Cyprus

kaart Cyprus

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/  
 • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen.

 

COVID

INFO: covidtest vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

België behoort tot de rode landencategorie volgens de Cypriotische overheid. Dit betekent dat het luchtverkeer tussen de luchthavens van de Republiek Cyprus en België is toegestaan.

1. De volgende documenten / voorwaarden zijn vereist om naar de Cypriotische Republiek te kunnen reizen:

 1. Alle reizigers mogen, ongeacht hun nationaliteit, naar de Republiek Cyprus reizen, zelfs als hun land van vertrek tot de rode categorie behoort. Opmerking: voor personen die naar Cyprus reizen op een route met tussenstop, kunnen er meer beperkingen gelden, afhankelijk van het land van herkomst / verblijf of tussenstop. Het is dus noodzakelijk om deze voorwaarden na te vragen bij de bevoegde Cypriotische autoriteiten - zie onderstaande contactgegevens.
 2. Passagiers moeten binnen de 72 uur voor vertrek een PCR-test voor COVID-19 laten afnemen en een certificaat met negatieve uitslag voor COVID-19, afgegeven door een gecertificeerd laboratorium, kunnen voorleggen.
 3. Passagiers moeten bij aankomst op Cyprus op eigen kosten een aanvullende PCR-test ondergaan.
 4. Passagiers moeten 24 uur voor vertrek het ‘Passagier Localisatie Formulier’ en de verklaringen van de rode landencategorie invullen via het hiervoor voorziene elektronische platform van de Cypriotische Republiek om de 'Cypriotische Pas' te verkrijgen.
 5. Passagiers uit de rode landencategorie die twee PCR-tests hebben laten afnemen, de eerste binnen de 72 uur voor vertrek, en de tweede bij aankomst in Cyprus, worden niet in quarantaine geplaatst of afgezonderd als beide resultaten negatief zijn.

2. Passagiers van de volgende categorieën mogen zonder voorafgaande tests naar de Cypriotische Republiek reizen en moeten enkel bij aankomst op Cyprus worden getest:

 1. Cypriotische onderdanen en hun gezinsleden (buitenlandse echtgenoten en hun minderjarige kinderen).
 2. Personen die legaal in de Cypriotische Republiek verblijven.
 3. Personen die krachtens het Verdrag van Wenen het land mogen betreden

Opmerking: Passagiers van de bovenstaande categorieën die ervoor kiezen om enkel een PCR-test uit te voeren bij aankomst in de Cypriotische Republiek en niet voor hun vertrek, moeten 72 uur (3 dagen) quarantaine uitzitten, en op eigen kosten een PCR-test laten afnemen op de derde dag (72 uur) na hun aankomst en het laboratoriumtestresultaat sturen naar het e-mailadres monada@mphs.moh.gov.cy. In dit geval eindigt de quarantaine na 3 dagen (72 uur) alleen als het resultaat van de herhaalde laboratoriumtest negatief is.

Opmerking 1: Passagiers worden beschouwd als afkomstig uit een land van de rode categorie indien ze reizen vanuit een land behorende tot de rode categorie (land van vertrek, ongeacht het vervoermiddel), of indien ze in de laatste 14 dagen in een land van de rode categorie woonden / verbleven voor hun reis naar de Cypriotische Republiek, of indien ze passagiers zijn op een internationale vlucht naar de Cypriotische Republiek, afkomstig uit een land van de groene of oranje categorie, met overnachting(en) in een of meerdere tussenlanden van de rode categorie, of indien ze passagiers zijn op een internationale vlucht naar de Cypriotische Republiek, afkomstig uit een land van de rode categorie, met overnachting in één of meerdere tussenland(en) van de grijze categorie (speciale toelating), volgens de landenindeling van de Cypriotische Republiek.

Opmerking 2: Passagiers die reizen vanuit de rode landencategorie, maar die in de afgelopen 14 dagen voorafgaand aan hun reis naar Cyprus in een land van de grijze categorie verbleven / woonden (speciale toelating), of passagiers op een internationale vlucht naar Cyprus met een tussenstop van één nacht in één of meerdere tussenland(en) van de grijze categorie (special toelating), worden beschouwd als reizigers afkomstig uit de landen van de grijze categorie (speciale toelating). Ze moeten voldoen aan de voorwaarden voor de grijze landencategorie (speciale toelating). In dit geval moet de verklaring van de grijze landencategorie (speciale toelating) worden ingevuld.

