Kameroen

kaart Kameroen

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Reizigers wordten ten stelligste aangeraden om zich over de veiligheidstoestand in het land te informeren zowel voor als tijdens hun verblijf ter plaatse en hun reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be(externe link) om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren.

Alle reizen naar de administratieve regio’s Noord-West en Zuid-West zijn vooralsnog afgeraden wegens gewelddadige confrontaties  tussen separatistische groeperingen en ordediensten. Er bestaat daarnaast een risico op kidnappings, ook van Westerlingen.

Voorts zijn ook alle reizen naar de gehele administratieve regio van het Uiterste Noorden, en naar alle grenszones van Kameroen met zowel Nigeria, Tsjaad als de Centraal-Afrikaanse Republiek afgeraden. Datzelfde geldt voor alle niet-essentiële reizen naar de administratieve regio's van het Noorden en Adamaoua.

In de rest van het land dient men een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen. Het is aangeraden om de actualiteit goed te volgen. Manifestaties  en samenscholingen van eender welke aard zijn te vermijden.
 

Grote steden/ toeristische plaatsen

Een verhoogde waakzaamheid is van toepassing in het gehele land.

In de hoofdstad Yaoundé is het afgeraden de wijk “Briqueterie” en de markt van Mokolo te bezoeken. In Yaoundé worden ook verplaatsingen te voet afgeraden gezien het risico op overvallen, zowel ’s nachts als overdag. Een gekende plaats waar gewapende overvallen plaatsvinden is de top van Mont Fébé, waar een rots is met een panoramisch uitzicht. In de andere steden worden verplaatsingen ’s nachts afgeraden.

Daarnaast wordt aangeraden enkel in fysiek beveiligde residenties te verblijven. Er zijn een aantal grote hotels aanwezig maar ze zijn niet allemaal voldoende uitgerust om weerstand te bieden aan een georganiseerde terroristische aanval.

Plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals markten, lokale festiviteiten en militair gevoelige plaatsen dienen vermeden te worden. Men dient steeds te waken over de persoonlijke veiligheid.

Afgeraden regio’s

Er is een verhoogd risico op ontvoeringen van en aanslagen op expats en andere buitenlanders in de regio’s Extreem-Noord en de Engelstalige regio’s Noord-West en Zuid-West. Reizen naar deze regio’s is afgeraden en personen die zich desondanks in deze willen verplaatsen, dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en, vóór hun vertrek, absoluut een veiligheidsescorte aan te vragen bij de lokale autoriteiten.

Reizigers die zich ondanks het negatieve reisadvies naar de Engelstalige regio’s begeven, worden aangeraden manifestaties te vermijden en zich na valavond niet in het openbaar te verplaatsen. Bij een algemene staking (‘ghost town’) wordt aangeraden ook overdag de openbare weg niet te gebruiken en binnen te blijven. Dit geldt voornamelijk voor de steden Bamenda, Buéa en Kumbo. Het is eveneens aangeraden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen, zoals bij voorbeeld een avondklok. Consulaire assistentie in dit gebied zal zeer moeilijk zijn.

Kameroen is daarnaast nog steeds in oorlog met de terroristische organisatie Boko Haram. Alle verplaatsingen naar de regio Uiterste Noorden worden strikt afgeraden. In die regio lopen Westerlingen een reëel gevaar op gewelddadige criminaliteit, ontvoeringen en aanslagen. Ook toeristen en hulpverleners lopen gevaar. Regelmatig vinden hier terroristische aanvallen plaats, voornamelijk op plaatsen waar veel mensen samenkomen (zoals lokale markten).

Daarnaast worden alle grensgebieden met Nigeria, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek buiten de regio's Extreme Noorden, Noord-,West en Zuid-West als zeer gevaarlijke te vermijden zones beschouwd. Alle reizen naar deze grensstreken evenals niet-essentiële verplaatsingen naar de regio's Noord en Adamaoua zijn afgeraden.

Langs de grens met CAR, ook in de regio Oost maken uit de Centraal-Afrikaanse Republiek overgestroken rovers zich schuldig aan diefstal of het kidnappen van Westerlingen met het oog op losgeld.

