Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

Laatste update

Coronavirus Covid-19 :

Ook in het Verenigd Koningrijk  worden er meer en meer gevallen van Coronavirus COVID-19 vastgesteld. De Britse autoriteiten achten het risico voor het publiek om besmet te raken door COVID-19 dan ook “hoog”. 

Voor Belgische onderdanen worden niet-essentiële reizen buiten België tot en met 5 april verboden.

Het reisverkeer tussen het Verenigd Koningrijk en België verloopt steeds moeizamer, naarmate de transportopties verminderen en/of stilvallen. Er wordt verzocht aan zij die toch voor een korte periode in het buitenland verblijven, om al dan niet vervroegd terug te keren dan wel bereid zijn het risico te lopen om langer dan voorzien op hun bestemming te blijven, rekening houdend met de gevolgen dat dit met zich mee kan brengen.

Voor transit vanuit het VK naar België via Frankrijk : de grenzen blijven open maar de Franse autoriteiten laten enkel reizen toe van Europese onderdanen en personen met verblijfsrecht die huiswaarts keren via het Franse grondgebied.

Hetzelfde principe wordt door andere EU lidstaten toegepast.

 

Respect van de voorzorgsmaatregelen

Sinds maandag 23 maart, en voor minstens drie weken, is een streng inperkingssysteem in werking gesteld voor het gehele grondgebied. Verplaatsingen moeten tot een minimum herleid worden en er wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Beperkte uitzinderingen zijn voorzien in de volgende gevallen :

 • Zich te verplaatsen naar de werkplaats indien telewerken niet mogelijk is;
 • Basis- en/of medische benodigdheden aan te kopen;
 • Een kwetsbare persoon helpen of verzorgen;
 • Te sporten op individuele basis, één keer per dag, in de omgeving van de woning en zonder samenscholing.

 

Als er naar buiten wordt gegaan, moeten de volgende maatregelen gevolgd worden :

 • Samenkomsten van meer dan twee personen zijn niet toegelaten;
 • Een afstand van 2 meter tussen personen moet gerespecteerd worden;
 • Handen wassen zodra je thuiskomt.  

 

Het wordt aanbevolen om nauwlettend de instructies van de Britse autoriteiten op te volgen, namelijk die van het Brits ministerie van Volksgezondheid : https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public (in het engels) en van de National Health Service (NHS) : https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ (in het engels).

 

Enkele eenvoudige hygiënische maatregelen om de verspreiding van virussen in het algemeen (griepvirussen, coronavirussen,…) te vermijden:

 1. was regelmatig je handen met water en zeep;
 2. raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan;
 3. bedek je mond en neus met een wegwerpbare papieren zakdoek bij het niezen of hoesten;
 4. vermijd contact met zieke mensen.  

 

De FOD Volksgezondheid heeft ook een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl

 

Brexit:

Het Britse Lagerhuis heeft op 24/01/2020 het terugtrekkingsakkoord goedgekeurd waardoor alles nu in orde is voor een geordende terugtrekking van het UK uit de EU op 31/01/2020. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten zullen de komende dagen ook nog hun formele goedkeuring geven maar hier worden geen problemen meer verwacht.

Concreet wil dit zeggen dat op 1 februari 2020 de transitieperiode start. Tijdens die periode, die afloopt op 31/12/2020, blijft het UK gebonden door de Europese regels maar is het niet meer vertegenwoordigd in de Europese instellingen.

Voor de rest blijft praktisch gezien blijft alles bij  hetzelfde: EU-onderdanen en Britten kunnen dus tot 31/12/2020 hun leven gewoon verderzetten zoals voorheen. Zij kunnen reizen tussen het VK en de EU, en  wonen en werken in het VK  onder exact dezelfde voorwaarden als deze die voor de uittrede van toepassing waren.

