Djibouti

Kaart Djibouti

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

 
Reizen van en naar Djibouti is momenteel niet meer mogelijk. De grenzen blijven gesloten voor het verkeer van personen. De heropening van de luchtgrenzen en de hervatting van de commerciële luchtverkeersactiviteiten voor passagiers staan gepland voor 1 september 2020.

Wanneer het commerciële luchtverkeer hervat zullen alle passagiers met de Djiboutiaanse nationaliteit en zij met een buitenlandse nationaliteit met residentie in Djibouti verplicht in quarantaine moeten gaan. Personen met een buitenlandse nationaliteit die niet hun gewone verblijfplaats in Djibouti hebben, zullen bij aankomst aan een snelle screening worden onderworpen. Wie deze screening weigert, zal geen toegang tot het grondgebied krijgen.

Djibouti kondigde in het begin van de crisis snel een lockdown af. Deze wordt nu gefaseerd versoepeld. Echter, naargelang de evolutie van de epidemie, kunnen de maatregelen sneller versoepeld worden of kan er beslist worden deze tijdelijk opnieuw te verstrengen. Openbare bijeenkomsten van meer dan 10 personen blijven verboden. Het dragen van een masker is verplicht in openbare en privéruimtes waar sociale afstand niet mogelijk is.

Op 10/05 kon de bouwsector opnieuw opstarten. Op 17/05 werd het openbaar vervoer opnieuw operationeel, net als dienstverlenende bedrijven, administraties, bepaalde jaren van het hoger onderwijs. Op 23/05 gingende gebedshuizen opnieuw open. Op 14/06 vervolgens de cafés en restaurants, op 30/06 ontspanningsgelegenheden en hotels, op 01/09 bars, theaters en bioscopen.

Landgenoten die zich reeds in Djibouti bevinden, worden aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen en de gangbare hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen te respecteren. Wij adviseren u om te blijven waar u bent en uw verplaatsingen te beperken. Vergewis u ervan dat u onderdak hebt en probeer om via contacten met België zelf hulp te regelen o.a. met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (medicatie), uw familie en vrienden om u te helpen. In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt.​

De ziekenhuisinfrastructuur in Dibouti is rudimentair en komt door de uitbraak van de epidemie en quarantaineprocedures onder druk te staan.Om onze consulaire bijstand nog beter te kunnen organiseren, raden wij ook aan uw verblijf in Djibouti (liefst voor vertrek) te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

In geval van nood kunt u ons steeds contacteren:

  • De Belgische Ambassade in Addis Abeba (Ethiopië): +251 967 88 22 72 (noodnummer, 24u/7d) of per e-mail op addisababa@diplobel.fed.be 
  • Het ereconsulaat in Djibouti: per telefoon +253 21 35 10 65 (gedurende werkuren), via WhatsApp +25377247368, of per e-mail consubeldjibouti@gmail.com

Zie ook onze rubriek "Gezondheid en hygiëne" / ziekenhuisinfrastructuur, alsook de algemene raad van de FOD Buitenlandse Zaken over Coronavirus: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan Coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: www.info-coronavirus.be/nl/ 

Om onze consulaire bijstand nog beter te kunnen organiseren, raden wij ook aan uw reis voor vertrek te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemeen

Djibouti is over het algemeen een veilige stad.

Normale voorzichtigheid is wel geboden bij bezoeken aan het stadscentrum van Djibouti (Place du 27 Juin, Rue d’Ethiopie, central bus station,…). Net zoals in vele steden in de regio, bestaat er een risico op terroristische aanslagen.

Reizen naar het binnenland van Djibouti dienen goed voorbereid te worden.

Afgeraden regio’s

Reizen naar de grensstreken van Djibouti met Eritrea en met de Somalische deelstaat Somaliland (die zich in 1991 éénzijdig onafhankelijk verklaarde) worden afgeraden. Het gaat over de zone op minder dan +/- 10 km van de grenzen. Deze gebieden zijn gemilitariseerd en potentieel gevaarlijk.

Indien men afreist naar de grensstreek met Ethiopië is steeds verhoogde waakzaamheid geboden.

Ten gevolge van piraterij, is het varen te ver van de kust in de Golf van Aden, en in het algemeen voor de kust van de Hoorn van Afrika, afgeraden.

Criminaliteit

Djibouti is in het algemeen een veilig land op vlak van criminaliteit. Toch komt er regelmatig kleine criminaliteit voor. Men moet dus vooral in Djibouti-stad op zijn hoede zijn voor gauwdieven en zakkenrollers. U wordt ook aangeraden afgelegen gebieden en afgelegen stranden te vermijden, zeker als u alleen bent, omdat daar soms overvallen voorkomen.