Hongarije

kaart Hongarije

Laatste update
 

  Coronavirus COVID-19

  • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Laatste wijzigingen:

  Personen die in het bezit zijn van een digitaal COVID-certificaat van de EU mogen Hongarije zonder beperkingen binnenkomen, ongeacht hun vervoermiddel.

  Personen die niet in het bezit zijn van een digitaal COVID-certificaat van de EU en die over land aankomen in Hongarije vanuit een van de volgende landen: Ook voor binnenkomst vanuit Kroatië, Oostenrijk, Roemenië, Servië, Slowakije, Oekraïne en Slovenië gelden geen reis- of quarantainebeperkingen (meer info in punt 2 hieronder).

  Personen die niet in het bezit zijn van een digitaal COVID-certificaat van de EU en die per vliegtuig in Hongarije aankomen, mogen Hongarije binnenkomen op voorwaarde dat zij de Hongaarse nationaliteit hebben of permanent in Hongarije verblijven. Zij worden onderworpen aan een quarantaine van 10 dagen, die onder bepaalde voorwaarden kan worden verkort.

   

  I. Grenscontroles en vrij verkeer

  1. Toegang tot het Hongaarse grondgebied: algemene regel (zie punt 2 voor uitzonderingen)

  Enkel Hongaren en mensen met legale residentie in Hongarije (« Regisztrációs Igazolás EGT-állampolgár részére » en adreskaart « lakcímkártya » of permanent verblijfsvergunning) mogen Hongarije binnen op voorwaarde dat ze een thuisquarantaine respecteren gedurende 10 dagen.

  De quarantaine kan verkort worden na het afleggen van twee recente PCR-testresultaten:

  a) enkel de eerste test mag in een ander land dan Hongarije (Schengenland, VS of Canada) afgenomen worden;

  b) het resultaat moet in het Engels of Hongaars zijn opgesteld;

  c) de twee testen moeten met een tussenpoos van ten minste 48 uur worden uitgevoerd, binnen 5 dagen na het verzoek om vrijstelling uit quarantaine.

  d) na ontvangst van het resultaat van de tweede test, moet dit verstuurd worden naar de autoriteit die verantwoordelijk is voor quarantainecontrole, die vervolgens toestemming geeft om de quarantaine te kunnen beëindigen (u kunt een document downloaden waarin de procedure wordt uitgelegd op de website van de Belgische ambassade in Hongarije).

  Sinds december kan men een PCR-test laten doen bij aankomst op de luchthaven van Boedapest, zonder afspraak vooraf, door online in te checken. De informatie vindt u op de website van Budapest Airport.

   

  2. De reisbeperkingen en de quarantaineverplichting zijn NIET van toepassing op de volgende personen:

  a) personen met een Europees digitaal COVID-certificaat

  Personen die in het bezit zijn van het Europese digitale COVID-certificaat mogen Hongarije zonder beperkingen binnenkomen, ongeacht hun vervoermiddel.

  Het Europese digitale COVID-certificaat wordt in Hongarije aanvaard indien het, op het moment dat u Hongarije binnenkomt, bewijst dat :

  • u bent gevaccineerd tegen COVID-19 met:
   • een vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA),
   • een vaccin dat door de WHO is gevalideerd voor gebruik in noodgevallen,
   • een vaccin waarvoor in Hongarije vergunning is verleend en dat wordt gebruikt om de bevolking in te enten,

  (uw certificaat is dan geldig tot één jaar na de datum van de eerste dosis);

  • u een negatief resultaat heeft ontvangen voor een test die minder dan 72 uur geleden is uitgevoerd;
  • u hersteld bent van COVID-19 (uw certificaat blijft 180 dagen geldig).

  Meer informatie over het COVID-certificaat en hoe u het in België kunt verkrijgen, vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/veilig-reizen/

  b) personen met een Hongaars immuniteitsbewijs

  Personen die in het bezit zijn van de door de Hongaarse autoriteiten afgegeven plastic kaart (« védettségi igazolvány/immunity certificate »), mogen Hongarije zonder beperkingen binnenkomen.

  Afgezien van het Hongaarse immuniteitscertificaat, erkent Hongarije ook immuniteitscertificaten die door bepaalde landen zijn afgegeven. Personen die in het bezit zijn van een door deze landen afgegeven immuniteitscertificaat kunnen Hongarije ook zonder beperkingen binnenkomen. Deze lijst kan in de loop der tijd veranderen. Voor actuele informatie kunt u terecht op de website van de consulaire diensten (in het Hongaars).

