Japan

kaart Japan

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Tijdelijke maatregelen betreffende de doorgang op het grondgebied

De Japanse regering heeft tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot Belgische reizigers en/of reizigers afkomstig uit België en heel veel andere landen (*), die van toepassing zijn tot 31 augustus 2020 en die eventueel navolgend kunnen worden verlengd:

 1. Verbod op toegang tot het grondgebied voor reizigers die uit België komen (*) of die de afgelopen 14 dagen in België hebben verbleven (maatregel is op 27 maart 2020 in werking getreden).

(*) De maatregel is ook van toepassing op reizigers uit heel veel andere landen:  https://www.japan.travel/en/coronavirus 

 1. ​ Afschaffing van de visumvrijstelling voor kort verblijf (verblijf van minder dan 90 dagen) voor Belgen: alle Belgen moeten eerst een visum aanvragen bij de Japanse ambassade in Brussel (maatregel is op 21 maart 2020 in werking getreden).​
 2. Annulering van visa voor lang verblijf (verblijf van meer dan 90 dagen) afgegeven door de Ambassade van Japan in België vóór 20 maart 2020 aan vreemdelingen die nog niet op het Japans grondgebied aangekomen zijn. Een nieuwe aanvraag zal moeten worden ingediend bij de Japanse ambassade in Brussel (maatregel is op 21 maart 2020 in werking getreden).
 3. Momenteel geven de Japanse autoriteiten aan dat Belgische passagiers die op doorreis zijn via de internationale luchthavens van Tokyo (Narita of Haneda) nog steeds toegestaan worden om een tussenlanding te maken, op voorwaarde dat ze de internationale zone niet verlaten. Belgische passagiers zijn echter niet gemachtigd om te reizen tussen de twee luchthavens  of over te stappen van een internationale vlucht naar een binnenlandse vlucht.
 4. Vanaf 1 september mogen buitenlandse residenten in Japan die het land vanaf die datum wensen te verlaten, terugkeren als ze een geldige terugkeervergunning bezitten en bepaalde procedures toepassen. Zij moeten namelijk een "Receipt for request of re-entry" bekomen van een Immigration Services Agency voordat zij Japan verlaten volgens de procedure die het ministerie van Justitie in dit document heeft vastgesteld: http://www.moj.go.jp/content/001327551.pdf. Deze procedure zal per e-mail kunnen uitgevoerd worden. Deze reizigers moeten het bewijs leveren van een negatief covid-19 testresultaat binnen 72 uur voor terugkeer naar Japan volgens voorgeschreven formaat in punt 5 van bovengenoemd document. Zij zullen zich ook bij aankomst in Japan moeten onderwerpen aan een PCR-test en aan een 14-daagse quarantaine.
 5. Alle buitenlandse residenten die Japan voor 31 augustus hebben verlaten met een geldig terugkeervergunning, mogen sinds 1 september terugkeren, op voorwaarde dat ze bij de dichtstbijzijnde Japanse ambassade of het dichtstbijzijnde consulaat een "Re-entry Confirmation Letter" aanvragen. Raadpleeg hierover de officiële website van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken : https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html. Deze reizigers moeten het bewijs leveren van een negatief COVID-19 testresultaat binnen 72 uur voor terugkeer naar Japan volgens het formaat aangegeven op bovenstaande link. Zij zullen ook bij aankomst in Japan een PCR-test moeten ondergaan en zich aan een 14-daagse quarantaine moeten onderwerpen.

Voor verdere vragen, gelieve u zich wenden tot de Japanse immigratiedienst:

• Adjudication Division, Immigration Department, Immigration Services Agency - Tel: (Operator) 03-3580-4111 (Ext. No. 2796)

 

Richtlijnen voor vrije doorgang 

Japan heeft de noodtoestand voor alle prefecturen opgeheven. Alle Belgen die momenteel in Japan zijn, worden uitgenodigd om zichzelf blijvend te informeren over de geldende maatregelen, met name door de websites te raadplegen die hiertoe door de autoriteiten van de prefectuur zijn opgezet, en zich strikt aan alle instructies en aanbevelingen te houden.

 

Stand van zaken en maatregelen betreffende hygiëne

​Voor gedetailleerde informatie over de maatregelen die door de Japanse regering zijn getroffen, evenals over de status van COVID-19 in Japan: https://www.japan.travel/en/coronavirus

Handige officiële Japanse websites zijn:

 

 

Natuurrampen:

Japan is blootgesteld aan een permanent risico op natuurrampen.

Het is ten sterkste aangeraden om waakzaam te zijn, op de hoogte te blijven van eventuele ontwikkelingen, en de weersvoorspellingen te volgen. Men hoort de aanbevelingen van lokale autoriteiten, inclusief evacuatieopdrachten, strikt na te leven: https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html

Import van vleesproducten

Sinds 22 april 2019 heeft Japan de douanecontroles en sancties tegen de illegale invoer van vleesproducten aangescherpt.

Zie 'lokale wetgeving' voor meer informatie.

