India

kaart India

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

  1. Lokale maatregelen en info

De bevoegde Indiase overheid heeft de opschorting van internationale commerciële vluchten verlengd tot 31.07.2021. Een verdere verlenging na deze datum is mogelijk. De speciale vluchten van en naar India blijven behouden.

De Indiase overheid laat sinds 01.06.2020 bepaalde bezoekers toe in India. Voor meer informatie raden wij aan de website van de Bureau of Immigration te raadplegen én contact op te nemen met de consulaire diensten van de Indiase ambassade in Brussel. Bepaalde bestaande visums moeten opnieuw worden aangevraagd of gevalideerd. Indien zij beschikken over een geldig visum, dienen internationale reizigers ook bepaalde sanitaire regels in acht te nemen wanneer zij het land wensen binnen te komen. Deze regels worden regelmatig aangepast en zijn te vinden op de volgende officiële website: https://www.mohfw.gov.in.

Toeristische reizen blijven opgeschort.

Belangrijkste maatregelen:

  • Elke reiziger die zich naar India begeeft dient online een Self Reporting Form in te vullen op een elektronisch platform (Air Suvidha – gecreëerd door de burgerluchtvaartautoriteiten en de luchthaven van Delhi).
  • U moet, maximum 72 uur vóór uw vertrek, een PCR-test ondergaan. Het resultaat moet negatief zijn, en opgeladen worden bij de Self reporting Form. 
  • Bij aankomst uit o.a. België moet u nog een COVID-19-test ondergaan.

Aangezien de sanitaire en quarantaineregels kunnen verschillen van deelstaat tot deelstaat, raden wij u aan om u goed te informeren en de aankomstvoorwaarden per deelstaat ook goed te raadplegen.

De medische infrastructuur en het zorgpersoneel in India staan onder druk omwille van de COVID-19 pandemie. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor niet COVID-19 verwante medische problemen. Gelieve hiermee rekening te houden indien u in India bent of er naartoe gaat. Er wordt sterk aangeraden de evolutie van de situatie goed op te volgen. Er wordt tevens sterk aangeraden een reis-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering te nemen vóór het vertrek.

Er dient ten slotte op te worden gewezen dat er geen rechtstreekse vluchten zijn tussen België en India, de reis gaat steeds via een derde land. Wie van India naar België terugreist, moet er rekening mee houden dat vluchten naar Europa geschrapt kunnen worden of tijdelijk voorbehouden worden voor niet-transit passagiers.

  1. Belgische maatregelen en info

Informatie over de covidmaatregelen in België vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Sinds begin januari 2021 is India getroffen door een uitbraak van het vogelgriepvirus (HPAI), en de overheid treft maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er werden nog geen gevallen van besmetting van mensen gemeld. Volgende preventieve maatregelen moeten gevolgd worden: https://www.wanda.be/nl/a-z-index/vogelgriep/#preventie

Omwille van de spanningen tussen India en Pakistan worden alle reizen naar de Kashmir-vallei afgeraden. Ook het grensgebied met Pakistan in deze regio dient absoluut vermeden te worden. Naar Jammu en Ladakh kan wel (per vliegtuig) worden gereisd. 

De veiligheidssituatie in de 7 deelstaten in het Noordoosten van India, alsook de gebieden waar Maoïstische rebellen (Naxalieten) actief zijn (districten van Odisha, Maharastra, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh en West-Bengalen) kan snel evolueren en lokaal erg verschillen. Lees aandachtig de rubriek “algemene veiligheid”.

Tijdens de moesson is het belangrijk de lokale weersomstandigheden op te volgen, en de website van het Indiase meteorologisch departement te consulteren. 

Dengue en chikungunya komen, evenals malaria, vooral in en na het regenseizoen, veel voor. Het gebruik van antimuggenmiddelen, muskietennetten en andere voorzorgsmaatregelen is sterk aangewezen.

Er is een reëel risico op terroristische aanslagen in India. Ingevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Het wordt sterk aangeraden een reis-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering te nemen vóór het vertrek.

Om onze consulaire bijstand te optimaliseren, worden reizigers verzocht hun reis te registreren  op Travellers Online: https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

India is een toeristische bestemming die erg in trek is. Over het algemeen kan er in India veilig gereisd worden, al is de gebruikelijke waakzaamheid geboden in steden en de grote toeristische trekpleisters. Het is belangrijk de veiligheidsinstructies van de nationale en lokale autoriteiten strikt na te leven.
 
Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij sterk aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

Het Indiase Ministerie van Toerisme heeft een meertalig, gratis, 24u/7d infonummer (+91 1800 111 363) voor toeristen.

 
Terreurdreiging 

India wordt regelmatig getroffen door terroristische aanslagen. Daarbij kunnen ook publieke plaatsen, toeristische trekpleisters en grote steden geviseerd worden. Wees voorzichtig en meld mogelijke verdachte situaties bij de lokale veiligheidsdiensten.

 

Momenteel worden alle reizen formeel afgeraden naar:

 

  • de Kashmir-vallei (inclusief Srinagar). Jammu en Ladakh kunnen wel (per vliegtuig) bezocht worden;
  • de grensgebieden met Pakistan, alsook het gebied langs de demarcatielijn tussen beide landen (Line of Control). Naar de Wagah-grensovergang nabij Amritsar kan wel worden gereisd;

 

Wees aandachtig wanneer u naar volgende regio's reist:

In het noordoosten van India (deelstaten Assam, Manipur, Nagaland, Tripura, Mizoram, Meghalaya en Arunachal Pradesh) vinden er nog regelmatig incidenten plaats tussen het Indiase leger, paramilitaire en politionele diensten enerzijds en lokale militante organisaties of verzetsgroeperingen anderzijds. De situatie kan lokaal erg verschillen. Aan reizigers die deze deelstaten wensen te bezoeken wordt aangeraden om vooraf contact op te nemen met de Ambassade in Delhi of het Consulaat-Generaal in Mumbai en regelmatig inlichtingen in te winnen over de situatie ter plaatse, die snel kan verslechteren. Opgelet: voor een aantal van deze deelstaten zijn speciale vergunningen vereist, die ruim van tevoren (minstens  zes weken) aangevraagd dienen te worden bij de Indiase autoriteiten. Zie ook de rubriek " praktische info".

In de grensstreken met de buurlanden China, Nepal, Bangladesh en Myanmar is hogere waakzaamheid geboden omwille van het risico op lokale conflicten of een eventueel overslaan van de problemen van deze buurlanden over hun nationale grenzen.

In een aantal districten van de deelstaten Odisha, Maharastra, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh en  West-Bengalenzijn Maoïstische rebellen (Naxalieten) actief. Zij voeren er een gewapende strijd tegen de overheid. Reizigers worden verzocht de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het bezoeken van deze deelstaten. In deze staten zijn bepaalde gebieden (vb een aantal tribale zones in Odisha) verboden voor (buitenlandse) toeristen.

 

Criminaliteit 

Drukbezochte plaatsen zoals stations, markten en toeristische trekpleisters worden vaak onveilig gemaakt door zakkenrollers.  Ook oplichterij of bedrog met vermeende gidsen, malafide taxichauffeurs en/of “reisbureaus” komen regelmatig voor.

Het consumeren/bezit van drugs is verboden en wordt streng bestraft.  

 
Specifieke risico’s voor vrouwen die alleen reizen

Er worden regelmatig gevallen van intimidatie en seksuele aanranding  van buitenlandse vrouwen gesignaleerd. Het is belangrijk met de culturele verschillen tussen onze beide werelddelen rekening te houden. Draag bij voorkeur lange kleren en bedek de schouders; gedraag u terughoudend tegenover de lokale bevolking; ga niet alleen de straat op, zeker niet na het vallen van de avond en in weinig bezochte zones; vermijd eveneens ’s avonds alleen te zijn met een taxichauffeur, een hotelbediende, een gids, iemand die men toevallig ontmoet heeft…

Over het algemeen: leg een elementaire voorzichtigheid aan de dag om uzelf niet in gevaar te brengen en geen slechte bedoelingen aan te moedigen (diefstal, agressie). Het is bijvoorbeeld aanbevolen een hoteltaxi te nemen, eerder dan een taxi op straat te stoppen, aan een tafel in een echte bar of restaurant te gaan zitten, eerder dan een thee te drinken op een markt, of nog, een erkende toeristengids te boeken, eerder dan een gids die zich aanbiedt en beweert u de geschiedenis van een monument te vertellen.