Indonesië

kaart Indonesië

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  BELANGRIJKE WIJZIGINGEN!

  • Quarantaine verplichting wordt verminderd van 8 naar 5 dagen;
  • Bali heropent voor toeristen uit bepaalde landen MAAR België staat nog niet op de lijst van erkende landen.

   

  Alle provincies van Indonesië werden getroffen door de uitbraak van het coronavirus. In juli 2021 was er een zeer hoge piek van besmettingen. Sinds begin september wordt een continu dalende trend in besmettingen vastgesteld die zich tot vandaag verder doorzet. Het aantal officieel geregistreerde besmettingen bedraagt 4.232.099, het aantal sterfgevallen bedraagt 142.848 (cijfers van 14 okt 2021), maar mogelijks zijn de reële cijfers veel hoger.

  Op de COVID-19-website van de overheid, kunnen de cijfers geraadpleegd worden voor de verschillende regio’s (enkel in het Indonesisch).

  Wat het vaccinatieprogramma betreft, heeft de overheid de ambitie om 70% van de bevolking tegen januari 2022 te vaccineren. Van die vooropgestelde doelbevolking heeft 50% op 14 oktober 2021 een eerste vaccinatie gehad, en 30% is volledig gevaccineerd (dit zijn dan respectievelijk 35% en 20% van de totale bevolking).

  Met de gunstig evoluerende cijfers en de voortschrijdende vaccinatiecampagne lijkt zich langzaam een nieuw (nog precair) normaal te ontwikkelen: verschillende beperkingen blijven gehandhaafd, gedragspatronen zijn intussen structureel gewijzigd, versoepelingen tekenen zich af.

   

  1. Reizen vanuit Indonesië naar België:

  Er zijn opnieuw quasi dagelijks vluchten vanuit Indonesië naar Europa (rechtstreeks of met overstap).

  Personen die naar België reizen vanuit Indonesië, dienen zich te houden aan de geldende maatregelen. Voor de meest recente informatie, kan u de corona-website van de Belgische overheid raadplegen.

  Sinds 1 september 2021 worden bepaalde buitenlandse vaccinatiecertificaten van vaccins goedgekeurd door EMA ook in België erkend onder bepaalde voorwaarden, zo bijvoorbeeld het Astra Zeneca vaccin geproduceerd in India. Een vaccinatiecertificaat van Sinovac, vaccin dat in Indonesië op grote schaal gebruikt wordt in de vaccinatiecampagne, wordt nog niet erkend door de Belgische autoriteiten, aangezien het vaccin nog niet goedgekeurd werd door EMA.

   

  1. Toegang tot het grondgebied van Indonesië:

  De grenzen van Indonesië waren sinds 02/04/2020 gesloten voor alle buitenlanders behoudens bepaalde uitzonderingen. Daar is nu verandering in gekomen. Volgende categorieën van visa en verblijfsvergunningen kunnen opnieuw aangevraagd worden:

  1. Visum en verblijfsvergunning voor diplomaten en personen op officiële missie;
  2. Tijdelijke en permanente Indonesische verblijfsvergunning (KITAS, KITAP);
  3. Visum voor tijdelijk verblijf;
  4. Visum voor bezoekers.

  Worden eveneens toegelaten: Bemanning van lucht- en zeetransport, houders van de APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) zakenreiskaart en houders van traditionele toelatingskaart voor grensverkeer.

  De visum vrijstelling voor bezoekers en de afgifte bij aankomst van visa blijven echter opgeschort tot het einde van de pandemie.

  De aanvragen voor visum tijdelijk verblijf en visum voor bezoekers verlopen elektronisch en worden behandeld/goedgekeurd door de immigratiediensten. Voor alle verdere info: zie website van de Immigratiedienst.

  Vanaf 14 oktober is de luchthaven van Bali opnieuw open voor internationale reizigers uit bepaalde landen. De heropstart geldt in eerste instantie voor volgende 19 landen: Bahrein, China, Frankrijk, Hongarije, India, Italië, Japan, Koeweit, Liechtenstein, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Qatar, Saoudi-Arabië, Spanje, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid Korea en Zweden.

  De lijst met “goedgekeurde” landen is gebaseerd op WHO cijfers over de positiviteitsratio in de betrokken landen, en kan in de nabije toekomst herzien worden. Afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-situatie kan de lijst dan uitgebreid of beperkt worden.

