Kosovo

kaart Kosovo

 

Laatste update

Coronavirus:

Gevallen van het coronavirus Covid-19 zijn officieel bevestigd door de overheid van de Republiek Kosovo. De eerste gevallen werden op 13.03 bevestigd en het aantal stijgt sindsdien onophoudelijk.

De overheid is zich bewust van deze situatie en de risico’s die de pandemie van coronavirus COVID-19 met zich meebrengt en heeft strenge maatregelen genomen, waaronder (niet-exhaustieve lijst) :

 • op 15.03.20 heeft de overheid de medische noodtoestand op het ganse grondgebied van Kosovo uitgeroepen
 • de sluiting van de grenzen voor binnenkomende reizigers, met uitzondering van de Kosovaarse burgers die de Kosovaarse Regering per speciale vluchten repatrieert en die dan onder quarantaine in gesloten centra worden geplaatst voor een periode van 14 dagen 
 • met ingang op maandag 16.03 om 24.00, de opschorting van alle luchtverbindingen naar de Luchthaven van Pristina, met een uitzondering voor de vluchten die er leeg aankomen om er passagiers op te halen
 • de opschorting van alle georganiseerde internationale landverbindingen en interstedelijke verbindingen in Kosovo. 
 • het verbod van het verkeer van personen en van het verkeer van voertuigen tussen 10.00 en 16.00 en tussen 20.00 en 6.00.
 • de plaatsing onder quarantaine van meerdere Gemeenten en dorpen : op 24.03 de Gemeenten van Klinë/Klina, Viti/Vitina en Malishevë/Mališevo, en meerdere dorpen uit de Gemeenten Podujevë/Podujevo, Lipjan/Lipljan en Gjilan/Gnjilane   – deze lijst van Gemeenten en dorpen onder quarantaine kan veranderen
 • maatregelen van quarantaine of oplegging van auto-quarantaine voor personen
 • het verbod van alle vergaderingen en bijeenkomsten, van private of publieke aard
 • de sluiting van de scholen, café’s, bars, pubs, restaurants, winkels en winkelcentra met uitzondering van de apotheken en de voedingswinkels 

De globale en lokale context in verband met de pandemie van coronavirus Covid-19 blijft uiterst onstabiel en onderhevig aan veranderingen.

In deze omstandigheden raden wij de reizigers aan om

 • constant op de hoogte te blijven van de evolutie van de lokale toestand en van de door de lokale overheid genomen maatregelen en de praktische gevolgen ervan
 • zich er bewust van te blijven dat de overheid op elk moment bijkomende maatregelen kan nemen in een veranderende context 
 • gevolg te geven aan de aanbevelingen en instructies van de lokale overheid   
 • de toepasselijke voorzorgs- en preventiemaatregelen na te leven

 

De Balkan bevindt zich in een zone van subductie. Kosovo kent jaarlijks enkele zeer lichte aardschokken. De laatste aardbeving van een zekere omvang, van magnitude 4,5 op de Schaal van Richter vond plaats in 2010.

Mocht er zich tijdens uw verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

Het is te allen tijde af te raden om te reizen in de vier zogenaamde "Noord-Kosovo" -gemeenten: Noord-Mitrovica, Zubin Potok, Zveçan en Leposavic. Deze gemeenten ervaren een zeer specifieke en onstabiele situatie, die risico's kan inhouden.

Vanwege de specifieke situatie op de kruispunten tussen Noord-Kosovo en Servië wordt reizigers ook afgeraden het grondgebied van Kosovo binnen te komen en te verlaten via de Jarinje-grensovergangen ("Gate 1") en Brnjak ("Gate31").

Waakzaamheid blijft aangeboden in de rest van het land.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

In Kosovo kan doorgaans veilig gereisd worden voor zover de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. Die voorzorgsmaatregelen zijn in het bijzonder van toepassing bij verplaatsingen tijdens de nacht, aangezien bepaalde voertuigen, zoals landbouwvoertuigen, traag rijden of geen lichten hebben.

