India

kaart India

Laatste update

 

   

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie zijn sterk afgeraden voor niet-gevaccineerde reizigers.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus. 

   

  1. Lokale maatregelen en info

  De Indiase autoriteiten hebben beslist om vanaf 14.02.2022 de inreisvoorwaarden tot het Indiase grondgebied te versoepelen. De toepasselijke regels zijn strenger naar gelang het land waar de reiziger vandaan komt en waar de laatste vaccinatie werd toegediend. Onderstaande regels zijn van toepassing op reizigers uit België:  

  Te nemen stappen vóór vertrek:

  • Elke reiziger naar India moet het "Self Reporting Form" online invullen op het speciale elektronische platform (Air Suvidha - gecreëerd door de burgerluchtvaartautoriteiten van New Delhi Airport - klik hier). Reizigers dienen het ingevulde formulier te kunnen voorleggen.
  • Indien u volledig gevaccineerd bent in België met een door de WHO-erkend vaccin, is een negatieve PCR-test NIET nodig. Indien niet, moet u maximaal 72 uur voor de vlucht een PCR-test ondergaan. De uitslag moet negatief zijn en geüpload worden in het “Self Reporting Form”. Ook de identiteitspagina van uw paspoort en uw COVID-19-vaccinatiebewijs moeten worden geüpload.
  • U moet een verklaring op erewoord indienen waarin staat dat de verstrekte informatie correct is.

  Te nemen stappen bij aankomst:

  •  2% van de reizigers op elke vlucht zal een PCR-test moeten afleggen op de luchthaven. Deze reizigers worden willekeurig gekozen en mogen na het afleggen van de test de luchthaven verlaten. Indien deze reizigers positief zouden testen, zullen zij worden behandeld volgens het geldend Indiase protocol.
  • Symptomatische reizigers moeten in isolatie gaan en zullen aan een PCR-test worden onderworpen. Bij een positief testresultaat wordt de passagier verder behandeld volgens het geldende Indiase protocol. Houd u er rekening mee dat u misschien in een door de lokale overheid aangewezen locatie moet verblijven totdat u negatief test.
  • Alle reizigers dienen in de 14 dagen na aankomst hun gezondheid te monitoren (“self-monitoring”). Indien reizigers binnen die periode COVID-19 symptomen ontwikkelen dienen zij hiervan de bevoegde Indiase autoriteiten op de hoogte te brengen of contact op te nemen met de dichtstbijzijnde gezondheidsinstelling.

  De gedetailleerde regels en de bijhorende landenlijst kunnen worden geraadpleegd op de website van het Indiase Ministerie van Volksgezondheid.

  Aangezien de sanitaire en quarantaineregels kunnen verschillen van deelstaat tot deelstaat, raden wij u aan u goed te informeren en ook de aankomstvoorwaarden te raadplegen van de deelstaten die u wil bezoeken.

  Er wordt ook sterk aangeraden een reis-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering te nemen vóór uw vertrek.

   

  2. Visa

  Voor meer informatie rond het verkrijgen van visa raden wij aan om de website van het Bureau of Immigration te raadplegen én contact op te nemen met de consulaire diensten van de Indiase ambassade in Brussel. Indien zij beschikken over een geldig visum, dienen internationale reizigers ook bepaalde sanitaire regels in acht te nemen wanneer zij het land wensen binnen te komen. Deze regels worden regelmatig aangepast en zijn te vinden op de volgende officiële website: https://www.mohfw.gov.in.

   

  3. Belgische maatregelen en info

  Informatie over de COVID-maatregelen in België vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl.

   

  Sinds begin januari 2021 is India getroffen door een uitbraak van het vogelgriepvirus (HPAI), en de overheid treft maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er werden nog geen gevallen van besmetting van mensen gemeld. Volgende preventieve maatregelen moeten gevolgd worden: https://www.wanda.be/nl/a-z-index/vogelgriep/#preventie.

  Omwille van de spanningen tussen India en Pakistan worden alle reizen naar de Kashmir-vallei afgeraden. Ook het grensgebied met Pakistan in deze regio dient absoluut vermeden te worden. Naar Jammu en Ladakh kan wel (per vliegtuig) worden gereisd. 

  De veiligheidssituatie in de 7 deelstaten in het Noordoosten van India, alsook de gebieden waar Maoïstische rebellen (Naxalieten) actief zijn (districten van Odisha, Maharastra, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh en West-Bengalen) kan snel evolueren en lokaal erg verschillen. Lees aandachtig de rubriek “algemene veiligheid”.

  Tijdens de moesson is het belangrijk de lokale weersomstandigheden op te volgen, en de website van het Indiase meteorologisch departement te consulteren. 

  Dengue en chikungunya komen, evenals malaria, vooral in en na het regenseizoen, veel voor. In de loop van de maand juli 2021 werden opnieuw besmettingen met het Zika virus vastgesteld in India. Het gebruik van antimuggenmiddelen, muskietennetten en andere voorzorgsmaatregelen is sterk aangewezen.

