Japan

kaart Japan

Laatste update

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan een reis naar Japan. Er moet wel rekening worden gehouden met volgende elementen:

Oplichting in populaire uitgaansbuurten (zoals Roppongi en Shinjuku in Tokio)
Japan is één van de veiligste landen ter wereld maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s bestaan. De Ambassade krijgt steeds meer meldingen van slachtoffers van oplichting en diefstal nadat er drugs of sterke alcohol ongemerkt aan een drankje toegevoegd werd. Dit komt vooral voor in de populaire uitgaansbuurten, zoals Roppongi en Shinjuku in Tokio. Gelieve de rubriek “Algemene veiligheid” te raadplegen voor meer informatie over hoe u dit groeiend probleem kunt vermijden.

Natuurrampen:

In Japan bestaat een permanent risico op natuurrampen (aardbevingen, tsunami’s of tyfoons). Gelieve de rubriek “Algemene veiligheid”  te raadplegen voor de belangrijkste aanbevelingen.

Het hele jaar door kunnen stormweer of extreme weersomstandigheden, zware sneeuwval,  aardverschuivingen, eveneens zorgen voor een verstoring van het verkeer en van het openbaar vervoer. Het is daarom aangeraden om de officiële adviezen van de bevoegde instanties te volgen in geval van moeilijke weersomstandigheden.

Typhoon Trami zal Japan treffen tot 2 oktober e.k. met zware regen en harde wind. Het wordt aanbevolen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en weersvoorspellingen en om de aanbevelingen van de lokale autoriteiten, inclusief evacuatiebevelen, op te volgen.

In Japan bestaat een permanent risico op natuurrampen (aardbevingen, tsunami’s, tyfoons). Gelieve de rubriek “Algemene veiligheid” te raadplegen voor enkele basisaanbevelingen in geval zich een natuurramp voordoet. Zoals verder uitgelegd in de rubriek "Klimaat en Rampen", kunnen tijdens de tyfoonmaanden (juni tot oktober) overstromingen en landverschuivingen het reizen in bepaalde streken bemoeilijken. Het hele jaar door kunnen stormweer of extreme weersomstandigheden, zware sneeuwval,  aardverschuivingen, lokaal zorgen voor een verstoring van het verkeer en van het openbaar vervoer. Raadpleeg de officiële berichten van de overheid en vervoermaatschappijen in geval van moeilijke weersomstandigheden.

Raadpleeg eveneens de rubriek “klimaat en rampen” voor meer informatie.

Drugs

In Japan geldt een absolute nultolerantie voor het bezit, het gebruiken en het verhandelen van drugs. Zelfs het binnenbrengen van kleine hoeveelheden soft drugs voor persoonlijk gebruik zal al bij aankomst in de luchthaven aanleiding geven tot aanhouding en strenge gerechtelijke vervolging. Raadpleeg de rubriek “lokale wetgeving” voor meer informatie.

In Japan geldt een absolute nultolerantie voor het bezit, het gebruiken en het verhandelen van drugs. Zelfs het binnenbrengen van kleine hoeveelheden soft drugs voor persoonlijk gebruik zal al bij aankomst in de luchthaven aanleiding geven tot aanhouding en gerechtelijke vervolging.

Fukushima:

 Als gevolg van het kernongeluk in Fukushima in 2011 is nog steeds een veiligheidsperimeter ingesteld rond de kerncentrale. Dit gebied wordt best gemeden wegens potentieel besmettingsgevaar en moeilijke toegankelijkheid. Gelieve de rubriek “algemene veiligheid” te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie indien u toch naar dit gebied zou reizen.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Travellers Online

Travellers Online is de site van de FOD Buitenlandse Zaken waar Belgen hun reis-en persoonsgegevens kunnen registreren. Doet zich in het land van bestemming een ernstige crisis voor, dan zal het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken en / of de ambassade u makkelijker kunnen informeren en helpen. Registreer uw reis op : https://travellersonline.diplomatie.be/

