Iran

kaart Iran

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.

Coronavirus

Het besmettingsrisico blijft zeer hoog in Iran. Er wordt geadviseerd om de nodige hygiënische beschermingsmaatregelen te nemen (regelmatig de handen te ontsmetten/wassen, maskers en handschoenen te dragen indien mogelijk, en medische hulp te zoeken bij de eerste symptomen van besmetting).

Het aanbod aan vluchten naar en uit Iran blijft beperkt. Enkel Emirates Airlines, Iran Air en Qatar Airways verzorgen actueel regelmatige verbindingen. Meer informatie is beschikbaar via www.tehran-airport.com. Noteer dat de landsgrenzen met de buurlanden tot nader order gesloten zijn.

Passagiers die naar Iran reizen, moeten in het bezit zijn van een medische verklaring waarin het negatieve resultaat van een Covid-19 (PCR)-test wordt bevestigd. Deze test moet uiterlijk 96 uur voor vertrek worden uitgevoerd. Bovendien moet bij aankomst een ingevulde verklaring van de reiziger worden overgelegd. Er wordt ook een medische controle uitgevoerd. Symptomatische personen worden getest en indien nodig in quarantaine geplaatst of doorverwezen naar een ziekenhuis. De vereiste van een medische verklaring bij vertrek uit Iran is afhankelijk van de regels die in het land van bestemming van kracht zijn.

Er wordt aanbevolen om voor uw vertrek contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om er zeker van te zijn dat u aan boord kunt gaan.

Noteer dat Iran sinds eind juli de uitgave van toeristenvisa heeft opgeschort. In praktijk kunnen enkel ingezetenen en mensen met een geldige vergunning of een geldig zakenvisum het land binnenkomen.

 

Reizigers worden eraan herinnerd dat er géén mogelijkheid bestaat om met debiet- of kredietkaarten te betalen. Het is ook niet mogelijk om overschrijvingen te doen van of naar een Belgische bankrekening.

 
Veiligheid

Het is aangeraden om  de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen  bij reizen binnen Iran. Belgen worden aangeraden zich niet te mengen in samenscholingen en niet in de buurt te komen van militaire of officiële gebouwen en uiterst voorzichtig om te gaan met foto- en videografie. Het gebruik van drones is ten allen tijde verboden

Belgen met de dubbele Belgisch-Iraanse nationaliteit moeten er rekening mee houden dat Iran geen dubbele nationaliteit erkent, waardoor de consulaire bijstand uiterst beperkt of zelfs onmogelijk is.

Het is aangeraden uw reis op voorhand te registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Meer info: https://iran.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis

 

 

Description

Algemene veiligheid

Omwille van de uitbraak van het Coronavirus, de recente ontwikkelingen in de regio en de daaruit voortvloeiende onstabiele veiligheidssituatie, worden alle reizen naar Iran momenteel afgeraden.

Interpellaties en arrestaties van westerlingen vanwege politieke motieven of veiligheidsredenen kunnen voorkomen. Reizigers worden daarom aangemaand tot uiterste voorzichtigheid. In geval van nood kunnen landgenoten voor bijstand, buiten de kantooruren, de wachttelefoon van de ambassade bellen op het nummer +98(0)912/105.22.01.

Iran erkent geen dubbele nationaliteit. Als u de dubbele Belgische en Iraanse nationaliteit heeft, kunnen de mogelijkheden voor consulaire bijstand zeer beperkt of zelfs onmogelijk zijn.

Als u op doorreis bent, raden wij u ten zeerste aan om u op de site Travellersonline te registreren en uw contactgegevens aan de ambassade door te sturen, evenals de gegevens van een contactpersoon in België (Tehran@diplobel.fed.be).

Belgen die zich in de regio bevinden en die het land niet tijdelijk kunnen verlaten, worden aangeraden verplaatsingen te vermijden, blijk te geven van de grootste voorzichtigheid, discreet te blijven in hun gedrag en zich aan te passen aan de islamitische zeden en gewoonten. 

Alleen reizen in Iran dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Wij raden aan om demonstraties of massabetogingen te vermijden, geen foto's te nemen van betogers, politie of milities (in uniform of in burger) en een discrete houding aan te nemen. Het is eveneens uiterst belangrijk te weten dat er geen foto’s mogen genomen worden van overheidsgebouwen, noch van civiele noch van militaire gebouwen. Omdat telefoon-en internetverbindingen gecontroleerd worden door de veiligheidsdiensten, is het raadzaam voorzichtig te zijn met het verzenden van commentaren, beelden per GSM, per e-mail of op een blog.

