Israël

Israël

Laatste update

Na het conflict dat op 10 mei 2021 uitbrak tussen Israël en Hamas en dat op 21 mei 2021 resulteerde in een staakt-het-vuren, braken gewelddadige botsingen uit in gemengde stedelijke centra bestaande uit Joodse en Arabische inwoners, zoals Tel Aviv-Jaffa, Haifa, Akko, Lod, enz. Grote voorzichtigheid is vereist en het wordt aanbevolen om bij elke betoging weg te blijven.

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

 

Luchthavens in Israël zijn weer open, voornamelijk voor reizigers uit Israël of inwoners van het land. De heropening en sluiting van de grenzen en luchthavens hangt af van de onvoorspelbare evolutie van de gezondheidssituatie in het land.

Sluitingsperiodes kunnen daarom lang zijn. Belgen in Israël kunnen dan ook voor kortere of langere tijd in het land geblokkeerd worden.

Anderzijds kunnen, door de pandemie, de voorwaarden voor het binnenkomen en verlaten van Israël en voor het aan boord gaan van retourvluchten naar België worden gewijzigd. Bovendien kunnen vluchten worden geannuleerd of gewijzigd.

Ten slotte worden reizigers aangemoedigd om bij hun zorgverzekeraar te informeren naar de voorwaarden van hun medische dekking in de context van de Covid-19-pandemie.

Meer informatie over inreisbeperkingen is te vinden op de website van de regering van Israël (http://corona.health.gov.il/en/directives/air-travel-covid19-green) en op de website van de luchthaven Ben-Gurion: https://www.iaa.gov.il/en/.

Buitenlandse bezoekers kunnen Israël niet meer binnenkomen.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds een Belgische bezoeker toelaten tot het Israëlische grondgebied. De betrokken personen moeten eerst contact opnemen met de consulaire afdeling van de Israëlische ambassade die verantwoordelijk is voor hun woonplaats om een ​​brief te krijgen waarin ze worden gemachtigd om Israël binnen te komen.

Buitenlandse bezoekers die Israël mogen binnenkomen, kunnen uitgenodigd worden om in quarantaine te blijven. Voor meer informatie over quarantaine dient u de website van het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid te raadplegen https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/ (in het Engels).

Tijdens hun verblijf in Israël moeten bezoekers sanitaire maatregelen respecteren: afstand bewaren, een masker dragen (indien aangevraagd) en niet deelnemen aan bijeenkomsten die de toegestane limieten overschrijden, enz. 

Op de website van het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid vindt u de details van de genomen maatregelen om de pandemie te bestrijden, die op elk moment kunnen worden gewijzigd.

Het luchtverkeer blijft verstoord, vooral in het geval van sluiting van het luchtruim.

Reizigers van wie de vlucht is geannuleerd, moeten contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij of hun touroperator. U vindt meer informatie via de volgende link: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-...

Voor meer info, gelieve regelmatig de website van het Israëlische Ministerie voor Gezondheid te raadplegen:  https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en(in het Engels) en/of de Ambassade van de Staat Israël in België:https://embassies.gov.il/Bruxelles/AboutTheEmbassy/Pages/About-the-embas... (in het Engels).

 

Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid is ook bereikbaar per e-mail: call.habriut@moh.health.gov.il en heeft ook een hotline geopend voor coronavirus *5400 (als u al in Israël bent) en + 972-8-6241010 (vanuit het buitenland. Open tussen 8:00 en 21:00 uur). Het verleent ook zijn diensten in het Frans via het volgende telefoonnummer: + 972-3-5684690.

