Cyprus

kaart Cyprus

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID-19

België heeft sinds 24 juni kleurcode oranje volgens de Cypriotische overheid.

De volgende documenten / voorwaarden zijn vereist om naar de Cypriotische Republiek te kunnen reizen:

Alle reizigers mogen, ongeacht hun nationaliteit, naar de Republiek Cyprus reizen. Opmerking: voor personen die naar Cyprus reizen op een route met tussenstop, kunnen er meer beperkingen gelden, afhankelijk van het land van herkomst / verblijf of tussenstop. Het is dus noodzakelijk om deze voorwaarden na te vragen bij de bevoegde Cypriotische autoriteiten - zie onderstaande contactgegevens. Voor passagiers afkomstig uit een land met kleurcode oranje:

 1. Passagiers moeten binnen de 72 uur voor vertrek een PCR-test voor COVID-19 laten afnemen en een certificaat met negatieve uitslag voor COVID-19, afgegeven door een gecertificeerd laboratorium, kunnen voorleggen, en dit certificaat downloaden via het Cyprus Flight Pass platform.
 2. Passagiers moeten binnen de 48 uur voor vertrek het ‘Passagier Lokalisatie Formulier’ en de Verklaringen van de landen met kleurcode oranje invullen via het hiervoor voorziene elektronische platform van de Cypriotische Republiek om de 'Cypriotische Pas' te verkrijgen.
 3. Passagiers afkomstig uit een land met kleurcode oranje die een PCR-test hebben gedaan binnen de 72 uur voor vertrek hoeven niet in quarantaine.

 

Passagiers behorende tot de volgende categorieën mogen zonder voorafgaande tests naar de Cypriotische Republiek reizen en moeten enkel bij aankomst op Cyprus worden getest:

 1. Cypriotische onderdanen en hun gezinsleden (buitenlandse echtgenoten en hun minderjarige kinderen).
 2. Personen die legaal in de Cypriotische Republiek verblijven.
 3. Personen die krachtens het Verdrag van Wenen het land mogen betreden

Opmerking: Passagiers van de bovenstaande categorieën die ervoor kiezen om enkel een PCR-test uit te voeren bij aankomst in de Cypriotische Republiek en niet voor hun vertrek, moeten 72 uur (3 dagen) quarantaine uitzitten, en op eigen kosten een tweede PCR-test laten afnemen op de derde dag (72 uur) na hun aankomst en het laboratoriumtestresultaat sturen naar het e-mailadres monada@mphs.moh.gov.cy. In dit geval eindigt de quarantaine na 3 dagen (72 uur) indien het resultaat van de uitgevoerde test negatief is.

 

Iedere onderdaan uit één van de volgende landen: lidstaten van de EU en de Europese Economische Zone ( Noorwegen en IJsland inbegrepen), Armenië, Bahrein, Wit-Rusland, Canada, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Koeweit, Libanon, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Servië, Zwitserland, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, Groot-Brittannië en de VS, en die kan aantonen in het bezit te zijn van een geldig vaccinatiecertificaat (volledige vaccinatie- en afgelopen incubatietijd ), zal bij aankomst geen negatieve PCR-test hoeven voor te leggen, noch een ​​quarantaine moeten uitzitten. Bij aankomst kan hij/ zij echter aan een steekproef worden onderworpen. Het vaccinatiecertificaat ( opgesteld in het Engels) moet voor vertrek  gedownload worden via het Cyprus Flight Pass-platform (zie hieronder).

 

Opmerking 1: Passagiers worden beschouwd als afkomstig uit een land met kleurcode  rood indien ze reizen vanuit een land met kleurcode rood (land van vertrek, ongeacht  het vervoermiddel), of indien ze in de laatste 14 dagen in een land met kleurcode rood woonden / verbleven voor hun reis naar de Cypriotische Republiek, of indien ze passagiers zijn op een internationale vlucht naar de Cypriotische Republiek, afkomstig uit een land met kleurcode groen of oranje, met overnachting(en) in een of meerdere tussenlanden met kleurcode rood, of indien ze passagiers zijn op een internationale vlucht  naar de Cypriotische Republiek, afkomstig uit een land met kleurcode rood, met overnachting(en) in één of meerdere tussenland(en) met kleurcode grijs (speciale toelating), volgens de landenindeling van de Cypriotische Republiek.

