Libanon

kaart Libanon

 

Laatste update

Recente ontwikkelingen – veiligheid:

Manifestaties vinden regelmatig plaats, voornamelijk in het kader van het onderzoek naar de explosie van 4 augustus 2020. Deze kunnen leiden tot gewelddadige acties met gebruik van wapens, die soms doden en gewonden veroorzaken (zoals vastgesteld werd op 14/10/21). Ook wegversperringen en grote onrust zijn steeds mogelijk. Het is ten zeerste aangeraden om samenscholingen te vermijden en de richtlijnen van de ordediensten te volgen.

Bovendien verslechtert de socio-economische situatie in Libanon als gevolg van een ernstig tekort aan en een sterke stijging van de prijzen van levensmiddelen zoals elektriciteit, brandstof en geneesmiddelen. Deze verslechtering van de economische situatie van het land leidt ook tot sociale onrust, die in het algemeen tot uiting komt in betogingen en blokkades van belangrijke wegen. Deze kunnen uitmonden in vandalisme, geweld en het gebruik van wapens.

Veel winkels, restaurants en andere uitgaansgelegenheden zijn gesloten en supermarkten kunnen maar een beperkte keuze aan producten aanbieden. Ziekenhuizen kunnen slechts beperkte zorg verlenen, afhankelijk van het medische materiaal dat er beschikbaar is.

Het wordt daarom sterk aangeraden om alle bijenkomsten te vermijden en uit de buurt te blijven van menigten.

De gevolgen van de sterke explosie van 4 augustus 2020 zijn nog steeds zichtbaar in Beiroet en er zijn nog steeds werkzaamheden in de openbare ruimte bezig. 

  Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

   

  Reizen naar Libanon

  Alle passagiers die vanuit België in Libanon aankomen, moeten volgende maatregelen respecteren.

  1. Elke passagier moet uiterlijk 96 uur voor aankomst in Beiroet een PCR-test uitvoeren in het land van herkomst en het negatieve resultaat aan de balie voorleggen. Gelieve er  rekening mee te houden dat dit document in het Engels, Frans of Arabisch opgesteld moet zijn en een QR-code moet bevatten. Deze test moet niet worden afgenomen voor kinderen jonger dan 12 jaar en niet voor personen die gevaccineerd werden tegen COVID-19 (2 dosissen, waarvan de laatste minsten 15 dagen voor vertrek). Om gebruik te maken van deze uitzondering moet de tweede dosis van het vaccin toegediend zijn in één van volgende landen: Libanon, de Verenigde Staten van America, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, landen van de Europese Unie, de Aziatische landen, Egypte, Algerije, Marokko of Tunisië.
  2. Alle passagiers die in Libanon aankomen, moeten een elektronisch formulier invullen dat beschikbaar is op volgende link: covid.pcm.gov.lb. Een bevestiging wordt per mail of sms verstuurd. Passagiers die dit formulier niet hebben ingevuld, mogen niet aan boord.
  3. Bij aankomst in Beiroet moeten alle passagiers de applicatie “covidlebtrack” installeren en de activatie tonen aan personeelsleden van het Ministerie van Volksgezondheid, die op de luchthaven aanwezig zijn.
  4. Het adres waar de quarantaine van 72 uur zal doorgebracht worden moet aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld onder straffe van gerechtelijke vervolging. Bepaalde categorieën van personen zijn vrijgesteld van quarantaine (meer informatie: https://ambassadedeliban.be/voyager-au-liban-mesures-covid-19).
  5. Een nieuwe PCR-test wordt uitgevoerd bij alle passagiers ouder dan 12 jaar, door personeel dat is geaccrediteerd door het Libanese Ministerie van Volksgezondheid. De kostprijs van de test (50 USD) wordt door de luchtvaartmaatschappijen geïnd en is inbegrepen in de ticketprijs.
  6. Specifieke maatregelen inzake quarantaine en PCR-test gelden voor reizigers die uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Cyprus en Turkije komen. Raadpleeg de volledige lijst van de betrokken landen: https://moph.gov.lb/en/MoPHPASS.
  7. Lokale autoriteiten raden alle reizigers aan om na aankomst in Libanon een quarantaineperiode van 10 dagen in acht te nemen, zelfs als alle tests negatief zijn. 

