Frankrijk

kaart Frankrijk

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

COVID

Heropening van de grenzen vanaf 9 juni 2021

Vanaf 9 juni 2021, wordt de flux van reizigers tussen Frankrijk en het buitenland heropend volgens modaliteiten die verschillen naar gelang de sanitaire situatie van het derde land.

Een classificatie van de landen werd opgesteld op basis van de sanitaire indicatoren. De landenlijst kan aangepast worden naar gelang de evolutie van hun lokale epidemiologische situatie.

Voor meer informatie: www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Classificatie van de landen vanaf 2 juni 2021, op basis van de sanitaire indicatoren:

 • “Groene” laden: geen actieve circulatie van het virus, geen gekende zorgwekkende varianten. Het betreft de volgende landen: Europese Ruimte, Australië, Zuid-Korea, Israël, Japan, Libanon, Nieuw-Zeeland, Singapore.
 • “Oranje” landen: actieve circulatie van het virus op beheerste wijze, zonder verspreiding van zorgwekkende varianten. Het betreft alle landen van de wereld, met uitzondering van de landen gedefinieerd als “groen” en “rood”.
 • “Rode” landen; actieve circulatie van het virus, met aanwezigheid van zorgwekkende varianten. Het betreft de volgende landen: Zuid-Afrika, Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turkije en Uruguay.
 • Voor meer informatie: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/questions-reponses.

Concreet, voor een reiziger komende van een “groen” land (Europese Ruimte, waar België deel van uitmaakt):

 • Indien de reiziger gevaccineerd is: geen PCR- noch antigeentest, geen quarantaine.
 • Indien de reiziger (ouder dan 11 jaar) niet gevaccineerd is: negatieve PCR- of antigeentest van minder dan 72 uur voor vertrek, geen quarantaine.
 • De door Frankrijk aanvaarde vaccins zijn diegene erkend door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson.
 • Het bewijs van vaccinatie kan slechts aanvaard worden op voorwaarde dat ze het doorgaan van een volledig vaccinatieschema aantoont, namelijk:
  • 2 weken na de 2de injectie voor de vaccins met dubbele injectie (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);
  • 4 weken na de injectie voor de vaccins met één enkele injectie (Johnson & Johnson);
  • 2 weken na de injectie voor de vaccins bij personen met een geschiedenis van COVID-19 (slechts 1 injectie nodig).
 • Met ingang van 1 juli zal de sanitaire pas, onder de vorm van een Europees certificaat, erkend worden voor interne verplaatsingen binnen de Europese ruimte.

 

Algemene nationale maatregelen

De sanitaire noodtoestand is uitgeroepen op het gehele Franse grondgebied sinds 16 oktober 2020.

De beperkingsmaatregelen rond verplaatsingen zijn overdag opgeheven en een verplaatsingsattest is niet meer vereist tussen 6.00 uur en 23.00 uur. Een avondklok blijft evenwel ingesteld van 23.00 uur tot 6.00 uur over het volledige Franse vasteland. Deze avondklok wordt opgeheven vanaf zondag 20 juni 2021.

De avondklok wordt strikt gecontroleerd, met mogelijkheid tot beperkte uitzonderingen (voor professionele, medische, of dwingende familiale reden). Een attest van uitzonderlijke verplaatsing blijft noodzakelijk voor eenieder die zich tijdens de avondklok zou verplaatsen. U vindt dit attest terug op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een forfaitaire boete van 135 € wordt aangerekend als de avondklok niet wordt gerespecteerd. In geval van recidive kan de boete oplopen tot 3.750 €. U vindt meer informatie over de avondklok op de volgende website.

Bepaalde maatregelen zijn verlicht:

