Kroatië

kaart Kroatië

 

Laatste update

Coronavirus COVID-19

 • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

1. Naar Kroatië reizen

OPGELET: in tegenstelling tot voor kort, wordt voor reizen naar Kroatië geen rekening meer gehouden met de kleurencode van het land van herkomst van de reiziger, zoals aangegeven op de kaart van de ECDC.

Om Kroatië binnen te komen moet u een van de volgende documenten voorleggen:

 • ofwel een EU digitaal coronacertificaat
 • ofwel een negatief PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur, of een antigeentestresultaat niet ouder dan 48 uur.
 • ofwel een bewijs van inenting voor de personen die twee dosissen van een vaccin hebben ontvangen dat in de EU wordt erkend (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya of Sinopharm), niet ouder dan 365 dagen. 
  • Bent u gevaccineerd met een vaccin waarvan maar één dosis wordt toegediend? Dan is een bewijs van de enkele dosis niet ouder dan 365 dagen vereist en moeten er minstens 14 dagen liggen tussen de datum van de vaccinatie en de datum van binnenkomst in Kroatië.
  • Bent u enkel met een eerste dosis Pfizer, Moderna of Gamaleya gevaccineerd? Dan kan u Kroatië binnenkomen van dag 22 tot dag 42 na de eerste dosis.
  • Bent u met een eerste dosis AstraZeneca gevaccineerd? Dan kan u Kroatië binnenkomen vanaf dag 22 tot dag 84 na de eerste dosis. 
 • ofwel een certificaat waarin wordt bevestigd dat u van een COVID-19-infectie bent hersteld nadat u eerder een positief PCR- of antigeentestresultaat hebt gehad. Dit kan ten vroegste de 11de dag na de datum van de positieve test en tot de 365ste dag na de dag van de eerste positieve test.
 • of een certificaat waarin wordt bevestigd dat u van een COVID-19-infectie bent hersteld en binnen zes maanden na het oplopen van de ziekte een dosis vaccin toegediend heeft gekregen, op voorwaarde dat het vaccin minder dan 365 dagen voor aankomst in Kroatië is toegediend.
 • ofwel moet u bij aankomst in Kroatië op eigen kosten een PCR- of snelle antigeentest voor COVID-19 ondergaan en in zelfisolatie blijven totdat het testresultaat negatief is. Als de test niet kan worden uitgevoerd, moet u in zelfisolatie blijven voor een periode van 10 dagen.

Opgelet: voor kinderen jonger dan 12 jaar is de negatieve test of zelfisolatie niet vereist als de ouders met wie ze reizen beiden zijn ingeënt met beide dosissen of hersteld zijn van infectie met het COVID-19-virus (positieve PCR-test niet jonger dan 11 dagen en niet ouder dan365 dagen) of een negatief testresultaat hebben (PCR of antigeen).

Er gelden uitzonderingen op de bovenstaande voorwaarden voor:

 • Grensoverschrijdende gezondheidswerkers en studenten die dagelijks reizen, mits zij niet langer dan 12 uur in Kroatië of in het buitenland verblijven;
 • Zeelieden, vervoerders, diplomaten, personeel van internationale organisaties, personen die om dringende gezins- of gezondheidsredenen reizen of voor zakenreizen, met inbegrip van journalisten en personen op doorreis (opgelet: transit mag niet meer dan 12 uur duren op straffe van een boete die kan oplopen tot ongeveer 1.135 €).

Reizigers komende uit landen met een nieuwe virusstam en die voorkomen op een lijst van het Kroatisch Instituut voor Openbare Gezondheid (HZJZ), moeten een negatief PCR-testresultaat van niet meer dan 48 uur oud voorleggen en zijn verplicht om 14 dagen in quarantaine te blijven. De quarantaine kan worden verkort als betrokken reizigers op zijn vroegst op de zevende dag van de quarantaine op eigen kosten een PCR-test doen bij een instelling die bevoegd is om PCR-tests uit te voeren, en het resultaat negatief is. Op vermelde lijst komen op dit moment de volgende regio’s voor: BraziliëIndiaZanzibar (Tanzanië) en Zuid-Afrika.

Reizigers die naar Kroatië gaan om humanitaire redenen die verband houden met het verlenen van bijstand aan de door de recente aardbevingen getroffen gebieden (provincies Sisak-Moslavina, Karlovac en Zagreb), ongeacht hun nationaliteit en het gebied van waaruit zij aankomen, mogen Kroatië binnenkomen zonder dat zij een negatief PCR-testresultaat hoeven voor te leggen, noch dat zij verplicht zijn zich bij binnenkomst te isoleren. Voorwaarde is evenwel dat zij hiervoor een voorafgaande toestemming bekomen vanwege het Hoofdkwartier van de Civiele Bescherming (te contacteren via e-mail: occz@civilna-zastita.hr).

