Irak

kaart Irak

 

Laatste update

Op 12 mei vinden nationale verkiezingen plaats in Irak. Er zal een verhoogde veiligheidsaanwezigheid zijn in het gehele land. Er bestaat een verhoogd risico op terroristische aanslagen, en andere gewelddadige pogingen om de verkiezingen te verstoren. De Irakese overheid heeft de sluiting aangekondigd van alle landsgrenzen voor een periode van 24 uur voor de gehele duur van 12 mei. Indien u naar Irak reist op deze datum, kan u best uw reisagentschap of luchtvaartmaatschappij contacteren om een oplossing te zoeken.

Gezien het risico op sociaaleconomische onrust, worden alle niet-essentiële reizen in de Koerdische autonome regio afgeraden.

Alle reizen naar andere gebieden in Irak blijven afgeraden gezien de hoge veiligheidsrisico’s: terrorisme, ontvoeringen en onontplofte explosieve tuigen.

De civiele luchtvaartautoriteiten van Irak hebben op 20 maart aangekondigd dat internationale vluchten opnieuw toegelaten zijn naar de luchthavens van Erbil en Souleymania in de Koerdische regio van Irak. Toegang tot het Irakese grondgebied vereist een vooraf aangevraagd geldig Irakees visum.

Gezien het risico op sociaal-economische onrust, worden alle niet-essentiële reizen in de Koerdische autonome regio afgeraden.

Alle reizen naar andere gebieden in Irak blijven afgeraden gezien de hoge veiligheidsrisico’s: terrorisme, ontvoeringen en onontplofte explosieve tuigen. 

 

Belgen die zich toch in het land bevinden, wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De veiligheidssituatie in Irak is en blijft onzeker en uiterst gevaarlijk voor alle reizigers, met uitzondering van de regio KOerdistan.   Het risico op terroristische aanslagen en aanvallen blijft hoog, zelfs na de nederlaag van Daesh/IS. Deze gewelddadigheden en aanslagen vinden vooral plaats in gebieden die voordien onder controle of invloed stonden van IS in de provincies  Anbar en Ninawah. Ook de Betwiste Gebieden (provincies Diyala, Salah al-Din, Tameem en Nineva), en de Sjiietische provincies Kerbala, Babylon en Wassit worden met de regelmaat van de klok opgeschrikt door aanslagen en zijn dus te mijden.

In de regio Koerdistan zijn de luchthavens van Erbil en Sulaymaniyah weer open voor internationale vluchten na een blokkade van meer dan 6 maanden. Ingevolge de politieke en communautaire spanningen, vooral tussen de Koerden en de centrale overheid, kan de veiligheidssituatie in de regio snel veranderen. Niet-essentiële reizen naar de Koerdische regio worden afgeraden. Ter plaatse raden wij mensen aan om waakzaam te zijn, en zich afzijdig te houden van samenscholingen en betogingen. Reizen naar de grensstreek van de regio Koerdistan met Syrië, Turkije of Iran wordt afgeraden.e provincies Najaf, Muthanna, Qadisiya, Di-Qhar, Missan en Basra zijn steeds erg onstabiel.

Ingevolge de politieke en communautaire tegenstellingen zijn er demonstraties in heel Irak vooral tussen de Koerden en de centrale overheid. Dit gaat soms gepaard met geweld en de spanningen lopen verder op. Deelname aan of aanwezigheid op deze manifestaties is te allen tijde te vermijden.

In het hele land en voornamelijk in gebieden waar Daesh een belangrijke aanwezigheid had, blijft een hoog risico bestaan op ontvoering, zonder onderscheid in nationaliteit. Buitenlanders ( vooral journalisten en mensen die werken voor humanitaire organisaties) zijn een specifiek doelwit voor ontvoeringen met financieel of politiek oogmerk. Er is ook een verhoogd risico op overvallen en diefstal door misdaadbendes. Verder zijn er risico's verbonden aan de aanwezigheid van mijnen en aan voortdurende militaire operaties.

Indien u naar Irak afreist, is het ten zeerste aanbevolen raad te vragen aan personen die ter plaatse verblijven vooraleer deze reis te ondernemen, alsook uw aanwezigheid en uw verplaatsingen te melden bij de Belgische Ambassade in Amman (+962 6 465 57 30, amman@diplobel.fed.be). Inzake veiligheid kunnen slechts zeer gespecialiseerde diensten een juiste inschatting van het gevaar geven. Inlichtingen van andere organisaties of individuen over de veiligheidstoestand zijn niet altijd betrouwbaar.