Egypte

Kaart Egypte

Laatste update

Alle informatie over het elektronische visasysteem voor Egypte is beschikbaar op volgende website : visa2egypt.gov.eg.

Recente veiligheidsincidenten : Een kamikaze heeft zichzelf opgeblazen in het hart van de oude stad Caïro (Khan el Khalili) toen hij op het punt stond te worden ingerekend door de politie (27/02/19). Explosieven gevonden in Giza (15/02/19) en nabij een kerk in Nasr-City (Caïro, 06/01/19), bomaanslag op bus met Vietnamese toeristen op ca. 10 km afstand van de piramides van Gizeh (28/12/18), aanslagen op Koptische bedevaarders in Minya (nov 2018) en ten noorden van Caïro (aug 2018, deze werd verijdeld)

Op 27/02/19 vielen een twintigtal doden bij een ernstig treinongeval in het station Ramses (Caïro-centrum), er was geen terroristisch motief.

De noodtoestand (afgekondigd in april 2017) blijft van kracht : een verhoogde waakzaamheid blijft geboden, wegens de terreurdreiging, ook in toeristische zones.

Volg de richtlijnen van de lokale politie en de bevoegde overheden.
Houd u op de hoogte van de situatie via de media.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

ACTUALITEIT

Na een redelijk rustig jaar in 2018 werden er aan het einde van het jaar opnieuw enkele incidenten vastgelegd. Anderzijds konden een aantal aanslagen worden verijdeld door ingrijpen van de veiligheidsdiensten. Terroristische aanslagen in Egypte blijven overal mogelijk. Aanslagen zijn voornamelijk gericht tegen politie of militaire doelwitten, Kopten, maar ook burgerdoelwitten of buitenlandse toeristen.

De prijsverhogingen van juni 2018 (openbaar vervoer, benzine, gas, elektriciteit en water) leidden tot beperkt en gematigd protest. Er worden opnieuw prijsverhogingen voorzien rond maart 2019.

De noodtoestand, door President El-Sisi afgekondigd na aanslagen in april 2017, wordt steeds verlengd en blijft van kracht.  De militaire operatie in de Sinaï, gestart in februari 2018, vermindert in intensiteit.  Het gebied blijft absoluut te vermijden.

Reizen naar de  Noordelijke Sinaï, de Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan worden afgeraden.

Reizen naar de Zuidelijke Sinaï, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh en Dahab, worden eveneens afgeraden (zie details hieronder). 

 

Grootste voorzichtigheid dient geboden aangaande het uiten van opinies of opmerkingen over Egypte, de President of veiligheidsdiensten en religie. Beledigende commentaren op sociale media hebben al geleid tot effectieve celstraffen.

Er is een totaal verbod op het gebruik van drones in Egypte, ook in toeristische gebieden.

Egypte hanteert een absolute nultolerantie inzake drugs (mogelijke reden voor doodstraf).  Sommige medicijnen, waarvoor in België geen voorschrift nodig is, worden in Egypte beschouwd als drugs en mogen het land niet worden ingebracht zonder voorafgaande toestemming van de Egyptische ministerie van volksgezondheid.  (meer info in de rubriek “Gezondheid & Hygiëne” hieronder)

Dengue (Type 1 – met griepsyndroom) kende in 2015 een opmars langs de Rode Zee. Het is aangeraden om een goed muggenwerend product te gebruiken. 

Af en toe vinden demonstraties plaats in verschillende steden doorheen het land.  Gelieve samenscholingen te vermijden.

1. Terroristische dreiging

Wees in Egypte -overal en steeds- bijzonder waakzaam wegens de verhoogde terreurdreiging.

De meeste aanvallen zijn gericht tegen politie- en legerdoelwitten maar ook toeristen kunnen  een doelwit zijn, zowel in de toeristische centra als in meer geïsoleerde locaties. Er is een verhoogde dreiging tegen de christelijke gemeenschap. Wees alert in de buurt van kerken,  zeker rond religieuze feesten.

Vermijd de nabijheid van politie en legergebouwen en voertuigen.  Wees ook alert bij transport-, metrostations en overheidsgebouwen.

Vermijd verplaatsingen buiten Cairo in een geïsoleerd voertuig of bij nacht.  Respecteer de instructies van politie- en veiligheidsdiensten.  Er zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen, o.a. op de luchthavens,  rond officiële of religieuze gebouwen .

 

2. Demonstraties en onlusten

Publieke demonstraties zijn verboden zonder voorafgaande  toestemming.  Toch vinden er nu en dan plaats,  b.v. bij herdenkingen van voorbije revoluties, , om socio-economische redenen,  naar aanleiding van de actuele politiek of van gebeurtenissen in de regio (Libië, Israël, Palestijnse Gebieden, Syrië, Yemen).  Publicaties en uitlatingen die als anti-islam worden gezien, kunnen aanleiding geven tot plotselinge demonstraties,  ook in de omgeving van westerse ambassades.

Volg de situatie in de lokale media en vermijd mogelijke ‘hotspots’ zoals moskeeën, overheidsgebouwen, syndicaten…. Wanneer er zich spanningen voordoen, beperk dan uw bewegingen buiten de hotelcomplexen. Hou u volledig afzijdig van alle demonstraties en samenscholingen. Wees waakzaam en volg de instructies van de overheid en de veiligheidskrachten op.

