Cyprus

kaart Cyprus

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie blijven vooralsnog verboden.

2. Quarantaine bij terugkeer in België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsen binnen de EU-grenzen die geopend zijn. Let wel: zelf-quarantaine blijft verplicht voor reizigers buiten de EU die essentiële verplaatsingen maken.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Reizen naar Cyprus zijn mogelijk mits rekening te houden met volgende voorwaarden:

  • Passagiers die vertrekken vanuit een luchthaven die vermeld wordt op de B-lijst (opgesteld door de Cypriotische regering) zullen minder dan 72 uren vóór het instappen een PCR Covid-test moeten ondergaan.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Een beperkt aantal gevallen van Coronavirus (COVID-19) werden tot nu toe in Cyprus geregistreerd. Reizigers worden uitgenodigd om de situatie via de media te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. De FOD Volksgezondheid heeft een webpagina gewijd aan Coronavirus online geplaatst : www.info-coronavirus.be/nl . U kan ook de officiële website betreffende Covid-19 van de Cypriotische overheid raadplegen : https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html (externe link)

De Cypriotische regering kondigde op 22 mei de richtlijnen aan voor de geleidelijke hervatting van de luchtverbindingen en de ontvangstvoorwaarden van toeristen op het eiland.

Sinds 9 juni moeten alle personen die naar Cyprus wensen te reizen zich registreren en een online formulier invullen op website: https://cyprusflightpass.gov.cy/

Sinds diezelfde datum werd er  een geleidelijke hervatting van passagiersvluchten vastgesteld. Deze gebeurt in verschillende fases, per landengroepen  (A en B) volgens besmettingsgraad. België werd opgenomen in lijst B, zodat passagiers die vanuit Belgische luchthavens reizen sinds 20 juni toegang krijgen tot het Cypriotische grondgebied, op voorwaarde dat ze minder dan 72 uur voor het instappen werden onderworpen aan een PCR-test. De toegangsvoorwaarden worden vermeld in dit document.

 

Het noorden van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de internationaal niet -erkende "Turkse Republiek Noord-Cyprus"):

Voorafgaande herinnering: vreemdelingen die vanuit het noorden Cyprus binnenkomen (bijvoorbeeld via de luchthaven van Ercan), worden door de regering van de Republiek Cyprus geacht Cyprus binnen te zijn gekomen via een illegaal toegangspunt. Hierdoor kan de regering van de Republiek Cyprus  een ​​boete opleggen voor illegale binnenkomst en / of weigeren om toegang te verlenen tot de Republiek.

De activiteiten aan de toegangspunten zijn afhankelijk van de de  opgelegde maatregelen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De oversteekpunten tussen de twee delen van het eiland zijn zelfs gedeeltelijk heropend (uitzonderlijk en op basis van voorafgaande toestemming en enkel voor essentiële reizen) en kunnen zonder kennisgeving worden gesloten. Verschillende buitenlanders zijn al enkele weken aan de noordkant gestrand en anderen hebben nog steeds moeite om toestemming te krijgen om het noordelijke deel van het eiland te verlaten.

Bovendien zijn de vluchten die vertrekkenuit het noorden van het eiland ("Ercan" luchthaven) en die niet erkend zijn door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)) enkel bestemd voor Turkije. Gelieve om deze reden tevens de maatregelen na te gaan die van toepassing zijn op de toegang tot en terugkeer uit dit land (zie reisadvies Turkije).

 

Wie zich momenteel op reis bevindt in Cyprus wordt verzocht zich in te schrijven op de website http://www.travellersonline.diplomatie.be. In geval van nood, kunnen de betrokkenen zich aanmelden bij de Ambassade of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

In Cyprus kan doorgaans zonder noemenswaardige problemen worden gereisd.

Het eiland Cyprus blijft verdeeld over de lengte door een staakt-het-vuren lijn, opgelegd door de Verenigde Naties in 1974, de "Groene Lijn". Deze scheidt het grondgebied onder de effectieve controle van de legitieme regering van de internationaal erkende Republiek Cyprus van dat van de zogenaamde  "Turkse Republiek Noord-Cyprus". De "Turkse Republiek Noord-Cyprus" heeft zichzelf onafhankelijk verklaard  in 1983 en is door geen enkel land van de internationale gemeenschap erkend, behalve door Turkije. De hoofdstad, Nicosia, is eveneens in twee verdeeld door de Groene Lijn. De Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten leven gescheiden, ondanks een gedeeltelijke opening van de Groene Lijn sinds 2003.

Toeristen die het noordelijke deel van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de niet  internationaal erkende “Turkse Republiek Noord-Cyprus”) bezoeken,  worden verzocht het fotoverbod in de  buurt van de door het Turkse leger bewaakte gebieden strikt  op te volgen.  Borden met de vermelding ‘verboden zone’ in meerdere talen wijzen hen hierop.  Er zijn gevallen bekend van aanhoudingen door de politie van de “TRNC” bij het niet nakomen van dit verbod,dat door het Turkse leger nauwgezet wordt gecontroleerd.  Het is in dit verband ten zeerste afgeraden de “bufferzone” buiten de toegestane doorlaatposten te betreden, waar gewapende wachtposten aan beide zijden de bewaking verzekeren.  Bovendien zijn sommige gebieden van de groene lijn bezaaid met landmijnen.

Deze omstandigheden verstoren echter de toeristische activiteiten op het eiland niet, dat elk jaar bezocht wordt door zo'n 30 000 Belgen.


Criminaliteit

De criminaliteit op het eiland is minder hoog dan in de meeste landen van de Europese Unie. Sinds het openstellen van de groene lijn in 2003 is er echter een licht stijgende tendens.  Toeristen worden soms geconfronteerd met kleine criminaliteit, zoals zakenrollers, de verkoop van nep-luxeartikelen, enz.

Kleine diefstallen gebeuren vooral tijdens het toeristisch seizoen.