  Minderjarigen die vergezeld zijn van een volwassene met een door Hongarije erkend bewijs van immuniteit, mogen ook vrij binnenkomen.

  Het immuniteitscertificaat is alleen geldig indien het wordt voorgelegd samen met het identiteits- of reisdocument waarnaar het verwijst.

  Belangrijke opmerking voor reizen naar landen die het Hongaarse certificaat erkennen: aangezien het Hongaarse certificaat wordt afgegeven na de eerste dosis van het vaccin, is het niet altijd voldoende om vrijgesteld te zijn van alle beperkingen (PCR-test, quarantaine, enz.)

  c) personen die over land vanuit een van de volgende landen in Hongarije aankomen: Kroatië, Oostenrijk, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Oekraïne. Reizigers die per vliegtuig aankomen, vallen derhalve onder de in punt 1 beschreven algemene regel.

  d) personen die reizen met een officieel paspoort (dienst of diplomatiek paspoort)

  e) personen die aan het vrachtverkeer deelnemen

  f) personen die bij binnenkomst kunnen aantonen dat zij in de laatste 6 maanden voor hun aankomst COVID-19 hebben opgelopen en daarvan zijn hersteld: dit feit moet worden gestaafd met een document (laboresultaat, ontslagrapport van het ziekenhuis, serologische test of attest van de arts of van de medische instelling op basis van een laboresultaat) in het Engels of Hongaars. Ook als dit geval niet onder de bij de wet bepaalde uitzonderingen valt, wordt u aangeraden vóór uw vertrek een uitzonderlijke toelating (“Equity request”) bij de politie aan te vragen (zie volgende punt).

  g) personen die maximaal 72 uur voor de reis naar Hongarije een PCR-test hebben ondergaan en die vanuit de volgende landen reizen:

  • een lidstaat van de Europese Unie (EU),
  • een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO),
  • een lidstaat van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO),
  • de Russische Federatie,
  • de Volksrepubliek China,
  • de Verenigde Arabische Emiraten,
  • het Koninkrijk Bahrein,
  • een lidstaat van de Turkse Raad (Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizstan, Turkije, Oezbekistan).

   

  3. Uitzonderingen

  a) Verzoek om vrijstelling van reisbeperkingen

  Er zijn uitzonderingen op het inreisverbod maar deze laten geen vrijstelling van de quarantaine toe:

  • Gerechtelijke procedure / proces
  • Gezondheidszorgen
  • Studies / examen in het onderwijs
  • Werknemer in vrachtverkeer die naar Hongarije moet om zijn taak te beginnen
  • Gezinsplechtigheden (huwelijk, doop, begrafenis)
  • Zorgen voor een familielid
  • Belangrijk kerkelijk evenement
  • Andere gegronde redenen.

  De uitzonderlijke toelating (“Equity request”) moet online aangevraagd worden op de website van de Hongaarse politie (in het Engels). U kunt een document met uitleg downloaden op de website van de Belgische ambassade in Hongarije.

  b) Zakenreizen

  Zakenreizen worden toegelaten zonder beperkingen (geen quarantaine, geen covid-test) en zonder uitzonderlijke toelating als men een door het betrokken Hongaarse bedrijf ingevuld certificaat (hier te downloaden) en de bewijsstukken (contract, uitnodiging van de Hongaarse bedrijf met kopie van de handelsregister, enz.) kan voorleggen aan de grens.

   

  4. Transit via Hongarije

  De transit voor reizigers door Hongarije is toegestaan onder strikte voorwaarden (bepaalde te gebruiken grensposten, wegen, en rustplaatsen / tankstations).

  Vergeet niet te controleren of u toegang hebt tot het land van bestemming, in het bijzonder als u van buiten de Schengenzone vertrekt (Kroatië, Roemenië) en zeker als u van buiten de EU (Servië, Oekraïne) vertrekt. U vindt hierover meer informatie op de website van de Hongaarse politie (in het Hongaars).

