Guinee

kaart Guinee

 

Laatste update

Op 05/09/21 vond een staatsgreep plaats in Guinee. Ondertussen is de situatie gestabiliseerd en er heerst een relatieve kalmte. Volgens de laatste berichten bereidt de militaire junta, het CNRD (Comité national du rassemblement et du développement), een overgangsregering voor. Hierdoor is de politiek-institutionele situatie momenteel onduidelijk. Volg de recentste ontwikkelingen op via de media. Vermijd samenscholingen en mogelijk risicovolle plaatsen.

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID-19 doet ook in Guinee nog steeds de ronde. De noodtoestand is sinds het begin van pandemie van kracht en is met drie maanden verlengd te tellen vanaf 26 juli 2021.

Reizen van Europa naar Guinee:

 • De aanvraag voor een visum gebeurt via deze website. Na afloop van die procedure ontvangt men via mail een ’entry visa’ dat bij aankomst op de luchthaven omgezet wordt in een biometrisch visum (zonder bijkomende kosten).
 • Het dossier voor een  visumaanvraag moet in geval van een professionele zending een uitnodigingsbrief of zendingsopdracht bevatten. Neem die documenten en eventuele andere documenten die het doel van uw reis aantonen ook mee wanneer u reist. Uw visumdossier moet ook een vaccinatiecertificaat voor COVID-19 bevatten. Het volledige overzicht met de nodige documenten vindt via bovenstaande website.
 • U kan pas vertrekken wanneer u uw e-visum ontvangen heeft (en dus niet met enkel het betalingsbewijs). 
 • Voor wie naar Guinee wil reizen, gelden verschillende maatregelen. Een negatieve PCR COVID-19-test voor vertrek is verplicht en mag maximum drie dagen oud  zijn. De reizigers moeten in het vliegtuig een gezondheidsformulier invullen.Vergeet niet na te gaan of een eventueel transitland een vaccinatiecertificaat vereist, zoals de EU-coronapas voor Frankrijk nodig is.
 • Neem contact op met de ambassade van Guinee in het land van vertrek voor de meest actuele informatie.
 • Met het opduiken van nieuwe varianten kunnen bijkomende beperkende maatregelen ingevoerd worden (onder andere verplichte quarantaine bij aankomst), zoals al het geval is voor reizigers uit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en India. Die maatregelen kunnen wijzigen. Het is aangeraden zich te richten tot de bevoegde Guinese ambassade voor meer informatie.
 • Voor alle internationale vluchten geldt dat annulaties niet uit te sluiten zijn.

 

Reizen van Guinee naar Europa:

 • Afhankelijk van de bestemming en/of het land van transit is een PCR-test (drie dagen geldig) verplicht voor vertrek vanuit Conakry. Informeer u bij de bevoegde instanties en uw luchtvaartmaatschappij over de meest recente in- of doorreisvoorwaarden van het land van bestemming en transit.
 • Die test moet afgenomen worden in het ‘Institut National de Santé Publique’ (INSP) of in het ‘Centre Médico-Social’ van de Franse Ambassade (CMS). Het is aangeraden een afspraak te maken via de site www.insp-guinee.org of per telefoon met het CMS. De PCR-test voor reizigers kost 650.000 GNF en moet bij ECOBANK betaald worden.
 • Reizigers die via Parijs reizen vanuit een land buiten de EU (aangevuld met enkele andere Europese landen) moeten behalve een negatieve PCR-test (72u geldig) (voor passagiers vanaf 11 jaar, meer info hier) ook nog steeds een “attestation de déplacement dérogatoire” en een verklaring op eer kunnen voorleggen, in te vullen voor vertrek (u vindt de formulieren hier).
 • Voor alle internationale vluchten geldt dat annulaties niet uit te sluiten zijn.

 

Situatie in Guinee:

 • Er is een avondklok van 00u00 tot 4u00;
 • Het dragen van een masker is verplicht in de publieke ruimte;
 • Om vanuit Conakry naar het binnenland te reizen en bij betreden en verlaten van een prefectuur, moet men over een negatieve PCR-test beschikken;
 • Daarnaast zijn er verschillende maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 van kracht op het vlak van sportevenementen, culturele evenementen, recreatie...

Belgen die momenteel door Guinee reizen, dienen zich in eerste instantie te richten tot de lokale autoriteiten, hun touroperator of luchtvaartmaatschappij voor assistentie en dienen hun verblijf te registreren op de website www.travellersonline.diplomatie.be. In geval van nood kan de Ambassade van België in Conakry gecontacteerd worden.

U kunt de mondiale toestand volgen op de site van het Europees Centrum voor ziektebestrijding: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

De FOD Volksgezondheid heeft een site over het coronavirus gecreëerd: www.info-coronavirus.be/nl.

 

Voor consulaire bijstand aan de Belgische onderdanen, gelieve contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry op het nummer +224 625 25 64 44 (tijdens de kantooruren) of +224 629 30 24 47 (buiten de kantooruren en dit enkel voor consulaire noodgevallen).

Om de consulaire bijstand optimaal te organiseren, raden wij u ook aan om uw reis te registreren via travellersonline.diplomatie.be

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

De sociaaleconomische situatie en de steeds terugkerende politieke spanningen, in het bijzonder in de nasleep van de verkiezingen van 2020 en de staatsgreep van  september 2021, kunnen op elk moment aanleiding geven tot betogingen en samenscholingen, zowel in Conakry als in steden in het binnenland. Deze betogingen kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties met de ordediensten. Blijf steeds op de hoogte van de situatie en blijf weg van manifestaties en samenscholingen.