Gevolgen voor vestiging - verblijf van lange duur (méér dan 3 maanden):

Een registratie via het “EU settlement schema” (https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families) laat EU-onderdanen en hun gezinsleden, die zich vóór 31/12/2020 in het VK vestigden, toe om ook na 2020 op legale wijze in het VK te verblijven.

Indien u permanent verblijft in het Verenigd Koninkrijk en vragen heeft m.b.t. de gevolgen van de Brexit op uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk, kan u deze link raadplegen: https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth

Gevolgen voor reizen van korte duur (minder dan 3 maanden:)

De status quo tijdens de transitieperiode geldt ook voor Belgen die niet in het VK wonen, maar naar het VK reizen voor bv. toeristische bezoeken of zakenreizen.

Als u binnenkort als toerist of voor zaken naar het VK reist, volstaat nog steeds een geldige identiteitskaart en zal pas in een later stadium, hoogstwaarschijnlijk vanaf 2021, een internationaal paspoort nodig zijn.

Duur van transitieperiode - wat erna?

De hoger vermelde transitieperiode loopt normaal gezien af op 31/12/2020 en kan eventueel verlengd worden met 1 à 2 jaar. Tijdens die transitieperiode zal er verder onderhandeld worden met het VK over het kader voor onze toekomstige relaties. Over de concrete gevolgen zal bericht worden naarmate de onderhandelingen vorderen. Blijf dit reisadvies dus nauw opvolgen.

Voorzichtigheid is geboden op plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals toeristische trekpleisters, winkelcentra, uitgaansgelegenheden etc.

Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk reizen, moeten rekening houden met een zeker veiligheidsrisico. De grote Britse steden kennen problemen als terrorisme en criminaliteit, zoals de meeste Europese steden.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Noodnummer: 999

Het Brits algemeen noodnummer voor ziekenwagens, politie, brandweer en kustwacht. Dit nummer is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Voldoende kennis van het Engels is noodzakelijk. Het wordt aanbevolen op de hoogte te blijven van het locale nieuws via de media.

Europees noodnummer: 112

Dit nummer is sinds 1 mei 2004 in alle lidstaten van de Europese Unie in voege. Het is gratis en kan opgeroepen worden met een vast toestel of een gsm zonder betaalkrediet en via eender welke Europese netwerkoperator. Via dit nummer kunnen de brandweer, politie en medische hulpdiensten gecontacteerd worden. Voldoende kennis van het Engels is wenselijk.

Algemene informatie

Reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk trekken, moeten rekening houden met een zeker veiligheidsrisico. De grote Britse steden kennen gelijkaardige problemen als de meeste Europese steden.

Betogingen, rellen

In de grote Britse steden, in het bijzonder in het centrum van Londen, vinden regelmatig betogingen plaats. De laatste jaren zijn deze betogingen over het algemeen vreedzaam verlopen.

Reizigers krijgen de raad om betogingen en grote publieke bijeenkomsten te vermijden.

Terreurdreiging

Voor het internationaal terrorisme: Op 27 mei 2017 werd het dreigingsniveau verlaagd van kritiek naar ernstig (een terroristische aanslag is zeer waarschijnlijk).

Voor het terrorisme met betrekking tot Noord-Ierland:. Voor Noord-Ierland ernstig (een terrroristische aanslag is zeer waarschijnlijk) en  voor de rest van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales en Schotland) substantieel (een terroristische aanslag is een sterke mogelijkheid). 

Bezoekers kunnen het niveau van terreurdreiging opzoeken en verdere informatie verkrijgen over de gebruikte parameters op de volgende website: https://www.mi5.gov.uk/threat-levels

Het is aangewezen zeer waakzaam te zijn op het openbaar vervoer en op de grootste toeristische trekpleisters.

 
Nationalistische terreurdreiging – Noord Ierland

Het Goede Vrijdag-Vredesakkoord (1998) heeft het sektarisch geweld in Noord-Ierland merkelijk doen verminderen. Bepaalde groeperingen blijven echter mogelijk actief.

