Estland

kaart Estland

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19
 

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar Estland is mogelijk op voorwaarde dat rekening gehouden wordt met het volgende:

- ofwel een quarantaine van 14 dagen respecteren (sinds 27 juli)

- ofwel een twee negatieve tests en een beperkte quarantaine van 7 dagen (sinds 1 september)

Estland versoepelt de regels ter bestrijding van Covid-19 gradueel, waardoor ook het openbare leven stilaan herneemt. Alle details over de vigerende maatregelen kan u vinden op www.kriis.ee (in het Engels/Ests/Russisch). Sinds 1 juni worden grenscontroles voor passagiers komende uit de Schengenzone, de EU of het VK opgeheven. Men kan vanaf dan vrij naar Estland reizen indien men geen ziekteverschijnselen vertoont en de laatste 14 dagen verbleven heeft in een lidstaat van de EU, de Schengenzone of het VK. Passagiers die uit risicolanden komen dienen na aankomst wel nog verplicht 14 dagen in quarantaine blijven. Alternatief kunnen reizigers een test laten afnemen. Indien deze negatief is dient men nog een beperktere quarantaine van 7 dagen te respecteren, waarna men nogmaals een test dient af te leggen. Is ook deze test negatief, dan gelden geen bijzondere beperkingen meer. Nadere details over de testprocedure kan u op deze externe link vinden. De politie ziet toe op de naleving van deze richtlijn. Een risicoland is een land waar het cumulatief aantal besmettingen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen boven de 16 ligt. Sinds 27 juli werd België weer als een risicoland geklasseerd.

 

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico's verbonden aan reizen naar Estland.

Voorzichtigheid is geboden in de nabijheid van militaire domeinen (talrijke militaire oefeningen), in het bijzonder in de grensstreek met Rusland.

 
Criminaliteit

Criminaliteit komt in Estland niet meer dan in andere landen voor. De gebruikelijke voorzichtigheidsmaatregelen zijn van toepassing: afgelegen straten en steegjes vermijden, waken over zichtbare toestellen (GSM, camera enz.), bagage niet zonder bewaking achterlaten.

Waakzaamheid in bepaalde uitgaan en ontmoetingsplaatsen is aangewezen (bars, discotheken).