Iran

kaart Iran

 

Laatste update

In het kader van een dringende monetaire hervorming, heeft de Iraanse regering de officiële wisselkoers vastgesteld op 42.000 IRR / $ (momenteel 52.000 IRR / EUR), de enige waarop valuta's kunnen worden omgewisseld. Het heeft ook banken het monopolie gegeven op wisseltransacties. De nodige instructies werden echter nog niet aan de financiële instellingen gegeven, wat betekent dat zij zich voorlopig onthouden van wisseltransacties. Onder deze omstandigheden is het momenteel bijna onmogelijk om IRR's wettelijk te verkrijgen, vooral omdat krediet- en debietkaarten in Iran niet werken. Deze situatie zal waarschijnlijk enkele dagen aanhouden. Het zal zeker de ontwikkeling van een zwarte markt stimuleren. Er zijn echter zware sancties opgelegd t.o.v. illegale wisselaars, het gebruik van hun diensten kan dus mogelijk ook leiden tot strafrechtelijke gevolgen voor toeristen.

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Verplaatsingen naar bepaalde regio's van het land zijn afgeraden (zie details hieronder).

Om onze consulaire bijstand nog beter te kunnen organiseren raden wij ook aan uw reis voor vertrek te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Reizigers die zich naar Iran begeven, dienen een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen, zich discreet te gedragen in hun gedrag en hun verplaatsingen.

Aan personen die naar Iran willen reizen wordt aangeraden de politieke actualiteit van nabij te volgen, geregeld dit reisadvies te raadplegen en de instructies erin op te volgen. Wij raden reizigers ten stelligste aan om hun hun persoonlijke gegevens, reisroute en de gegevens van een contactpersoon in België vóór het aanvatten van de reis aan de Belgische Ambassade in Teheran via e-mail (Tehran@diplobel.fed.be) over te maken.

Ondanks de nederlaag van de terreurorganisatie Daesh in Irak en Syrië blijft Iran één van hun prioritaire doelwitten. Het risico blijft dus hoog dat andere  terroristische aanslagen op openbare betogingen of symbolische plaatsen worden gepleegd. De autoriteiten hebben in het verleden aangegeven dat zij pogingen tot aanslagen tegen de Bazaar van Teheran, de metro en het vrijdaggebed verijdeld hebben.

In deze context wordt aan reizigers die zich naar Iran begeven, aanbevolen een grotere waakzaamheid te tonen tijdens hun verplaatsingen, vooral in de buurt van drukbezorgde plaatsen in de hoofdstad en de grote stedelijke centra. In het bijzonder dient men uit de buurt van processies, demonstraties of massabetogingen te blijven, ongeacht of ze erkend zijn of niet

Recent meldden de Iraanse autoriteiten een opleving van incidenten tussen veiligheidstroepen en verschillende gewapende bewegingen in een aantal grensprovincies, met inbegrip van Koerdistan, Kermanshah en West Azerbaidjan. Deze incidenten resulteerden in  verschillende doden  en sommige zones van deze provincies kennen intense militaire activiteiten.

Wij raden aan  om massabijeenkomsten en betogingen te vermijden, geen foto's te nemen van betogers, politie of milities (in uniform of in burger) en een discrete houding aan te nemen. Het is eveneens uiterst belangrijk te weten dat er geen foto’s mogen genomen worden van overheidsgebouwen, noch van civiele noch van militaire gebouwen. Omdat telefoon-en internetverbindingen gecontroleerd worden door de veiligheidsdiensten, is het raadzaam voorzichtig te zijn met het verzenden van commentaren en beelden per GSM of per e-mail, of op een blog.

Interpellaties en arrestaties van westerlingen vanwege politieke of veiligheidsredenen kunnen voorkomen. Reizigers worden daarom aangemaand tot voorzichtigheid.

In geval van nood kunnen landgenoten voor bijstand, buiten de kantooruren, de wachttelefoon van de ambassade bellen op het nummer +98(0)912/105.22.01.

