Libanon

kaart Libanon

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

1. De internationale luchthaven van Beiroet werkt momenteel normaal, maar alle passagiers die vanuit België in Libanon aankomen, moeten volgende maatregelen respecteren.

 • Elke passagier moet uiterlijk 96 uur voor aankomst in Beiroet een PCR-test uitvoeren in het land van herkomst en het negatieve resultaat aan de balie voorleggen. Passagiers die geen negatieve test  kunnen voorleggen, zullen niet  mogen instappen. Gelieve er  rekening mee te houden dat dit document in het Engels, Frans of Arabisch opgesteld moet zijn. Deze test moet niet worden afgenomen voor kinderen jonger dan 12 jaar en niet voor personen die gevaccineerd werden tegen Covid-19 (2 dosissen, waarvan de laatste minsten 15 dagen voor vertrek) Om te genieten van deze uitzondering dient de tweede dosis van het vaccin toegediend te zijn in één van volgende landen: Libanon, de Verenigde Staten van America, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, landen van de Europese Unie, de Aziatische landen, Egypte, Algerije, Marokko of Tunisië.
 • Alle passagiers die in Libanon aankomen, moeten een elektronisch formulier invullen die beschikbaar is op volgende link: covid.pcm.gov.lb. Het bewijs van invulling wordt per mail of sms verstuurd. Passagiers die dit formulier niet hebben ingevuld, mogen niet aan boord.
 • Bij aankomst in Beiroet moeten alle passagiers de applicatie “covidlebtrack” installeren en de activatie tonen aan personeelsleden van het Ministerie van Volksgezondheid, die op de luchthaven aanwezig zijn. Het adres waar de quarantaine van 72u zal doorgebracht worden moet aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld onder straffe van gerechtelijke vervolging. Bepaalde categorieën van personen zijn vrijgesteld van quarantaine (voor meer informatie, bezoek: https://ambassadedeliban.be/voyager-au-liban-mesures-covid-19/).
 • Een nieuwe PCR-test wordt uitgevoerd door personeel dat is geaccrediteerd door het Libanese Ministerie van Volksgezondheid bij alle passagiers ouder dan 12 jaar. De kostprijs van de test (50 USD) wordt door de luchtvaartmaatschappijen geïnd en is inbegrepen in de ticketprijs. Specifieke maatregelen inzake quarantaine en PCR-test gelden voor reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk en Brazilië komen. Voor meer informatie, bezoek de website https://moph.gov.lb/en/MoPHPASS .
 • Alle passagiers die Libanon verlaten voor een periode van minder dan 7 dagen, moeten geen test ondergaan voor hun vertrek . Ze zullen alleen onderworpen worden aan de PCR-test bij aankomst.
 • Lokale autoriteiten raden alle reizigers aan om na aankomst in Libanon een quarantaineperiode van 10 dagen in acht te nemen, zelfs als alle tests negatief zijn. 
 • 2.  De elementaire voorzorgsmaatregelen blijven van toepassing (het dragen van mond-en neusmasker buiten de woonplaats, het bewaren van afstand, het regelmatig wassen van de handen, etc.). Er is momenteel geen avondklok, maar:De restaurants sluiten om 01u30
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht op publieke plaatsen, onder straffe van een boete van 50.000 LBP
 • Voor de toegang tot shoppingcentra en andere plaatsen met veel bezoekers is een voorafgaande registratie via https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew
 • Grote evenementen zijn beperkt tot 250 personen en dienen aangemeld te worden via https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/event-registration.

3. Het lokale ziekenhuissysteem blijft in staat om de epidemie het hoofd te bieden en is heeft het verzadigingspunt niet bereikt. maar De algemene situatie is echter sterk achteruit gegaan sinds de explosie van 04/08/2020 en de huidige economische crisis bemoeilijkt de bevoorrading van medisch materieel. De ambassade geeft in huidig stadium geen aanbeveling aan Belgische staatsburgers om het land te verlaten. Wij raden aan om de instructies van de lokale autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie goed op te volgen.

