Egypte

Kaart Egypte

Laatste update

het elektronische visasysteem : Alle informatie over het elektronische visasysteem is beschikbaar op de website http://visa2egypt.gov.eg Het is beschikbaar in verschillende talen.

Sommige voorgeschreven medicijnen maar ook medicijnen waarvoor geen voorschrift nodig voor zijn in België, worden beschouwd als drugs in Egypte en kunnen het land niet worden ingebracht zonder doktersvoorschrift.

Als u naar Egypte reist zonder dit voorschrift, kan u hiervoor worden vervolgd.  Indien u met voorgeschreven medicijnen reist, bent u verplicht  een medische verklaring van uw huisarts bij zich hebben waarin wordt bevestigd dat de medicatie werd voorgeschreven door een arts. Deze verklaring, in het Engels, moet de volgende gegevens vermelden:  voornaam en naam van de patiënt en zijn geboortedatum, datum van afgifte van het voorschrift, gegevens van de arts die het voorschrift afgeeft, handtekening van de arts, generieke benaming van het medicijn (niet de merknaam, die kan verschillen per land), de vorm (tabletten, oplossing, ...), hoeveelheid, concentratie en dosering.
Het gaat om de volgende medicijnen (niet meer dan 20 doses per persoon):
Nicocodeine, Didrex Tablets, PROXEN, Mogadon, NITRAZEN, vaccine-injecties, KETAMINE INJ, Ergotamine, Dextromethorphan, Pulmolar, Co-Diovan, Kodinalin, Somanil, Phenobarbital, Nova-tabletten met langdurige werking, Valinil, Calmepam Tablets, neuril, Valium, Tranxene, LEXOTANItabletten, EN-tabletten, Xanax, CODASTIN, Codaphen N, somadril, Tussivan N, Korfas-tabletten, Migranil-tabletten, Librax-tab en  Rivotril-tabletten.
Bij twijfel, contacteert u de Egyptische ambassade in Brussel:  02 663 58 00 en Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondsheidsproducten: 
https://www.fagg.be/nl

De noodtoestand is van kracht sinds 10 april 2017, ten gevolge van aanslagen op koptische kerken. 

Op 29 december 2017 vond een aanslag plaats in een kerk in het district Helwan, 50 kilomter ten zuiden van Caïro.  Hierbij vielen verscheidene slachtoffers.

Gezien de ernstige terroristische dreiging in heel Egypte is een verhoogde waakzaamheid geboden, ook in de toeristische zones.

Reizen naar de  Noordelijke Sinaï, de Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan worden afgeraden.

Reizen naar de Zuidelijke Sinaï, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh, worden afgeraden.

Dengue (Type 1 – met griepsyndroom)  is sinds 2015 endemisch aanwezig aan de kusten van de Rode Zee. Het is sterk aangeraden om een goed muggenwerend product te gebruiken tegen de Aedesmuggen.

Volg de richtlijnen van de lokale politie en de bevoegde overheden.
Houd u op de hoogte van de situatie via de media.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

ACTUALITEIT

Het Egyptische leger heeft op vrijdag 09.02.18 een grote counter-terror operatie uitgevoerd in Noord en Centraal Sinaï, de Delta, Westelijke Woestijn en Caïro.

Er zijn regelmatig terroristische aanslagen. De meeste zijn gericht tegen politie of militaire doelwitten, vooral in de Noordelijke Sinai. Er zijn echter ook aanslagen in en rond Cairo en tegen burgerdoelwitten.

Af en toe vinden demonstraties plaats in verschillende steden doorheen het land.

1. Terroristische dreiging

Wees in Egypte -overal en steeds- bijzonder waakzaam wegens de verhoogde terreurdreiging.

De meeste aanvallen zijn gericht tegen politie- en legerdoelwitten maar ook toeristen kunnen  doelwit zijn, zowel in de toeristische centra als in meer geïsoleerde locaties. Er is een verhoogde dreiging tegen de christelijke gemeenschap. Wees alert in de buurt van kerken,  zeker rond religieuze feesten.

Vermijd de nabijheid van politie en legergebouwen en voertuigen.

Wees ook alert bij metrostations en overheidsgebouwen.

Vermijd verplaatsingen buiten Cairo in een geïsoleerd voertuig of bij nacht.

Respecteer de instructies van politie- en veiligheidsdiensten.  Er zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen, met name (maar niet alleen) op de luchthavens.

2. Demonstraties en onlusten

Publieke demonstraties zijn verboden zonder speciale toestemming. Toch vinden ze nu en dan plaats, -vnl.wanneer gebeurtenissen van de voorbije revolutionaire jaren herdacht worden, om sociaal-economosche redenen naar aanleiding van de actuele politiek of van gebeurtenissen in de regio (Libië, Israël, Palestijnse Gebieden, Syrië, Yemen). Publicaties en uitlatingen die als anti-islam worden gezien, kunnen aanleiding geven tot plotselinge demonstraties, mogelijk in de omgeving van westerse ambassades.

