Libanon

kaart Libanon

 

Laatste update

In het kader van de strijd tegen het coronavirus hebben de lokale autoriteiten op 11/03/2020 de volgende besluiten genomen:

 1. Opschorting van alle reizen (lucht, land en zee) van / naar de volgende landen: Italië, Zuid-Korea, Iran, China (Hong Kong, Macao, Taiwan) gedurende een week vanaf de datum van publicatie van deze beslissing.
 2. Inreisverbod voor alle reizigers die aankomen uit landen waar het coronavirus wijdverbreid is: Frankrijk, Egypte, Syrië, Irak, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, over zee, door de lucht of over land, met uitzondering van Libanese staatsburgers, familieleden van Libanese staatsburgers die nog niet de Libanese nationaliteit of een verblijfsvergunning in Libanon hebben, leden van aan Libanon geaccrediteerde diplomatieke missies en Internationale organisaties en leden van UNIFIL. Reizigers die in de bovenstaande categorieën vallen, hebben een periode van 4 dagen om terug te keren naar Libanon. Aan het einde van deze periode moeten ze contact opnemen met de Libanese consulaten en ambassades die gevestigd zijn in het land waar ze zich bevinden. De lijst van landen bedoeld in punt 2 kan indien nodig worden aangepast.

Reizigers die uit de bovengenoemde landen aankomen en bij aankomst geen symptomen vertonen, worden sterk aangeraden om een ​​quarantaine thuis van veertien dagen te respecteren. Als tijdens deze periode symptomen optreden, is het raadzaam contact op te nemen met het ministerie van Volksgezondheid.

Overheidsdiensten en gemeenten zorgen voor een minimale dienstverlening. Alle openbare en privé-plaatsen, zoals scholen en universiteiten, cafés, restaurants, winkelcentra, skiresorts, toeristische bezienswaardigheden, badcentra, bioscopen, musea en archeologische sites zijn momenteel gesloten. De Libanese autoriteiten zijn momenteel in staat om adequaat op de epidemie te reageren en het aantal positieve gevallen heeft nog niet geleid tot verzadiging van het ziekenhuisnetwerk.

Sinds 17 oktober 2019 zijn er onlusten in Beirut en verschillende andere steden. Een deel van de bevolking werpt uit ontevredenheid met de economische situatie wegblokkades op en demonstreert, soms op gewelddadige wijze. Uiterste waakzaamheid is geboden. Volg nauwgezet de lokale media en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten. Vermijd betogingen en samenscholingen.

Sinds 18 oktober 2019 bevindt de ambassade zich in een gevoelige zone. Bezoekers wordt aangeraden om vooraf telefonisch contact op te nemen met de ambassade voor een afspraak om zich ervan te vergewissen dat de ambassade bereikbaar is.

In gevolge de interventie van de internationale coalitie tegen de terreurgroep ISIS, is verhoogde waakzaamheid geboden. Reizigers worden gevraagd kennis te nemen van het bericht gepubliceerd op de homepage (http://diplomatie.belgium.be/nl/).

Niet-essentiële reizen naar bepaalde zones in Libanon worden afgeraden (zie Aanbevelingen). Het is aangeraden onderstaande specifieke veiligheidsregels in acht te nemen bij een bezoek aan het land.

Alle reizen naar de grensstreek met Syrië worden afgeraden.

Gezien de recentste gebeurtenissen in Syrië volgt de Belgische overheid de situatie in de buurlanden op de voet. In het licht van de verdere ontwikkelingen wordt aan Belgische expats en reizigers in de regio aangeraden dit advies regelmatig te raadplegen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Het land lijdt onder de ontwikkelingen in de regio. De veiligheidscontext kan snel verslechteren. De situatie verschilt echter van regio tot regio. In sommige regio’s zijn er specifieke risico’s, in andere regio’s is het relatief kalm.

Ook de ontwikkelingen in Syrië hebben een negatieve uitwerking in Libanon. Hezbollah heeft erkend deel te nemen aan het conflict in Syrië, wat betogingen en protestacties heeft uitgelokt bij aanhangers van de rebellen. Het Syrische leger heeft verscheidene invallen gedaan in de grenszone met Libanon, waarbij slachtoffers gevallen zijn. Tot in 2017 werd ook de aanwezigheid van jihadistische groeperingen als Jabhat Fateh al-Sham, ISIS en aanverwanten vastgesteld op Libanees grondgebied met frequente veiligheidsincidenten tot gevolg (aanvallen tegen militaire doelwitten, bomaanslagen). Meer dan één miljoen Syrische vluchtelingen zijn naar Libanon gekomen en bevinden zich voornamelijk in het noorden (Akkar, Wadi Khaled, Tripoli) en in de Bekavallei (Baalbek, Ersal).

Er bestaat een terroristische dreiging in Libanon. Verschillende ernstige aanslagen hebben de afgelopen jaren plaats gevonden in Beiroet, Tripoli, Ersal en Hermel. Sinds de aanslag in Beiroet die het leven kostte aan het hoofd van de binnenlandse veiligheid in oktober 2012, is de veiligheidssituatie in het land verslechterd, en meer bepaald sinds augustus 2013 met een reeks aanslagen (bomauto’s en zelfmoordaanslagen). Van augustus 2014 tot september 2017 werden ook in bepaalde delen van Libanon zware gevechten geleverd tussen het Libanese leger en jihadistische milities (grensstreek met Syrië, Ersal, Tripoli en omstreken).

De wijk ten zuiden van Beiroet alsook de Palestijnse vluchtelingenkampen en de omgeving ervan, zijn zones die gedeeltelijk aan het centrale gezag van de Libanese autoriteiten ontsnappen. De toegang tot de Palestijnse vluchtelingenkampen is in principe niet toegestaan door de Libanese veiligheidsdiensten.