Voor mensen die zich in de regio willen verplaatsen: in navolging van de aanbevelingen van de lokale overheden met betrekking tot het coronavirus worden Belgische toeristen uitgenodigd om niet naar de Westelijke Jordaanoever te reizen. Er wordt opgemerkt dat zij zich niet naar Jordanië kunnen begeven via de grensovergangen van King Hussein Bridge, Sheikh Hussein et Wadi Arraba

Voor medische vragen en informatie contacteer de federale overheidsdienst Volksgezondheid: 0800 14 689 of www.info-coronavirus.be/nl

Raadpleeg eveneens de informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen:

 

PALESTIJNSE GEBIEDEN

Coronavirus:

Gevolgen voor de veiligheid: naar aanleiding van de coronamaatregelen braken in Oost-Jeruzalem en op het Palestijnse grondgebied diverse gewelddadige incidenten uit. In Oost-Jeruzalem hebben ook steekincidenten plaatsgevonden, evenals overvallen op geldautomaten en gewelddadige familiegeschillen. Het Palestijnse grondgebied heeft onlangs ook een aanzienlijke toename gezien van aanvallen van kolonisten tegen Palestijnen.    

Het is dus raadzaam om waakzaam en voorzichtig te zijn en om weg te blijven van  betogingen en samenscholingen. Ten gevolge van de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS) is verhoogde waakzaamheid geboden. Aan reizigers wordt gevraagd om kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage http://diplomatie.belgium.be/nl/. Aan reizigers  wordt aanbevolen zich aan te melden via de toepassing https://travellersonline.diplomatie.be.

Gevolgen voor de toegang: vanwege de coronapandemie hebben de Israëlische en Palestijnse autoriteiten de toegang tot hun grondgebied beperkt.  Het is dus voor Belgische toeristen niet meer mogelijk om naar de Westelijke Jordaanoever te reizen. Merk ook op dat het voor hen niet mogelijk is om de grenspunten met Jordanië over te steken vanaf King Hussein Bridge, Sheikh Hussein en Wadi Arraba.

 • Buitenlandse bezoekers in Israël. Voor meer informatie : gelieve het reisadvies voor Israel te raadplegen.
 • Buitenlandse bezoekers, Palestijnen en vreemdelingen die in het Palestijnse Grondgebied wonen, mogen niet meer binnenkomen. Een doorreis door Israël, Jordanië en Egypte is onmogelijk of beperkt.
  • Allenby-brug / Jordanië : volledig gesloten
  • Rafah / Gaza - Egypte : gesloten voor vertrek / met tussenpozen open voor inwoners van Gaza die terugkeren.
  • Erez / Gaza-Israël : gesloten, behalve voor wie een coördinatie regelt met Cogat  via https://www.cogat.gov.il/; mnz@mgar.co.il; tel.: +972 74-7642929, *4943; fax: +972 2-6599133. 
  • NB : Bet El, Al Jib, Qalandia, etc. / Westelijke Jordaanoever - Israël : gesloten, behalve voor wie een coördinatie regelt met Cogat https://www.cogat.gov.il/; mnz@mgar.co.il; tel.: +972 74-7642929, *4943; fax: +972 2-6599133.
  • NB : Ben Gourion luchthaven: gelieve het reisadvies voor Israel te raadplegen.

Gevolgen voor het dagelijkse leven: de Israëlische en Palestijnse autoriteiten hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het virus op hun grondgebied tegen te gaan. Wat Israël betreft, werden de maatregelen vanaf 19 april versoepeld, met dien verstande dat de mogelijkheid om deze versoepeling voort te zetten zal worden herbekeken in de komende weken. Wat het Palestijnse Grondgebied betreft, werden de maatregelen ook versoepeld. Een terugkeer naar striktere inperkingsmaatregelen is verder niet uit te sluiten.

Gevolgen voor de gezondheid: contact met lokale autoriteiten in noodgevallen :

Medische spoeddienst Magen David (101)

Gratis telefoonnummer 1800000888 voor het grote publiek voor alle inlichtingen over COVID 19

 

JERUSALEM

Coronavirus:

Gevolgen voor de veiligheid: naar aanleiding van de coronamaatregelen braken in Oost-Jeruzalem en op het Palestijnse grondgebied diverse gewelddadige incidenten uit. In Oost-Jeruzalem hebben ook steekincidenten plaatsgevonden, evenals overvallen op geldautomaten en gewelddadige familiegeschillen. Het Palestijnse grondgebied heeft onlangs ook een aanzienlijke toename gezien van aanvallen van kolonisten tegen Palestijnen.    