3. Uw houding in het openbaar

U neemt best een discrete houding aan. Vermijd discussies over gevoelige, in het bijzondere politieke of religieuze onderwerpen in het openbaar, ook op sociale media  Wees uiterst voorzichtig met fotograferen op straat. Neem geen foto's in de buurt van demonstraties of openbare gebouwen. Fotograferen van militaire installaties en gebouwen is verboden. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, ook al is daar niet steeds een duidelijk aanwijsbare reden voor. Die waarschuwing geldt ook voor de geaccrediteerde journalisten.

 Er geldt een totaal verbod op drones in Egypte, ook in toeristische gebieden.

Egypte is een conservatief religieus land waar nog steeds een taboe heerst omtrent seksualiteit. Als u als vrouw alleen reist, neem dan nooit plaats in de taxi naast de chauffeur (dit wordt soms als een uitnodiging gezien). Ongehuwd samenwonen, prostitutie en homoseksuele handelingen kunnen tot vervolging leiden.  Hoewel homoseksualiteit op zich niet strafbaar is in Egypte, worden homoseksuele handelingen en advocacy rond homoseksualiteit soms vervolgd op basis van de wet tegen ontucht.  Omzichtigheid en discretie  worden dan ook sterk aangeraden.

4. Criminaliteit 
Kijk uit voor handtas- en portefeuillediefstallen en agressie. Ongewenste intimiteiten en seksueel geweld zijn een reëel probleem. Diefstallen, persoonlijke aanvallen en carjacking kunnen voorkomen.
Het is afgeraden zich ’s nachts op snelwegen of op verlaten wegen te verplaatsen. Voor lange afstanden reist u best met meer dan één voertuig.

Er wordt geregeld melding gemaakt van oplichterij en emotionele chantage. Na het aangaan van een vriendschaps-, of liefdesrelatie of huwelijk, worden vooral vrouwelijke toeristen gevraagd financieel bij te dragen tot een (soms zelfs onbestaand) project.

Belgen die een handelsactiviteit, de huur of aankoop van vastgoed overwegen, laten zich best bijstaan door een onpartijdige Egyptische advocaat. Teken geen enkele overeenkomst vooraleer die werd vertaald door een erkend vertaalbureau.
Indien u het slachtoffer wordt van een criminele actie, neem dan onmiddellijk contact op met de toeristenpolitie (tel nummer : 126).

 

RICHTLIJNEN PER REGIO

a. Cairo, Alexandrië en de Middellandse Zeekust Volg de situatie in de media en vermijd gevoelige locaties op precaire momenten.  In grote steden blijft waakzaamheid geboden wegens de belangrijke terreurdreiging. Houd u afzijdig van alle demonstraties en wees op uw hoede voor agressieve verkopers, sack en phone jackings. Wees ook erg voorzichtig in het verkeer.

Caïro behoort tot de meest vervuilde steden ter wereld, hou rekening met impact van luchtvervuiling inzake ademhaling en huidirritaties.

De Middellandse Zeekust is bereikbaar tussen Nijldelta en Marsa Matruh. 


b. De Rode Zeekust (Hurghada, El Gouna en Marsa Alam) 
Begeef u niet buiten de hotelcomplexen. Wees  waakzaam. Reist u over de weg naar deze badplaatsen, verplaats u dan samen met andere voertuigen en enkel overdag.

c. Sharm el Sheikh en Zuid-Sinaï 

Reizen naar de Zuidelijke Sinaï worden afgeraden, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh en Dahab. Wees er u echter van bewust dat ook hier een terroristische dreiging bestaat.
Het Sint-Katarinaklooster, is bereikbaar, maar er zijn soms veiligheidsproblemen. Voor het overige worden verplaatsingen over de weg en bezoeken buiten Sharm afgeraden.

d. Opper-Egypte (Luxor, Aswan, Abu Simbel) 
Waakzaamheid is geboden gezien de terroristische dreiging. Bezoeken aan  Luxor, Aswan en Abou Simbel verlopen best via een georganiseerde reis.  Individuele verplaatsingen in deze regio langs de weg zijn zowel overdag als ’s nachts te vermijden. 
Ook in deze steden kunnen betogingen en onlusten plaatsvinden. Blijf steeds afzijdig indien dit gebeurt.

e. De Noordelijke Sinaï en de grensovergang naar Gaza in Rafah 
Reizen naar en in de Noordelijke Sinaï worden met klem afgeraden.
In de Noordelijke Sinaï leveren leger en politie nog steeds slag tegen terroristische eenheden, waarvan één zich bij IS (Islamic State) heeft aangesloten.  Het gebruik van de grensovergang in Rafah naar Gaza wordt ten stelligste afgeraden.  Deze grensovergang is niet altijd open. Eens in Gaza zijn er geen mogelijkheden van de Belgische ambassades en consulaten om bijstand aan Belgen te verlenen.

f. Midden-Egypte, de Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal 
Niet-essentiële reizen naar Midden-Egypte (Minya, Qena, Assiout,), de Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal (Port Said, Ismaïlia, Suez) worden afgeraden wegens de terroristische dreiging, aanwezigheid van EGY leger en de mogelijkheid van onlusten.  De streek rond Fayoum is bereikbaar, maar de stad Medinat el Fayoum is te vermijden. 

 

g. De Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan 
Reizen naar de Westelijke Woestijn worden afgeraden.  Voor deze regio zijn bijkomend voorafgaande toestemmingen vereist van de lokale Egyptische veiligheidsinstanties.
Reizen naar de grensstreek tussen Egypte/Libië/Soedan worden sterk afgeraden gezien de onrustige situatie in Libië. Deze regio is het toneel van smokkelhandel, onder andere van wapens.
In het grensgebied met Libië bevinden zich overigens nog talrijke landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog.