Georgië

kaart Georgië

Laatste update

Alle niet-essentiële reizen vanuit en naar België blijven verboden. Vanaf 15 juni gaan de grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen.

Reizen buiten Europa kunnen vooralsnog niet.
 

1. Corona

Wegens de coronacrisis kunnen niet-Georgische reizigers het Georgische grondgebied tot nader order niet meer betreden (noch via lucht, land of zee). De lijst van uitzonderingen is beschikbaar op deze link. Bovenstaande maatregel heeft geen impact op de reizigers die zich reeds legaal in Georgië bevinden.

Voor de Belgen die reeds in Georgië zijn: de regering heeft zeer ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus ‘Covid-19’ tegen te gaan. Alle landgrenzen zijn momenteel gesloten. Reizigers die zich in Georgië bevinden dienen er rekening mee te houden dat vrijwel alle luchtverbindingen met de buitenwereld opgeschort zijn. Derhalve is het risico voor Belgische staatsburgers geblokkeerd te raken in Georgië hoog. Dit risico kan allerhande gevolgen hebben (financiële, medische, …) waarmee de reiziger rekening moet houden in zijn beslissing. Reizigers die het land nog willen verlaten dienen onmiddellijk de beschikbare opties na te gaan bij de luchtvaartmaatschappijen en erop te letten dat doorreis naar België mogelijk is (voor dit laatste, zie https://crisiscentrum.be/nl).  

Georgië heeft ook een reeks dwingende maatregelen opgelegd om interpersoonlijke contacten en contaminatie te beperken. Het is dus essentieel om zich blijvend te informeren over de geldende maatregelen via officiële bronnen en deze na te leven. Link naar de website van de Georgische regering: link. De geldende sanitaire procedures en medische contactgegevens zijn beschikbaar op de volgende website: https://stopcov.ge/en (deels in het Engels). 

We raden alle reizigers aan om de hygiënevoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nauw op te volgen: link. Pertinente nieuwe informatie wordt ook op de facebook-pagina van de ambassade geplaatst: https://www.facebook.com/BelgiuminBaku/) .

 

2. Veiligheid

Sinds de oorlog met Rusland in augustus 2008 zijn er twee bezette gebieden in Georgië: de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië. Deze regio’s zijn niet onder controle van de Georgische autoriteiten. Een bezoek eraan of aan de administratieve grenzen met de rest van Georgië wordt ten stelligste afgeraden. Consulaire hulp kan er niet geboden worden.

 

3. Geneesmiddelen en drugs

In Georgië bestaan er een zeer strikte reglementering inzake de invoer van medicijnen. Reizigers die van plan zijn om geneesmiddelen naar Georgië mee te nemen wordt ten stelligste aangeraden de uitgebreidere informatie in de rubriek "gezondheid en hygiëne" van het reisadvies te consulteren. Ook het bezit van en handel in drugs wordt zeer streng bestraft in Georgië. 

 

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Overige

In Tbilisi en andere grote steden kunnen zich protestbetogingen voordoen. Het wordt aangeraden plaatsen waar demonstraties en samenscholingen plaatsvinden te vermijden en de instructies van de lokale ordediensten op de voet te volgen.

De reiziger dient tevens aandachtig te zijn voor zijn persoonlijke bezittingen in de toeristische buurten  van de hoofdstad (o.m. de oude stad, Rustaveli en de omgeving van het Vrijheidsplein) en waakzaam te zijn bij nachtelijke uitstappen, vooral indien men zich alleen verplaatst.

Hoewel de criminaliteit de laatste jaren sterk gedaald is, dient men behoedzaam te blijven. Het risico op terroristische aanvallen is beperkt, maar kan niet worden uitgesloten.

Er wordt aangeraden de vallei van Pankissi te mijden omwille van islamitisch extremisme in de regio. Het gaat om het bassin van de Alazani, gesitueerd ten noorden van  Akhmeta in de regio Kakhetie en meer bepaald vanaf de dorpen Duisi, Jokolo, Omalo en Birkiani tot aan de Russische grens. Omwille van de aanhoudende lokale instabiele situatie in de Noord-Kaukasus, is het formeel afgeraden Georgië over land via Rusland binnen te reizen of te verlaten.

Sommige populaire berggebieden zoals Stephantsminda of Mestia bevinden zich in de nabijheid van de Russische grens, die meestal niet gemarkeerd is. Reizigers die belangstelling hebben voor recreatie in de bergen dienen zich van tevoren te informeren bij gespecialiseerde gidsen om te voorkomen de grens per ongeluk over te steken. Rekening houdend met het risico op lawines vereisen dergelijke expedities een hoge mate van voorzichtigheid. Het kan moeilijk zijn om nauwkeurige informatie over de bergomstandigheden te verkrijgen en noodhulp kan beperkt zijn in geval van problemen.

Toestand in Abchazië en Zuid-Ossetië​

Sinds de oorlog met Rusland in augustus 2008 zijn er twee bezette gebieden in Georgië: de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië. Het wordt stellig afgeraden zich naar deze regio’s te begeven omdat ze ontsnappen aan de controle van de centrale autoriteiten (inclusief het gebied in de directe omgeving van de demarcatielijn tussen Georgië en deze twee gebieden). Wees voorzichtig en oplettend op de wegen nabij de demarcatielijn van Zuid-Ossetië, meer bepaald de E60 richting Senaki in de buurt van Gori en Chaschuri en de E117 richting Gudauri en Stephantsminda (beter bekend als de Georgian Military Highway). Het is illegaal om Georgië binnen te komen vanuit Rusland via Abkhazië  of Zuid-Ossetië aangezien er geen officiële grenscontrole is. Georgië op die manier binnenkomen kan aanleiding geven tot  gevangenisstraffen. Het uitvoeren van economische activiteiten in de bezette gebieden is streng verboden. Consulaire bijstand kan niet verleend worden in Abchazië en Zuid-Ossetië.