Kazachstan

kaart Kazachstan

Laatste update

Coronavirus

Alle niet-essentiële reizen vanuit en naar België blijven verboden. Vanaf 15 juni gaan de grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen.

Reizen buiten Europa kunnen vooralsnog niet.

 
De overheid actualiseert de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geregeld. We kunnen op dit moment niet voorspellen welke veranderingen er de komende weken nog zullen komen. Het aantal gevallen stijgt nu trager (7000 gevallen eind mei). De getroffen gebouwen worden in quarantaine geplaatst.

De vluchten van en naar Kazachstan zijn nagenoeg volledig opgeschort. De overheid heeft gelijkaardige maatregelen getroffen als in België. Deze maatregelen werden nog versterkt op 19.03.2020 (verbod van verplaatsingen van personen en voertuigen buiten vooraf afgebakende zones) en vanaf begin april (enkel verplaatsingen voor voedsel en medicamenten, en op weg naar het werk – hoewel afgeraden - worden in de grote steden toegelaten). Een geleidelijke liberalisering zal volgen op het einde van de noodtoestand (11 mei) in functie van  het afvlakken van de epidemie. Kazachstan heeft besloten de visa en werkvergunningen voor buitenlandse burgers die in Kazachstan verblijven te verlengen tot 10 juli 2020 om problemen met visaoverschrijding als gevolg van de corona-pandemie te voorkomen. Ook de verblijfsduur van Belgen die binnenkwamen onder de visumvrije regeling, wordt verlengd met een overeenkomstige periode.

Alle inkomende reizigers worden voortaan op het coronavirus getest (2 dagen wachttijd in afzondering en huisquarantaine 12 dagen in geval van negatieve test, medische quarantaine 12 dagen in geval van  positieve test). 

Voor diplomaten, officiële delegaties, vliegtuig- en treinbemanningen en vrachtvervoerders worden voortaan gelijksoortige regels uitgewerkt: contacteer de ambassade rechtstreeks. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op.

Ook indien u symptomen vertoont, vragen wij u binnen te blijven en een dokter te bellen. Begeef u niet naar een publieke ruimte zoals een dokterspraktijk of ziekenhuis, en vermeld nog tijdens uw telefoongesprek de symptomen die u vertoont. Hou bij de planning van uw reizen ook rekening met ons algemene advies met betrekking tot de gezondheidszorg in Kazachstan, waaronder de nood aan een reisverzekering die repatriëring dekt en het feit dat de lokale gezondheidszorg niet op Westers niveau is. Registreer u zoals altijd via TravellersOnline.

 

Visumvrijstelling

De Regering van Kazachstan heeft op 17 april 2020 en tot 1 november 2020 de visumvrijstelling van 30 dagen waarvan Belgen en andere onderdanen van de Europese Unie genoten opgeschort. Dienvolgens vanaf het ogenblik dat de vluchten opnieuw worden hervat en dat het toegangsverbod tot het grondgebied zal worden opgeheven zal u een visum bij de ambassade van Kazachstan moeten aanvragen.

Vanaf 1 november en behoudens wijziging tegen dan zal U opnieuw vrijgesteld zijn van de visumverplichting als uw verblijf niet langer duurt dan 30 dagen en uw paspoort nog minimum zes maanden geldig is. In alle andere gevallen is een visum nodig. U kunt dit vragen bij de Ambassade van Kazachstan in Brussel. Neem contact op met de Belgische ambassade indien u een overstay riskeert omwille van Corona.

De persoon die u uitnodigt of het hotel waarin u verblijft, zijn verplicht uw aanwezigheid te melden bij de immigratiepolitie binnen de drie werkdagen na uw aankomst (dit kan via internet). Dit moet elke keer opnieuw gebeuren indien u van locatie wisselt. Indien u noch uitgenodigd bent, noch in een hotel verblijft, raden wij u aan zelf naar de immigratiepolitie te gaan.

De verblijven van maximaal 30 dagen per keer mogen in totaal de duur van 90 dagen niet overschrijden per periode van zes maanden.

Als u beslist langer dan dertig dagen in Kazachstan te blijven, moet u naar de politie gaan, samen met de persoon die u uitnodigt.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Reizigers in Kazakhstan hebben meestal geen bijzondere moeilijkheden. Natuurlijk bent u best voorzichtig.

 
Criminaliteit 

In de steden komt kleine criminaliteit voor: denk aan zakkenrollers, auto-inbraken of berovingen. Over het algemeen is het veilig ‘s nachts alleen op straat te wandelen of te rijden, zeker in centra van grote steden. De meeste overvallen op buitenlanders gebeuren in de buurt van bars of nachtclubs. Sommige van deze overvallen gebeurden met geweld, zeker in Almaty. Als u een nachtclub verlaat, bestelt u dus best eerst een taxi en wacht u binnen.