Ivoorkust

kaart Ivoorkust

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

Na een sluiting van het internationaal luchtverkeer gedurende meer dan twee maanden, heeft de Ivoriaanse overheid beslist om internationale commerciële vluchten opnieuw toe te laten vanaf 1 juli. Passagiers die aankomen worden echter medisch gevolgd en moeten zich gedurende 14 dagen afzonderen.  

Maritieme- en landgrenzen blijven echter gesloten.

De noodtoestand is nog steeds van kracht, evenals diverse maatregelen zoals het verbod op samenscholingen van meer dan 50 personen, het verbod (behoudens uitzonderingen) op verplaatsingen tussen Abidjan en de rest van het land, de verplichting om in het openbaar een mondmasker te dragen en de sluiting van bars, nachtclubs, cinemazalen en concertzalen.

We raden u aan om de lokale media goed op te volgen, maar daarnaast ook de Facebookpagina van de ambassade te raadplegen om op de hoogte te blijven.

Het is van essentieel belang om deze instructies te volgen en om dagelijks de gezondheidssituatie op te volgen. 

 

De FOD Volksgezondheid in België heeft een site gewijd aan Coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Indien u symptomen ondervindt die verband kunnen houden met COVID-19 (hoest, koorts, ademhalingsproblemen) gelieve:

  • Het Institut National d’Hygiène Publique (INHP) te contacteren (+225) 49 13 17 36 of te bellen naar 143 (gratis nummer) of naar 101.
  • Te bellen naar de SAMU: 185 of 22 44 53 53.

 

Hoewel de veiligheidssituatie verbeterd is door de talrijke veiligheidsmaatregelen die de autoriteiten hebben getroffen, blijft de terroristische dreiging aanwezig gezien de ontwikkelingen in de Sahel. Een verhoogde alertheid is aangewezen. Verplaatsingen naar het grensgebied met Burkina Faso en Mali, het Nationaal Park Comoé evenals de stad Bouna en omgeving worden afgeraden.

De gewone regels van het gezond verstand (manifestaties, samenscholingen en verplaatsingen ’s nachts vermijden enz.) blijven van kracht.

We raden u aan om bij verplaatsingen binnen Ivoorkust waakzaam te zijn .

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Actualiteit

De terroristische bedreiging jegens doelwitten gefrequenteerd door westerlingen blijft latent aanwezig. Een verhoogde alertheid wordt aanbevolen en het is aangeraden om weg te blijven van spontane, niet-beveiligde massabijeenkomsten.

Gezien de evolutie van de veiligheidssituatie in beide landen en recente aanslagen in de grensstreek, worden alle verplaatsingen naar het grensgebied met Burkina Faso en Mali sterk afgeraden. Om dezelfde redenen moeten het Nationaal Park Comoé evenals de stad Bouna en omgeving absoluut vermeden worden.

 

Algemene veiligheid

De veiligheidssituatie is merkbaar verbeterd in heel Ivoorkust, en in het bijzonder in de economische hoofdstad Abidjan. Er circuleren echter nog duizenden illegale wapens in het land die de criminaliteit faciliteren. In de streek van Bouaké, in het noorden en het westen, blijft het fenomeen van de “coupeurs de route” (hinderlagen om reizigers te beroven) aanhouden.

Het is raadzaam om informatie in te winnen alvorens naar deze regio's af te reizen.

De grensstrook met Liberia is te vermijden omwille van de gewapende aanvallen die er zich af en toe voordoen.

Overal in het land, maar in het bijzonder in Abidjan, wordt  aanbevolen om niet-beveiligde locaties met een hoge concentratie aan mensen te mijden.

De ambassade raadt alle Belgen die - al is het maar tijdelijk- in Ivoorkust bevinden, zich in te schrijven op https://travellersonline.diplomatie.be. Voor reizigers die een verplaatsing buiten Abidjan plannen, raadt de Ambassade aan hun aanwezigheid in het land én hun vertrek uit het land per e-mail te willen melden aan abidjan@diplobel.fed.be, met vermelding van hun plaatselijk adres en telefoonnummer en de geplande route.

 

Criminaliteit 

In vergelijking met andere grote steden in de regio is de criminaliteit in Abidjan relatief beperkt. Diefstallen, inbraken en overvallen, soms met geweld, worden echter geregistreerd, ook in de woonwijken voor expats.

Het gewapend banditisme blijft een probleem. In het binnenland maken zogenaamde “coupeurs de route” sommige wegen onveilig, vooral in het noorden (as Bouaké-Korhogo), in het westen en in de streek van Bouaké en Bouaflé. Het is raadzaam om op de hoofdassen te blijven, zich met minstens twee auto's te verplaatsen en niet 's nachts te reizen. Ook in de steden komt criminaliteit voor, meer in het bijzonder in de volkswijken van Abidjan.

Enkele raadgevingen. 

  • Vermijd verplaatsingen buiten de steden na valavond;
  • Houd de deuren van uw voertuig altijd op slot, ook bij korte verplaatsingen;
  • Draag geen juwelen of heb geen grote sommen geld bij u;
  • zorg dat uw woning voldoende beveiligd is;
  • Wapen u tegen diefstal van identiteitsdocumenten door de originelen op een veilige - plaats te bewaren en enkel kopieën bij u te houden;
  • Opgelet voor allerlei soorten van oplichterij;
  • Houd steeds op een discrete manier een GSM bij u;
  • Houd steeds een lijstje bij u met de telefoonnummers van de wetsdienaars (100: Centrale - Binnenlandse Zaken, 145: Gendarmerie, 111 of 170: Politie).

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.