Egypte

Kaart Egypte

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

 

Sinds 1 september 2020 zijn alle niet-gevaccineerde reizigers verplicht een certificaat met negatieve PCR-test op papier voor te leggen om naar Egypte te mogen reizen. Deze test mag niet meer dan 72 uur voor het instappen op het vliegtuig afgenomen zijn. Gelieve te noteren dat de Egyptische autoriteiten enkel attesten met een negatief resultaat én een stempel van het laboratorium of een QR-code aanvaarden.

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van deze verplichting. Passagiers die minimaal 14 dagen voor de vertrekdatum een volledige vaccinatie kunnen aantonen zijn ook vrijgesteld van de testverplichting mits ze ingeënt zijn met een erkend vaccin: Astra Zeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Sinovac of Sputnik V. Dit certificaat moet een QR-code hebben en moet worden uitgeprint.

Alle reizigers moeten tenminste twee dagen vóór hun aankomst in Egypte een vragenlijst invullen over hun gezondheidstoestand met betrekking tot COVID-19 op de website van de Egyptische autoriteiten www.visitegypt.gov.eg om een code te krijgen ter bevestiging van de registratie op het platform. In het bijzonder moet u het adres waar u verblijft in Egypte opgeven en de naam van uw reisverzekering.  

We raden ten stelligste af dat reizigers die naar de internationale luchthavens van Hurghada, Sharm El-Sheikh, Marsa Alam en Taba vliegen, en die niet in het bezit zijn van een certificaat met negatieve PCR-test, gebruik maken van de mogelijkheid om zich bij aankomst te laten testen. Naast de lange wachttijden om een test te laten uitvoeren en het resultaat te bekomen, moet iedereen die positief test bij aankomst zich op eigen kosten in een hotelkamer isoleren. Indien de symptomen na deze periode niet verdwenen zijn, kan de betrokken persoon naar een publiek ziekenhuis worden overgebracht, of – indien gewenst – naar een privéziekenhuis onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid.

Gezien de epidemiologische situatie in Egypte en de vragenlijst die moet worden ingevuld voor aankomst op Egyptisch grondgebied, raden we reizigers ten stelligste aan om hun dekking voor gezondheidszorg en ziekenhuisopname in Egypte te controleren vóór vertrek.

Verdere informatie over de inreisvoorwaarden voor Egypte vindt u bij IATA Travel Centre.

 

Om onze consulaire dienstverlening nog beter te kunnen organiseren, raden wij u aan om uw reis te registreren via Travellers Online

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

Het risico op terroristische aanslagen is afgenomen, maar niet helemaal uitgesloten. Geen enkele toerist is slachtoffer geweest dit jaar.

President El-Sisi heeft op 25 oktober 2021 het einde van de noodtoestand aangekondigd, die in werking was getreden in april 2017. Onderstaande aanbevelingen blijven evenwel gelden.

Vermijd samenscholingen en manifestaties.

Het gebruik van drones is verboden in Egypte, ook in toeristische zones.

Worden AFGERADEN (geen consulaire bijstand mogelijk) :
- Alle reizen naar de Noordelijke Sinaï, de Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan .
- Reizen naar de Zuidelijke Sinaï, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm el Sheikh en Dahab, de kustweg van Suez naar Sharm el Sheikh 

Zie details per regio hieronder.

Egypte hanteert een absolute nultolerantie inzake drugs (in sommige gevallen reden voor doodstraf). Sommige medicijnen, waarvoor in België geen voorschrift nodig is, worden in Egypte beschouwd als drugs en mogen het land niet worden ingebracht zonder voorafgaande toestemming van de Egyptische ministerie van Volksgezondheid. (Meer info in de rubriek “Gezondheid & Hygiëne” hieronder)

1. Terroristische dreiging

Wees in Egypte bijzonder waakzaam wegens de verhoogde terreurdreiging.

De laatste aanslagen dateren van 2019. De situatie is nu rustiger in het land, (behalve in het noorden van de Sinaï en de grens met Libië), maar het terroristische risico is niet volledig uitgesloten. Blijf waakzaam in de buurt van openbare gebouwen en kerken, vooral tijdens religieuze feestdagen.

Vermijd verplaatsingen buiten Cairo in een geïsoleerd voertuig of bij nacht. Respecteer de instructies van politie- en veiligheidsdiensten. Er zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen, o.a. op de luchthavens, rond officiële of religieuze gebouwen .

2. Demonstraties en onlusten

Gelieve steeds demonstraties of samenscholingen te mijden. Publieke demonstraties zijn verboden zonder voorafgaande toestemming. Toch vinden er nu en dan plaats.

Volg de situatie in de lokale media en vermijd mogelijke ‘hotspots’ zoals moskeeën, overheidsgebouwen, syndicaten…. Wanneer er zich spanningen voordoen, beperk dan uw bewegingen buiten de hotelcomplexen. Vermijd alle demonstraties en samenscholingen. Wees waakzaam en volg de instructies van de overheid en de autoriteiten op.

3. Uw houding in het openbaar

U neemt best een discrete houding aan. Vermijd discussies over gevoelige onderwerpen, vooral van politieke of religieuze aard. Vermijd het uiten van publieke negatieve meningen of opmerkingen over Egypte, de president, de veiligheidsdiensten en religie. Opmerkingen die als beledigend worden ervaren op sociale media hebben geleid tot zware gevangenisstraffen. 

Wees uiterst voorzichtig met fotograferen op straat. Neem geen foto's in de buurt van demonstraties of openbare gebouwen. Fotograferen van militaire installaties en gebouwen is verboden. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, ook al is daar niet steeds een duidelijk aanwijsbare reden voor. Die waarschuwing geldt ook voor geaccrediteerde journalisten.

