Jemen

kaart Jemen

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.​

   

  De regering van Jemen bevindt zich momenteel in Aden en in Riyadh. Zij is de erkende autoriteit. De stad Sana'a is in handen van de Houthi-rebellen, die niet worden erkend door de internationale gemeenschap.

  Aangezien het land sinds maart 2015 zich in een context van oorlog bevindt, adviseren wij formeel al onze landgenoten af om naar het land te reizen, met uitzondering van humanitaire hulpverleners die worden ingehuurd door erkende internationale organisaties.

  Vanwege het aanhoudende conflict sinds maart 2015 is aan alle Belgen gevraagd Jemen te verlaten. De meeste westerse landen hebben hun ambassades gesloten, wat een forse vermindering van de mogelijkheid van consulaire bijstand betekent.

  Alleen Aden International Airport is open. Geen enkel internationale maatschappij vliegt rechtstreeks naar Sana'a en alle transit via Sana'a moet worden vermeden.

  Jemen kan - in de huidige staat - geen toeristische bestemming zijn, noch het voorwerp uitmaken van een privébezoek. Dit geldt ook voor de eilanden Socotra en Mayun, die Jemenitisch grondgebied zijn en het kustgebied. Dit, vanwege het risico op ontvoeringen en onveiligheid in verband met het conflict. Houd er rekening mee dat consulaire bijstand vrijwel onmogelijk zal zijn. 
   

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Er heerst een oorlog in Jemen sinds maart 2015 en het wordt aldus formeel afgeraden zich daarheen te begeven. Jemen bevindt zich bovendien in een onstabiele regio. Conflicten in buurland Somalië, Ethiopië, Eritrea hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie.
   Jemen lijdt onderde aanwezigheid van radicale extremisten onder de lokale bevolking en Jemenitische en buitenlandse terroristen op haar grondgebied . Ontvoeringen van buitenlanders om losgeld te bekomen of om druk uit te oefenen op de overheid van het land zijn frequent.
  Voor personen die om professionele redenen toch gedwongen zijn naar Jemen te gaan, is het absoluut noodzakelijk dat op voorhand nagegaan wordt of alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Het is deze personen ten stelligste af te raden zich door hun familieleden te laten vergezellen. Het is ook noodzakelijk om vóór en tijdens het verblijf op de hoogte te zijn van de veiligheidssituatie, de plaatselijke actualiteit en de regionale politieke ontwikkelingen en de Belgische Ambassade in Riyadh te informeren over de reis door alle nuttige details te communiceren alsook de eventuele contactpunten in België. Politieke manifestaties, vaak van gewelddadige aard, zijn niet uit te sluiten, vooral in de grote steden.

   
  Voor iedere verplaatsing binnen Jemen is een toestemming vereist van het Jemenitische Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor verplaatsingen in de noordelijke regio rond Sa’ada is toestemming nodig van de plaatselijke Houthi rebellen. 
  Op alle wegen komen controleposten voor, bemand door overheidstroepen, tribale groepen of rebellen. 
   
   
  Terreurdreiging


  Ook in Jemen zijn terroristische groeperingen zoals Al Qaeda  en aanverwante groepen aanwezig. Buitenlanders vormen voor deze groeperingen een doelwit.  Aanvallen op diplomatieke posten en Westerse bedrijven deden zich reeds voor. In het verleden werden toeristen, waaronder ook Belgen, het slachtoffer van terroristische aanvallen en ontvoeringen. De terreurdreiging in Jemen is dan ook zeer reëel. 
   
   
  Criminaliteit


  Er zijn veel wapens in omloop in Jemen waar het dragen van een van wapen in het publiek wordt aanvaard.
   
  Er is een hoog risico op ontvoeringen van buitenlanders, zowel in het Noorden als in het Zuiden van het land. Al Qaeda in het Arabisch Schiereiland (AQPA) heeft haar wortels in Jemen en de organisatie staat gekend voor moorden en ontvoeringen., Meerdere interventies van de Jemenitische veiligheidsdiensten om de gegijzelden vrij te krijgen leidden tot een fatale afloop voor de gegijzelden.