   

  Reizen vanuit Libanon

  Alle passagiers die Libanon verlaten voor een periode van minder dan 7 dagen moeten geen test laten uitvoeren voor hun vertrek. Zij moeten enkel bij aankomst in Libanon een PCR-test laten uitvoeren.

   

  Algemene maatregelen

  1. Het is verplicht om op openbare plaatsen een masker te dragen, op straffe van een boete van 50 000 LL.
  2. De restaurants sluiten om 01.30 uur.
  3. Voor de toegang tot winkelcentra en bepaalde andere plaatsen waar veel mensen samenkomen, moet u zich op voorhand aanmelden via https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew
  4. Grote evenementen zijn beperkt tot 250 personen en moeten gemeld worden via https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/event-registration

   

  Het gezondheidssysteem staat onder druk door de combinatie van de socio-economische situatie en de COVID-19-pandemie.

   

  Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.
   

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid:

  De ontwikkelingen in Syrië hebben een negatieve uitwerking in Libanon, wat de Belgische autoriteiten van nabij volgen. Hezbollah heeft erkend deel te nemen aan het conflict in Syrië, wat betogingen en protestacties heeft uitgelokt bij aanhangers van de rebellen. Het Syrische leger heeft verscheidene invallen gedaan in de grenszone met Libanon, waarbij slachtoffers gevallen zijn. Tot in 2017 werd ook de aanwezigheid van jihadistische groeperingen als Jabhat Fateh al-Sham, ISIS en aanverwanten vastgesteld op Libanees grondgebied met frequente veiligheidsincidenten tot gevolg (aanvallen tegen militaire doelwitten, bomaanslagen). Meer dan één miljoen Syrische vluchtelingen zijn naar Libanon gekomen en bevinden zich voornamelijk in het noorden (Akkar, Wadi Khaled, Tripoli) en in de Bekavallei (Baalbek, Ersal).

  Er bestaat een terroristische dreiging in Libanon. In het kader van het optreden van de internationale coalitie tegen ISIS is verhoogde waakzaamheid geboden.

  Verschillende ernstige aanslagen hebben de afgelopen jaren plaats gevonden in Beiroet, Tripoli, Ersal en Hermel. Sinds de aanslag in Beiroet die het leven kostte aan het hoofd van de binnenlandse veiligheid in oktober 2012, is de veiligheidssituatie in het land verslechterd, en meer bepaald sinds augustus 2013 met een reeks aanslagen (bomauto’s en zelfmoordaanslagen). Van augustus 2014 tot september 2017 werden ook in bepaalde delen van Libanon zware gevechten geleverd tussen het Libanese leger en jihadistische milities (grensstreek met Syrië, Ersal, Tripoli en omstreken).

  De wijk ten zuiden van Beiroet alsook de Palestijnse vluchtelingenkampen en de omgeving ervan, zijn zones die gedeeltelijk aan het centrale gezag van de Libanese autoriteiten ontsnappen. De toegang tot de Palestijnse vluchtelingenkampen is in principe niet toegestaan door de Libanese veiligheidsdiensten.

  Tijdens periodes van spanningen alsook bij hevige regen is de weg naar de luchthaven, die zich in het zuiden van Beiroet bevindt regelmatig versperd. Dit bemoeilijkt de toegang tot de luchthaven.

  Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat er nog steeds mijnen liggen en andere niet-geëxplodeerde materialen aanwezig zijn, voornamelijk in het zuiden van het land.

  Beiroet

  Soms zijn er demonstraties en botsingen tussen betogers en veiligheidstroepen in het centrum van Beiroet, met name op het plein Riad el-Solh, dichtbij de kanselarij van de ambassade van België. In geval van demonstraties, is de grootste waakzaamheid geboden als u zich naar de ambassade dient te begeven. In het algemeen is het aangeraden samenscholingen en demonstraties te vermijden.

  De toegang tot bepaalde delen van Beiroet, vooral in de zuidelijke wijken, wordt gecontroleerd door de Libanese veiligheidsdiensten (checkpoints).

  Verhoogde voorzichtigheid is ook aangeraden op de weg tussen Beiroet en de Bekavallei.

