Finland

Finland

Laatste update

Coronavirus COVID-19
 

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID
 

Sinds 10 augustus worden reizigers uit België niet meer toegelaten tot het Finse grondgebied en worden grenscontroles uitgevoerd bij aankomst in Finland. Hierop gelden enkele uitzonderingen voor essentiële verplaatsingen zoals zakenreizen, familiebezoek, studenten en permanente residenten in Finland. De volledige lijst van uitzonderingen kan u hier terugvinden. Deze reisbeperkingen gelden ongeacht uw vervoersmiddel, behalve wanneer u met een pleziervaartuig naar Finland vaart.

Vanaf 23 november zal een “test and come” beleid gelden. Dit wil zeggen dat vanaf die datum de grenscontroles vervallen alsook het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële reizen. In principe kan vanaf die datum iedereen naar Finland reizen op voorwaarde dat men een negatief PCR-testresultaat kan voorleggen van een test die maximaal 72 uur voor vertrek afgenomen is. Ten vroegste 72 uur na aankomst in Finland dient men dan nogmaals een test af te leggen. In afwachting van het tweede testresultaat zal men een zelfquarantaine dienen te respecteren en het aantal contacten tot het absolute minimum dienen te beperken. Als ook deze test negatief is, zullen er geen bijzondere beperkingen gelden.

Reizigers die minder dan drie dagen in Finland verblijven, zullen evenwel geen tweede test dienen af te nemen en dienen evenmin de zelfquarantaine te respecteren tijdens hun verblijf. Voor personen die in Finland wonen, zullen de twee tests in Finland afgenomen worden. Een test bij aankomst in Finland en een tweede in de gemeente waar zij wonen ten vroegste 72 uur na de eerste test. Ook zij zullen een zelfquarantaine dienen te respecteren in afwachting van het tweede testresultaat.

Tot 23 november geldt nog een zelfquarantaine van 14 dagen, tenzij men bovenstaande regeling op vrijwillige basis toepast waardoor de quarantaineperiode gereduceerd kan worden. Opgelet, tijdens de transitieperiode tot 23 november blijven grenscontroles gelden en worden enkel essentiële reizen vanuit België toegelaten door Finland.

Professionele verplaatsingen tussen enerzijds Finland en anderzijds Estland ofZweden zijn momenteel ook vrijgesteld van quarantaine. Hetzelfde geldt voor het grensverkeer rond de Zweeds-Finse en Noors-Finse grenzen.

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Reizen in Finland levert geen veiligheidsproblemen op.

 
Criminaliteit

Finland kent een lage criminaliteit. Waakzaamheid blijft steeds geboden in de buurt van de stations en drukke winkelstraten in de grote steden, de luchthavens (zakkenrollers), vooral in het zomerseizoen (juni-juli-augustus).

Algemeen noodnummer: 112