  Welbepaalde voorwaarden voor binnenkomst blijven gehandhaafd en bestaan uit quarantaine, vaccinatiecertificaat, eHAC en PCR testen (zie punt 3).

  Reizigers uit andere landen kunnen ook naar Indonesië komen maar dan via de internationale luchthavens van Jakarta (op Java) of Manado (op Noord Sulawesi), met inachtname van de daar geldende voorwaarden bij binnenkomst.

  1. Voorwaarden bij binnenkomst in Indonesië:

  Quarantaineverplichting is verminderd van 8 dagen naar 5 dagen.

  Alle reizigers voor Indonesië moeten volgende documenten voorleggen bij check-in en aankomst:

  1. Een COVID-19 vaccinatie registratiekaart (fysiek of digitaal) als bewijs van een volledige vaccinatie (2 dosissen van Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca of Sinopharm en enkele dosis van Johnson&Johnson), voor alle personen vanaf 12 jaar (Let op voor 12-17 jarigen, cfr infra)
  2. Een negatief resultaat van een PCR test (max. 3x24u voor vertrek);
  3. Het elektronisch ingevulde Indonesische gezondheidscertificaat (e-HAC: electronic Indonesia Health Alert certificate). Er wordt aangeraden dit formulier in te vullen via laptop of computer en niet op smartphone of tablet (om technische incidenten te vermijden)
  4. Bewijs van reservatie van een quarantaine package van 5 dagen, met inbegrip van PCR testen op dag 1 en op dag 4. In Jakarta en Manado dient de quarantaine te gebeuren in door de overheid goedgekeurde hotels. Op Bali kan de quarantaine ook gebeuren in een door de overheid goedgekeurd hotel/resort, private villa of boot.

   

  1. Binnenlandse reizen:

  Reizen in het land is toegestaan, mits voldaan wordt aan de verschillende voorwaarden die door de gedecentraliseerde autoriteiten worden opgelegd.

  Reizigers, gebruik makend van om het even welk transportmiddel (land, lucht en zee), dienen te beschikken over (a) de eerste vaccinatiekaart (min 1 vaccinatie), (b) een certificaat van een negatieve RT-PCR test (binnen 48u) of Rapid Antigen test. Indien reis met vliegtuig, dient bijkomend het e-HAC formulier ingevuld te worden.

  Wat de vaccinatie betreft:

  • Buitenlanders die reeds in Indonesia waren voor 6 juli 2021 en die een binnenlandse reis wensen te maken, dienen zich te laten vaccineren via het door de overheid gelanceerde vaccinatie programma (Sinopharm vaccination).
  • Reizigers die wegens medische redenen niet kunnen gevaccineerd worden dienen dit te staven met een medisch attest, en dienen een negatieve RT-PCR test af te leggen (<48u) of een negatieve Rapid Antigen test (<24u).

  Voor kinderen onder de 12 jaar is het tot nader orde verboden om zich te verplaatsen tussen steden/regentschappen/provincies, met eender welk vervoermiddel, omdat deze doelgroep nog niet gevaccineerd is. Dit betekent dat gezinsuitstappen met kleine kinderen voorlopig niet mogelijk zijn.

  1. Sanitaire en algemene preventie COVID-19 maatregelen:

  In Indonesië geldt een algemene maskerplicht in de publieke ruimte, en er wordt gevraagd steeds afstand te houden en de handen regelmatig te wassen, thuis te blijven als je ziek bent, en bijzonder aandachtig te zijn voor kwetsbare personen.

  Een aantal regio’s (in het bijzonder Jakarta) hebben strengere regels in verband met gedeeltelijk verplicht thuiswerk, beperkte openingsuren voor horeca etc. Het is aangeraden om de ontwikkelingen aandachtig op te volgen (bv. Jakarta Post, Jakarta Globe, Tempo English) en de richtlijnen van de lokale overheden strikt op te volgen.

   

  Meer informatie over het virus kan u ook terugvinden op volgende websites:

    

   Natuurrampen

   Indonesië is blootgesteld aan een permanent risico op natuurrampen (tsunami, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en modderstromen). Het is ten sterkste aangeraden om waakzaam te zijn, op de hoogte te blijven van eventuele ontwikkelingen, en de weersvoorspellingen te volgen. Men hoort de aanbevelingen van lokale autoriteiten, inclusief evacuatieopdrachten, strikt na te leven. (website van het Nationale Centrum voor Coördinatie van Rampen )

    

   Situatie in de provincies Papoea en West-Papoea

   Er zijn spanningen in de provincies Papoea en West-Papoea (niet te verwarren met Papoea Nieuw-Guinea). Deze kunnen leiden tot een toename van gewelddadige gebeurtenissen.

   Niet-essentiële reizen, buiten de toeristische regio Raja Ampat, worden in deze twee provincies dan ook ten sterkste afgeraden.

   Indien u zich in het gebied bevindt, is het aan te raden zich op regelmatige basis te informeren over de actuele ontwikkelingen via de lokale pers en ons reisadvies.

   Wees voortdurend waakzaam en vermijd politieke bijeenkomsten of manifestaties.

    

   Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via http://travellersonline.diplomatie.be. Hou steeds een gsm en lader bij de hand. Hou contact met uw familie/vrienden en hou hen op de hoogte van uw reisplannen. 

    

    

   Description

   Algemene veiligheid

   Algemene veiligheid

   Doorgaans kan men veilig reizen in Indonesië, het land is politiek stabiel maar lokale spanningen die kunnen escaleren vragen extra voorzichtigheid van de reiziger (zoals in bepaalde regio’s in Papoea, Sulawesi, Aceh en de Molukken). Het is aan te raden de laatste ontwikkelingen in de lokale pers (Jakarta Post, Jakarta Globe, Metro TV,..) te volgen.

   In provincies Papoea en West-Papoea (voormalig Irian Jaya en West Irian Jaya – niet te verwarren met Papoea Nieuw-Guinea), en in het bijzonder in het mijngebied rond de Carstensz peak (Puncak Jaya) worden geregeld zware incidenten gemeld. In 2017 zijn er meerdere gewapende overvallen gerapporteerd. Niet-essentiële reizen buiten de toeristische zones worden dan ook in deze regio afgeraden.

   Gezien problemen werden gemeld met de immigratiediensten bij verlies of diefstal van paspoorten, wordt aangeraden zowel een kopie van uw paspoort als een kopie van uw ticket online bij te houden en / of deze naar de ambassade door te sturen.

   Een eerder onschuldige blessure of ziekte kan een ernstig probleem worden door de ondermaatse kwaliteit van de gezondheidszorg in vele delen van het land.

    
   Terreurdreiging

   Op 13 en 14 mei 2018 werd Indonesië opgeschrikt door een aantal terroristische aanslagen in Surabaya.

   In heel Indonesië is er een verhoogd risico op terroristische aanslagen tijdens en in de aanloop naar religieuze feestdagen, zoals de Ramadanmaand.
   Druk bezochte plaatsen, religieuze gebouwen en overheidsgebouwen (vooral politiebureaus) kunnen doelwitten zijn.
   Buitenlanders worden op dit moment niet specifiek geviseerd maar Belgische toeristen en andere reizigers worden verzocht voortdurend waakzaam te blijven en in de mate van het mogelijke politieke of religieuze bijeenkomsten of manifestaties te vermijden. 
   De Indonesische overheid heeft maatregelen genomen maar de kans op aanslagen blijft bestaan.
   Het is aan te raden de laatste ontwikkelingen in de lokale pers (Jakarta Post, Jakarta Globe, Metro TV, ...) en internationale pers te volgen en strikt alle instructies van de lokale autoriteiten na te leven.
    

    
   Criminaliteit

   Geweld tegenover buitenlanders is uitzonderlijk, maar er is een stijging van kleine criminaliteit merkbaar. Overvallen, diefstal en zakkenrollerij komen voor op drukbezochte plaatsen, in het bijzonder op markten, op het openbaar vervoer en bij oversteekplaatsen voor voetgangers. Wees discreet met juwelen, horloges, MP3-spelers en camera's. Waakzaamheid is ook aangewezen in Internet Hotspots waar diefstal van laptops, PDA's en GSM's kunnen voorkomen. Ook fraude met bankkaarten komt voor.

   In de grote toeristische trekpleisters (Bali, Lombok, Toraja, Toba meer) is er veel kleine criminaliteit. Men dient uit te kijken voor georganiseerde bendes die van op hun bromfietsen toeristen beroven (handtassen afrukken). Wees oplettend bij het afhalen van geld (ATM en wisselkantoren).

   Een nieuwe trend is de diefstal van handtassen in restaurants en coffeeshops in grote shopping malls waarbij de dames nietsvermoedend hun handtas over de stoelleuning hangen en even later vaststellen dat die verdwenen is.