Guinee

kaart Guinee

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

In Guinee neemt het aantal bevestigde gevallen van Covid-19 toe. Er zijn maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus te vertragen. Die maatregelen zijn onlangs versoepeld. De noodtoestand is uitgeroepen en van kracht tot ten minste 15 augustus.

  • Sinds 17 juli is de luchthaven van Conakry gedeeltelijk terug open. Op basis van  de instructies die verspreid zijn, is de toegang tot het Guinese grondgebied relatief onzeker. Houders van een Schengen-paspoort zouden niet worden toegelaten.
  • Voor wie toch naar Guinee wil reizen, gelden verschillende maatregelen. Een negatieve PCR covid-19-test voor vertrek is verplicht en mag maximum vijf dagen oud  zijn. De quarantaine (14 dagen) na aankomst in Guinee is vrijwillig maar aanbevolen. De reizigers moeten in het vliegtuig een gezondheidsformulier invullen.
  • Een negatieve PCR covid-19-test is facultatief voor wie vertrekt vanuit Conakry. Men moet uiteraard ook rekening houden met de regels in het land van aankomst. Gelieve u daarover te informeren.
  • De grenzen over land blijven tot nader order gesloten;
  • Er is een nationale avondklok van 00:00u tot 4:00u;
  • Reizen van Conakry naar het binnenland zijn verboden, behalve in uitzonderlijke gevallen;
  • Het dragen van een masker is verplicht in de publieke ruimte.

Belgen die momenteel door Guinee reizen, dienen zich in eerste instantie te richten tot de lokale autoriteiten, hun touroperator of luchtvaartmaatschappij, voor assistentie en hun verblijf te registreren op de website travellersonline.diplomatie.be. In geval van nood kan de Ambassade van België in Conakry gecontacteerd worden.

U kunt de mondiale toestand volgen op de site van het Europees Centrum voor ziektebestrijding: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

De FOD Volksgezondheid heeft een site over het coronavirus gecreëerd: www.info-coronavirus.be/nl


Veiligheidstoestand (09/07/2020)

Parlementsverkiezingen en het referendum die op 22 maart 2020 georganiseerd werden, veroorzaakten veelvuldige confrontaties in verschillende wijken van Conakry en in verschillende steden in het binnenland. Na enkele weken van relatieve rust door de gezondheidcrisis heeft het “Front National pour la Défense de la Constitution” (FNDC) een oproep voor nieuwe actiedagen gelanceerd, ondanks de beperkingen die de noodtoestand oplegt. Deze oproep kan leiden tot verdere gewelddadige confrontaties.

Informee u voldoende over de recentste ontwikkelingen en in het bijzonder over de ata waarop de betogingen gepland zijn, vermijd betogingen en massabijeenkomsten en pas uw verplaatsingen aan in functie daarvan. We raden u aan alle verplaatsingen ’s nachts te beperken.

Voor consulaire bijstand aan de Belgische onderdanen, gelieve contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry op het nummer +224 625 25 64 44 (tijdens de kantooruren) of +224 629 30 24 47 (buiten de kantooruren en dit enkel voor consulaire noodgevallen).

Om de consulaire bijstand optimaal te organiseren, raden wij u ook aan om uw reis te registreren via travellersonline.diplomatie.be

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

De sociaaleconomische situatie en de steeds terugkerende politieke spanningen, in het bijzonder ter gelegenheid van de verkiezingen van 2020, kunnen op elk moment aanleiding geven tot betogingen en samenscholingen, zowel in Conakry als in steden in het binnenland. Deze betogingen kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties met de ordediensten. Blijf steeds op de hoogte van de situatie en blijf weg van manifestaties en samenscholingen.

 

Algemene veiligheidssituatie

Reizigers die naar Guinee reizen worden aangeraden zich goed te informeren over de huidige veiligheidssituatie. Het is ten strengste af te raden deel te nemen aan de samenscholingen en betogingen die relatief vaak voorkomen in Conakry.

