Djibouti

Kaart Djibouti

 

Laatste update

Sinds woensdag 18 maart zijn alle passagiersvluchten met bestemming en herkomst Djibouti geannuleerd. Ook de treinenverbindignen voor passagierstransport tussen Ethiopië en Djibouti zullen onderbroken worden vanaf vrijdag 20 maart.

Reizen naar Djibouti is momenteel niet meer mogelijk.

Landgenoten die zich reeds in Djibouti bevinden worden aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen en de gangbare hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen te respecteren. Wij adviseren u om te blijven waar u bent en uw verplaatsingen te beperken. Vergewis u ervan dat u onderdak hebt en probeer om via contacten in België zelf hulp te regelen o.a. met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (medicatie), uw familie en vrienden om u te helpen. In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt.​

In geval van nood kunt u de Belgische Ambassade in Addis Abeba of het ereconsulaat te Djibouti contacteren.

1/ Veiligheid

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen kan in Djibouti doorgaans veilig gereisd worden.

Om onze consulaire bijstand nog beter te kunnen organiseren, raden wij ook aan uw reis voor vertrek te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

2/ Gezondheid

De Coronavirus/COVID-19-epidemie wordt door de Djiboutiaanse autoriteiten opgevolgd. Op 17 maart  werd een eerste geval van COVID-19 vastgesteld. Het risico op verspreiding van het virus in Djibouti bestaat met name door de betrekkingen van het land met China, Frankrijk, en Italië. 

De ziekenhuisinfrastructuur in Djibouti is rudimentair en zou onder druk komen te staan als een uitbraak zich zou voordoen en er quarantaineprocedures zouden worden toegepast.

Sinds woensdag 18 maart zijn alle passagiersvluchten geannuleerd. Deze maatregel treft zowel vluchten met als bestemming Djibouti, als vluchten komende uit Djibouti. Vanaf vrijdag 20 maart worden ook de treinverbindingen voor passagiers tussen Ethiopië en Djibouti opgeschort.

Alle reizen naar Djibouti worden afgeraden.

Zie ook onze rubriek "Gezondheid en hygiëne" / ziekenhuisinfrastructuur, alsook de algemene raad van de FOD Buitenlandse Zaken over Coronavirus: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan Coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: www.info-coronavirus.be/nl

Om onze consulaire bijstand nog beter te kunnen organiseren, raden wij ook aan uw reis voor vertrek te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemeen

Djibouti is over het algemeen een veilige stad.

Normale voorzichtigheid is wel geboden bij bezoeken aan het stadscentrum van Djibouti (Place du 27 Juin, Rue d’Ethiopie, central bus station,…). Net zoals in vele steden in de regio, bestaat er een risico op terroristische aanslagen.

Reizen naar het binnenland van Djibouti dienen goed voorbereid te worden.

Afgeraden regio’s

Reizen naar de grensstreken van Djibouti met Eritrea en met de Somalische deelstaat Somaliland (die zich in 1991 éénzijdig onafhankelijk verklaarde) worden afgeraden. Het gaat over de zone op minder dan +/- 10 km van de grenzen. Deze gebieden zijn gemilitariseerd en potentieel gevaarlijk.

Indien men afreist naar de grensstreek met Ethiopië is steeds verhoogde waakzaamheid geboden.

Ten gevolge van piraterij, is het varen te ver van de kust in de Golf van Aden, en in het algemeen voor de kust van de Hoorn van Afrika, afgeraden.

Criminaliteit

Djibouti is in het algemeen een veilig land op vlak van criminaliteit. Toch komt er regelmatig kleine criminaliteit voor. Men moet dus vooral in Djibouti-stad op zijn hoede zijn voor gauwdieven en zakkenrollers. U wordt ook aangeraden afgelegen gebieden en afgelegen stranden te vermijden, zeker als u alleen bent, omdat daar soms overvallen voorkomen.