 

Algemene veiligheidssituatie

Belgen die zich in Guinee bevinden, worden verzocht de nodige waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij hun verplaatsingen, zowel in de gevoelige wijken van Conakry als buiten de hoofdstad.

De Parlementsverkiezingen en het referendum die op 22 maart 2020 georganiseerd werden, veroorzaakten veelvuldige confrontaties in verschillende wijken van Conakry en in verschillende steden in het binnenland. 

Ook na de presidentsverkiezingen van zondag 18 oktober 2020 waren er onlusten. De oppositie betwist het verkiezingsresultaat en roept regelmatig op tot betogingen. Op 05/09 vond een militaire staatsgreep plaats en werd de president afgezet. De situatie blijft gespannen en betogingen en onlusten kunnen zich voordoen in Conakry en in het binnenland (in het bijzonder in Moyenne-Guinée, Haute-Guinée en Guinée forestière).Informeer u voldoende over de recentste ontwikkelingen en in het bijzonder over de data waarop betogingen gepland zijn, vermijd betogingen en massabijeenkomsten en pas uw verplaatsingen aan in functie daarvan. Wees dus extra op uw hoede en beperk alle verplaatsingen ’s nachts.

 

Reizigers die naar Guinee reizen, worden aangeraden zich goed te informeren over de huidige veiligheidssituatie. Het is ten strengste af te raden deel te nemen aan de samenscholingen en betogingen die relatief vaak voorkomen in Conakry.

Gelieve zich voor vertrek te registreren op de website https://travellersonline.diplomatie.be of bij aankomst telefonisch contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry (+224 626 26 36 36 of + 224 625 25 64 44) of zich via e-mail aan te melden (conakry@diplobel.fed.be). Om consulaire bijstand te vergemakkelijken tijdens een kort verblijf (minder dan 6 maanden), wordt aanbevolen om te kiezen voor online registratie. Aarzel niet om contact op te nemen met de Belgische ambassade in Conakry om geïnformeerd te worden in verband met het laatste nieuws over de plaatselijke situatie of om incidenten te melden die u mogelijk hebt meegemaakt.

 

Gezien de gespannen situatie in de Sahel, meer bepaald in Mali, wordt het afgeraden te reizen naar de grensstreek. Het grensgebied met Mali is regelmatig het toneel van gewelddadige botsingen tussen de verschillende gemeenschappen. Indien u zich toch in deze regio dient te begeven, wordt het ten zeerste aanbevolen om specifieke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, vooraf contact op te nemen met de lokale autoriteiten en de ambassade in Conakry te verwittigen.

Criminaliteit

Diefstallen, agressie en gewapende overvallen vinden regelmatig plaats in Conakry. Verschillende landgenoten werden thuis reeds het slachtoffer van gewapende overvallen. Voertuigen worden ook geviseerd, inclusief de bestuurder en passagiers aan boord. Deze overvallen/ inbraken komen vaker voor bij nacht en in de buitenwijken, maar geen enkele buurt blijft echt gespaard. De zones rond de markten van Madina, Tahouya en Niger vormen een hoger risico.

Als men zich met de wagen verplaatst is het aangeraden om ramen en deuren te sluiten en niet te parkeren of stil te staan op slecht verlichte of verlaten plaatsen. Het wordt tevens afgeraden om zich ‘s nacht in de wijken aan de rand van Conakry te begeven.

‘s Nachts worden door de politie in verschillende delen van de stad wegversperringen opgericht. Deze controlepunten, meestal gekend, kunnen de aanleiding zijn van heftige woordenwisselingen met de politie. Blijf hoffelijk. Geüniformeerde ordediensten die onverwacht opduiken moeten met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Open de deuren niet.

Controleposten door de politie zal u ook tegenkomen bij het binnen- en buitenrijden van de steden.

Het wordt sterk afgeraden om zich 's nachts in het binnenland te verplaatsen. De slechte staat van de wegen (en die van de voertuigen rond u in het verkeer) en het ontbreken van straatverlichting zijn allemaal risicofactoren voor ongevallen. Regelmatig zijn er overvallen op de wegen in het binnenland. Het is ook beter om nooit alleen te reizen. Reizigers wordt gevraagd zeer voorzichtig te zijn en ze nemen best extra voorzorgen door geen geld, opzichtige sieraden of andere waardevolle spullen zichtbaar te dragen. Zorg dat u steeds uw identiteitspapieren (kopieën) en de boorddocumenten bij u heeft. Controles zijn redelijk frequent.

Terroristische risico's

Sinds begin 2012 wordt het noorden van Mali, buurland van Guinee, geteisterd door een voortdurende en ernstige onveiligheid door de aanwezigheid van terroristische groeperingen, rebellenbewegingen en gewapende criminele milities. Het centrum van het land wordt ook steeds meer getroffen door terroristische acties en intracommunautaire conflicten. Deze extremistische gewelddadige groepen zijn de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor meerdere ontvoeringen van Westerlingen in Mali, Niger, Burkina Faso en Benin en blijven zo de Westerse belangen in de Sahel-regio bedreigen. Bovendien tonen aanslagen in Bamako, Ouagadougou en Grand Bassam, evenals de razzia’s die hebben geleid tot de arrestatie van vermoedelijke jihadisten in de regio, waaronder in buurland Senegal, het risico op een ​​uitbreiding van de terroristische dreiging in de sub regio. Een terroristische aanslag is niet uitgesloten in Guinee.