Eswatini

kaart Eswatini

 

 
Laatste update

Alle niet-essentiële reizen vanuit en naar België blijven verboden. Vanaf 15 juni gaan de grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen.

Reizen buiten Europa kunnen vooralsnog niet.
 

COVID-19

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Het virus verspreidt zich over de hele wereld en kan hierom een impact hebben op uw verplaatsingen en reizen. Deze verplaatsingen en reizen helpen niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Steeds meer landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen, waardoor de  normale doorgang over de grenzen niet langer kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om in het buitenland geblokkeerd te raken, is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen.

Mensen die voor een korte periode in het buitenland verblijven, zoals toeristen of studenten, doen er goed aan te overwegen om al dan niet vervroegd terug te keren dan wel bereid zijn het risico te lopen om langer dan voorzien op hun bestemming te blijven. Hou hierbij rekening met uw huisvesting, financiën, familie, verzekering en medische situatie en voorzieningen. Indien u wenst te vertrekken neem dan in de eerste plaats contact op met uw touroperator, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.

Mensen die permanent in het buitenland wonen, dienen zelf de inschatting te maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is.

Hou er rekening mee dat steeds minder vluchten georganiseerd worden en de mogelijkheid op terugkeer steeds moeilijker zal worden.

Indien u vaststelt dat de grenzen van het land waar u verblijft effectief gesloten zijn en zelfs reizen om thuis te geraken niet meer mogelijk zijn, dan kunnen wij u enkel adviseren om te blijven waar u bent. Vergewis u ervan dat u onderdak hebt en probeer om via contacten met België zelf hulp te regelen o.a. met uw bank of wisselkantoren (Western Union), uw arts (medicatie), uw familie en vrienden om u te helpen. In deze ongeziene omstandigheden zijn zelfs de hulpmiddelen van de Belgische Ambassades beperkt.​

In geval van nood staan onze Ambassades, Consulaten en het call center in Brussel klaar om Belgische landgenoten in het buitenland bij te staan, maar het is ook belangrijk dat de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de instructies van de lokale autoriteiten nauwgezet opvolgen.

De reisadviezen worden per land voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om deze reisadviezen regelmatig te raadplegen.

Heeft u nog vragen? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl  of bel 0800/14.689.

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen:

https://www.who.int/home 
https://www.wanda.be/nl

Eswatini heeft een inreisverbod uitgevaardigd voor buitenlanders komende van hoogrisico landen met hoog risico. De autoriteiten hebben echter niet duidelijk gemaakt welke landen als hoog risico worden beschouwd. Visums voor toeristen vanuit die landen worden geannuleerd vanaf 20 maart. Burgers van Eswatini die terugkeren na een verblijf in een hoogrisico land zullen onderworpen worden aan een intensieve screening en moeten verplicht 14 dagen in zelf-quarantaine blijven. Alle scholen en universiteiten worden onmiddellijk gesloten tot nader bericht. Publieke en private evenementen voor meer dan 50 personen worden opgeschort.

Daarnaast zijn de volgende landgrenzen met Zuid-Afrika gesloten: Emahlatini (Sicunisa), Bothashoop (Gege), Waverley (Lundzi), Nerston (Sandlane), Josefsdal (Bulembu) en Onverwacht (Salitjie).

De situatie kan van minuut tot minuut veranderen. Gelieve dit op te volgen via volgende websites:

Voor België: https://www.info-coronavirus.be/nl/ of per telefoon 0800/14 68 9 (enkel in België).

Om u beter te kunnen bijstaan, gelieve u te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Mits inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Swaziland doorgaans veilig gereisd worden. De meeste reizen naar Swaziland verlopen zonder problemen. Gedurende de laatste jaren werd er meestal consulaire bijstand verzocht voor gevallen van criminaliteit. Nachtelijke wandelingen in de stadscentra van Mbabane en Manzini worden afgeraden.

De politieke situatie in Swaziland is gespannen, ondermeer omwille van de huidige financiële crisis. Er vinden betogingen en protestacties plaats tegen de regering, die gepaard kunnen gaan met geweld en hard optreden van de overheid. Tengevolge hiervan is er een versterkte politiecontrole. Het is dan ook aangeraden om steeds een identiteitsdocument en een rijbewijs op zak te hebben.

Een opflakkering van de politieke onrust en het sociaal protest kunnen leiden tot geweld. Men dient zich steeds goed te informeren vooraleer men verder reist door het land. Het is raadzaam de politieke actualiteit op te volgen voor en tijdens de reis en uit de buurt te blijven van samenscholingen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.