 • Het dragen van een mondmasker buitenshuis is niet langer verplicht, met enkele uitzonderingen (groeperingen, wachtrijen, markten, stadions, enz.). Anderzijds blijft het dragen van een mondmasker in gesloten ruimte verplicht (bedrijven, winkels, transport, enz.)
 • Cafés en restaurants binnen: beperking tot 50% van de capaciteit, tafels van maximaal 6 personen. Buitenterrassen: 100% capaciteit, tafels van maximaal 6 personen.
 • Cinema’s, theaters, spektakelzalen open met toelating tot 65% van de capaciteiten een maximaal plafond van 5.000 personen. Het gebruik van de sanitaire pas zal verplicht zijn voor elk evenement van meer dan 1.000 personen.  
 • Capaciteit van de musea: 4m² per bezoeker.
 • Organisatie van de festivals in open lucht: mogelijk onder voorwaarde gezeten te zijn, met beperking tot 65% van de capaciteit en een plafond van maximaal 5.000 personen, met gebruik van de sanitaire pas boven de 1.000 personen. Staande festivals in open lucht blijven verboden.
 • Evenementen in buitensportfaciliteiten (stadia) zijn mogelijk, met een beperking tot 65% van de capaciteit en een plafond van maximaal 5.000 personen, met gebruik van de sanitaire pas boven de 1.000 personen.
 • Bibliotheken dienen de regel van één zitplaats op twee te respecteren.
 • Zoo’s in open lucht mogen bezoekers ontvangen tot 65% van hun capaciteit.
 • De parken, tuinen, stranden en waterpartijen zijn toegankelijk. De prefecten kunnen evenwel bepaalde samenscholingen in de publieke ruimte verbieden.
 • Handelszaken en overdekte markten mogen openen mits respect van een strikt sanitair protocol (4m² per klant).
 • Telewerk wordt verlicht.
 • Scholen, colleges en lycea: terugkeer naar de klassen met een strikt sanitair protocol.
 • Hoger onderwijs: afwisseling tussen fysiek en afstandsonderwijs, met maximaal 50% bezetting.
 • Ceremonies:
  • Diensten in gebedshuizen zijn toegelaten en de gelovigen moeten, om aanwezig te mogen zijn, de regel van één zitplaats op twee respecteren.
  • Huwelijken en PACS worden georganiseerd volgens dezelfde regels als hierboven vermeld.
  • Bij begrafenissen wordt de aanwezigheid beperkt tot 75 personen.
 • Bezoek in EHPAD en rusthuizen zijn toegelaten, mits strikte naleving van de hygiënische voorzorgsmaatregelen.

U vindt meer informatie op de volgende website.

Wij nodigen u uit om de website van de prefectuur en het regionaal gezondheidsagentschap (ARS) van het betrokken departement te bekijken om op de hoogte te blijven van de laatste gezondheidsmaatregelen die tijdens uw verblijf in acht moeten worden genomen.

Zelfs met het vaccin tegen het coronavirus, is de beste bescherming voor u en uw naasten het voortdurend in acht houden van de beschermingsmaatregelen en de fysieke afstand. 

Voor meer informatie, zie: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-la-covid-19.

 

Specifieke maatregelen afhankelijk van de bestemming/afkomst

 

Reizigers komende van het Verenigd Koninkrijk ( “ Oranje” land op basis van de sanitaire indicatoren ):

 • Indien de reiziger gevaccineerd is: Negatieve PCR-test van minder dan 72 uur of negatieve antigeentest van minder dan 48 uur, geen quarantaine.
 • Indien de reiziger (ouder dan 11 jaar) niet gevaccineerd is: dwingende redenen, negatieve PCR-test van minder dan 72 uur of negatieve antigeentest van minder dan 48 uur, geen quarantaine, zelfisolatie van 7 dagen.

 

Grensbewoners en grensarbeiders:

De grensbewoners en -arbeiders aan de Frans-Belgische grens, die komen van of gaan naar een rode zone (volgens de Belgische autoriteiten), zijn niet verplicht zich in quarantaine te plaatsen noch een COVID-19-test uit te voeren. Voor een verblijf van minder dan 48 uur in België of in het buitenland, hebben zij niet de verplichting om het Passagier Lokalisatie Formulier. in te vullen.

Deze personen mogen zich aan beide kanten van de grens verplaatsen om zich naar de werkplaats te begeven of gebruikelijke of occasionele activiteiten in de dichte omgeving uit te voeren (bv. inkopen doen, een familielid of een kennis bezoeken, medisch bezoek, recreatieve activiteiten…). Ze zijn er echter toe gehouden de maatregelen, hierboven onder de titel “Algemene nationale maatregelen” uitgelegd, na te leven.

 

Corsica:

Er gelden bijkomende maatregelen voor passagiers naar Corsica, zowel per vliegtuig als per boot:

 1. Elke passagier ouder dan 11 jaar dient in de 72 uur voor het vertrek een RT-PCR-test te hebben uitgevoerd, zelfs indien gevaccineerd.
 2. Een verklaring op eer, afgedrukt en getekend, zal door de transportmaatschappij vereist worden bij het inschepen. In dit document certifieert de passagier dat hij geen symptomen van infectie met COVID-19 vertoont, dat hij geen bevestigd COVID-19-geval is, en dat hij naar zijn weten de laatste veertien dagen voor de reis geen contact heeft gehad met een bevestigd geval. De passagier zal eveneens moeten bevestigen dat hij de aan de voorgemelde testverplichting heeft voldaan.

