Cuba

kaart Cuba

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Belangrijke mededeling: na de recente toename van COVID-19-gevallen in Cuba en in het bijzonder de terugkeer van de hoofdstad Havana naar de eerste fase van gezondheidscontrole op 8 augustus 2020, hebben de Cubaanse autoriteiten de opschorting aangekondigd van inkomende vluchten naar Cuba voor een periode van minimaal één maand, ingaande op 10 augustus 2020.

Sinds 1 juli heeft Cuba zich geleidelijk en asymmetrisch heropend  voor internationaal toerisme. Er is momenteel geen datum aangekondigd voor de hervatting van commerciële vluchten, noch voor de heropening van het hele grondgebied voor internationaal toerisme. De luchthavens van Varadero en Havana blijven gesloten.

De Cubaanse autoriteiten hebben de gedeeltelijke heropening van het internationaal toerisme sedert 1 juli, beperkt tot eilandjes (Cayos) in het noorden en zuiden van het land, alleen toegankelijk per rechtstreekse chartervlucht naar de luchthavens van Cayo Coco, Cayo Largo del Sur en Santa Clara, namelijk: Cayo Santa Maria, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz en Cayo Largos del Sur. Behalve voor de vermelde Cayos blijft de rest van het land dus ontoegankelijk voor internationaal toerisme.

Bij aankomst op het Cubaans grondgebied wordt bij elke toerist een PCR-test uitgevoerd en wordt haar of zijn temperatuur gemeten. Als de test positief is op Covid-19, wordt de reiziger onmiddellijk in het ziekenhuis opgenomen. De transfer van passagiers naar hun hotels wordt uitsluitend gedaan door bussen aangesloten bij het hotelcomplex en dit onder toezicht van de lokale politie. U wordt met aandrang verzocht de sanitaire maatregelen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Geen enkel hotel op de genoemde Cayos zal op 100 procent van zijn accommodatiecapaciteit draaien omwille van het toepassen van social distancing. Binnen de hotels worden door de lokale overheid tal van sanitaire maatregelen getroffen. Excursies naar naburige steden worden niet toegestaan ​​en autoverhuur is beperkt tot de Cayos.

Personen die naar La Havana terugkeren op repatriëringsvluchten van bepaalde luchtvaartmaatschappijen worden onmiddellijk in quarantaine geplaatst in de door de autoriteiten aangewezen hotels; ze mogen deze pas verlaten na minimaal 10 dagen stricte quarantaine en een tweede negavieve COVID-test.

Via deze link vindt u meer informatie over de maatregelen die de Cubaanse staat heeft genomen en de verschillende stappen die zijn uitgevoerd : https://www.presidencia.gob.cu/es/

 

Toeristen die nog in Cuba zijn en die niet vertrokken zijn met één van de repatriëringsvluchten, worden verzocht de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor een mogelijk verblijf van lange duur en de adviezen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen. Belgische toeristen die nog ter plaatse zouden zijn worden gevraagd hun aanwezigheid te melden aan de Belgische Ambassade via havana@diplobel.fed.be

De FOD Volksgezondheid heeft volgende site online gezet waarop met nuttige informatie over het virus: https://www.info-coronavirus.be/nl.

Wanneer reizen opnieuw toegelaten worden, is het aangeraden u goed te informeren over eventuele brandstoftekorten. Het huren van een wagen wordt sterk afgeraden. Voorkeur voor bus of taxitransfers.

 

Voor elke toekomstige reis naar Cuba raden we u sterk aan u te registreren op www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Toeristen en buitenlanders worden in het algemeen goed omkaderd in Cuba. Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Cuba doorgaans veilig gereisd worden.

Reizen naar Cuba via de Verenigde Staten:

Vanaf 9 november 2017 hebben de Verenigde Staten de voorwaarden voor het reizen naar Cuba verscherpt.

Elke passagier, van welke nationaliteit ook, die via de VS naar Cuba reist dient een toelating te hebben van de VS administratie, hetzij afgeleverd door de Amerikaanse autoriteiten, hetzij afgeleverd via een reisorganisatie. Deze maatregel geld ook voor passagiers die slechts in transit zijn in de VS onderweg naar Cuba.

Voor meer precieze voorwaarden contacteer uw reisorganisatie, luchtvaartmaatschappij of de Amerikaanse autoriteiten via deze link https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/licensing.aspx(externe link)

 
Criminaliteit

 

Hoewel Cuba weinig misdaad kent, blijft waakzaamheid geboden. De kleine misdaad neemt  toe in de toeristische trekpleisters van Havana (Centrum Havana en  Malecón), maar ook in andere steden zoals Trinidad en Santiago de Cuba. Wees alert op plekken waar veel toeristen komen.

Deze kleine criminaliteit blijft meestal beperkt tot handtasdiefstal, soms met bijkomend geweld. Het wordt aangeraden lifters op snelwegen niet aan boord te nemen. Wees u ervan bewust dat sommige Cubanen enkel contacen leggen met buitenlanders om iets in ruil te krijgen of naar het buitenland te kunnen vertrekken.

Het is eveneens aan te raden identiteits- en reispapieren achter te laten in de kluis van het hotel en een kopie van het paspoort bij zich te hebben. Het is tevens raadzaam enkel de hoogstnodige geldmiddelen of waardevolle voorwerpen met zich mee te dragen.

In geval van diefstal of verlies van documenten (paspoort of toeristenkaart – tarjeta túristica), dient bij de plaatselijke politie een verklaring te worden afgelegd alvorens zich naar de Ambassade te begeven. De Cubaanse politie levert enkel een proces-verbaal af ingeval van diefstal van documenten.

Dit proces-verbaal van aangifte van diefstal dient voorgelegd aan de plaatselijke immigratiediensten op de luchthaven. In geval van verlies van documenten dient een attest van de Ambassade voorgelegd te worden, samen met het voorlopige reisdocument.

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 106 (politie), 104 (ambulance), 105 (brandweer).