Het is dus raadzaam om waakzaam en voorzichtig te zijn en om weg te blijven van  betogingen en samenscholingen. Ten gevolge van de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS) is verhoogde waakzaamheid geboden. Aan reizigers wordt gevraagd om kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage http://diplomatie.belgium.be/nl/. Aan reizigers  wordt aanbevolen zich aan te melden via de toepassing https://travellersonline.diplomatie.be.

Gevolgen voor de toegang: vanwege de coronapandemie hebben de Israëlische en Palestijnse autoriteiten de toegang tot hun grondgebied beperkt.  Het is dus voor Belgische toeristen niet meer mogelijk om naar de Westelijke Jordaanoever te reizen. Merk ook op dat het voor hen niet mogelijk is om de grenspunten met Jordanië over te steken vanaf King Hussein Bridge, Sheikh Hussein en Wadi Arraba.

 • Buitenlandse bezoekers in Israël. Voor meer informatie : gelieve het reisadvies voor Israel te raadplegen.
 • Buitenlandse bezoekers, Palestijnen en vreemdelingen die in het Palestijnse Grondgebied wonen, mogen niet meer binnenkomen. Een doorreis door Israël, Jordanië en Egypte is onmogelijk of beperkt.
  • Allenby-brug / Jordanië : volledig gesloten
  • Rafah / Gaza - Egypte : gesloten voor vertrek / met tussenpozen open voor inwoners van Gaza die terugkeren.
  • Erez / Gaza-Israël : gesloten, behalve voor wie een coördinatie regelt met Cogat  via https://www.cogat.gov.il/; mnz@mgar.co.il; tel.: +972 74-7642929, *4943; fax: +972 2-6599133.
  • NB : Bet El, Al Jib, Qalandia, etc. / Westelijke Jordaanoever - Israël : gesloten, behalve voor wie een coördinatie regelt met Cogat https://www.cogat.gov.il/; mnz@mgar.co.il; tel.: +972 74-7642929, *4943; fax: +972 2-6599133.
  • NB : Ben Gourion luchthaven: gelieve het reisadvies voor Israel te raadplegen.

Gevolgen voor het dagelijkse leven: de Israëlische en Palestijnse autoriteiten hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het virus op hun grondgebied tegen te gaan. Wat Israël betreft, werden de maatregelen vanaf 19 april versoepeld, met dien verstande dat de mogelijkheid om deze versoepeling voort te zetten zal worden herbekeken in de komende weken. Wat het Palestijnse Grondgebied betreft, werden de maatregelen ook versoepeld. Een terugkeer naar striktere inperkingsmaatregelen is verder niet uit te sluiten.

Gevolgen voor de gezondheid: contact met lokale autoriteiten in noodgevallen :

Medische spoeddienst Magen David (101)

Gratis telefoonnummer 1800000888 voor het grote publiek voor alle inlichtingen over COVID 19

 

De regio van het Midden-Oosten is onstabiel en crisissen komen soms voor. Met onder meer raketlanceringen tussen Gaza, Zuid-Libanon, Syrië en Israël.

Reizigers worden verzocht om de situatie nauwkeurig op te volgen. Een incident of een conflict in de regio van het Midden-Oosten kan plots gevolgd worden door onverwachte ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen concrete en negatieve gevolgen op de veiligheidssituatie op het grondgebied van de Staat van Israël veroorzaken.

In het geval van crisis is het aangeraden om gebieden waar de crisis zich voordoet te vermijden en de Israëlische veiligheidsinstructies nauwgezet op te volgen (o.a. door de website van de Home Front Command (in het Engels) - NB: houd er rekening mee dat deze site alleen toegankelijk is vanuit Israël, Israëlische overheid die verantwoordelijk is voor civiele defensie (met optie "other languages"). Uw hotel en/of touroperator kunnen ook een hulp zijn.