Het is ten sterkste aangeraden uit de buurt te blijven van betogingen of ongewone vormen van samenscholing, die kunnen ontaarden. Bepaalde nationale of internationale onderwerpen kunnen tot betogingen leiden of een onstabiele lokale context veroorzaken.

In Kosovo zijn er niet-ontplofte springtuigen of mijnen nog steeds aanwezig op bepaalde afgelegen plaatsen. Bij de minste twijfel moet de Kosovo Police gecontacteerd worden.

Op 17 februari 2008 verklaarde de Republiek Kosovo zich onafhankelijk (welke echter door Servië en de in Kosovo levende Serviërs niet erkend wordt) wat sporadisch en punctueel aanleiding kan geven tot verhoogde spanningen (bij manifestaties, op bepaalde data, bij uitlatingen politici). België (samen met VS en de meeste EU-landen) erkende, op 18 februari 2008, de onafhankelijkheid van Kosovo en knoopte op 23 april 2008 formele diplomatieke relaties aan met de Republiek Kosovo. Toch weekt de Belgische houding geen bijzonder animositeit los bij de Servische gemeenschap. Het blijft overigens aangeraden zich als buitenstaander niet te mengen in lokale politieke discussies.

 
Actualiteit

Reizigers dienen steeds de lokale veiligheidssituatie op de voet te volgen via de pers en op https://kosovo.diplomatie.belgium.be/nl.

Spanningen - alhoewel deze zich steeds minder voordoen- tussen de etnisch Servische en Albanese bevolkingsgroepen zijn mogelijk, in het bijzonder in grensgebieden waar de Servische en Albanese gemeenschappen dicht naast elkaar leven. Dit is het geval in (Kosovska) Mitrovica, in het noorden van Kosovo (Zvecan, Zubin Potok en Leposavic) en in de nabijheid van de gemeenten met een  Kosovaarse Servische meerderheid van Gracanica en Shtrepce in het zuiden van Kosovo.

Mogelijke lokale of internationale ontwikkelingen zouden theoretisch kunnen leiden tot een vijandige houding tegenover de aanwezigheid van de internationale gemeenschap. Dit kan aanleiding geven tot risico’s op verbaal geweld of op vandalisme tegen wagens of gebouwen.
Er kan een beroep worden gedaan op de lokale KP politie.

 
Terreurdreiging

In de huidige algemene context bestaat er ook in Kosovo een risico op terroristische aanslagen.

De overheid is bijzonder waakzaam en strijdt actief tegen radicalisering en terroristische risico’s. De politie volgt van nabij het gevaar gevormd door geradicaliseerde personen of door terugkerende terroristische strijden.

Het is aangeraden om de lokale veiligheidstoestand nauwkeurig op te volgen.  Het is ook aangeraden om bijzonder waakzaam te zijn in geval van deelname aan religieuze vieringen, aan grootschalige evenementen (festivals, enz…) of in openbare ruimtes.

 
Criminaliteit

Kosovo is in de regel vrij veilig. De veiligheidssituatie is toch aanzienlijk ongunstiger in de vier gemeenten van Noord Kosovo.

De Kosovaarse politie wordt beschouwd als professioneel en doeltreffend. Kleine criminaliteit (zakkenrollen, gauwdiefstal en inbraak) is zeldzaam maar komt toch voor. Inbraken zijn niet ongewoon. De hotels zijn over het algemeen veilig.

Het is sterk aanbevolen reisdocumenten, geld en waardevolle voorwerpen zorgvuldig te bewaren en veilig te stellen.

Recentelijk zijn  reisdocumenten van een aantal landgenoten gestolen. Wij raden dus aan om voorzichtig en waakzaam te blijven. In het bijzonder dient men de documenten en waarden niet achter te laten in wagens, zelfs voor een korte duur. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat een nieuwe Belgische verblijfskaart - om de verloren of gestolen kaart te vervangen - moet worden aangevraagd bij de Ambassade van België te Sofia, Bulgarije. De aanvrager zal zich naar Sofia moeten verplaatsen om er zijn aanvraag in te dienen en er de nieuwe kaart in ontvangst te nemen.

In de grensgebieden waar meer trafiek en smokkel blijft bestaan - en eventueel die van wapens - is de risico op criminaliteit hoger.