Om de formaliteiten aan de grens te bespoedigen wordt reizigers aangeraden zich op voorhand online te registeren via volgende website: https://entercroatia.mup.hr (beschikbaar in verscheidene talen).

 

2. Lokale maatregelen

Om het hoofd te kunnen bieden aan de verdere opmars van COVID-19, werden volgende maatregelen afgekondigd, die gelden voor het hele land:

 • Burgers zijn verplicht gezichts- of medische maskers te allen tijde op de juiste manier te gebruiken, over mond en neus.
 • Het dragen van een masker is verplicht in alle besloten ruimtes, evenals buitenshuis waar het niet mogelijk is fysieke afstand van 1,5 m te bewaren, dus ook op straat.
 • Maskers moeten te allen tijde worden gedragen door medewerkers van gezondheids- en sociale instellingen, evenals door chauffeurs en passagiers in het openbaar vervoer.
 • Maskers moeten door alle verkopers en klanten in winkels worden gedragen.

Bovendien gelden volgende bijkomende maatregelen :

 • Beperking van publieke bijeenkomsten, inclusief erediensten, tot maximaal 100 personen. Dit geldt niet voor bioscopen, theaters enz.;
 • Publieke bijeenkomsten en evenementen moeten ten laatste om 24.00 uur eindigen;
 • Winkelcentra en winkels zijn open, maar maskers zijn verplicht, evenals afstand houden;
 • In cafés en restaurants waar er voedsel wordt opgediend mag dit zowel binnen als buiten maar enkel tussen 06.00 uur en 24.00 uur;
 • Verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 24.00 uur en 06.00 uur;
 • Nachtclubs en discotheken zijn gesloten;
 • Alle sportevenementen zijn verboden, behalve voor de sporters van de eerste, tweede en derde categorie. Sportbijeenkomsten moeten zonder publiek gehouden worden;
 • Markten in de buitenlucht kunnen worden bezocht onder voorwaarde dat een masker wordt gedragen;
 • Voor bruiloften, professionele evenementen en concerten is een bewijs van volledige vaccinatie, een bewijs van besmetting met COVID-19 of een negatieve PCR-test vereist.

Naast deze nationale maatregelen kunnen op provinciaal vlak strengere maatregelen van kracht zijn in functie van de plaatselijke toestand.

De gebruikelijke regels ter preventie van COVID-19 blijven van toepassing:

 • Dikwijls handen wassen
 • Afstand bewaren
 • Druktes vermijden

 

3. Transit

Transit over land tussen Kroatische gebieden via Bosnië en Herzegovina door Neum ("Neum Corridor") blijft mogelijk (op voorwaarde dat u onderweg niet stopt terwijl u in BiH bent). 

 

4. Meer informatie

Voor bijkomende vragen in verband met reizen in Kroatië kan volgende website worden geconsulteerd, waar een online formulier beschikbaar is waar u uw vragen kunt stellen: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 (in het Kroatisch of Engels).

Reizigers dienen de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. Er werd een website opgericht die alle informatie inzake het coronavirus centraliseert (in het Kroatisch en het Engels), inclusief praktische richtlijnen voor buitenlandse reizigers in Kroatië: https://www.koronavirus.hr/en

De Belgische FOD Volksgezondheid heeft een website gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl

 

Om u beter te kunnen ondersteunen indien nodig, raden we u aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be
 

 

Description

Algemene veiligheid

Er zijn geen specifieke veiligheidsrisico’s.

Een aantal streken in het binnenland zijn evenwel nog niet volledig vrij van anti-persoonslandmijnen en niet ontplofte munitie. Aan wandelaars wordt aanbevolen om op de wegen/paden te blijven en niet te wandelen in velden, grachten of bermen waar waarschuwingsborden de aanwezigheid van mijnen signaleren.  Verdere informatie hierover kan u terugvinden bij de lokale autoriteiten of op de website van het Croatian Mine Center.

In sommige nationale parken en in de bergachtige gebieden zijn beren, wolven, adders en schorpioenen aanwezig.

 
Criminaliteit 


Het niveau van criminaliteit in Kroatië is eerder laag.

Zakkenrollers zijn hoofdzakelijk aanwezig in de toeristische steden (diefstal van documenten, handtassen, enz.). Het is aangeraden om vóór het vertrek fotokopieën (op papier of elektronisch) van alle geldige identiteitsdocumenten mee te nemen, zodat de aangifte van diefstal (of verlies) bij de politie vlotter kan verlopen.