Koeweit

kaart Koeweit

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Ten gevolge van het Covid-19-virus hebben de autoriteiten de volgende maatregelen genomen:

  • Sluiting van de luchthaven sinds vrijdag 13 maart om middernacht. Afschaffing van alle commerciële vluchten behalve een bepaald aantal vluchten van Qatar Airways tussen Koeweit-stad en Doha (mogelijkheid om nadien een Qatar Airways vlucht tussen Doha en bepaalde Europese bestemmingen te nemen).
  • Vanaf zondag 21 juni, avondklok van 19.00 uur tot 05.00 uur de volgende dag over het hele grondgebied. Heropening van bepaalde districten, met name Hawalli, Al-Nugra, Maidan Hawalli et Khaitan. Heropening van thuisbezorgdiensten.
  • Verlof opgelegd aan alle werknemers in de publieke en private sector.
  • Sluiting van alle restaurants en cafés (behalve voor thuisbezorging, take away en drive through), fitnesscentra en sportclubs.
  • Sluiting van de scholen en annulering van de geplande evenementen.

Hierom wordt aangeraden alle reizen naar Koeweit tijdelijk uit te stellen. Hou er rekening mee dat, omwille van de snelle verspreiding van het virus, uw terugkeer naar België niet steeds gegarandeerd kan zijn.

Het wordt aangeraden de informatie en raadgevingen van het Ministerie van Gezondheid op te volgen. Voor alle vragen in verband met het Coronavirus, kunnen Belgen in Koeweit  de website van  het Ministerie van Gezondheid raadplegen: www.moh.gov.kw en van de burgerluchtvaart: https://www.dgca.gov.kw

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een toename van de spanningen in de regio, worden de Belgen in Koeweit geadviseerd waakzaamheid en voorzichtigheid te betrachten, om weg te blijven van elke bijeenkomst, zich zeer regelmatig op de hoogte te worden te houden van de evolutie van de situatie via officiële netwerken en de reisadviezen te raadplegen op de websites van de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Koeweit. Ook wordt aanbevolen dat de Belgische toeristen zich op www.travellersonline.diplomatie.be registreren

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep IS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers wordt gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Koeweit wordt beschouwd als een stabiel land en het is mogelijk om er veilig te reizen. Gezien de regionale situatie wordt aan landgenoten gevraagd extra waakzaam te zijn ingevolge een verhoogde terreurdreiging.

Het is aan te raden dat de reiziger, zich onder alle omstandigheden een discreet gedrag vertoont en met een houding van respect de gewoonten en de wet van dit islamitische land tegemoet treedt.

Terrorisme

De dreiging is nog niet geweken.

In deze context, dienen reizigers een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen op druk bezochte plaatsen en bij religieuze plaatsen. Het wordt aangeraden om de aanbevelingen van de lokale autoriteiten te volgen. 

Criminaliteit

De kleine criminaliteit (inbraak, autodiefstallen etc.) is zeldzaam, maar niet onbestaande. Elementaire voorzorgsmaatregelen zijn dus van toepassing.

Het noodnummer voor politie en brandweer is 112.