Consulaire diensten in deze regio’s zijn zeer beperkt omwille van de veiligheidssituatie. In sommige delen van deze provincies zijn bovendien militaire acties aan de gang.

Internetcriminaliteit

Wees zeer voorzichtig met het aangaan van relaties via het internet. Het is niet raadzaam af te spreken via dating-applicaties op smartphone of via internet, zeker ook gezien de strenge wetten in verband met relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. De Belgische ambassade ontvangt meer en meer klachten van Belgen die het slachtoffer zijn van internetcriminaliteit en recent werden gevallen van afpersing en bedreigingen gemeld. Bovendien zijn in het verleden Belgische burgers op een verdachte manier overleden nadat ze een huwelijk aangingen met Kameroense partners.

Vooral op datingwebsites komen dergelijke misbruiken voor waarbij jonge vrouwen contact zoeken met mogelijke partners in België. In bepaalde gevallen met als doel zich te kunnen vestigen in Europa, geld van slachtoffers op illegale wijze afhandig te maken of de hand te leggen op een erfenis.

De grootste oplettendheid is dan ook geboden in het kader van relaties of financiële transacties via het internet. Voornamelijk de streek rond Kribi heeft hier een reputatie over opgebouwd.

Criminaliteit

Criminaliteit is een groot probleem in Kameroen.

Het wordt reizigers aangeraden om steeds waakzaam te blijven en de hieronder beschreven voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Op verschillende verbindingswegen in het binnenland zijn er gewapende bendes aan het werk (des 'coupeurs de route'). Het gaat hierbij vooral om wegen in de hierboven afgeraden regio's.

In grote steden als Douala en Yaoundé komt diefstal met geweld vaak voor. Regelmatig wordt er melding gemaakt van overvallen in huizen (met verkrachting in meerdere gevallen), alsook van carjackings. Het is zeer belangrijk de eigen woonst goed te beveiligen.

De criminaliteit stijgt doorgaans rond de eindejaarsperiode.

Het is aangeraden om:

 • op afgelegen wegen uitsluitend in konvooi en alleen overdag te rijden, best met vergrendelde portieren en gesloten raampjes. Dieven hebben het vooral op terreinwagens gemunt.
 • niet de aandacht te trekken met juwelen, waardevolle voorwerpen of dure merkkledij. Laat deze in het hotel of bewaar ze op een veilige plaats. Neem van identiteits- en reispapieren alleen een fotokopie mee om uw identiteit te kunnen bewijzen bij de veelvuldige politiecontroles maar laat de originele papieren in het hotel.
 • zich 's nachts niet alleen op straat te begeven.
 • alleen de benodigde hoeveelheid geld op zak te hebben en een kleine som apart te houden om overvallers die vaak gewapend zijn te paaien. Bied in geen geval weerstand.
 • in de grote steden niet naar afgelegen wijken of volkswijken te gaan (met name de wijken Mokolo en la Briquetterie in Yaoundé)
 • voorzichtig te zijn met taxi's. Niet alleen is er het risico van verkeersongevallen, maar passagiers worden ook overvallen. Stap niet in wanneer er onbekenden in de wagen zitten en laat de chauffeur onderweg ook geen nieuwe passagiers meenemen. Werk bij voorkeur met een private taxi of huur zelf een wagen met chauffeur.
 • dat zakenmensen zich vergewissen van de ernst en de goede faam van lokale partners alvorens zaken te doen.

Nuttige telefoonnummers

Het is ten zeerste aangeraden om steeds een mobiele telefoon met noodnummers binnen handbereik te hebben:

 • Noodnummer Ambassade van België Yaoundé +237 222 21 52 91 tijdens kantooruren en +237 696 94 22 01 buiten kantooruren.
 • Police Secours : 17 (of 117 van een gsm) in de steden Yaounde, Douala en Garoua
 • Gendarmerie : 13 (of 113 van een gsm) in de regio's Centre, Littoral Ouest en Nord-Ouest
 • Veiligheid in Douala Groene Nummer : +237 633 43 65 72