Guinee

kaart Guinee

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

Covid-19 doet ook in Guinee nog steeds de ronde. De noodtoestand is uitgeroepen en van kracht tot ten minste 25 juni 2021.

Reizen van Europa naar Guinee:

 • Sinds 17 juli 2020 is de luchthaven van Conakry gedeeltelijk terug open.  De personen die momenteel toegang hebben tot het grondgebied van Guinee zijn de houders van een Schengenpaspoort die beschikken over een visum lang verblijf om familiale of professionele redenen, de partners van Guinese onderdanen, buitenlanders die in Guinee wonen, houders van een diplomatiek paspoort van ambassades of internationale organisaties die in Guinee gevestigd zijn, technische experts en humanitair personeel.
 • De Guinese ambassades in België en Frankrijk reiken geen visa meer uit. Enkel elektronische visa geven nog toegang tot het grondgebied. De aanvraag voor een e-visum gebeurt via volgende website: www.paf.gov.gn/visa. De aanvraag van een e-visa moet daarnaast ook ter plaatse opgevolgd worden bij de PAF door de “lokale contactpersoon” van de aanvrager (zie vorig punt).
 • U kan pas vertrekken wanneer u uw e-visum ontvangen heeft (en dus niet met enkel het betalingsbewijs). Het e-visum moet bij aankomst in Conakry omgezet worden in een biometrisch visum (zonder bijkomende kosten).
 • Voor wie naar Guinee wil reizen, gelden verschillende maatregelen. Een negatieve PCR covid-19-test voor vertrek is verplicht en mag maximum drie dagen oud  zijn. De reizigers moeten in het vliegtuig een gezondheidsformulier invullen.
 • Neem contact op met de ambassade van Guinee in het land van vertrek voor de meest actuele informatie.
 • Met het opduiken van nieuwe varianten kunnen bijkomende beperkende maatregelen ingevoerd worden (onder andere verplichte quarantaine bij aankomst), zoals al het geval is voor reizigers uit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en India. Die maatregelen kunnen wijzigen. Het is aangeraden zich te richten tot de bevoegde Guinese ambassade voor meer informatie.
 • Voor alle internationale vluchten geldt dat annulaties niet uit te sluiten zijn.

 

Reizen van Guinee naar Europa:

 • Afhankelijk van de bestemming en/of het land van transit is een PCR-test (drie dagen geldig) verplicht voor vertrek vanuit Conakry. Informeer u bij de bevoegde instanties en uw luchtvaartmaatschappij over de meest recente in- of doorreisvoorwaarden van het land van bestemming en transit.
 • Die test moet afgenomen worden in het ‘Institut National de Santé Publique’ (INSP) of in het ‘Centre Médico-Social’ van de Franse Ambassade (CMS). Het is aangeraden een afspraak te maken via de site www.insp-guinee.org of per telefoon met het CMS. De PCR-test voor reizigers kost 650.000 GNF en moet bij ECOBANK betaald worden.
 • Reizigers die via Parijs reizen vanuit een land buiten de EU (aangevuld met enkele andere Europese landen) moeten behalve een negatieve PCR-test (72u geldig) (voor passagiers vanaf 11 jaar, meer info hier) ook nog steeds een “attestation de déplacement dérogatoire” en een verklaring op eer kunnen voorleggen, in te vullen voor vertrek (u vindt de formulieren hier).
 • Voor alle internationale vluchten geldt dat annulaties niet uit te sluiten zijn.

Situatie in Guinee:

 • De grenzen over land met Senegal en Guinee-Bissau blijven tot nader order gesloten;
 • Er is een avondklok van 00:00u tot 4:00u;
 • Het dragen van een masker is verplicht in de publieke ruimte;
 • Om vanuit Conakry naar het binnenland te reizen, moet men over een negatieve PCR-test beschikken;
 • Daarnaast zijn er verschillende maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 van kracht op het vlak van sportevenementen, culturele evenementen, recreatie...

Belgen die momenteel door Guinee reizen, dienen zich in eerste instantie te richten tot de lokale autoriteiten, hun touroperator of luchtvaartmaatschappij voor assistentie en dienen hun verblijf te registreren op de website travellersonline.diplomatie.be. In geval van nood kan de Ambassade van België in Conakry gecontacteerd worden.

U kunt de mondiale toestand volgen op de site van het Europees Centrum voor ziektebestrijding: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

De FOD Volksgezondheid heeft een site over het coronavirus gecreëerd: www.info-coronavirus.be/nl.

 

EBOLA

In februari 2021 werd het Ebolavirus vastgesteld bij meerdere mensen in Gouécké, in Guinée forestière. Eerder werd het land al in 2014-2016 getroffen door de ziekte. De overheid heeft een epidemie uitgeroepen en maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en mogelijke gevallen op te sporen. Sinds 2 april 2021 is er geen nieuw geval meer gemeld. De aftelklok tot het einde van de epidemie loopt momenteel.

LASSA

Op 17 mei 2021 heeft Guinee een epidemie van Lassa-koorts uitgeroepen na een overlijden in de prefectuur Yomou (Guinée forestière). Lassa-koorts is een endemische ziekte in West-Afrika. De preventieve maatregelen tegen Ebola werken ook tegen Lassa-koorts.

Voor meer informatie, zie het tabblad ‘gezondheid en hygiëne’ hieronder.

Voor consulaire bijstand aan de Belgische onderdanen, gelieve contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry op het nummer +224 625 25 64 44 (tijdens de kantooruren) of +224 629 30 24 47 (buiten de kantooruren en dit enkel voor consulaire noodgevallen).

