Georgië

kaart Georgië

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen
  • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Toegang tot het grondgebied:

de zee- en landsgrenzen blijven gesloten voor niet-Georgische reizigers. Via luchtverkeer: sinds 1 Februari 2021 kunnen reizigers van de Europese Unie via lucht naar Georgië reizen indien ze een bewijs van volledige covid-19 vaccinatie bezitten. Als de Europese reiziger niet gevaccineerd is, dan kan hij Georgië betreden indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet :

  • Het vertrekpunt van de reiziger moet een EU lidstaat zijn of een land opgenomen op de lijst van toegestane landen (link onderaan) ;
  • De reiziger moet voor zijn/haar vertrek een formulier (link) invullen met zijn contactgegevens en zijn/haar reishistoriek van de laatste 14 dagen. Opgepast: als een reiziger recent een hoog risico-land heeft bezocht, dan zal hij/zij bij aankomst in Georgië een verplichte 12-daagse quarantaine moeten uitvoeren. De link naar de landenlijst die Georgië als ‘hoog risico’ beschouwt is onderaan opgenomen ;
  • De reiziger moet over een negatief PCR testresultaat beschikken (max. 72 uur) ;
  • De derde dag na zijn/haar aankomst in Georgië moet de reiziger verplicht ter plaatse een PCR test ondergaan, op eigen kosten.

 

De regels van toepassing, met de toegestane vertreklanden en de lijst van landen met een hoog risico, zijn beschikbaar op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Georgië : link (in het Engels).  

 

Binnenlandse maatregelen: Georgië heeft een reeks dwingende maatregelen opgelegd om interpersoonlijke contacten en contaminatie te beperken. Het is dus essentieel om zich blijvend te informeren over de geldende maatregelen via officiële bronnen en deze na te leven.  De volgende website bevat relevante informatie, ook over wie te contacteren in geval van symptomen: https://stopcov.ge/en (in het Engels). 

 

We raden alle reizigers aan om de hygiënevoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nauw op te volgen: link. Relevante informatie wordt regelmatig ook op de facebook-pagina van de ambassade geplaatst: link.

 

Veiligheid

Sinds de oorlog met Rusland in augustus 2008 zijn er twee bezette gebieden in Georgië: de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië. Deze regio’s zijn niet onder controle van de Georgische autoriteiten. Een bezoek eraan of aan de administratieve grenzen met de rest van Georgië wordt ten stelligste afgeraden. Consulaire hulp kan er niet geboden worden.

Geneesmiddelen en drugs

In Georgië bestaan er een zeer strikte reglementering inzake de invoer van medicijnen. Reizigers die van plan zijn om geneesmiddelen naar Georgië mee te nemen wordt ten stelligste aangeraden de uitgebreidere informatie in de rubriek "gezondheid en hygiëne" van het reisadvies te consulteren. Ook het bezit van en handel in drugs wordt zeer streng bestraft in Georgië. 

 

Om consulaire bijstand beter te organiseren, raden we u ook aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Overige

In Tbilisi en andere grote steden kunnen zich protestbetogingen voordoen. Het wordt aangeraden plaatsen waar demonstraties en samenscholingen plaatsvinden te vermijden en de instructies van de lokale ordediensten op de voet te volgen.

De reiziger dient tevens aandachtig te zijn voor zijn persoonlijke bezittingen in de toeristische buurten  van de hoofdstad (o.m. de oude stad, Rustaveli en de omgeving van het Vrijheidsplein) en waakzaam te zijn bij nachtelijke uitstappen, vooral indien men zich alleen verplaatst.

Hoewel de criminaliteit de laatste jaren sterk gedaald is, dient men behoedzaam te blijven. Het risico op terroristische aanvallen is beperkt, maar kan niet worden uitgesloten.

Er wordt aangeraden de vallei van Pankissi te mijden omwille van islamitisch extremisme in de regio. Het gaat om het bassin van de Alazani, gesitueerd ten noorden van  Akhmeta in de regio Kakhetie en meer bepaald vanaf de dorpen Duisi, Jokolo, Omalo en Birkiani tot aan de Russische grens. Omwille van de aanhoudende lokale instabiele situatie in de Noord-Kaukasus, is het formeel afgeraden Georgië over land via Rusland binnen te reizen of te verlaten.

Sommige populaire berggebieden zoals Stephantsminda of Mestia bevinden zich in de nabijheid van de Russische grens, die meestal niet gemarkeerd is. Reizigers die belangstelling hebben voor recreatie in de bergen dienen zich van tevoren te informeren bij gespecialiseerde gidsen om te voorkomen de grens per ongeluk over te steken. Rekening houdend met het risico op lawines vereisen dergelijke expedities een hoge mate van voorzichtigheid. Het kan moeilijk zijn om nauwkeurige informatie over de bergomstandigheden te verkrijgen en noodhulp kan beperkt zijn in geval van problemen.

Toestand in Abchazië en Zuid-Ossetië​

Sinds de oorlog met Rusland in augustus 2008 zijn er twee bezette gebieden in Georgië: de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië. Het wordt stellig afgeraden zich naar deze regio’s te begeven omdat ze ontsnappen aan de controle van de centrale autoriteiten (inclusief het gebied in de directe omgeving van de demarcatielijn tussen Georgië en deze twee gebieden). Wees voorzichtig en oplettend op de wegen nabij de demarcatielijn van Zuid-Ossetië, meer bepaald de E60 richting Senaki in de buurt van Gori en Chaschuri en de E117 richting Gudauri en Stephantsminda (beter bekend als de Georgian Military Highway). Het is illegaal om Georgië binnen te komen vanuit Rusland via Abkhazië  of Zuid-Ossetië aangezien er geen officiële grenscontrole is. Georgië op die manier binnenkomen kan aanleiding geven tot  gevangenisstraffen. Het uitvoeren van economische activiteiten in de bezette gebieden is streng verboden. Consulaire bijstand kan niet verleend worden in Abchazië en Zuid-Ossetië.