Letland

kaart Letland

Laatste update

Coronavirus COVID-19

  • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID-19

Reizen naar Letland is mogelijk, rekening houdend met volgende voorwaarden:

Alle reizigers moeten zich in de 48 uur vóór aankomst registreren op covidpass.lv (in het Engels, Lets of Russisch). Bij deze registratie moet worden aangeduid of u tegen COVID-19 bent gevaccineerd, in de laatste 6 maanden van de ziekte bent hersteld, of over een negatieve PCR-test beschikt die maximaal 72 uur vóór vertrek (vliegtuig, boot, trein) of aankomst (wagen) werd afgenomen.

Momenteel is een zelf-isolatie van 10 dagen verplicht voor alle reizigers vanuit België die niet volledig gevaccineerd zijn of geen certificaat van herstel van COVID-19 van maximum 6 maanden oud kunnen voorleggen. Deze quarantaine is niet verplicht voor personen die volledig gevaccineerd zijn, noch voor personen die een herstelcertificaat kunnen voorleggen. Voor een volledige en gedetailleerde lijst van de huidige maatregelen, kan u terecht op de eerst vermelde website onder ‘Nuttige websites’.

De reizigers worden verzocht de geldende Letse coronamaatregelen strikt te respecteren. Iedereen is verplicht om:

  • de hygiëneadviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie te volgen; 
  • een sociale afstand van 2 meter te behouden;
  • mond en neus (met een mondmasker of een sjaal) te bedekken op alle openbare plaatsen (incl. op het werk) en op het openbaar vervoer. Dit geldt voor iedereen van 7 jaar of ouder.

Daarnaast zijn er beperkingen van kracht wat betreft horeca, culturele, religieuze en sportieve evenementen, winkels en private bijeenkomsten. U vindt een volledig overzicht, inclusief de uitzonderingen voor personen die volledig gevaccineerd zijn of van COVID-19 herstelden, op de eerste website hieronder vermeld bij ‘Actuele maatregelen en uitzonderingen’.

Het niet-respecteren van de maatregelen kan bestraft worden met een boete.

 

Nuttige websites

Actuele maatregelen en uitzonderingen: 

Reisinformatie: 

Gezondheidsdiensten:

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Letland.

In geval van moeilijkheden in Letland is er een telefoonlijn beschikbaar voor toeristen 24 u/24u op het nummer (+371) 22033000. Bijstand, informatie en advies kan ook bekomen worden per e-mail op het volgende adres: hotline@latviatourism.lv.

In Riga werd een speciale politiedienst  opgericht voor toeristen. Deze politie patrouilleert in de Oude Stad en op andere drukke toeristische punten. De meeste agenten van deze politiedienst spreken Engels of Duits. Voor onmiddellijke bijstand kan deze dienst via telefoon gecontacteerd worden op het nummer (+371) 67181818.

 
Criminaliteit


Er is niet meer criminaliteit in Riga dan in elk andere gemiddelde Europese metropool. In de toeristische delen van de Oude Stad en in de buurt van het Centraal Station en de Centrale Markt is het oppassen voor zakkenrollers.

Om te vermijden het slachtoffer te worden van kleine criminelen, zoals zakkenrollers en oplichters, dienen volgende aanbevelingen in acht te worden genomen, vooral ’s nachts in de centrale straten van de Oud Stad:

  • Houd persoonlijke bezittingen en reisdocumenten goed in het oog.
  • Draag geen dure sieraden en/of loop niet rond met grote hoeveelheden contant geld op zak;
  • Wees voorzichtig wanneer u op straat wordt aangesproken.

Indien u een taxi wenst te nemen, kies enkel een erkende firma en vraag steeds een ontvangstbewijs. Enkele gekende taxibedrijven:

  • Riga Taxi = Phone: +371 80001010 - Lady Taxi  =  Phone: +371 27800900
  • AIR BALTIC TAXI = Phone: +371 8500 - Red Cab = Phone: +371 8383

Het gebruik van kredietkaarten is af te raden in de nachtclubs en bars in het centrum van de Oud Stad. Er worden regelmatig gevallen gerapporteerd van toeristen die in dit soort etablissementen het slachtoffer worden van oplichting.

De Toeristenpolitie heeft er onze aandacht op gevestigd dat ten gevolge van de strenge bewaking (dicht netwerk van videobewaking) in de Oude Stad, de oplichtingpraktijken en kleine criminaliteit zich beginnen te verplaatsen naar de onmiddellijke omgeving buiten de wallen.

Het nachtleven van de Oude Stad trekt veel buitenlandse feestvierders aan, die zich in de late uurtjes vaak onaangepast gedragen (openbare dronkenschap, wildplassen). De Letse politie treedt streng op tegen zulk gedrag (boetes, aanhoudingen van korte duur). Deze feestvierders zijn ook de doelgroep van bovenvernoemde kleine criminaliteit.

 
Verkeersveiligheid


Letland heeft weinig autosnelwegen, met als gevolg dat personenwagens de secundaire wegen moeten delen met zwaar vrachtvervoer. Voorzichtigheid in het verkeer en aangepaste snelheid op de secundaire wegen is van groot belang.