Telkens dat geweld toeneemt  in de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, is het raadzaam om waakzaam en voorzichtig te zijn en om weg te blijven van deze betogingen en samenscholingen.

Ingevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Daesh (IS), is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers worden gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

U kunt een  praktische gids (PDF, 154.48 KB) downloaden met essentiële veiligheidsmaatregelen in geval van een crisis. Het Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem stelt ook een gids over de veiligheidsmaatregelen ter beschikking van landgenoten die in Jeruzalem of in het Palestijns Gebied verblijven. Deze gids is eveneens beschikbaar op de website van het Consulaat-Generaal.

Reizigers worden aanbevolen zich aan te melden via de toepassing https://travellersonline.diplomatie.be  

 

 

Description

Algemene veiligheid

Een belangrijk aantal toeristen en zakenmensen bezoekt Israël en het Palestijns gebied (met uitzondering van Gaza) en ondervindt er geen problemen. De politieke context is echter instabiel en wordt gekenmerkt door veel spanningen en incidenten. Alle reizen naar de Gazastrook worden formeel afgeraden.

De veiligheidssituatie in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever blijft zeer gespannen en onvoorspelbaar. Extra waakzaamheid is geboden, in het bijzonder in de oude stad van Jeruzalem, op en rond de Esplanade van de Al Aqsa Moskee – Tempelberg, in Oost-Jeruzalem alsook in de streek van Nabloes, Hebron, Jenin, en in de buurt van nederzettingen, controleposten (checkpoints) en vluchtelingenkampen.

In het algemeen is het aangeraden de actualiteit te volgen, waakzaam te zijn, de veiligheidsvoorschriften te respecteren en de instructies door de lokale autoriteiten op te volgen. Het is tevens aangeraden om de noodnummers bij zich te houden (politie: 100; ziekenwagen: 101 en brandweer: 102).

 
ISRAEL

De veiligheidstoestand in Israël is momenteel gespannen na aanvallen in een aantal steden. Vanwege het risico op verdere aanslagen is een verhoogde waakzaamheid aangewezen, in het bijzonder op openbare plaatsen.

Het gebruik van het openbaar vervoer wordt afgeraden.

Men dient eveneens een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen in de grensstreken (Gaza, Egypte, Libanon en Syrië).

In het zuiden is de route 10 langs de Egyptische grens, tussen de Negev en de Sinaï woestijn, gesloten voor alle verkeer. Men dient tevens de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen in de gehele grensstreek, vanwege de bestaande smokkelactiviteiten tussen de Sinaï en Israël.
Rekening houdend met de spanningen tussen Israël en Hezbollah, en het conflict in Syrië zou de veiligheidssituatie in Israël kunnen verslechteren. Alle grensovergangen met Libanon zijn gesloten. Hetzelfde geldt voor de demarcatielijn met Syrië.

Rekening houdend met de spanningen tussen Israël en verschillende facties in Gaza, kan de veiligheidssituatie in Israël rondom de Gazastrook en Zuid- en Centraal-Israël  vlug verslechteren.  Reizigers worden verzocht de situatie nauwkeurig op te volgen.

In het geval van crisis is het aangeraden om gebieden waar de crisis zich voordoet te vermijden en de Israëlische veiligheidsinstructies nauwgezet op te volgen, o.a. door de website van de Home Front Command Israëlische overheid die verantwoordelijk is voor civiele defensie (kies optie «other languages»; deze website is alleen toegankelijk vanuit Israël).  Uw hotel en/of touroperator kunnen ook een hulp zijn. 

Toegang tot het Israëlische grondgebied

Het is aanbevolen de website IAA (Israel Airport Authority) te raadplegen. Deze site verschaft niet alleen de nodige gegevens m.b.t. de luchthavens in het land, maar geeft tevens een overzicht van de openingsuren van de landsgrenzen.

Reizigers dienen te beseffen dat bij aankomst op de luchthaven Ben Goerion of aan de landsgrenzen de Israëlische autoriteiten de toegang tot het grondgebied kunnen ontzeggen aan personen die ze ervan verdenken naar de Westelijke Jordaanoever of Gaza te willen gaan voor politieke doeleinden - ook voor ontwikkelingssamenwerking - of die ze als activisten of vrienden van de Palestijnse zaak beschouwen. Europese reizigers met als bestemming het Palestijnse gebied meldden meermaals een ruwe behandeling bij de grens met Israël of bij de Allenby doorgang. Hetzelfde geldt voor reizigers van Arabische oorsprong, of die een Arabische naam dragen. In geval van aanhouding wordt aangeraden om de Ambassade van België te Tel Aviv te contacteren (+972 54 467 95 36).

Bewijzen van vroegere verblijven in landen die geen diplomatieke relaties onderhouden met Israël (visa of stempels in paspoort) vormen doorgaans geen belemmering om Israël binnen te komen. Eventueel kunnen de Israëlische autoriteiten reizigers vragen stellen over de aard van deze vroegere reizen. Reizigers dienen er zich wel van bewust te zijn dat omgekeerd het bewijs van een reis naar Israël een reden kan zijn voor de autoriteiten van landen die geen diplomatieke relaties met Israël onderhouden om de toegang tot hun grondgebied te ontzeggen. Om dit probleem tijdens toekomstige reizen te vermijden, geven de Israëlische autoriteiten aparte blaadjes af die toelaten het land binnen te komen.


Dubbele nationaliteit

Reizigers die de Palestijnse nationaliteit bezitten, worden door de Israëlische overheid aan complexe verplaatsingsbeperkingen onderworpen. De toegang via de Ben Goerion-luchthaven in Tel Aviv wordt hen ontzegd. De Israëlische overheid verplicht personen met de Palestijnse nationaliteit om hun reis heen en terug via Amman en de Allenby-brug te organiseren.

 
JERUZALEM

Spanning en geweld kunnen altijd in Jeruzalem voorkomen : aanslagen met messen, agressieve manifestaties, vechtpartijen  tussen jonge Palestijnen en politie, aanvallen enz. Een extreme waakzaamheid wordt dus aangeraden, in het bijzonder in Oost-Jeruzalem en in de oude stad, en samenscholingen en demonstraties dienen absoluut vermeden te worden. De aanwezigheid van de veiligheidsdiensten kan vaak overal in de stad toenemen. 

Omwille van de frequente gespannen situatie in bepaalde buurten in Jeruzalem, is het afgeraden om zich te begeven in de buurten van Silwan/City of David (ten zuiden van de oude stad) en Issawiya, waar spanningen en incidenten vaak voorkomen. Hoge waakzaamheid is vereist in de oude stad, in het bijzonder op vrijdag (vrijdaggebed), op en rond de Esplanade van de Al Aqsa Moskee - Tempelberg, alsook in de buurten van Shuafat, Beit Hanina, Jabal al-Mukabbir, Ras-Al-Amud, Sur Baher, Abu Tor, Atur, Sheik Jarrah, Wadi Al Joz, Mea Sharim en French Hill. Wanneer de situatie gespannen is, wordt de aanwezigheid van de veiligheidskrachten nog versterkt en kunnen de toegangen tot de oude stad gesloten worden. Tijdens de sabbat (van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag) zijn geen wagens toegelaten in de ultraorthodoxe joodse buurten (zoals Mea Sharim). In deze buurten wordt eveneens melding gemaakt van hevige reacties op bezoekers die volgens de lokale bewoners op niet-gepaste wijze gekleed zijn.

 
PALESTIJNS GEBIED

Bezoekers worden aangeraden om zich voor elke verplaatsing aan te melden bij het Consulaat-generaal van België in Jeruzalem (jerusalem@diplobel.fed.be) en voor elke verplaatsing inlichtingen in te winnen over de plaatselijke veiligheidsomstandigheden:

 • via de media

www.ynetnews.com 
www.haaretz.com 
www.jpost.com 
www.maannews.net/eng

 • bij reisorganisaties, gidsen en lokale partners
 • bij het Consulaat-generaal van België in Jeruzalem

 
Westelijke Jordaanoever

Veiligheid

Alle reizigers worden aangeraden zich aan te melden bij het Consulaat-Generaal te Jeruzalem.

De situatie is de laatste maanden verslechterd in de Westelijke Jordaanoever. Verschillende gewelddadige incidenten hebben plaatsgevonden en speciale veiligheidsoperaties worden voortgezet. Controles worden versterkt op grote assen, in de buurt van en binnen de grote Palestijnse steden. Verhoogde waakzaamheid wordt aangeraden in de hele Westelijke Jordaanoever en verplaatsingen zouden beperkt moeten worden, in het bijzonder in de streken van Hebron, Nabloes, Tulkarem en Jenin, alsook in de buurt van nederzettingen, controleposten (checkpoints – in het bijzonder Qalandia) en vluchtelingenkampen. Er wordt aangeraden om zich niet te verplaatsen na zonsondergang en het nieuws en de evolutie van de situatie goed op te volgen.

De politieke context blijft instabiel en spanningen en incidenten vinden plaats alsook demonstraties die soms gewelddadig worden. Het is dus aangeraden om de actualiteit voor en tijdens de reis met bijzondere waakzaamheid te volgen en zich goed te informeren bij reisorganisaties, gidsen en lokale partners. Het is belangrijk op te merken dat toeristen geen doelwit vormen voor de conflictpartijen.

Samenscholingen en demonstraties dienen vermeden te worden, alsook nederzettingen, vluchtelingenkampen en controleposten (checkpoints) rond de grote Palestijnse steden.

De Westoever vormt geregeld het toneel van incidenten tussen Palestijnen en joodse kolonisten, vooral in de omgeving van Nabloes en Hebron. Betogingen kunnen ontaarden in incidenten tussen Palestijnen en het Israëlische leger, in het bijzonder in de buurt van de afscheidingsmuur.

 
Toegang

De toegang wordt gecontroleerd door controleposten (checkpoints) van het Israëlische leger (IDF). Waakzaamheid is geboden in en rond deze controleposten. De regels zijn strikt en er kunnen wachttijden zijn (de duur is variabel). Men dient altijd een paspoort bij zich te hebben.

Gazastrook

Alle reizen naar de Gazastrook worden formeel afgeraden.

Veiligheid

De veiligheidstoestand is extreem volatiel en onvoorspelbaar. Geregeld worden raketten en mortieren vanuit Gaza afgevuurd met als reactie bombardementen vanuit Israel.

 
Toegang

Toestemming om te reizen naar Gaza dient vooraf bij de Israëlische autoriteiten aangevraagd te worden. De toegang tot Gaza blijft heel moeilijk. De toegang via Erez (noorden) is onderworpen aan een schriftelijke toelating die minstens een week vooraf dient aangevraagd (dit kan ook langer duren, onder andere omwille van Israëlische feestdagen). Het Consulaat-generaal vraagt enkel toegang aan voor officiële missies.

De grens tussen Egypte en Gaza (Rafah) kan zonder voorafkondiging gesloten worden. De situatie rond deze grenspost kan heel snel omslaan.

De grensovergang naar Gaza in Rafah is soms open soms gesloten. Het wordt afgeraden deze grensovergang te gebruiken, ook voor wie familie in Gaza heeft, temeer daar het voor de Belgische Ambassades en Consulaten in de regio onmogelijk is bijstand te verlenen in de Gazastrook.

Reizigers die Gaza via Rafah binnenkomen, dienen zich ervan bewust te zijn dat zij Gaza enkel via dezelfde weg kunnen verlaten. Zij kunnen Gaza niet uit langs Erez.

Israël handhaaft een maritieme blokkade van Gaza. De Israëlische marine ontzegt elk vaartuig de toegang tot de territoriale wateren van Gaza.

 
Criminaliteit

Gewoon risico op kleine criminaliteit in de toeristische gebieden. Men dient de gebruikelijke voorzorgen te nemen.