Opmerking 2: Passagiers die reizen vanuit een land met kleurcode rood, maar die in de afgelopen 14 dagen voorafgaand aan hun reis naar Cyprus in een land met kleurcode grijs verbleven / woonden (speciale toelating), of passagiers op een internationale vlucht naar Cyprus met een tussenstop van één nacht in één of meerdere tussenland(en) met kleurcode grijs (special toelating), worden beschouwd als reizigers afkomstig uit landen met kleurcode grijs (speciale toelating). Ze moeten voldoen aan de voorwaarden van de landen met kleurcode grijs (speciale toelating). In dit geval moet de verklaring van de landen met kleurcode grijs (speciale toelating) worden ingevuld.

Opmerking 3: Passagiers dienen vooraf bovenstaande vereisten in te vullen via een electronisch platform van de Cypriotische Republiek , tenzij dit elektronische platform tijdelijk niet beschikbaar zou zijn wegens technische problemen of gepland onderhoud, zoals officieel aangekondigd op genoemd platform. In dit geval moeten de passagiers het certificaat met het negatieve PCR-resultaat bij zich hebben dat werd afgegeven door een gecertificeerd laboratorium en werd afgenomen binnen de 72 uur voor vertrek naar Cyprus - tenzij ze behoren tot de categorie van passagiers die gerechtigd zijn om de laboratoriumtest enkel bij aankomst in de Cypriotische Republiek te laten afnemen, en met de hand het Passagier Lokalisatie Formulier en relevante verklaringen invullen.

Opmerking 4: elk gezinslid moet een afzonderlijke aanvraag indienen. In het geval van begeleide of niet-begeleide minderjarigen (passagiers jonger dan 18 jaar), moet de aanvraag namens de minderjarigen worden ingevuld door de verzorgende ouder(s) / pleegouder(s) / wettelijke voogd / wettelijke vertegenwoordiger(s). Minderjarigen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van laboratoriumtests voor COVID-19, zowel vóór vertrek als bij aankomst in de Cypriotische Republiek. Opgemerkt moet worden dat de aanschaf van de 'Cypriotische pas' nog steeds verplicht is voor deze minderjarigen.

Opmerking 5: luchtvaartmaatschappijen verbieden het instappen aan passagiers die niet aan de vereisten voldoen.

Cyprus heeft de invoering aangekondigd van een "coronapas" op 10 mei die het machtigingssysteem per sms voor verplaatsingen vervangt. De coronapas is nu verplicht voor elk hotelverblijf (de campings blijven gesloten), maar ook op terrassen van restaurants, cafetaria's, enz.te zitten, om toegang te krijgen tot winkels en winkelcentra, om deel te nemen aan of tentoonstellingen te bezoeken, of voor religieuze plechtigheden en familiefeesten (missen, bruiloften, doopfeesten enz…). De voorwaarden voor de uitgifte van een pas zijn: voorlegging van een negatieve test (PCR of sneltest) met een geldigheid van 72 uur, de eerste dosis van het vaccin tenminste 3 weken voordien hebben ontvangen, of positief getest zijn op covid 19 in de afgelopen 6 maanden. Voor details over het verkrijgen en gebruiken van deze coronapas, kunt u de onderstaande website en Facebook-pagina van de Cypriotische overheid raadplegen.

Een beperkt aantal gevallen van coronavirus (COVID-19) werd tot nu toe in Cyprus geregistreerd. Reizigers worden uitgenodigd om de situatie via de media te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. De Belgische FOD Volksgezondheid heeft een webpagina gewijd aan coronavirus online geplaatst: www.info-coronavirus.be/nl. U kan ook de officiële website betreffende COVID-19 van de Cypriotische overheid raadplegen: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html (in het Grieks en het Engels).

We vestigen uw aandacht op het feit dat enkel de Cypriotische autoriteiten en hun ambassades en consulaten in het buitenland bevoegd zijn om officiële informatie te verschaffen over de toegangsvoorwaarden tot het Cypriotische grondgebied. De inlichtingen die u hier terugvindt, worden enkel ter informatie gegeven.

Opmerking 6: Met betrekking tot de toegang tot het noordelijke deel van het eiland 'TRNC', en rekening houdend met het feit dat de onderstaande inlichtingen louter informatief zijn, en onderhevig zijn aan regelmatige wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving:

De oversteekplaatsen op de groene lijn, die het noorden en het zuiden van het eiland scheidt, zijn sinds 4 juni weer open. Met betrekking tot de toegang tot het noorden van het eiland gelden gedurende de laatste 14 dagen specifieke beperkingen met betrekking tot het land van herkomst (anders dan Cyprus).