Natuurrampen:
In Japan bestaat een permanent risico op natuurrampen (aardbevingen, tsunami’s en tyfoons).
Aardbevingen met magnitude van 5 of meer op de schaal van Richter zijn frequent. Deze laatste maanden werd Japan ook getroffen door extreme weersomstandigheden: hittegolf, hevige tyfoons, aardverschuivingen en overstromingen.
Het is dan ook aangeraden de berichtgeving en waarschuwingen van het Japans Meteorologisch Agentschap (“Japan Meteorological Agency”) te volgen en de veiligheidstips op de website van de “Japan National Tourist Organization” in acht te nemen:   http://www.jnto.go.jp/safety-tips/pc/.
Daarnaast kunt u ook apps downloaden zoals “Safety tips” die waarschuwingen voor aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen in het Engels sturen alsook weersvoorspelling geven. Deze app werd ontwikkeld door JNTO voor zowel residenten als voor toeristen.
App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/safety-tips/id858357174?mt=8
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android&hl=fr

Oplichting in de populaire uitgaansbuurten van Tokio: Roppongi en Kabukicho
Japan is één van de veiligste landen ter wereld maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s bestaan. De Ambassade krijgt steeds meer meldingen van slachtoffers van oplichtingen en overval nadat er drugs of sterke alcohol ongemerkt aan een drankje toegevoegd werd. Dit komt vooral voor in de populaire uitgaansbuurten, zoals Roppongi en Shinjuku in Tokio.
Wenst u uit te gaan in deze buurten om van het nachtleven te profiteren, neem dan volgende voorzorgen:
• Laat je kredietkaart en persoonlijke documenten (paspoort, identiteitskaart) veilig op het hotel. Ga enkel met het minimum aan cash geld op stap.
• Ga best niet alleen naar een bar of club in deze wijken en blijf de hele avond samen met uw metgezel(len).
• Volg nooit propagandisten en ga nooit binnen in bars die er gebruiken: de meeste incidenten komen namelijk daar voor. Deze bars hebben meestal ook verborgen hoge kosten, zoals bijvoorbeeld een inkom van tienduizenden yen.
• Aanvaard beter geen uitnodigingen van bars of clubs die gratis drank aanbieden. Het risico bestaat dat deze zeer sterke alcohol of drugs bevatten.
• Hou uw drankje steeds in de gaten, zo vermijdt u gedrogeerd en nadien bestolen te worden.
• Ga onmiddellijk naar de lokale politie in Japan om klacht in te dienen indien u denkt slachtoffer te zijn van een frauduleus gebruik van uw kredietkaart. 

Fukushima
De aardbeving en de daaropvolgende tsunami van 11 maart 2011 hebben de kerncentrale van Fukushima Dai-ichi (op 230 km ten noordoosten van Tokio) beschadigd met een kernongeluk tot gevolg. Alle reizen naar en in de door de Japanse autoriteiten geïdentificeerde gevarenzones rond de kerncentrale van Fukushima worden afgeraden en zijn deels verboden. Een kaart met de te vermijden gebieden kan worden geconsulteerd op volgende website: http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2017/pdf/0401gainenzu.pdf
Reizigers die zich toch naar bovenvermelde gebieden wensen te begeven, dienen zich bij de lokale autoriteiten te informeren over de toegangsmogelijkheden en de te volgen veiligheidsrichtlijnen. Reizigers die de richtlijnen niet volgen, kunnen zich blootstellen aan gezondheidsrisico’s en aan gerechtelijke vervolging.
         
Als gevolg van het kernongeluk worden controles inzake voedselveiligheid uitgevoerd door de Japanse autoriteiten op voedingsproducten afkomstig uit de getroffen regio. De controlemechanismen die de autoriteiten hebben opgezet, functioneren correct. Indien hogere dan normale waarden worden vastgesteld in leidingwater of in voedingsproducten, worden de gecontamineerde producten systematisch uit het distributiesysteem geweerd. Op internationaal niveau is de gemeenschappelijke afdeling van de IAEA en de FAO, die de problematiek van de voedselveiligheid in Japan volgt, van mening dat de voedselketen er veilig en onder controle is. (http://www.iaea.org/newscenter/news/2014/infcirc_japan0314.pdf)