Tijdens periodes van spanningen alsook bij hevige regen is de weg naar de luchthaven, die zich in het zuiden van Beiroet bevindt regelmatig versperd. Dit bemoeilijkt de toegang tot de luchthaven.

Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat er nog steeds mijnen liggen en andere niet-geëxplodeerde materialen aanwezig zijn, voornamelijk in het zuiden van het land.

Beiroet

Soms zijn er demonstraties en botsingen tussen betogers en veiligheidstroepen in het centrum van Beiroet, met name op het plein Riad el-Solh, dichtbij de kanselarij van de ambassade van België. In geval van demonstraties, is de grootste waakzaamheid geboden als u zich naar de ambassade dient te begeven. In het algemeen is het aangeraden samenscholingen en demonstraties te vermijden.

De toegang tot bepaalde delen van Beiroet, vooral in de zuidelijke wijken, wordt gecontroleerd door de Libanese veiligheidsdiensten (checkpoints).

Verhoogde voorzichtigheid is ook aangeraden op de weg tussen Beiroet en de Bekavallei.

In de rest van het land

Tripoli
Omwille van aanhoudende incidenten in Tripoli (de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen) werd de stad op 2 december 2013 onder militaire controle geplaatst.

Af en toe zijn er schietincidenten, veelal het gevolg van persoonlijke ruzies.

Sidon
In Sidon ontstonden eind juni 2013 zware gevechten tussen (soennitische) opposanten van Hezbollah en het leger in Abra (oostelijke buitenwijk van Sidon) met meerdere doden en gewonden tot gevolg.

Grens tussen Libanon en Israël
Libanon erkent de staat Israël niet.  Hoewel de veiligheidssituatie in de grensstreek met Israël momenteel relatief kalm is, kan dit zeer snel veranderen. In januari 2015 vonden zware beschietingen plaats aan de grens, waarbij enkele dodelijke slachtoffers vielen onder wie aan de Libanese kant, een soldaat van de interim-vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon ( UNIFIL). De zone ten zuiden van de Litani-rivier, waar UNIFIL opereert, is een militaire zone.

Grens tussen Libanon en Syrië
In de grensstreek met Syrië en in de zone in en rond Ersal hebben regelmatig veiligheidsincidenten plaatsgevonden.

Tussen 2014 en 2017 werden er verscheidene aanslagen gepleegd.

Aanbevelingen

Het is aanbevolen:

 • De grenszone tussen Libanon en Syrië dient absoluut te worden vermeden, in het bijzonder Hermel, Ersal (noordoostelijke Bekavallei), en de zones hierrond, gezien de veelvuldige veiligheidsincidenten.
 • Verhoogde waakzaamheid is geboden in Tripoli in het bijzonder de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen, omwille van vaak voorkomende schietincidenten.
 • De regio in het zuiden van Libanon (ten zuiden van de Litani-rivier) die de operatiezone van UNIFIL is, dient te worden vermeden. Personen die er toch wensen naartoe te gaan, doen dat op eigen risico en gevaar. Zij moeten een speciale toestemming krijgen van het Bureau van het Libanese leger te Sidon.
 • Geen enkele toestemming is nodig om naar Tyrus te gaan, waar een verhoogde waakzaamheid geboden is.
 • Het is aangewezen de zuidelijke wijken van Beiroet te vermijden en zich er op voorhand van te vergewissen dat de toegangsweg naar de luchthaven kan worden genomen.
 • Het is aangewezen de zones dicht bij de Palestijnse vluchtelingenkampen te vermijden en er geen foto’s te nemen. Er wordt op gewezen dat de toegang tot deze kampen in principe niet is toegestaan door de Libanese autoriteiten.
 • In de Bekavallei wijkt men best niet van de hoofdwegen af omwille van het risico op ontvoeringen. Reizigers die Baalbek en Anjar aandoen, wordt aangeraden deze uitstap niet op individuele basis te maken.

Het is eveneens aangeraden om:

 • uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be;
 • de binnenlandse en regionale politieke ontwikkelingen voor en tijdens de reis op de voet te volgen;
 • de veiligheidsvoorschriften van de lokale autoriteiten nauwgezet op te volgen;
 • uit de buurt te blijven van samenscholingen of demonstraties;
 • geen foto’s te maken van de veiligheidstroepen, van militaire installaties, van sites bewaakt door militairen of veiligheidstroepen, van de luchthaven, van vluchtelingenkampen of - meer in het algemeen -  van personen zonder eerst hun toelating te vragen;
 • waakzaam te zijn op openbare plaatsen (cafés, restaurants, winkelcentra, drukke verkeerspunten);
 • de geasfalteerde wegen niet te verlaten (gevaar voor mijnen en clusterbommen);
 • te weten dat het nemen van drugs of het in bezit zijn van enkele grammen verdovende middelen wordt gelijkgesteld met een inbreuk als handel in verdovende middelen en bestraft wordt met een gevangenisstraf lopende van drie maanden tot levenslang. De leefomstandigheden in de gevangenis zijn bijzonder moeilijk.

Criminaliteit

Het criminaliteitsniveau is over het algemeen laag en niet gewelddadig, maar overvallen en gevallen van agressie komen soms voor.

Buitenlandse toeristen die een beroep doen op collectieve taxi’s klagen soms over oplichting. Het is sterk aanbevolen enkel gebruik te maken van taxi’s van erkende bedrijven die voorzien zijn van rode nummerplaten of witte nummerplaten met een rode rand.