Cyprus

kaart Cyprus

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
 • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
 • Registreer uw reis via TravellersOnline.
 • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Sinds 09/10/20 behoort België tot categorie C.

Dit betekent dat het luchtverkeer tussen de luchthavens van de Republiek Cyprus en België is toegestaan. Passagiers die vanuit België naar Cyprus reizen dienen echter de volgende voorwaarden in acht te nemen :

a. Enkel de passagiers behorende tot de volgende categorieën mogen naar de Cypriotische Republiek reizen:

1. Cypriotische staatsburgers die permanent in Cyprus verblijven evenals hun gezinsleden (buitenlandse echtgenoot, minderjarige kinderen en ouders).

2. Personen die wettelijk in de Cypriotische Republiek verblijven

3. Personen die krachtens het Verdrag van Wenen bevoegd zijn om het Cypriotische grondgebied te betreden

4. Personen die, ongeacht hun nationaliteit, beschikken over een speciale toestemming van de Republiek Cyprus, overeenkomstig het decreet (N.30) inzake infectieziekten.

b. Deze passagiers dienen vooraf een PCR-test voor COVID-19 te laten afnemen, binnen de 72 uur voor hun vertrek. Tevens moeten ze een medische verklaring met negatief resultaat voor COVID-19 kunnen voorleggen, dat werd afgegeven door een gecertificeerd laboratorium.

c. Deze passagiers dienen het “Passagier Lokalisatie Formulier” en de verklaringen van de Categorie C-landen in te vullen via de website https://www.cyprusflightpass.gov.cy om de “Cypriotische pas” te verkrijgen.

d. Passagiers die aankomen in de Cypriotische Republiek en er maximaal 4 dagen verblijven, zullen, in geval van een positief testresultaat, een verplichte zelfisolatie (quarantaine) moeten uitzitten, hetzij thuis, hetzij in afwezigheid van een verblijfplaats in Cyprus, op een door de Republiek Cyprus aangewezen locatie, en dienen de voorzorgs- en zelfbeschermingsmaatregelen na te leven overeenkomstig de instructies van het Cypriotische ministerie van Volksgezondheid.

e. Passagiers die aankomen in de Cypriotische Republiek en er langer dan 4 dagen verblijven, dienen ongeacht het resultaat van de test die bij aankomst wordt uitgevoerd (positief of negatief), gedurende 14 dagen een zelfisolatie uit te zitten, hetzij thuis, hetzij bij afwezigheid van een verblijfplaats op Cyprus, op een door de Republiek Cyprus aangewezen locatie en dienen de voorzorgs- en zelfbeschermingsmaatregelen na te leven zoals opgelegd door het Cypriotische ministerie van Volksgezondheid.

f. Passagiers afkomstig uit categorie C-landen, moeten op eigen kosten 48 uur voor het einde van hun zelfisolatie opnieuw een COVID-19 moleculaire test laten afnemen. Het resultaat van de laboratoriumtest moet naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: monada@mphs.moh.gov.cy. Het is vanzelfsprekend dat de zelfisolatie enkel wordt beëindigd indien het resultaat van de herhaalde laboratoriumtest negatief is.

Een beperkt aantal gevallen van Coronavirus (COVID-19) werden tot nu toe in Cyprus geregistreerd. Reizigers worden uitgenodigd om de situatie via de media te volgen en de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. De FOD Volksgezondheid heeft een webpagina gewijd aan coronavirus online geplaatst: www.info-coronavirus.be/nl. U kan ook de officiële website betreffende Covid-19 van de Cypriotische overheid raadplegen: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html (in het Grieks en Engels)

We vestigen uw aandacht op het feit dat enkel de Chypriotische autoriteiten en hun ambassades en consulaten in het buitenland bevoegd zijn om officiële informatie te verschaffen over de toegangsvoorwaarden tot het Chypriotische grondgebied. De inlichtingen die u hier terugvindt, worden enkel ter informatie gegeven.

Voor meer informatie over de huidige situatie en de voorwaarden voor binnenkomst in Cyprus communiceren de lokale autoriteiten:

 1. Hiervoor is een speciaal e-mailadres ingesteld : travel2020@visitcyprus.com.
 2. Alle relevante informatie zal ook beschikbaar worden gesteld op de websites www.visitcyprus.com en www.cyprusflightpass.gov.cy (in het Grieks en Engels)
 3. Bovendien zal een toegewijd team van experts reageren op vragen van reizigers op Facebook Messenger (hoofdpagina www.facebook.com/VisitCyprus.cy).

   

  Wie zich momenteel op reis bevindt in Cyprus wordt verzocht zich in te schrijven op de website http://www.travellersonline.diplomatie.be. In geval van nood, kunnen de betrokkenen zich aanmelden bij de Ambassade of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  In Cyprus kan doorgaans zonder noemenswaardige problemen worden gereisd.

  Het eiland Cyprus blijft verdeeld over de lengte door een staakt-het-vuren lijn, opgelegd door de Verenigde Naties in 1974, de "Groene Lijn". Deze scheidt het grondgebied onder de effectieve controle van de legitieme regering van de internationaal erkende Republiek Cyprus van dat van de zogenaamde  "Turkse Republiek Noord-Cyprus". De "Turkse Republiek Noord-Cyprus" heeft zichzelf onafhankelijk verklaard  in 1983 en is door geen enkel land van de internationale gemeenschap erkend, behalve door Turkije. De hoofdstad, Nicosia, is eveneens in twee verdeeld door de Groene Lijn. De Grieks-Cyprioten en de Turks-Cyprioten leven gescheiden, ondanks een gedeeltelijke opening van de Groene Lijn sinds 2003.

  Toeristen die het noordelijke deel van het eiland (gecontroleerd door het Turkse leger en de niet  internationaal erkende “Turkse Republiek Noord-Cyprus”) bezoeken,  worden verzocht het fotoverbod in de  buurt van de door het Turkse leger bewaakte gebieden strikt  op te volgen.  Borden met de vermelding ‘verboden zone’ in meerdere talen wijzen hen hierop.  Er zijn gevallen bekend van aanhoudingen door de politie van de “TRNC” bij het niet nakomen van dit verbod,dat door het Turkse leger nauwgezet wordt gecontroleerd.  Het is in dit verband ten zeerste afgeraden de “bufferzone” buiten de toegestane doorlaatposten te betreden, waar gewapende wachtposten aan beide zijden de bewaking verzekeren.  Bovendien zijn sommige gebieden van de groene lijn bezaaid met landmijnen.

  Deze omstandigheden verstoren echter de toeristische activiteiten op het eiland niet, dat elk jaar bezocht wordt door zo'n 30 000 Belgen.


  Criminaliteit

  De criminaliteit op het eiland is minder hoog dan in de meeste landen van de Europese Unie. Sinds het openstellen van de groene lijn in 2003 is er echter een licht stijgende tendens.  Toeristen worden soms geconfronteerd met kleine criminaliteit, zoals zakenrollers, de verkoop van nep-luxeartikelen, enz.

  Kleine diefstallen gebeuren vooral tijdens het toeristisch seizoen.