Het gebruik van video- en of fotodrones voor persoonlijke opnames is zonder voorafgaandelijke toestemming vanwege de Iraanse autoriteiten verboden over het gehele grondgebied. Wij raden ten stelligste het gebruik van dergelijke toestellen af en adviseren om over het algemeen zeer voorzichtig om te springen met foto- en videografie.

Verschillende vrouwen werden in het verleden het slachtoffer van aanvallen en/of agressie. Dit gevaar mag niet onderschat worden. Van vrouwen wordt verwacht dat zij bepaalde situaties vermijden o.a. alleen of geïsoleerd reizen, vooral 's nachts en op plaatsen waar weinig verkeer is.

Dubbele nationaliteit

De Iraanse autoriteiten erkennen geen dubbele nationaliteit. Belgen die eveneens de Iraanse nationaliteit bezitten, dienen bij aankomst in Iran een Iraans paspoort voor te leggen. Wanneer ze dit niet kunnen, wordt hun Belgisch paspoort door de Iraanse autoriteiten in beslag genomen tot ze in het bezit zijn van een geldig Iraans paspoort. De procedure voor het bekomen van een nieuw Iraans paspoort kan enkele weken tot maanden in beslag nemen. Daarom raden we landgenoten die eveneens de Iraanse nationaliteit hebben en naar Iran wensen te komen aan, om voor het vertrek na te gaan of ze over een Iraans paspoort beschikken dat geldig is gedurende de volledige duur van hun verblijf in Iran. Daarvoor kan men vooraf contact opnemen met de Iraanse Ambassade in België.

Mogen wij de Belgische onderdanen met de dubbele (Belgisch-Iraanse) nationaliteit eraan herinneren dat de bijstand van de Belgische autoriteiten ten aanzien van hen zeer beperkt of zelfs onmogelijk is aangezien de Iraanse autoriteiten weigeren om de andere nationaliteit of nationaliteiten van hun onderdanen in overweging te nemen.

Ten slotte herinneren we u eraan dat bi-nationalen die de leeftijd bereikt hebben om aan hun militaire dienstplicht te voldoen, aangemoedigd worden om zich op de hoogte te stellen van de huidige wetgeving voorafgaand aan hun reis.

Terrorisme/regionale spanningen

Het terroristisch risico is opnieuw geëvalueerd door de lokale autoriteiten, met name sinds de aanslagen van 7 juni 2017. Een verhoogde waakzaamheid wordt aanbevolen met betrekking tot bijeenkomsten en demonstraties, die moeten worden vermeden.

In de woestijn, en in het bijzonder in de Dasht-e-Kavir, liggen militaire en strategische zones. Toeristen die zich in deze zones begeven, kunnen als verdacht worden beschouwd ondanks het feit dat het niet duidelijk wordt aangeduid dat deze plaatsen verboden terrein zijn of een gevoelig karakter hebben. De streek bij Semnan is bijzonder gevoelig. Er wordt daarom aangeraden zich goed te informeren vóór elke woestijntrip.

De grensgebieden met Irak, Afghanistan en Pakistan zijn absoluut te vermijden.

Lokale spanningen, in het bijzonder in de provincies Koerdistan en Khuzestan, hebben nog steeds een weerslag op de veiligheid van reizigers in de gebieden dicht bij de Iraakse grens. Deze streken zijn daarom te vermijden.

De veiligheidssituatie is slecht in bepaalde delen van de provincies Sistan-Baluchistan en Kerman. Er zijn smokkelbendes actief en soms komt het tot een gewapend treffen tussen de Iraanse strijdkrachten, plaatselijke gewapende bendes en smokkelaars.

Recent meldden de Iraanse autoriteiten een opleving van incidenten tussen veiligheidstroepen en (gewapende) bewegingen in een aantal grensprovincies, met inbegrip van Koerdistan, Kermanshah en West-Azerbaidjan.

Criminaliteit

Kleine criminaliteit komt voor. Meerdere gevallen van diefstal en geweldpleging zijn gemeld in verschillende steden, en vooral in Teheran. Waakzaamheid is in dit opzicht geboden.

Het is aanbevolen uw paspoort in bewaring te geven bij de receptie van het hotel en alleen een kopie ervan bij u te dragen. Verlies van het paspoort brengt in Iran zeer onaangename gevolgen met zich mee en soms lastige administratieve procedures. Juwelen of waardevolle voorwerpen worden best niet te opzichtig gedragen.

Ontvoeringen van buitenlanders met het eisen van losgeld kunnen ook voorkomen.

Er zijn berichten dat toeristen door valse politieagenten worden tegengehouden en van hun geld worden beroofd op een geïsoleerde weg.