Jemen

kaart Jemen

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 
  • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.​

 
Gezien het voor het ogenblik onduidelijk is wie instaat voor de algemene veiligheid van het land wordt aan alle landgenoten aangeraden Jemen te verlaten.

Verschillende westerse landen hebben hun ambassade gesloten of zullen dit eerstdaags doen. Dit betekent dat de mogelijkheid tot verlening van consulaire of andere bijstand uiterst beperkt zal zijn.

De internationale luchthavens in Sana’a en Aden blijven voorlopig open. De luchtvaartmaatschappijen volgen de veiligheidssituatie op maar kunnen op elk ogenblik besluiten hun vluchten stop te zetten.

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, wordt Belgen die zich in het land bevinden, gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Jemen is een onstabiel land dat geregeld interne onlusten kent en zich in een onstabiele regio bevindt. Conflicten in buurland Somalië of in de nabije regio zoals in Soedan, Egypte, Israël, en/of de gebeurtenissen in de Arabische wereld hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Dit vertaalt zich zowel in een toenemende contestatie van de regering door oppositiebewegingen als in de aanwezigheid van smokkelroutes waarlangs wapens, mensen en/of drugs gesmokkeld worden. Betogingen worden door de ordediensten vaak hardhandig aangepakt.

Naast de onlusten die veroorzaakt worden door de interne contestatie zorgen radicale extremisten onder lokale bevolking en Jemenitische en buitenlandse terroristen die in Jemen verblijven voor bijkomende spanningen. In het hinterland zijn ontvoeringen van buitenlanders om losgeld te bekomen of om druk uit te oefenen op de overheid in Sana'a frequent.

Ondanks de vele inspanningen slaagt de regering er niet in haar gezag te herstellen in de tribale gebieden. Ook in de hoofdstad Sana’a kunnen ontvoeringen voorkomen. De meeste ontvoeringen vonden plaats omdat de buitenlanders zich kwetsbaar op straat bevonden. Daarom wordt aangeraden om steeds elke  verplaatsing te maken in een wagen en de verplaatsingen te voet tot het minimum te beperken.  

De bijna dagelijkse gewelddadigheden in het land en de massale aanwezigheid van wapens in deze tribale maatschappij maakt dat deze ambassade alle reizen naar Jemen afraadt.

Voor personen die om professionele redenen toch gedwongen zijn naar Jemen te gaan, is het absoluut noodzakelijk dat op voorhand nagegaan wordt of alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen zijn. De ambassade raadt deze personen ten stelligste af van zich door hun familieleden te laten vergezellen. Het is ook noodzakelijk om vóór en tijdens het verblijf op de hoogte te zijn van de veiligheidssituatie, de plaatselijke actualiteit en de regionale politieke ontwikkelingen. Politieke manifestaties, vaak van gewelddadige aard, zijn niet uit te sluiten, vooral in de grote steden. De spanningen in het Midden-Oosten kunnen gevolgen hebben voor de publieke opinie in het land.

De reiziger zal dus bijzonder waakzaam moeten zijn wat zijn persoonlijke veiligheid betreft. Het is aangeraden voor iedere reiziger om met de ambassade van België in Riyad contact op te nemen teneinde alle nuttige details mee te delen over de reis in dit land evenals van eventuele contactpunten in België. 
 
Voor iedere verplaatsing binnen Jemen is een toestemming vereist van het Jemenitische Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor verplaatsingen in de noordelijke regio rond Sa’ada is toestemming nodig van de plaatselijke Houthi rebellen. In deze regio heeft het centrale gezag van Sana’a geen zeg meer. 
 
Op alle wegen komen controleposten voor, bemand door overheidstroepen, tribale groepen of rebellen. 
 
 
Terreurdreiging


Ook in Jemen zijn terroristische groeperingen zoals Al Qaeda  en aanverwante groepen aanwezig. Buitenlanders vormen voor deze groeperingen een doelwit.  Aanvallen op diplomatieke posten en Westerse bedrijven deden zich ook reeds voor. In het verleden werden toeristen, waaronder ook Belgen, het slachtoffer van terroristische aanvallen en ontvoeringen. De terreurdreiging in Jemen is dan ook zeer reëel. 
 
 
Criminaliteit


Er zijn veel wapens in omloop in Jemen waar het dragen van een van wapen in het publiek wordt aanvaard, behalve in Sana'a.
 
Er is een hoog risico op ontvoeringen, zowel in het binnenland als in de hoofdstad Sana’a, met het oog op losgeld of andere voordelen van de Jemenitische overheid. Meerdere interventies van de Jemenitische veiligheidsdiensten om de gegijzelden vrij te krijgen leidden tot een fatale afloop voor de gegijzelden.