 Er geldt een totaal verbod op drones in Egypte, ook in toeristische gebieden.

Egypte is een conservatief religieus land waar nog steeds een taboe heerst omtrent seksualiteit. Als u als vrouw alleen reist, neem dan nooit plaats in de taxi naast de chauffeur (dit wordt soms als een uitnodiging gezien). Ongehuwd samenwonen, prostitutie en homoseksuele handelingen kunnen tot vervolging leiden. Hoewel homoseksualiteit op zich niet strafbaar is in Egypte, worden homoseksuele handelingen en advocacy rond homoseksualiteit soms vervolgd op basis van de wet tegen ontucht. Omzichtigheid en discretie worden dan ook sterk aangeraden.

4. Criminaliteit 
Kijk uit voor handtas- en portefeuillediefstallen en agressie. Ongewenste intimiteiten en seksueel geweld zijn een reëel probleem. Diefstallen, persoonlijke aanvallen en carjacking kunnen voorkomen.
Het is afgeraden zich ’s nachts op snelwegen of op verlaten wegen te verplaatsen. Voor lange afstanden reist u best met meer dan één voertuig.

Er wordt geregeld melding gemaakt van oplichterij en emotionele chantage. Na het aangaan van een vriendschaps-, of liefdesrelatie of huwelijk, worden vooral vrouwelijke toeristen gevraagd financieel bij te dragen tot een (soms zelfs onbestaand) project.

Belgen die een handelsactiviteit, de huur of aankoop van vastgoed overwegen, laten zich best bijstaan door een onpartijdige Egyptische advocaat. Teken geen enkele overeenkomst vooraleer die werd vertaald door een erkend vertaalbureau.
Indien u het slachtoffer wordt van een criminele actie, neem dan onmiddellijk contact op met de toeristenpolitie (tel nummer : 126).

RICHTLIJNEN PER REGIO

a. Cairo, Alexandrië en de Middellandse Zeekust

Aanbevelingen voor kleine criminaliteit in grote steden. Het verkeer is chaotisch, vooral in Caïro, en het is niet aangeraden om zelf te rijden. Caïro is een vervuilde stad, houd rekening met de impact van luchtvervuiling (mogelijke ademhalingsproblemen en huidirritaties) en hitte.

De Middellandse Zeekust is toegankelijk tussen de Nijldelta en Marsa Matruh. De kust tussen Port Said en Gaza wordt sterk afgeraden.

b. De Rode Zeekust (Hurghada, El Gouna en Marsa Alam) 
Wees waakzaam bij het verlaten van hotelzones. Als u de weg naar deze kustplaatsen neemt, verplaatst u zich bij voorkeur overdag.

c. Sharm el Sheikh en Zuid-Sinaï 

Voorzichtigheid is geboden bij reizen naar Zuid-Sinaï buiten de hoofdwegen, houd er rekening mee dat hier ook een terroristische dreiging bestaat. De hotelzone rond Sharm el Sheikh en Dahab is veilig.

Sharm el Sheikh en het Sint-Katarinaklooster zijn bereikbaar via de kustweg van de stad Suez. Let op 4x4 voertuigen hebben in de Sinaï een speciale toelating van de Egyptische overheid nodig.

d. Opper-Egypte (Luxor, Aswan, Abu Simbel) 
Let op voor reizen naar Opper-Egypte vanwege gevaarlijk verkeer en hulpverlening op willekeurige basis (zie hierboven). Aanvallen op toeristen hebben zich in het verleden voorgedaan in deze regio, maar zonder recente gevallen.

e. De Noordelijke Sinaï en de grensovergang naar Gaza in Rafah 
Reizen naar en in de Noordelijke Sinaï worden nadrukkelijk afgeraden.


In de Noordelijke Sinaï leveren leger en politie nog steeds slag tegen terroristische eenheden, waarvan één zich bij IS (Islamic State) heeft aangesloten.

De grensovergang met de Gazastrook nabij Rafah is slechts open op willekeurige basis. Het gebruik van de grensovergang in Rafah naar Gaza wordt ten stelligste afgeraden. Deze grensovergang is niet altijd open. Eens in Gaza kunnen de Belgische ambassades en consulaten geen bijstand aan Belgen te verlenen

f. Midden-Egypte, de Nijldelta en de steden aan het Suezkanaal 

Voorzichtigheid is geboden bij reizen in Midden-Egypte (Minya, Qena, Assiut) en in de Nijldelta vanwege gevaarlijk verkeer en hulpverlening op willekeurige basis (zie hierboven). De regio Fayoum is toegankelijk, maar de stad Medinat el Fayoum moet worden vermeden.

g. De Westelijke Woestijn en het grensgebied met Libië en Soedan 
Reizen naar de Westelijke Woestijn worden afgeraden. Voor deze regio zijn bijkomend voorafgaande toestemmingen vereist van de lokale Egyptische veiligheidsinstanties.

Er bestaat een risico op roverbendes, en er zijn in dit gebied ook infiltraties en trafieken (smokkel) vanuit Libië.
De Siwa-oase is bereikbaar over de weg enkel via Marsah Matruh of met het vliegtuig (privé-maatschappij). Reizen via andere wegen wordt afgeraden. De activiteiten rond de oase zijn eveneens afgeraden.

Reizen naar de grensstreek tussen Egypte/Libië/Soedan worden sterk afgeraden gezien de onrustige situatie in Libië. Deze regio is het toneel van smokkelhandel, onder andere van wapens.
In het grensgebied met Libië bevinden zich overigens nog talrijke landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog.