Kosovo

kaart Kosovo

 

Laatste update

 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  INFO: Covid-test, of bewijs van vaccinatie, of bewijs van anti-lichamen serologische test, vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

   

  Let op: Kosovo wordt beschouwd als een rode zone. U kunt de terugkeermaatregelen naar België hier vinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

  De overheid heeft een reeks zeer strenge maatregelen aangenomen ter inperking van de Covid-19-pandemie (zie hieronder, niet-exhaustieve lijst), met zware boetes in geval van niet-naleving.

  Alle buitenlandse onderdanen die Kosovo binnenkomen aan een van de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • het bewijs leveren volledig ingeënt te zijn tegen Covid 19 of,
  • het bewijs leveren ingeënt te zijn met een eerste prik tegen Covid 19 samen met negatief resultaat op een RT-PCR SARS-COV-2 test (die niet ouder is dan 48 uur) of,
  • het bewijs leveren ingeënt te zijn met een eerste prik tegen Covid 19 samen met een herstelcertificaat(die ouder is dan 21 dagen maar recenter is dan 180 dagen).

   

  Vanaf 03/01/2022, zullen alle reizigers die in Kosovo wensen binnen te treden, moeten het bewijs leveren volledig ingeënt te zijn tegen Covid 19. Reizigers die een medische contra-indicatie voor vaccinatie kunnen aantonen, zullen een negatief resultaat op een RT-PCR SARS-COV-2 test (die niet ouder is dan 48 uur) moeten voorleggen. Verschillende uitzonderingen worden voorzien :

  • Reizigers die in Kosovo doorreizen met de auto of de vliegtuig dienen het Kosovaarse grondgebied te verlaten binnen 3 uren;
  • Reizigers die in Kosovo doorreizen met de bus of met internationale regelmatige lijnen dienen een verklaring te tekenen waarbij ze verzekeren dat ze het Kosovaarse grondgebied zullen verlaten binnen 5 uren;,
  • Leden van het vervoerpersoneel;
  • Buitenlandse diplomaten geaccrediteerd in Kosovo, alsook hun gezinsleden;
  • Kinderen jonger dan 18 jaar.

   

  Wij nodigen de reizigers aan om zich te verzekeren dat zij toegelaten zullen worden op het Kosovaars grondgebied, op basis van de evolutie van de epidemiologische situatie en van de door het land van herkomst en door het Republiek Kosovo genomen nationale maatregelen.  

  - de binnenkomende reizigers moeten een medische keuring aan de grens ondergaan. Medische instructies worden gegeven aan elke persoon met symptomen die kunnen wijzen op een coronabesmetting.

  - de Internationale Luchthaven van Pristina is open voor reguliere luchtverbindingen.

  - de grensovergangen zijn open met elk van de naburige landen (Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië). Gelieve de reisadviezen over die landen te raadplegen.

  - de internationale landverbindingen (per weg of per trein) voor passagiers zijn operationeel.

  - buiten zijn het dragen van een mondmasker – uitgezonderd voor de personen die zich alleen verplaatsen - en het behoud van een sociale afstand van 1.5 meter verplicht.

  - gastronomische diensten zijn toegelaten vanaf 05u00 tot en met 23u00 met een outdoorcapaciteit van maximum 70%  en met een indoorcapaciteit van maximum 50%.

  - Vanaf 23/10/2021 zal er een uitgangsverbod van toepassing zijn vanaf 00u00 tot en met 05u00. De volgende uitzonderingen woorden voorzien:

  • Medische noodtoestanden
  • Reizen van de medewerkers uit de gezondheidszorg en de overheidsdiensten
  • Medewerkers van de nachtdienst of leveranciers die de nodige vergunning hebben

   

   

  De globale en lokale context in verband met de pandemie van coronavirus Covid-19 blijft veranderen. In deze omstandigheden raden wij de reizigers aan om:

  - zich constant op de hoogte te houden van de evolutie van de lokale toestand en van de door de lokale overheid genomen maatregelen en de praktische gevolgen ervan

  • Het Nationaal Instituut voor Publieke Gezondheid licht het publiek in :

  via zijn website : http://niph-rks.org(externe link) (in het Albanees)

  via Facebook: https://www.facebook.com/IKSHPK(externe link) (in het Albanees)

  - zich er bewust van te blijven dat de overheid op elk moment bijkomende maatregelen kan nemen, in een veranderende context, naargelang de epidemiologische toestand.

  - gevolg te geven aan de aanbevelingen en instructies van de lokale overheid

  - de toepasselijke voorzorgs- en preventiemaatregelen na te leven

   

  De Balkan bevindt zich in een zone van subductie. Kosovo kent jaarlijks enkele zeer lichte aardschokken. De laatste aardbeving van een zekere omvang, van magnitude 4,5 op de Schaal van Richter vond plaats in 2010.

  Mocht er zich tijdens uw verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/ of consulaat) van België of van de EU.

  Het is te allen tijde af te raden om te reizen in de vier zogenaamde "Noord-Kosovo" -gemeenten: Noord-Mitrovica, Zubin Potok, Zveçan en Leposavic. Deze gemeenten ervaren een zeer specifieke en onstabiele situatie, die risico's kan inhouden.

