Cyprus

kaart Cyprus

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. De tabel ‘U vertrekt naar ...’ met drie kleuren geeft aan of u een land binnen mag reizen (groene kleur), er binnen mag onder voorwaarden (zoals in acht nemen van een quarantaine, het afleggen/voorleggen van een Covid-test of het vermijden van lokale lockdownzones) (oranje kleur) of niet binnen mag (rode kleur).

2. Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven tot nader order verboden, op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

3. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. TENZIJ U TERUGKEERT UIT EEN ‘hoogrisicogebied’ dat wordt aangeduid op de tabel ‘U keert terug uit ...’: wie terugkeert uit een van deze gebieden dient verplicht in zelfisolatie te gaan (rode zone) of verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen na terugkeer (oranje zone). Meer info over de verplichte quarantaine in België vindt u op www.info-coronavirus.be.

4. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 


UITLEG KLEURENCODE

Reizen naar Cyprus zijn mogelijk mits rekening te houden met volgende voorwaarden:

  • Passagiers die vertrekken vanuit een luchthaven die vermeld wordt op de B-lijst (opgesteld door de Cypriotische regering) zullen minder dan 72 uren vóór het instappen een PCR Covid-test moeten ondergaan.

 

Het hele Cypriotische grondgebied bevindt zich momenteel in de groene zone.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Een beperkt aantal gevallen van Coronavirus (COVID-19) werden tot nu toe in Cyprus geregistreerd. Reizigers worden uitgenodigd om de situatie via de media te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. De FOD Volksgezondheid heeft een webpagina gewijd aan Coronavirus online geplaatst : www.info-coronavirus.be/nl . U kan ook de officiële website betreffende Covid-19 van de Cypriotische overheid raadplegen: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html (in het Grieks en Engels)

De Cypriotische regering kondigde op 22 mei de richtlijnen aan voor de geleidelijke hervatting van de luchtverbindingen en de ontvangstvoorwaarden van toeristen op het eiland.

Sinds 9 juni moeten alle personen die naar Cyprus wensen te reizen zich registreren en een online formulier invullen op website: https://cyprusflightpass.gov.cy/ (in het Grieks en Engels)

Sinds diezelfde datum werd er  een geleidelijke hervatting van passagiersvluchten vastgesteld. Deze gebeurt in verschillende fases, per landengroepen  (A en B) volgens besmettingsgraad. België werd opgenomen in lijst B, zodat passagiers die vanuit Belgische luchthavens reizen sinds 20 juni toegang krijgen tot het Cypriotische grondgebied, op voorwaarde dat ze minder dan 72 uur voor het instappen werden onderworpen aan een PCR-test. De toegangsvoorwaarden worden vermeld in dit document.

We vestigen uw aandacht op het feit dat enkel de Chypriotische autoriteiten en hun ambassades en consulaten in het buitenland bevoegd zijn om officiële informatie te verschaffen over de toegangsvoorwaarden tot het Chypriotische grondgebied. De inlichtingen die u hier terugvindt, worden enkel ter informatie gegeven.

 

Het noorden van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de internationaal niet-erkende "Turkse Republiek Noord-Cyprus"):

Voorafgaande herinnering: vreemdelingen die vanuit het noorden Cyprus binnenkomen (bijvoorbeeld via de luchthaven van Ercan), worden door de regering van de Republiek Cyprus geacht Cyprus binnen te zijn gekomen via een illegaal toegangspunt. Hierdoor kan de regering van de Republiek Cyprus  een ​​boete opleggen voor illegale binnenkomst en / of weigeren om toegang te verlenen tot de Republiek.

De activiteiten aan de toegangspunten zijn afhankelijk van de opgelegde maatregelen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De oversteekpunten tussen de twee delen van het eiland zijn zelfs gedeeltelijk heropend (uitzonderlijk en op basis van voorafgaande toestemming en enkel voor essentiële reizen) en kunnen zonder kennisgeving worden gesloten. Verschillende buitenlanders zijn al enkele weken aan de noordkant gestrand en anderen hebben nog steeds moeite om toestemming te krijgen om het noordelijke deel van het eiland te verlaten.

Bovendien zijn de vluchten die vertrekkenuit het noorden van het eiland ("Ercan" luchthaven) en die niet erkend zijn door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)) enkel bestemd voor Turkije. Gelieve om deze reden tevens de maatregelen na te gaan die van toepassing zijn op de toegang tot en terugkeer uit dit land (zie reisadvies Turkije).

 

Voor meer informatie over de huidige situatie en de voorwaarden voor binnenkomst in Cyprus communiceren de lokale autoriteiten:

  1. Hiervoor is een speciaal e-mailadres ingesteld : travel2020@visitcyprus.com.
  2. Alle relevante informatie zal ook beschikbaar worden gesteld op de websites www.visitcyprus.com en www.cyprusflightpass.gov.cy (in het Grieks en Engels)
  3. Bovendien zal een toegewijd team van experts reageren op vragen van reizigers op Facebook Messenger (hoofdpagina www.facebook.com/VisitCyprus.cy).

 

Wie zich momenteel op reis bevindt in Cyprus wordt verzocht zich in te schrijven op de website http://www.travellersonline.diplomatie.be. In geval van nood, kunnen de betrokkenen zich aanmelden bij de Ambassade of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

In Cyprus kan doorgaans zonder noemenswaardige problemen worden gereisd.

Het eiland Cyprus blijft verdeeld over de lengte door een staakt-het-vuren lijn, opgelegd door de Verenigde Naties in 1974, de "Groene Lijn". Deze scheidt het grondgebied onder de effectieve controle van de legitieme regering van de internationaal erkende Republiek Cyprus van dat van de zogenaamde  "Turkse Republiek Noord-Cyprus". De "Turkse Republiek Noord-Cyprus" heeft zichzelf onafhankelijk verklaard  in 1983 en is door geen enkel land van de internationale gemeenschap erkend, behalve door Turkije. De hoofdstad, Nicosia, is eveneens in twee verdeeld door de Groene Lijn. De Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten leven gescheiden, ondanks een gedeeltelijke opening van de Groene Lijn sinds 2003.

Toeristen die het noordelijke deel van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de niet  internationaal erkende “Turkse Republiek Noord-Cyprus”) bezoeken,  worden verzocht het fotoverbod in de  buurt van de door het Turkse leger bewaakte gebieden strikt  op te volgen.  Borden met de vermelding ‘verboden zone’ in meerdere talen wijzen hen hierop.  Er zijn gevallen bekend van aanhoudingen door de politie van de “TRNC” bij het niet nakomen van dit verbod,dat door het Turkse leger nauwgezet wordt gecontroleerd.  Het is in dit verband ten zeerste afgeraden de “bufferzone” buiten de toegestane doorlaatposten te betreden, waar gewapende wachtposten aan beide zijden de bewaking verzekeren.  Bovendien zijn sommige gebieden van de groene lijn bezaaid met landmijnen.

Deze omstandigheden verstoren echter de toeristische activiteiten op het eiland niet, dat elk jaar bezocht wordt door zo'n 30 000 Belgen.


Criminaliteit

De criminaliteit op het eiland is minder hoog dan in de meeste landen van de Europese Unie. Sinds het openstellen van de groene lijn in 2003 is er echter een licht stijgende tendens.  Toeristen worden soms geconfronteerd met kleine criminaliteit, zoals zakenrollers, de verkoop van nep-luxeartikelen, enz.

Kleine diefstallen gebeuren vooral tijdens het toeristisch seizoen.