Sinds 12 juli is het oversteken daarom “normaal” toegestaan ​​op voorwaarde van het voorleggen van een Engelstalig certificaat van PCR-test of sneltest (enkel papieren versie en niet de elektronische) van minder dan 72 uur, en zal een quarantaine worden toegepast. Tests zijn ook vereist voor mensen die zijn ingeënt, aangezien vaccinatiecertificaten in dit stadium nog niet worden aanvaard, hoewel deze mogelijkheid wordt onderzocht.

De quarantaine gebeurt in de door de "overheid" toegewezen faciliteiten voor een periode van 10 tot 14 dagen, afhankelijk van het land van herkomst en op kosten van de reiziger. Thuisquarantaine wordt verleend voor bepaalde uitzonderingen, gecontroleerd door het dragen van een enkelbandje, en alleen met vooraf verleende toestemming. Dit enkelbandje is betalend.

Er is een strikte avondklok van kracht van maandag tot en met zondag tussen middernacht en 05:00 uur. Er moet een speciale vergunning worden afgegeven om de woning te verlaten of om tijdens de avondklok naar een andere regio te reizen.

Dit gezegd zijnde, moeten reizigers die dit willen, rekening houden met vertragingen bij het oversteken van de bufferzone in beide richtingen, aangezien het beleid inzake beperkende maatregelen regelmatig wordt bijgewerkt en gewijzigd, waarmee reizigers rekening moeten houden.

Voor meer informatie over de huidige situatie en de voorwaarden voor binnenkomst in Cyprus communiceren de lokale autoriteiten:

 1. Hiervoor is een speciaal e-mailadres ingesteld: travel2020@visitcyprus.com.
 2. Alle relevante informatie zal ook beschikbaar worden gesteld op de websites www.visitcyprus.com en www.cyprusflightpass.gov.cy (in het Grieks en het Engels).
 3. Bovendien zal een toegewijd team van experts reageren op vragen van reizigers op Facebook Messenger (hoofdpagina www.facebook.com/VisitCyprus.cy).

   

  Wie zich momenteel op reis bevindt in Cyprus wordt verzocht zich in te schrijven op de website http://www.travellersonline.diplomatie.be. In geval van nood, kunnen de betrokkenen zich aanmelden bij de Ambassade of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  In Cyprus kan doorgaans zonder noemenswaardige problemen worden gereisd.

  Het eiland Cyprus blijft verdeeld over de lengte door een staakt-het-vuren lijn, opgelegd door de Verenigde Naties in 1974, de "Groene Lijn". Deze scheidt het grondgebied onder de effectieve controle van de legitieme regering van de internationaal erkende Republiek Cyprus van dat van de zogenaamde  "Turkse Republiek Noord-Cyprus". De "Turkse Republiek Noord-Cyprus" heeft zichzelf onafhankelijk verklaard  in 1983 en is door geen enkel land van de internationale gemeenschap erkend, behalve door Turkije. De hoofdstad, Nicosia, is eveneens in twee verdeeld door de Groene Lijn. De Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten leven gescheiden, ondanks een gedeeltelijke opening van de Groene Lijn sinds 2003.

  Toeristen die het noordelijke deel van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de niet  internationaal erkende “Turkse Republiek Noord-Cyprus”) bezoeken,  worden verzocht het fotoverbod in de  buurt van de door het Turkse leger bewaakte gebieden strikt  op te volgen.  Borden met de vermelding ‘verboden zone’ in meerdere talen wijzen hen hierop.  Er zijn gevallen bekend van aanhoudingen door de politie van de “TRNC” bij het niet nakomen van dit verbod,dat door het Turkse leger nauwgezet wordt gecontroleerd.  Het is in dit verband ten zeerste afgeraden de “bufferzone” buiten de toegestane doorlaatposten te betreden, waar gewapende wachtposten aan beide zijden de bewaking verzekeren.  Bovendien zijn sommige gebieden van de groene lijn bezaaid met landmijnen.

  Deze omstandigheden verstoren echter de toeristische activiteiten op het eiland niet, dat elk jaar bezocht wordt door zo'n 30 000 Belgen.


  Criminaliteit

  De criminaliteit op het eiland is minder hoog dan in de meeste landen van de Europese Unie. Sinds het openstellen van de groene lijn in 2003 is er echter een licht stijgende tendens.  Toeristen worden soms geconfronteerd met kleine criminaliteit, zoals zakenrollers, de verkoop van nep-luxeartikelen, enz.

  Kleine diefstallen gebeuren vooral tijdens het toeristisch seizoen.