Irak

kaart Irak

 

Laatste update

Coronavirus:

De Iraakse regering heeft voor het volledige land een volledige afzondering tot 11 april  2020 vastgesteld, inbegrepen de sluiting van de luchthaven. Drastische regels voor afzondering - met name het verbieden van verplaatsingen in en uit steden - zijn van kracht in deze regio.

Voor meer informatie over deze epidemie worden Belgische burgers die in Irak wonen of naar Irak reizen, aangeraden om de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ te raadplegen, waarop land specifieke informatie verschaft wordt alsook reisadviezen en beschermingsmaatregelen.

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het Coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de regio wordt de grootste voorzichtigheid aangeraden bij reizen naar Irak. Belgen in de regio worden aangeraden verplaatsingen te vermijden, zich niet te mengen in samenscholingen en niet in de buurt te komen van militaire of officiële gebouwen. Verder worden Belgen gevraagd de evolutie van de situatie nauwlettend op te volgen en hun verblijf in het buitenland te registreren via de online applicatie Travellers online.

In heel Irak is er nog geweld en vinden nog steeds aanslagen plaats. Lees aandachtig de sectie “Algemene veiligheid” om goed op de hoogte te zijn van de risico’s. In de zuidwestelijke provincies van Irak komen in de zomerperiode demonstraties voor. Dit komt door onder andere de slechte elektriciteitsvoorziening. Vermijd demonstraties en samenscholingen.

Gezien het risico op sociaaleconomische onrust, worden alle niet-essentiële reizen in de Koerdische autonome regio afgeraden.

Alle reizen naar andere gebieden in Irak blijven afgeraden gezien de hoge veiligheidsrisico’s: terrorisme, ontvoeringen en onontplofte explosieve

Belgen die zich toch in het land bevinden, wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

De veiligheidssituatie in Irak is en blijft onzeker en uiterst gevaarlijk voor alle reizigers, met uitzondering van de regio Koerdistan waar de algemene veiligheid beter is. Het risico op terroristische aanslagen en aanvallen blijft hoog, zelfs na de nederlaag van Daesh/IS. Deze gewelddadigheden en aanslagen vinden vooral plaats in gebieden die voordien onder controle of invloed stonden van IS in de provincies  Anbar en Ninawah. Ook de Betwiste Gebieden (in de provincies Diyala, Salah al-Din, Tameem en Nineva), en de provincies Kerbala, Babylon en Wassit worden met de regelmaat van de klok opgeschrikt door aanslagen en zijn dus te mijden.

De provincies Najaf, Muthanna, Qadisiya, Di-Qhar, Missan en Basra zijn steeds onstabiel en worden afgeraden.

Essentiële reizen naar de Koerdische regio zijn mogelijk, met een visum. Ter plaatse raden wij mensen aan om waakzaam te zijn, en zich afzijdig te houden van samenscholingen en betogingen. Reizen naar de grensstreek van de regio Koerdistan met Syrië, Turkije of Iran wordt afgeraden.

In het hele land en voornamelijk in gebieden waar Daesh een belangrijke aanwezigheid had, blijft een hoog risico bestaan op ontvoering, zonder onderscheid in nationaliteit. Buitenlanders ( vooral journalisten en mensen die werken voor humanitaire organisaties) zijn een specifiek doelwit voor ontvoeringen met financieel of politiek oogmerk. Er is ook een verhoogd risico op overvallen en diefstal door misdaadbendes. Verder zijn er risico's verbonden aan de aanwezigheid van mijnen en aan voortdurende militaire operaties.

Indien u naar Irak afreist, is het ten zeerste aanbevolen raad te vragen aan personen die ter plaatse verblijven vooraleer deze reis te ondernemen, alsook uw aanwezigheid en uw verplaatsingen te melden bij de Belgische Ambassade in Amman (+962 6 465 57 30, amman@diplobel.fed.be). Inzake veiligheid kunnen slechts zeer gespecialiseerde diensten een juiste inschatting van het gevaar geven. Inlichtingen van andere organisaties of individuen over de veiligheidstoestand zijn niet altijd betrouwbaar.