Kazachstan

kaart Kazachstan

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Belgen mogen niet naar Kazachstan reizen, tenzij voor een beperkt aantal gevallen. Visumvrij reizen naar Kazachstan is tijdelijk opgeschort tot 31 december 2021. Toerisme is vooralsnog niet toegelaten, hoewel tegenstrijdige informatie eind september in de pers is verschenen. Raadpleeg hiervoor ook de Ambassade van Kazachstan in Brussel.

   

  Gezondheidsmaatregelen : de overheid actualiseert regelmatig de maatregelen tegen de uitbraak van coronavirus, die per regio kunnen verschillen. We kunnen deze beslissingen niet voorspellen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de "Ashyq" applicatie (https://ashyq.kz/) om openbare plaatsen (restaurants, winkelcentra, theater, bioscoop, etc.) te betreden.

   

  Luchtverbindingen : de vluchten tussen Europa (Duitsland, Nederland, Polen, Hongarije, Italië) en Kazachstan (Nur-Sultan of Almaty) worden stilaan hervat.

   

  Binnenkomst in het land : verplichte PCR-test en mogelijke quarantaine. Met uitzondering van begeleide kinderen jonger dan 5 jaar, dienen alle inkomende reizigers voortaan een PCR-test voor te leggen die maximaal 72 uur oud mag zijn voor aankomst. De resultaten van deze test moeten in het Kazachs, Russisch of Engels zijn. Anders wordt de reiziger teruggestuurd. Inkomende reizigers worden ook aan een vragenlijst en aan thermometrie onderworpen. Ook kan de binnenkomende persoon aan een gedwongen quarantaine tot 3 dagen onderworpen worden.

   

  Inkomende reizigers die India hebben bezocht tijdens de 14 dagen vóór hun aankomst in Kazachstan worden verplicht zich te houden aan een 14-dagen thuisquarantaine, ongeacht de aanwezigheid van een negatieve PCR-test en/of volledige vaccinatie tegen Covid-19.

   

  Visa en werkvergunningen : Kazachstan verlengde alle visa en werkvergunningen voor buitenlandse burgers die al in Kazachstan waren tot 5 juni 2021 om tot dan problemen met visaoverschrijding bij vertrek als gevolg van de pandemie te voorkomen. Ook de verblijfsduur van Belgen die binnenkwamen onder de visumvrije regeling, werd verlengd met een overeenkomstige periode. 

   

  Vanaf 5 juni 2021, moeten de Belgen in overstay zich naar een politiekantoor begeven om hun situatie te regulariseren (boete en/of mogelijke gevangenisstraf). Expats met een verblijfsvergunning kunnen de grens niet meer dan eens om de 30 dagen overschrijden.
   

  Visumvrijstelling : visumvrij reizen (visumvrijstelling voor reizen tot 30 dagen) naar Kazachstan zijn tijdelijk opgeschort tot 31 december 2021. Toerisme is nog niet toegestaan, hoewel tegenstrijdige informatie eind september in de pers is verschenen.

   

  Vanaf 1 januari 2022 en behoudens wijziging tegen dan zal u opnieuw vrijgesteld zijn van de visumverplichting als uw verblijf niet langer duurt dan 30 dagen en uw paspoort nog minimum 6 maanden geldig is. In alle andere gevallen is een visum nodig en kan bij de Ambassade van Kazachstan in Brussel worden aangevraagd.

   

  De persoon die u uitnodigt of het hotel waarin u verblijft, zijn verplicht uw aanwezigheid te melden bij de immigratiepolitie binnen de 3 werkdagen na uw aankomst. Dit moet elke keer opnieuw gebeuren indien u van locatie wisselt. Indien u noch uitgenodigd bent, noch in een hotel verblijft, raden wij u aan zelf naar de immigratiepolitie te gaan.

   

  Tot slot, mogen de verblijven van maximaal 30 dagen per keer in totaal de duur van 90 dagen niet overschrijden per periode van 6 maanden. Als u beslist langer dan 30 dagen in Kazachstan te blijven, moet u naar de politie gaan, samen met de persoon die u uitnodigt.

   

  Visumvrijstelling

  De Regering van Kazachstan heeft tot 31 december 2021 de visumvrijstelling van 30 dagen waarvan Belgen en andere onderdanen van de Europese Unie genoten opgeschort. Dienvolgens vanaf het ogenblik dat het reisverbod tot het grondgebied zal worden opgeheven zal u een visum bij de ambassade van Kazachstan moeten aanvragen.

  Vanaf 1 januari 2022 en behoudens wijziging tegen dan zal U opnieuw vrijgesteld zijn van de visumverplichting als uw verblijf niet langer duurt dan 30 dagen en uw paspoort nog minimum zes maanden geldig is. In alle andere gevallen is een visum nodig. U kunt dit vragen bij de Ambassade van Kazachstan in Brussel. Neem contact op met de Belgische ambassade indien u een overstay riskeert vanwege Corona.

  De persoon die u uitnodigt of het hotel waarin u verblijft, zijn verplicht uw aanwezigheid te melden bij de immigratiepolitie binnen de drie werkdagen na uw aankomst (dit kan via internet). Dit moet elke keer opnieuw gebeuren indien u van locatie wisselt. Indien u noch uitgenodigd bent, noch in een hotel verblijft, raden wij u aan zelf naar de immigratiepolitie te gaan.

  De verblijven van maximaal 30 dagen per keer mogen in totaal de duur van 90 dagen niet overschrijden per periode van zes maanden.

  Als u beslist langer dan dertig dagen in Kazachstan te blijven, moet u naar de politie gaan, samen met de persoon die u uitnodigt.

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Reizigers in Kazakhstan hebben meestal geen bijzondere moeilijkheden. Natuurlijk bent u best voorzichtig.

   
  Criminaliteit 

  In de steden komt kleine criminaliteit voor: denk aan zakkenrollers, auto-inbraken of berovingen. Over het algemeen is het veilig ‘s nachts alleen op straat te wandelen of te rijden, zeker in centra van grote steden. De meeste overvallen op buitenlanders gebeuren in de buurt van bars of nachtclubs. Sommige van deze overvallen gebeurden met geweld, zeker in Almaty. Als u een nachtclub verlaat, bestelt u dus best eerst een taxi en wacht u binnen.