Volg de situatie in de lokale media en vermijd mogelijke ‘hotspots’ zoals moskeeën, overheidsgebouwen, syndicaten…. Wanneer er zich spanningen voordoen, beperk dan uw bewegingen buiten de hotelcomplexen. Houd u afzijdig van alle demonstraties en samenscholingen. Wees waakzaam en volg de instructies van de overheid en de veiligheidskrachten op.

3. Uw houding in het openbaar

U neemt best een discrete houding aan. Vermijd discussies over gevoelige, in het bijzondere politieke, onderwerpen in het openbaar.
Wees uiterst voorzichtig met fotograferen op straat. Neem geen foto's in de buurt van demonstraties of openbare gebouwen. Fotograferen van militaire installaties en gebouwen is verboden. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, ook al is daar niet steeds een duidelijk aanwijsbare reden voor. Die waarschuwing geldt ook voor de geaccrediteerde journalisten.

Homoseksualiteit is op zich niet strafbaar in Egypte, maar er kunnen arrestaties plaatsvinden op basis van de wet tegen ontucht.  Voorzichtigheid wordt dan ook sterk aangeraden.

4. Criminaliteit
Kijk uit voor kleine criminaliteit zoals handtas- en portefeuillediefstallen en agressie. Ongewenste intimiteiten en seksueel geweld zijn een reëel probleem. Diefstallen, aanvallen en car-jackings kunnen voorkomen.
Het is afgeraden zich ’s nachts op snelwegen of op verlaten wegen te verplaatsen. Voor lange afstanden reist u best met meer dan één voertuig.

Er wordt geregeld melding gemaakt van oplichterij. Na het aangaan van een vriendschaps-, of liefdesrelatie of huwelijk, worden vooral vrouwelijke toeristen gevraagd financieel bij te dragen tot een (onbestaand) project.

Belgen die een handelsactiviteit, de huur of aankoop van vastgoed overwegen, laten zich best bijstaan door een onpartijdige Egyptische advocaat. Teken geen enkele overeenkomst vooraleer die werd vertaald door een erkend vertaalbureau.
Indien u het slachtoffer wordt van een criminele actie, neem dan onmiddellijk contact op met de toeristenpolitie (tel nummer : 126).

 

RICHTLIJNEN PER REGIO

a. Cairo en Alexandrië 
Volg de situatie in de media en vermijd gevoelige locaties op precaire momenten. In grote steden blijft verhoogde waakzaamheid geboden wegens de belangrijke terreurdreiging. Houd u afzijdig van alle demonstraties.


b. De Rode Zeekust (Hurghada, El Gouna en Marsa Alam) 
Begeef u niet buiten de hotelcomplexen. Wees zeer waakzaam. Reist u over de weg naar deze badplaatsen, verplaats u dan samen met andere voertuigen en enkel overdag.

c. Sharm el Sheikh en Zuid-Sinai 

Reizen naar de Zuidelijke Sinai worden afgeraden, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh. Wees er u echter van bewust dat ook hier een terroristische dreiging bestaat.
Verplaatsingen over de weg, inclusief bezoeken aan Taba en het Sint-Katarinaklooster, alsook uitstappen buiten Sharm, worden afgeraden. Op 18/4 vond een gewapende aanval plaats tegen een politiecheckpoint bij het Catharinaklooster in Zuid-Sinai.

d. Opper-Egypte (Luxor, Aswan, Abu Simbel) 
Verhoogde waakzaamheid is geboden gezien de terroristische dreiging. Reizen naar Luxor, Aswan en Abou Simbel verlopen best in georganiseerd verband.. Individuele verplaatsingen in deze regio langs de weg zijn zowel overdag als ’s nachts te vermijden. 
Op 10 juni 2015 werd een terroristische aanslag verijdeld door de Egyptische autoriteiten aan de Karnak tempel nabij Luxor.
Ook in deze steden kunnen betogingen en onlusten plaatsvinden. Blijf afzijdig.

e. De Noordelijke Sinai en de grensovergang naar Gaza in Rafah 
Reizen naar de Noordelijke Sinai worden met klem afgeraden.
In de Noordelijke Sinai leveren leger en politie slag tegen terroristische eenheden, waarvan één zich bij IS (Islamic State) heeft aangesloten. De grensovergang in Rafah naar Gaza gebruiken wordt ten stelligste afgeraden.
Deze grensovergang is slechts sporadisch open. Eens in Gaza zijn de mogelijkheden van de Belgische ambassades en consulaten om bijstand te verlenen zeer beperkt.

f. Midden-Egypte, de Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal 
Niet-essentiële reizen naar Midden-Egypte (Minya, Qena, Assiout, Fayoum), de Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal (Port Said, Ismailia, Suez) worden afgeraden wegens de terroristische dreiging en de mogelijkheid van onlusten.

 

g. De Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan 
Reizen naar de Westelijke Woestijn worden afgeraden en momenteel ook verboden door de Egyptische overheid.
Reizen naar de grensstreek tussen Egypte/Libië/Soedan worden sterk afgeraden gezien de onrustige situatie in Libië.  In deze regio vindt ook een smokkelhandel, onder andere van wapens, plaats.

In het grensgebied met Libië bevinden zich overigens nog talrijke landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog.