Kazachstan

kaart Kazachstan

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. De tabel ‘U vertrekt naar ...’ met drie kleuren geeft aan of u een land binnen mag reizen (groene kleur), er binnen mag onder voorwaarden (zoals in acht nemen van een quarantaine, het afleggen/voorleggen van een Covid-test of het vermijden van lokale lockdownzones) (oranje kleur) of niet binnen mag (rode kleur).

2. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, is quarantaine verplicht.

3. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. TENZIJ U TERUGKEERT UIT EEN ‘hoogrisicogebied’ dat wordt aangeduid op de tabel U keert terug uit ...’. Wie terugkeert uit een van deze gebieden dient de ‘passenger locator form’ in te vullen en verplicht in zelfisolatie te gaan (rode zone) of verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen na terugkeer (oranje zone). Meer info over de verplichte quarantaine in België of over het ‘passenger locator form’ vindt u op www.info-coronavirus.be.

4. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

De overheid actualiseert de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geregeld. We kunnen op dit moment niet voorspellen welke veranderingen er de komende weken nog zullen komen. Het aantal gevallen stijgt nog verder in Kazachstan. Het hele land wordt sedert 5 juli opnieuw onder quarantaine geplaatst in functie van de vooruitgang van de epidemie

De Europese vluchten van en naar Kazachstan zijn nagenoeg volledig opgeschort. Enkel de Air Astana vluchten van en naar Atyrau en Uralsk vliegen op weekbasis, terwijl de binnenvluchten werden hersteld. De heen en weer-vluchten naar andere landen, voorbehouden aan Kazachse burgers en burgers uit die landen, worden één na één afgelast. Indien binnen- en buitenvluchten nog steeds mogelijk zijn (maar in de praktijk weinig frekwent), worden de andere transportmiddelen drastisch ingeperkt, en alle publieke ruimten afgesloten, met uitzondering van luchthavens, voedingswinkels, medische centra en apotheken, en restauratieruimten in openlucht, en max.30 personen binnen. Naleving sanitaire maatregelen in openbaar toegankelijke ruimten. Volkstoeloop verboden zelfs in privé ruimten. Beperking van de openbare weg, parken en andere recreatieve ruimten, tot individuen en groepen van maximaal 3 personen, behoudens gezinnen toegelaten in parken mits sociale afstand.

Kazachstan heeft besloten de visa en werkvergunningen voor buitenlandse burgers die in Kazachstan verblijven te verlengen tot 10 juli 2020 om tot dan problemen met visaoverschrijding als gevolg van de corona-pandemie te voorkomen. Ook de verblijfsduur van Belgen die binnenkwamen onder de visumvrije regeling, werd verlengd met een overeenkomstige periode. Aangezien de deadline van 10 juli thans overschreden is dienen Belgen in overstay zich naar een politiekantoor te begeven om hun situatie te regulariseren (boete en/of mogelijke gevangenistraf).

Alle inkomende reizigers worden op het coronavirus getest (2 dagen wachttijd in afzondering en medische quarantaine in geval van  positieve test). Echter reizigers komende uit het buitenland die het bewijs leveren van een negatieve test uitgevoerd binnen de 5 dagen die voorafgaan aan hun komst zijn voortaan ontlast van deze verplichting. Er wordt hen echter aangeraden zich een week lang in vrijwillige afzondering te plaatsen, elke besmetting door onachtzaamheid is onderhevig aan administratieve vervolging.

Voor diplomaten, officiële delegaties, vliegtuig- en treinbemanningen en vrachtvervoerders worden voortaan gelijksoortige regels uitgewerkt: contacteer de ambassade rechtstreeks. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op.

Ook indien u symptomen vertoont, vragen wij u binnen te blijven en een dokter te bellen. Begeef u niet naar een publieke ruimte zoals een dokterspraktijk of ziekenhuis, en vermeld nog tijdens uw telefoongesprek de symptomen die u vertoont. Hou bij de planning van uw reizen ook rekening met ons algemene advies met betrekking tot de gezondheidszorg in Kazachstan, waaronder de nood aan een reisverzekering die repatriëring dekt en het feit dat de lokale gezondheidszorg niet op Westers niveau is.

 

Visumvrijstelling

De Regering van Kazachstan heeft op 17 april 2020 en tot 1 november 2020 de visumvrijstelling van 30 dagen waarvan Belgen en andere onderdanen van de Europese Unie genoten opgeschort. Dienvolgens vanaf het ogenblik dat de vluchten opnieuw worden hervat en dat het reisverbod tot het grondgebied zal worden opgeheven zal u een visum bij de ambassade van Kazachstan moeten aanvragen.

Vanaf 1 november en behoudens wijziging tegen dan zal U opnieuw vrijgesteld zijn van de visumverplichting als uw verblijf niet langer duurt dan 30 dagen en uw paspoort nog minimum zes maanden geldig is. In alle andere gevallen is een visum nodig. U kunt dit vragen bij de Ambassade van Kazachstan in Brussel. Neem contact op met de Belgische ambassade indien u een overstay riskeert omwille van Corona.

De persoon die u uitnodigt of het hotel waarin u verblijft, zijn verplicht uw aanwezigheid te melden bij de immigratiepolitie binnen de drie werkdagen na uw aankomst (dit kan via internet). Dit moet elke keer opnieuw gebeuren indien u van locatie wisselt. Indien u noch uitgenodigd bent, noch in een hotel verblijft, raden wij u aan zelf naar de immigratiepolitie te gaan.

De verblijven van maximaal 30 dagen per keer mogen in totaal de duur van 90 dagen niet overschrijden per periode van zes maanden.

Als u beslist langer dan dertig dagen in Kazachstan te blijven, moet u naar de politie gaan, samen met de persoon die u uitnodigt.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Reizigers in Kazakhstan hebben meestal geen bijzondere moeilijkheden. Natuurlijk bent u best voorzichtig.

 
Criminaliteit 

In de steden komt kleine criminaliteit voor: denk aan zakkenrollers, auto-inbraken of berovingen. Over het algemeen is het veilig ‘s nachts alleen op straat te wandelen of te rijden, zeker in centra van grote steden. De meeste overvallen op buitenlanders gebeuren in de buurt van bars of nachtclubs. Sommige van deze overvallen gebeurden met geweld, zeker in Almaty. Als u een nachtclub verlaat, bestelt u dus best eerst een taxi en wacht u binnen.