Liberia

kaart Liberia

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Transit: Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc. Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking.​

 

In reactie op de epidemie van het nieuwe coronavirus (Covid-19) en het opduiken van nieuwe varianten hebben de Liberiaanse autoriteiten beperkende maatregelen genomen. Bijeenkomsten zijn beperkt tot 20 personen. Passagiers die in de 14 dagen voorafgaand aan hun aankomst in India, Pakistan of Bangladesh hebben verbleven, mogen het land niet in.

De luchthaven is open en er zijn internationale vluchten. Inkomende passagiers moeten verder een negatieve PCR-test die minder dan 96 uur oud is kunnen voorleggen en worden bij aankomst opnieuw getest. Kinderen jonger dan 5 jaar zijn vrijgesteld. Voor reizigers blijft het van essentieel belang op de hoogte te blijven van de gezondheidssituatie alsook van de maatregelen van de overheid (http://moh.gov.lr/).

 

Sinds 2012 is de veiligheidssituatie aanzienlijk verbeterd in Liberia. Het blijft absoluut noodzakelijk om uiterst voorzichtig te zijn wanneer men zich naar dit land begeeft. Aangezien de veiligheidssituatie daar onstabiel blijft, is het niet raadzaam tenzij er dwingende redenen zijn om de grensgebieden met Sierra Leone en Ivoorkust te bezoeken.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij sterk aan om uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

 Algemene veiligheid

Sinds het einde van de burgeroorlog in 2003 is de veiligheidstoestand in het land globaal verbeterd en de VN missie (MINUL) heeft in 2017 het land kunnen verlaten. De veiligheid blijft toch fragiel. Niet-essentiële reizen in de grensstreek met Ivoorkust worden afgeraden. Samenscholingen kunnen, in het hele land, snel gewelddadig worden en moeten dus vermeden worden. Op het platteland, meer bepaald in de mijnbouw en in de rubberplantages, gebeuren regelmatig gewelddadige incidenten.

 Criminaliteit

Het wordt ten stelligste afgeraden zich alleen te verplaatsen in het binnenland, ongeacht het tijdstip van de dag. De stijgende criminaliteit gaat dikwijls gepaard met geweld. Reizigers en buitenlanders zijn hiervan dikwijls het slachtoffer. Gewapende overvallen, diefstallen en inbraken in auto's zijn mogelijk. Verplaatsingen na valavond, vooral in het binnenland, zijn af te raden.

het wordt aangeraden om steeds een identiteitsbewijs met foto bij zich te dragen, bij voorkeur een eensluidend afschrift van het paspoort. De lokale politie die nog niet echt professioneel is beschikt niet over de nodige manschappen en middelen om de strijd tegen criminaliteit aan te gaan.

Transportrisico's

Rijgewoonten kunnen onvoorspelbaar zijn en er zijn bijna geen verkeersborden. De aanwezigheid van voetgangers en zwerfdieren langs wegen kan een extra gevaar vormen. Het wordt afgeraden om 's nachts te rijden, wegen zijn over het algemeen niet verlicht en auto's rijden met alle lichten uit. Reizigers 's nachts hebben ook meer kans om illegale wegversperringen of checkpoints te kruisen.

Natuurlijke gevaren

Stortregens tussen mei en november kunnen overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Wegen zijn dan vaak niet meer bruikbaar en essentiële diensten kunnen worden verstoord. Gedurende de rest van het jaar kan een stofbelaste wind (de harmattan) de zichtbaarheid verminderen. Het wordt aanbevolen om naar de weersvoorspelling te informeren.

Terroristische dreiging

Gezien de regionale context kan het risico van terrorisme in Liberia niet worden uitgesloten. De aanslagen van Grand Bassam in 2016 in het naburige Ivoorkust en recente gebeurtenissen in Burkina Faso hebben aangetoond dat terroristische groepen in de regio zich richten op uitgaansgelegenheden en hotels waar buitenlanders verblijven. Het wordt aanbevolen om de grootste waakzaamheid in acht te nemen en ervoor te zorgen dat de toegang tot deze plaatsen veilig is.