Indonesië

kaart Indonesië

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

  • Indonesië schrapt de tijdelijke sluiting voor buitenlanders uit 14 landen getekend door de omikron variant.
  • Verplichte hotelquarantaine is nu 7 x 24 uur voor alle internationale reizigers
  • Over de isolatie in hospitaal ingeval van omikronbesmetting en hotelquarantaine van 10 dagen bij risicocontact, werd niet specifiek gecommuniceerd.

  * Indonesië legt tot op vandaag nog steeds bijzonder goede coronacijfers voor. Toch wordt sinds enkele dagen een lichte stijging vastgesteld en waarschijnlijk zal omikron heel binnenkort ook in Indonesië zorgen voor snel stijgende cijfers. Het aantal officieel geregistreerde besmettingen bedraagt 4.267.451, het aantal sterfgevallen bedraagt 144.144, het aantal genezen personen bedraagt 4.116.648 (cijfers van 11 jan 2022). Op de COVID-19-website van de overheid, kunnen de cijfers geraadpleegd worden voor de verschillende regio’s (enkel in het Indonesisch).

  Wat het vaccinatieprogramma betreft, heeft de overheid de ambitie om 70% van de bevolking tegen januari 2022 te vaccineren. OOp 4 januari 2022 heeft 61% van de bevolking een eerste vaccinatie gehad, en 42% is volledig gevaccineerd. 

   

  1. Toegang tot het grondgebied van Indonesië

  1.1 Buitenlanders worden toegelaten tot het grondgebied indien ze over een inreis visum of verblijfsvergunning beschikken, of een speciale toelating verkregen bij het bevoegde Ministerie of Instituut, en mits strikte opvolging van de geldende binnenkomst regels.

  1.2 Buitenlanders met toerisme als reisdoel, kunnen in principe landen in Bali of de Riau archipel (er zijn totnogtoe wel geen luchtvaartmaatschappijen die dit traject aanbieden).

  De aanvragen voor visum tijdelijk verblijf en visum voor bezoekers verlopen elektronisch en worden behandeld/goedgekeurd door de immigratiediensten. Voor alle verdere info: zie de website van de Immigratiedienst.

  Welbepaalde voorwaarden voor binnenkomst blijven gehandhaafd en bestaan uit quarantaine, vaccinatiecertificaat, eHAC en PCR testen (zie punt 2).

   

  2. Voorwaarden bij binnenkomst in Indonesië

  Verplichte hotelquarantaine is nu 7 x 24 uur.

  Alle reizigers voor Indonesië moeten volgende documenten voorleggen bij check-in en aankomst:

  1. Een COVID-19-vaccinatiebewijs (fysiek of digitaal) als bewijs van een volledige vaccinatie (2 dosissen van Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca of Sinopharm en enkele dosis van Johnson&Johnson), voor alle personen vanaf 12 jaar. Let op 12-17 jarigen: indien deze personen in land van herkomst nog niet gevaccineerd zijn, zullen zij verplicht gevaccineerd worden door de Indonesische autoriteiten bij aankomst tijdens de hotelquarantaine. Er is geen keuzevrijheid wat betreft het vaccin. Hoewel de WHO (World Health Organization) Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) voorlopig enkel Pfizer geschikt acht voor gebruik bij kinderen vanaf 12 jaar, gebruikt Indonesië ook andere vaccins, waaronder Sinovac, bij kinderen vanaf 12 jaar.
  2. Een negatief resultaat van een PCR-test (max. 3 x 24u voor vertrek uitgevoerd).
  3. Het elektronisch ingevulde Indonesische gezondheidscertificaat (e-HAC: electronic Indonesia Health Alert certificate). Er wordt aangeraden dit formulier in te vullen via laptop of computer en niet op smartphone of tablet (om technische incidenten te vermijden).
  4. Het eHAC wordt gegenereerd in de applicatie Peduli Lindungi die verplicht is voor alle inkomende reizigers.
  5. Bewijs van reservatie van een quarantainepakket van 7 dagen in een door de overheid goedgekeurd hotel, met inbegrip van PCR testen op dag 1 en 6. Na de hotel quarantaine wordt aangeraden om nog bijkomend 14 dagen een zelfquarantaine te doen en het geldende gezondheidsprotocol strikt te volgen.
  6. Indien de onder 1.2 vermelde buitenlanders als reisdoel toerisme hebben, en invliegen via via Bali of de Riau archipel , dan gelden volgende bijkomende voorwaarden:
   1. Visum voor kort verblijf verkregen voor aankomst via de diplomatieke zendingen in het buitenland
   2. Medische verzekering met dekking van minstens 100.000 USD inclusief covid-gerelateerde kosten
   3. Boeking en betaling van accommodatie voor de duur van het verblijf in Indonesia.

