezingen eind 2017 te organiseren en een eenheidsregering te vormen. Dit akkoord is tot op heden niet uitgevoerd. Nieuwe manifestaties, gelinkt aan het gespannen politieke en sociaaleconomische klimaat in Kinshasa en het ganse land, zijn daarom de komende weken en maanden niet uit te sluiten. Deze manifestaties kunnen ontaarden in gewelddadige onlusten of aanleiding geven tot hardhandige en gewapende reacties van de ordediensten.

Het noorden van de provincie Tanganyika blijft lijden onder conflicten tussen gewapende groeperingen o.a. Pygmeeên en Bantoes. Vooral de steden Nyemba en Nyunzu en de zone op de as Kabalo-Kalemie zijn getroffen.

De drie Kasaïprovincies evenals de buurprovincies Sankuru en Lomami zijn sinds medio 2016 het toneel van een conflict tussen veiligheidstroepen en aanhangers van een traditionele van een rebellenbeweging (Kamuina Nsapu) en de overheid.
De steden Kananga, Tshikapa, Tshimbulu, en Mbuji Mayi waren het toneel van gevechten. Een relatieve rust is teruggekeerd.

Algemene veiligheid

Haut-Uele, Ituri, Noord- en Zuid-Kivu, Tanganyika, de drie Kasaïprovincies en de naburige provincies Sankuru en Lomami, zijn door de aanwezigheid van gewapende groeperingen onstabiel en onveilig.

Bezoeken aan de natuurparken  worden afgeraden. Het risico op incidenten met gewapende groeperingen of criminele bendes is reëel. Zo werden op 11 mei 2018 twee Britse toeristen op weg naar het Virungapark ontvoerd op een tiental kilometer van Goma. Het Virungapark schortte alle toeristische activiteiten tot nader order op. Indien een reis door een natuurpark echt noodzakelijk is, neemt u best rechtstreeks contact op met de betrokken parkautoriteiten  om de lokale veiligheidssituatie  te verifiëren.  Men moet ook voorbereid  zijn om, indien nodig, zijn reis op het laatste ogenblik te annuleren.

Door de problemen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Zuid-Soedan verblijven er momenteel grote groepen vluchtelingen in Sud-Ubangi, Haut-Uele en Ituri, met verhoogde spanningen in deze provincies  tot gevolg.

In de rest van het land, inclusief de grote steden is de situatie gespannen. De zeer moeilijke economische en politieke situatie  kan er  snel  in sociale onrust en demonstraties ontaarden, hetgeen kan leiden tot repressie door de veiligheidsdiensten. Het is dan ook aangeraden samenscholingen, betogingen en politieke bijeenkomsten te vermijden.

Criminaliteit

De criminaliteit in de steden gaat momenteel in stijgende lijn vanwege de verslechterende socio-economische situatie, in het bijzonder in Lubumbashi en Kinshasa. Er wordt afgeraden zich te voet te verplaatsen.


Specifieke veiligheidsmaatregelen

  • Vraag bij voorkeur aan vrienden of kennissen om u van de luchthaven van N’DJili  ( Kinshasa) af te halen, en om in een privéwagen naar het stadcentrum te rijden.
  • Verplaatsingen te voet worden in alle omstandigheden afgeraden.
  • Tijdens verplaatsingen met de auto wordt sterk aangeraden de deuren te vergrendelen.
  • Er wordt tevens afgeraden kostbaarheden of grote sommen geld op zak te hebben.
  • Wees op uw hoede voor politiecontroles (echte of valse).
  • Militaire versperringen dienen altijd strikt gerespecteerd te worden.
  • Indien u plots in een manifestatie, demonstratie of samenscholing verwikkeld zou raken, zorg er dan voor dat u deze zo snel mogelijk verlaat.