 Iran is als toeristische bestemming erg populair geworden. Het aantal toeristen neemt jaarlijks toe. Het is nochtans aan te bevelen een reis naar Iran goed voor te bereiden en goed te omkaderen. Iedere reis buiten de traditionele bezienswaardigheden en  zonder lokale begeleiding wordt sterk afgeraden.

Verschillende vrouwelijke toeristen zijn onlangs het slachtoffer geworden  van aanvallen en/of agressie in het zuiden van het land. Dit gevaar mag niet onderschat worden. Van vrouwelijke toeristen wordt verwacht dat zij bepaalde situaties vermijden o.a. alleen of geïsoleerd reizen in afgelegen dorpen en woestijngebieden. Verplaatsingen – speciaal  tijdens de avond en ‘s nachts – met de fiets of met een lift, dienen vermeden te worden. Vrouwen die alleen of in kleine groepen reizen wordt afgeraden om te overnachten bij onbekende gastgezinnen.

In de woestijn, en in het bijzonder in de Dasht-e-Kavir, liggen militaire en strategische zones. Toeristen die zich in deze zones bevinden kunnen als verdacht worden beschouwd, en dit ondanks het feit dat het verboden of gevoelige karakter van deze plaatsen niet duidelijk wordt aangeduid. De streek bij Semnan is bijzonder gevoelig. Er wordt daarom aangeraden zich goed te informeren vóór elke woestijntrip.

De grensgebieden met Afghanistan en Pakistan zijn absoluut te vermijden.

Lokale spanningen, in het bijzonder in de provincies Koerdistan en Khouzestan, net als de evolutie van de Iraakse kwestie, hebben nog steeds een weerslag op de veiligheid van reizigers in gebieden dicht bij de Iraakse grens. Deze streken zijn daarom te vermijden.

De veiligheidssituatie is slecht in bepaalde delen van de provincies Sistan-Balouchistan en Kerman. Er zijn drugsbendes actief, en soms komt het tot een gewapend treffen tussen de Iraanse strijdkrachten, plaatselijke gewapende bendes en smokkelaars.

Ontvoeringen van buitenlanders met het eisen van losgeld kunnen ook voorkomen. Toeristen werden onlangs gearresteerd door valse politieagenten en beroofd van hun geld op een afgelegen weg. 

 
Criminaliteit

Kleine criminaliteit komt voor. Meerdere gevallen van diefstal en geweldpleging zijn gemeld in verschillende steden, en vooral in Teheran. Waakzaamheid is in dit opzicht geboden.

Het is aanbevolen uw paspoort in bewaring te geven bij de receptie van het hotel en alleen een kopie ervan bij u te dragen. Verlies van het paspoort brengt in Iran zeer onaangename gevolgen met zich mee. Juwelen of waardevolle voorwerpen worden best niet te opzichtig gedragen.

 
Dubbele nationaliteit

De Iraanse autoriteiten erkennen de dubbele nationaliteit niet. Belgen die eveneens de Iraanse nationaliteit bezitten, dienen bij aankomst in Iran een Iraans paspoort voor te leggen. Wanneer ze dit niet kunnen, dan wordt hun Belgisch paspoort door de Iraanse autoriteiten ontnomen. Er wordt hen meegedeeld dat het Belgisch paspoort zal teruggeven worden zodra ze in het bezit zijn van een geldig Iraans paspoort. De procedure voor het bekomen van een nieuw Iraans paspoort kan enkele weken tot maanden in beslag nemen. Daarom raden we  aan landgenoten aan die eveneens de Iraanse nationaliteit hebben en naar Iran komen, om alvorens het vertrek ervoor te zorgen dat ze over een Iraans paspoort beschikken dat geldig is gedurende de volledige duur van hun verblijf in Iran .

Ten slotte herinneren we u eraan dat binationalen die de leeftijd hebben om hun militaire dienstplicht te doen, aangemoedigd worden om alvorens hun reis zich op de hoogte te stellen van de huidige wetgeving.