   

  II.  Sanitaire maatregelen

  De volgende maatregelen zijn van kracht:

  • Het dragen van maskers is niet verplicht op openbare plaatsen buitenshuis.
  • Culturele en sportcentra zijn toegankelijk voor iedereen.
  • Restaurants, cafés en bars zijn geopend voor iedereen.
  • Hotels zijn alleen toegankelijk voor personen met een door Hongarije erkend bewijs van immuniteit en begeleidende minderjarigen.
  • Culturele en sportevenementen binnenshuis of met meer dan 500 personen in de open lucht mogen alleen worden bezocht door personen met een door Hongarije erkend bewijs van immuniteit en begeleiders van minderjarigen.
  • Familie- en privé-evenementen mogen slechts worden bijgewoond door maximaal 100 personen (kinderen inbegrepen). Bruiloftsfeesten zijn beperkt tot een maximum van 400 personen.
  • Muziek-dansevenementen mogen alleen worden bezocht door personen met een door Hongarije erkend immuniteitsbewijs die minderjarigen begeleiden.

  Het dragen van een masker is enkel verplicht in ziekenhuizen en medische centra (behalve voor kinderen jonger dan 6 jaar).
   

  III. Informatie betreffende gezondheidssituatie en maatregelen in geval van symptomen

  Meer informatie van de Hongaarse autoriteiten is beschikbaar via volgende kanalen:

  • Noodnummer: in geval van ziektesymptomen kunnen toeristen permanent in het Engels verder geholpen worden via het (24/7) noodnummer +36 80 277 456.
  • Officiële informatiewebsite: de situatie in Hongarije, onder andere het aantal gedetecteerde besmettingen, kan geconsulteerd worden op https://koronavirus.gov.hu/ of via Facebook (in het Hongaars).
   

  IV. Bijkomende informatie over toegangsbeperkingen

  De regels voor het binnenkomen van Hongarije en de wettelijke vereisten voor het overschrijden van de grens kunt u vinden op de speciale website van de Hongaarse politie.

   

  Voor elke reis naar Hongarije kan u zich registreren via https://travellersonline.diplomatie.be zodat u opgenomen wordt in de contactlijst van de ambassade voor eventuele noodgevallen.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Actualiteit

  Talloze Belgische toeristen (ongeveer 300.000 touristen in 2015) bezoeken ieder jaar probleemloos Hongarije. Het volstaat meestal de gebruikelijke waakzaamheid in acht te nemen.

   
  Criminaliteit

  Zoals in veel toeristische trekpleisters zijn er veel zakkenrollers en handtasdieven aan het werk in Hongarije, voornamelijk in en rond toeristische attracties. De Ambassade verwerkt veel aangiftes door onze landgenoten van diefstal van identiteit- en reisdocumenten.

  Het wordt aanbevolen om een identiteitsbewijs op zak te hebben en een ander veilig in het hotel op te bergen. Fotokopieën worden doorgaans aanvaard, maar hiervoor is geen wettelijke basis.

  Bij verlies of diefstal van uw ID-kaart en / of reisdocumenten vindt u hier de informatie hoe vervangdocumenten te verkrijgen zijn op de Belgische ambassade in Boedapest.

  In tegenstelling tot wat sommige hotels en zelfs bepaalde politiekantoren beweren, is het onmogelijk om in Boedapest op een vlucht richting Brussel, Charleroi of Eindhoven te stappen zonder in het bezit te zijn van een geldige Belgische identiteitskaart of paspoort. In het geval van verlies of diefstal van uw identiteits-/reisdocumenten dient u dus steeds langs de ambassade te komen om een voorlopig reis-/identiteitsdocument af te halen.

  Bij ongeval, geweld of een ander noodgeval, kunt u het nummer 112 bellen (het gratis Europese alarmnummer).

  Opgelet voor bars die o.a. jonge vrouwen op pad sturen om  u aan te spreken op straat en u uit te nodigen voor een glas in een «leuke bar».Mogelijk is het de bedoeling u af te zetten door  overdreven dure drankjes aan te smeren. De portier zal weigeren u buiten te laten tot  u het volledige bedrag  betaald hebt. Het gaat vaak om vele honderden euro’s. (prijs per centiliter, een hoger tarief geldt voor drankjes die aan uw begeleidster aanbiedt).  Mijd deze gelegenheden en raadpleeg  op voorhand een gedetailleerde prijslijst. Ga er ook niet naartoe met een kredietkaart en negeer de aanbevelingen van malafide (en met deze bars verbonden) taxichauffeurs. U vindt informatie ter zake, bv. de gelegenheden die te mijden zijn, op de volgende site: http://hungary.usembassy.gov/tourist_advisory.html#clubs.