Opmerking 3: Passagiers dienen eerst bovenstaande vereisten in te vullen via een speciaal elektronisch platform van de Cypriotische Republiek, tenzij dit elektronische platform van de Cypriotische Republiek tijdelijk onbeschikbaar zou zijn wegens technische problemen of gepland onderhoud, zoals officieel aangekondigd op genoemd platform. In dit geval moeten de passagiers het certificaat met het negatieve PCR-resultaat bij zich hebben dat werd afgegeven door een gecertificeerd laboratorium en werd afgenomen binnen de 72 uur voor vertrek naar Cyprus - tenzij ze behoren tot de categorie van passagiers die gerechtigd zijn om de laboratoriumtest enkel bij aankomst in de Cypriotische Republiek te laten afnemen, en met de hand het Passagier Lokalisatie Formulier en relevante verklaringen invullen

Opmerking 4: elk gezinslid moet een afzonderlijke aanvraag indienen. In het geval van begeleide of niet-begeleide minderjarigen (passagiers jonger dan 18 jaar), moet de aanvraag namens de minderjarigen worden ingevuld door de verzorgende ouder(s) / pleegouder(s) / wettelijke voogd / wettelijke vertegenwoordiger(s). Minderjarigen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van laboratoriumtests voor COVID-19, zowel vóór vertrek als bij aankomst in de Cypriotische Republiek. Opgemerkt moet worden dat de aanschaf van de 'Cypriotische pas' nog steeds verplicht is voor deze minderjarigen.

Opmerking 5: luchtvaartmaatschappijen verbieden het instappen aan passagiers die niet aan de vereisten voldoen.

Een beperkt aantal gevallen van coronavirus (COVID-19) werd tot nu toe geregistreerd in Cyprus. Reizigers worden uitgenodigd om de situatie via de media te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. De Belgische FOD Volksgezondheid heeft een webpagina gewijd aan coronavirus online geplaatst: www.info-coronavirus.be/nl. U kan ook de officiële website betreffende COVID-19 van de Cypriotische overheid raadplegen: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html (in het Grieks en Engels).

We vestigen uw aandacht op het feit dat enkel de Cypriotische autoriteiten en hun ambassades en consulaten in het buitenland bevoegd zijn om officiële informatie te verschaffen over de toegangsvoorwaarden tot het Cypriotische grondgebied. De inlichtingen die u hier terugvindt, worden enkel ter informatie gegeven.

Voor meer informatie over de huidige situatie en de voorwaarden voor binnenkomst in Cyprus communiceren de lokale autoriteiten:

 1. Hiervoor is een speciaal e-mailadres ingesteld: travel2020@visitcyprus.com.
 2. Alle relevante informatie zal ook beschikbaar worden gesteld op de websites www.visitcyprus.com en www.cyprusflightpass.gov.cy (in het Grieks en Engels).
 3. Bovendien zal een toegewijd team van experts reageren op vragen van reizigers op Facebook Messenger (hoofdpagina www.facebook.com/VisitCyprus.cy).

   

  Wie zich momenteel op reis bevindt in Cyprus wordt verzocht zich in te schrijven op de website http://www.travellersonline.diplomatie.be. In geval van nood, kunnen de betrokkenen zich aanmelden bij de Ambassade of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  In Cyprus kan doorgaans zonder noemenswaardige problemen worden gereisd.

  Het eiland Cyprus blijft verdeeld over de lengte door een staakt-het-vuren lijn, opgelegd door de Verenigde Naties in 1974, de "Groene Lijn". Deze scheidt het grondgebied onder de effectieve controle van de legitieme regering van de internationaal erkende Republiek Cyprus van dat van de zogenaamde  "Turkse Republiek Noord-Cyprus". De "Turkse Republiek Noord-Cyprus" heeft zichzelf onafhankelijk verklaard  in 1983 en is door geen enkel land van de internationale gemeenschap erkend, behalve door Turkije. De hoofdstad, Nicosia, is eveneens in twee verdeeld door de Groene Lijn. De Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten leven gescheiden, ondanks een gedeeltelijke opening van de Groene Lijn sinds 2003.

  Toeristen die het noordelijke deel van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de niet  internationaal erkende “Turkse Republiek Noord-Cyprus”) bezoeken,  worden verzocht het fotoverbod in de  buurt van de door het Turkse leger bewaakte gebieden strikt  op te volgen.  Borden met de vermelding ‘verboden zone’ in meerdere talen wijzen hen hierop.  Er zijn gevallen bekend van aanhoudingen door de politie van de “TRNC” bij het niet nakomen van dit verbod,dat door het Turkse leger nauwgezet wordt gecontroleerd.  Het is in dit verband ten zeerste afgeraden de “bufferzone” buiten de toegestane doorlaatposten te betreden, waar gewapende wachtposten aan beide zijden de bewaking verzekeren.  Bovendien zijn sommige gebieden van de groene lijn bezaaid met landmijnen.

  Deze omstandigheden verstoren echter de toeristische activiteiten op het eiland niet, dat elk jaar bezocht wordt door zo'n 30 000 Belgen.


  Criminaliteit

  De criminaliteit op het eiland is minder hoog dan in de meeste landen van de Europese Unie. Sinds het openstellen van de groene lijn in 2003 is er echter een licht stijgende tendens.  Toeristen worden soms geconfronteerd met kleine criminaliteit, zoals zakenrollers, de verkoop van nep-luxeartikelen, enz.

  Kleine diefstallen gebeuren vooral tijdens het toeristisch seizoen.