Er doen zich in Noord-Ierland burgerlijke onlusten voor tijdens de periode van de ‘Oranjemarsen’ (van april tot augustus).

Internationale terreurdreiging

De algemene terreurdreiging ligt in Londen beduidend hoger dan in andere Europese hoofdsteden. Iedereen wordt opgeroepen waakzaam te blijven en al wat verdacht lijkt, te melden aan de bevoegde instanties (vb. onbewaakte bagage).

Anti-Terrorist Hotline: 0800 789 321 of 999

De bomaanslagen van 7 juli 2005 hebben aangetoond dat de Britse nooddiensten degelijk voorbereid zijn. Bovendien blijven de veiligheidsdiensten in permanente staat van alertheid.

Criminaliteit

Groot-Brittannië kent geen specifieke vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de reiziger. In de grote stadscentra, vooral in buurten met veel toeristen, het openbaar vervoer, restaurants en cafés, en op luchthavens, wordt vooral melding gemaakt van kleine misdaden (zakkenrollen, gewapende overvallen, overvallen met geweld), in het bijzonder tijdens de zomer.

Geld en identiteitsdocumenten worden vaak gestolen. U wordt daarom sterk aangeraden om:

 • uw identiteitsdocumenten te scannen en per email door te sturen naar uw eigen e-mailadres (zo heeft u ze ter beschikking in uw inbox),
 • een kopie van uw identiteitsdocumenten op zak te hebben,
 • en gedurende uw verblijf uw identiteitsdocumenten op een veilige plaats te bewaren (bv. kluis in het hotel).

Waakzaamheid is aangeraden en bagage mag nooit onbewaakt achtergelaten worden.

In Londen en in andere grote Britse steden moeten de elementaire veiligheidsregels worden nageleefd. Het wordt afgeraden om ’s avonds alleen op straat te wandelen in bepaalde buurten of bepaalde afgelegen straten. Tijdens het weekend moet waakzaamheid aan de dag worden gelegd aan de rand van bepaalde zeer drukbezochte buurten in Londen (zoals Soho, Leicester Square) waar groepen jongeren, vaak in dronken toestand, overvallen kunnen plegen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om enkel taxi’s te gebruiken met een officieel bordje ‘taxi’ op het dak.

Fraude, Cyberfraude

Fraude met bank- en kredietkaarten neemt sterk toe, evenals identiteitsdiefstallen.

Financiële fraude op het Internet doet zich in het Verenigd Koninkrijk steeds meer voor. Veelal gaat het om bedriegers die hun slachtoffers vragen om geld te sturen. De aanpak verschilt: loterijen, au-pair-agentschappen, liefdesverhoudingen, onvoorziene erfenissen, enz. Veel Belgen melden ons verzoeken om dringende financiële hulp van personen die ze online hebben ontmoet. De bedrieger gaat een persoonlijke relatie aan en wint het vertrouwen van zijn slachtoffer, om deze vervolgens te vertellen dat hij dringend nood heeft aan financiële steun om een fictief noodgeval het hoofd te kunnen bieden.

Wees zeer behoedzaam bij het vrijgeven van bankgegevens, zoals de gegevens van uw bankkaarten en kredietkaarten, en vergewis u ervan dat het gaat om een beveiligde website. Geef nooit uw pincode.

Gebruik het betaalsysteem Western Union enkel als het gaat om financiële transacties met uw familie, vrienden of persoonlijke kennissen. Als u gevraagd wordt om via Western Union een factuur te betalen of een betaling aan een onbekende uit te voeren, gaat het zo goed als zeker om een bedrieger. De bestemmeling kan het geld immers anoniem opnemen, ook al heeft u het tegendeel aangeduid.

Informatie online fraude op website Western Union: http://www.westernunion.nl/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=fraudIndex

Informatie internetcriminaliteit op website Federale Politie: http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_internet01_nl.php