Japan

Kaart van Japan

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  I. Tijdelijke maatregelen betreffende de doorgang op het grondgebied

  De Japanse regering heeft tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot Belgische reizigers en/of reizigers afkomstig uit België:

  1. Verbod op toegang tot het grondgebied voor alle buitenlandse reizigers, met uitzondering van residenten die een resident card en een re-entry permit hebben.       
  2. ​ Afschaffing van de visumvrijstelling voor kort verblijf (verblijf van minder dan 90 dagen) voor Belgen: alle Belgen moeten eerst een visum aanvragen bij de bevoegde Japanse ambassade.​
  3. Annulering van visa voor lang verblijf (verblijf van meer dan 90 dagen) afgegeven door de Ambassade van Japan in België vóór 20 maart 2020 aan vreemdelingen die nog niet op het Japans grondgebied aangekomen zijn. Een nieuwe aanvraag zal moeten worden ingediend bij de Japanse ambassade in Brussel.

  Doorreis (transit)

  1. Belgische passagiers, die op doorreis zijn via de internationale luchthavens van Tokyo Narita, Tokyo Haneda of Osaka Kansai worden toegestaan om een tussenlanding te maken, op voorwaarde dat ze de internationale zone niet verlaten. Belgische passagiers zijn echter niet gemachtigd om te reizen tussen de twee luchthavens  of over te stappen van een internationale vlucht naar een binnenlandse vlucht.

  Residenten

  1. Sinds 1 november 2020 hoeven Belgische onderdanen die het statuut van resident van Japan en een geldige inreisvergunning hebben, niet langer de "Letter of Confirmation of Submitting Required Documentation for Re-entry into Japan” of de “Receipt for Request of Re-entry” voor te leggen om naar Japan te kunnen terugkeren. Voor aanvullende vragen verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie punt II hieronder voor meer informatie over de sanitaire maatregelen.

   

  II. Sanitaire maatregelen

  Als algemene regel geldt dat elke reiziger die gemachtigd is om naar Japan te reizen, de volgende sanitaire maatregelen moet naleven:

  1. Het negatieve resultaat van een COVID-19-test die minder dan 72 uur voor de vlucht is uitgevoerd bewijzen.
  2. De “Questionnaire Website” invullen.
  3. Zich onderwerpen aan een COVID-19-test bij aankomst in Japan.
  4. Een quarantaine van 14 dagen met een verbod op het gebruik van openbaar vervoer en taxi's respecteren.

  Opgelet! Vanaf 5 maart 2021 moeten reizigers uit België de eerste 3 dagen van hun quarantaine verplicht uitvoeren in een locatie aangewezen door het hoofd van het quarantainebureau. Op de derde dag zullen ze een PCR-test moeten doen. Als het resultaat negatief is, mogen ze de faciliteit verlaten en hun quarantaine in hun huis of hotel voortzetten.

  Voor verdere vragen kunt u de websites van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Volksgezondheid raadplegen, of contact opnemen met de consulaire diensten van de Ambassade van Japan in Brussel.

  Opgelet! Vanaf 13 januari 2021 heeft de Japanse regering zware straffen die kunnen oplopen tot intrekking van de verblijfsvergunning en deportatie, voorzien in het geval van het niet naleven van de quarantainemaatregelen door residenten bij hun terugkeer naar Japan. Meer informatie over deze maatregelen op de website van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (in het Japans).

   

  III. Richtlijnen voor vrije doorgang

  Japan heeft de noodtoestand afgekondigd voor verschillende prefecturen, inclusief Tokio, tot 7 maart 2021. Alle Belgen die momenteel in Japan zijn, worden uitgenodigd om zichzelf blijvend te informeren over de aanbevelingen, met name door de websites te raadplegen die hiertoe door de autoriteiten van de prefectuur zijn opgezet, en zich strikt aan alle instructies en aanbevelingen te houden.

  Website van Tokyo Metropolitan Government (Engels)

   

  Stand van zaken en maatregelen betreffende hygiëne

  • ​Algemene informatie en sanitaire maatregelen: Japan National Tourism Organization 
  • Japan Visitor Hotline : 050-3816-2787 (+81-50-3816-2787 vanuit het buitenland). 24/7 bereikbaar,  in het Engels, Chinees, Koreaans en Japans
  • Ministry of Economy, Trade and Industry: Adresboek van PCR-testcentra (PDF)
  • Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen : Het ITG heeft de Wanda-app gelanceerd om reizigers te informeren over de gezondheidsrisico's waarmee ze geconfronteerd kunnen worden op  hun bestemming. Wanda geeft informatie over preventieve maatregelen, algemeen gezondheidsadvies, algemene informatie over gezondheidsrisico's etc., maar ook specifiek advies over de situatie van COVID-19.

  Verder raden we u ook aan de hygiënerichtlijnen van de WHO te volgen, de 3 C’s te vermijden (Closed spaces, Crowded places, Close-contact settings) (PDF) en niet-essentiële bijeenkomsten en reizen te vermijden.

    

   Natuurrampen:

   Japan is blootgesteld aan een permanent risico op natuurrampen.

   Het is ten sterkste aangeraden om waakzaam te zijn, op de hoogte te blijven van eventuele ontwikkelingen, en de weersvoorspellingen te volgen. Men hoort de aanbevelingen van lokale autoriteiten, inclusief evacuatieopdrachten, strikt na te leven: https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

    

   Import van vleesproducten:

   Sinds 22 april 2019 heeft Japan de douanecontroles en sancties tegen de illegale invoer van vleesproducten aangescherpt.

   Zie 'lokale wetgeving' voor meer informatie.

    

   Travellers Online

   Om u nog betere consulaire hulp te kunnen bieden, raden we aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be 

    

    

   Description

   Algemene veiligheid

   Algemene veiligheid

   Travellers Online

   Travellers Online is de site van de FOD Buitenlandse Zaken waar Belgen hun reis-en persoonsgegevens kunnen registreren. Doet zich in het land van bestemming een ernstige crisis voor, dan zal het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken en / of de ambassade u makkelijker kunnen informeren en helpen. Registreer uw reis op : https://travellersonline.diplomatie.be/

   Natuurrampen:
   In Japan bestaat een permanent risico op natuurrampen (aardbevingen, tsunami’s en tyfoons).
   Aardbevingen met magnitude van 5 of meer op de schaal van Richter zijn frequent. Deze laatste maanden werd Japan ook getroffen door extreme weersomstandigheden: hittegolf, hevige tyfoons, aardverschuivingen en overstromingen.
   Het is dan ook aangeraden de berichtgeving en waarschuwingen van het Japans Meteorologisch Agentschap (“Japan Meteorological Agency”) te volgen en de veiligheidstips op de website van de “Japan National Tourist Organization” in acht te nemen:   http://www.jnto.go.jp/safety-tips/pc/.
   Daarnaast kunt u ook apps downloaden zoals “Safety tips” die waarschuwingen voor aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen in het Engels sturen alsook weersvoorspelling geven. Deze app werd ontwikkeld door JNTO voor zowel residenten als voor toeristen.
   App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/safety-tips/id858357174?mt=8
   Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android&hl=fr

   Drugs
   De Japanse regelgeving is zeer streng ten aanzien van het gebruik van en de handel in drugs, zelfs voor kleine hoeveelheden. Onderschepte drugskoeriers, aankoop van drugs,… worden zwaar gestraft en veroordeeld tot zeer lange gevangenisstraffen.

   Oplichting in de populaire uitgaansbuurten van Tokio: Roppongi en Kabukicho
   Japan is één van de veiligste landen ter wereld maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s bestaan. De Ambassade krijgt steeds meer meldingen van slachtoffers van oplichtingen en overval nadat er drugs of sterke alcohol ongemerkt aan een drankje toegevoegd werd. Dit komt vooral voor in de populaire uitgaansbuurten, zoals Roppongi en Shinjuku in Tokio.

   Wenst u uit te gaan in deze buurten om van het nachtleven te profiteren, neem dan volgende voorzorgen:

   • Laat je kredietkaart en persoonlijke documenten (paspoort, identiteitskaart) veilig op het hotel. Ga enkel met het minimum aan cash geld op stap.
   • Ga best niet alleen naar een bar of club in deze wijken en blijf de hele avond samen met uw metgezel(len).
   • Volg nooit propagandisten en ga nooit binnen in bars die er gebruiken: de meeste incidenten komen namelijk daar voor. Deze bars hebben meestal ook verborgen hoge kosten, zoals bijvoorbeeld een inkom van tienduizenden yen.
   • Aanvaard beter geen uitnodigingen van bars of clubs die gratis drank aanbieden. Het risico bestaat dat deze zeer sterke alcohol of drugs bevatten.
   • Hou uw drankje steeds in de gaten, zo vermijdt u gedrogeerd en nadien bestolen te worden.
   • Ga onmiddellijk naar de lokale politie in Japan om klacht in te dienen indien u denkt slachtoffer te zijn van een frauduleus gebruik van uw kredietkaart. 

   Fukushima
   De aardbeving en de daaropvolgende tsunami van 11 maart 2011 hebben de kerncentrale van Fukushima Dai-ichi (op 230 km ten noordoosten van Tokio) beschadigd met een kernongeluk tot gevolg. Alle reizen naar en in de door de Japanse autoriteiten geïdentificeerde gevarenzones rond de kerncentrale van Fukushima worden afgeraden en zijn deels verboden. Een kaart met de te vermijden gebieden kan worden geconsulteerd op volgende website: https://www.meti.go.jp/english/earthquake/notice/pdf/areamap.pdf

   Reizigers die zich toch naar bovenvermelde gebieden wensen te begeven, dienen zich bij de lokale autoriteiten te informeren over de toegangsmogelijkheden en de te volgen veiligheidsrichtlijnen. Reizigers die de richtlijnen niet volgen, kunnen zich blootstellen aan gezondheidsrisico’s en aan gerechtelijke vervolging.
            
   Als gevolg van het kernongeluk worden controles inzake voedselveiligheid uitgevoerd door de Japanse autoriteiten op voedingsproducten afkomstig uit de getroffen regio. De controlemechanismen die de autoriteiten hebben opgezet, functioneren correct. Indien hogere dan normale waarden worden vastgesteld in leidingwater of in voedingsproducten, worden de gecontamineerde producten systematisch uit het distributiesysteem geweerd. Op internationaal niveau is de gemeenschappelijke afdeling van de IAEA en de FAO, die de problematiek van de voedselveiligheid in Japan volgt, van mening dat de voedselketen er veilig en onder controle is (http://www.iaea.org/newscenter/news/2014/infcirc_japan0314.pdf).