IJsland

kaart Ijsland

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

1. Maatregelen grensovergang bij aankomst in IJsland

Alle passagiers dienen een pre-registratie formulier in te vullen vóór hun vertrek naar IJsland.

IJsland maakt verder het onderscheid tussen enerzijds volledig gevaccineerde reizigers of wie eerder besmet is met COVID-19 en anderzijds voor wie dit niet het geval is.

Volledig gevaccineerde reizigers en personen die eerder besmet zijn geweest, hebben toegang tot het land zonder quarantaineverplichting, maar moeten in bepaalde gevallen wel nog een test laten afnemen, zowel vooraf als ter plaatse:

  • IJsland aanvaardt IJslandse en niet-IJslandse certificaten die deze status aantonen, in het bijzonder het digitaal EU-COVID-certificaat. De laatste vaccinatie moet minstens 14 dagen geleden zijn.
  • Gevaccineerde reizigers moeten bij aankomst een negatieve PCR- of antigene sneltest voorleggen van maximaal 72 uur oud.
  • Wie eerder een infectie gehad heeft, moet een positieve PCR-test voorleggen om de infectie aan te tonen bij aankomst, van minimaal 14 dagen en maximaal 180 dagen oud.
  • Minderjarigen die reizen met hun ouders hebben toegang tot het land, maar er wordt een onderscheid gemaakt tussen zij die in 2004 of vroeger geboren werden en de anderen. Deze laatste zijn vrijgesteld van de voorafgaande testverplichting en quarantaineverplichting. Minderjarigen geboren in 2004 of vroeger worden op dezelfde manier als volwassenen behandeld: een bewijs van volledige vaccinatie is vereist om vrijgesteld te worden van testen en quarantaineverplichting. Zij moeten eveneens een negatieve PCR- of antigene sneltest voorleggen bij aankomst. Als zij een specifieke band met IJsland hebben, zullen ze ook na aankomst een bijkomende test moeten afleggen (zie hieronder).
  • Elke reiziger (met uitzondering van wie eerder een infectie gehad heeft) met een specifieke band met IJsland (burger, inwoner, arbeidsvergunning of wie een dergelijke vergunning wenst) moet zich laten testen binnen 48 uur na aankomst. Deze persoon moet intussen niet in quarantaine. Dit geldt ook voor minderjarigen geboren in 2015 of vroeger.

Voor de andere reizigers (niet volledig gevaccineerde personen en personen die geen eerdere COVID-besmetting hebben opgelopen) uit risicogebieden, waaronder België, is het verplicht om bij aankomst een negatieve PCR-test voor te leggen die maximaal 72 uur voor het vertrek naar IJsland afgenomen is. Deze reizigers uit risicogebieden, waaronder België, zijn bovendien verplicht om een dubbele COVID-19-test af te leggen in IJsland met 5 dagen quarantaine tussen de tests.

Minderjarigen geboren in 2005 of vroeger doen eveneens een quarantaine als de ouders een quarantaine dienen te doen. Deze kinderen hebben echter geen testverplichtingen. Voor minderjarigen geboren in 2004 of vroeger gelden dezelfde test- en quarantaineregels als voor volwassenen, tenzij deze kinderen een geldig internationaal vaccinatiecertificaat kunnen voorleggen.

Na afloop van de test aan de grens mag u verder reizen naar het opgegeven adres (opgegeven in het formulier), behalve als u niet kan voldoen aan de geldende regels voor een thuisquarantaine. Men mag de resultaten van de COVID-test binnen de 24 uur verwachten. U dient vervolgens op het aangegeven adres in quarantaine te blijven totdat u op dag 5 een nieuwe COVID-test ondergaat. Pas indien het resultaat van de tweede test negatief is, bent u vrij verder te reizen in IJsland, onafhankelijk van de duur van uw verder verblijf.

Indien uw test positief is, dient u 14 dagen zelfisolatie in acht te nemen, te rekenen vanaf het laatste moment van mogelijke blootstelling. Dit geldt ook voor de andere leden van uw reisgezelschap.

 

2. Maatregelen binnenlandse beperking

Geen specifieke maatregelen.
 

3. Relevante websites

 

4. Internationale toegang

  • Er is een toenemend aantal verbindingen met Europese bestemmingen aangekondigd en effectief uitgevoerd. Gelieve rekening te houden met mogelijke afgelastingen.

  • Herneming van de wekelijkse ferryverbinding tussen Denemarken (Hirtshals) en IJsland.

 

Om onze consulaire bijstand nog beter te organiseren, wordt reizigers aangeraden hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen specifieke risico's verbonden aan reizen naar IJsland, behalve risico’s van vulkaanuitbarstingen (zie afdeling "klimaat en rampen").

 
Criminaliteit

Men dient zich bewust te zijn van een licht verhoogd risico op stedelijke delinquentie ten gevolge van druggebruik. Tevens is er een risico op agressiviteit in bars tijdens het weekend door excessief alcoholgebruik.