  Vanwege de specifieke situatie op de kruispunten tussen Noord-Kosovo en Servië wordt reizigers ook afgeraden het grondgebied van Kosovo binnen te komen en te verlaten via de Jarinje-grensovergangen ("Gate 1") en Brnjak ("Gate31").

  Waakzaamheid blijft aangeboden in de rest van het land.

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  In Kosovo kan doorgaans veilig gereisd worden voor zover de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. Die voorzorgsmaatregelen zijn in het bijzonder van toepassing bij verplaatsingen tijdens de nacht, aangezien bepaalde voertuigen, zoals landbouwvoertuigen, traag rijden of geen lichten hebben.

  Het is ten sterkste aangeraden uit de buurt te blijven van betogingen of ongewone vormen van samenscholing, die kunnen ontaarden. Bepaalde nationale of internationale onderwerpen kunnen tot betogingen leiden of een onstabiele lokale context veroorzaken.

  In Kosovo zijn er niet-ontplofte springtuigen of mijnen nog steeds aanwezig op bepaalde afgelegen plaatsen. Bij de minste twijfel moet de Kosovo Police gecontacteerd worden.

  Op 17 februari 2008 verklaarde de Republiek Kosovo zich onafhankelijk (welke echter door Servië en de in Kosovo levende Serviërs niet erkend wordt) wat sporadisch en punctueel aanleiding kan geven tot verhoogde spanningen (bij manifestaties, op bepaalde data, bij uitlatingen politici). België (samen met VS en de meeste EU-landen) erkende, op 18 februari 2008, de onafhankelijkheid van Kosovo en knoopte op 23 april 2008 formele diplomatieke relaties aan met de Republiek Kosovo. Toch weekt de Belgische houding geen bijzonder animositeit los bij de Servische gemeenschap. Het blijft overigens aangeraden zich als buitenstaander niet te mengen in lokale politieke discussies.

   
  Actualiteit

  Reizigers dienen steeds de lokale veiligheidssituatie op de voet te volgen via de pers en op https://kosovo.diplomatie.belgium.be/nl.

  Spanningen - alhoewel deze zich steeds minder voordoen- tussen de etnisch Servische en Albanese bevolkingsgroepen zijn mogelijk, in het bijzonder in grensgebieden waar de Servische en Albanese gemeenschappen dicht naast elkaar leven. Dit is het geval in (Kosovska) Mitrovica, in het noorden van Kosovo (Zvecan, Zubin Potok en Leposavic) en in de nabijheid van de gemeenten met een  Kosovaarse Servische meerderheid van Gracanica en Shtrepce in het zuiden van Kosovo.

  Mogelijke lokale of internationale ontwikkelingen zouden theoretisch kunnen leiden tot een vijandige houding tegenover de aanwezigheid van de internationale gemeenschap. Dit kan aanleiding geven tot risico’s op verbaal geweld of op vandalisme tegen wagens of gebouwen.
  Er kan een beroep worden gedaan op de lokale KP politie.

   
  Terreurdreiging

  In de huidige algemene context bestaat er ook in Kosovo een risico op terroristische aanslagen.

  De overheid is bijzonder waakzaam en strijdt actief tegen radicalisering en terroristische risico’s. De politie volgt van nabij het gevaar gevormd door geradicaliseerde personen of door terugkerende terroristische strijden.

  Het is aangeraden om de lokale veiligheidstoestand nauwkeurig op te volgen.  Het is ook aangeraden om bijzonder waakzaam te zijn in geval van deelname aan religieuze vieringen, aan grootschalige evenementen (festivals, enz…) of in openbare ruimtes.

   
  Criminaliteit

  Kosovo is in de regel vrij veilig. De veiligheidssituatie is toch aanzienlijk ongunstiger in de vier gemeenten van Noord Kosovo.

  De Kosovaarse politie wordt beschouwd als professioneel en doeltreffend. Kleine criminaliteit (zakkenrollen, gauwdiefstal en inbraak) is zeldzaam maar komt toch voor. Inbraken zijn niet ongewoon. De hotels zijn over het algemeen veilig.

  Het is sterk aanbevolen reisdocumenten, geld en waardevolle voorwerpen zorgvuldig te bewaren en veilig te stellen.

  Recentelijk zijn  reisdocumenten van een aantal landgenoten gestolen. Wij raden dus aan om voorzichtig en waakzaam te blijven. In het bijzonder dient men de documenten en waarden niet achter te laten in wagens, zelfs voor een korte duur. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat een nieuwe Belgische verblijfskaart - om de verloren of gestolen kaart te vervangen - moet worden aangevraagd bij de Ambassade van België te Sofia, Bulgarije. De aanvrager zal zich naar Sofia moeten verplaatsen om er zijn aanvraag in te dienen en er de nieuwe kaart in ontvangst te nemen.

  In de grensgebieden waar meer trafiek en smokkel blijft bestaan - en eventueel die van wapens - is de risico op criminaliteit hoger.