India

kaart India

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Gezien de verslechterende gezondheidssituatie in India raden we alle niet-essentiële reizen af.

De Indische overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken) laat sinds 01.06.2020 een beperkt aantal bezoekers toe in India: zakenmensen, personeel uit de zorgsector en buitenlandse ingenieurs. Toeristische reizen blijven opgeschort. Niettemin is een nieuw visum noodzakelijk. Gelieve daaromtrent contact op te nemen met de consulaire diensten van de Indische ambassade in Brussel.

De bevoegde Indiase overheid (Directorate General of Civil Aviation) heeft op 26.06.2020 de opschorting van internationale commerciële vluchten verlengd tot 15.07.2020. Een verdere verlenging ná deze datum is mogelijk. De wekelijkse repatriëringsvluchten vanuit India blijven behouden.

De specifieke maatregelen die de autoriteiten van India hebben genomen om het risico op besmetting met het Corona-virus aan te pakken m.b.t. reizigers naar India, zijn hier beschikbaar: http://www.mohfw.gov.in/

 

Omwille van de spanningen tussen India en Pakistan worden alle reizen naar de Kashmir-vallei afgeraden. Ook het grensgebied met Pakistan in deze regio dient absoluut vermeden te worden. Naar Jammu en Ladakh kan wel (per vliegtuig) worden gereisd. 

De veiligheidssituatie in de 7 deelstaten in het Noordoosten van India, alsook de gebieden waar Maoïstische rebellen (Naxalieten) actief zijn (districten van Odisha, Maharastra, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh en West-Bengalen) kan snel evolueren en lokaal erg verschillen. Lees aandachtig de rubriek “algemene veiligheid”.

Tijdens de moesson is het belangrijk de lokale weersomstandigheden op te volgen, en de website van het Indiase meteorologisch departement te consulteren. 

Dengue en chikungunya komen, evenals malaria, vooral in en na het regenseizoen, veel voor. Het gebruik van antimuggenmiddelen, muskietennetten en andere voorzorgsmaatregelen is sterk aangewezen.

Er is een reëel risico op terroristische aanslagen in India. Ingevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Het wordt sterk aangeraden een reis-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering te nemen vóór het vertrek.

Om onze consulaire bijstand te optimaliseren, worden reizigers verzocht hun reis te registreren  op Travellers Online: https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

India is een toeristische bestemming die erg in trek is. Over het algemeen kan er in India veilig gereisd worden, al is de gebruikelijke waakzaamheid geboden in steden en de grote toeristische trekpleisters. Het is belangrijk de veiligheidsinstructies van de nationale en lokale autoriteiten strikt na te leven.
 
Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij sterk aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

Het Indiase Ministerie van Toerisme heeft een meertalig, gratis, 24u/7d infonummer (+91 1800 111 363) voor toeristen.

 
Terreurdreiging 

India wordt regelmatig getroffen door terroristische aanslagen. Daarbij kunnen ook publieke plaatsen, toeristische trekpleisters en grote steden geviseerd worden. Wees voorzichtig en meld mogelijke verdachte situaties bij de lokale veiligheidsdiensten.

 

Momenteel worden alle reizen formeel afgeraden naar:

 

  • de Kashmir-vallei (inclusief Srinagar). Jammu en Ladakh kunnen wel (per vliegtuig) bezocht worden;
  • de grensgebieden met Pakistan, alsook het gebied langs de demarcatielijn tussen beide landen (Line of Control). Naar de Wagah-grensovergang nabij Amritsar kan wel worden gereisd;

 

Wees aandachtig wanneer u naar volgende regio's reist:

In het noordoosten van India (deelstaten Assam, Manipur, Nagaland, Tripura, Mizoram, Meghalaya en Arunachal Pradesh) vinden er nog regelmatig incidenten plaats tussen het Indiase leger, paramilitaire en politionele diensten enerzijds en lokale militante organisaties of verzetsgroeperingen anderzijds. De situatie kan lokaal erg verschillen. Aan reizigers die deze deelstaten wensen te bezoeken wordt aangeraden om vooraf contact op te nemen met de Ambassade in Delhi of het Consulaat-Generaal in Mumbai en regelmatig inlichtingen in te winnen over de situatie ter plaatse, die snel kan verslechteren. Opgelet: voor een aantal van deze deelstaten zijn speciale vergunningen vereist, die ruim van tevoren (minstens  zes weken) aangevraagd dienen te worden bij de Indiase autoriteiten. Zie ook de rubriek " praktische info".

In de grensstreken met de buurlanden China, Nepal, Bangladesh en Myanmar is hogere waakzaamheid geboden omwille van het risico op lokale conflicten of een eventueel overslaan van de problemen van deze buurlanden over hun nationale grenzen.

In een aantal districten van de deelstaten Odisha, Maharastra, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh en  West-Bengalenzijn Maoïstische rebellen (Naxalieten) actief. Zij voeren er een gewapende strijd tegen de overheid. Reizigers worden verzocht de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het bezoeken van deze deelstaten. In deze staten zijn bepaalde gebieden (vb een aantal tribale zones in Odisha) verboden voor (buitenlandse) toeristen.

 

Criminaliteit 

Drukbezochte plaatsen zoals stations, markten en toeristische trekpleisters worden vaak onveilig gemaakt door zakkenrollers.  Ook oplichterij of bedrog met vermeende gidsen, malafide taxichauffeurs en/of “reisbureaus” komen regelmatig voor.

Het consumeren/bezit van drugs is verboden en wordt streng bestraft.  

 
Specifieke risico’s voor vrouwen die alleen reizen

Er worden regelmatig gevallen van intimidatie en seksuele aanranding  van buitenlandse vrouwen gesignaleerd. Het is belangrijk met de culturele verschillen tussen onze beide werelddelen rekening te houden. Draag bij voorkeur lange kleren en bedek de schouders; gedraag u terughoudend tegenover de lokale bevolking; ga niet alleen de straat op, zeker niet na het vallen van de avond en in weinig bezochte zones; vermijd eveneens ’s avonds alleen te zijn met een taxichauffeur, een hotelbediende, een gids, iemand die men toevallig ontmoet heeft…

Over het algemeen: leg een elementaire voorzichtigheid aan de dag om uzelf niet in gevaar te brengen en geen slechte bedoelingen aan te moedigen (diefstal, agressie). Het is bijvoorbeeld aanbevolen een hoteltaxi te nemen, eerder dan een taxi op straat te stoppen, aan een tafel in een echte bar of restaurant te gaan zitten, eerder dan een thee te drinken op een markt, of nog, een erkende toeristengids te boeken, eerder dan een gids die zich aanbiedt en beweert u de geschiedenis van een monument te vertellen.