Een PCR-test is niet verplicht om van Corsica naar het vasteland te reizen.

Voor meer informatie, gelieve de websites van de Prefectuur van Zuid-Corsica en de Prefectuur van Hoog-Corsica te raadplegen.

 

Overzeese Gemeenschappen:

Reizen van en naar bepaalde Overzeese Gemeenschappen kunnen alleen toegestaan ​​worden op basis van dwingende redenen van persoonlijke of familiale aard, dringende medische redenen of professionele redenen die niet uitgesteld kunnen worden.

Gevaccineerde reizigers (volledig vaccinatieschema) zullen niet onderworpen worden aan de dwingende redenen om zich te verplaatsen naar of van bepaalde Overzeese Gemeenschappen.

Samengevat, wordt de sanitaire controle bij aankomst in de Overzeese Gemeenschappen verschillend georganiseerd afhankelijk van het gebied, waarbij een strikte quarantaine, een gedeeltelijke lockdown of een avondklok voorzien zijn in bepaalde onder hen. Voor preciezere informatie, gelieve de website van de prefectuur van uw verblijfplaats te raadplegen:

TERRORISME


Meerdere terroristische aanvallen hebben de laatste maand plaatsgevonden in Frankrijk, waaronder op 29 oktober 2020 een mesaanval in de Notre-Dame Basiliek in Nice.  Ingevolge deze gebeurtenissen, heeft de Franse Eerste Minister op 29/10/2020 aangekondigd dat het gehele Franse grondgebied onder het hoogste niveau “Urgence Attentat” van het VIGIPIRATE-plan wordt geplaatst. Militairen zullen meer ingezet worden over het hele Franse Grondgebied. Gebedshuizen en scholen zullen onder versterkte bescherming van de ordediensten worden geplaatst. Een verhoogde waakzaamheid wordt ten zeerste aanbevolen.

 

Voor elke reis in Frankrijk, zeker naar de Overzeese Gebieden, kunt u zich inschrijven op https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

TERRORISME

Meerdere terroristische aanvallen hebben de laatste weken plaatsgevonden in Frankrijk, waaronder op 29 oktober 2020 een mesaanval in de Notre-Dame Basiliek in Nice.  Ingevolge deze gebeurtenissen, heeft de Franse Eerste Minister op 29/10/2020 aangekondigd dat het gehele Franse grondgebied onder het hoogste niveau “Urgence Attentat” van het VIGIPIRATE-plan wordt geplaatst. Militairen zullen meer ingezet worden over het hele Franse Grondgebied. Gebedshuizen en scholen zullen onder versterkte bescherming van de ordediensten worden geplaatst. Een verhoogde waakzaamheid wordt ten zeerste aanbevolen.

Terreurdreiging

Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk  hebben de Franse autoriteiten bijzondere maatregelen genomen die kunnen leiden tot een versterking van de bewaking van gevoelige locaties. Belgen ter plaatse dienen waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen.

 Criminaliteit

Kleine criminaliteit is vooral hoog in de regio Parijs, de regio Marseille en de Azurenkust.

Neem volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Houd altijd uw identiteitskaart of paspoort bij u, maar laat uw waardevolle spullen in de hotelkluis achter.
 • De grootste voorzichtigheid is vereist bij het reizen met de nachttrein. Het is gebeurd dat reizigers in hun slaap beroofd werden door dieven die gebruik maakten van slaapverwekkende middelen.
 • Wees voorzichtig op snelwegen en rustplaatsen. Dieven gebruiken verschillende trucjes om auto's te stelen. Ze doen zich voor als slachtoffer van een ongeval of panne of willen je helpen. Stap niet uit uw auto en zet uw reis verder. 
 • De autosnelweg A1 is regelmatig het toneel van overvallen, vooral tijdens files. De daders, te voet of per scooter, verplaatsen zich tussen de voertuigen, slaan een autoruit in aan de passagierskant om een tas te stelen ofwel aan de bestuurderskant om de auto helemaal over te nemen. Laat waardevolle zaken (handtassen, computers, tablets, enz.) niet op de passagiersstoel of de achterbank achter. Leg ze onder je stoel of op de grond.