Om de consulaire bijstand optimaal te organiseren, raden wij u ook aan om uw reis te registreren via travellersonline.diplomatie.be

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

De sociaaleconomische situatie en de steeds terugkerende politieke spanningen, in het bijzonder in de nasleep van de verkiezingen van 2020, kunnen op elk moment aanleiding geven tot betogingen en samenscholingen, zowel in Conakry als in steden in het binnenland. Deze betogingen kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties met de ordediensten. Blijf steeds op de hoogte van de situatie en blijf weg van manifestaties en samenscholingen.

 

Algemene veiligheidssituatie

Belgen die zich in Guinee bevinden, worden verzocht de nodige waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij hun verplaatsingen, zowel in de gevoelige wijken van Conakry als buiten de hoofdstad.

De Parlementsverkiezingen en het referendum die op 22 maart 2020 georganiseerd werden, veroorzaakten veelvuldige confrontaties in verschillende wijken van Conakry en in verschillende steden in het binnenland. 

Ook na de presidentsverkiezingen van zondag 18 oktober 2020 waren er onlusten. De oppositie betwist het verkiezingsresultaat en roept regelmatig op tot betogingen. De situatie blijft gespannen en betogingen en onlusten kunnen zich voordoen in Conakry en in het binnenland (in het bijzonder in Moyenne-Guinée, Haute-Guinée en Guinée forestière).

Informeer u voldoende over de recentste ontwikkelingen en in het bijzonder over de data waarop betogingen gepland zijn, vermijd betogingen en massabijeenkomsten en pas uw verplaatsingen aan in functie daarvan. Wees dus extra op uw hoede en beperk alle verplaatsingen ’s nachts.

 

Reizigers die naar Guinee reizen, worden aangeraden zich goed te informeren over de huidige veiligheidssituatie. Het is ten strengste af te raden deel te nemen aan de samenscholingen en betogingen die relatief vaak voorkomen in Conakry.

Gelieve zich voor vertrek te registreren op de website https://travellersonline.diplomatie.be of bij aankomst telefonisch contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry (+224 626 26 36 36 of + 224 625 25 64 44) of zich via e-mail aan te melden (conakry@diplobel.fed.be). Om consulaire bijstand te vergemakkelijken tijdens een kort verblijf (minder dan 6 maanden), wordt aanbevolen om te kiezen voor online registratie. Aarzel niet om contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry om geïnformeerd te worden in verband met het laatste nieuws over de plaatselijke situatie of om incidenten te melden die u mogelijk hebt meegemaakt.

 

Gezien de gespannen situatie in de Sahel, meer bepaald in Mali, wordt het afgeraden te reizen naar de grensstreek. Het grensgebied met Mali is regelmatig het toneel van gewelddadige botsingen tussen de verschillende gemeenschappen. Indien u zich toch in deze regio dient te begeven, wordt het ten zeerste aanbevolen om specifieke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, vooraf contact op te nemen met de lokale autoriteiten en de ambassade in Conakry te verwittigen.

Criminaliteit

Diefstallen, agressie en gewapende overvallen vinden regelmatig plaats in Conakry. Verschillende landgenoten werden thuis reeds het slachtoffer van gewapende overvallen. Voertuigen worden ook geviseerd, inclusief de bestuurder en passagiers aan boord. Deze overvallen/ inbraken komen vaker voor bij nacht en in de buitenwijken, maar geen enkele buurt blijft echt gespaard. De zones rond de markten van Madina, Tahouya en Niger vormen een hoger risico.

Als men zich met de wagen verplaatst is het aangeraden om ramen en deuren te sluiten en niet te parkeren of stil te staan op slecht verlichte of verlaten plaatsen. Het wordt tevens afgeraden om zich ‘s nacht in de wijken aan de rand van Conakry te begeven.

‘s Nachts worden door de politie in verschillende delen van de stad wegversperringen opgericht. Deze controlepunten, meestal gekend, kunnen de aanleiding zijn van heftige woordenwisselingen met de politie. Blijf hoffelijk. Geüniformeerde ordediensten die onverwacht opduiken moeten met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Open de deuren niet.

Controleposten door de politie zal u ook tegenkomen bij het binnen- en buitenrijden van de steden.

Het wordt sterk afgeraden om zich 's nachts in het binnenland te verplaatsen. De slechte staat van de wegen (en die van de voertuigen rond u in het verkeer) en het ontbreken van straatverlichting zijn allemaal risicofactoren voor ongevallen. Regelmatig zijn er overvallen op de wegen in het binnenland. Het is ook beter om nooit alleen te reizen. Reizigers wordt gevraagd zeer voorzichtig te zijn en ze nemen best extra voorzorgen door geen geld, opzichtige sieraden of andere waardevolle spullen zichtbaar te dragen. Zorg dat u steeds uw identiteitspapieren (kopieën) en de boorddocumenten bij u heeft. Controles zijn redelijk frequent.

Terroristische risico's

Sinds begin 2012 wordt het noorden van Mali, buurland van Guinee, geteisterd door een voortdurende en ernstige onveiligheid door de aanwezigheid van terroristische groeperingen, rebellenbewegingen en gewapende criminele milities. Het centrum van het land wordt ook steeds meer getroffen door terroristische acties en intracommunautaire conflicten. Deze extremistische gewelddadige groepen zijn de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor meerdere ontvoeringen van Westerlingen in Mali, Niger, Burkina Faso en Benin en blijven zo de Westerse belangen in de Sahel-regio bedreigen. Bovendien tonen aanslagen in Bamako, Ouagadougou en Grand Bassam, evenals de razzia’s die hebben geleid tot de arrestatie van vermoedelijke jihadisten in de regio, waaronder in buurland Senegal, het risico op een ​​uitbreiding van de terroristische dreiging in de sub regio. Een terroristische aanslag is niet uitgesloten in Guinee.