Egypte

Kaart Egypte

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Sinds 1 september 2020 zijn alle reizigers verplicht een certificaat met negatieve PCR-test voor te leggen om te mogen reizen naar Egypte.  Deze test mag niet meer dan 72 uren voor aankomst op Egyptisch grondgebied afgenomen zijn. Kinderen jonger dan 6 jaar zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Gelieve te noteren dat sinds 26/04/21 de attesten van het laboratorium dat de PCR-test heeft uitgevoerd voorzien moeten zijn van de stempel van het laboratorium OF een QR code.

Passagiers die minimaal 15 dagen voor de vertrekdatum een volledige vaccinatie kunnen aantonen zijn ook vrijgesteld van een PCR-test mits ze ingeënt zijn door een erkende vaccinatie: Astra Zeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna , Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Sinovac of Sputnik V. Dit certificaat moet een QR-code hebben.

We raden de reizigers af die naar de internationale luchthavens van Hurghada, Sharm El-Sheikh, Marsa Alam en Taba vliegen, en die niet in het bezit zijn van een certificaat met negatieve PCR-test, om gebruik te maken van de mogelijkheid zich bij aankomst te laten testen. Iedereen die positief test bij aankomst zal zich op eigen kosten in een hotelkamer moeten isoleren.

Daarnaast moet men ook een bewijs van geldige gezondheidszorgverzekering kunnen voorleggen.

Zie voor verdere informatie aangaande inreisvoorwaarden naar Egypte https://www.iatatravelcentre.com/world.php , Egypte

De noodtoestand, afgekondigd na aanslagen in april 2017, wordt steeds verlengd en blijft van kracht.  

Om onze consulaire dienstverlening nog beter te kunnen organiseren, raden wij u aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.  

 

 

Description

Algemene veiligheid

Er zijn geen recente terroristische aanslagen in toeristische gebieden geweest, maar er waren wel gewapende incidenten in het noorden van Sinaï en aan de Libische grens. Een aantal aanvalspogingen op civiele en militaire doelen werden vermeden en ontwapend door de veiligheidsdiensten. De aanvallen zijn meestal gericht op politie- of militaire doelen, de koptische gemeenschap, maar kunnen ook gefocust zijn op buitenlandse toeristen

Af en toe vinden demonstraties plaats in verschillende steden in het ganse land. Gelieve alle politieke samenscholingen te vermijden.

De grootste voorzichtigheid dient geboden te worden bij het uiten van opinies of opmerkingen over Egypte, de President of veiligheidsdiensten en religie. Beledigende commentaren op sociale media hebben al geleid tot effectieve celstraffen.

De noodtoestand, door President El-Sisi afgekondigd na aanslagen in april 2017, wordt steeds verlengd en blijft van kracht.  

Worden AFGERADEN (geen consulaire bijstand mogelijk) :
- Alle reizen naar de  Noordelijke Sinaï, de Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan .
- Reizen naar de Zuidelijke Sinaï, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh en Dahab, de kustweg van Suez naar Sharm el Sheikh 

Zie details per regio hieronder.

Grootste voorzichtigheid dient geboden aangaande het uiten van opinies of opmerkingen over Egypte, de President of veiligheidsdiensten en religie. Beledigende commentaren op sociale media hebben al geleid tot effectieve celstraffen.

Er is een totaal verbod op het gebruik van drones in Egypte, ook in toeristische gebieden.

Egypte hanteert een absolute nultolerantie inzake drugs (mogelijke reden voor doodstraf).  Sommige medicijnen, waarvoor in België geen voorschrift nodig is, worden in Egypte beschouwd als drugs en mogen het land niet worden ingebracht zonder voorafgaande toestemming van de Egyptische ministerie van volksgezondheid.  (meer info in de rubriek “Gezondheid & Hygiëne” hieronder)

Af en toe vinden demonstraties plaats in verschillende steden doorheen het land.  Gelieve samenscholingen te vermijden.

1. Terroristische dreiging

Wees in Egypte bijzonder waakzaam wegens de verhoogde terreurdreiging.

De meeste aanvallen zijn gericht tegen politie- en legerdoelwitten maar ook toeristen kunnen  een doelwit zijn, zowel in de toeristische centra als in meer geïsoleerde locaties. Er is een verhoogde dreiging tegen de christelijke gemeenschap. Wees alert in de buurt van kerken,  zeker rond religieuze feesten.

Vermijd de nabijheid van politie en legergebouwen en voertuigen.  Wees ook alert bij transport-, metrostations en overheidsgebouwen.

Vermijd verplaatsingen buiten Cairo in een geïsoleerd voertuig of bij nacht.  Respecteer de instructies van politie- en veiligheidsdiensten.  Er zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen, o.a. op de luchthavens,  rond officiële of religieuze gebouwen .

2. Demonstraties en onlusten

Gelieve steeds demonstraties of samenscholingen te mijden. Publieke demonstraties zijn verboden zonder voorafgaande  toestemming.  Toch vinden er nu en dan plaats,  Publicaties en uitlatingen die als anti-islam worden gezien, kunnen aanleiding geven tot spontane demonstraties,  ook in de omgeving van westerse ambassades.

Volg de situatie in de lokale media en vermijd mogelijke ‘hotspots’ zoals moskeeën, overheidsgebouwen, syndicaten…. Wanneer er zich spanningen voordoen, beperk dan uw bewegingen buiten de hotelcomplexen. Hou u volledig afzijdig van alle demonstraties en samenscholingen. Wees waakzaam en volg de instructies van de overheid en de veiligheidskrachten op.

