Cyprus

kaart Cyprus

Laatste update
 

  Coronavirus COVID-19

  • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  De Cypriotische overheid werkt met een kleurensysteem dat wekelijks aangepast wordt. Vanaf donderdag 19 augustus heeft België de kleurcode rood. U vindt de lijst van landen met hun kleurencode hier.

  De volgende voorwaarden zijn van kracht om naar de Cypriotische Republiek te kunnen reizen:

   

  Gevaccineerde en van covid-19 herstelde reizigers

  Ongeacht hun nationaliteit of hun woonplaats, kunnen de volgende personen naar Cyprus reizen waarbij zij vrijgesteld zijn van de specifieke vereisten (PCR-test, quarantaine, etc.) van de kleurcode van hun land van vertrek:

  • Gevaccineerde personen die een geldig vaccinatiecertificaat (volledige vaccinatie- en afgelopen incubatietijd) kunnen voorleggen van de publieke autoriteiten van de landen op deze lijst.
  • Personen die een certificaat van genezing van covid-19 kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 180 dagen geteld vanaf de dag van het eerste positieve resultaat. Het gaat hierbij enkel om het EU Digital COVID Recovery certificaat, andere certificaten worden niet aanvaard.

  Zowel gevaccineerde als genezen personen dienen binnen 48u voor hun vertrek naar Cyprus een CyprusFlightPass te bekomen via het aanvraagformulier op www.cyprusflightpass.gov.cy

  Verdere informatie omtrent de geldigheidsvoorwaarden van het vaccinatiecertificaat vindt u hier.

  Attentie : De gevaccineerde of genezen persoon is echter niet vrijgesteld van de PCR-test die bij wijze van steekproef kan afgenomen worden bij aankomst in Cyprus.

  Niet of niet-volledig gevaccineerde reizigers.

  Indien u naar Cyprus reist vanuit:

  • Een land met als kleurcode rood (waaronder België)
  • Een land met als kleurcode groen of oranje maar u zich in de 14 dagen voor uw vertrek in een land met als kleurcode rood bevond
  • Een land met als kleurcode groen of oranje maar u een overstap met overnachting maakte in een land met als kleurcode rood

  Dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Binnen de 72 uur voor vertrek een negatieve PCR-test voor COVID-19 afleggen en het certificaat, afgegeven door een gecertificeerd laboratorium, kunnen voorleggen.
  • Ten minste 48u voor hun vertrek een CyprusFlightPass bekomen via het aanvraagformulier op www.cyprusflightpass.gov.cy.
  • Bij aankomst in Cyprus op eigen kosten een nieuwe PCR-test laten afnemen. Na drie uur zal het resultaat van deze test beschikbaar zijn op www.covid-testcyprus.com.  

  Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van de PCR-testen maar dienen wel de CyprusFlightPass te bekomen.

  Opgelet, indien u zich in de 14 dagen voor uw vertrek in een land met als kleurcode grijs bevond of een overstap met overnachting maakt in een land met als kleurcode grijs, dient u te voldoen aan de desbetreffende voorwaarden. U vindt deze hier

  U vindt het volledige overzicht met de verschillende voorwaarden naar gelang de specifieke kleurcode hier.

   

  Uitzonderingen

  Cypriotische burgers en hun buitenlandse familieleden alsook personen met wettelijk verblijfrecht in Cyprus, mogen zonder voorafgaande tests naar de Cypriotische Republiek afreizen, indien zij voldoen aan minstens één van de volgende voorwaarden:

  • Minstens één dosis van een door de Cypriotische Republiek goedgekeurd Covid-19 vaccin ontvangen te hebben;
  • Minderjarigen tussen 12 en 15 jaar oud;
  • Personen die omwille van medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden en dit kunnen bewijzen aan de hand van een medisch certificaat, uitgevaardigd door het Cypriotisch ministerie van volksgezondheid.

  Deze passagiers worden bij aankomst op Cyprus op hun kosten getest, moeten 72 uur (3 dagen) quarantaine uitzitten, en op eigen kosten een tweede PCR-test laten afnemen op de derde dag (72 uur) na hun aankomst. Zij mogen hun quarantaine verlaten na ontvangst van het negatieve resultaat, dat opgeladen dient te worden op het CyprusFlightPass platform.

   

  In geval van een positieve test bij aankomst (dit geldt voor iedereen, gevaccineerd of niet, genezen of niet)

  Indien u bij aankomst een positieve test aflegt, zal u overgebracht worden naar een ziekenhuis. Uw eventuele nauwe contacten zullen overgebracht worden naar een speciaal quarantaine-hotel. In dit geval, neemt de Cypriotische overheid neemt alle kosten voor logement, eten en drinken en eventuele medicatie op zich.

  Een volledig overzicht van alle gezondheidsprotocollen vindt u hier. U kunt uw vragen ook stellen via het volgende emailadres : travel2020@visitcyprus.com

  Het noordelijk deel van Cyprus (niet erkend als onafhankelijke Staat, de  mogelijkheden voor consulaire bijstand zijn uiterst beperkt)

  Gelieve te noteren dat onderstaande inlichtingen louter informatief zijn, en onderhevig zijn aan regelmatige wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

  De oversteekplaatsen op de groene lijn, die het noorden en het zuiden van het eiland scheidt, zijn sinds 4 juni weer open. Specifieke beperkingen met betrekking tot de toegang tot het noorden van het eiland gelden naar gelang het land van herkomst (anders dan Cyprus) in de voorbije 14 dagen.

  Ook de “autoriteiten in Noord-Cyprus” werken met een kleurensysteem. België heeft de kleurcode oranje met als gevolg de volgende inreisvoorwaarden:

  • Gevaccineerden :
   • Engelstalig bewijs van volledige vaccinatie met een EMA-goedgekeurd vaccin, Sinovac, Sinopharm of Sputnik-vaccin en 14 dagen na de laatste dosis;
   • Voorlegging van een Engelstalige negatieve PCR-test (papieren versie) Pvan minder dan 7 dagen oud;
   • Geen verplichte quarantaine.
  • Genezen personen :
   • Voorlegging van een Engelstalige positieve PCR-test die niet recenter is dan 30 dagen en niet ouder is dan 180 dagen;
   • Voorlegging van een Engelstalige negatieve PCR-test van minder dan 72u;
   • Geen verplichte quarantaine
  • Personen die niet (volledig) gevaccineerd zijn:
   • Voorlegging van een Engelstalige negatieve PCR-test van minder dan 72u;
   • 5 dagen quarantaine

  De quarantaine gebeurt in de toegewezen faciliteiten en op kosten van de reiziger. Thuisquarantaine wordt verleend voor bepaalde uitzonderingen, gecontroleerd door het dragen van een enkelbandje, en alleen met vooraf verleende toestemming. Dit enkelbandje is betalend.

    

   Wie zich momenteel op reis bevindt in Cyprus wordt verzocht zich in te schrijven op de website http://www.travellersonline.diplomatie.be. In geval van nood, kunnen de betrokkenen zich aanmelden bij de Ambassade of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

    

    

   Description

   Algemene veiligheid

   Algemene veiligheid

   In Cyprus kan doorgaans zonder noemenswaardige problemen worden gereisd.

   Het eiland Cyprus blijft verdeeld over de lengte door een staakt-het-vuren lijn, opgelegd door de Verenigde Naties in 1974, de "Groene Lijn". Deze scheidt het grondgebied onder de effectieve controle van de legitieme regering van de internationaal erkende Republiek Cyprus van dat van de zogenaamde  "Turkse Republiek Noord-Cyprus". De "Turkse Republiek Noord-Cyprus" heeft zichzelf onafhankelijk verklaard  in 1983 en is door geen enkel land van de internationale gemeenschap erkend, behalve door Turkije. De hoofdstad, Nicosia, is eveneens in twee verdeeld door de Groene Lijn. De Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten leven gescheiden, ondanks een gedeeltelijke opening van de Groene Lijn sinds 2003.

   Toeristen die het noordelijke deel van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de niet  internationaal erkende “Turkse Republiek Noord-Cyprus”) bezoeken,  worden verzocht het fotoverbod in de  buurt van de door het Turkse leger bewaakte gebieden strikt  op te volgen.  Borden met de vermelding ‘verboden zone’ in meerdere talen wijzen hen hierop.  Er zijn gevallen bekend van aanhoudingen door de politie van de “TRNC” bij het niet nakomen van dit verbod,dat door het Turkse leger nauwgezet wordt gecontroleerd.  Het is in dit verband ten zeerste afgeraden de “bufferzone” buiten de toegestane doorlaatposten te betreden, waar gewapende wachtposten aan beide zijden de bewaking verzekeren.  Bovendien zijn sommige gebieden van de groene lijn bezaaid met landmijnen.

   Deze omstandigheden verstoren echter de toeristische activiteiten op het eiland niet, dat elk jaar bezocht wordt door zo'n 30 000 Belgen.


   Criminaliteit

   De criminaliteit op het eiland is minder hoog dan in de meeste landen van de Europese Unie. Sinds het openstellen van de groene lijn in 2003 is er echter een licht stijgende tendens.  Toeristen worden soms geconfronteerd met kleine criminaliteit, zoals zakenrollers, de verkoop van nep-luxeartikelen, enz.

   Kleine diefstallen gebeuren vooral tijdens het toeristisch seizoen.