4. De demonstraties naar aanleiding van sociaal-economische crisis die op 17 oktober 2019 begon, kenden een tijdelijk, vermindering door de pandemie-restricties., De afgelopen maanden is er echter een heropleving van niet-geautoriseerde bijeenkomsten waargenomen. Er zijn meldingen binnengekomen van confrontaties van religieuze aard. De economische impact van de lock down kwam bovenop de eerdere moeilijkheden, waardoor het aandeel Libanese burgers dat onder de armoedegrens leeft is toegenomen., De ontevredenheid onder de bevolking over de algemene situatie stijgt verder. De dramatische explosie van 4 augustus veroorzaakte verder ook kritiek op de politieke klasse en de situatie blijft tot op heden gespannen en onstabiel. We raden Belgen aan om weg te blijven van deze mogelijk gewelddadige protesten. In de afgelopen weken heeft de devaluatie van de Libanese pond ten opzichte van de dollar zich verder gezet. De Libanese pond bereikte een tot op heden ongeziene laagte (momenteel 22.000 LBP voor 1 USD) Dit fenomeen is te wijten aan de schaarste van de dollar op de Libanese markt en dit maakt het importeren van verschillende producten steeds complexer. Hierdoor zijn de prijzen van de consumptiegoederen sterkt gestegen en zijn bevoorradingsproblemen ontstaan, waaronder ook voor benzine en medicijnen. Dit wakkert de ontevredenheid en spanningen onder de bevolking verder aan.  

 

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep ISIS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers worden gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Gezien de recentste gebeurtenissen in Syrië volgt de Belgische overheid de situatie in de buurlanden op de voet. In het licht van de verdere ontwikkelingen wordt aan Belgische expats en reizigers in de regio aangeraden dit advies regelmatig te raadplegen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Het land lijdt onder de ontwikkelingen in de regio. De veiligheidscontext kan snel verslechteren. De situatie verschilt echter van regio tot regio. In sommige regio’s zijn er specifieke risico’s, in andere regio’s is het relatief kalm.

Ook de ontwikkelingen in Syrië hebben een negatieve uitwerking in Libanon. Hezbollah heeft erkend deel te nemen aan het conflict in Syrië, wat betogingen en protestacties heeft uitgelokt bij aanhangers van de rebellen. Het Syrische leger heeft verscheidene invallen gedaan in de grenszone met Libanon, waarbij slachtoffers gevallen zijn. Tot in 2017 werd ook de aanwezigheid van jihadistische groeperingen als Jabhat Fateh al-Sham, ISIS en aanverwanten vastgesteld op Libanees grondgebied met frequente veiligheidsincidenten tot gevolg (aanvallen tegen militaire doelwitten, bomaanslagen). Meer dan één miljoen Syrische vluchtelingen zijn naar Libanon gekomen en bevinden zich voornamelijk in het noorden (Akkar, Wadi Khaled, Tripoli) en in de Bekavallei (Baalbek, Ersal).

Er bestaat een terroristische dreiging in Libanon. Verschillende ernstige aanslagen hebben de afgelopen jaren plaats gevonden in Beiroet, Tripoli, Ersal en Hermel. Sinds de aanslag in Beiroet die het leven kostte aan het hoofd van de binnenlandse veiligheid in oktober 2012, is de veiligheidssituatie in het land verslechterd, en meer bepaald sinds augustus 2013 met een reeks aanslagen (bomauto’s en zelfmoordaanslagen). Van augustus 2014 tot september 2017 werden ook in bepaalde delen van Libanon zware gevechten geleverd tussen het Libanese leger en jihadistische milities (grensstreek met Syrië, Ersal, Tripoli en omstreken).

De wijk ten zuiden van Beiroet alsook de Palestijnse vluchtelingenkampen en de omgeving ervan, zijn zones die gedeeltelijk aan het centrale gezag van de Libanese autoriteiten ontsnappen. De toegang tot de Palestijnse vluchtelingenkampen is in principe niet toegestaan door de Libanese veiligheidsdiensten.

Tijdens periodes van spanningen alsook bij hevige regen is de weg naar de luchthaven, die zich in het zuiden van Beiroet bevindt regelmatig versperd. Dit bemoeilijkt de toegang tot de luchthaven.

Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat er nog steeds mijnen liggen en andere niet-geëxplodeerde materialen aanwezig zijn, voornamelijk in het zuiden van het land.

Beiroet

Soms zijn er demonstraties en botsingen tussen betogers en veiligheidstroepen in het centrum van Beiroet, met name op het plein Riad el-Solh, dichtbij de kanselarij van de ambassade van België. In geval van demonstraties, is de grootste waakzaamheid geboden als u zich naar de ambassade dient te begeven. In het algemeen is het aangeraden samenscholingen en demonstraties te vermijden.

De toegang tot bepaalde delen van Beiroet, vooral in de zuidelijke wijken, wordt gecontroleerd door de Libanese veiligheidsdiensten (checkpoints).

