Djibouti

Kaart Djibouti

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Op 17 juli 2020 werden de lands-, zee- en luchtgrenzen van Djibouti opnieuw geopend.

Alle passagiers die in Djibouti aankomen (met uitzondering van transitreizigers en bemanningsleden) en ouder zijn dan 11 jaar moeten een COVID-19 speekseltest ondergaan bij aankomst via de lucht (internationale luchthaven van Djibouti), land (Nagad Centraal Station of de landgrensposten van Loyada, Galilea, Galafi en Balho) of zee (havens van Tadjourah en Obock). Passagiers dienen zich te onthouden van het innemen van vast voedsel een half uur voor afname van de test.

De test voor aankomende passagiers wordt ter plaatse uitgevoerd en de resultaten worden binnen het uur na afloop van de test aan hen meegedeeld. In afwachting van de resultaten worden geen passagiers toegelaten tot het grondgebied van Djibouti.

Passagiers die positief testen worden door de gezondheidsdiensten opgenomen:

  • Alle inwoners van Djibouti of buitenlanders die in Djibouti verblijven, zullen worden opgenomen in een ziekenhuis, of in afzondering thuis moeten blijven als hun omstandigheden dat toelaten.
  • Alle buitenlanders die niet in Djibouti verblijven, worden in een ziekenhuis opgenomen of, op eigen kosten, in een hotel als hun omstandigheden dat toelaten.

Passagiers die vertrekken uit Djibouti moeten de resultaten van een COVID-19-test meenemen op het moment van hun vertrek, indien de autoriteiten van hun land van bestemming dit eisen. Deze passagiers kunnen worden getest in het controle- en verzorgingscentrum van Bouffard. Er worden elke dag van 08:00 tot 12:00 uur testen afgenomen. Dit is een PCR-test waarvan de resultaten na 4 uur beschikbaar zijn. De test is 72 uur geldig. Passagiers die negatief testen krijgen een certificaat van een negatieve COVID-19 test.

Vertrekkende passagiers die positief testen, mogen niet aan boord gaan of de land- of zeegrens overschrijden.

Djibouti kondigde in het begin van de crisis snel een lockdown af. Deze wordt nu gefaseerd versoepeld. Echter, naargelang de evolutie van de epidemie, kunnen de maatregelen sneller versoepeld worden of kan er beslist worden deze tijdelijk opnieuw te verstrengen. Openbare bijeenkomsten van meer dan 10 personen blijven verboden. Het dragen van een masker is verplicht in openbare en privéruimtes waar sociale afstand niet mogelijk is.

Op 10/05 kon de bouwsector opnieuw opstarten. Op 17/05 werd het openbaar vervoer opnieuw operationeel, net als dienstverlenende bedrijven, administraties en bepaalde jaren van het hoger onderwijs. Op 23/05 gingende gebedshuizen opnieuw open. Op 14/06 openden vervolgens de cafés en restaurants, op 30/06 ontspanningsgelegenheden en hotels. Op 01/09 volgen de bars, theaters en bioscopen.

Landgenoten die zich reeds in Djibouti bevinden, worden aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen en de gangbare hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen te respecteren. Wij adviseren u om te blijven waar u bent en uw verplaatsingen te beperken. Vergewis u ervan dat u onderdak hebt en probeer om via contacten met België zelf hulp te regelen o.a. met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (medicatie), uw familie en vrienden om u te helpen. In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt.​

De ziekenhuisinfrastructuur in Djibouti is rudimentair en komt door de uitbraak van de epidemie en quarantaineprocedures onder druk te staan.

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl/.

 

Om onze consulaire bijstand nog beter te kunnen organiseren, raden wij ook aan uw reis voor vertrek te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemeen

Djibouti is over het algemeen een veilige stad.

Normale voorzichtigheid is wel geboden bij bezoeken aan het stadscentrum van Djibouti (Place du 27 Juin, Rue d’Ethiopie, central bus station,…). Net zoals in vele steden in de regio, bestaat er een risico op terroristische aanslagen.

Reizen naar het binnenland van Djibouti dienen goed voorbereid te worden.

Afgeraden regio’s

Reizen naar de grensstreken van Djibouti met Eritrea en met de Somalische deelstaat Somaliland (die zich in 1991 éénzijdig onafhankelijk verklaarde) worden afgeraden. Het gaat over de zone op minder dan +/- 10 km van de grenzen. Deze gebieden zijn gemilitariseerd en potentieel gevaarlijk.

Indien men afreist naar de grensstreek met Ethiopië is steeds verhoogde waakzaamheid geboden.

Ten gevolge van piraterij, is het varen te ver van de kust in de Golf van Aden, en in het algemeen voor de kust van de Hoorn van Afrika, afgeraden.

Criminaliteit

Djibouti is in het algemeen een veilig land op vlak van criminaliteit. Toch komt er regelmatig kleine criminaliteit voor. Men moet dus vooral in Djibouti-stad op zijn hoede zijn voor gauwdieven en zakkenrollers. U wordt ook aangeraden afgelegen gebieden en afgelegen stranden te vermijden, zeker als u alleen bent, omdat daar soms overvallen voorkomen.