Cyprus

kaart Cyprus

Laatste update

Coronavirus:

Een groeiend aantal gevallen van Coronavirus (COVID-19) werden tot nu toe in Cyprus geregistreerd. Reizigers worden uitgenodigd om de situatie via de media te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan Coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl. De Cypriotische autoriteiten hebben ook een officiële website gewijd aan de coronaviruskwestie: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html

Sinds 23 maart heeft de regering een ‘lockdown’ ingevoerd om alle niet-essentiële verplaatsingen te verbieden, De toepassingsbepalingen van dit regeringsbesluit kunnen op de officiële website van de Cypriotische regering gewijd aan het coronavirus teruggevonden worden. 

Wegens de COVID-19 pandemie wordt tot nader bericht sterk afgeraden om te reizen. De Republiek Cyprus heeft een 14-daagse quarantainemaatregel aangenomen voor reizigers die haar grondgebied binnenkomen voor zover het nog steeds mogelijk is om dit te doen. Alle luchtverbindingen naar Cyprus vanuit de belangrijkste Europese bestemmingen werden vanaf 21 maart om 3 uur onderbroken (voor een periode van minstens 14 dagen), terwijl de autoriteiten in het noordelijke deel van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de "Turkse Republiek Noord-Cyprus" niet internationaal erkend) nu de toegang weigeren aan Belgische burgers. Bovendien weigeren de Cypriotische autoriteiten de toegang aan degenen die niet zijn getest op COVID-19.  .

Het risico dat Belgische burgers zullen stranden is zeer groot. Bovendien hebben alle hotels sinds 21 maart hun deuren moeten sluiten krachtens een regeringsverordening. Wie zich momenteel op reis bevindt in Cyprus wordt verzocht zich in te schrijven op de website http://www.travellersonline.diplomatie.be.  In geval van nood, kunnen de betrokkenen zich aanmelden bij de Ambassade of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

In Cyprus kan doorgaans zonder noemenswaardige problemen worden gereisd.

Het eiland Cyprus blijft verdeeld over de lengte door een staakt-het-vuren lijn, opgelegd door de Verenigde Naties in 1974, de "Groene Lijn". Deze scheidt het grondgebied onder de effectieve controle van de legitieme regering van de internationaal erkende Republiek Cyprus van dat van de zogenaamde  "Turkse Republiek Noord-Cyprus". De "Turkse Republiek Noord-Cyprus" heeft zichzelf onafhankelijk verklaard  in 1983 en is door geen enkel land van de internationale gemeenschap erkend, behalve door Turkije. De hoofdstad, Nicosia, is eveneens in twee verdeeld door de Groene Lijn. De Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten leven gescheiden, ondanks een gedeeltelijke opening van de Groene Lijn sinds 2003.

Toeristen die het noordelijke deel van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de niet  internationaal erkende “Turkse Republiek Noord-Cyprus”) bezoeken,  worden verzocht het fotoverbod in de  buurt van de door het Turkse leger bewaakte gebieden strikt  op te volgen.  Borden met de vermelding ‘verboden zone’ in meerdere talen wijzen hen hierop.  Er zijn gevallen bekend van aanhoudingen door de politie van de “TRNC” bij het niet nakomen van dit verbod,dat door het Turkse leger nauwgezet wordt gecontroleerd.  Het is in dit verband ten zeerste afgeraden de “bufferzone” buiten de toegestane doorlaatposten te betreden, waar gewapende wachtposten aan beide zijden de bewaking verzekeren.  Bovendien zijn sommige gebieden van de groene lijn bezaaid met landmijnen.

Deze omstandigheden verstoren echter de toeristische activiteiten op het eiland niet, dat elk jaar bezocht wordt door zo'n 30 000 Belgen.


Criminaliteit

De criminaliteit op het eiland is minder hoog dan in de meeste landen van de Europese Unie. Sinds het openstellen van de groene lijn in 2003 is er echter een licht stijgende tendens.  Toeristen worden soms geconfronteerd met kleine criminaliteit, zoals zakenrollers, de verkoop van nep-luxeartikelen, enz.

Kleine diefstallen gebeuren vooral tijdens het toeristisch seizoen.