Iran

kaart Iran

Laatste update

De situatie in Iran is kalm maar de regionale toestand is gespannen. Wij raden reizigers aan de actualiteit te volgen en gevoelige zones en installaties te vermijden. Verder is het noodzakelijk om een discrete houding aan te nemen en de plaatselijke, islamitische, voorschriften na te leven.

Verplaatsingen naar bepaalde regio's van het land zijn afgeraden (zie rubriek "algemene veiligheid").

Gezien de huidige spanningen in het gebied rond de Straat van Hormuz worden reizen naar de Iraanse Golfkust actueel afgeraden. Wie zich in het gebied bevindt, dient de media te volgen, gevoelige installaties te vermijden en doordacht om te springen met fotografie. Bootexcursies in de gehele zone worden ten stelligste afgeraden.

Om onze consulaire bijstand nog beter te kunnen organiseren raden wij ook aan uw reis voor vertrek te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

Noteer ook dat er géén mogelijkheid bestaat om met debet- of kredietkaarten te betalen. Het is evenmin mogelijk om overschrijvingen te doen vanaf of naar een Belgische bankrekening. Het is dus aangewezen om voldoende cash te voorzien voor de duur van de reis alsook voor eventuele onvoorziene omstandigheden.

Het gebruik van video- en of fotodrones voor persoonlijke opnames is zonder voorafgaandelijke toestemming vanwege de Iraanse autoriteiten verboden over het gehele grondgebied. Wij raden ten stelligste het gebruik van dergelijke toestellen af en adviseren om gevoelige installaties en militaire zones te vermijden en algemeen doordacht om te springen met foto- en videografie. 
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Reizigers die zich naar Iran begeven, dienen een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen, discreet te blijven in hun gedrag en hun verplaatsingen en zich aan te passen aan de islamitische zeden en gewoonten.

Iran is als toeristische bestemming erg populair geworden. Het aantal toeristen neemt jaarlijks toe. Het is nochtans aan te bevelen een reis naar Iran goed voor te bereiden en goed te omkaderen. Iedere reis buiten de traditionele bezienswaardigheden en  zonder lokale begeleiding wordt sterk afgeraden.

Aan personen die naar Iran willen reizen wordt aangeraden de politieke actualiteit van nabij te volgen, dit reisadvies te raadplegen en de instructies erin op te volgen. Wij raden reizigers ten stelligste aan om zich te registreren via Travellers Online en hun persoonlijke gegevens, reisroute en de gegevens van een contactpersoon in België vóór het aanvatten van de reis aan de Belgische Ambassade in Teheran via e-mail over te maken.

Reizigers die zich naar Iran begeven wordt aanbevolen waakzaamheid te tonen tijdens hun verplaatsingen, vooral in de buurt van drukbezochte plaatsen in de hoofdstad en de grote stedelijke centra. Wij raden aan om demonstraties of massabetogingen te vermijden, geen foto's te nemen van betogers, politie of milities (in uniform of in burger) en een discrete houding aan te nemen. Het is eveneens uiterst belangrijk te weten dat er geen foto’s mogen genomen worden van overheidsgebouwen, noch van civiele noch van militaire gebouwen. Omdat telefoon-en internetverbindingen gecontroleerd worden door de veiligheidsdiensten, is het raadzaam voorzichtig te zijn met het verzenden van commentaren en beelden per GSM of per e-mail, of op een blog.

Interpellaties en arrestaties van westerlingen vanwege politieke of veiligheidsredenen kunnen voorkomen. Reizigers worden daarom aangemaand tot voorzichtigheid. In geval van nood kunnen landgenoten voor bijstand, buiten de kantooruren, de wachttelefoon van de ambassade bellen op het nummer +98(0)912/105.22.01.

Verschillende vrouwelijke toeristen werden in het verleden het slachtoffer van aanvallen en/of agressie in het zuiden van het land. Dit gevaar mag niet onderschat worden. Van vrouwelijke toeristen wordt verwacht dat zij bepaalde situaties vermijden o.a. alleen of geïsoleerd reizen in afgelegen dorpen en woestijngebieden. Verplaatsingen – speciaal  tijdens de avond en ‘s nachts – met de fiets of per autostop, dienen vermeden te worden. Vrouwen die alleen of in kleine groepen reizen wordt afgeraden om te overnachten bij onbekende gastgezinnen.

In de woestijn, en in het bijzonder in de Dasht-e-Kavir, liggen militaire en strategische zones. Toeristen die zich in deze zones bevinden kunnen als verdacht worden beschouwd, en dit ondanks het feit dat het verboden of gevoelige karakter van deze plaatsen niet duidelijk wordt aangeduid. De streek bij Semnan is bijzonder gevoelig. Er wordt daarom aangeraden zich goed te informeren vóór elke woestijntrip.

De grensgebieden met Irak, Afghanistan en Pakistan zijn absoluut te vermijden.

Lokale spanningen, in het bijzonder in de provincies Koerdistan en Khuzestan, hebben nog steeds een weerslag op de veiligheid van reizigers in gebieden dicht bij de Iraakse grens. Deze streken zijn daarom te vermijden.

De veiligheidssituatie is slecht in bepaalde delen van de provincies Sistan-Baluchistan en Kerman. Er zijn smokkelbendes actief en soms komt het tot een gewapend treffen tussen de Iraanse strijdkrachten, plaatselijke gewapende bendes en smokkelaars.

Recent meldden de Iraanse autoriteiten een opleving van incidenten tussen veiligheidstroepen en (gewapende) bewegingen in een aantal grensprovincies, met inbegrip van Koerdistan, Kermanshah en West-Azerbaidjan.  

Ontvoeringen van buitenlanders met het eisen van losgeld kunnen ook voorkomen. Toeristen werden onlangs gearresteerd door valse politieagenten en beroofd van hun geld op een afgelegen weg. 

 
Criminaliteit

Kleine criminaliteit komt voor. Meerdere gevallen van diefstal en geweldpleging zijn gemeld in verschillende steden, en vooral in Teheran. Waakzaamheid is in dit opzicht geboden.

Het is aanbevolen uw paspoort in bewaring te geven bij de receptie van het hotel en alleen een kopie ervan bij u te dragen. Verlies van het paspoort brengt in Iran zeer onaangename gevolgen met zich mee en soms lastige administratieve procedures. Juwelen of waardevolle voorwerpen worden best niet te opzichtig gedragen.

Dubbele nationaliteit

De Iraanse autoriteiten erkennen de dubbele nationaliteit niet. Belgen die eveneens de Iraanse nationaliteit bezitten, dienen bij aankomst in Iran een Iraans paspoort voor te leggen. Wanneer ze dit niet kunnen, dan wordt hun Belgisch paspoort door de Iraanse autoriteiten in beslag genomen tot ze in het bezit zijn van een geldig Iraans paspoort. De procedure voor het bekomen van een nieuw Iraans paspoort kan enkele weken tot maanden in beslag nemen. Daarom raden we landgenoten aan die eveneens de Iraanse nationaliteit hebben en naar Iran komen, om voor het vertrek na te gaan en ervoor te zorgen dat ze over een Iraans paspoort beschikken dat geldig is gedurende de volledige duur van hun verblijf in Iran. Daarvoor kan men vooraf contact opnemen met de Iraanse Ambassade in België.

Ten slotte herinneren we u eraan dat bi-nationalen die de leeftijd hebben om hun militaire dienstplicht te doen, aangemoedigd worden om zich voorafgaand aan hun reis op de hoogte te stellen van de huidige wetgeving.