Verhoogde voorzichtigheid is ook aangeraden op de weg tussen Beiroet en de Bekavallei.

In de rest van het land

Tripoli
Omwille van aanhoudende incidenten in Tripoli (de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen) werd de stad op 2 december 2013 onder militaire controle geplaatst.

Af en toe zijn er schietincidenten, veelal het gevolg van persoonlijke ruzies.

Sidon
In Sidon ontstonden eind juni 2013 zware gevechten tussen (soennitische) opposanten van Hezbollah en het leger in Abra (oostelijke buitenwijk van Sidon) met meerdere doden en gewonden tot gevolg.

Grens tussen Libanon en Israël
Libanon erkent de staat Israël niet.  Hoewel de veiligheidssituatie in de grensstreek met Israël momenteel relatief kalm is, kan dit zeer snel veranderen. In januari 2015 vonden zware beschietingen plaats aan de grens, waarbij enkele dodelijke slachtoffers vielen onder wie aan de Libanese kant, een soldaat van de interim-vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon ( UNIFIL). De zone ten zuiden van de Litani-rivier, waar UNIFIL opereert, is een militaire zone.

Grens tussen Libanon en Syrië
In de grensstreek met Syrië en in de zone in en rond Ersal hebben regelmatig veiligheidsincidenten plaatsgevonden.

Tussen 2014 en 2017 werden er verscheidene aanslagen gepleegd.

Aanbevelingen

Het is aanbevolen:

 • De grenszone tussen Libanon en Syrië dient absoluut te worden vermeden, in het bijzonder Hermel, Ersal (noordoostelijke Bekavallei), en de zones hierrond, gezien de veelvuldige veiligheidsincidenten.
 • Verhoogde waakzaamheid is geboden in Tripoli in het bijzonder de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen, omwille van vaak voorkomende schietincidenten.
 • De regio in het zuiden van Libanon (ten zuiden van de Litani-rivier) die de operatiezone van UNIFIL is, dient te worden vermeden. Personen die er toch wensen naartoe te gaan, doen dat op eigen risico en gevaar. Zij moeten een speciale toestemming krijgen van het Bureau van het Libanese leger te Sidon.
 • Geen enkele toestemming is nodig om naar Tyrus te gaan, waar een verhoogde waakzaamheid geboden is.
 • Het is aangewezen de zuidelijke wijken van Beiroet te vermijden en zich er op voorhand van te vergewissen dat de toegangsweg naar de luchthaven kan worden genomen.
 • Het is aangewezen de zones dicht bij de Palestijnse vluchtelingenkampen te vermijden en er geen foto’s te nemen. Er wordt op gewezen dat de toegang tot deze kampen in principe niet is toegestaan door de Libanese autoriteiten.
 • In de Bekavallei wijkt men best niet van de hoofdwegen af omwille van het risico op ontvoeringen. Reizigers die Baalbek en Anjar aandoen, wordt aangeraden deze uitstap niet op individuele basis te maken.

Het is eveneens aangeraden om:

 • uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be;
 • de binnenlandse en regionale politieke ontwikkelingen voor en tijdens de reis op de voet te volgen;
 • de veiligheidsvoorschriften van de lokale autoriteiten nauwgezet op te volgen;
 • uit de buurt te blijven van samenscholingen of demonstraties;
 • geen foto’s te maken van de veiligheidstroepen, van militaire installaties, van sites bewaakt door militairen of veiligheidstroepen, van de luchthaven, van vluchtelingenkampen of - meer in het algemeen -  van personen zonder eerst hun toelating te vragen;
 • waakzaam te zijn op openbare plaatsen (cafés, restaurants, winkelcentra, drukke verkeerspunten);
 • de geasfalteerde wegen niet te verlaten (gevaar voor mijnen en clusterbommen);
 • te weten dat het nemen van drugs of het in bezit zijn van enkele grammen verdovende middelen wordt gelijkgesteld met een inbreuk als handel in verdovende middelen en bestraft wordt met een gevangenisstraf lopende van drie maanden tot levenslang. De leefomstandigheden in de gevangenis zijn bijzonder moeilijk.

Criminaliteit

Het criminaliteitsniveau is over het algemeen laag en niet gewelddadig, maar overvallen en gevallen van agressie komen soms voor.

Buitenlandse toeristen die een beroep doen op collectieve taxi’s klagen soms over oplichting. Het is sterk aanbevolen enkel gebruik te maken van taxi’s van erkende bedrijven die voorzien zijn van rode nummerplaten of witte nummerplaten met een rode rand.