Belgen die zich in Guinee bevinden worden verzocht de nodige waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij hun verplaatsingen, zowel in de gevoelige wijken van Conakry als buiten de hoofdstad.

Gelieve zich voor vertrek te registreren op de website https://travellersonline.diplomatie.be of bij aankomst telefonisch contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry (+224 626 26 36 36 of + 224 625 25 64 44) of zich via email aan te melden (conakry@diplobel.fed.be). Om consulaire bijstand te vergemakkelijken tijdens een kort verblijf (minder dan 6 maanden), wordt aanbevolen om te kiezen voor online registratie. Aarzel niet om contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry om geïnformeerd te worden in verband met het laatste nieuws over de plaatselijke situatie of om incidenten te melden die u mogelijk hebt meegemaakt.

Gezien de gespannen situatie in de Sahel, meer bepaald in Mali, wordt het afgeraden te reizen naar de grensstreek. Het grensgebied met Mali is regelmatig het toneel van gewelddadige botsingen tussen de verschillende gemeenschappen. Indien u zich toch in deze regio dient te begeven, wordt het ten zeerste aanbevolen om specifieke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, vooraf contact op te nemen met de lokale autoriteiten en de ambassade in Conakry te verwittigen.

Criminaliteit

Diefstallen, agressie en gewapende overvallen vinden regelmatig plaats in Conakry. Verschillende landgenoten werden thuis reeds het slachtoffer van gewapende overvallen. Voertuigen worden ook geviseerd, inclusief de bestuurder en passagiers aan boord. Deze overvallen/ inbraken komen vaker voor bij nacht en in de buitenwijken, maar geen enkele buurt blijft echt gespaard. De zones rond de markten van Madina, Tahouya en Niger vormen een hoger risico.

Als men zich met de wagen verplaatst is het aangeraden om ramen en deuren te sluiten en niet te parkeren of stil te staan op slecht verlichte of verlaten plaatsen. Het wordt tevens afgeraden om zich ‘s nacht in de wijken aan de rand van Conakry te begeven.

‘s Nachts worden door de politie in verschillende delen van de stad wegversperringen opgericht. Deze controlepunten, meestal gekend, kunnen de aanleiding zijn van heftige woordenwisselingen met de politie. Blijf hoffelijk. Geüniformeerde ordediensten die onverwacht opduiken moeten met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Open de deuren niet.

Controleposten door de politie zal u ook tegenkomen bij het binnen- en buitenrijden van de steden.

Het wordt sterk afgeraden om zich 's nachts in de provincie te verplaatsen. De slechte staat van wegen (en die van de voertuigen rond u in het verkeer) plus het ontbreken van straatverlichting zijn allemaal risicofactoren voor ongevallen. Regelmatig zijn er overvallen op de wegen in het binnenland. Het is ook beter om nooit alleen te reizen. Reizigers wordt gevraagd zeer voorzichtig te zijn en ze nemen best extra voorzorgen door geen geld, opzichtige sieraden of andere waardevolle spullen zichtbaar te dragen. Zorg dat u steeds uw identiteitspapieren (kopieën) en de boorddocumenten bij u heeft. Controles zijn redelijk frequent.

Terroristische risico's

Sinds begin 2012 wordt het noorden van Mali, buurland van Guinee, geteisterd door een voortdurende en ernstige onveiligheid door de aanwezigheid van terroristische groeperingen, rebellenbewegingen en gewapende criminele milities. Het centrum van het land wordt ook steeds meer getroffen door terroristische acties en intracommunautaire conflicten. Deze extremistische gewelddadige groepen zijn de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor meerdere ontvoeringen van Westerlingen in Mali, Niger en Benin en blijven zo de westerse belangen in de Sahel regio bedreigen. Bovendien tonen aanslagen in Bamako, Ouagadougou en Grand Bassam, evenals de razzia’s die hebben geleid tot de arrestatie van vermoedelijke jihadisten in de regio, waaronder in buurland Senegal, het risico op een ​​uitbreiding van de terroristische dreiging in de sub regio. Een terroristische aanslag is niet uitgesloten in Guinee.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.