  In de rest van het land

  Tripoli
  Omwille van aanhoudende incidenten in Tripoli (de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen) werd de stad op 2 december 2013 onder militaire controle geplaatst.

  Af en toe zijn er schietincidenten, veelal het gevolg van persoonlijke ruzies.

  Sidon
  In Sidon ontstonden eind juni 2013 zware gevechten tussen (soennitische) opposanten van Hezbollah en het leger in Abra (oostelijke buitenwijk van Sidon) met meerdere doden en gewonden tot gevolg.

  Grens tussen Libanon en Israël
  Libanon erkent de staat Israël niet.  Hoewel de veiligheidssituatie in de grensstreek met Israël momenteel relatief kalm is, kan dit zeer snel veranderen. In januari 2015 vonden zware beschietingen plaats aan de grens, waarbij enkele dodelijke slachtoffers vielen onder wie aan de Libanese kant, een soldaat van de interim-vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon ( UNIFIL). De zone ten zuiden van de Litani-rivier, waar UNIFIL opereert, is een militaire zone.

  Grens tussen Libanon en Syrië
  In de grensstreek met Syrië en in de zone in en rond Ersal hebben regelmatig veiligheidsincidenten plaatsgevonden.

  Tussen 2014 en 2017 werden er verscheidene aanslagen gepleegd.

  Aanbevelingen

  Het is aanbevolen:

  • De grenszone tussen Libanon en Syrië dient absoluut te worden vermeden, in het bijzonder Hermel, Ersal (noordoostelijke Bekavallei), en de zones hierrond, gezien de veelvuldige veiligheidsincidenten.
  • Verhoogde waakzaamheid is geboden in Tripoli in het bijzonder de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen, omwille van vaak voorkomende schietincidenten.
  • De regio in het zuiden van Libanon (ten zuiden van de Litani-rivier) die de operatiezone van UNIFIL is, dient te worden vermeden. Personen die er toch wensen naartoe te gaan, doen dat op eigen risico en gevaar. Zij moeten een speciale toestemming krijgen van het Bureau van het Libanese leger te Sidon.
  • Geen enkele toestemming is nodig om naar Tyrus te gaan, waar een verhoogde waakzaamheid geboden is.
  • Het is aangewezen de zuidelijke wijken van Beiroet te vermijden en zich er op voorhand van te vergewissen dat de toegangsweg naar de luchthaven kan worden genomen.
  • Het is aangewezen de zones dicht bij de Palestijnse vluchtelingenkampen te vermijden en er geen foto’s te nemen. Er wordt op gewezen dat de toegang tot deze kampen in principe niet is toegestaan door de Libanese autoriteiten.
  • In de Bekavallei wijkt men best niet van de hoofdwegen af omwille van het risico op ontvoeringen. Reizigers die Baalbek en Anjar aandoen, wordt aangeraden deze uitstap niet op individuele basis te maken.

  Het is eveneens aangeraden om:

  • geen foto’s te maken van de veiligheidstroepen, van militaire installaties, van sites bewaakt door militairen of veiligheidstroepen, van de luchthaven, van vluchtelingenkampen of - meer in het algemeen -  van personen zonder eerst hun toelating te vragen;
  • waakzaam te zijn op openbare plaatsen (cafés, restaurants, winkelcentra, drukke verkeerspunten);
  • de geasfalteerde wegen niet te verlaten (gevaar voor mijnen en clusterbommen);
  • te weten dat het nemen van drugs of het in bezit zijn van enkele grammen verdovende middelen wordt gelijkgesteld met een inbreuk als handel in verdovende middelen en bestraft wordt met een gevangenisstraf lopende van drie maanden tot levenslang. De leefomstandigheden in de gevangenis zijn bijzonder moeilijk.

  Criminaliteit

  Het criminaliteitsniveau is over het algemeen laag en niet gewelddadig, maar overvallen en gevallen van agressie komen soms voor.

  Buitenlandse toeristen die een beroep doen op collectieve taxi’s klagen soms over oplichting. Het is sterk aanbevolen enkel gebruik te maken van taxi’s van erkende bedrijven die voorzien zijn van rode nummerplaten of witte nummerplaten met een rode rand.