   

  3. Binnenlandse reizen

  Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen opnieuw een binnenlandse vlucht nemen indien hun ouders gevaccineerd zijn en ze volgen dezelfde regels qua testen (RT-PCR of Antigen).

  Reizen in het land is toegestaan, mits voldaan wordt aan de verschillende voorwaarden die door de gedecentraliseerde autoriteiten worden opgelegd.

  Reizigers, gebruik makend van om het even welk transportmiddel (land, lucht en zee), dienen te beschikken over (a) de eerste vaccinatiekaart (min 1 vaccinatie), (b) een certificaat van een negatieve RT-PCR test (binnen 72 uur) of Rapid Antigen test (binnen 24 uur) indien volledig gevaccineerd. Als u reist met het vliegtuig moet ook het e-HAC formulier ingevuld worden.

  Wat de vaccinatie betreft:

  • Buitenlanders die reeds in Indonesië waren voor 6 juli 2021 en die een binnenlandse reis wensen te maken, dienen zich te laten vaccineren via het door de overheid gelanceerde vaccinatie programma (Sinopharm vaccination).
  • Reizigers die wegens medische redenen niet kunnen gevaccineerd worden dienen dit te staven met een medisch attest, en dienen een negatieve RT-PCR test af te leggen (< 48 uur) of een negatieve Rapid Antigen test (< 24 yur).

   

  4. Sanitaire en algemene preventie COVID-19 maatregelen

  Isolatie in hospitaal ingeval van omikronbesmetting en onmiddellijke hotel quarantaine gedurende 10 dagen voor risicocontact, op kost van de buitenlandse reiziger.

  De strengere maatregelen omtrent reizen tijdens de eindejaar periode en beperkingen voor openbare activiteiten op Java en Bali werden verlengd tot 17 januari. Jakarta functioneert binnen de beperkingen van niveau PPKM 2 wat zich vooral vertaald in lagere bezettingsgraad en aangepaste uurregeling in publieke ruimtes en horeca.

  Indien een omikron besmetting wordt vastgesteld:

  • Isolatie in hospitaal gedurende 10 dagen zowel bij asymptomatische als symptomatische gevallen, ingeval asymptomatisch: ok na 2 negatieve NAAT (Nucleid Acid Amplification test) testen met interval van 24u, ingeval symptomatisch: 2 negatieve NAAT testen met interval van 24u na 3 dagen symptoomvrij te zijn
  • Risico contacten worden opgespoord en moeten onmiddellijk 10 dagen quarantaine doen in gecentraliseerde instellingen (of hotel)
  • Kosten van hospitaal en/of gecentraliseerde instelling zijn ten laste van de buitenlander.

  In Indonesië geldt een algemene maskerplicht in de publieke ruimte. Er wordt gevraagd steeds afstand te houden en de handen regelmatig te wassen, thuis te blijven als je ziek bent, en bijzonder aandachtig te zijn voor kwetsbare personen.

  Het is aangeraden om de ontwikkelingen aandachtig op te volgen (bv. Jakarta Post, Jakarta Globe, Tempo English) en de richtlijnen van de lokale overheden strikt op te volgen.

  De Ambassade verstrekt geverifieerde informatie via de Facebookpagina (Embassy of Belgium in Jakarta) en Travellers Online. De Belgische overheid heeft een website met alle recente informatie over het coronavirus en de maatregelen.

  Meer informatie over het virus kan u ook terugvinden op volgende websites:

   

  5. Reizen vanuit Indonesië naar België

  Indonesië werd door de Europese Unie opgenomen in de lijst van derde landen waarvoor de beperkingen op niet-essentiële reizen geleidelijk afgebouwd moeten worden (white list). België volgt deze lijst en kent bovendien de kleurcode groen toe aan Indonesië. Dit betekent dat reizigers niet langer het essentiële karakter van hun reis hoeven aan te tonen of over een vaccinatiecertificaat dienen te beschikken om naar België te reizen. De kleurcode groene betekent dat de reiziger enkel het PLF moet invullen.

  Er zijn opnieuw quasi dagelijks vluchten vanuit Indonesië naar Europa (rechtstreeks of met overstap).

  Personen die naar België reizen vanuit Indonesië, dienen zich te houden aan de geldende maatregelen. Voor de meest recente informatie, kan u de COVID-19-website van de Belgische overheid raadplegen.

  Sinds 1 september 2021 worden bepaalde buitenlandse vaccinatiecertificaten van vaccins goedgekeurd door EMA ook in België erkend onder bepaalde voorwaarden, zo bijvoorbeeld het Astra Zeneca vaccin geproduceerd in India. Een vaccinatiecertificaat van Sinovac, vaccin dat in Indonesië op grote schaal gebruikt wordt in de vaccinatiecampagne, wordt nog niet erkend door de Belgische autoriteiten, aangezien het vaccin nog niet goedgekeurd werd door EMA.

