Estland

kaart Estland

 

Laatste update

Alle niet-essentiële reizen vanuit en naar België blijven verboden. Vanaf 15 juni gaan de grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen.

Reizen buiten Europa kunnen vooralsnog niet.

 
Estland versoepelt de regels ter bestrijding van Covid-19 gradueel, waardoor ook het openbare leven stilaan herneemt. Alle details over de vigerende maatregelen kan u vinden op https://www.kriis.ee/en. Vanaf 1 juni worden grenscontroles voor passagiers komende uit de Schengenzone, de EU of het VK opgeheven. Men kan vanaf dan vrij naar Estland reizen indien men geen ziekteverschijnselen vertoont en de laatste 14 dagen verbleven heeft in een lidstaat van de EU, de Schengenzone of het VK. Passagiers die uit risicolanden komen dienen na aankomst wel nog verplicht 14 dagen in quarantaine blijven. De politie ziet toe op de naleving van deze richtlijn. Een risicoland is een land waar het cumulatief aantal besmettingen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen boven de 15 ligt. Momenteel is België nog een risicoland. Er zijn nog geen rechtstreekse vluchten tussen België en Estland. Tussen de Baltische Staten geldt er vrij verkeer van personen.

De Ambassade van België in Helsinki blijft telefonisch en via mail bereikbaar en is enkel na afspraak open. In de mate van het mogelijke geven wij op dit moment de voorkeur aan dienstverlening per mail of telefoon.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere risico's verbonden aan reizen naar Estland.

Voorzichtigheid is geboden in de nabijheid van militaire domeinen (talrijke militaire oefeningen), in het bijzonder in de grensstreek met Rusland.

 
Criminaliteit

Criminaliteit komt in Estland niet meer dan in andere landen voor. De gebruikelijke voorzichtigheidsmaatregelen zijn van toepassing: afgelegen straten en steegjes vermijden, waken over zichtbare toestellen (GSM, camera enz.), bagage niet zonder bewaking achterlaten.

Waakzaamheid in bepaalde uitgaan en ontmoetingsplaatsen is aangewezen (bars, discotheken).