Japan

Kaart van Japan

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Coronamaatregelen genomen door de Japanse overheid

  De Japanse regering heeft tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot de mensen die naar Japan willen reizen. De informatie hieronder is gebaseerd op de website van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gezien de regelmatige evolutie van de maatregelen, is het ten zeerste aangeraden om hun website te raadplegen of contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Japanse Ambassade of Consulaat voordat u op reis gaat. Algemene informatie en sanitaire maatregelen vindt u ook op de website van de Japan National Tourism Organization.

   

  I. Tijdelijke maatregelen betreffende de toegang tot het grondgebied

  Er geldt een algemeen verbod op toegang tot het grondgebied voor alle buitenlandse reizigers, met uitzondering van:

  1. Reizigers in het bezit van een geldige "resident card" met een re-entry permit*
  2. Reizigers met bijzondere uitzonderlijke omstandigheden in het bezit van een geldig visum. (De visumvrijstelling voor kort verblijf – minder dan 90 dagen – voor Belgen werd afgeschaft: alle Belgen moeten eerst een visum aanvragen bij de Japanse ambassade in Brussel).​

  * Reizigers (inclusief residenten) zal de toegang tot het land worden ontzegd als zij in de 14 dagen voor aankomst in Japan in een van de aangewezen landen hebben verbleven.

   

  II. Doorreis (transit)

  Passagiers die op doorreis zijn via de internationale luchthavens van Tokyo Narita, Tokyo Haneda of Osaka Kansai worden toegestaan om een tussenlanding te maken, op voorwaarde dat ze de internationale zone niet verlaten.

   

  III. Sanitaire maatregelen

  Als algemene regel geldt dat elke reiziger die gemachtigd is om naar Japan te reizen, de volgende sanitaire maatregelen moet naleven (zie ook Border Control Measures voor een volledig overzicht van alle maatregelen te volgen voor en na aankomst) :

  1. Het negatieve resultaat van een COVID-19-test die minder dan 72 uur voor de vlucht is uitgevoerd, voorleggen.
  2. De “Questionnaire Website” invullen.
  3. Zich onderwerpen aan een COVID-19-test bij aankomst in Japan.
  4. Een quarantaine van 10 dagen met een verbod op het gebruik van openbaar vervoer en taxi's respecteren*.

  * Alle reizigers vanuit België moeten een quarantaine van 10 dagen respecteren, waarvan de eerste 3 dagen doorgebracht worden in een hotel aangewezen door de Japanse autoriteiten.

  Opgelet! Quarantaineomstandigheden in de aangewezen hotels kunnen erg spartaans zijn, met een strikt verbod op het verlaten van de kamer, en geen speciale tegemoetkomingen, in het bijzonder voor jonge kinderen. De quarantaine onder deze omstandigheden kan bij positieve covid-testen enkele weken duren.

    

   Natuurrampen:

   Japan is blootgesteld aan een permanent risico op natuurrampen.

   Het is ten sterkste aangeraden om waakzaam te zijn, op de hoogte te blijven van eventuele ontwikkelingen, en de weersvoorspellingen te volgen. Men hoort de aanbevelingen van lokale autoriteiten, inclusief evacuatieopdrachten, strikt na te leven: https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

    

   Import van vleesproducten:

   Sinds 22 april 2019 heeft Japan de douanecontroles en sancties tegen de illegale invoer van vleesproducten aangescherpt.

   Zie 'lokale wetgeving' voor meer informatie.

    

   Travellers Online

   Om u nog betere consulaire hulp te kunnen bieden, raden we aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be 

    

    

   Description

   Algemene veiligheid

   Algemene veiligheid

   Travellers Online

   Travellers Online is de site van de FOD Buitenlandse Zaken waar Belgen hun reis-en persoonsgegevens kunnen registreren. Doet zich in het land van bestemming een ernstige crisis voor, dan zal het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken en / of de ambassade u makkelijker kunnen informeren en helpen. Registreer uw reis op: https://travellersonline.diplomatie.be/

   Natuurrampen:
   In Japan bestaat een permanent risico op natuurrampen (aardbevingen, tsunami’s en tyfoons).
   Aardbevingen met magnitude van 5 of meer op de schaal van Richter zijn frequent. Deze laatste maanden werd Japan ook getroffen door extreme weersomstandigheden: hittegolf, hevige tyfoons, aardverschuivingen en overstromingen.
   Het is dan ook aangeraden de berichtgeving en waarschuwingen van het Japans Meteorologisch Agentschap (“Japan Meteorological Agency”) te volgen en de veiligheidstips op de website van de “Japan National Tourist Organization” in acht te nemen:   http://www.jnto.go.jp/safety-tips/pc/.
   Daarnaast kunt u ook apps downloaden zoals “Safety tips” die waarschuwingen voor aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen in het Engels sturen alsook weersvoorspelling geven. Deze app werd ontwikkeld door JNTO voor zowel residenten als voor toeristen.
   App Store: https://itunes.apple.com/fr/app/safety-tips/id858357174?mt=8
   Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android&hl=fr

   Drugs
   De Japanse regelgeving is zeer streng ten aanzien van het gebruik van en de handel in drugs, zelfs voor kleine hoeveelheden. Onderschepte drugskoeriers, aankoop van drugs,… worden zwaar gestraft en veroordeeld tot zeer lange gevangenisstraffen.

   Oplichting in de populaire uitgaansbuurten van Tokio: Roppongi en Kabukicho
   Japan is één van de veiligste landen ter wereld maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s bestaan. De Ambassade krijgt steeds meer meldingen van slachtoffers van oplichtingen en overval nadat er drugs of sterke alcohol ongemerkt aan een drankje toegevoegd werd. Dit komt vooral voor in de populaire uitgaansbuurten, zoals Roppongi en Shinjuku in Tokio.

   Wenst u uit te gaan in deze buurten om van het nachtleven te profiteren, neem dan volgende voorzorgen:

   • Laat je kredietkaart en persoonlijke documenten (paspoort, identiteitskaart) veilig op het hotel. Ga enkel met het minimum aan cash geld op stap.
   • Ga best niet alleen naar een bar of club in deze wijken en blijf de hele avond samen met uw metgezel(len).
   • Volg nooit propagandisten en ga nooit binnen in bars die er gebruiken: de meeste incidenten komen namelijk daar voor. Deze bars hebben meestal ook verborgen hoge kosten, zoals bijvoorbeeld een inkom van tienduizenden yen.
   • Aanvaard beter geen uitnodigingen van bars of clubs die gratis drank aanbieden. Het risico bestaat dat deze zeer sterke alcohol of drugs bevatten.
   • Hou uw drankje steeds in de gaten, zo vermijdt u gedrogeerd en nadien bestolen te worden.
   • Ga onmiddellijk naar de lokale politie in Japan om klacht in te dienen indien u denkt slachtoffer te zijn van een frauduleus gebruik van uw kredietkaart. 

   Fukushima
   De aardbeving en de daaropvolgende tsunami van 11 maart 2011 hebben de kerncentrale van Fukushima Dai-ichi (op 230 km ten noordoosten van Tokio) beschadigd met een kernongeluk tot gevolg. Alle reizen naar en in de door de Japanse autoriteiten geïdentificeerde gevarenzones rond de kerncentrale van Fukushima worden afgeraden en zijn deels verboden. Een kaart met de te vermijden gebieden kan worden geconsulteerd op volgende website: https://www.meti.go.jp/english/earthquake/notice/pdf/areamap.pdf

   Reizigers die zich toch naar bovenvermelde gebieden wensen te begeven, dienen zich bij de lokale autoriteiten te informeren over de toegangsmogelijkheden en de te volgen veiligheidsrichtlijnen. Reizigers die de richtlijnen niet volgen, kunnen zich blootstellen aan gezondheidsrisico’s en aan gerechtelijke vervolging.
            
   Als gevolg van het kernongeluk worden controles inzake voedselveiligheid uitgevoerd door de Japanse autoriteiten op voedingsproducten afkomstig uit de getroffen regio. De controlemechanismen die de autoriteiten hebben opgezet, functioneren correct. Indien hogere dan normale waarden worden vastgesteld in leidingwater of in voedingsproducten, worden de gecontamineerde producten systematisch uit het distributiesysteem geweerd. Op internationaal niveau is de gemeenschappelijke afdeling van de IAEA en de FAO, die de problematiek van de voedselveiligheid in Japan volgt, van mening dat de voedselketen er veilig en onder controle is (http://www.iaea.org/newscenter/news/2014/infcirc_japan0314.pdf).