  Er is een reëel risico op terroristische aanslagen in India. Ingevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

  Het wordt sterk aangeraden een reis-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering te nemen vóór het vertrek.

  Om onze consulaire bijstand te optimaliseren, worden reizigers verzocht hun reis te registreren  op Travellers Online: https://travellersonline.diplomatie.be

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  India is een toeristische bestemming die erg in trek is. Over het algemeen kan er in India veilig gereisd worden, al is de gebruikelijke waakzaamheid geboden in steden en de grote toeristische trekpleisters. Het is belangrijk de veiligheidsinstructies van de nationale en lokale autoriteiten strikt na te leven.
   
  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij sterk aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

  Het Indiase Ministerie van Toerisme heeft een meertalig, gratis, 24u/7d infonummer (+91 1800 111 363) voor toeristen.

   
  Terreurdreiging 

  India wordt regelmatig getroffen door terroristische aanslagen. Daarbij kunnen ook publieke plaatsen, toeristische trekpleisters en grote steden geviseerd worden. Wees voorzichtig en meld mogelijke verdachte situaties bij de lokale veiligheidsdiensten.

   

  Momenteel worden alle reizen formeel afgeraden naar:

   

  • de Kashmir-vallei Jammu en Ladakh kunnen wel (per vliegtuig) bezocht worden;
  • de grensgebieden met Pakistan, alsook het gebied langs de demarcatielijn tussen beide landen (Line of Control). Naar de Wagah-grensovergang nabij Amritsar kan wel worden gereisd;

   

  Wees aandachtig wanneer u naar volgende regio's reist:

  In het noordoosten van India (deelstaten Assam, Manipur, Nagaland, Tripura, Mizoram, Meghalaya en Arunachal Pradesh) vinden er nog regelmatig incidenten plaats tussen het Indiase leger, paramilitaire en politionele diensten enerzijds en lokale militante organisaties of verzetsgroeperingen anderzijds. De situatie kan lokaal erg verschillen. Aan reizigers die deze deelstaten wensen te bezoeken wordt aangeraden om vooraf contact op te nemen met de Ambassade in Delhi of het Consulaat-Generaal in Mumbai en regelmatig inlichtingen in te winnen over de situatie ter plaatse, die snel kan verslechteren. Opgelet: voor een aantal van deze deelstaten zijn speciale vergunningen vereist, die ruim van tevoren (minstens  zes weken) aangevraagd dienen te worden bij de Indiase autoriteiten. Zie ook de rubriek " praktische info".

  In de grensstreken met de buurlanden China, Nepal, Bangladesh en Myanmar is hogere waakzaamheid geboden omwille van het risico op lokale conflicten of een eventueel overslaan van de problemen van deze buurlanden over hun nationale grenzen.

  In een aantal districten van de deelstaten Odisha, Maharastra, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh en  West-Bengalenzijn Maoïstische rebellen (Naxalieten) actief. Zij voeren er een gewapende strijd tegen de overheid. Reizigers worden verzocht de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het bezoeken van deze deelstaten. In deze staten zijn bepaalde gebieden (vb een aantal tribale zones in Odisha) verboden voor (buitenlandse) toeristen.

   

  Criminaliteit 

  Drukbezochte plaatsen zoals stations, markten en toeristische trekpleisters worden vaak onveilig gemaakt door zakkenrollers.  Ook oplichterij of bedrog met vermeende gidsen, malafide taxichauffeurs en/of “reisbureaus” komen regelmatig voor.

  Het consumeren/bezit van drugs is verboden en wordt streng bestraft.  

   
  Specifieke risico’s voor vrouwen die alleen reizen

  Er worden regelmatig gevallen van intimidatie en seksuele aanranding  van buitenlandse vrouwen gesignaleerd. Het is belangrijk met de culturele verschillen tussen onze beide werelddelen rekening te houden. Draag bij voorkeur lange kleren en bedek de schouders; gedraag u terughoudend tegenover de lokale bevolking; ga niet alleen de straat op, zeker niet na het vallen van de avond en in weinig bezochte zones; vermijd eveneens ’s avonds alleen te zijn met een taxichauffeur, een hotelbediende, een gids, iemand die men toevallig ontmoet heeft…

  Over het algemeen: leg een elementaire voorzichtigheid aan de dag om uzelf niet in gevaar te brengen en geen slechte bedoelingen aan te moedigen (diefstal, agressie). Het is bijvoorbeeld aanbevolen een hoteltaxi te nemen, eerder dan een taxi op straat te stoppen, aan een tafel in een echte bar of restaurant te gaan zitten, eerder dan een thee te drinken op een markt, of nog, een erkende toeristengids te boeken, eerder dan een gids die zich aanbiedt en beweert u de geschiedenis van een monument te vertellen.