 

Travellers Online

Om u nog  betere consulaire hulp te kunnen bieden, raden we aan om uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Travellers Online

Travellers Online is de site van de FOD Buitenlandse Zaken waar Belgen hun reis-en persoonsgegevens kunnen registreren. Doet zich in het land van bestemming een ernstige crisis voor, dan zal het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken en / of de ambassade u makkelijker kunnen informeren en helpen. Registreer uw reis op : https://travellersonline.diplomatie.be/

Natuurrampen:
In Japan bestaat een permanent risico op natuurrampen (aardbevingen, tsunami’s en tyfoons).
Aardbevingen met magnitude van 5 of meer op de schaal van Richter zijn frequent. Deze laatste maanden werd Japan ook getroffen door extreme weersomstandigheden: hittegolf, hevige tyfoons, aardverschuivingen en overstromingen.
Het is dan ook aangeraden de berichtgeving en waarschuwingen van het Japans Meteorologisch Agentschap (“Japan Meteorological Agency”) te volgen en de veiligheidstips op de website van de “Japan National Tourist Organization” in acht te nemen:   http://www.jnto.go.jp/safety-tips/pc/.
Daarnaast kunt u ook apps downloaden zoals “Safety tips” die waarschuwingen voor aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen in het Engels sturen alsook weersvoorspelling geven. Deze app werd ontwikkeld door JNTO voor zowel residenten als voor toeristen.
App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/safety-tips/id858357174?mt=8
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android&hl=fr

Drugs
De Japanse regelgeving is zeer streng ten aanzien van het gebruik van en de handel in drugs, zelfs voor kleine hoeveelheden. Onderschepte drugskoeriers, aankoop van drugs,… worden zwaar gestraft en veroordeeld tot zeer lange gevangenisstraffen.

Oplichting in de populaire uitgaansbuurten van Tokio: Roppongi en Kabukicho
Japan is één van de veiligste landen ter wereld maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s bestaan. De Ambassade krijgt steeds meer meldingen van slachtoffers van oplichtingen en overval nadat er drugs of sterke alcohol ongemerkt aan een drankje toegevoegd werd. Dit komt vooral voor in de populaire uitgaansbuurten, zoals Roppongi en Shinjuku in Tokio.

Wenst u uit te gaan in deze buurten om van het nachtleven te profiteren, neem dan volgende voorzorgen:

 • Laat je kredietkaart en persoonlijke documenten (paspoort, identiteitskaart) veilig op het hotel. Ga enkel met het minimum aan cash geld op stap.
 • Ga best niet alleen naar een bar of club in deze wijken en blijf de hele avond samen met uw metgezel(len).
 • Volg nooit propagandisten en ga nooit binnen in bars die er gebruiken: de meeste incidenten komen namelijk daar voor. Deze bars hebben meestal ook verborgen hoge kosten, zoals bijvoorbeeld een inkom van tienduizenden yen.
 • Aanvaard beter geen uitnodigingen van bars of clubs die gratis drank aanbieden. Het risico bestaat dat deze zeer sterke alcohol of drugs bevatten.
 • Hou uw drankje steeds in de gaten, zo vermijdt u gedrogeerd en nadien bestolen te worden.
 • Ga onmiddellijk naar de lokale politie in Japan om klacht in te dienen indien u denkt slachtoffer te zijn van een frauduleus gebruik van uw kredietkaart. 

Fukushima
De aardbeving en de daaropvolgende tsunami van 11 maart 2011 hebben de kerncentrale van Fukushima Dai-ichi (op 230 km ten noordoosten van Tokio) beschadigd met een kernongeluk tot gevolg. Alle reizen naar en in de door de Japanse autoriteiten geïdentificeerde gevarenzones rond de kerncentrale van Fukushima worden afgeraden en zijn deels verboden. Een kaart met de te vermijden gebieden kan worden geconsulteerd op volgende website: https://www.meti.go.jp/english/earthquake/notice/pdf/areamap.pdf

Reizigers die zich toch naar bovenvermelde gebieden wensen te begeven, dienen zich bij de lokale autoriteiten te informeren over de toegangsmogelijkheden en de te volgen veiligheidsrichtlijnen. Reizigers die de richtlijnen niet volgen, kunnen zich blootstellen aan gezondheidsrisico’s en aan gerechtelijke vervolging.
         
Als gevolg van het kernongeluk worden controles inzake voedselveiligheid uitgevoerd door de Japanse autoriteiten op voedingsproducten afkomstig uit de getroffen regio. De controlemechanismen die de autoriteiten hebben opgezet, functioneren correct. Indien hogere dan normale waarden worden vastgesteld in leidingwater of in voedingsproducten, worden de gecontamineerde producten systematisch uit het distributiesysteem geweerd. Op internationaal niveau is de gemeenschappelijke afdeling van de IAEA en de FAO, die de problematiek van de voedselveiligheid in Japan volgt, van mening dat de voedselketen er veilig en onder controle is (http://www.iaea.org/newscenter/news/2014/infcirc_japan0314.pdf).