Finland

Finland

Laatste update

De Belgische regering besliste in het kader van de coronacrisis om alle niet-essentiële reizen naar het buitenland te VERBIEDEN tot en met 7 juni. De Nationale Veiligheidsraad zal dit verbod tijdig opnieuw evalueren.

Finland versoepelt de regels ter bestrijding van Covid-19 gradueel, waardoor ook het openbare leven stilaan herneemt. Alle details over de vigerende maatregelen kan u vinden op https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus. De basisregel voor de toegang tot het Finse grondgebied blijft dat enkel Finnen en buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning in Finland het land binnen mogen, alsook EU burgers of personen met een geldige verblijfsvergunning in een EU-lidstaat die op terugweg zijn naar hun thuisland. Beroepsmatige reizen uit de Schengenzone of het VK worden ook toegelaten. Bijkomende versoepelingen voor enkele uitzonderingscategorieën betreffen o.a. familiebezoeken en studenten. Nadere details over de versoepeling kan u vinden op www.raja.fi. Er zijn rechtstreekse vluchten tussen Helsinki en Brussel en ook het ferryverkeer op de Baltische Zee herneemt stilaan. Na aankomst in Finland dient men 14 dagen in zelfquarantaine te blijven.

De Ambassade van België in Helsinki blijft telefonisch en via mail bereikbaar en is enkel na afspraak open. In de mate van het mogelijke geven wij op dit moment de voorkeur aan dienstverlening per mail of telefoon.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Reizen in Finland levert geen veiligheidsproblemen op.

 
Criminaliteit

Finland kent een lage criminaliteit. Waakzaamheid blijft steeds geboden in de buurt van de stations en drukke winkelstraten in de grote steden, de luchthavens (zakkenrollers), vooral in het zomerseizoen (juni-juli-augustus).

Algemeen noodnummer: 112