    

   Natuurrampen

   Indonesië is blootgesteld aan een permanent risico op natuurrampen (tsunami, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en modderstromen). Het is ten sterkste aangeraden om waakzaam te zijn, op de hoogte te blijven van eventuele ontwikkelingen, en de weersvoorspellingen te volgen. Men hoort de aanbevelingen van lokale autoriteiten, inclusief evacuatieopdrachten, strikt na te leven (website van het Nationale Centrum voor Coördinatie van Rampen).

    

   Situatie in de provincies Papoea en West-Papoea

   Er zijn spanningen in de provincies Papoea en West-Papoea (niet te verwarren met Papoea Nieuw-Guinea). Deze kunnen leiden tot een toename van gewelddadige gebeurtenissen. Niet-essentiële reizen, buiten de toeristische regio Raja Ampat, worden in deze twee provincies dan ook ten sterkste afgeraden.

   Indien u zich in het gebied bevindt, is het aan te raden zich op regelmatige basis te informeren over de actuele ontwikkelingen via de lokale pers en ons reisadvies. Wees voortdurend waakzaam en vermijd politieke bijeenkomsten of manifestaties.

    

   Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via Travellers Online. Hou steeds een gsm en lader bij de hand. Hou contact met uw familie/vrienden en hou hen op de hoogte van uw reisplannen. 

    

    

   Description

   Algemene veiligheid

   Algemene veiligheid

   Doorgaans kan men veilig reizen in Indonesië, het land is politiek stabiel maar lokale spanningen die kunnen escaleren vragen extra voorzichtigheid van de reiziger (zoals in bepaalde regio’s in Papoea, Sulawesi, Aceh en de Molukken). Het is aan te raden de laatste ontwikkelingen in de lokale pers (Jakarta Post, Jakarta Globe, Metro TV,..) te volgen.

   In provincies Papoea en West-Papoea (voormalig Irian Jaya en West Irian Jaya – niet te verwarren met Papoea Nieuw-Guinea), en in het bijzonder in het mijngebied rond de Carstensz peak (Puncak Jaya) worden geregeld zware incidenten gemeld. In 2017 zijn er meerdere gewapende overvallen gerapporteerd. Niet-essentiële reizen buiten de toeristische zones worden dan ook in deze regio afgeraden.

   Gezien problemen werden gemeld met de immigratiediensten bij verlies of diefstal van paspoorten, wordt aangeraden zowel een kopie van uw paspoort als een kopie van uw ticket online bij te houden en / of deze naar de ambassade door te sturen.

   Een eerder onschuldige blessure of ziekte kan een ernstig probleem worden door de ondermaatse kwaliteit van de gezondheidszorg in vele delen van het land.

    
   Terreurdreiging

   Op 13 en 14 mei 2018 werd Indonesië opgeschrikt door een aantal terroristische aanslagen in Surabaya.

   In heel Indonesië is er een verhoogd risico op terroristische aanslagen tijdens en in de aanloop naar religieuze feestdagen, zoals de Ramadanmaand.
   Druk bezochte plaatsen, religieuze gebouwen en overheidsgebouwen (vooral politiebureaus) kunnen doelwitten zijn.
   Buitenlanders worden op dit moment niet specifiek geviseerd maar Belgische toeristen en andere reizigers worden verzocht voortdurend waakzaam te blijven en in de mate van het mogelijke politieke of religieuze bijeenkomsten of manifestaties te vermijden. 
   De Indonesische overheid heeft maatregelen genomen maar de kans op aanslagen blijft bestaan.
   Het is aan te raden de laatste ontwikkelingen in de lokale pers (Jakarta Post, Jakarta Globe, Metro TV, ...) en internationale pers te volgen en strikt alle instructies van de lokale autoriteiten na te leven.
    

    
   Criminaliteit

   Geweld tegenover buitenlanders is uitzonderlijk, maar er is een stijging van kleine criminaliteit merkbaar. Overvallen, diefstal en zakkenrollerij komen voor op drukbezochte plaatsen, in het bijzonder op markten, op het openbaar vervoer en bij oversteekplaatsen voor voetgangers. Wees discreet met juwelen, horloges, MP3-spelers en camera's. Waakzaamheid is ook aangewezen in Internet Hotspots waar diefstal van laptops, PDA's en GSM's kunnen voorkomen. Ook fraude met bankkaarten komt voor.

   In de grote toeristische trekpleisters (Bali, Lombok, Toraja, Toba meer) is er veel kleine criminaliteit. Men dient uit te kijken voor georganiseerde bendes die van op hun bromfietsen toeristen beroven (handtassen afrukken). Wees oplettend bij het afhalen van geld (ATM en wisselkantoren).

   Een nieuwe trend is de diefstal van handtassen in restaurants en coffeeshops in grote shopping malls waarbij de dames nietsvermoedend hun handtas over de stoelleuning hangen en even later vaststellen dat die verdwenen is.