3. Uw houding in het openbaar

U neemt best een discrete houding aan. Vermijd discussies over gevoelige, in het bijzondere politieke of religieuze onderwerpen in het openbaar, ook op sociale media  Wees uiterst voorzichtig met fotograferen op straat. Neem geen foto's in de buurt van demonstraties of openbare gebouwen. Fotograferen van militaire installaties en gebouwen is verboden. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, ook al is daar niet steeds een duidelijk aanwijsbare reden voor. Die waarschuwing geldt ook voor geaccrediteerde journalisten.

 Er geldt een totaal verbod op drones in Egypte, ook in toeristische gebieden.

Egypte is een conservatief religieus land waar nog steeds een taboe heerst omtrent seksualiteit. Als u als vrouw alleen reist, neem dan nooit plaats in de taxi naast de chauffeur (dit wordt soms als een uitnodiging gezien). Ongehuwd samenwonen, prostitutie en homoseksuele handelingen kunnen tot vervolging leiden.  Hoewel homoseksualiteit op zich niet strafbaar is in Egypte, worden homoseksuele handelingen en advocacy rond homoseksualiteit soms vervolgd op basis van de wet tegen ontucht.  Omzichtigheid en discretie  worden dan ook sterk aangeraden.

4. Criminaliteit 
Kijk uit voor handtas- en portefeuillediefstallen en agressie. Ongewenste intimiteiten en seksueel geweld zijn een reëel probleem. Diefstallen, persoonlijke aanvallen en carjacking kunnen voorkomen.
Het is afgeraden zich ’s nachts op snelwegen of op verlaten wegen te verplaatsen. Voor lange afstanden reist u best met meer dan één voertuig.

Er wordt geregeld melding gemaakt van oplichterij en emotionele chantage. Na het aangaan van een vriendschaps-, of liefdesrelatie of huwelijk, worden vooral vrouwelijke toeristen gevraagd financieel bij te dragen tot een (soms zelfs onbestaand) project.

Belgen die een handelsactiviteit, de huur of aankoop van vastgoed overwegen, laten zich best bijstaan door een onpartijdige Egyptische advocaat. Teken geen enkele overeenkomst vooraleer die werd vertaald door een erkend vertaalbureau.
Indien u het slachtoffer wordt van een criminele actie, neem dan onmiddellijk contact op met de toeristenpolitie (tel nummer : 126).

RICHTLIJNEN PER REGIO

a. Cairo, Alexandrië en de Middellandse Zeekust

Volg de situatie in de media en vermijd gevoelige locaties op precaire momenten.  In grote steden blijft waakzaamheid geboden wegens de belangrijke terreurdreiging. Houd u afzijdig van alle demonstraties en wees op uw hoede voor agressieve verkopers, sack en phone jackings. Wees ook erg voorzichtig in het verkeer.
Caïro behoort tot de meest vervuilde steden ter wereld, hou rekening met impact van luchtvervuiling inzake (ademhalingsproblemen en huidirritaties zijn mogelijk).

De Middellandse Zeekust is bereikbaar tussen Nijldelta en Marsa Matruh. 

b. De Rode Zeekust (Hurghada, El Gouna en Marsa Alam) 
Begeef u niet buiten de hotelcomplexen. Wees  waakzaam. Reist u over de weg naar deze badplaatsen, verplaats u dan samen met andere voertuigen en enkel overdag.

c. Sharm el Sheikh en Zuid-Sinaï 

Reizen naar de Zuidelijke Sinaï worden afgeraden, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh en Dahab. Wees er u echter van bewust dat ook hier een terroristische dreiging bestaat.

Sharm el Sheikh en het Sint-Katarinaklooster zijn bereikbaar via de kustweg van de stad Suez.  Let op 4x4 voertuigen hebben in de Sinaï een speciale toelating van de Egyptische overheid nodig.

d. Opper-Egypte (Luxor, Aswan, Abu Simbel) 
Waakzaamheid is geboden gezien de terroristische dreiging.

e. De Noordelijke Sinaï en de grensovergang naar Gaza in Rafah 
Reizen naar en in de Noordelijke Sinaï worden met klem afgeraden.
In de Noordelijke Sinaï leveren leger en politie nog steeds slag tegen terroristische eenheden, waarvan één zich bij IS (Islamic State) heeft aangesloten.  Het gebruik van de grensovergang in Rafah naar Gaza wordt ten stelligste afgeraden.  Deze grensovergang is niet altijd open. Eens in Gaza zijn er geen mogelijkheden van de Belgische ambassades en consulaten om bijstand aan Belgen te verlenen.

f. Midden-Egypte, de Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal 
Niet-essentiële reizen naar Midden-Egypte (Minya, Qena, Assiout,), en de Nijldelta worden afgeraden wegens terroristische dreiging.  De streek rond Fayoum is bereikbaar, maar de stad Medinat el Fayoum is te vermijden. 

g. De Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan 
Reizen naar de Westelijke Woestijn worden afgeraden.  Voor deze regio zijn bijkomend voorafgaande toestemmingen vereist van de lokale Egyptische veiligheidsinstanties.

Naast een risico op terrorisme (net zoals in de rest van het land) , zijn er in dit gebied infiltraties en trafieken (smokkel) vanuit Libië.
De Siwa-oase is bereikbaar over de weg enkel via Marsah Matruh of met het vliegtuig (privé-maatschappij).  Reizen via andere wegen wordt afgeraden. De activiteiten rond de oase zijn eveneens afgeraden.

Reizen naar de grensstreek tussen Egypte/Libië/Soedan worden sterk afgeraden gezien de onrustige situatie in Libië. Deze regio is het toneel van smokkelhandel, onder andere van wapens.
In het grensgebied met Libië bevinden zich overigens nog talrijke landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog.