Japan

kaart Japan

 

Laatste update

Tyfoon Hagibis : veiligheidsmaatregelen en voorzorgen

Tyfoon Hagibis heeft het weekend van 12 en 13 oktober Centraal-, Oost- en Noord-Japan getroffen. Er worden deze week nieuwe regenbuien verwacht.

De vluchten en het treinverkeer zijn zo goed als genormaliseerd, maar zouden weliswaar nog hinder kunnen ondervinden. Indien u moet reizen, gelieve op voorhand contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij of de nationale trein maatschappij (https://global.jr-central.co.jp/en/)

Het is aangeraden om stroom- en overstromingsgebieden te vermijden en de aanbevelingen te volgen van de lokale autoriteiten:
•    Informatie: Japans meteorologisch agentschap http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html  (Engels)
•    Stand van zaken:  Japan National Tourism Organisation https://www.japan.travel/en/news/2019-10-09-typhoon-hagibis/ en Twitter @JapanSafeTravel (Engels)

Indien u zich naar de getroffen regio’s moet begeven: 
•    Wees voorzichtig
•    Raadpleeg de lokale media en nieuwsberichten
•    Volg aandachtig de richtlijnen van de lokale autoriteiten 

Voor bijstand en informatie kunt u een 24u/24 oproepnummer bellen (Engels)
Vanuit Japan: 050-3816-2787 / Vanuit België: +81-50-3816-2787

Natuurrampen:

Japan is blootgesteld aan een permanent risico op natuurrampen.

Het is ten sterkste aangeraden om waakzaam te zijn, op de hoogte te blijven van eventuele ontwikkelingen, en de weersvoorspellingen te volgen. Men hoort de aanbevelingen van lokale autoriteiten, inclusief evacuatieopdrachten, strikt na te leven: https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

Gevallen van weigering van toegang tot Japan

Onlangs zijn meerdere gevallen gemeld betreffende de weigering van toegang tot het Japanse grondgebied van Belgische burgers  door de lokale immigratieautoriteiten. Er wordt aan herinnerd dat Belgen die Japan bezoeken, op het moment van hun aankomst op het grondgebied, verplicht kunnen worden om het doel van hun reis te rechtvaardigen door middel van bewijsmateriaal. De Japanse autoriteiten behouden zich het recht voor om toegang te weigeren in het geval dat zij het voorgelegde bewijsmateriaal onvoldoende achten.

Import van vleesproducten

Sinds 22 april 2019 heeft Japan de douanecontroles en sancties tegen de illegale invoer van vleesproducten aangescherpt.

Zie « lokale wetgeving » voor meer informatie.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Travellers Online

Travellers Online is de site van de FOD Buitenlandse Zaken waar Belgen hun reis-en persoonsgegevens kunnen registreren. Doet zich in het land van bestemming een ernstige crisis voor, dan zal het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken en / of de ambassade u makkelijker kunnen informeren en helpen. Registreer uw reis op : https://travellersonline.diplomatie.be/

Natuurrampen:
In Japan bestaat een permanent risico op natuurrampen (aardbevingen, tsunami’s en tyfoons).
Aardbevingen met magnitude van 5 of meer op de schaal van Richter zijn frequent. Deze laatste maanden werd Japan ook getroffen door extreme weersomstandigheden: hittegolf, hevige tyfoons, aardverschuivingen en overstromingen.
Het is dan ook aangeraden de berichtgeving en waarschuwingen van het Japans Meteorologisch Agentschap (“Japan Meteorological Agency”) te volgen en de veiligheidstips op de website van de “Japan National Tourist Organization” in acht te nemen:   http://www.jnto.go.jp/safety-tips/pc/.
Daarnaast kunt u ook apps downloaden zoals “Safety tips” die waarschuwingen voor aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen in het Engels sturen alsook weersvoorspelling geven. Deze app werd ontwikkeld door JNTO voor zowel residenten als voor toeristen.
App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/safety-tips/id858357174?mt=8
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android&hl=fr

Drugs
De Japanse regelgeving is zeer streng ten aanzien van het gebruik van en de handel in drugs, zelfs voor kleine hoeveelheden. Onderschepte drugskoeriers, aankoop van drugs,… worden zwaar gestraft en veroordeeld tot zeer lange gevangenisstraffen.

Oplichting in de populaire uitgaansbuurten van Tokio: Roppongi en Kabukicho
Japan is één van de veiligste landen ter wereld maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s bestaan. De Ambassade krijgt steeds meer meldingen van slachtoffers van oplichtingen en overval nadat er drugs of sterke alcohol ongemerkt aan een drankje toegevoegd werd. Dit komt vooral voor in de populaire uitgaansbuurten, zoals Roppongi en Shinjuku in Tokio.
Wenst u uit te gaan in deze buurten om van het nachtleven te profiteren, neem dan volgende voorzorgen:
• Laat je kredietkaart en persoonlijke documenten (paspoort, identiteitskaart) veilig op het hotel. Ga enkel met het minimum aan cash geld op stap.
• Ga best niet alleen naar een bar of club in deze wijken en blijf de hele avond samen met uw metgezel(len).
• Volg nooit propagandisten en ga nooit binnen in bars die er gebruiken: de meeste incidenten komen namelijk daar voor. Deze bars hebben meestal ook verborgen hoge kosten, zoals bijvoorbeeld een inkom van tienduizenden yen.
• Aanvaard beter geen uitnodigingen van bars of clubs die gratis drank aanbieden. Het risico bestaat dat deze zeer sterke alcohol of drugs bevatten.
• Hou uw drankje steeds in de gaten, zo vermijdt u gedrogeerd en nadien bestolen te worden.
• Ga onmiddellijk naar de lokale politie in Japan om klacht in te dienen indien u denkt slachtoffer te zijn van een frauduleus gebruik van uw kredietkaart. 

Fukushima
De aardbeving en de daaropvolgende tsunami van 11 maart 2011 hebben de kerncentrale van Fukushima Dai-ichi (op 230 km ten noordoosten van Tokio) beschadigd met een kernongeluk tot gevolg. Alle reizen naar en in de door de Japanse autoriteiten geïdentificeerde gevarenzones rond de kerncentrale van Fukushima worden afgeraden en zijn deels verboden. Een kaart met de te vermijden gebieden kan worden geconsulteerd op volgende website: http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2017/pdf/0401gainenzu.pdf
Reizigers die zich toch naar bovenvermelde gebieden wensen te begeven, dienen zich bij de lokale autoriteiten te informeren over de toegangsmogelijkheden en de te volgen veiligheidsrichtlijnen. Reizigers die de richtlijnen niet volgen, kunnen zich blootstellen aan gezondheidsrisico’s en aan gerechtelijke vervolging.
         
Als gevolg van het kernongeluk worden controles inzake voedselveiligheid uitgevoerd door de Japanse autoriteiten op voedingsproducten afkomstig uit de getroffen regio. De controlemechanismen die de autoriteiten hebben opgezet, functioneren correct. Indien hogere dan normale waarden worden vastgesteld in leidingwater of in voedingsproducten, worden de gecontamineerde producten systematisch uit het distributiesysteem geweerd. Op internationaal niveau is de gemeenschappelijke afdeling van de IAEA en de FAO, die de problematiek van de voedselveiligheid in Japan volgt, van mening dat de voedselketen er veilig en onder controle is. (http://www.iaea.org/newscenter/news/2014/infcirc_japan0314.pdf)