Ivoorkust

kaart Ivoorkust

Laatste update

Hoewel het een feit is dat de situatie verbeterd is door de maatregelen die de autoriteiten hebben getroffen, bestaat er een latente terroristische dreiging jegens westerse doelwitten. Een verhoogde alertheid is aangeraden.

De gewone regels van het gezond verstand (manifestaties, samenscholingen en verplaatsingen ’s nachts vermijden enz..) blijven van kracht.

We raden u aan om bij verplaatsingen binnen Ivoorkust waakzaam te zijn en via de lokale media op de hoogte te blijven van wat er gebeurt.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

De terroristische bedreiging jegens westerse doelwitten blijft latent aanwezig. Een verhoogde alertheid wordt aanbevolen.
De veiligheidsmaatregelen werden door de lokale autoriteiten verhoogd sinds de terroristische aanslag die op 13 maart 2016 plaatsgreep te Grand-Bassam en ook met het oog op de Top EU-Afrika die in 2017 te Abidjan plaats vinden.

Niet-essentiële reizen naar niet-beveiligde locaties met een hoge concentratie aan mensen, in Abidjan en elders in het land worden afgeraden.

Algemene veiligheid

De veiligheidssituatie is merkbaar verbeterd in heel Ivoorkust, en in het bijzonder in de economische hoofdstad Abidjan. Het aantal gerichte aanvallen op militaire of politiedoelwitten, voornamelijk langs de grens met Liberia, is aanzienlijk afgenomen. Er circuleren echter nog duizenden illegale wapens in het land die de criminaliteit faciliteren, vooral in het binnenland en meer in het bijzonder in het noorden (as Bouaké-Korhogo), waar het fenomeen van de “coupeurs de route” (baanrovers) blijft aanhouden.

De grensstrook met Liberia is te vermijden omwille van de gewapende aanvallen die er zich af en toe voordoen.

Vanwege het risico op terrorisme in de strook grenzend aan de Sahel, is men best dubbel op zijn hoede.. Overal in het land, maar in het bijzonder in Abidjan, wordt  aanbevolen om niet-beveiligde locaties met een hoge concentratie aan mensen te mijden.

De ambassade raadt alle Belgen die zich - al is het maar tijdelijk- in Ivoorkust bevinden, aan hun aanwezigheid in het land én hun vertrek uit het land per e-mail te willen melden aan abidjan@diplobel.fed.be, met vermelding van hun plaatselijk adres en telefoonnummer en/of zich in te schrijven op https://travellersonline.diplomatie.be.


Criminaliteit

Het gewapend banditisme blijft een probleem. In het binnenland maken zogenaamde “coupeurs de route” (baanrovers) sommige wegen onveilig, vooral in het noorden (as Bouaké-Korhogo) en in het westen ( grens met Liberia). Ook in de steden komt criminaliteit voor, meer in het bijzonder in de volkswijken van Abidjan.

Enkele raadgevingen. 

 • Vermijd verplaatsingen buiten de steden na valavond;
 • Houd de deuren van uw voertuig altijd op slot, ook bij korte verplaatsingen;
 • Draag geen juwelen of heb geen grote sommen geld bij u.
 • Wapen u tegen diefstal van identiteitsdocumenten door de originelen op een veilige - plaats te bewaren en enkel kopieën bij u te houden;
 • Opgelet voor allerlei soorten van oplichterij;
 • Houd steeds op een discrete manier een GSM bij u;
 • Houd steeds een lijstje bij u met de telefoonnummers van de wetsdienaars (100: Centrale - Binnenlandse Zaken, 145: Gendarmerie, 111 of 170: Politie).

Bedrieglijke praktijken via internet

De pogingen tot allerlei bedrog via internet uitgaande vanuit Ivoorkust zijn talrijk. Ze vertonen vaak een ‘officieel’ karakter door het bedrieglijk gebruik van namen van officiële instanties.

Hierop bestaan verschillende varianten:

 • het aanbod om een grote geldsom op uw bankrekening te storten op voorwaarde van uw 'discretie';
 • de aankondiging van de winst van een prijs in een tombola, meestal in het buitenland;
 • het zogenaamd overmaken van een geldsom als gevolg van een fictieve erfenis, een legaat of andere;
 • fictieve voordelige aanbiedingen online via internet van o.a. wagens en telefoons;
 • fictieve taksen en kosten te betalen op de luchthaven vooraleer een familielid of kennis (ontmoet op een dating site enz..) mag vertrekken;
 • de aankondiging van een (fictief) zwaar ongeluk van een familielid of kennis (ontmoet op een dating site enz..) , met de vraag de ziekenhuiskosten te betalen.

De ambassade raadt aan:

 • niet op dergelijke e-mails te antwoorden; waakzaam te zijn bij internetcontact met personen uit Ivoorkust (er residerend of er tijdelijk verblijvend);
 • nooit bankgegevens of een specimen van een handtekening over te maken;
 • nooit geld op te sturen voor dossierkosten of andere motieven.

De ambassade herhaalt dat ze niet bevoegd is om:

 • het bestaan van deze personen of instellingen na te kijken; fondsen te recupereren die u reeds zou hebben betaald;
 • in uw plaats klacht in te dienen in Ivoorkust.

Indien u klacht wenst in te dienen, dan doet u dat bij de lokale politie, hetzij in België voor Belgen die in België wonen hetzij in Ivoorkust voor diegenen die in Ivoorkust gedomicilieerd zijn.