Eritrea

kaart Eritrea

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus.

   

  1. Reizigers komende uit Belgie moeten een negatieve PCR-test van minder dan 72u voor vertrek voorleggen;
  2. Een verplichte en betalende PCR-test (30 USD) zal worden afgelegd bij aankomst in Asmara;
  3. Bij uw vertrek dient u een negatieve PCR-test van minder dan 72u voor te leggen. Deze test legt u af bij de lokale gezondheidsautoriteiten (100 USD).

  Landgenoten die zich in Eritrea bevinden, worden aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen en de gangbare hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen te respecteren.

  De ziekenhuisinfrastructuur in Eritrea is rudimentair en komt door de uitbraak van de epidemie nog meer onder druk te staan.

   

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

  Als u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische ambassade in Nairobi per e-mail via nairobi@diplobel.fed.be 

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Er wordt afgeraden om te reizen naar en in de grensgebieden van Eritrea met de buurlanden. Niet alleen komen er in deze gebieden en “veiligheidszones” geweldsincidenten voor, er liggen ook veel landmijnen.

  Aan de grens met Ethiopië ligt de door de VN afgekondigde tijdelijke veiligheidszone (TSZ=Temporary Security Zone). Deze bufferzone beslaat vanaf de gemeenschappelijke grens een 25 kilometer brede strook rond Eritrees grondgebied. Het is ten zeerste afgeraden te reizen in dit grensgebied. In deze zones worden militairen ingezet en werden reeds ontvoeringen, berovingen en moorden gemeld. Momenteel zijn bovendien alle grensovergangen tussen Ethiopië en Eritrea gesloten.

  Ook op de grens tussen Eritrea en Sudan ligt een veiligheidszone. Het gaat om het gebied ten noorden en ten westen van de lijn Mersa Gulbub, Afabet, Agordet, Barentu en Biyakundi.  Hier wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid van gewapende groeperingen.

  In het grensgebied met Djibouti is er nog steeds een territoriaal conflict en zijn er politieke spanningen. Ook deze grensovergang is momenteel gesloten.
  In de hele hoorn van Afrika komt piraterij voor. Hoewel de kust van Eritrea (nog) niet door aanvallen werd geteisterd, is het toch afgeraden met jachten en plezierboten in deze regio te varen.
   

  Reizen in het binnenland

  Het Eritrese Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een reisverbod buiten de stad Asmara opgelegd aan alle buitenlandse residenten/ toeristen/ diplomaten. Om zich buiten Asmara te begeven, moeten betrokkenen vooraf een reisvergunning (Travel Permit) aanvragen bij het Ministerie van Toerisme op Harnet Avenue in Asmara (duur van afgifte: ongeveer 24 u). Deze regeling betreft ook buitenlandse residenten die in andere steden van Eritrea werkzaam zijn. Deze personen moeten een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Handel of lokale Zoba (Regio) bureaus om zich buiten hun werkplaats te kunnen begeven.

  Diplomaten en consulair personeel werkzaam in Eritrea zijn ook onderworpen aan deze maatregel. Het duurt ongeveer 10 dagen om een toelating om buiten Asmara  te reizen te bekomen. Dit betekent dat consulaire bijstand buiten Asmara niet kan worden gegarandeerd.

  Omdat er landmijnen in het hele land liggen, wordt er aangeraden om enkel over geasfalteerde wegen te reizen en altijd op de hoofdweg te blijven.

  Terreurdreiging
  Er is een beperkt maar reëel risico van terrorisme in Eritrea. Het is raadzaam de actualiteit op de voet te volgen en uit de buurt van demonstraties of ongewone volksoplopen te blijven.

  Criminaliteit
  De hoofdstad Asmara en andere steden kunnen als relatief veilig beschouwd worden. Ook hier kent men echter de gebruikelijke grootstedelijke (kleine) criminaliteit die tot (de even gebruikelijke) voorzichtigheid en gezond verstand moet aanzetten.